Prikkelheg

De meidoornhaag zingt.
Een vrolijk deuntje.
Ik fotografeer het geluid.


Steeds verder inzoomend, zoekend naar het liedje in de heg.
Winterkoning of heggemus?
Laatste foto, links onder in beeld.
Als je het weet zie je hier toch duidelijk (hum) een vogeltje zitten.
Iets met bruin, maar noch snavel , noch staart goed te zien.
Geen uitsluitsel wie het zangertje was.
Ik ga vooralsnog uit van winterkoning (lijkt me wat vroeg voor de heggemus om in december te zingen).