.                         ...                                                                                                                                               
  ..
Specific Information about 

The Teeninga Family  Book

     |Homepage Teeninga Family Tree| Publications| Related families|

ISBD description ... Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier / ed. by Roel Teeninga ; met pentekeningen van Anja Jager. - Deventer, 1991. - 451 p. : ill., index ; 25 cm.
Criticism/
Recension CBG
... De aanleiding om naar zijn familie genealogisch onderzoek te verrichten was het veertigjarige huwelijksfeest van de ouders van de samensteller: Wigger Teeninga en Sytske Zandberg. Dat feest vond plaats op 17oktober 1986, doch een publikatie over de familie Teeninga was toen nog lang niet gereed. Misschien was datmaar beter ook, want het vele werk dat de heer Teeninga heeft verricht is in de onderhavige uitgave bijzonder goed tot zijn recht gekomen. Afgezien van de mooie typografische verzorging zijn het vooral de veelheid van gegevens en de presentatie ervan die opvallen. De eerst bewezen voorouders zijn Jacob Geerts en Etje Pieters, welk echtpaar circa 1745 moet zijn getrouwd. Zij en hun kinderen woonden aan de Zuiderweg te Tolbert. Vanaf de vierde generatie worden ook de nakomelingen van vrouwelijke leden van deze familie behandeld. De samensteller heeft zich bovendien moeite getroost om biografische bijzonderheden op te nemen en het boek van een uitvoerig persoonsnamenregister te voorzien.
Impression ... 500 copies
Source ... Mededelingen Centraal Bureau voor Genealogie, Jrg. 46, nr. 3 september 1992. ISSN 0165-6473
Address ... Centraal Bureau voor Genealogie Prins Willem-Alexanderhof 22 Postbus 11755 2502 AT 's-Gravenhage/Netherlands

mailto:teeninga@home.nl Last updated: July, 1, 1998

 

                                   .....