De dagindeling


Uitgangspunten in de dagelijkse gang van zaken zijn rust en regelmaat.
Net als thuis speelt en leert uw kind hier, eet en drinkt uw kind op vaste tijden en slaapt uw kind, als dat nog nodig is. Elk kind slaapt op een eigen kamer en krijgt op deze manier de rust, die het nodig heeft.
Belangrijk vind ik, dat het kind op het juiste moment naar bed gaat en dat het kind lekker uitgerust is, als het uit bed komt.


De vaste punten in de dagindeling zien er als volgt uit:
1. Rond 10:00 wordt er fruit gegeten en iets gedronken
2. Rond 11:30 lunchen
3. Rond 15:00 uur, als we Florine en Casper hebben opgehaald, drinken we weer wat samen en eten een biscuitje of fruit.


  

De tijden tussen de vaste punten worden ingevuld met:

  • Vrij spelen alleen of met elkaar. Het speelgoed hier is veilig, nodigt uit tot ontwikkeling op allerlei gebied; bovendien is er een zeer gevarieerd aanbod voor elke leeftijd

  • Groepsactiviteiten zoals zingen, dansen, muziek maken, knutselen, etc.

  • Buitenactiviteiten als het weer het toelaat zoals in de tuin spelen, tuinieren, wandelen, de dieren in de dierenwei bezoeken, boodschapje doen, etc.

  • Leeractiviteiten zoals tellen, puzzelen, kleuren herkennen en benoemen, die aansluiten bij de behoefte van de kinderen en de ontwikkelingsfase waarin zij verkeren.

  • Verjaardagen vieren en knutselen voor jarige ouders.
    De verjaardagen van de kinderen worden hier met elkaar gevierd. En elk kind tot vier jaar mag hier iets moois maken voor de verjaardagen van papa en mama.


Voor de baby's geldt geen vaste dagindeling. Ik volg zoveel mogelijk het schema zoals de ouders dat aangeven, zowel wat voedingsschema als wat slaaptijden betreft.

Design: Wilco Wischmann voor Litro Media