Camargue: zoutwater-aster

De Camargue is een groot natuurgebied in het zuiden van Frankrijk. Vlak, moerassig, waterrijk. Het is de delta van de Rhone, en door combinatie van zoet rivier water en zout zeewater zijn er allerlei gradaties van zoutheid te vinden in het gebied. Zoutbekkens waar jaarlijks zout geoogst wordt, brakke gedeelten, waar zoutminnende of zout-tolererende planten groeien, en gewoon zoet water.
We hebben er een week rondgefietst eind september, begin oktober. En natuurlijk flamingo's gezien, in honderden, zo niet duizenden. En zilverreigers klein en groot, en hordes eenden en ander gevogelte. Dit is echt een vogelmekka (en dus ook vogelaarsmekka). En dan was het nog niet eens de tijd van de vogeltrek! Dan komen heel veel vogels uit (Noord) Europa even fourageren op weg naar Afrika.

astercamargue
Veel bloemen bloeien hier in het voorjaar, maar ook nu aan het begin van de herfst is er veel kleur. Deels van bloemen, maar ook van allerlei kleine struikjes die allerlei (herfst) tinten vertonen.