Klimop

Laat in het jaar komen de klimop-bloemen te voorschijn. Zeer voedselrijk en op zonnige herfstdagen hangt er een wolk van hongerige insecten/bijen omheen. Je kunt de klimop dan op het gehoor vinden: daar waar het zoemt moet je wezen.

De bloemen groeien alleen aan 'volwassen' exemplaren van de klimop. Klimops die niet meer klimmen of niets meer te klimmen hebben. Dit zijn vaak de klimopstruiken die tegen huizen aangroeien, of de top van een boom bereikt hebben, of een plant die gestekt is van zo'n 'volwassen' plant.

De bloemen lijken op een bol uitelkaarspattend vuurwerk: een ster van stralen met aan elke straal een balletje.
Aan elk balletje komt een klein puntje (de stamper) en nog iets later klappen 5 groene kelkblaadjes naar buiten om en vijf zeer stuifmeelrijke meeldraden verschijnen. Dat is het favoriete eet-moment voor de insecten.

FOTO 1: etenstijd
FOTO 2: pas op de detailfoto vielen me de 5 meeldraden en de teruggeklapte groene kelkblaadjes op...

Na bestuiving door de insecten vormen zich trosjes zwarte bessen.
Vroeg in de winter zijn deze rijp en komen de merels van de bessen snoepen.