Grasmaaipoes

Het gras hoeft voorlopig niet meer gemaaid te worden.
Het onderhoud bestaat nu uit: zo weinig mogelijk belopen, blaadjes wegharken en misschien verticuteren.
Wel heb ik vandaag de graskanten langs het tuinpad nog een beetje bijgeknipt.

Poes Sprot is een levende grasmaaier.
Hij heeft een duidelijke voorkeur voor het siergras calamagrostis,
maar een lang uitstekend grassprietje van het grasveld neemt ie ook nog wel eens mee.