update:1-10-00
Triode Dick's Page
Een krachtige Push Pull buizenbak.
KT88PP
Verder met de KT88PP. Gebruik voor de ontkoppeling van de kathode wel een kwaliteitscondensator. Een Black Gate. En als je de ruimte hebt in de kast een MKP Solen, SCR of Audyn. Geen goedkope rot elcootjes. Heb je veel werk voor niks gedaan. Philips computergrade zijn technisch mooi, maar ik vind ze te kil, te klinisch. Bij Black Gate denk je direct aan duur, maar de 100uF/63V types zijn echt niet veel duurder dan normale kwaliteit elco's. Een elco met kwaliteit was voor 10 jaar terug nog bijna ondenkbaar…….
Ook hier de stopweerstanden (1K) weer direct zo kort mogelijk aan de buisvoeten solderen. Ik heb de eindtrap hier in "ultraliniair" getekend. De schermroosters zijn op een 40% aftakking van de UGT (uitgangstrafo) gezet. Dat is een compromis tussen volledige penthode instelling en triode. Ultraliniair geeft bijna penthode vermogen. Maar met een bijna zo lage uitgangsimpedantie (Z-uit) van de triode instelling. Als je een vaste triode instelling wilt maken, vraag jezelf dan af of je niet beter een push pull met echte triodes kunt bouwen. Dat klinkt toch beter dan een KT88 in triode. Een echte penthode instelling klinkt in mijn oren het beste met het schermrooster gestabiliseerd op 250 Volt. Het laag krijgt dan meer "slamm". Kijk voor een voorbeeld het 807SE project eens in. Het ligt dan aan je gebruikte luidspreker of de hogere Z-uit van de penthode instelling het laag nog goed controleert. Zo niet, dan enkele dB's tegenkoppelen. Tegenkoppelen van enkele dB's hoeft helemaal geen slechte invloed te hebben op de muziekweergave. Veel tegenkoppelen (vanaf pakweg 15dB) helpt wel je muziekkwaliteit om zeep. Ik zeg zelf: "beter een mooie weergave met ietsje tegenkoppelen, dan een waardeloos zwabberende gonzende laagweergave zonder. Er zijn al genoeg stokpaartjes in de audiowereld.
.....vervolg......
De trafo in deze versterker is een stevige jongen. Dat moet ook wel gezien de stroom die er loopt per KT88. Pakweg 75 tot 80 mA. En dat keer vier. Voor de primaire hoogspanning heb ik dan ook 600 mA. gekozen. Is er toch enige marge ( 4x80x1.4=448. Plus voortrap pakweg 30 mA. Is totaal: 478 mA. totaal.)  De gelijkrichting gebeurt met SF4007 diodes. Van Telefunken. Zijn zeer snelle types die weinig stoorsignalen geven. Je kan ook een normale 4007 gebruiken maar zet dan voor iedere diode een 2 Watt weerstand van 10 Ohm. Dat onderdrukt ook de spikes. Over de stand by schakelaar zit weer een weerstand. Lees het 807SE project maar in voor de uitleg hierover. Vervolgens de buffercondensator. Daarna wordt de voeding opgesplitst in linker en rechterkanaal met smoorspoelen. Waarna per kanaal een afvlak-C volgt. De voeding voor de eindbuizen is hier al mooi schoon door de effectieve afvlakking met de Pi-filters (LC). De voortrappen worden nog verder ontkoppeld met RC-filters. De C's zijn 630 Volt types van Solen/SCR of Audyn. Hoge kwaliteit, zeer lange levensduur en toch betaalbaar. Ik heb ze al veel gebruikt. Wil je kostbare Black Gates gebruiken is daar uiteraard ook niks op tegen. Wel de 500 Volt types gebruiken. Met papier in olie condensators voeding heb je een wel heel ruime kast nodig, maar is ook heel fraai. De vraag is alleen, waar haal ik er zoveel vandaan? Of computergrade Elco's van bijvoorbeeld Philips ook in 500 Volt verkrijgbaar is heb ik niet onderzocht. Die geven mij een te klinisch geluid. Ik hou toch niet zo van elektrolyten. Op Black Gates na, die gebruik ik graag als kathode ontkoppeling. Het is wel gebleken dat als je Black Gate als kathode ontkoppeling gebruikt, je een C moet nemen die het dichts, dus één met een zo laag mogelijke opgegeven spanning. Voorbeeld: Bij de eerste trap staat de 6SN7 op zeg 6 Volt DC (gelijkspanning). Neem dan geen C die 63 of 100 Volt aankan, maar een 16 Volt type. Een gepolariseerde condensator, zoals een elco of Black Gate, werk niet echt fijn als ontkoppeling met een zo lage DC. Hoe dat mogelijk is weet ik niet, maar ik heb het al vaker ervaren. Het leuke is dat de goedkopere oplossing nu eens de beste is.
De gloeispanning van de fasedraaiende trap wordt opgetild naar een ruime 100 Volt. Om doorslag te voorkomen tussen gloeidraad en kathode. Volgens het boekje mag een 6SN7 dan wel 200 Volt spanningsverschil hebben. Maar zoals de Engelsen zeggen: “ Better safe then sorry”. Vergeet vooral niet de ontkoppel elco. Wel minimaal een 160 Volt type gebruiken. Hij zit er alleen maar om de kathode virtueel aan massa te leggen, dus is een normale elco voldoende.
Heb je echt hongerige luidsprekers? Vind je de 30 á 35 Watt van deze versterker toch wat aan de zuinige kant. Dan is een PPP (push pull parallel) versterker een optie. Ik vind zelf dat elke keer dat ik een buis of buishelft parallel schakel, er wel aan muziekkwaliteit wordt ingeleverd. Het is niet mijn eerste keus. Maar ook hier geldt: “beter een PPP met genoeg vermogen dan……..). Het is dan wel aan te raden per kanaal een aparte voedingstrafo te gebruiken.
Als je electrostaten gebruikt is het verstandig om ook een 2 Ohm aftakking de UGT te laten wikkelen.
*
Nee, en zeker niet na het laatste telefoontje van AE. Ik had ze gevraagd een complete set, voedingstrafo,  twee smoorspoelen en twee uitgangstrafo's, samen te stellen. En dan graag de prijs aan de sympatieke kant te houden. Gisteren kreeg ik antwoord. En ik moet zeggen zelf nog verrast te zijn door de prijs.
Voor een set met echte super bandkern dubbelkamer UGT wordt 964 piek gevraagd.
Voor een set met ook mooie blokkerntrafo's F 648,=.
We hebben het hier dus over het duurste deel van de versterker. Het ijzerwerk. Je kan zelf wel bereken dat een mooie buizenbak als dit dan toch heel betaalbaar blijft.
AE is telefonisch bereikbaar op: 0224 296077 (vraag naar Wil Blaauw).
En, voor de duidelijkheid, ik heb geen enkel belang of binding met AE. Ik geef alleen een tip voor de zelfbouwer. Uit ervaring weet ik dat AE gewoon erg goed spul maakt tegen nog betaalbare prijzen.
  • De voeding:
  • Nog meer vermogen nodig, amigo?
  • Is dit weer zo'n dure "high end" buizenbak en dus niet te betalen?
schema KT88PP versterker
schema KT88PP voeding
tubeconnection
KT88PPP eindtrap
<< Vorige bladzij:
KT88PPP voeding