Natuurlijk bleijenbeek                                     

voor de laatste up-to-date informatie met betrekking tot de ontwikkelingen op Landgoed Bleijenbeek verwijzen wij u graag door naar:  www.natuurlijkbleijenbeek.nl 

Het toekomstige landgoed Bleijenbeek heeft een diversiteit aan functies te bieden binnen een cultuurhistorische context. Onder andere recreatieve (verblijfs)voorzieningen zoals een hotel, een natuurmuseum bij de ruïne, een natuurhistorisch educatief centrum, twee 18 holes golfbanen, in- en outdoor sportfaciliteiten, een hippisch centrum, een grand café, een winkel voor streekproducten en een heemtuin. Daarnaast wordt een nieuwe vorm van wonen aangeboden. Het is mogelijk ‘verzorgd’ te wonen; koopwoningen gecombineerd met in te kopen zorgdiensten.

Opbrengsten van genoemde woonfuncties en recreatieve voorzieningen worden geïnvesteerd in natuurontwikkeling in het beekdal. De in totaal 36 holes golfbaan zal een twee keer zo groot oppervlak beslaan dan gebruikelijk, omdat de helft van het terrein wordt aangewend voor natuurontwikkeling, onder meer door doortrekking van de Ecologische Hoofdstructuur van noord naar zuid middels de aanleg van een ecologisch verbindingszone.

In de structuurvisie die is ontwikkeld voor het gehele gebied is uitgegaan van hoge bebouwingsconcentraties in de vorm van ‘vlekken’. De vorm van deze ‘vlekken’ ontstaat door de bebouwinggrens te laten reageren op bestaande specifieke landschappelijke kwaliteiten, zoals een bos of bomenrijen, beken of andere waterpartijen, akkers, hoogteverschillen en zichtlijnen. Deze te bouwen ‘vlekken’ voegen zich naar de natuur maar krijgen een duidelijke begrenzing ten opzichte van deze natuur. In totaal zijn er vier "vlekken". Parkeren vindt plaats in een parkeerlaag onder de gebouwen.

Hier zult u binnenkort meer informatie aantreffen over de diverse faciliteiten die landgoed Bleijenbeek en zijn omgeving te bieden hebben.

Bron: www.natuurlijkbleijenbeek.nl

landgoed