foto's landgoed bleijenbeek

Het kasteel

Een foto van kasteel Bleijenbeek Foto begin 1911.
Dezelfde foto als hierboven, maar dan ingekleurd. 
Een soortgelijke foto als hierboven, maar dan enkele jaren later. Foto +/- 1920.
De linkerzijvleugel van het kasteel. Foto +/- 1920.
Nogmaals de linkerzijvleugel van het kasteel. Foto +/- 1920.
De achterzijde van het kasteel, gezien van de weg Afferden - Siebengewald. Foto +/- 1920.
Een foto van kapelletje wat aan het kasteel vastzat. Duidelijk te zien is nu ook het familiewapen. Foto +/- 1920.
Foto van vˇˇr 1900.
Een foto van de voorburcht van het kasteel. Foto begin 1911.
Dezelfde foto als hierboven, alleen in een wat andere kwaliteit. Foto begin 1911.
De westkant van het kasteel met links de kapel gebouwd voor de Jezu´eten. Foto begin 1911.
Tijdens het verblijf van de Jezu´eten op het kasteel is na 1875 naast de westvleugel van het kasteel een ruime kapel gebouwd. Deze is omstreeks 1920 gesloopt. Foto voor 1910 (wellicht voor 1900).
Een foto van de ingang van het kasteel.
Foto van het kasteel en kapel. Foto wellicht genomen rond 1915 (gelet op de klimop van de voorgevel!).
Een prachtige foto genomen van de westzijde van het kasteel (genomen iets voor het huidige theecafÚ de Bazaar). Foto begin 1911.
Een foto van het theehuisje op het eiland. De restanten bevinden zich nog op het eiland, deze zijn overigens vanaf de weg te zien.
Luchtfoto, waarschijnlijk gemaakt door de geallieerden ter voorbereiden voor het bombardement op 21 en 22 februari 1945.
De binnenplaats van het kasteel. Wat u onder andere ziet is de hoofdingang van het kasteel.
De binnenplaats van het kasteel. Wat u onder andere ziet is de hoofddoorgang van het kasteel. Foto begin 1911.
Aan de achterkant van het kasteel bevond zich een klein kapelletje met een altaar van een Antwerpse school (17e eeuws). Het altaar laat Christus aan het Kruis met Maria en Johannes zien.Op de foto is ook duidelijk het houten tongewelf te zien.Foto begin 1911.
Nog een foto van het kapelletje. Deze is waarschijnlijk later gemaakt dan bovenstaande foto, gelet op de slijtage van het bordes.
Een schouw in de ridderzaal. Boven de kroonlijst prijkt het wapen van de familie van Hoensbroeck.
De paradijszaal. Hier lag onder andere in 1695 de zoon van Arnold Schenk van Nijdeggen. Zie het artikel in tijdschrift "Buiten" voor verdere details van wat hier zich allemaal heeft afgespeeld. Foto begin 1911.
Een hoekkast in het kasteel. Als men goed kijkt ziet met in het midden, in de spiegel, een deel van de camera en zijn statief!
Nog een foto, waarschijnlijk genomen in hetzelfde vertrek (oostzijde van kasteel, gelet op positie van de schouw aan de hand van de plattegrond en de zoninval) als de foto hierboven, gelet op het plafond en de versieringen bovenin.
De oostzijde van het kasteel.
Een andere foto van de oostzijde van het kasteel. Foto +/- 1920.
En hier nog een. Foto +/- 1920.
Een tekening van het kasteel Bleijenbeek. Waarschijnlijk van ruim voor 1738 (in 1738 maakte J. de Beijer namelijk een tekening waarop ook de voorburcht te zien is).
Een foto van het kasteel met op de voorgrond (waarschijnlijk) Jezu´eten. Foto van vˇˇr 1900. 
Een foto uit 1932, genomen vanuit het poortgebouw van kasteel Bleijenbeek. V.l.n.r.: Henneke Peters (Asperden), Huub Scholtz (Siebengewald), Joep Peters (Asperden), Engelbert Geenen met vrouw en dochter Martha, onbekend, Lei Geenen. De familie Geenen bewoonde als pachter de boerderij van het kasteel.
Tijdens de mobilisatie (zomer 1914?) in de Eerste Wereldoorlog(1914-1918), verzamelden deze soldaten zich bij kasteel Bleijenbeek voor een warme maaltijd uit de gaarkeuken.
In 1882 werd de molen van het kasteel Bleijenbeek door brand verwoest. Deze foto uit 1928 toont de Meulenberg waar de molen destijds stond. In het huis links woonde de familie Brouwers, in het midden boswachter Kersjens en rechts de familie Nas. Momenteel (1988) staat hier het huis van Tinus Laarakker (boswachter).
Foto van het kasteel, waarschijnlijk rond 1900.
 

 

De ru´ne

Foto van de ru´ne, waarschijnlijk genomen in de jaren '50.
Foto van de ru´ne, waarschijnlijk genomen in de jaren '50.
Een foto genomen van de westzijde van de ru´ne. 
Foto genomen vanaf het binnenpleintje van het kasteel. Gezien de stapels stenen zal deze foto kort na de oorlog genomen zijn.
Luchtfoto gemaakt door de geallieerden. Waarschijnlijk kort na het bombardement van 21 en 22 februari 1945 genomen.
De ru´ne in 2005.
De hoofdingang zoals deze er tegenwoordig uitziet.
Foto genomen onder de doorgang van het kasteel. Deze komt uit op de binnenplaats. Ook duidelijk te zien is de hoofdingang.
Foto genomen in een van de keldergangen van de ru´ne.
Foto van een van de kelders van de ru´ne. 
Een foto die genomen is aan de binnenzijde van de ru´ne.
Foto genomen na de eerste 'herstelwerkzaamheden' van het eiland (het ontdoen van de grootste wildernis en in de weg staande bomen). Foto begin 2006.
 

 

Plattegrond

Plattegrond van de hoofdverdieping.
Plattegrond van de kelderverdieping.
Profieltekening van de oost/west zijde van het kasteel.
Profieltekening van de noord/zuid zijde van het kasteel.
 

 

Roofridderfeesten

Foto van de zeskamp, onderdeel van de jaarlijkse Roofridderfeesten, eind jaren '70, begin jaren '80. Let tevens op het mooie decor.
Foto uit dezelfde positie genomen. Klein detail: let op de gespannen houding van de jongen linksonder op de foto.
Hoezo druk? 
 

 

Ansichtkaarten

Een prachtige ansichtkaart van kasteel Bl(e)ijenbeek uit 1955!
En hier de achterkant. Zoals te zien is de kaart van Kool's boekhandel te Afferden (L) voor slechts 2 cent op de post gedaan!

 

Foto's van Kasteel Bleijenbeek

GESCHIEDENIS