Eksters

Ze proberen het weer dit jaar. Een paartje eksters heeft het plan opgevat om helemaal bovenin onze reusachtige wilg (zie rode pijl) een nest te bouwen. Dat is op een kleine 30 meter boven de grond!

Al dagen vliegen ze af en aan met takjes, die dan zorgvuldig in elkaar gevlochten worden. Soms 'plukken' ze de takjes uit de wilg zelf. Andere keren komen ze aanvliegen met 30-40 cm lange takjes.


Eens kijken of dat wat gaat worden. Een paar jaar geleden hadden ze ook een nest gebouwd. Bij een stevige wind waaide die echter uit de boom.... Ze probeerden het niet opnieuw op die plek. Tot nu toe dus.