Verschijnselen van een brughoektumor

Omdat een brughoektumor groeit vanuit de gehoor- of evenwichtszenuw, is het logisch dat alle verschijnselen zich in dit gebied openbaren. Doordat een brughoektumor zo langzaam groeit, is het ook logisch dat het zo sluipend verloopt.

Verder zijn de verschijnselen vrij algemeen. Dat betekent dat de kans dat als je deze verschijnselen hebt, dat nog niet wil zeggen dat je een brughoektumor hebt. Integendeel: het komt geregeld voor dat er een brughoektumor gevonden wordt en de patient pas achteraf de verschijnselen bij zichzelf herkent. Of niet: het komt ook voor dat de brughoektumor toevallig gevonden wordt zonder dat er sprake is van klachten.......

De volgende symptomen worden vaak gevonden bij mensen bij wie een brughoektumor is gevonden:

Doofheid

Bij 90 % van de patienten valt als eerst een gehoorverlies aan 1 zijde op. Er is echter maar een klein percentage mensen met doofheid die een brughoektumor hebben. Veel vaker voorkomende redenen zijn: ouderdom, lawaaidoofheid, oorontstekingen etc.
Doofheid wordt vaak heel laat opgemerkt: doordat je telefoonoor niet goed meer werkt luister je simpel met je andere oor....

Duizeligheid

Duizeligheid is heel gebruikelijk na een operatie, voor de operatie kan het verschillen tussen echt omvallen (zoals Hanneke deed) tot een lichte duizeling of licht gevoel in het hoofd. Het treedt vaak kortdurend op; in de meeste gevallen (en in ieder geval na de operatie als de evenwichtszenuw is verwijderd) neemt het andere oor de functie volledig over. In de periode dat het evenwichtsorgaan zijn functie nog gedeeltelijk vervuld, kunnen heftige aanvallen van duizeligheid optreden.

Oorsuizen

Oorsuizen is een veel voorkomend probleem. Het kan varieren van een constante ruis tot erg hard geluid dat constant aanwezig is. Het slechte nieuws is dat zelfs het wegnemen van een gedeelte van de gehoorzenuw dit niet stopt: ook na de operatie blijft het geluid bestaan. Volgens sommigen kun je jezelf trainen om het geluid te negeren (zoals je jezelf kunt trainen dingen te zien (als je gefocust bent op een voorwerp) naast dat voorwerp. Anderen zeggen dat het ook wel went, net als het wonen naast een drukke snelweg. Meer informatie hierover vindt u op de site van de nederlandse KNO-artsen.

Hoofdpijn

Hoofdpijn komt veel voor bij een brughoektumor, sommigen klagen ook over een "vol gevoel"in het hoofd of het oor. De druk van de groeiende tumor is hier waarschijnlijk debet aan.

Aangezichtsverlamming

Als de tumor groeit , komt ook de naastgelegen aangezichtszenuw (nervus fascialis) in het gedrang. Hierdoor kan in 1e instantie een doof of tintelend gevoel ontstaan in het gezicht, later gevolgd door verlamming van de gezichtsspieren, waardoor het gezicht gaat "hangen". Meestal is dit van tijdelijke aard.