Lezing Wilde Bijen

Afgelopen week ben ik naar een interessante lezing geweest in ons dorp. Over Wilde Bijen. Voor een kleine groep van 12 mensen gaf Wankja Ferguson een enthousiast verhaal, begeleid door veel foto's. Wankja noemt zichzelf eco-hovenier en legt zich toe op de aanleg en het onderhoud van natuurlijke tuinen. Met zoveel mogelijk planten en habitats voor vlinders, bijen, en andere insecten en dieren. Het bedrijf van Wankja heet Vlinder er Bij Natuurtuinen , zie ook Eco hovenier- en ontwerpbedrijf : Vlinder er Bij Natuurtuinen . Ook werkt zij regelmatig samen in een collectief van hoveniers/eenmens-bedrijfjes hier in de buurt van Groningen, allen met veel aandacht voor natuurlijk en gif-vrij tuinieren. Zie ook Ties de Tuinfluiter | Tuin | 't Groentje, Aan de tuintafel | Digi-letters | 't Groentje en Blij met mijn tuin | Tuin | 't Groentje .

bijtje2222bijtje111

Weetjes uit de lezing van Wankja
 • 358 soorten wilde bijen in Nederland, waaronder de honingbij
 • in stad Groningen relatief veel soorten 90-95 te vinden, door veelheid aan grondsoorten en biotopen
 • hommels zijn ook bijen, met een dik vachtje (kunnen eerder en later op de dag/ in het jaar vliegen)
 • honingbijen zijn de enige die van nectar honing maken, en dit als voorraad opslaan; andere bijen gebruiken de nectar om zelf meteen te eten
 • enige verschil tussen hommels en bijen: naast de twee grote ogen op de kop hebben ze nog een drietal kleine oogjes (waarmee ze licht/donker onderscheiden): bij een bij staan die in een driehoekje, bij een hommel in een rijtje). Wel heel goed kijken Happy !
 • bijen zijn de derde diersoort in de ranglijst van dieren die het meest bijdragen aan de wereld-economie: bestuiving van groot deel van al onze voedselgewassen.
 • magnolia's zijn zo oud, van voor de bijen, die worden bestoven door kevers
 • bij de metselbij is het vrouwtje de metselaar, mannetje zorgt voor bevruchting en lummelt verder maar rond
 • in de Verenigde Staten is de honingbij niet inheems, maar ingevoerd
 • de klokjesbij heeft geen harige poten om stuifmeel te verzamelen, maar een harige buik, een buikschuier. Die zie je soms rondwentelen in een bloem en wegvliegen met een hele gele onderbuik van het stuifmeel. (klik hier: Wulpse bij | Beestjes | 't Groentje)
 • wilde bijtjes hebben beperkte actieradius, 500 meter. Ze hebben dan ook groot probleem om voldoende voedsel te vinden en zich te handhaven als de verschillende geschikte biotopen verder dan 500 meter uit elkaar liggen
 • mooie namen: zilveren fluitje, roodstaartklaverzandbij, heidebronsgroefbij
 • hommels maken ook volken in het zomerseizoen, in de winter overwintert alleen de koningin (die grote dikke in het voorjaar), alle werksterhommels sterven in het najaar.
 • sachem bijtje, heel harig, lijkt op een hommeltje, maar vliegt heel druk heen en weer.