...boorder

Egelskopboorder.
De naam is bijna mooier dan de nachtvlinder zelf.
De rups houdt zich op in de holle stengel van de plant 'egelskop', een biesachtige waterplant.
Vandaar de naam.

Als je in een insectenboek op op internet kijkt, kom je veel nachtvlinders tegen met een naam als puntje-puntje-puntje-boorder.
In plaats van puntje (3x) staat er dan een plantennaam. Zo is er een witkraagriet-boorder, een moerasplantenboorder, een gestippelde rietboorder, een geelbruine rietboorder.

FOTO's: de egelskopboorder gefotografeerd tijdens de nachtvlindernacht 2007.
FOTO 1: het lijfje van de vlinder is langer dan de opgevouwen vleugels: een vlinder met een 'staartje'
FOTO 2: goed te zien is de wollige beharing van de nachtvlinder, en de voelsprieten die achterwaarts langs het lijf gevouwen zijn.Zie ook:
Nationale Nachtvlindernacht en Hagedoornvlinder

Egelskopboorder-weetjes
- latijn: archanara sparganii
- behoort tot de uilen (=vlinderssort)
- zwarte stippen in vleugelzoom
- vliegt van half juli tot eind september
- grootste en meest verbreide archanara in NL, meeste waarnemingen uit kuststrook
- overwintert als eid
- rups brengt leven door in holle stengel van egelskop (en lisdodde)