Politiek, Commercie & Bezuinigingen       Hoofdindex

(laatste wijziging: 8 juni 2008)

 

 

Hier wat standpunten over, zoals de titel al zegt, de politiek en de commercialisering en het snoeien in met name de sociale voorzieningen.

 

1. brief betreffende het Paarse beleid over liberalisering en de uitkeringen (1 januari 1995)

2. anonieme brief betreffende bijstandsfraude (januari 1999)

3. brief betreffende de 2e Kamerverkiezingen in 2003 (18 januari 2003)

4. brief betreffende reklamedrukwerk (31 maart 1997)

5. brief betreffende schoonheidssalons (25 mei 2002)

6. curieus berichtje uit De Limburger (29 maart 2003)

7. Europese grondwet: het uitleggen van een NEE (18 mei 2005)

8. Europese grondwet: het uitleggen van een JA (1 juni 2005)

 

 

________________________________________________________________________________________________

1

 

Datum: 1-1-1995

 

VOOR: DE BRIEVENRUBRIEK

 

 

   PAARS VUURWERK

 

Een gelukkig 1995, mensen! De rookwolken van de Nieuwjaarsnacht zijn weliswaar verwaaid, maar het Paarse vuurwerk blijft maar doorknallen. Wat de lucht ingejaagd wordt zijn de laatste resten van onze verzorgingsstaat. De PvdA was ooit de beschermer van onze sociale verworvenheden, maar sinds de panelen verschoven zijn en ze zelf meeregeren is een sociaaldemokraat niet meer te onderscheiden van een christendemokraat of een liberaal. Waarom stemt men nog PvdA? Uit nostalgie, of omdat er gewoon geen grote oppositiepartij meer is? (Het CDA is echt geen oppositiepartij!)

 

De laatste sociale instellingen worden op de vrije markt gedumpt en moeten maar gaan konkurreren, want dat is goed voor de werkgelegenheid. Vooral bij de reklameburoos, want iedereen moet zich gaan verkopen, en bij de geprivatiseerse PTT die al die reklame ongevraagd in onze brievenbussen stopt. Een stikker helpt niet meer, want Ziekenfonds, NS en Postbank hebben mijn adres en kunnen hun reklame dus als gewone post versturen. Een mooi voorbeeld van hoe bescheiden milieumaatregelen teniet worden gedaan door de oprukkende vrije markt.

 

Intussen probeer ik van mijn RWW-uitkering nog een beetje milieuvriendelijke inkopen te doen. (Om onverklaarbare redenen zijn pennen en cassettebandjes met een hoop plastic eromheen goedkoper dan zonder verpakking.) In de krant stond laatst dat mijn koopkrachtverlies in 1995 beperkt wordt doordat mijn uitkering netto bijna f 20,- omhoog gaat. Door een nieuwe wettelijke regeling zullen echter in gemeenten waar dit niet al gebeurde -zoals in Sittard- de uitkeringen pas 2 weken na afloop van de maand waar ze betrekking op hebben worden uitbetaald, i.p.v. eind van de maand. Voor o.a. Sittardenaren betekent dit simpelweg dat ze in 1995 maar 11x een uitkering krijg i.p.v. 12x ! In plaats van 12 x 1242,58 = f 14.910,96 krijg ik dus 11 x 1262,21 = f 13.884,31 ! Dat is netto f 1.026,65 minder dan het afgelopen jaar, terwijl de prijzen met circa 3% stijgen en ik de tandarts ook nog zelf moet gaan betalen! Deze ordinaire bezuinigingsmaatregel op de minima is de pers blijkbaar ontgaan (De suffende Tweede Kamer waarschijnlijk ook). Veel uitkeringsgerechtigden weten het zelf nog niet, omdat de mededeling in de envelop bij de inkomstenbriefjes zat, die de meesten (in Sittard) pas de 12e openen, als ze het eerste briefje moeten inleveren. Ik hoop dat Uw krant hier aandacht aan kan besteden.

 

 

Wouter Brassé, Sittard

________________________________________________________________________________________________

2

 

Afschrift van brief aan het Limburgs Dagblad van januari 1999 van een anonieme afzender, maar ik kan mij er helemaal in vinden! Aanleiding waren diverse berichten over bijstandsfraude, o.a. in LD 22-12-98: "Fraudeteams tegen zwartwerk"

 

 

"Door het koppelen van bestanden hoopt men komend jaar zwartwerkers en bijstandsfraudeurs beter te kunnen opsporen. Prima zaak, vind ik, voor zover het echte misbruik van uitkeringen betreft. Ik vraag me echter steeds af, als ik weer schattingen zie van de hoge aantallen fraudeurs (25% stond laatst weer genoemd), hoeveel daarvan noodgedwongen "frauderen".

De uitkeringen zijn immers structureel te laag, en pogingen ze aan te vullen door klusjes te doen of kosten te delen worden doorgaans afgestraft met een korting op de uitkering. Terwijl mensen met een betaalde baan op alle manieren onbeperkt mogen bijverdienen, blijft wie om wat voor reden ook afhankelijk is van een uitkering, veroordeeld tot het absolute minimum.

 

Nu ben ik zelf de afgelopen jaren nog redelijk kunnen uitkomen met mijn bijstand, maar door omstandigheden zat ik tijdelijk op een flat die me behalve te duur vooral ook een maatje te groot was. Tegelijkertijd zat een vriend van me, een student, zonder woning, en aangezien een studiebeurs nog veel lager is dan een uitkering, bood ik hem een kamertje aan tegen alleen de extra energie- en telefoonkosten (ƒ 100,= per maand). Had ik dit nu opgegeven aan de Sociale Dienst, dan was ik als woningdeler zo'n ƒ 400,= gekort op m'n uitkering, en had ik dus ƒ 500,= huur moeten vragen voor dat kamertje om er zelf niet op achteruit te gaan!

In zulke gevallen acht ik "fraude" dus niet alleen gerechtvaardigd maar zelfs noodzakelijk."

 

________________________________________________________________________________________________

3

 

18 januari 2003

 

VERKIEZINGEN

 

Premier-lijsttrekker Balkenende hamert er steeds op dat het land rust en stabiliteit nodig heeft, en een degelijk financieel beleid, wat volgens hem bij de PvdA niet gewaarborgd is. Niemand kan echter onafhankelijk bevestigen dat dit zo is. Volgens economen en CPB leveren de partijprogramma's geen noemenswaardige verschillen op qua financiële degelijkheid.

Politiek is in de eerste plaats een kwestie van keuzes maken, en Balkenende lijkt dan ook alleen de neutrale staatsman te willen spelen om te verhullen dat hij gewoon een rechts beleid voorstaat dat ten koste gaat van minima en milieu.

Balkenende en Zalm willen vooral de bedrijven meer vrij baan geven en de inkomensverschillen vergroten. Onder het mom van eigen verantwoordelijkheid en afname van de bureaucratie worden sociale voorzieningen afgebouwd en minder inkomensafhankelijk gemaakt. Het is toch idioot dat een miljonair net zoveel kinderbijslag krijgt en net zoveel ziektekostenpremie moet betalen als iemand in de bijstand? Het is toch asociaal om in een tijd van groeiende werkloosheid te schrappen in de gesubsidieerde banen, die door Melkert waren geschapen voor de kansarme werklozen die zelfs tijdens de economische voorspoed moeilijk aan de bak kwamen!

Onder paars zijn de inkomensverschillen al toegenomen, doordat vooral de hogere inkomens hebben geprofiteerd van de miljarden aan lastenverlichting. Dat was het paarse compromis: wat sociaal beleid voor links en wat lastenverlichting voor rechts. Nu het economisch slechter gaat, wil rechts over de hele linie bezuinigen en worden de lastenverlichting en lagere belastingtarieven voor de rijkeren niet ter discussie gesteld.

Als vanouds beschuldigen Balkenende en Zalm de linkse partijen van financiële ondeugdelijkheid, om hun eigen asociale keuzes verdoezelen.

 

 

W.M.H. Brassé, Sittard

 

________________________________________________________________________________________________

4

 

Aan: DHR/MEVR READER'S DIGEST

     HOGEHILWEG 17

     1101 CB AMSTERDAM ZUIDOOST

 

 

                                      Sittard, 31 maart 1997

 

 

Geachte UITGEVERSMIJ READER'S DIGEST:

 

 

Hierbij maakt de Commissie Prijzenfestijn Sittard bekent dat U,

 

UITGEVERSMIJ READER'S DIGEST

HOGEHILWEG 17

1101 CB AMSTERDAM ZUIDOOST

 

de twijfelachtige eer te beurt valt te meest aanstootgevende en walgelijke ongevraagde geadresseerde reclamezending van het eerste kwartaal 1997 te hebben uitgegeven!

 

Deze reclamezending viel in de prijzen bij onze commissie op de volgende criteria:

 

  A> Het geeft een prima impressie van de "menselijke benadering" die zo kenmerkend is voor Uw maandblad.

 

  B> Uw prijzencommissie slaagde erin om een strenge selectie toe te passen op personen waarvan men nog niet eens HET GESLACHT, HET INKOMEN, HET BEROEP of DE INTERESSES kent!

 

  C> Feilloos weet U te bepalen dat iemand waarvan U slechts naam en adres kent, TOT DE HUISHOUDENS BEHOORT WAAR PRODUKTEN VAN SUPERIEURE KWALITEIT ZEER HOOG GEWAARDEERD WORDEN!

 

Bijgesloten vindt U, naast de winnnende reclame-zending, de hoofdprijs 1e kwartaal 1997:

                      **********************************

                      *       EEN RODE KAART!!!        *

                      *  TER WAARDE VAN ƒ 0.000.000,-  *

                      **********************************

 

Indien U binnen 12 dagen reageert, maakt U bovendien kans om mee te dingen naar de hoofdprijs voor het meest walgelijke geadresseerde reclamedrukwerk van 1997!!!

 

 

 

P.S.:

 

 

Ik beschouw dergelijke reclamezendingen als agressief, milieuvervuilend, en een inbreuk op mijn privacy, en verwacht hiervan in de toekomst verschoond te blijven. Al jaren geleden heb ik mij op de "Antwoordnummer 666-lijst" van DMIN laten plaatsen. Mijn verhuizing enkele maanden geleden is blijkbaar voor instanties als de Uwe aanleiding om me wederom te bestoken met ongevraagde troep.

 

Met name het voordrukken van mijn naam en adres en het zwaaien met cadeaus, prijzen en persoonlijke 'Geluksnummers' ervaar ik als bijzonder opdringerig en aanstootgevend.

 

Tevens wil ik U erop wijzen dat de gemiddelde Nederlander zo'n 50 kilo ongevraagde reclame per jaar in zijn brievenbus krijgt. Landelijk is dit een totaal van 350 miljoen kilo per jaar, waaronder 1.000.000.000 geadresseerde reclamezendingen! Een ongehoorde papierverspilling!

 

Reclamemakers proberen de brievenbusstickers steeds meer te omzeilen door geadresseerde reclame aan adressen die ze via Air Miles verzamelen of van de PTT en andere instanties kopen. Ik vind dit walgelijke methoden, en ben van mening dat de praktijk omgedraaid moet worden: mensen die zonodig reclame willen ontvangen moeten hun adres daarvoor maar opgeven, in plaats van dat degenen die geen reclame wensen zich daar alle moeite voor moeten doen!!! Via reclame-borden en TV worden we al meer dan genoeg lastig gevallen met ongewenste en denigrerende rotzooi.

 

Overigens ben ik ervan overtuigd dat velen mijn mening delen, maar zich helaas niet de moeite getroosten om te reageren.

 

 

W.M.H. Brassé, Sittard

 

 

________________________________________________________________________________________________

5

 

Aan:         brievenrubriek De Limburger

Betreft:    artikel over schoonheidssalons d.d. 25-5-2002

Van:         W.M.H. Brassé, Sittard

 

 

Bij de schoonheidssalon:

"Goeiemorgen, meneer"

"Goeiemorgen, mevr.. Oh God!"

"?"

"Sorry, mevrouw. Ik schrok even. Wat bent U lelijk zeg... Dat U zich zo op straat durft te vertonen!?"

"Nou, eh, nu moet U niet overdrijven! Ik kom hier wel voor een gezichtsbehandeling, maar..."

"Ja, natuurlijk zal ik voor U doen wat ik kan, maar om eerlijk te zijn mankeert er heel wat meer aan U. Wat een vreselijk dikke kont heeft U, en die hangende borsten, en al die rimpels... Bah!"

"Zie ik er echt zo erg uit? U bent wel direct, zeg!"

"Ja, mevrouw. Dat is mijn vak, ziet U? Uit beleefdheid zeggen de meesten maar niets als ze U zien binnenkomen, en zo blijft U in de waan dat het allemaal wel mee zal vallen. Ja, zachte heelmeesters maken stinkende wonden! Kijk, vroeger was er niet zo veel wat je eraan kon doen als je lelijk was, en legden mensen zich er maar bij neer dat ze voortdurend tegen wanstaltige lijven aan moesten kijken. Maar tegenwoordig is dat allemaal anders: het is eigenlijk niet erg sociaal om mensen nog langer met Uw uiterlijke tekortkomingen te confronteren, terwijl er zoveel aan gedaan kan worden! Die kont kunt U geheel laten wegzuigen, de borsten opvullen, de rimpels gladtrekken: mensen zouden het weer leuk gaan vinden U tegen te komen! En zou U dat niet willen?"

"Eh, ik heb de indruk dat ik op de meeste plaatsen wel een graag geziene gast ben...?"

"Tja, in overdrachtelijke zin misschien. Natuurlijk gaat het om de innerlijke schoonheid, en mensen zullen U zeker leren waarderen als ze eenmaal door dat afzichtelijke omhulsel zijn heengedrongen, en nemen dat dan maar op de koop toe. Waarschijnlijk kennen de meesten U nog uit de tijd dat U nog wat appetijtelijker oogde?"

"Ik heb een aantal vrienden al sinds mijn jeugd, ja..."

"Precies! Ga zitten, dan zal ik in ieder geval Uw gezicht weer een beetje toonbaar maken. Voor de rest kan ik U deze mooie brochure van Beauty Institute The Perfect Body meegeven. Met enkele operaties maken ze van U weer een geaccepteerd lid van onze mooie samenleving! En voor de nabehandeling kunt U dan bij mij terecht..."

 

________________________________________________________________________________________________

6

 

Mede omdat het mijn werk betreft, hier een curieus berichtje van vorig jaar: na verschijning hiervan is het genoemde huwelijk verzet, en was de studiezaal van het Stadsarchief toch geopend. Er waren die dinsdagochtend 7 bezoekers, die het krantebericht blijkbaar hadden gemist. Eén vaste bezoeker had het wel gelezen, en kwam daarom pas 'smiddags...

 

 

 

zaterdag 29 maart 2003

 

Nieuws - Regionaal - Sittard/Geleen

 

Archief dicht voor bruiloft dochter loco

 

SITTARD-GELEEN - Gewone stervelingen kunnen alleen op vrijdag trouwen in het Bornse gemeentehuis. Maar voor de dochter van wethouder en loco-burgemeester Th. Hanssen (CDA) maakt de gemeente een uitzondering. Het stadsarchief moet komende dinsdag tot 11.00 uur dicht omdat de dochter van Hanssen dan trouwt.

 

Medewerkers van het stadsarchief hoorden pas gisteren van de trouwerij. Het archief is elke vrijdag gesloten, dan kunnen trouwlustigen dus terecht. Nu moeten de ambtenaren in allerijl de sluiting regelen en wereldkundig maken.

 

________________________________________________________________________________________________

7

 

Referendum Grondwet: het uitleggen van een "NEE":

 

Voorstanders van de Europese grondwet zien een mogelijk "Nee" van de stemmers met angst en beven tegemoet. Reden: ze menen dat een "Nee" niet is uit te leggen! Hun vrees is echter ongegrond, want er zijn talloze manieren om een "Nee" uit te leggen (al zijn die niet allemaal even goed). De reden dat zij een "Nee" niet kunnen uitleggen, lijkt dan ook vooral te zijn dat ze doof zijn voor de vele bezwaren van de tegenstanders…

 

Ik laat enkele veelgehoorde bezwaren tegen de grondwet hier de revue passeren, uiteraard voorzien van mijn eigen mening.

 

1.       De euro: het is alleszins begrijpelijk dat de (dure) euro als argument tegen de grondwet wordt aangehaald, maar dit snijdt slechts indirect hout, daar de grondwet niet over de euro gaat. Persoonlijk ben ik dan ook niet geweldig enthousiast over dit argument, dat o.a. op iets te populistische wijze door Jan Marijnissen wordt aangehaald (die ik verder zeer waardeer). Wel denk ik dat de euro wellicht als voorproefje kan worden gezien: van de zwaardere lasten die de rijkere EU-landen logischerwijs zullen gaan dragen voor steun aan de vele nieuwe armere EU-lidstaten, waarover de bevolking ook niet gevraagd is. Gezien hoe Duitsland sinds de hereniging gebukt gaat onder de zware lasten van de ex-DDR, is dit geen aanlokkelijk vooruitzicht.

          Mijn voornaamste bezwaar tegen de euro is niet of deze het leven bij ons al dan niet veel duurder zou hebben gemaakt. Mijn bezwaar is dat de monetaire unie de lidstaten verplicht heeft tot een streng begrotingsbeleid, waarvoor bezuinigingen op de collectieve lasten (sociale voorzieningen etc.) werden geëist. En dit past wel degelijk in de tendens van het opofferen van eigen beleidsvrijheid die ook in de grondwet weer verder wordt opgevoerd.

 

2.       Turkije: ook dit is geen direkt argument. Bij mij spelen echter ook sentimenten mee, en dan vooral het feit dat ik al tegen de grote uitbreiding met de Oost-Europese landen was, maar mijn mening niet werd gevraagd. Het is tenminste al teveel te snel geweest, en telkens boeten met name kleine landen als Nederland aan invloed in bij die uitbreidingen. Dat brengt me bij punt 3.

 

3.       Soevereiniteit: evenals bijv. SP en ChristenUnie ben ik voor samenwerking op Europees vlak (en daarbuiten), maar tegen het vergaande inleveren van soevereiniteit. Beide overheidsfolders geven bijv. als wijziging aan dat het recht van de EU boven het recht van de lidstaten gaat. Voorstanders beweren desondanks dat dit eerder ook al zo was, en ook voor andere internationale verdragen geldt. Mij is echter so oder so zo klaar als een klontje: als een regering een verdrag sluit dat in tegenspraak is met de wetten van haar land (en zeker met haar grondwet, die alleen met een ⅔de meerderheid kan worden veranderd), dat handelt deze regering in strijd met de wet! De regering en eveneens het parlement (dat deze verdragen bekrachtigt) zijn volgens mij dus helemaal niet hiertoe gerechtigd, tenzij ze voordien op de gebruikelijke parlementaire manier deze wetten (en grondwet) hebben aangepast…

 

4.       Verbetering? Voorstanders -met name bij GroenLinks- benadrukken dat de grondwet nog lang niet ideaal is, maar ten opzichte van de huidige situatie toch belangrijke verbeteringen en mogelijkheden daartoe bevat, en dat het Euro-parlement al in de startblokken staat om gelijk na rectificatie (voor de leken: bekrachtiging) van de grondwet door de nationale parlementen, de grondwet te gaan verbeteren. (NB: voor een echte grondwet is normaliter een ⅔de meerderheid vereist, maar het is helemaal geen echte grondwet dus dat zal wel niet gelden? Overigens staat in de laatste folder NIETS over hoe het eenmaal aangenomen verdrag later aangepast kan of moet worden!)

          Ik geloof best dat het verdrag verbeteringen bevat, en uit pragmatisch oogpunt vind ik het dan ook best verdedigbaar om vóór te stemmen, bijna aanlokkelijk. Toch begint voor mij hier de schoen definitief te wringen: het zijn namelijk verbeteringen ten opzichte van zaken die in eerdere verdragen stonden en waar ik tegen was maar niet voor gevraagd ben. Verbeteringen bevatten vooral de rechten van Euro-parlement, lidstaten en burgers (maar die laatste 2 slechts marginaal naar mijn inschatting), en milieu- en sociale doelen, maar die 2 vooral als beginselverklaring zonder al te veel konkrete gevolgen (milieu-/natuurbeleid was er al, als een van de prijzenswaardiger EU-beleidsterreinen). Met een voorstem zou ik echter tevens achteraf nog het economische liberaliseringsbeleid goedkeuren, mijn grootste bezwaar tegen de grondwet. Immers als de EU een rood-groen paradijs zou zijn, zou ik daar de soeveriniteit graag voor opofferen!

 

5.       (Neo)-liberalisme: Mijn grootste bezwaar tegen de EU is haar beleid voor steeds verdergaande liberalisering van de economie. Zo werd Nederland verplicht om publieke voorzieningen zoals openbaar vervoer en nutsbedrijven te privatiseren en voor buitenlandse multinationals open te stellen. De burger wordt gedegradeerd tot consument, wordt geacht zijn/haar tijd te verdoen met het vergelijken van aanbiedingen van bedrijven en het normaal te vinden dat nu ook de topmensen van publieke instellingen graaisalarissen krijgen toebedeeld conform de internationale markt. Overheden mogen bij grotere projekten zelfs niet meer de eigen werkgelegenheid (lokale bedrijven) voor laten gaan, maar moeten deze internationaal aanbesteden.

 

Met een achteloze arrogantie hebben voorgaande regeringen verdragen gesloten zonder het draagvlak daarvoor onder de bevolking te peilen of te waarborgen, waarmee men een berg negatief Karma heeft opgestapeld, waarvoor men naar het lijkt -en ik hoop- op 1 juni de rekening gepresenteerd gaat krijgen!

 

 

Was getekend: Wouter Brassé, Sittard 18 mei 2005.

 

________________________________________________________________________________________________

8

 

Referendum Grondwet: het uitleggen van een "JA":

 

Democratie is een wonderbaarlijk iets. Ik liep vandaag de deur uit en dacht: "Nondejuu, wat een heerlijk weertje!" (Het was zacht en zonnig.) En toen besloot ik: ik ga "JA" stemmen….

 

Hoe moet ik dit uitleggen aan mijn trouwe lezers (ik denk er wel 2 of 3 te hebben, en nog enkele ontrouwe)?

De aandachtige lezer (ik verwacht er niet meer dan 1) had in mijn "NEE"-uitleg al gezien dat ik een klein kiertje had opengelaten:

"Ik geloof best dat het verdrag verbeteringen bevat, en uit pragmatisch oogpunt vind ik het dan ook best verdedigbaar om vóór te stemmen, bijna aanlokkelijk."

Ik hoef mijn stem dus niet echt verder te verdedigen, maar toch. Mijn beste vriendin alleen was niet genoeg om me te overtuigen voor te stemmen. De echte twijfel kwam bij het geïnspireerde betoog van Joschka Fischer, zoals ik zelf al in mijn gastenboek schreef:

 

Geen enkele Nederlandse politicus heeft me tot nu weten te overtuigen, waarbij de tegenstanders overigens op TV weinig beter overkwamen dan de voorstanders. Degene die me weer aan het twijfelen bracht was dan ook Joschka Fischer, zo'n beetje de initiatiefnemer van de Grondwet, die bij Buitenhof een echt bezield pleidooi hield voor het "Europese projekt"! Op de TV verder meer gediscussieer (beter omschreven als gesteggel!) over het referendum op zich en over het al dan niet terzake doen van de Euro etc. en de doemscenario's die beide kampen schilderen, dan echt inhoudelijk debat over de grondwet zelf en wat daarin staat. Misschien moet ik de kranten en tijdschriften wat beter gaan bijhouden, daarin heb ik tenminste wat echte argumenten zien staan!

 

Nou, ik ben niet echt meer gaan lezen, maar zoals de krachttaal van de regering en consorten (soms uitmondend in regelrechte belediging van de sceptici!), mij en vele anderen in het NEE-kamp joegen, zo had het ook weinig gescheeld of de vaak ongenuanceerde en deels niet-ter-zake-doende kritiek van het NEE-kamp had me weer in de armen van het JA-kamp gejaagd…

Eigenlijk viel er weinig te winnen met een JA en even weinig met een NEE: Een JA zou de politici gewoon onbekommerd laten doorgaan op hun arrogante neo-liberale koers, en een NEE zou waarschijnlijk de status quo handhaven voor de komende jaren.

 

Zo was ik dan op een mooie dag mild gestemd, en daar draait de democratie nou eenmaal om. Het schijnt een feit te zijn dat bij slecht weer vooral PvdA-stemmers geneigd zijn thuis te blijven. Ik zou altijd gaan stemmen, maar het weer beïnvloedt wel mijn stemming, en daarmee ook mijn stemming ;-)..

Maar er zijn meer "niet-ter-zake-doende" argumenten: Frankrijk heeft Europa al een lesje geleerd, onze regering heeft al flink moeten zweten door de negatieve prognoses, en bij de laatste prognose gisteravond op TV kwamen de JA- en de NEE-stemmen toch nog aardig bij elkaar in de buurt. Het is dus wat spannender om JA te stemmen en te kijken of ze niet toch nog op de valreep winnen?

Zo had ik dus tot JA besloten op weg naar de stembus. Echter vlak voor het stemlokaal zag ik nog een verkiezingsbord met daarop alleen maar SP-affiches (Waar zijn de voorstanders als je ze nodig hebt?!) met de tekst "WEET WAAR JE VOOR STEMT", en toen viel me het opgeven van het veto-recht in… <Slik>, daar heb ik nog te weinig bij stilgestaan… Kunnen we Europa wel vertrouwen zonder noodrem??? Helaas was het al te laat op weer 180 graden te draaien, en moest ik wel het stemhokje in. Ik merkte nog op tegen de vrouw bij de knop: Er is wel weinig te kiezen dit keer, alleen JA of NEE!

Moeten we dan maar vertrouwen op de mooie ogen van Joschka (die na de Duitse verkiezingen in het najaar waarschijnlijk niet terugkeert), en die van Femke en van mijn naamgenoot? Hopen dat zij gelijk hebben en alles beter wordt? Negeren dat het aan invloed winnende Europarlement voor een flink deel bestaat uit zakkenvullers die met hun reiskosten sjoemelen alsof ze (vooral die zuid-Europeanen) niet al vet genoeg betaald krijgen? Had ik moeten bedenken dat GroenLinks als kleine oppositiepartij niet zo hecht aan het veto omdat ze zelf toch niet in de regering komen die dat veto zou kunnen uitspreken? Ligt de redding van Europa nu alleen nog bij het Frankrijk van Chirac? Slaap ik wel goed vannacht?

 

"Met een achteloze arrogantie hebben voorgaande regeringen verdragen gesloten zonder het draagvlak daarvoor onder de bevolking te peilen of te waarborgen, waarmee men een berg negatief Karma heeft opgestapeld, waarvoor men naar het lijkt -en ik hoop- op 1 juni de rekening gepresenteerd gaat krijgen!"

 

Gelukkig: 63% heeft NEE gestemd!

 

Was getekend: Wouter Brassé, Sittard 1 juni 2005.

 

________________________________________________________________________________________________