T. Oud  Het Amelands. De taal van Buren en Hollum

Doctoraalscriptie Nederlands, Universiteit Nijmegen 1971. Begeleider: prof. dr. A.A. Weijnen.

Door de keuze van de vier hoofdinformanten, geboren in de jaren 1884 -1896, zijn de gebruikte gegevens geldig voor het begin van de vorige eeuw.

Tames Oud, Het Amelands. De taal van Buren en HollumT. Oud, Het Amelands. De taal van Buren en Hollum
(PDF, 28 MB)

 

Meer over het Amelands

De belangrijkste publicaties over het dialect van Ameland zijn:

 

Tames Oud

T.W.A.M. Oud
Brucknerlaan 14
7522 JV Enschede

plaatje