Home

Joannes van Tetrode

1624

Getuige bij de doop van Gertrudis Hooft

Joannes van Tetrode speelt een rol in de omgeving van de belangrijke adellijke familie Hooft. Joannes getuigt bij de doop van Gertrudis Hooft, een dochtertje van de beroemde mr. Jacob Hooft. Jacob is n van de vier kinderen van Joost Willemsz. van Huysduynen en Grietge Hooft. Jacob krijgt de achternaam van zijn moeder omdat haar familienaam meer aanzien geeft dan Huysduinen.

Links: Mr Jacob Hooft vraagt zijn vriend Joannes van Tetrode te getuigen bij de doop van zijn derde kind, Geertuyd.

Waar Joannes van Tetrode vandaan komt is niet duidelijk. Waarschijnlijk leeft hij in Den Haag. Geertuyd is net als haar oudere zusje Lydwina, geboren in Den Haag. Lydwina komt twee jaar eerder, op 21 september 1622, op de wereld.

Gertrudis Hooft van Huysduynen is geboren op 22 augustus 1624. Maar ze sterft jong. In de Grote Kerk van Den Haag is ze begraven. Lydia, haar oudere zus, trouwt in Leiden met Nicolaes Heerman, een jongeman uit Haarlem, die in de Haarlemmerstraat in Leiden woont.

Het eerste kind van Jacob Hooft is Reynier. Hij is de eerste persoon die zich Hooft van Huysduinen noemt. Hij is als advocaat voor het Hof van Holland bedigd en schatrijk. Maar van hem bestaat geen inschrijving bij een Nederlandse universiteit. Hij heeft niet een praktijk en houdt zich vooral met familiezaken bezig. (bron: Hooft vanHuysduinen)

Legale corruptie
Corruptie gebeurt ook in de 16e eeuw. Niemand minder dan een neefje van PC Hooft is beschuldigd van grabbelariteyt. Cornelis Pieterszoon Hooft ontduikt in 1591 het convooigeld voor een volgeladen schip met rogge. Niemand minder dan prins Maurits moet er aan te pas komen om Hooft een boete van 150 gulden te laten betalen.

Familiewapen Hooft Hij blijft zijn functie in de vroedschap van Amsterdam vreemd genoeg toch uitoefenen. Zijn ontduiking van de belasting komt aan het licht nadat zijn schipper tegenwind krijgt en noodgedwongen de haven van Vlissingen binnenloopt. In de Zeeuwse stad heeft hij geen vrienden onder de ambtenaren.

Wraak
Cornelis Hooft wordt van corruptie beschuldigd, maar hij slaat hard terug. Hij verdenkt openbare werken van misbruik van hun ambtelijke macht. Amsterdamse regenten verdienen duizenden guldens met het verhandelen van grond die voor de stadsuitbreiding van Amsterdam nodig zijn. Er blijft heel wat aan de strijkstok hangen.

De grootste boosdoener is Oetgens van Waveren. Hij zou meerdere keren burgemeester van Amsterdam worden. De regenten van die tijd zagen er zelfs een zeker recht in veel geld weg te halen bij de belastingbetaler.

De Hollandse rechtspraak bevoorrecht in die tijd nu eenmaal de rijken ten koste van de armen. (Bron: De eerste volksschrijvers in Nederland: Bredero, W.D. Hooft en Van Santen. A. Th van Deursen, Mensen van klein vermogen - blz. 190
ISBN nr 90 - 5713 - 320 - 2 Ondertitel: Mensen met klein vermogen. Samenvatting: Het leven van het gewone volk in Holland in de zeventiende eeuw met name de perioode 1590 - 1650)

Zie ook: