Korenbout

Korenbout.
Had ik nog nooit van gehoord.
Van korenwolven, of strijkbouten wel.

Korenbouten (of Libellulidae) vormen een familie van
echte libellen. In Europa komen ongeveer 35 soorten voor, waarvan ongeveer 20 in Nederland. Omdat ze opvallende kleuren en tekeningen hebben zijn mannetjes meestal vrij makkelijk van vrouwtjes te onderscheiden.
Op de foto het vrouwtje van de Platbuik, ofwel libellula depressa. Een algemene libellensoort (een korenbout) die zich vaak als een van de eerste pionierssoorten in 'nieuw water', een nieuwe vijver bijvoorbeeld, vestigt. Het schijnt dat ie weer verdwijnt als het vijveroppervlak voor meer dan de helft begroeid is. Dus: laat de waterlelie niet te groot worden.

Een volwassen platbuik-mannetje heeft een opvallend bleeklichtblauw achterlijf. Maar die mannetjes zitten wat minder stil.