Oranje oog

Een oranje oog
kijkt me aan, onpeilbare
of wijze kater?

hetoranjeoog2.