Genealogie van Aron Salomons Coltof


I    Aron Salomons Coltof, geb. Coevorden circa 1745, overl. Gorredijk 5-6-1821, zn. van Salomon Berents en Judik Israels, tr. Noordwolde 27-6-1775 Henderina Levi, geb. Noordwolde circa 1754, overl. Kortezwaag 20-6-1815, dr. van Levi Levi en Golde Davids.
Uit dit huwelijk:
   1. Salomon Arons (zie IIa).
   2. Heiman Arons van Dijk, geb. Kortezwaag 26-11-1775, overl. Leeuwarden 31-7-1856, tr. Hoogeveen 16-10-1807 Sara Antony Jacobs van der Wijk, geb. Hoogeveen 1783, overl. Leeuwarden 15-5-1866, dr. van Antonie Jacobs van der Wijk en Sebilla Godschalk Stern. Zie afzonderlijke genealogie Heiman Arons van Dijk
   3. Jacob Arons (zie IIb).
   4. David Arons (zie IIc).
   5. Benjamin Arons (zie IId).
   6. Judic Arons, geb. Gorredijk 14-6-1796, overl. Leeuwarden 2-4-1866, tr. Opsterland 15-1-1835 Juda Meijer Philippus Coster, geb. Leeuwarden 1802, overl. Veenhuizen 27-5-1848, zn. van Meijer Philippus Coster en Judik Hartogs.

 
IIa    Salomon Arons Coltof, geb. Noordwolde circa 1772, overl. Leeuwarden 1-10-1859, zn. van Aron Salomons Coltof (zie I) en Henderina Levi, tr. Leeuwarden 16-5-1806 Jeltje Mozes Cohen, geb. Leeuwarden circa 1775, overl. Leeuwarden 28-9-1825, dr. van Mozes Salomon Cohen en Sara Nagman.
Uit dit huwelijk:
   1. Mozes Salomon, geb. Gorredijk circa 1807, overl. Leeuwarden 13-10-1830.
   2. Aron Salomon (zie IIIa).
   3. Levy (zie IIIb).

 
IIb    Jacob Arons Coltof, geb. Gorredijk 5-5-1780, overl. Hoogezand 30-8-1867, zn. van Aron Salomons Coltof (zie I) en Henderina Levi, tr. Hester Josefs Cohen, geb. Veenendaal 1788, overl. Sappemeer 8-11-1871, dr. van Josef Cohen en Nathans Lea.
Uit dit huwelijk:
   1. Leentje, geb. Gorredijk 19-3-1810, overl. Sappemeer 11-3-1877, tr. Sappemeer 20-8-1835 Salom Fridman Cohen, geb. Sappemeer 30-9-1805, overl. Sappemeer 16-11-1883, zn. van Levie Cohen en Geiltje Salles.
   2. Judik Kolthof, geb. Gorredijk 17-3-1813, tr. Slochteren 8-4-1837 Sijtze Melles de Vries, geb. Westerbroek (Hoogezand) 14-3-1814, zn. van Melle Sijtzes de Vries en Annechien Jacobs.
   3. Hendarina Kolthoff, geb. Gorredijk 2-5-1815, overl. Leeuwarden 5-10-1816.
   4. Joseph Kolthof, geb. Leeuwarden 26-5-1817, overl. Appingedam 26-6-1827.
   5. Aron Colthof, geb. Leeuwarden 10-12-1819, overl. Sappemeer 26-8-1882, tr. Groningen 30-9-1847 Roosje van Dam, geb. Groningen 14-3-1818, dr. van Berend Simons van Dam en Hester Benjamins de Groot.
   6. Salomon (zie IIIc).
   7. Hendrina, geb. Heerenveen 16-6-1823, overl. Sappemeer 12-1-1886, tr. Hoogezand 6-8-1848 Simon Zuidema, geb. Slochteren 24-1-1819, overl. Sappemeer 18-4-1910, zn. van Levie Meijer Zuidema en Roossien Lazarus Odewald.
   8. Sara Jacobs, geb. Heerenveen 9-3-1826, overl. Slochteren 14-7-1912, tr. Hoogezand 15-10-1846 Philip van Hasselt, geb. Ten Post (Ten Boer) 29-4-1820, overl. Ten Boer 23-8-1878, zn. van Heiman Heimans van Hasselt en Saartje Hartogs van Stedum.

 
IIc    David Arons Coltof, geb. Gorredijk 1785, overl. Terwispel (Opsterland) 17-10-1825, zn. van Aron Salomons Coltof (zie I) en Henderina Levi, tr. Leeuwarden 18-2-1810 Vrougje Benedictus Kolthoff, geb. Hoogeveen circa 1785, overl. Terwispel (Opsterland) 17-5-1845, dr. van Benedictus Salomons Kolthoff en Betje.
Uit dit huwelijk:
   1. Levi Davids Kolthof (zie IIId).
   2. Elisabeth Kolthof, geb. Gorredijk 10-1-1812, overl. Gorredijk 17-4-1813.
   3. Bennediktus Kolthof, geb. Gorredijk 18-9-1813, overl. Terwispel (Opsterland) 5-11-1844.
   4. Hendrina, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 14-7-1815, overl. Terwispel (Opsterland) 28-6-1838.
   5. Bettje Colthof, geb. Kortezwaag 28-7-1817, overl. Gorredijk 6-9-1819.
   6. Daniel Colthof, geb. Gorredijk 15-9-1819, overl. Gorredijk 5-8-1821.
   7. Gouda Colthof, geb. Gorredijk 25-10-1821, overl. Amsterdam 28-1-1914, tr. Amsterdam 21-9-1859 Levie Swaab, overl. Amsterdam 19-1-1881, zn. van Meyer Michiel Swaab en Judic Levie Courant. Wedr. van Betje Davids Polak.
   8. Aron Colthof (zie IIIe).
   9. Jette Colthof, geb. Terwispel (Opsterland) 28-5-1826, overl. Amsterdam 1-11-1871, tr. Amsterdam 7-4-1859 Noach Meiboom, geb. Numansdorp 11-6-1820, overl. Amsterdam 15-11-1901, zn. van Barend Meiboom en Roosje Philip. Wedr. van Elisabeth Meyer Hes, hertr. Hermina Cornelia van der Liet, hertr. Elisabeth Voordewind.

 
IId    Benjamin Arons Coltof, geb. Gorredijk 1787, overl. Gorredijk 13-2-1870, zn. van Aron Salomons Coltof (zie I) en Henderina Levi, tr. zijn nicht Hanna Benedictus Schaap, geb. Gorredijk circa 1790, overl. Gorredijk 11-2-1876, dr. van Benedictus Michiels Schaap en Fokeltje Levy.
Uit dit huwelijk:
   1. Aron Benjamins Koltof (zie IIIf).
   2. Bettje Koltoff, geb. Gorredijk 25-10-1814, overl. Amsterdam 11-4-1891, tr. Opsterland 10-4-1837 Jakob Abrahams Antoni van der Wijk, geb. Gorredijk 27-6-1811, overl. Gorredijk 30-4-1876, zn. van Abraham Antony Jakobs van der Wijk en Martha Zadoks van Leer.
   3. Michiel, geb. Gorredijk 4-10-1817, overl. Gorredijk 31-7-1819.
   4. Hendrina Colthof, geb. Gorredijk 5-3-1820, overl. Gorredijk 21-5-1848, tr. Opsterland 6-7-1845 Levi Davids Kolthof (zie IIId).
   5. Levi Colthof (zie IIIg).
   6. Vogeltje Benjamins Colthof, geb. Gorredijk 22-7-1824, overl. Heerenveen 10-6-1855, tr. Opsterland 29-11-1849 Samuel Benjamins Messcher, geb. Heerenveen 2-12-1825, zn. van Benjamin Salomons Messcher en Ester Samuels.

 
IIIa    Aron Salomon Coltof, geb. Gorredijk 10-12-1809, overl. Leeuwarden 27-5-1880, zn. van Salomon Arons Coltof (zie IIa) en Jeltje Mozes Cohen, tr. (1) Leeuwarden 31-3-1830 Betje Samuel Vries, geb. Leeuwarden 1-10-1808, overl. Leeuwarden 1-11-1850, dr. van Samuel Izaak Vries en Jeltje Mozes van Messel. Tr. (2) Leeuwarden 17-4-1852 Sophia Samuel Vries, geb. Leeuwarden 23-11-1812, overl. Leeuwarden 22-6-1882, dr. van Samuel Izaak Vries en Jeltje Mozes van Messel.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Samuel (zie IVa).
   2. Jeltje, geb. Leeuwarden 20-4-1832, overl. Leeuwarden 30-4-1832.
   3. Salomon (zie IVb).
   4. Jantje, geb. Leeuwarden 10-9-1834, overl. Leeuwarden 21-2-1835.
   5. Jeltje, geb. Leeuwarden 24-9-1835, tr. (1) Leeuwarden 8-7-1867 Maurits Alexander Levinson, geb. Bergen op Zoom 28-11-1831, overl. Maassluis 1-11-1868, zn. van Levi Levinson en Jeannetta van den Bergh. Wedr. van Elizabeth van Gelder. Tr. (2) Leeuwarden 15-5-1873 Emanuel David Duitz, geb. Amsterdam 4-1-1819, overl. Amsterdam 12-12-1883, zn. van David Emanuel Duitz en Kaatje Joseph Bruske. Wedr. van Judik Wessel Pruikenmaker.
   6. Mozes (zie IVc).
   7. Izak, geb. Leeuwarden 22-12-1837, overl. Leeuwarden 28-1-1838.
   8. Jantje, geb. Leeuwarden 17-2-1839, overl. Leeuwarden 2-2-1867.
   9. Levy, geb. Leeuwarden 31-1-1840, overl. Leeuwarden 23-4-1874.
   10. Sophia, geb. Leeuwarden 6-4-1841, overl. Appingedam 15-5-1917, tr. Leeuwarden 20-6-1874 Andries Hart, geb. Scheemda 30-3-1845, overl. Appingedam 9-2-1922, zn. van Meijer Andries Hart en Foktje Elias Bamberg.
   11. Sara, geb. Leeuwarden 30-3-1842, overl. Amsterdam 31-1-1903.
   12. Izak, geb. Leeuwarden 9-7-1843, overl. Leeuwarden 14-12-1884.
   13. Saakje, geb. Leeuwarden 5-9-1844, overl. Amsterdam 9-10-1897.
   14. Henderine, geb. Leeuwarden 14-9-1845, overl. Leeuwarden 10-6-1846.
   15. Belia, geb. Leeuwarden 1-11-1847, overl. Winschoten 29-9-1898, tr. Leeuwarden 17-6-1876 Heiman Hart, geb. Scheemda 17-4-1841, overl. Groningen 4-6-1926, zn. van Meijer Andries Hart en Foktje Elias Bamberg. Hertr. Jette van Gelder.

 
IIIb    Levy Coltof, geb. Leeuwarden 18-7-1813, overl. Amsterdam 16-6-1871, zn. van Salomon Arons Coltof (zie IIa) en Jeltje Mozes Cohen, tr. Amsterdam 7-6-1843 Beletje Levie Bronkhorst, geb. Amsterdam 24-7-1818, overl. Amsterdam 19-7-1876, dr. van Levie Mozes Bronkhorst en Aaltje Levie Simons.
Uit dit huwelijk:
   1. Salomon Levie (zie IVd).
   2. Alida, geb. Amsterdam 14-2-1845, overl. Amsterdam 8-4-1846.
   3. Henriette, geb. Amsterdam 11-9-1846, overl. Amsterdam 25-10-1914, tr. Amsterdam 21-9-1864 David Trompetter, geb. Amsterdam 23-7-1843, overl. Amsterdam 21-3-1923, zn. van Joseph Philip Trompetter en Alida Voet.
   4. Aron Levie, geb. Amsterdam 10-2-1848, overl. Amsterdam 8-9-1848.
   5. Alida, geb. Amsterdam 8-3-1849, overl. Amsterdam 27-2-1851.
   6. Betje, geb. Amsterdam 3-2-1850, overl. Amsterdam 11-5-1860.
   7. Mozes Levie, geb. Amsterdam 2-4-1851, overl. Amsterdam 19-12-1853.
   8. Simon, geb. Amsterdam 26-2-1852, overl. Amsterdam 10-3-1852.
   9. Sara, geb. Amsterdam 26-2-1852, overl. Amsterdam 24-12-1921, tr. Amsterdam 8-1-1879 Levie Citroen, geb. Amsterdam 12-11-1855, overl. Amsterdam 30-12-1905, zn. van Cosman Citroen en Marianne Salomon Norden.
   10. Abraham Levie, geb. Amsterdam 7-12-1853, overl. Amsterdam 19-11-1855.
   11. Samuel Wolf, geb. Amsterdam 18-12-1854, overl. Amsterdam 27-3-1932.
   12. Alexander Hartog (zie IVe).
   13. Mozes Aron, geb. Amsterdam 12-5-1857, overl. Amsterdam 11-12-1857.
   14. Rebecca Zippora, geb. Amsterdam 1-12-1860, overl. Amsterdam 10-11-1923, tr. Amsterdam 24-1-1884 Abraham Jacob Muller, geb. Amsterdam 30-4-1856, zn. van Georgius Jacobus Muller en Matje Abraham Kisch.

 
IIIc    Salomon Coltof, geb. Heerenveen 28-12-1821, overl. Hoogezand 1-7-1905, zn. van Jacob Arons Coltof (zie IIb) en Hester Josefs Cohen, tr. Hoogezand 1-8-1844 Leentje Simons, geb. Sappemeer 10-4-1819, overl. Hoogezand 23-2-1902, dr. van Levy Simons en Vrouwtje Davids.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacob, geb. Hoogezand 21-6-1845, overl. Hoogezand 9-8-1850.
   2. Vrouwke, geb. Hoogezand 3-3-1848, overl. Hoogezand 26-3-1851.
   3. Hester, geb. Hoogezand 27-8-1850, tr. Hoogezand 4-4-1872 Levie de Vries, geb. Hoogezand 22-12-1841, zn. van Simon Nathans de Vries en Hester Levie Cohen.
   4. Frouke, geb. Hoogezand 13-10-1852, overl. Hoogezand 22-1-1859.
   5. Jacob (zie IVf).
   6. Levie, geb. Hoogezand 30-8-1857, overl. Hoogezand 27-1-1859.
   7. Levie (zie IVg).

 
IIId    Levi Davids Kolthof, geb. Gorredijk 20-9-1810, overl. Gorredijk 11-7-1897, zn. van David Arons Coltof (zie IIc) en Vrougje Benedictus Kolthoff, tr. (1) Opsterland 6-7-1845 zijn nicht Hendrina Colthof, geb. Gorredijk 5-3-1820, overl. Gorredijk 21-5-1848, dr. van Benjamin Arons Coltof (zie IId) en Hanna Benedictus Schaap. Tr. (2) Opsterland 20-7-1849 Sophia Messcher, geb. Heerenveen 15-7-1823, overl. Gorredijk 31-12-1909, dr. van Benjamin Salomons Messcher en Ester Samuels.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Izaak Colthof (zie IVh).
   2. Froukjen Hendrina Colthof, geb. Gorredijk 15-5-1848, overl. Gorredijk 22-8-1848.

Uit het tweede huwelijk:
   3. David (zie IVi).
   4. Ester Colthof, geb. Gorredijk 24-5-1853, overl. Gorredijk 5-11-1860.
   5. Benjamin Colthof, geb. Gorredijk 13-7-1855, overl. Gorredijk 12-8-1856.
   6. Froukje Coltof, geb. Gorredijk 9-5-1857, overl. Sobibor 23-4-1943, tr. Dinxperlo 12-5-1892 Abraham Fuldauer, geb. Dinxperlo 13-3-1867, overl. Sobibor 23-4-1943, zn. van Mozes Fuldauer en Elisabeth de Bruin.
   7. Benjamin Colthof (zie IVj).
   8. Benediktus Colthof, geb. Gorredijk 15-12-1861, overl. Gorredijk 17-3-1864.
   9. Josua Colthof (zie IVk).

 
IIIe    Aron Colthof, geb. Gorredijk 21-10-1823, overl. Hoogeveen 18-5-1899, zn. van David Arons Coltof (zie IIc) en Vrougje Benedictus Kolthoff, tr. Opsterland 8-6-1852 Saartje Abrahams van der Wijk, geb. Gorredijk 31-3-1824, overl. Rotterdam 27-10-1905, dr. van Abraham Antony Jakobs van der Wijk en Martha Zadoks van Leer.
Uit dit huwelijk:
   1. David (zie IVl).
   2. Martha Coltof, geb. Hoogeveen 16-10-1860.

 
IIIf    Aron Benjamins Koltof, geb. Kortezwaag 18-2-1812, overl. Sneek 24-11-1879, zn. van Benjamin Arons Coltof (zie IId) en Hanna Benedictus Schaap, tr. (1) Schoterland 9-4-1843 Kornelia Benjamins Meskers, geb. Heerenveen 6-2-1817, overl. Gorredijk 23-1-1852, dr. van Benjamin Salomons Messcher en Ester Samuels. Tr. (2) Haskerland 22-10-1852 Rachel Cohen, geb. Gorredijk 28-8-1817, overl. Sneek 15-3-1902, dr. van Izak Josephs Cohen en Froukjen Josephs Cohen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Benjamin Arons Colthof (zie IVm).
   2. Ester Kolthof, geb. Heerenveen 21-9-1848, overl. Heerenveen 7-10-1848.
   3. Levi Michael Colthof (zie IVn).

Uit het tweede huwelijk:
   4. Henderina, geb. Nijehaske (Haskerland) 20-8-1854, overl. Amsterdam 29-9-1937, tr. Sneek 5-5-1890 Jakob Cohen, geb. Veendam 8-5-1859, zn. van Abraham Jonas Cohen en Juttje Klein.
   5. Isaac, geb. Nijehaske (Haskerland) 15-3-1856, tr. Winschoten 11-4-1912 Sophia Cohen, geb. Winschoten 5-10-1865, overl. Sobibor 20-3-1943, dr. van Levie Cohen en Debora Frank.
   6. Vogelina, geb. Nijehaske (Haskerland) 4-3-1860, overl. Nijehaske (Haskerland) 1-2-1861.
   7. Froukje Aron Colthof, geb. Heerenveen 29-12-1861, overl. Auschwitz 19-2-1943, tr. Sneek 25-8-1895 Jacob Schweiger, geb. Lochem 10-3-1872, overl. Sobibor 30-4-1943, zn. van David Schweiger en Klara Meyer.

 
IIIg    Levi Colthof, geb. Gorredijk 30-3-1822, overl. Smilde 11-5-1893, zn. van Benjamin Arons Coltof (zie IId) en Hanna Benedictus Schaap, tr. Smilde 20-5-1845 Beeltien Polak, geb. Smilde 29-11-1815, overl. Enschede 7-1-1903, dr. van Jacob Arons Polak en Rosien Noachs.
Uit dit huwelijk:
   1. Johanna, geb. Smilde 17-3-1846, overl. Enschede 24-3-1922, tr. Smilde 21-10-1870 Heiman Denneboom, geb. Staphorst 3-1-1846, zn. van Joel Denneboom en Gerrigje Roos.
   2. Bloempje, geb. Smilde 5-3-1848, overl. Smilde 18-8-1849.
   3. Benjamin, geb. Smilde 4-2-1850, overl. Smilde 14-12-1851.
   4. Bloempje, geb. Smilde 10-1-1852, overl. Smilde 12-1-1852.

 
IVa    Samuel Coltof, geb. Leeuwarden 29-8-1830, overl. Amsterdam 21-5-1900, zn. van Aron Salomon Coltof (zie IIIa) en Betje Samuel Vries, tr. Amsterdam 20-8-1863 Marianne van Bever, geb. Amsterdam 8-3-1839, overl. Amsterdam 2-1-1920, dr. van Salomon van Bever en Betje Salomon Zeelander.
Uit dit huwelijk:
   1. Betsy, geb. Amsterdam 19-6-1864, overl. Sobibor 28-5-1943, tr. Amsterdam 24-5-1894 Maurits van Buren, geb. Utrecht 5-3-1853, zn. van Izak van Buren en Sara Stokvis.
   2. Cato, geb. Amsterdam 6-2-1866, overl. Scheveningen 2-7-1940, tr. Amsterdam 16-6-1892 Hartog Hamburg, geb. Amsterdam 25-2-1857, overl. Amsterdam 20-9-1916, zn. van Jacob Hartog Hamburg en Regina Wolf Son.
   3. Aron (zie Va).
   4. Karel, geb. Amsterdam 28-8-1869, overl. Amsterdam 17-11-1900.
   5. Salomon Eduard, geb. Amsterdam 24-9-1871, overl. 's-Gravenhage 29-8-1965, tr. Amsterdam 19-7-1900 Anna Stepánek, geb. Wenen 26-3-1877, overl. 's-Gravenhage 14-12-1965, dr. van Franz Stepánek en Francisca Ziky.
   6. Elisabeth, geb. Amsterdam 24-7-1873, tr. Amsterdam 28-6-1904 Marcus Benjamin van Veen, geb. Tiel 21-2-1843, zn. van Mozes Samuel van Veen en Hester Jacobson. Wedr. van Naatje de Groen.
   7. Sophia, geb. Amsterdam 25-5-1875, overl. Sobibor 23-4-1943, tr. Amsterdam 22-12-1904 Abraham van Gelder, geb. Amsterdam 1-4-1877, overl. Amsterdam 22-1-1941, zn. van David van Gelder en Sophia Rosetta van Veen.
   8. Louis, geb. Amsterdam 5-7-1876, overl. Amsterdam 9-4-1878.
   9. Johanna, geb. Amsterdam 8-6-1877, overl. Sobibor 26-3-1943, tr. Amsterdam 23-6-1910, sch. 29-11-1915 Johannes Christiaan Henri Stoop, geb. Amsterdam 28-11-1860, zn. van Petrus Johannes Jacobus Stoop en Helena Johanna Antonia Broens. Eerder tr. Anna Wilhelmina Maria Massop.
   10. Emma Jeannette, geb. Amsterdam 2-2-1879, overl. Sobibor 26-3-1943.
   11. Christina Henriette, geb. Amsterdam 19-3-1880, overl. 's-Gravenhage 25-6-1930, tr. Amsterdam 16-6-1913 Alexander Hamburger.
   12. Maurits, geb. Amsterdam 1-4-1883, overl. Amsterdam 5-11-1883.

 
IVb    Salomon Coltof, geb. Leeuwarden 26-6-1833, overl. 's-Gravenhage 14-8-1908, zn. van Aron Salomon Coltof (zie IIIa) en Betje Samuel Vries, tr. Zutphen 18-11-1876 Elisabeth Jacobs, geb. Vierlingsbeek 3-4-1839, overl. 's-Gravenhage 19-5-1932, dr. van Jacob Levie Jacobs en Theresia van Praag. Wed. van Andries Lieffman Muller.
Uit dit huwelijk:
   1. Aron, geb. Leeuwarden 14-9-1877, overl. 's-Gravenhage 3-12-1913.
   2. Jacob, geb. Leeuwarden 9-10-1878, overl. Leeuwarden 13-10-1878.
   3. Jacob, geb. Leeuwarden 17-1-1881, overl. Leeuwarden 12-2-1882.
   4. Betsy, geb. Leeuwarden 17-1-1881, overl. Leeuwarden 10-2-1882.
   5. Samuel (zie Vb).

 
IVc    Mozes Coltof, geb. Leeuwarden 24-10-1836, overl. Amsterdam 28-6-1898, zn. van Aron Salomon Coltof (zie IIIa) en Betje Samuel Vries, tr. Zwolle 6-12-1883 Catharina Johanna Ras, geb. Zwolle 31-12-1863, overl. Haarlem 31-8-1930, dr. van Gerrit Ras en Jacoba Klaver. Hertr. Berend de Waij.
Uit dit huwelijk:
   1. Maurits (zie Vc).
   2. Gerardus (zie Vd).
   3. Jacobus (zie Ve).
   4. Jacoba, geb. Amsterdam 18-9-1888, overl. Amsterdam 25-9-1943, tr. Amsterdam 19-5-1921 Jan Coenraad Hendrik van Dijk, geb. Amsterdam 13-8-1889, overl. Amsterdam 4-3-1945, zn. van Wilhelmus van Dijk en Wympie Elisabeth Delfgouw.
   5. Elisabeth, geb. Amsterdam 30-12-1889, overl. Amsterdam 15-1-1890.
   6. Rika, geb. Amsterdam 22-1-1891, overl. Putten 3-7-1977, tr. Sloten NH 28-7-1916 Adrianus Gerardus Hendrikus Kühlemann, geb. Amsterdam 17-11-1887, overl. Amsterdam 21-1-1983, zn. van Hendrik Anton Frederik Kühlemann en Gerrigje van Lunteren.
   7. Hendrik Willem (zie Vf).
   8. Willem (zie Vg).
   9. Arnoldus, geb. Amsterdam 22-8-1894, overl. Amsterdam 25-5-1896.
   10. Catharina, geb. Amsterdam 26-6-1896, overl. Heemstede 15-5-1938, tr. Sloten NH 22-6-1920 Johannes Bakker, geb. Den Helder 27-5-1892, overl. Heemstede 23-7-1971, zn. van Klaas Bakker en Clara Maria Schreuder. Hertr. Gesina Venekamp.
   11. Wilhelmina Frederika, geb. Amsterdam 19-1-1898, overl. Amsterdam 17-9-1898.

 
IVd    Salomon Levie Coltof, geb. Amsterdam 21-12-1843, overl. Amsterdam 27-3-1912, zn. van Levy Coltof (zie IIIb) en Beletje Levie Bronkhorst, tr. Amsterdam 25-1-1866 Esther Bak, geb. Ouder-Amstel -1-1841, overl. Amsterdam 17-1-1900, dr. van Joseph Zadok Bak en Branca Moses Emmering.
Uit dit huwelijk:
   1. Betje, geb. Amsterdam 3-11-1866, overl. Auschwitz 5-10-1942.
   2. Joseph (zie Vh).
   3. Louis, geb. Amsterdam 23-7-1869, overl. Amsterdam 13-11-1871.
   4. Elise, geb. Amsterdam 11-9-1870, overl. Amsterdam 31-12-1937, tr. Amsterdam 22-5-1901 Emanuel Mechanicus, geb. Amsterdam 7-6-1874, overl. Sobibor 21-5-1943, zn. van Abraham Elias Mechanicus en Dewouda Gans.
   5. Henriette, geb. Amsterdam 7-8-1871, overl. Sobibor 30-4-1943, tr. Amsterdam 1-8-1901 Lion Danielson, geb. Rotterdam 15-11-1876, overl. Sobibor 30-4-1943, zn. van Samuel Danielson en Bartha Lorsch.
   6. Anna, geb. Amsterdam 14-1-1873, overl. Amsterdam 5-2-1873.
   7. Sara, geb. Amsterdam 20-9-1874, overl. Amsterdam 24-9-1924, tr. Amsterdam Marcus Lazarus, geb. Amsterdam 8-10-1875, overl. Auschwitz 20-2-1943, zn. van Lion Lazarus en Esther de Jong.
   8. Louis (zie Vi).
   9. Maurits (zie Vj).
   10. Eduard, geb. Amsterdam 8-11-1878, overl. Amsterdam 15-8-1936.
   11. Jacques, geb. Amsterdam 3-11-1879, overl. Amsterdam 14-12-1882.
   12. Rachel, geb. Amsterdam 26-12-1884, overl. Amsterdam 19-9-1936, tr. Philip Levit, geb. Groningen 30-4-1886, overl. Sobibor 21-5-1943, zn. van Benjamin Levit en Rika van der Zijl.

 
IVe    Alexander Hartog Coltof, geb. Amsterdam 12-2-1856, overl. Amsterdam 5-12-1904, zn. van Levy Coltof (zie IIIb) en Beletje Levie Bronkhorst, tr. Amsterdam 29-12-1881 Betje Koch, geb. Amsterdam 15-6-1849, overl. 's-Gravenhage 5-10-1902, dr. van Barend Barend Koch en Esther Samuel Wijl.
Uit dit huwelijk:
   1. Bertha, geb. Amsterdam 5-2-1883, overl. 's-Gravenhage 14-8-1958, tr. 's-Gravenhage 7-2-1912, sch. 's-Gravenhage 22-9-1937 Joseph Olman, geb. Schiedam 19-1-1889, overl. Auschwitz 30-9-1942.
   2. Esther, geb. Amsterdam 1-1-1884, overl. Amsterdam 22-5-1886.
   3. Barend Louis, geb. Amsterdam 13-8-1885, overl. Amsterdam 10-4-1886.
   4. Henri, geb. Amsterdam 3-6-1887, overl. 's-Gravenhage 12-12-1910.
   5. Bernard (zie Vk).
   6. David Louis, geb. Amsterdam 3-2-1891, overl. 's-Gravenhage 25-2-1896.

 
IVf    Jacob Coltof, geb. Hoogezand 25-1-1855, overl. Den Helder 20-12-1926, zn. van Salomon Coltof (zie IIIc) en Leentje Simons, tr. Hoogezand 8-5-1878 Matje Zeckel, geb. Hoogezand 29-7-1851, overl. Den Helder 15-1-1933, dr. van Abraham Wolf Zeckel en Minkje Lazarus Frank.
Uit dit huwelijk:
   1. Salomon (zie Vl).
   2. Abraham (zie Vm).
   3. Levie (zie Vn).
   4. Wolf, geb. Oude Pekela 9-5-1884, overl. Gorredijk 29-11-1885.
   5. Leentje, geb. Gorredijk 1-10-1886, overl. Auschwitz 19-11-1943, tr. Den Helder 13-4-1910 Maurits Salomon Godschalk, geb. Ommen 20-12-1882, overl. vermist,, zn. van Salomon Godschalk en Willemina de Lange.
   6. Lazerus, geb. Den Helder 17-7-1888, overl. Den Helder 2-1-1889.
   7. Minkje, geb. Den Helder 4-11-1889, tr. Den Helder 1914 Benjamin Cohen, geb. Hoogeveen 31-5-1889, overl. New York 19-12-1957, zn. van Mozes Cohen en Reintje Rubens.
   8. Nathan, geb. Den Helder 27-11-1891, overl. Amsterdam 6-1-1966, tr. Sneek 16-5-1922 Rosette Engeltje Kuijt, geb. Sneek 18-10-1900, overl. Amsterdam 17-5-1973, dr. van Salomon Kuijt en Henriette Hertzberger.
   9. Estella, geb. Den Helder 5-7-1893, overl. Auschwitz 9-11-1942, tr. Den Helder 19-8-1919 Jacques Schlicher Cohen, geb. Oud Beijerland 8-7-1886, overl. Auschwitz 9-11-1942, zn. van Nathan Samuel Cohen en Isabella Schlicher.
   10. Anna, geb. Den Helder 2-1-1895, overl. Den Helder 1-3-1896.

 
IVg    Levie Coltof, geb. Hoogezand 11-4-1861, overl. Rotterdam 30-3-1928, zn. van Salomon Coltof (zie IIIc) en Leentje Simons, tr. Hoogezand 19-4-1882 Frederika Sekkel, geb. Hoogezand 6-12-1861, overl. Sobibor 20-3-1943, dr. van Abraham Wolf Zeckel en Minkje Lazarus Frank.
Uit dit huwelijk:
   1. Salomon, geb. Oude Pekela 12-4-1884, overl. Rotterdam 20-4-1912.
   2. Abraham (zie Vo).
   3. Jacob (zie Vp).
   4. Minka, geb. Maassluis 10-1-1893, overl. Sobibor 13-3-1943, tr. Rotterdam 6-4-1916 Andries van Daelen, geb. Vlaardingen 14-4-1891, overl. Sobibor 13-3-1943, zn. van Simon van Daelen en Adriana van Stroom.
   5. Lena, geb. Maassluis 25-12-1895, overl. Auschwitz 2-11-1942, tr. Rotterdam 31-3-1917 Leonardus van Daelen, geb. Vlaardingen 23-3-1893, overl. Auschwitz 2-11-1942, zn. van Simon van Daelen en Adriana van Stroom.

 
IVh    Izaak Colthof, geb. Gorredijk 1-3-1846, overl. Leeuwarden 19-2-1921, zn. van Levi Davids Kolthof (zie IIId) en Hendrina Colthof, tr. Opsterland 8-1-1875 Rebecca Leefsma, geb. Gorredijk 10-12-1842, overl. Leeuwarden 12-3-1926, dr. van Zander Mozes Levi Leefsma en Henriëtta Mozes Broekhuijsen.
Uit dit huwelijk:
   1. Levie, geb. Gorredijk -4-1876, overl. Gorredijk 30-8-1876.
   2. Henriettha Coltof, geb. Gorredijk 23-7-1879, overl. Sobibor 13-3-1943, tr. Opsterland 1919 Assuerus van der Woude, geb. Leeuwarden 13-3-1868, zn. van Jacob Jacobus van der Woude en Grietje Roeper.
   3. Sander Coltof (zie Vq).
   4. David Coltof, geb. Gorredijk 21-7-1887, overl. Arnhem 4-12-1975, tr. Zaandam 1-6-1925 Helena Groen, geb. Zaandam 16-1-1893, overl. Borculo 4-10-1973, dr. van Izaak Leendert Groen en Marianne Laanstein.

 
IVi    David Kolthof, geb. Gorredijk 6-2-1851, overl. Amsterdam 27-10-1927, zn. van Levi Davids Kolthof (zie IIId) en Sophia Messcher, tr. Opsterland 14-5-1877 Sara van Dijk, geb. Leeuwarden 24-7-1848, overl. Amsterdam 28-8-1929, dr. van Aron Heiman van Dijk en Rebekka Meijer Ekstein.
Uit dit huwelijk:
   1. Levi Colthof, geb. Gorredijk 15-6-1878, overl. Gorredijk 1-8-1878.
   2. Aaron Coltof (Kolthof in IM) (zie Vr).
   3. Levie Coltof, geb. Gorredijk 11-3-1881, overl. Gorredijk 4-4-1881.
   4. Hijman, geb. Amsterdam 17-4-1883, overl. Amsterdam 16-1-1885.
   5. Sophia, geb. Amsterdam 1-9-1884, overl. Amsterdam 18-10-1884.
   6. Meyer, geb. Amsterdam 3-4-1886, overl. Amsterdam 27-4-1886.
   7. Benjamin, geb. Amsterdam 3-4-1886, overl. Auschwitz 22-10-1942, tr. Amsterdam 7-6-1922 Klaartje de Jong, geb. Mijdrecht 1-12-1894, overl. Sobibor 11-6-1943, dr. van Joseph de Jong en Betje van Dam.

 
IVj    Benjamin Colthof, geb. Gorredijk 14-9-1859, zn. van Levi Davids Kolthof (zie IIId) en Sophia Messcher, tr. (1) Steenwijk 28-11-1886 Esje Slager, geb. Steenwijkerwold (Steenwk) 28-4-1860, overl. Gorredijk 17-1-1896, dr. van Marcus Slager en Saartje Metscher. Tr. (2) Noordbroek 20-1-1897 Sientje Wolf, geb. Noordbroek 15-12-1870, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Nathan Wolf en Johanna Dalsheim.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Marcus (zie Vs).
   2. Levie (zie Vt).
   3. Izak (zie Vu).
   4. David, geb. Gorredijk 17-5-1893, overl. Gorredijk 12-7-1893.
   5. Jozua (zie Vv).

Uit het tweede huwelijk:
   6. Johanna Sophia, geb. Gorredijk 11-12-1897, overl. Auschwitz 17-9-1943, tr. Opsterland 15-4-1920 Freerk Wolf, geb. Noordbroek (Gr) 16-4-1894, overl. Auschwitz 30-9-1942.
   7. Sophia, geb. Gorredijk 11-12-1898, overl. Deventer 11-3-1969, tr. Rotterdam 12-8-1931 Moritz Nathan Johan Wolf, geb. Rotterdam 21-10-1900, overl. Deventer 12-6-1950, zn. van Daniel Wolf en Efina Wolf.
   8. Nathan (zie Vw).
   9. Froukje, geb. Gorredijk 6-4-1903, overl. Gorredijk 19-9-1909.

 
IVk    Josua Colthof, geb. Gorredijk 10-5-1864, overl. Westerbork 15-3-1943, zn. van Levi Davids Kolthof (zie IIId) en Sophia Messcher, tr. Opsterland 28-12-1894 Hanna van Leer, geb. Gorredijk 4-10-1859, overl. Gorredijk 5-2-1931, dr. van Zadok Jacobs van Leer en Rijntje Mozes van Leer.
Uit dit huwelijk:
   1. Levie (zie Vx).
   2. Zadok, geb. Gorredijk 30-6-1897, overl. Deventer 27-2-1964, tr. (1) Zwolle 23-7-1923 Kaartje Troostwijk, geb. Zwolle 23-6-1901, overl. Auschwitz -6-1944, dr. van Arnold Troostwijk en Saartje de Leeuwe. Tr. (2) Deventer 18-7-1946 Emma Lievendag, geb. Oldenzaal 5-11-1909, overl. Enschede 9-11-1987, dr. van Jacob Lievendag en Bertha Elkus. Wed. van Jozef de Lange.
   3. Reinier, geb. Gorredijk 24-6-1899, overl. Gorredijk 3-10-1899.
   4. Benjamin, geb. Gorredijk 3-1-1902, overl. Gorredijk 29-6-1904.

 
IVl    David Colthof, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 18-6-1857, overl. Amsterdam 15-2-1932, zn. van Aron Colthof (zie IIIe) en Saartje Abrahams van der Wijk, tr. Steenwijk 16-8-1894 Regina de Lange, geb. Steenwijk 12-9-1870, overl. Auschwitz 7-12-1942, dr. van Abraham de Lange en Amalia van Gelder.
Uit dit huwelijk:
   1. Arnold, geb. Steenwijk 27-7-1895, overl. Amsterdam 6-11-1975, tr. Amsterdam 12-6-1919 Abiegael Baggers, geb. Amsterdam 17-10-1894, overl. Amsterdam 9-2-1965, dr. van Mozes Baggers en Mietje Roselaar.
   2. Adolf (zie Vy).
   3. Louis (zie Vz).

 
IVm    Benjamin Arons Colthof, geb. Oosterwolde 22-7-1844, overl. Amsterdam 14-1-1931, zn. van Aron Benjamins Koltof (zie IIIf) en Kornelia Benjamins Meskers, tr. Steenwijk 27-6-1873 Eva Slager, geb. Steenwijk 27-6-1846, overl. Amsterdam 12-2-1915, dr. van Isaac Marcus Slager en Betje Philip Frank.
Uit dit huwelijk:
   1. Aaron (zie Vaa).
   2. Betje, geb. Gorredijk 24-5-1876, overl. Sobibor 23-4-1943, tr. Amsterdam 6-8-1914 Bernard van Buren, geb. Geldermalsen ca. 1859, zn. van Mozes van Buren en Anna Paulona van Buren. Eerder tr. Elisabeth Meijer.
   3. Cornelia, geb. Gorredijk 21-10-1878, overl. Sobibor 23-4-1943, tr. Oss 4-12-1931 Israël van Baaren, overl. Oss 22-1-1941.
   4. Rachel, geb. Gorredijk 12-7-1880, overl. Amsterdam 11-12-1924, tr. Amsterdam 1-12-1909 Abraham Hammelburg, geb. Nijkerk 21-9-1882, overl. Sobibor 4-6-1943, zn. van Hartog Hammelburg en Betje Engelsman.
   5. Saartje, geb. Gorredijk 6-3-1882, overl. Auschwitz 19-10-1942, tr. Amsterdam 30-8-1922 Nathan Hammelburg, geb. Nijkerk 18-4-1893, overl. Midden Europa 31-3-1944, zn. van Hartog Hammelburg en Betje Engelsman.
   6. Izaak, geb. Gorredijk 4-7-1885, overl. Amsterdam 30-12-1901.
   7. Johanna, geb. Gorredijk 3-3-1887, overl. Sobibor 23-4-1943, tr. Amsterdam 2-3-1938 Jacob Mooij, geb. Almelo 31-3-1884, overl. Sobibor 23-4-1943, zn. van Salomon Mozes Mooij en Mina Cohen.

 
IVn    Levi Michael Colthof, geb. Gorredijk 11-1-1852, overl. Haaksbergen 6-9-1922, zn. van Aron Benjamins Koltof (zie IIIf) en Kornelia Benjamins Meskers, tr. (1) Enschede 15-7-1880 Heintje Löwenstein, geb. Enschede 20-5-1857, overl. Eibergen 5-8-1881, dr. van Abraham Moises Löwenstein en Mina Hartog. Tr. (2) Amsterdam 4-6-1884 Channa Hanna van der Wijk, geb. Nijehaske (Haskerland) 28-4-1853, overl. Sittard 9-2-1941, dr. van Jakob Abrahams Antoni van der Wijk en Bettje Koltoff.
Uit het tweede huwelijk:
   1. Cornelia Bertha, geb. Haaksbergen 24-4-1885, overl. Sittard 4-7-1975, tr. Bressoux (B) 3-11-1928 Coenraad Irik, geb. Amsterdam 15-8-1885, overl. Sittard 12-7-1971, zn. van Coenraad Irik en Antje Marcus.
   2. Jacob, geb. Haaksbergen 6-11-1886, overl. Sobibor 13-3-1943.
   3. Emma Vogelina, geb. Brummen 24-12-1890, overl. Auschwitz 5-10-1942.

 
Va    Aron Coltof, geb. Amsterdam 5-11-1867, overl. Auschwitz 5-10-1942, zn. van Samuel Coltof (zie IVa) en Marianne van Bever, tr. Amsterdam 11-12-1912 Anna Wiener, geb. Amsterdam 15-7-1884, overl. Auschwitz 26-2-1943, dr. van Gompert Wiener en Reintje Samson.
Uit dit huwelijk:
   1. Gerrit Sam, geb. Amsterdam 13-3-1917, overl. Auschwitz 30-9-1942.

 
Vb    Samuel Coltof, geb. Leeuwarden 4-3-1883, overl. 's-Gravenhage 3-4-1916, zn. van Salomon Coltof (zie IVb) en Elisabeth Jacobs, tr. 's-Gravenhage 21-9-1911 Eveline Constance Franck, geb. Amsterdam 12-7-1890, overl. 's-Gravenhage 3-4-1916, dr. van Hendrik Johannes Franck en Eva Theodora Hendrikson.
Uit dit huwelijk:
   1. Constantijn Felix Arthur, geb. 's-Gravenhage 17-11-1912, overl. 's-Gravenhage 3-4-1916.

 
Vc    Maurits Coltof, geb. Amsterdam 9-10-1884, overl. Amsterdam 17-8-1942, zn. van Mozes Coltof (zie IVc) en Catharina Johanna Ras, tr. Amsterdam 11-11-1903 Catharina Petronella Schuijlenburg, geb. Amsterdam 22-7-1883, overl. Amsterdam 9-3-1975, dr. van Hendrik Willem Schuijlenburg en Margaretha van Ginkel.
Uit dit huwelijk:
   1. Petronella, geb. Amsterdam 30-10-1902, overl. Uithoorn 19-4-1992, tr. Amsterdam 22-9-1927 Cornelis Tervoort, geb. Amsterdam 26-5-1902, overl. Amsterdam 23-1-1968, zn. van Jan Tervoort en Neeltje Haboldt.
   2. Karel Johannes, geb. Amsterdam 3-2-1905, overl. Amsterdam 2-1-1959, tr. Amsterdam 9-8-1928 Paulina Petronella Lobbes, geb. Amsterdam 8-6-1905, overl. Zeist 1-3-1981, dr. van Rudolph Lobbes en Wilhelmina van Dijk.
   3. Margaretha, geb. Amsterdam 17-12-1906, overl. Amstelveen 16-12-1992, tr. (1) Amsterdam 23-5-1929 Johannes Frederik Pul, geb. Amsterdam 12-2-1901, overl. Rotterdam 7-7-1940, zn. van Jacobus Cornelis Johannes Pul en Louisa Haboldt. Tr. (2) Amsterdam 13-5-1958 Andries Cornelis Kool, geb. Amsterdam 21-8-1905, overl. Amsterdam 2-2-1973, zn. van Dirk Kool en Martina Josina Anthoniesse. Gesch. echtg. Clasina Elisabeth van Slooten.
   4. Maurits, geb. Amsterdam 13-12-1909, overl. Uithoorn 13-2-1996, tr. Amsterdam 5-3-1936 Johanna Regina van Zoelen, geb. Amsterdam 22-5-1910, dr. van Johan Herman Maria van Zoelen en Maria Johanna Campagne.
   5. Jacoba, geb. Amsterdam 27-5-1912, overl. Amsterdam 18-4-2000, tr. (1) Amsterdam 27-1-1944, sch. Amsterdam 4-2-1952 Gerardus Cornelis van Hazendonk, geb. Tilburg 14-11-1916, overl. Almere 31-1-1993, zn. van Joannes Cornelis van Hazendonk en Francisca van den Heuvel. Gesch. echtg. Alberdina Petronella van Vorsselen, hertr. Geerdina Frederika Mikkers, tr. (2) Amsterdam 23-11-1957 Lodewijk Casper Roelof de Jong, geb. Apeldoorn 30-5-1913, overl. Amsterdam 1-10-1984.
   6. Gerardus, geb. Amsterdam 22-11-1914, overl. Amsterdam 17-7-1988, tr. Amsterdam 4-10-1939 Geertruida Roelfina Veld, geb. Winschoten 23-9-1916.
   7. Jacobus, geb. Amsterdam 20-10-1916, tr. Amsterdam 28-10-1943 Alida Siersema.
   8. Catharina Petronella, geb. Amsterdam 26-1-1920, overl. Tegelen 4-4-1995, tr. (1) Amsterdam 30-3-1939, sch. 5-3-1964 Willem Adrianus Kattestaart, geb. Amsterdam 25-4-1910, zn. van Wilhelmus Adrianus Kattestaart en Hendrika Versteeg. Tr. (2) Breskens 20-4-1965 Cornelis Fredericus Bakker, geb. Amsterdam 24-5-1931, zn. van Wilhelmus Cornelis Bakker en Johanna Catharina van der Vliet.
   9. Johanna Karolina, geb. Amsterdam 5-2-1925, tr. Amsterdam 23-5-1946 Johan Cornelis Agema, geb. Amsterdam 10-10-1918, zn. van Johannes Cornelis Agema en Lambertha Johanna Burgers.

 
Vd    Gerardus Coltof, geb. Amsterdam 8-10-1885, overl. Alkmaar 21-3-1951, zn. van Mozes Coltof (zie IVc) en Catharina Johanna Ras, tr. Amsterdam 18-4-1912 Hendrika Antonia Diesbergen, geb. Amsterdam 29-9-1889, overl. Amsterdam 6-11-1949, dr. van Toers Diesbergen en Carolina Christina Smitshuijsen.
Uit dit huwelijk:
   1. Catharina Johanna, geb. Amsterdam 25-1-1913, overl. Den Helder 9-10-1989, tr. St-Maarten 23-5-1952 Adrianus van Oudenaarden, geb. Vlaardingen 23-10-1917.
   2. Hendrika Antonia, geb. Amsterdam 29-11-1915, overl. Amsterdam 16-7-1928.

 
Ve    Jacobus Coltof, geb. Amsterdam 13-1-1887, overl. Manchester (USA), zn. van Mozes Coltof (zie IVc) en Catharina Johanna Ras, tr. Sloten NH 22-6-1920 Jacoba Cornelia Petronella Bakker, geb. Den Helder 23-8-1889, overl. Manchester (USA), dr. van Klaas Bakker en Clara Maria Schreuder.
Uit dit huwelijk:
   1. Clara Catharina, geb. 1921, overl. Amsterdam 0-2-2002, tr. John George Hart, geb. 2-11-1921, zn. van George Henry Charles Hart en Johanna Frederika Coeterier.

 
Vf    Hendrik Willem Coltof, geb. Amsterdam 16-3-1892, overl. Amsterdam 18-9-1952, zn. van Mozes Coltof (zie IVc) en Catharina Johanna Ras, tr. Amsterdam 2-8-1923 Anna Catharina Maria Eijgenhuijsen, geb. Amsterdam 26-5-1899, overl. Amsterdam 23-12-1989, dr. van Willem Hendrik Eijgenhuijsen en Anna Catharina Maria Körber.
Uit dit huwelijk:
   1. Hans, geb. Amsterdam 8-8-1925, tr. (1) Amsterdam 12-12-1952 Maria Theresia Francisca Koop, geb. Losser 4-10-1926, overl. Alblasserdam 26-2-1960, dr. van Johannes Lambertus Koop en Geertruida Maria Huttenhuis. Tr. (2) Amsterdam 1962 Hanneke van der Meer.
   2. Wim, geb. Amsterdam 2-11-1927, overl. Johannesburg 17-9-1984, tr. Ann NN.
   3. Annie, geb. Amsterdam 23-3-1930, tr. (1) Amsterdam 22-3-1952 Johannes Arnoldus Buchel, geb. Amsterdam 31-7-1926, zn. van Johannes Arnoldus Buchel en Trijntje van Leeuwen. Tr. (2) Roelman Wernerus Immink, geb. Buitenzorg NI 13-7-1927, zn. van Otto Roelman Frederik Immink en Elisabeth Bertha Stöver. Eerder tr. M.I. van der Werff.

 
Vg    Willem Coltof, geb. Amsterdam 19-6-1893, overl. Amsterdam 9-8-1977, zn. van Mozes Coltof (zie IVc) en Catharina Johanna Ras, tr. Amsterdam 16-11-1922 Heintje Blankenzee, geb. Amsterdam 13-8-1897, overl. Hengelo (O) 21-4-1980, dr. van Lodewijk Fredrik Blankenzee en Annetta Johanna Wijnberg.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria Hendrika, geb. Amsterdam 20-7-1925, tr. Amsterdam 27-5-1952 Jan de Vries, geb. Amsterdam 26-6-1925, zn. van Harmannus de Vries en Angnita Margaretha van Dijk.
   2. Catharina Johanna, geb. Amsterdam 13-7-1928, tr. Amsterdam 17-6-1957, sch. Assen 1981 Hendrik van der Houwen, geb. Amsterdam 20-2-1928, zn. van Hendrik van der Houwen en Jacoba Maria Weeda.

 
Vh    Joseph Coltof, geb. Amsterdam 30-4-1868, overl. Amsterdam 7-2-1947, zn. van Salomon Levie Coltof (zie IVd) en Esther Bak, tr. Amsterdam 23-8-1900 Aafje Breeuwer, geb. Zaandam 23-2-1869, overl. Amsterdam 5-2-1945, dr. van Jan Breeuwer en Aafje Kerkhoven.
Uit dit huwelijk:
   1. Joseph, geb. Amsterdam 9-5-1901, overl. Bussum 29-10-1985, tr. Amsterdam 1-4-1958 Maria Louisa van den Berg, geb. 's-Gravenhage 6-6-1895, overl. Bussum 18-2-1985.

 
Vi    Louis Coltof, geb. Amsterdam 17-8-1876, overl. De Bilt 5-8-1930, zn. van Salomon Levie Coltof (zie IVd) en Esther Bak, tr. Amsterdam 7-6-1905 Sara Lisser, geb. Amsterdam 15-1-1884, overl. Auschwitz 6-9-1944, dr. van Willem Lisser en Clara d'Ancona.
Uit dit huwelijk:
   1. Willem, geb. Amsterdam 28-4-1906, overl. Auschwitz 6-9-1944.

 
Vj    Maurits Coltof, geb. Amsterdam 24-7-1877, overl. Amsterdam 11-2-1945, zn. van Salomon Levie Coltof (zie IVd) en Esther Bak, tr. Amsterdam 9-6-1910 Aukje Petraeus, geb. Amsterdam 17-2-1885, overl. Amsterdam 4-10-1967, dr. van Hendrik Jan Petraeus en Nieske Pieters Nammensma.
Uit dit huwelijk:
   1. Nelly, geb. Amsterdam 29-8-1914, overl. Amsterdam 16-11-1977, tr. Amsterdam 3-4-1941 Raymond Louis Barend Schoen, geb. Amsterdam 4-5-1915.
   2. Emma, geb. Watergraafsmeer 4-9-1917, overl. Rotterdam 28-12-1993, tr. Amsterdam 27-2-1946 Samuel Leo Danielson, geb. Rotterdam 22-8-1913, zn. van Lion Danielson en Henriette Coltof.

 
Vk    Bernard Coltof, geb. Amsterdam 28-4-1889, overl. 's-Gravenhage 28-10-1940, zn. van Alexander Hartog Coltof (zie IVe) en Betje Koch, tr. 's-Gravenhage 28-8-1912 Helena Pieternella Thomas, geb. 's-Gravenhage 22-11-1891, overl. 's-Gravenhage 5-4-1947, dr. van Christiaan Willem Thomas en Helena Pieternella de Kam.
Uit dit huwelijk:
   1. Willem, geb. 's-Gravenhage 11-10-1914, overl. Vught 24-6-1971, tr. Heerde 14-5-1949 Lamberta Kwakkel, geb. Heerde 27-11-1918.
   2. Paul, geb. 's-Gravenhage 19-11-1918, overl. Gorssel 8-4-1993, tr. Gorssel 16-8-1946 Jacobje van der Veen, geb. Eefde 28-1-1922, dr. van Jaring van der Veen en Sibbeltje de Jong.
   3. Maria Helena, geb. 's-Gravenhage 27-5-1921, tr. Bathmen -7-1952 Willem Lunenborg, geb. Bathmen 31-3-1918, overl. Bathmen 6-11-1981, zn. van Hermannus Lunenborg en Janna Egberdina Hulleman.

 
Vl    Salomon Coltof, geb. Oude Pekela 26-3-1879, overl. Amsterdam 16-7-1949, zn. van Jacob Coltof (zie IVf) en Matje Zeckel, tr. (1) Zwolle 8-12-1904 Clara Emma de Beer, geb. Zwolle 9-9-1885, overl. Alkmaar 12-1-1942, dr. van Abram de Beer en Estella Meijers. Tr. (2) Amsterdam 14-8-1946 Henriette Fruitman, geb. Amsterdam 24-12-1891, dr. van Benjamin Fruitman en Sophia Hoedemaker.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Jacob Abraham, geb. Den Helder 30-11-1905, overl. Jeruzalem 17-1-1963, tr. (1) Jeruzalem 6-7-1950 Adolphine Vigeveno. Tr. (2) Suzy de Beer.
   2. Arthur Frits, geb. Den Helder 21-1-1908, overl. Den Helder 16-9-1973, tr. Bergen NH 21-10-1957 Jannetta van Urk, geb. Den Helder 24-11-1916.
   3. Meta Edie, geb. Den Helder 9-11-1909, overl. Auschwitz 14-9-1942, tr. 28-8-1934 Isedore Emanuel van Moppes, geb. Amsterdam 1907, zn. van Emanuel van Moppes en Grietje Kattenburg.
   4. Frits, geb. Den Helder 28-8-1915, overl. Den Helder 24-4-1975, tr. (1) Amsterdam 5-11-1946, sch. 25-9-1953 Rebecca Wijnperle, geb. Schaerbeek-Brussel 29-6-1921. Tr. (2) Amsterdam 6-10-1953 Marijtje van Urk, geb. Den Helder 3-11-1931.
   5. Ernst, geb. Den Helder 21-8-1918, overl. Den Helder 17-11-1918.
   6. Estella, geb. Den Helder 24-6-1926.

 
Vm    Abraham Coltof, geb. Oude Pekela 26-5-1880, overl. Sobibor 2-7-1943, zn. van Jacob Coltof (zie IVf) en Matje Zeckel, tr. 's-Gravenhage 20-11-1906 Jenny van Emden, geb. 's-Gravenhage 23-2-1875, overl. Sobibor 2-7-1943, dr. van Eliasar van Emden en Betsy Boasson.
Uit dit huwelijk:
   1. Mathilde Betsy, geb. Den Helder 26-1-1909, overl. Auschwitz 7-9-1942, tr. Den Helder 4-8-1931 Menni Leefsma, geb. Veghel 18-2-1894, overl. Midden Europa 31-3-1944, zn. van Raphael Leefsma en Ella Oppenheim.

 
Vn    Levie Coltof, geb. Oude Pekela 23-3-1882, overl. Amsterdam 22-9-1960, zn. van Jacob Coltof (zie IVf) en Matje Zeckel, tr. (1) Groningen 18-6-1908 Aleida Norden, geb. Groningen 23-4-1882, overl. Weststellingwerf 4-3-1945, dr. van Calmer Philip Norden en Kaatje Fortuin. Tr. (2) Den Helder 2-9-1946 Rachel Tafelkruyer, geb. Amsterdam 11-9-1887, overl. 23-11-1981, dr. van Meijer Tafelkruyer en Clara Streep. Eerder tr. Siegfried Cohen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Carel Jacob, geb. Den Helder 17-5-1910, overl. Amstelveen 8-10-1997, tr. 6-7-1945 Fre Blom.
   2. Jacob, geb. Den Helder 2-10-1911, overl. Auschwitz 16-8-1942, tr. Amsterdam 29-6-1939 Froukje Turksma, geb. Leeuwarden 18-1-1917, overl. Auschwitz 30-9-1942, dr. van Levie Turksma en Sara Turksma.
   3. Karla, geb. Den Helder 26-3-1917, tr. A.J. ten Hove.

 
Vo    Abraham Coltof, geb. Maassluis 21-10-1886, overl. Auschwitz 26-10-1942, zn. van Levie Coltof (zie IVg) en Frederika Sekkel, tr. Oldenzaal 16-5-1911 Rosa Kan, geb. Oldenzaal 27-6-1886, overl. Auschwitz 26-10-1942, dr. van Jonas Kan en Helena Cohen.
Uit dit huwelijk:
   1. Louis Arnold, geb. Maassluis 11-3-1912, tr. Rotterdam 30-9-1937 Dora Simons, geb. Winschoten 18-11-1912, overl. Tampa (USA) 31-12-1992.
   2. Helena, geb. Maassluis 29-5-1916, tr. Rotterdam 8-6-1938 Abraham van de Rhoer, geb. 24-6-1914.

 
Vp    Jacob Coltof, geb. Maassluis 1-6-1891, overl. Auschwitz 28-1-1944, zn. van Levie Coltof (zie IVg) en Frederika Sekkel, tr. Else Friedmann, geb. Berlijn 11-8-1887, overl. Auschwitz 28-1-1944.
Uit dit huwelijk:
   1. Friederika, geb. Berlijn 19-10-1916, overl. Auschwitz 30-9-1942, tr. Noordwijk a/Z 21-7-1942 Samuel Abraham Kahn, geb. Nw Lekkerland 2-3-1920, overl. Birkenau 30-9-1942.
   2. Lodewijk Jacob, geb. Rotterdam 6-12-1919, overl. Auschwitz 30-9-1942.

 
Vq    Sander Coltof, geb. Gorredijk 31-12-1882, overl. Sobibor 14-5-1943, zn. van Izaak Colthof (zie IVh) en Rebecca Leefsma, tr. Oldenzaal 16-5-1911 Rosetta Cohen, geb. Oldenzaal 31-3-1886, overl. Sobibor 14-5-1943, dr. van Abraham Joël Cohen en Femia Elzas.
Uit dit huwelijk:
   1. Rebekka, geb. Nijkerk 6-5-1912, overl. Sobibor 4-6-1943, tr. Nijkerk 24-11-1938 Mozes van der Hoeden, geb. Nijkerk 22-2-1907, overl. Sobibor 4-6-1943.
   2. Femia, geb. Nijkerk 17-3-1916, overl. Sobibor 11-6-1943.

 
Vr    Aaron Coltof (Kolthof in IM), geb. Gorredijk 19-8-1879, overl. Sobibor 16-4-1943, zn. van David Kolthof (zie IVi) en Sara van Dijk, tr. Antwerpen 22-10-1907 Anna van Dijk, geb. Leeuwarden 25-9-1884, overl. Sobibor 16-4-1943, dr. van Levie van Dijk en Adela van Stratum.
Uit dit huwelijk:
   1. David Kolthof, geb. Amsterdam 30-5-1910, overl. Auschwitz 22-8-1942, tr. Amsterdam 20-7-1942 Clara Salomons, geb. Amsterdam 9-8-1907, overl. Auschwitz 30-9-1942.
   2. Louis Kolthof, geb. Amsterdam 8-10-1918, overl. Amsterdam 9-8-1947, tr. Rebecca Ritmeester, geb. 12-6-1920.

 
Vs    Marcus Colthof, geb. Gorredijk 22-5-1889, overl. Sobibor 23-7-1943, zn. van Benjamin Colthof (zie IVj) en Esje Slager, tr. Leena Gudema, geb. Onstwedde 13-9-1881, overl. Sobibor 23-7-1943, dr. van Aron Gudema en Betje Schaap.
Uit dit huwelijk:
   1. Esther, geb. Gorredijk 4-1-1925, overl. Auschwitz 26-2-1943.

 
Vt    Levie Colthof, geb. Gorredijk 3-10-1890, overl. Auschwitz 19-11-1942, zn. van Benjamin Colthof (zie IVj) en Esje Slager, tr. Noordbroek 8-3-1917 Rozette Wolf, geb. Noordbroek 14-1-1878, overl. Rosmalen 26-2-1960, dr. van Nathan Wolf en Johanna Dalsheim.
Uit dit huwelijk:
   1. Rozina, geb. Sittard 24-6-1918, overl. Auschwitz 19-11-1942.

 
Vu    Izak Colthof, geb. Gorredijk 5-3-1892, overl. Auschwitz 12-2-1943, zn. van Benjamin Colthof (zie IVj) en Esje Slager, tr. Jenny Hammelburg, geb. Nijkerk 26-12-1888, overl. Auschwitz 12-2-1943, dr. van Hartog Hammelburg en Betje Engelsman.
Uit dit huwelijk:
   1. Esther, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 1917, overl. Groningen 25-3-1922.
   2. Betje, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 17-8-1918, overl. Auschwitz 3-9-1943, tr. Amsterdam 5-11-1941 Louis Verduin, geb. Amsterdam 7-3-1910, overl. Polen 31-3-1944, zn. van Barend Verduin en Rebecca Rosenbach.
   3. Benjamin, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 16-10-1919, overl. Blechhammer 27-1-1945.
   4. Hartog, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 10-3-1921, overl. Auschwitz 30-9-1942, tr. Amsterdam 18-3-1942 Anna Neter, geb. Amsterdam 1-11-1923, overl. Auschwitz 30-9-1942, dr. van Marcus Neter en Rebecca Beesemer.
   5. Markus, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 14-1-1923, overl. Kdo Bisingen 11-4-1945.
   6. Rachel Ester Feitje, geb. Leeuwarden 27-12-1924, overl. Auschwitz 12-2-1943.
   7. Jozeph, geb. Leeuwarden 6-11-1926, overl. Auschwitz 27-4-1943.
   8. Nathan, geb. Leeuwarden 20-7-1931, overl. Auschwitz 12-2-1943.

 
Vv    Jozua Colthof, geb. Gorredijk 25-5-1894, overl. Gorredijk 26-7-1937, zn. van Benjamin Colthof (zie IVj) en Esje Slager, tr. Onstwedde 12-5-1925 Grietje Kropveld, geb. Onstwedde 13-6-1898, overl. Auschwitz 23-11-1942, dr. van Mendel Kropveld en Jetta Leviet.
Uit dit huwelijk:
   1. Benjamin, geb. Gorredijk 8-2-1927, overl. Auschwitz 28-2-1942.
   2. Jetta, geb. Gorredijk 20-6-1937, overl. Auschwitz 23-11-1942.

 
Vw    Nathan Colthof, geb. Gorredijk 6-4-1900, overl. Midden Europa 28-2-1945, zn. van Benjamin Colthof (zie IVj) en Sientje Wolf, tr. Rotterdam 24-8-1927 Kaatje van Dantzich, geb. Rotterdam 18-4-1901, overl. Auschwitz 7-7-1944, dr. van David van Dantzich en Cato Wolf.
Uit dit huwelijk:
   1. Hans, geb. Rotterdam 19-4-1930, overl. Auschwitz 7-7-1944.

 
Vx    Levie Colthof, geb. Gorredijk 7-5-1896, overl. Polen 31-3-1944, zn. van Josua Colthof (zie IVk) en Hanna van Leer, tr. (1) Amsterdam 20-8-1923, sch. Amsterdam 17-8-1935 Margaretha Dooseman, geb. Amsterdam 3-5-1899, overl. Auschwitz 3-9-1943, dr. van Levie Dooseman en Roosje Blok. Tr. (2) Amsterdam 26-3-1941 Regina Drukker, geb. Amsterdam 9-7-1907, overl. Auschwitz 3-9-1943, dr. van Levie Drukker en Eva Drukker.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Roosje Johanna, geb. Amsterdam 16-11-1931, tr. G.H. Spanier.

 
Vy    Adolf Colthof, geb. Steenwijk 13-12-1897, overl. Amsterdam 2-11-1970, zn. van David Colthof (zie IVl) en Regina de Lange, tr. Amsterdam 19-5-1938 Maria Elsa Jacqueline Breedveld, geb. Amsterdam 16-8-1910.
Uit dit huwelijk:
   1. Judith, tr. John Hijmans.

 
Vz    Louis Colthof, geb. Steenwijk 25-11-1901, overl. Schoppenitz 28-2-1943, zn. van David Colthof (zie IVl) en Regina de Lange, tr. Amsterdam 21-4-1926 Marianne Trompetter, geb. Amsterdam 22-12-1904, overl. Amsterdam 7-5-1987, dr. van Simon Trompetter en Geesje Vogelzang. Hertr. Daniel van de Kar.
Uit dit huwelijk:
   1. David, geb. Amsterdam 3-7-1926, overl. Schoppenitz 28-2-1943.
   2. Amalia Regina, geb. Amsterdam 8-9-1929, overl. Sobibor 11-6-1943.

 
Vaa    Aaron Colthof, geb. Gorredijk 7-7-1874, overl. Sobibor 14-5-1943, zn. van Benjamin Arons Colthof (zie IVm) en Eva Slager, tr. Weesp 16-8-1901 Ester Hirsch, geb. Amsterdam 25-6-1869, overl. Oss 13-3-1942, dr. van Simon Azaria Hirsch en Ganna Spitz.
Uit dit huwelijk:
   1. Benjamin Izaak (zie VIa).
   2. Ganna, geb. Roermond 22-11-1903, overl. Tel Aviv 1987, tr. Philip Kinsbergen, geb. Amsterdam 12-8-1903, overl. Auschwitz 11-12-1944, zn. van Abraham Kinsbergen en Heintje Philips.
   3. Simon Azaria (zie VIb).
   4. Israel (zie VIc).
   5. Eva, geb. Oss 4-3-1908, tr. Oss 21-8-1941 Michel Philipson, geb. 's-Hertogenbosch 23-11-1910, zn. van Elias Philipson en Rika Waissel.
   6. Ella, geb. Oss 11-12-1909, overl. Auschwitz 6-3-1944.
   7. Samuel Juda, geb. Oss 25-12-1911, tr. Eindhoven 13-2-1942 Gezina Koppens, geb. St Oedenrode (NB) 23-5-1921.

 
VIa    Benjamin Izaak Colthof, geb. Roermond 7-7-1902, overl. Sobibor 5-3-1943, zn. van Aaron Colthof (zie Vaa) en Ester Hirsch, tr. Rozette Abrahams, geb. 's-Gravenhage 15-1-1904, overl. Sobibor 5-3-1943.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacob Isidor, geb. 's-Gravenhage 22-6-1939, overl. Sobibor 5-3-1943.
   2. Aaron Tobias, geb. 's-Gravenhage 19-11-1941, overl. Sobibor 5-3-1943.

 
VIb    Simon Azaria Colthof, geb. Roermond 2-12-1904, overl. Jeruzalem 3-3-1988, zn. van Aaron Colthof (zie Vaa) en Ester Hirsch, tr. Amsterdam 18-1-1934 Ella Hirsch, geb. Zwolle 19-10-1909, dr. van Samuel Juda Hirsch en Betty Wormser.
Uit dit huwelijk:
   1. Samuel Juda, geb. Amsterdam 27-6-1942.
   2. Esther, geb. Amsterdam 20-7-1943, overl. Westerbork 27-11-1943.
   3. Jochebed Hadassa, geb. Amsterdam 12-1-1948.
   4. Aäron Benjamin, geb. Amsterdam 29-5-1949, tr. Amsterdam 14-12-1971 Mirjam Channah Levie, geb. Amersfoort 26-6-1951.
   5. Channa Tsiwja, geb. Amsterdam 17-4-1953.

 
VIc    Israel Colthof, geb. Roermond 13-8-1906, overl. Sobibor 11-6-1943, zn. van Aaron Colthof (zie Vaa) en Ester Hirsch, tr. Oss 24-12-1936 Marianne Frank, geb. Hilversum 24-2-1909, overl. Sobibor 23-7-1943.
Uit dit huwelijk:
   1. Aäron Sjoloum, geb. Oss 20-11-1939, overl. Oss 28-11-1939.
   2. Judith, geb. Oss 3-11-1940, overl. Sobibor 23-7-1943.
   3. Chajjiem, geb. Oss 1-3-1942, overl. Vught 27-4-1943.

 

Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software