Historie

De oorsprong van het Korps Commando Troepen
In 1940 stond Engeland alleen tegenover Duitsland. Alle overige Europese naties waren onder de voet gelopen. Hoewel het staande leger zich nog aan het herstellen was van de Duinkerken, wilde Churchill een eenheid die de Duitsers aan kon vallen op het vaste land.
Hij gaf opdracht ot het vormen van kleine eenheden die landigen op de kust van Europa konden uitvoeren, en die achter de Duitse linies konden opereren, slechts vechtend met hun persoonlijke wapen. Dit nieuwe type soldaat noemde hij commando. Dit was naam die Engelse gaven aan de groepjes die hen bestreden tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika. Na de eerste raids beseften de Britten dat beter konden opereren als ze begeleid werden door soldaten met kennis van het land dat ze binnenvielen. Ze besloten tot de vorming van No 10 (Inter Allied) Commando

De eerste groep
Op 22 maart 1942 vertekken 48 Nederlandse soldaten naar het Commando Basic Training Centre in Achnacarry, in Schotland. 25 van hen zullen slagen en op 29 juni 1942 worden ze gestationeerd in Troon, wederom in Schotland. De commandant van No. 2 Troop, zoals ze voortaan zullen heten, is eerste luitenant P.J. Mulders. Vanuit Schotland vertrekken ze naar Port Madoc in Wales, waar ze deel uit gaan maken van No. 10 (IA) Commando. In het tweede deel van 1942 voegen zich nog eens 45 manschappen bij de eerste groep. Hoewel ze klaar staan voor raids op de Nederlandse en Belgische kust vind het Britse oppercommando dit te riskant. In 1943 wordt No. 10 (IA) Commando verplaatst naar Eastbourne, waar ze gedurende de rest van oorlog zullen blijven.

Log training at Achnacarry

Manschappen van No. 2 Troop komen voor het eerst in actie in Azie. In december 1943 wordt de Troop verscheept naar India. Vijf van hen worden geselecteerd om samen met 3rd Special Service Brigade acties uit te voeren in Birma, achter de Japanze linies.

Market Garden
In augustus 1944 wordt de Troop terug naar Europa verscheept. De manschappen zijn terleugesteld dat ze de landingen in Normandie niet mee hebben kunnen maken. En de opmars in Frankrijk is zo voorspoedig, dat verdere commando-acties niet nodig zijn. Dit veranderd als Eisenhowe groen licht geeft voor Market Garden. Omdat de operatie op Nederlands grondgebeid zal plaatsvinden worden 5 detachementen toegevoegd aan de Britse en Amerikaanse eenheden.

Commando Bothe on the right as part of the 101st Airbirne

Ze treden voornamelijk op als verkenners, en leggen verbindingen met de plaatselijke bevolking en verzetseenheden. Tijdens Market Garden lijdt de Troop zijn eerste verleid. Commando Bakhuys Roozeboom komt te overlijden terwijl hij met zijn jeep onderweg is naar de Rijnbrug in Arnhem. Het verdere verloop van de operatie is welbekend.

Walcheren
In oktober 1944 verblijft de Troop in Eindhoven. Hier krijgen ze te horen van operatie Infatuate. Men wil de Duitsers uit Zeeland verdrijven, om zodoende weg naar de haven van Antwerpen veilig te maken. Naast deelname aan deze actie verblijven 8 leden van de Troop in bezette delen van Nederland, als instructeurs voor de Ondergrondse.

Na de Duitse capitulatie op 5 mei 1945 vertrekt No. 2 Troop naar Recklinghausen in Duitsland. Daar worden ze belast met de bewaking van een krijgsgevangenenkamp.
In oktober 1945 wordt No. 2 Troop ontbonden. Voor hun aandeel in de diverse operaties zijn 37 manschappen van No. 2 Troop onderscheiden.

Na de Tweede Wererdoorlog
Direct na de einde van de Tweede Wereldoorlog kwam Nederland in een conflict met haar kolonie Indonsie. Hier werd een guerilla oorlog uitgevochten en de commando's werden als de troepen bij uitstek gezien om die guerilla's te bestrijden. In Nederland zelf werden de achtergebleven commando's van No. 2 Troop instructuers aan de Stormschool Bloemendaal. Deze school verhuist in 1949 naar Roosendaal. En in 1950 werd de Stormschool Bloemendaal omgedoopt in het Korps Commandotroepen (KCT). Tot aan 1964 had het Korps drie parate compagnien. De manschappen werden getraind in de tradirionele commando-taken: operaties achter vijandelijke linies, demolitie, sabotage, verkenning. Als gevolg van bezuinigingen bij Defensie moest het KCT haar activiteiten aanpassen. Na de bezuinigingsronde bleef een compagnie over, de 104 Waarnemings- en Verkenningscompagnie, met een nieuwe taak: lange-afstands-verkenning. Team van vier man zouden achter de linies gaan opereren.

Na de val van de muur en het verdwijnen van het Warschau Pact heeft het KCT weer naar een nieuwe rol om moeten kijken. Het is nu de Special Operations eenheid binnen de Nederlandse krijgsmacht.