Kapel van Onze Lieve Vrouw van Smarten

De kapel

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is in vele opzichten een roerige tijd geweest. Toen heeft ook al gegolden: nood leert bidden. Zo is in het begin van de zeventiende eeuw te Afferden een klein brandpunt van godsdienstig leven ontstaan, waaraan de herinnering bewaard is gebleven in de kleine kapel van Onze Lieve Vrouw van Smarten, die pastoor Jan van Goch in 1612 heeft laten bouwen. Ook vanuit plaatsen buiten Afferden kwam men ter bedevaart naar dit bedehuis, dat vroeger ook wel kapelletje der Zeven WeeŽn werd genoemd. Door krijgsgewoel in de zeventiende eeuw is het gebouw verwoest. Pastoor P. Vossen heeft het in 1688 laten herbouwen.

Blijvende devotie

In de loop der jaren is de verering van Onze Lieve Vrouw van Smarten blijven bestaan. De ruimte in het kapelletje uit de zeventiende eeuw was echter heel beperkt. Daarom heeft pastoor W. Berden in 1909 een grotere kapel laten bouwen, die aan de achterkant onmiddellijk aansluit aan de kleine kapel.

De kleine kapel

De kapel van 1612, herbouwd in 1688, heeft een Griekse kruisvorm. Uit het leien kruisdak verrijst een vierkant klokkenspitsje met kruis en windvaan, waarop staat "Ave Maria". De inwendig ongeveer 3,5 meter lange en brede ruimte is overkluisd met tongewelven. Het houten altaar met vier getorste zuiltjes en een schelpnis dateert uit de zeventiende eeuw. In de nis staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Dit beeld uit de zeventiende eeuw is ook bewaard gebleven. De kapel heeft twee glas-in-lood ramen van de Nijmeegse glazenier Henk van den Burg.

De grote kapel

Een trapje van vier treden is de verbinding tussen de kleine kapel en de in 1910 in gebruik genomen grotere kapel. Het is een zeshoekige bakstenen gebouw met een eveneens zeshoekige ingesnoerde toren, bekroond met een kleine klokkentoren. Het gebouw heeft bakstenen gewelven. De ingang is het vooruitspringend geveldeel met zadeldak. De vensters en deuren hebben hardstenen dorpels. In vier gevelpartijen bevinden zich telkens drie glas-in-lood ramen met aan de bovenzijde segmentboogvormig metselwerk; aan de achterzijde van het koorgedeelte is soortgelijk decoratief metselwerk aangebracht.

De bouwstijl is neoromaans. Het gebouw is een mooi voorbeeld van de traditionele kapelbouw. Het is in 1983 grondig gerestaureerd. De kapel wordt tegenwoordig nog gebruikt voor kerkelijke vieringen. Er komen herhaaldelijk Mariavereerders en bedevaartgangers.

De voorkant van het tegeltje....
...en de achterkant! 

 

"De kerk en de kapel van Afferden (L.)" - Afferden (L) - 1996

GESCHIEDENIS