Bijenhotel (2)

Het bijenhotel hangt aan een hek. In een uitgehold stuk boomstam zitten allerlei holle stengels. Voor insecten en (metsel)bijtjes. Ik heb het interieur van het hotel vernieuwd. Verse takken en stengels.
Prachtriet, bamboe, gewoon riet.Zie ook:
Bijenhotel | Beestjes | 't Groentje.