Soldaatjes

Oranjebruine langwerpige kevertjes.

Vaak in tweetallen, of nog meer.
In de pluimen van vroeg bloeiende siergrassen zoals calamagrostis.
Maar ook uitgebreid in touw op de brede bloemschermen van de wilde peen in juli.

Op deze schermbloemigen zitten ze niet alleen om een slokje nectar te nemen, maar juist om andere insecten die op de bloemen af komen te vangen. Het zijn echte rovers. De volwassen exemplaren van de kevers zie je maar een paar weken (juli, soms augustus).
De larven leven op de grond, in gras, en zijn daar roofdieren die zich te goed doen aan allerlei op de grond levende insectenlarven en slakken !


FOTO's
1: paar soldaatjes op wilde peen schermbloem juli 2008
2. paar soldaatjes op calamagrostis 'overdam'Soldaatjes-weetjes
- andere namen: kleine rode weekschildkever, of rode weekschild
- latijnse naam: Rhagonycha fulva
- heeft zachte dekschilden, lange gesegmenteerde antennes
- verschillende soorten, soldaatje heeft donkere uiteinden van de dekschilden
- leeft op graslanden en open landschappen
- gedurende paar weken in juli in grote aantallen te zien, vaak parend