Nb. Inmiddels worden er geen cursussen meer gegeven!

Aangepast digitaal trapveld

Hieronder treft u meer informatie aan over een speciale computercursus.
blind poppetje met stok

COMPUTERCURSUS VISUEEL GEHANDICAPTEN

De computer. Vaak een bron van ergernis voor degenen die zich alle geheimen van het beeldscherm meester willen maken. Vooral ouderen hebben hierin een fikse achterstand, zij zijn immers niet opgegroeid in het computertijdperk. Helemaal moeilijk wordt het verhaal als je ogen je ook nog eens in de steek laten. Want wat moet een blinde of slechtziende met een computer als je de cursor niet kunt zien, een muis alleen onzichtbare klikjes afgeeft en de getypte letters slechts een wazige vlek vormen?

Er is veel mogelijk op dit gebied. In een apart artikeltje kunt u lezen hoe blinde of slechtziende mensen met een computer werken. Tevens heb ik een tekst opgenomen over computergebruik en een visuele handicap.

Bureaucratie

Overal is een wachtlijst voor. Zelfs voor een computercursus voor mensen met een visuele handicap is er een wachtlijst van een jaar. In een tijd waarin computers zo belangrijk zijn en (zeker voor mensen met een handicap) toegang bieden tot participatie in de samenleving, moet zoiets eigenlijk niet kunnen. Blinde en slechtziende mensen kunnen nu eenmaal niet bij een cursus in een buurtcentrum terecht. Die zijn veel te visueel ingesteld en daar weten ze niets van aanpassingen. Voor mensen met een visuele handicap zijn de 'regionale centra voor visueel gehandicapten' heel belangrijk. Daar kunnen zij terecht voor een computercursus, voor aanpassingen, om te leren lopen met een blindenstok, enzovoort. Helaas zijn de wachtlijsten erg lang.

Niet in Tilburg. Daar is in wijkcentrum de Ijpelaer een digitaal trapveld aangepast zodat blinde en slechtziende mensen er les kunnen volgen. Een zestal computers is voorzien van vergrotingssoftware en schermuitleesprogramma's, zogenaamde screenreaders.

'Even chatten met de achterban' Een nieuwe mogelijkheid die nieuwe verwachtingen schept bij de burger. Maar welke burger. Niet de man in de straat, maar de hoger opgeleide, veelal mannelijke inwoner van Tilburg. Niet de ouderen, maar vooral de jongeren. Niet de werkelozen, maar de werkenden. Nog altijd een beperkte doelgroep, een beperkte achterban, al hopen we met de digitale trapveldjes ook the have not's te bereiken (allochtonen, gehandicapten etc). In de aangepaste computercursus die in de Ijpelaer wordt gegeven richten we ons met name op de groep mensen met een visuele handicap.
Ria Maas heeft een aantal cursisten geÔnterviewd en informatie over deze cursus gebundeld. Dit artikel verscheen in maart 2004 in Oudfit.

Doelstelling

Het aangepast digitaal trapveld heeft als doelstelling personen met een visuele beperking de basisvaardigheden en veel gebruikte toepassingen van Windows aan te leren zodat zij nadien zelfstandig met de PC aan de slag kunnen gaan.

Bij het onderrichten gaat de aandacht in het bijzonder naar het gebruik van cursorbewegingen en toetsencombinaties.
Wij streven ernaar de cursisten de techniek, om zonder muis vlot te navigeren, maximaal te laten beheersen.
Het accent ligt op email en internet.

Aanpassingen

Wij maken gebruik van screenreaders die de grafische interface van Windows toegankelijk maakt voor personen met een visuele beperking. De scherminfo wordt weergegeven in vergroting of in spraak. Een Nederlandstalige spraakmodule zorgt voor een efficiŽnte en comfortabele ondersteuning.

man achter pc

Cursisten

De kandidaten zijn aan geen leeftijd gebonden en een voorkennis is niet vereist. Wel is het van belang dat men het toetsenbord kent. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de vraag en de wens van de cursist.

Werkwijze

De cursus vindt plaats in kleine groepen onder begeleiding van twee docenten. Daarnaast zijn 2 vrijwilligers aanwezig om de docenten te assisteren.
Iedere woensdagmiddag wordt er lesgegeven van 13.30 tot 16.00 uur.
De locatie is wijkcentrum de Ijpelaer, Corellistraat 10 in Tilburg.
De duur van de cursus is 8 bijeenkomsten.

Deze computercursus was genomineerd voor de Trapveld trofee 2004!

Allerlei

Hier kunt u een oproepje lezen dat door Fons Melis geschreven is voor het blad Oudfit.
Ook kunt u de achtergrond van het aangepast digitaal trapveldlezen!
Leren computeren met een handicap!
Computercursusvoor mensen met een lichte beperking.
Op deze plaats heb ik een cursus Outlook express opgenomen, waarover ook op de site www.vgmd.nl meer te lezen is!
Tevens kunt u heel veel sneltoetsen voor diverse Windowstoepassingen lezen.

Verder kan ik nog 2 sites aanbevelen. Daarop staan diverse sneltoetsen, ingedeeld per onderwerp, zoals email maken en verzenden, bijlagen, achtergrond, enzovoort:
cursus email en internet
cursus blinden/slechtzienden

In een artikel uit het Brabants Dagblad is een tijd terug aandacht aan het digitale trapveld besteed. Hierin vindt u meer terug over de achtergrond ervan.

Van de eerste groep cursisten zijn foto'sgemaakt. Leuk om een kijkje te nemen!

© Kim