familie van hoensbroeck

Bij het overlijden van Arnold Schenck van Nijdeggen in 1709 is zijn gehele vermogen, waaronder Bleijenbeek, overgegaan aan zijn echtgenote en daardoor aan de familie van Hoensbroeck, behorende tot de oude Limburgse adel. In de 16e eeuw is dit geslecht door huwelijk in het bezit gekomen van slot Haag bij Gelder. Sindsdien heeft van Hoensbroeck ook tot de meest invloedrijke families van het Overkwartier Gelder behoord.

Als laatste van deze familie heeft Franz Egon, rijksgraaf van Hoensbroeck (1805 1874) kasteel Bleijenbeek bewoond, namelijk van 1832 tot 1845. Na het overlijden van zijn vader in 1845 is hij met zijn vrouw Mathilde, barones von Loe, vertrokken naar het stamslot Haag bij Gelder.

Franz Egon is actief geweest in het openbare leven van Gelder en van Pruisen. Deze oomzegger van een vroegere bisschop Hoensbroeck van Roermond (1775 1793) heeft daarbij de katholieke zaak bevorderd en verdedigd. Toen tengevolge van de Kulturkampf in 1872 de Jezuieten uit Duitsland verbannen werden, heeft hij zijn kasteel Bleijenbeek ter beschikking gesteld. Sedert 1875 hebben hier gedurende ruim 25 jaar 80 Jezuieten onderdak gevonden. Hetzelfde is gebeurd met 18 zusters Ursulinen, uitgeweken uit Frankrijk, die van 1900 tot 1911 hier gewoond hebben.

"De geschiedenis van het Kasteel Bleijenbeek" - Afferden (L) - juli 1986

GESCHIEDENIS