Vogelwerkwoorden

We zagen een onbekend vogeltje in de tuin, met een rode plek op het voorhoofd.
Lekker zaden pikkend uit de teunisbloem stengels.

Was het een barmsijsje? Of misschien toch een kneu?
De omschrijving en plaatjes in het vogelboek gaven geen uitsluitsel. Of misschien het geluid.
Een barmsijs zou onmiskenbaar te herkennen zijn aan het geluid: djedjedjedje.

Hoe zou dat klinken?
We hebben wat cd’s met vogelgeluiden, maar daar stond wel de kneu op, niet de barmsijs. Volgende keer nog beter kijken.

Op de index van de cd's staat welke vogel wat doet en er blijken heel veel verschillende werkwoorden voor te zijn.
Vooral watervogels hebben een heel assortiment aan werkwoorden!

Welke werkwoord hoort bij welke vogel?
(antwoord te vinden in het gastenboek).1dodaarsbolderen
2gansfluiten
3houtduifgakken
4knobbelzwaanhinniken
5koekoekjodelen
6korhoenkeffen
7kraanvogelklepperen
8meerkoetknorren
9meeuwkoeren
10merelkrijsen
11nachtzwaluwkwaken
12ooievaarmekkeren
13slobeendratelen
14smientroepen
15spechtroffelen
16watersnipsnorren
17wilde eendtrompetteren
18wulpzingen