Welkom

Onze werkgroep bestaat uit vogels - pardon, mensen - van divers pluimage: vrouwen, mannen, wat ouder, wat jonger. Maar allen hebben tenminste één belangstelling gemeen: vogels!
Momenteel bestaat de groep uit 19 leden: 8 dames en 11 heren.

De werkgroep Maastricht van de Vogelwacht Limburg is aktief op het gebied van het bekijken en tellen van vogels. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen aktiviteiten t.b.v. van de leden en aktiviteiten die t.b.v. SOVON Vogelonderzoek Nederland (http://www.sovon.nl) worden gedaan. Voor SOVON doen wij watervogel-, huiszwaluwen- en oeverzwaluwentellingen.
Meer details over onze watervogeltellingen t.b.v. SOVON vindt U hier. Informatie over de andere tellingen vindt U hier.

Informatie over onze andere aktiviteiten, zoals vergaderen (heel gezellig) en excursies, vindt U hier.

Hebt u belangstelling voor de in onze regio waargenomen vogels? Dan kunt u hier (VWL VWG Maastricht) terecht.

Zoals ieder mens verschilt van een ander, is dat ook in onze werkgroep het geval. Sommigen organiseren aktiviteiten, zoals excursies, terwijl anderen de meer formele zaken, zoals het maken van de notulen van de vergaderingen, behartigen.

Indien U belangstelling heeft voor onze werkgroep, de aktiviteiten daarvan, of anderszins geïnteresseerd bent, kunt U contact opnemen met onze voorzitter:
Jo Seegers
St. Jozefstraat 96
6245 LP Eijsden
Tel. 06 46 37 10 08