Home
De graven van Holstein-Schouwenburg
Hendrik van Brederode en Willem van Oranje
vluchten naar Kleef en Recklinghausen

1561.Alva doodt de hellehond Cerberus. De koppen zijn van keurvorst Johan Friederich (protestantse leider uit Duitsland), koningin Elizabeth van Engeland en paus Paulus lV die ruzie had met Alva in 1556 en 1557

Jobst ll (Joost) von Schaumburg (Schouwenburg en Schouenburg), neef van Willem van Oranje en oom van de vrouw van Hendrik van Brederode, trouwt met Elisabeth van Pallandt. Jobst wordt zwager van Floris van Culemborg.

1567.

Hendrik van Brederode sterft na diens vlucht voor Alva en wordt begraven in Gemen bij Borken, in of bij het waterslot van Jobst ll. Lees meer.

1568.

Van Brederode laat bij testament de heerlijkheid Bergen in Noord Holland na aan Hendrik, graaf van Holstein-Schouwenburg en Sterneburg, vrijheer van Gemen 3, de zoon van Jobst II.
Jobst II neemt met 300 ruiters aan de zijde van Lodewijk van Nassau deel aan de slag bij Heiligerlee. Hij vlucht samen met Lodewijk van Nassau naar Duitsland na de nederlaag tegen Alva bij Jemmigen en neemt met 1000 ruiters deel aan de mislukte herfstveldtocht van Willem van Oranje.

1572.

Jobst II valt met een leger van 24.000 man van Willem van Oranje de Nederlanden binnen. Tegelijkertijd neemt zijn broer Otto met vier vaandels paarden en knechten dienst bij Alva.

Op 14 juli benoemt Willem van Oranje zijn "vriendtlycke lieve Neve Joost, Grave tot Holsteyn, Schouwenburgh ende Sternenburgh, Heere tot Gehemen 5 tot generaal-luitenant en stadhouder van Friesland, Groningen en de Groninger Ommelanden. Schouwenburg kreeg de Staten zover dat zij de zijde van de Opstand kozen. Hij houdt zijn hof te Franeker en vlucht na de val van Deventer en Zwolle eind november via Drenthe naar Duitsland.

Het waterslot Gemen van Van Schaumberg ligt ruim 10 km van Winterswijk in de Achterhoek (de Graafschap)

1578.

Na de Pacificatie van Gent neemt Jobst II de heerlijkheid Bergen in bezit, als vader en voogd van de toen 12-jarige Heinrich V van Holstein-Schouwenburg.

1581.

Dood van Jobst II.

1588.

Officiële belening van Heinrich V met de heerlijkheid Bergen.

1591.

Jobst III, zoon van Jobst II, neemt dienst onder Willem van Oranje. Ook zijn broer Georg Hermann dient onder Oranje.

1592.

Heinrich V huwt Metta van Limburg-Bronckhorst.

1594.

Jobst III sterft in Groningen en wordt begraven in de Martinikerk.

1597.

Dood van Heinrich V in Gemen. Zijn enige zoon, Joost Herman, is dan vier jaar.

1611.

Verkoop van de heerlijkheid Callensoog aan vier Hollandse heren.

1616.

Dood van Georg Hermann in Minden; zijn enige zoon, Otto, is dan twee jaar.

1622.

Joost Herman regerend graaf in Bückeburg.

1635.

Dood van Joost Herman (ongehuwd) in Bückeburg. Otto volgt hem op.

1640.

Dood van Otto te Bückeburg. Het huis Schaumburg is daarmee in de mannelijke lijn uitgestorven.

1641.

Verkoop van de heerlijkheid Bergen aan een Amsterdamse koopman.

Bronnen:

1 Schoorl, H. (1979). 't Oge; het waddeneiland Callantsoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, circa 1250-1614. Hillegom.

2 Schoorl, H. (1977). Bergen in de branding: de heerlijkheid Bergen als bezit van de graven van Holstein-Schaumburg. 1568-1641. In: Alkmaar in veelvoud; tussen archeologie en actualiteit. Zutphen: Walburg Pers.

3 Van Iterson, R.A. (1974). Rijksarchief in Noord-Holland. Inventaris oud-archief van de gemeente Bergen (N-H) tot 1813. Den Haag: Algemeen Rijksarchief.

4 Bei der Wieden, H. (1974). Schaumburg und die Niederlande in der Zeit des achtzigjährigen Krieges. Schaumburg-Lippische Mitteilungen / Verein für Schaumburg-Lippische Geschichte, Altertümer und Landeskunde, 23, 5-21.

5 Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, G.F. (1782). Charter-boek van Vriesland. Vierde deel. Leeuwarden.

www.schouwenburg.org