Wie zijn oog?

Van dicht bij gezien.
Een oog in de tuin.
Wie kijkt hier en waar naar?
.