Groningen

Thorn Asgard - Landseer

Holland

 

Atti-8

 

apup

 

ONZE / OUR LANDSEERS

apup

Thorn Asgard Landseers van vroeger

apup

 

Puppies

apup

Thorn Asgard Landseers from the past

 

Herplaatsing Replacement

apup

Meer Landseers

van vroeger

apup

 

Contact

apup

More Landseers

from the past

apup

 

Rasinformatie Breedinformation

 

 

apup

 

Rasstandaard Breedstandard

apup

Puppies X-nest (14-3-2013)

apup

 

Disclaimer

apup

Puppies Y-nest (31-05-2014)

apup

 

Start

apup

Puppies Z-nest (09-03-2016)

 

 

 

apup

Puppies A-nest (23-12-2017)

 

 

 

Puppies B-nest (16-01-2019)

apup

 

Leerhoye's page

bpup

News†††††† (Updated 14-08-2018)

apup

 

Links

dpup

Showtime (Updated 14-08-2018)

 

 

Pictures: ©Pieter Klok

 

 

 

Y nest 01

 

Nieuws

2018

News

Nieuws

2017

News

Nieuws

2016

News

Nieuws

2015

News

Nieuws

2014

News

Nieuws

2013

News

 

Puppies

Puppies verwacht herfst 2019

Puppies expected fall 2019

Frida-02

 

 

 

Pup-1

Kennelinformation:

Thorn Asgard

Over 30 years experience in breeding Landseers ECT in The Netherlands

Pieter and Marion Klok

Tel: +31 (0)597 655335

Mail to:

Mailbox1

 

 

Pup-2

 

 Back to top

 

 

Breed information

Ras informatie

ENGLISH

NEDERLANDS

The Landseer is above all a dog with a fairly great urge "to do" something with his owner. He is active, has temperament, but should certainly not be nervous. He is self-confident, affectionate, intelligent, faithful to his owner, fairly gentle by nature and, with sufficient free exercise outdoors, nice and quiet inside the house. Apart from that Landseers have a great love for water and they are provided with a strong portion independence and obstinacy. These last traits are sometimes a joy to experience and to look at, but as an owner they can also drive you somewhat desperate. Slavish obedience is not to be expected from a Landseer, but the owner who will raise his dog very consequent, without roughness, but with lots of love and patience, will be rewarded with a fairly manageable and docile dog.

To provide in his need for exercise and "work", a long daily walk of app. 1 - 1,5 hours, during which time he should also be able to be off the lead is necessary. Beside that a shorter walk three times a day is sufficient.

Nearly all Landseers love to swim and they are good at it, so here lies a good opportunity for the owner to do something with his dog. The throwing of sticks, dummies, or other objects into the water, that the dog will eagerly bring back to shore, is a game that is always appreciated. There are even Landseers that will dive towards the bottom to retrieve objects.

A daily possibility to swim is ideal; where this can't be realized one should try to go to the water at least once or twice a week. Adult Landseers are supplied with a lot of endurance and they can very well have their exercise sometimes by letting them trot beside a bicycle. Especially at times there isn't much time for a long walk, this is a good alternative.

It is certainly recommended to take a puppy-obedience-course with a Landseer, followed by a normal obedience-course later. This is especially recommended for people who have little experience in raising a dog.

The Landseer is a dog from the group "guard- and defencedogs". This fact already says something about the character-traits that can be expected. He is usually watchful, but does not tend to bark a lot; many Landseers very well know the difference between (in their eyes) real danger and for example a harmless passer-by. He should not be easily provoked to bite and will normally first warn (growl) when his owner or its inmates are in danger and only when there is really no other way, use his teeth.

The Landseer is a fantastic dog and above all a real friend for everyone who can spend enough time with him, who is a match to his often somewhat obstinate behavior and who is capable of giving him a good, consequent education.

De Landseer is boven alles een hond met een tamelijk grote drang om iets "te doen" met zijn baas. Hij is aktief, heeft temperament, maar behoort beslist niet nerveus te zijn. Hij is zelfverzekerd, aanhankelijk, intelligent, trouw aan zijn baas, tamelijk zachtmoedig van aard en bij voldoende vrije beweging buiten, prettig rustig in huis. Daarnaast beschikken Landseers over veel liefde voor water en zijn ze voorzien van een flinke portie onafhankelijkheid en eigenzinnig-heid. Deze laatste eigenschappen zijn bij tijd en wijle heerlijk om te ervaren en naar te kijken, maar kunnen je als eigenaar ook wel eens enigszins tot wanhoop drijven. Slaafse gehoorzaamheid hoef je van een Landseer niet te verwachten, maar wie z'n hond zeer konsekwent, zonder hardhandigheid, maar met veel liefde en geduld opvoedt, krijgt een redelijk handzame en volgzame hond.

Om te voorzien in zijn behoefte aan beweging en "werk", is elke dag een lange wandeling van ca. 1 - 1,5 uur, waarbij hij dan ook los moet kunnen lopen, noodzakelijk. Daarnaast is dan drie maal daags een korter ommetje voldoende. Bijna alle Landseers zwemmen graag en goed, en hier ligt een goede mogelijkheid voor de baas om met z'n hond "bezig" te zijn. Het gooien van stokken, dummy's of andere objecten in het water, die de hond dan weer ijverig op het droge brengt, vormt een immer gewaardeerd spel. Er zijn zelfs Landseers die voorwerpen van de bodem opduiken.

Dagelijks de mogelijkheid om te zwemmen is ideaal; waar dit niet kan dient toch geprobeerd te worden 1 tot 2 maal per week het water op te zoeken. Volwassen Landseers beschikken over veel uithoudingsvermogen en kunnen heel goed af en toe hun beweging krijgen door hen te laten meelopen naast de fiets. Vooral wanneer er eens niet zo veel tijd is voor een lange wandeling is dit een goed alternatief.

Het is zeker aan te bevelen met een Landseer een puppiecursus en later een gewone gehoorzaamheidscursus te volgen. Zeker voor de mensen die nog weinig ervaring hebben met het opvoeden van een hond.

De Landseer behoort tot de groep der waak- en verdedigingshonden. Dit feit zegt al iets omtrent bepaalde te verwachten karaktereigenschappen. Hij is meestal wel waaks, echter niet blafferig; veel Landseers weten uitstekend onderscheid te maken tussen (in hun ogen) werkelijk onraad en bijv. een argeloze voorbijganger. Hij behoort niet scherp te zijn en zal als het goed is bij onraad of gevaar voor baas en huisgenoten altijd eerst waarschuwen (grommen) en pas wanneer het werkelijk niet anders kan zijn tanden gebruiken.

De Landseer is een fantastische hond en vooral ook een echte vriend voor diegene die de nodige tijd aan hem kan besteden, die opgewassen is tegen zijn vaak wat eigenzinnig gedrag en die in staat is hem een goede, konsekwente opvoeding te geven. 

Marion Klok - 't Hart

Back to top

 

All Together - 01

 

 

tabanner2

  

  

Disclaimer

Disclaimer

Holland

gb

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties, instellingen en fokkers. Daarnaast worden vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

The information on this site has been put together with great care and to the best of our knowledge. No rights or claims whatsoever can be derived from the contents of this internetsite.

This site contains hyperlinks to other organisations, institutions and breeders. Next to that there are links from many sites to this site. We can not be held responsible for the information presented on these external sites.

Copyright

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren.

No part of this site may be reproduced, saved in an automatized database and/or be published in any form or in any way, either electronic or mechanic, by means of print, photocopy, digital techniques, or by any other means, without prior written consent from the owners.

 

 

Back to top

 

Laatst gewijzigd:

January 2019

Last modified on: