Deze databank is een project van Wil Brassé in samenwerking met Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen

 icon_englishflag icon_germanflag 

 

Ga  naar: Joodse Databank ProGen /Joodse Databank Geneanet /Joodse Databank MyHeritage /

Toelichting databank / Bronverwijzingen / Informatie & statistieken regio / Vermeldingen tot Franse tijd / Jodenvervolging / Foto's

/ De vergeten joden van Geleen 1920-1950 / Website Stolpersteine Sittard-Geleen

 

 

Laatste wijziging op deze pagina: 22 oktober 2014

  

 

"... dat de joden in Sittard en in de omgelege plaatsen

in klein getal zijn en zij zich alle wel kennen." 

 

 

 

Joodse databank Sittard e.o.

 

Jewish Genealogy Database of Sittard and Limburg, the Netherlands

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

  

Verwijzingen naar literatuur, archieven en websites:

 

   I. Literatuur

   II. Archieven

III. Websites

______________________________________________________________________________________________

 

 

Literatuur over Joodse geschiedenis in Sittard, Limburg en daarbuiten

De hieronder met een * vermelde publicaties zijn ter inzage bij het EHC Sittard-Geleen.

 

Nederlands Limburg

 

Sittard

* "De Israëlitische gemeente te Sittard", door Martin Jansen, in: De Maasgouw Jrg. 3, 1881, pag. 553. (Een eerste beknopte schets van de Joodse geschiedenis in Sittard. Wat hier opvalt is dat het oude Joodse geboorteregister verkeerd werd geïnterpreteerd als besnijdenisregister, ondanks dat er ook meisjes in stonden! Deze fout werd veelvuldig door anderen overgenomen, zelfs in Pinkas.)
* "Huissynagogen uit de achttiende eeuw in Sittard en Eijsden", door J.L. Offermans en H. van der Wal, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), september 1967, jrg. 66 / afl. 4 en 5, pag. 69-76.

* "De Israëlitische gemeente", door J.H. Offermans en W.H. Paquay, in: Sittard, historie en gestalte, Sittard 1971, pag. 284-304.

* "Een Joodse familie Daniels in Sittard", in: Daniels familia Hillensbergensis, door J.G.M. Daniels en J.H. Strijkers, Sittard 1986, pag. 203-206.

* "In gnaden vergönt und verstattett.... - De joodse populatie in het ambt Born tijdens het ancien regime", door J.H. Schrader, in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold 1989, pag. 175-188.

* "De Sittardse joden en hun begraafplaatsen", door J.M. Lemmens, in: Sittard, uit bronnen geput - band II, Sittard 1993, pag. 517-540.
* "De Sittardse joden en hun begraafplaatsen (1600 - 1993)", door J.M. Lemmens, P.L. Nève (red.) in: Sittard, 750 jaar stad, Sittard, oktober 1993.

- "De Jodenvervolging in Sittard", door Wilma van den Brink en Marion Voncken, 1998? (Fontys Sittard, veldwerkopdracht geschiedenis).
* "Monumenten van een onzichtbare gemeenschap", werkstuk door H.T.A. Weirauch, Breda 2000.
* "Lest we forget", by Mandy Evans-Wijnperle, about her family's history during WWII
(see also: "Blind vertrouwen" en "Zou ik het willen overdoen?"); 287 pages, Publisher: Andrews University Press, December 1991, Language: English, ISBN-10: 0943872588 / ISBN-13: 978-0943872582.

- "Blind vertrouwen", door Herleen van Herk en Inge Kortlang, Haarlem: Tuindorp 1994; 17 cm, 32 pag.; ISBN 9073629071; Uitg. in opdracht van de NCRV; Interview met Nan Wijnperle en Manda Sarphati-Wijnperle; Ervaringen van de joodse familie Wijnperle tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tekst van een interview door de NCRV-radio.

* "Jochie... je moet er trots op zijn - Spelend de oorlog door", teksten en tekeningen door Herman Silbernberg, Silvera, Laren 1995; 105 pag., 30 cm.; ISBN 90-9008300-6 (91 korte jeugdherinneringen met tekening van telkens 1 pagina van een Joodse jongen uit Sittard). / Heruitgave: "Jochie... je moet er trots op zijn - De oorlogsavonturen van een Joodse jongen", Kether Pers, 2008; 280 pag., 19 cm.; ISBN 978-90-808408-3-6

* "Zou ik het willen overdoen? - het levensverhaal van een joodse overlevende", door Nathan Wijnperle, met inl. en medew. van Jac Lemmens, Stichting Charles Beltjens, Sittard 1996; 116 pag., 25 cm.; ISBN 90‑72459‑37‑7 (met uitgebreide inleiding en als bijlagen Stamreeks Silbernberg en Geleitbrief Isack Juden zu Urmundt, 1688, afschrift 1693).

* "Home at Last - Auschwitz Survivor", by Kurt Moses, about his family's history in Linnich, Geleen and Sittard (see also on Google Books);

Hardcover: 120 pages, Publisher: Martell Publishing Company (first edition, June 2005), Language: English, ISBN-10: 1893181782 / ISBN-13: 978-1893181786.

Paperback: 207 pages, Publisher: Benchmark Group Media; 2nd edition (November 30, 2007), Language: English, ISBN-10: 0980100801 / ISBN-13: 978-0980100808.

HomeAtLast_1e-editie   LestWeForget_MandyREvans

* "Sittardse synagogen", door Peer Boselie, in: Sittards Verleden, 4e jg. nr. 1, maart 2005, pag. 3-4.

* "Een grande dame: Vera Rutten", door Baer Smit, in: Sittards Verleden, 4e jg. nr. 3, sept. 2010, pag. 78-82.

* "Nathan van Blijdenstein, Sittards rabbijn en verdienstelijk dirigent (1871-1943)", door Harry Strijkers, in: Sittards Verleden, 12e jg. nr. 1, maart 2013, pag. 10-11.

 

Limbricht

* "Joodse families", in: Beelden uit Limbricht - deel 1, pag. 52-53.

 

Grevenbicht

* "Joden te Grevenbicht", door J.A. Knoors, in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold deel 3; Museum "Den Tempel", Sittard 1982, pag. 65-79.

* "… Dat er in de Gemeente Grevenbicht geen joden meer wonen", door Jean Knoors, Heemkundevereniging "Bicht", 4 mei 1995.

 

Geleen & Obbicht

* "Zij konden en wilden het niet geloven", door Jan Michiel Peters, serie Kruimels langs de Maas nr. 14, 1982. Deel 1: Familie Claessens Obbicht / Deel 2: Voorbeschouwing (over Betty Keyzer, die bij de familie Peters te Geleen was ondergedoken en na de oorlog naar Israël emigreerde, en het bezoek van de familie Peters aan Israël).

* "De Joodse familie Claessens te Obbicht", door Harrie op den Kamp, in: Jaarboek 5 HV Bicht 2007, pag. 31-38.

* "De vergeten joden van Geleen, 1920-1950", door Wil Brassé, Jac Lemmens, Joep Offermans en Harry Strijkers, stg. SCHUG, Geleen 2012. (Zie ook bij Tegelen.)

VergetenJodenVan Geleen_voorkaft-kleiner

 

Susteren

* "Joden te Susteren", door Evert Zits, in: Heemklank, 2001-2, pag. 3-7.

 

Beek

* "Joods Beek, een geschiedenis van drie eeuwen joods leven in een Limburgse plattelandsgemeente", door Prof. Dr. J.C.G.M. Jansen, Drs. J.M. Lemmens, D.I. van Gelder, J.M.G. Aussems, Drukkerij Econoom bv Beek en Heemkundevereniging Beek, Beek 1991; 144 pag. (Serie: Wat Baek os bud ‑ dl. 15).

* "De joodse begraafplaats in Beek", door M. Backhausen, in: Gens Nostra, januari 1993.

* "Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis - Beek tijdens de Tweede Wereldoorlog", hierin Hoofdstuk VI: "Hou jullie sterk, het is maar een vakantiereisje" (pag. 78-113), door Herman van Rens, Jacques Aussems e.a., Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers, Heemkundevereniging Beek en Drukkerij Econoom bv Beek, Beek 1994; 208 pag. (Serie: Wat Baek os bud ‑ dl. 17).

* "Eva Salier‑Hellendag: het verhaal van een joods meisje", door Jacques Aussems, in: Becha ‑ Beek ‑ Jrg. 11 (1997), p. 65‑67; Jrg. 12 (1998), p. 19‑20, 33‑34, 60‑62.

* "Limburg is judenfrei - Jodendeportaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, een drama in drie bedrijven ", door Annelies en Herman van Rens, in: Becha ‑ Beek ‑ Jrg. 22 (2008), p. 34‑37. (hier in pdf)

JoodsBeekcover_klein

 

Meerssen

- "Joodse genealogie van bewoners Meerssen", door H. Bartholomeus, eigen uitgave, Meerssen 1991; 119 pag. (nieuwere versie hier online - zie menu links)

 

Schimmert

- "Joodse gemeenschap in Schimmert", door H. Voncken, in: Schimortera (blad Heemkundevereninging Schimmert) jrg. 12, 2001 nr. 1/2 (nr. 35?), pag. 10-15. [NB: tevens artikelen in jaargangen 1998 en 2011?]

 

Houthem-Valkenburg

* "Joden in Valkenburg", door N.N., in: Geulrand nr. 28, okt. 1989, p. 69-71. (Geulrand verscheen als kwartaalblad van 1982-1994.)

- "De Joodse vlees slagter", door Wim Boersma, in: 't Sjtegelke (blad Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach) 1996 nr. 6, p. 17-20.

- "De Joodse graven op Haasdal", door Wim Boersma, in: 't Sjtegelke (blad Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach) 1997 nr. 8, p. 4.

 

Heerlen

* "De joodse begraafplaatsen te Heerlen", door J. Horst, in: Het Land van Herle, vol. 10 (1960), pag. 128-130 en vol. 13 (1963), pag. 43-47.

* "De joodse gemeenschap van Heerlen in de Franse tijd", door Jo Horst, in: Het Land van Herle, vol. 10 (1960), nrs. 1, 2 en 3, pag. 1-7, 41-45 en 65-67.
* "Een Joodse aanslag op het huis van een Gereformeerde schoolmeester te Voerendaal", door H. Boiten, in: Het Land van Herle, Jrg. 1966, pag. 30-33.

* "De Joodse gemeente en haar synagogen te Heerlen", door N. Eussen, in: Het Land van Herle, Jrg. 1968, pag. 10-18.

- "De joodse gemeente Heerlen", door Hein Steinen, Landgraaf 1993; 31 pag.

- "Een Joods gezin in onderduik" - dagboek, door Salomon Silber. Kampen 1997; 192 pag. (Het gezin Silber-Eder woonde voor de oorlog in Heerlen, en overleefde de oorlog: 2 zonen waren naar Palestina geëmigreerd, 1 zoon overleefde de kampen in Polen, en de andere 5 overleefden door onderduik; na de oorlog emigreerden ze naar Israël.)

* "Joden in Heerlen in de Tweede Wereldoorlog - Omdat wij joden waren", door F. Rooij-Trienekens, De Rozet, Beek-Ubbergen 1998; 70 - 41 pag.; ISBN 90-802144-6-9 (bestaat uit twee delen, een gedeelte bestemd voor de jeugd, het andere voor volwassenen); verkrijgbaar bij Rijckheyt. Voor boekbespreking zie: Wessels, L.H.M., ‘Joden in Heerlen in de Tweede Wereldoorlog’, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 117 (1998), 3, 213-218. Voor naamindex van vermelde families zie op mijn pagina Jodenvervolging.

* "Kind van een Joodse vader - Kroniek van de familie Keppels Lipmann Pakula", door Jakob Keppels, in: Land van Herle, Jrg. 1994, p. 9-21, 32-43, 92-105; Jrg. 1995, p. 23-34, 52-61.

* "Joodse Sileziërs in de Heerlense bioscopen", door F. de Jong, in: Land van Herle, Jrg. 2005 nr. 3, p. 91-104.

* "Leven rondom een synagoge – Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust”, door prof.dr. Henk de Wolf (nr. 9 in de Historische Reeks Parkstad Limburg). Verschijnt begin 2015.

 

Eygelshoven

- "De joden van Eygelshoven", door Frits van Hoorne, W. Eydems, Eygelshoven 2010; 241 pag.

 

Maastricht

* "De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg", door J.J.F.W. van Agt, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), september 1967, jrg. 66 / afl. 4 en 5, pag. 77-96.

* "Joods leven in Maastricht - geschiedenis van de joodse gemeente sedert 1250", door J.M. Lemmens, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1990; 128 pag.; ISBN 90-70356-54-6.

* "Via assimilatie naar emancipatie - de  joodse gemeente Maastricht ten tijde van de Commissie tot Zaken der Israelieten 1817‑1870", door Jac Lemmens, Nijmegen 1988; 50 pag., 30 cm.; Doctoraalsscriptie Nieuwe Geschiedenis KU Nijmegen.

- "De Salmangs. Dagboeknotities en herinneringen van een joods gezin te Maastricht (1943-1944)", door F. Roebroeks en C. Andreas, Stichting Historische Reeks, Maastricht, 1998; 56 pag.; ISBN 9070356783.

* "Door het oog van de naald: Maastricht - Luik - Mechelen - Auschwitz", door Helga Herzberg-Zilversmit uit Maastricht. Verbum Holocaust Bibliotheek, 2006

* "De Cirkel", door Marja Pinckaers, Lemmens 2011; 96 pag.; ISBN 978-90-77490-00-6 / interview / recensie (exemplaren nog verkrijgbaar via o.a. Wil Brassé)

 

Eijsden

* "Huissynagogen uit de achttiende eeuw in Sittard en Eijsden", door J.L. Offermans en H. van der Wal, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), september 1967, jrg. 66 / afl. 4 en 5, pag. 69-76.

* "Scheuring (1865) en verzoening (1875) in de joodse gemeente van Eijsden", door Henk J.L.M. Boersma, in: Maasgouw Jg. 131 nr. 3, 2012, pag. 87-97.

 

Gulpen-Vaals

* "De joodse gemeenschap Gulpen-Vaals 1783-1827. Haar begin, haar plaats, haar omgeving", door Fr.G.H.M. Crutzen, in: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1997, p. 212-261 (met naamlijsten van joodse inwoners van Gulpen en Vaals).

 

Linne

* "Een joodse gemeenschap te Linne in de negentiende eeuw", door Francisca van Geyn, in: Roerstreek, 1984, pag. 4-11.

 

Roermond

- "Een Synagoge aan de Hamstraat', prof. dr. H. Jansen, in: Spiegel van Roermond, 1999.

- artikel in 'Ruimtelijk', maart 1999, zie ook Joodse geschiedenis in Roermond in steen (bewerking en uitbreiding met een hoofdstuk geschiedenis door Willem Cartigny, 2008).

- "De ondergang van joods Roermond 1940- 1945". H. v. der Bruggen, in: Spiegel van Roermond, 2006.

- publicaties over dichter Jacob Hiegentlich 1992 (Stg. Rura) en 2007?

(aan te vullen...)

 

Venlo

* "Het voormalige kerkhof aan de Ganzenstraat te Venlo", door M.J.J. Bergevoet. 'De oude Joodse begraafplaats' (1830-1870, 8 graftekens en 1 gedenkplaat), in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jrg. 29 - 2001, pag. 19-22. 'De nieuwe Joodse begraafplaats' (1880-1999, 74 graftekens en 2 gedenkplaten), in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jrg. 29 - 2001, pag. 90-95, 111-114; Jrg. 30 - 2002, pag. 57-63, 93-95, 125-127.

- "Het einde van twee sterrekinderen", door Gerrit van der Vorst, in: Buun nr. 10 (cultuurhistorisch jaarboek Venlo), Venlo nov. 2008, pag. 48-64.

- "De Venlose synagoge 1865-1956", uitgave bij onthulling joods monument in 1999.

(aan te vullen...)

 

Tegelen

* "Tegelenaren in oorlogstijd", samenst. Willem Kurstjens; hierin het relaas van Karl Baum uit Geleen: Brief aan mijn familie, pag. 97-116, uitg. Shinz, 2012; ISBN: 9789491032080

 

Gennep

- "De Joden van Gennep, 1650-1950", door Wiel S. van Dinter, uitg. Walburg Pers, Zutphen 1990, 96 pag.; ISBN: 9060117182 / ISBN 13: 9789060117187

DeJodenvanGennep

 

Limburg algemeen

* "Scolae Judeorum, De Joden in Limburg en hun Synagogen", H. Beem, R.C. Hekker, J.L. Offermans e.a., Maastricht 1967.

* "De Joden in Limburg van de dertiende tot de negentiende eeuw", door H. Beem en R.C. Hekker, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), september 1967, jrg. 66 / afl. 4 en 5, pag. 57-68.

* "De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg", door J.J.F.W. van Agt, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), september 1967, jrg. 66 / afl. 4 en 5, pag. 77-96.

* "Zeven eeuwen Joods leven in Limburg", door R.C. Hekker, in: Cramignon: bijdragen tot de Limburgse volkskunde, Uitg. Nederlands Volkskundig Genootschap, Wassenaar 1970; 132 pag., 25 cm. (Serie Neerlands Volksleven, jrg. XX, nr. 1).

* "Continuïteit en discontinuïteit in de Joodse geschiedenis - Het Limburgse voorbeeld", door J.C.G.M. Jansen, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg deel XX, 1975, pag. 57-88.

* "Overheid en Joden in het huidige Limburg in de 18e en vroege 19e eeuw", door J.C.G.M. Jansen, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg deel XXIII, 1978, pag. 1-62.

* "Strafrechtspraak en Joden in Limburg in de 18e en vroege 19e eeuw", door J.C.G.M. Jansen, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg deel XXXI, 1986, pag. 78-101.

* "Stilte en lofzang. Joodse begraafplaatsen en grafstenen in Limburg", door A. Drint, in: Publications de la Société Historique et Archeologique dans le Limbourg, Jaarboek LGOG 1996, p. 93-198.

* "Van Lehman Zaudy (Gompertz von Wesel) tot Zedachie Wesley - De registers van naamsaanneming en naamsbehoud met betrekking tot de joden in Limburg tijdens de Franse tijd (1794-1814)", door Jac Lemmens, in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jrg. 24 - 1996, pag. 79-90 (bevat de lijsten van naamsaanneming 1808-1809 in het voormalige Departement van de Nedermaas; de poging tot reconstructie van de lijsten voor het Roerdepartement is maar ten dele geslaagd).

* "Opvang van joodse repatrianten na de bevrijding in Zuid-Limburg. Over gemêleerde ervaringen, paradoxen en uitersten", door Hélène Vossen, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg deel XLVII (2002), pag. 69-106.

* "Het verborgen front": zie bij websites voor online versie.

* "Limburg is judenfrei - Jodendeportaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, een drama in drie bedrijven", door Annelies en Herman van Rens, in: Publications de la Société Historique et Archeologique dans le Limbourg, Jaarboek LGOG 2008, p. 135‑158. (hier in pdf)

* "Vervolgd in Limburg - Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog", door Herman van Rens, serie Maaslandse Monografieën nr. 76, 2013.

 

Belgisch Limburg (zie ook: http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/jodendom.htm )

- "Over de namen der Joodsche burgers", door M. Bussels, in: Oude Land van Loon jrg. 1 (1946), pag. 45-46 (tijdschrift van Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg vzw te Hasselt).

- "De Joden te Mechelen aan de Maas", door M. Gorissen, in: Oude Land van Loon jrg. 1 (1946), pag. 97-98.

* "Joden te Smeermaas", door J. Brouwers, in : Limburg jrg. 51 (1972), nr. 3, pag. 97-124 (maandblad Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg).

* "Levy Mozes, handlanger van de Bokkerijders" door J. Brouwers, in: Maaslandse Sprokkelingen (Nova Series) jrg.11 nr.2 (okt.1990), pag. 18-27 (NB: twijfelachtige inhoud).

- "Joden uit Antwerpen naar Limburg", door F. Keersmaekers, in: Oude Land van Loon jrg. 50 (1995), pag. 201-208 (over tijdelijke deportaties eind 1940-1941).

- "Kroniek van een klopjacht", de lotgevallen van 199 joden uit Beverlo tijdens de Tweede Wereldoorlog, door Marc Bertrands, Heemkundige Kring Beverlo 2000, 231 pag.

* "Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog". Bibliografische nota met een kritische noot, door B. Indekeu, in: Limburg - Het Oude Land van Loon jrg. 80 (2001) Nr. 3, pag. 266.

* "Joden in Limburg (1940-1941)", door F. Seberechts, in: Limburg - Het Oude Land van Loon jrg. 86 (2007) Nr. 1, pag. 37-67 (over tijdelijke deportaties eind 1940-1941).

- "De Joden en Zigeuners in Limburg: Bronnen en gegevens over hun aanwezigheid in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog", door Mathieu Rutten. Tongeren 2007, 260 pag.

 

Grensgebied Limburg-Duitsland

* "Jüdische Friedhöfe zwischen Rhein und Maas, Grabinschriften", door Dieter Peters, MOSAIK Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V., Kleve 1993 (bevat ook begraafplaatsen in Limburg).

- Daarnaast zijn er nog allerlei publicaties over de Joodse gemeenschappen in het Gulickse grensgebied, zie onder kopje 'Duitsland'.


Nederland & België

- "Im Westen Neues - Migration Und Ihre Folgen: Deutsche Juden Als Pioniere Judischen Lebens in Belgien, 18/19 Jahrhundert", door Cilli Kasper-Holtkotte, BRILL, Leiden 2003; 618 pag.; ISBN 9004131094 / 9789004131095 (prijs rond de 250 euro, maar grotendeels ter inzage op Google Books)

* "Pinkas - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland", door Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman, Kluwer Algemene Boeken, Ede/Antwerpen, en NIK Amsterdam 1992 (vertaald uit het Hebreeuws, oorspronkelijke uitgave Yad Vashem, Jeruzalem 1985). (Bevat tevens beschrijvingen van de geschiedenis van alle Joodse gemeenschappen in Nederland per plaats; lees hier de beschrijvingen over Sittard, Beek, Eijsden, Grevenbicht, Gulpen, Heerlen, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg, en enkele statistieken.)

- "Gedenkboeken", Nederlandse Oorlogsgravenstichting, 's-Gravenhage 1961-1973. (Dit is een serie Gedenkboeken van 42 delen. Deel 4 t/m 33 bevatten ruim 100.000 namen van Nederlandse en met asiel in Nederland verblijvende Joodse oorlogsslachtoffers. Velen zijn omgekomen in concentratiekampen, waaronder Auschwitz, Buchenwald, Sobibor en Theresienstadt. Deel 42 is een supplement op alle voorgaande delen. De in de loop der tijd geconstateerde fouten en nieuwe gegevens worden in een nog te verschijnen deel 43 opgenomen.)
- "In Memoriam", Den Haag: Sdu Uitgeverij 1995 (tweede druk, inclusief twee addenda); 858 pag.; 25 cm.; ISBN: 90-12-08178-5 (
boek met de namen van 101.414 joodse oorlogsslachtoffers, gebaseerd op deel 4 t/m 33 van de voornoemde Gedenkboeken).

*? "Katholicisme en antisemitisme", red. Theo Salemink en Jan de Maeyer, themanummer Trajecta, Jrg. 15 nr. 1-2, Leuven/Nijmegen 2006.
* "Genealogisch onderzoek naar joodse families", themanummer Gens Nostra, Jrg. 61 nr. 7/8, juli/aug. 2006.

* "Genealogie Van Praag", door K.L. van Praag Mandersloot; Utrecht (1984?), 78 pag.; fotokopie van handschrift, bestaande hoofdzakelijk uit gezinsbladen van de familie Van Praag uit Amsterdam, die onder meer te Sittard heeft gewoond.

- "U wordt door niemand verwacht - Nederlandse Joden na kampen en onderduik", door Michal Citroen, Het Spectrum, Utrecht 1999.

U wordt door niemand verwacht

 

Duitsland

Kreis Heinsberg (zie ook onder Jülich)

* "Aus der Geschichte der Juden im Jülicher Land, vornehmlich im 17. und 18. Jahrhundert", door Studienrat U. Peren van Münster-Paulinum (Gymnasium), in: Heimatkalender der Heinsberger Lande 1933, pag. 15-21. (NB: Dit artikel verscheen kort voor de machtsovername door de Nazi's; de auteur veroordeelt hierin Jodenhaat als onchristelijk en on-Duits.)

* Artikelen in 'Heimatkalender des Kreises Heinsberg' 1951-2008:

 "Von gelben Ring zum gelben Stern - Die Geschichte der Juden in Heinsberger Land", Wilhelm Frenken; 1980, S. 103-118 (NB: vermeldt ook Gerta Baum-Kaufmann uit Einighausen/Geleen)

 "Die Juden im Erkelenzer Land - Ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung", Friedel Krings; 1981, S. 94-106

 "Der siebenarmige Leuchter - Die Geschichte der Geilenkirchener Juden", Hermann Wassen; 1985, S. 163-178

 "Die Leiden der Dremmener Jüdin Josefine Moll", Heinz Zumfeld; 1986, S. 139-142

 "Ein Wiedersehen nach 45 Jahren. Weg einer jüdischen Familie", Ullrich Hollwitz; 1986, S. 143-144

 "Fluchthilfe für jüdische Mitbürger während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten", Klaus Bischofs; 1986, S. 150-155

 "Tat-Beobachtungen. Die Entrechtung, Vertreibung und Ermordung der jüdischen Kaufmannsfamilie Josephs aus Gangelt während des NS-Regimes", Horst Seferens; 1993, S. 113-121

 "Betty Reis.­ Leben und Leiden eines jüdischen Mädchens aus Wassenberg", Heribert Heinrichs; 1994, S. 167-183

 "Betty Reis" - Gedicht, Heribert Heinrichs; 1995, S. 230-232

 "Die Waldenrather Juden und ihre Synagoge", Wilhelm Frenken; 2000, S. 186-189

 "Zur Geschichte der Juden in Übach-Palenberg", Jürgen Klosa; 2003, S. 148-154

 "Bessere Leute als die Hartogs habe ich nicht gekannt", Horst Seferens; 2008, S. 148-159 (herinneringen aan de familie Hartog-Josephs uit Gangelt)

* "Jüdische Gemeinde Gangelt", door Dr. Martin Achten, in: "Gangelt im 20. Jahrhundert", Interessengemeinschaft 100 Jahre Gangelt. Heinsberg 1999; S. 175-177

* "Zachor Remember - A walk through History

", by Kurt Rosendahl, about his family's history in Gangelt, Aachen and other places (Sittard, Vaals); Paperback: 192 pages, Publisher: iUniverse, Inc. (June 19, 2007), Language: English, ISBN-10: 0595433081 / ISBN-13: 978-0595433087.

Jülich

- "Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Herzogtum Jülich: in zwei Teilen. Die Geleitspolitik im Herzogtum Jülich seit dem 16. Jahrhundert", Klaus H. S. Schulte; Wegener, 1988, 175 pag.

- "Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Herzogtum Jülich: in zwei Teilen. Dokumentation der Bescheidpraxis der jülicher Gerichte im heutigen Selfkant während des 17. und 18. Jahrhunderts", Klaus H. S. Schulte; Wegener, 1988, 147 pag.

* "Entrechtet - entwurzelt - ermordet. Buch der Erinnerung an die Juden des Jülicher Landes", door Heinz und Gabriele Spelthahn, Veröffentlichungen des Jülicher Geschichtsvereins 1923 e.V. Bd. 19, Jülicher Geschichtsverein 1923 e.V. und Jülicher Gesellschaft gegen das Vergessen und für die Toleranz, Jülich 2006, 258 pag.

* "Genealogie, Familienstruktur und wirtschaftliche Verhältnisse der Juden im nördlichen Jülicher Land im 19. Jahrhundert", door Hermann-Josef Paulißen, Forum Jülicher Geschichte Band 47, Jülich 2007, 412 pag.
* "Ein letztes Zeugnis: Der jüdische Friedhof von Langweiler", in "Zur Geschichte von Zwangsarbeitern in Aldenhoven und Umgebung", door Achim Jaeger, Forum Jülicher Geschichte Band 48 (pag. 58-61), Jülich 2007.

Erkelenz

* "Lebensspuren - Spurensuche, Jüdisches Leben im ehemaligen Landkreis Erkelenz", door Hubert Rütten, in: Schriften des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, Band 22, Erkelenz 2008, 404 pag.

Geldern

- "Juden in Geldern", uitgegeven door Gregor Hövelmann, Veröffentlichungen des Historische Vereins für Geldern und Umgegend 82, Geldern 1982 (In weerwil van de titel gaat slechts eenderde over Joden, te weten: "Heinrich Kempenich und seine "Erinnerungen" ", door Gregor Hövelmann, pag. 9-22, en: "Die Stadt Geldern und ihre jüdische Gemeinde in den 1870er Jahren", door Heinrich Kempenich (+ 1932), pag. 23-58).

Duitsland algemeen & overig

- "Duitsland en zijn Joden - geschiedenis van het Duitse jodendom van 1743 tot 1933", door Amos Elon, Meulenhoff, Amsterdam 2002 ("The Pity of It All. A History of Jews in Germany, 1743-1933"; NB: de aandacht in dit boek gaat vooral uit naar bekende Joodse filosofen en andere prominente intellectuelen). - Engelstalige recensie 

- "Jüdisches Lexikon". In den 1920er und 30er-Jahren erschienenen deutschsprachigen Enzyklopädie zum Judentum. Das Lexikon ist bis heute das umfangreichste vollständige deutschsprachige Nachschlagewerk mit dieser Themenstellung geblieben und fand bisher keinen adäquaten Nachfolger. (Via de link online raadpleegbaar.)

- "... auf höhere Weisung abgewandert" - Leben und Leiden der Juden im Landkreis Main-Spessart, 62 Seiten, Karlstadt 1990.

- "Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft im Gebiet des Landkreises Main-Spessart 1993-1945." Zusammengestellt von Martin Harth. Gestaltet von Peter Reidelshöfer. Marktheidenfeld 1991.

Auschwitz

* "Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 - 1945", Danuta Czech; Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1989, ISBN 3498008846. (Op pag. 290 staat foutief dat niemand van het transport dat op 30-8-1942 in Auschwitz aankwam, in het kamp werd opgenomen: 36 vrouwen, met nrs. 18609-18644, kwamen in het kamp, waaronder de Geleense tieners Henny Cohen en Ilse Roer.)

Kalendarium-Auschwitz_DanutaCzech

Archieven

* Het EHC Sittard-Geleen beheert enkele archievendozen van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente te Sittard, met materiaal uit de periode 1842-1943.

Daarnaast enige correspondenties van de synagoge-besturen te Roermond en Gulpen met het Israëlitisch Consistorie te Brussel uit 1837-1839.

Secundaire bronnen in het EHC omvatten bijv. de collectie Offermans, genealogische correspondentie over o.a. de families Hertzdahl en Horn, een kopie van het "Geburtsbuch" uit 1798, publicaties in de bibliotheek en afbeeldingen in diverse collecties.

* Het archief van de Joodse Gemeente Roermond is verloren gegaan, blijkens artikel op Historie Roermond.

Zie wel dit bronnenoverzicht: Joodse geschiedenis tussen de Maas en Rijn in kaart gebracht.

* Op de DutchJewry database Meerssen wordt een archief van de Joodse gemeente Meerssen vermeld in het Stadsarchief Amsterdam; daar kan ik dit echter niet traceren met de online zoekfuncties. Het zou gaan om:

Gemeente Archief Amsterdam: Archief Israel. Gemeente Meerssen

Deel I

1.            Reglement voor de opbouw van een nieuwe Synagoge met de goedkeuring van de Hoofd-Commissie 30.03.1843

2.            Bestek en voorwaarden voor de opbouw van de nieuwe Syna­goge te Meerssen.

3.            Reglement van de Isr. Gem. te Meerssen met de goedkeuring van de Hoofd-Commissie 13.03.1862

4.            Register van Correspondentie der Isr. Gem. te Meerssen van 1855 t/m 1868

5.            Idem van 1869 t/m 1887

6.            Register van processen-verbaal of verordeningen van 17.4.1843 t/m 31.12.1856

7.            Idem van processen-verbaal van vergaderingen van de Kerkenraad der Isr. Gem. te Meerssen 20.9.1872 t/m 29.8.1875

8.            Journaal van ontvangsten en uitgaven 1843 - 1857

9.            Register van ontvangsten en uitgaven 1849 - 1854

Deel II

10.         Register van Ontvangsten, omslag en bijdragen aan de Isr. Gem. te Meerssen van 1858­1904

11.         Processen-verbaal Isr. Gem. Meerssen. Eerste inschrijving 28.7.1839, laatste 15.1.1855

12.         Register ontvangsten vrijwillige bijdragen en offergaven 17.4.1843 t/m 8.3.1857. Achterin dit register zit een verantwoording

              van de gelden door bestuurders der Isr. Gem. Meerssen, gestort in de Spaarbank van 18.1.1844 - 7.12.1855, gevolgd door

              een lijst met de bedragen, die aannemers enz. voor de bouw van de nieuwe Syna­goge te Meerssen in totaal ontvangen

              hebben tussen 3.9.1851 en 6.4.1855.

13.         Register van Inkomsten en offergelden Isr. Gem. Meerssen van 1830/1848

14.         Geboorteregister van deze gemeente vanaf  12.9.1830/1848

Deel III

15.         Register en processen-verbaal van de Commissie voor de bouw van de nieuwe Synagoge te Meerssen

              van 17.4.1848 - 10.10.1­850

16.         Rekening en verantwoording 1869/1899

17.         Processen-verbaal enz. Verkiezingen van 27.12.1874 t/m 11.8.1895

18.         Register van Processen-verbaal Isr.Gem. Meerssen van 1874/1895

19.         Idem van de Kerkenraad van bovengenoemde gem. van 1874 t/m 19.9.1897

20.         Megilak op gedrukt papier

21.         Processen-verbaal september 1899-1917

* Het Stadsarchief Amsterdam beheert in het archief van het NIK enkele stukken afkomstig uit Eijsden en Heerlen:

3.3.8 EIJSDEN

468 Journaal. 1793-1832.  NB. Gesteld in het Nederlands, Hebreeuws en Jiddisch. 1 deel

469 Ingekomen brieven bij het kerkbestuur. 1828, 1839, 1856 en 1865. 1 omslag

470 Register van ontvangsten en uitgaven. 1836 - 1873 1 deel

471 Register van uitgaven. 1863 - 1891 1 deel

472 Reglement van de N.I.G. te Eijsden. 1865 1 deel

3.3.16 HEERLEN

486 Ketoeba afkomstig uit Heerlen. 1871. 1 stuk op perkament.

* Verder is mij alleen bekend het archief van de Joodse Gemeente Maastricht 1788-1960 (1990). Voorheen was het inventaris hiervan in pdf-formaat on-line te raadplegen, maar op de nieuwe site van het RHCL is het niet meer te vinden.

21.284A Nederlands-Israëlitische Hoofd Synagoge Maastricht

Datering  1788, 1798, 1810, 1812-1960 (1973)

Titel inventaris  a. C.P.F. Andreas, Inventaris van de archieven van de Nederlands Israëlitische gemeente te Maastricht 1788-1960 (Maastricht 1983) (Inventarisreeks 2) (STZ 2.8.8) b. plaatsingslijst van aanvulling op de archieven, 1960-1973, en van documentatie, 20e eeuw (in: ordner P. 10)

Omvang  5 m.

Opmerking  bevat ook de volgende archieven en documentatie: Synagogaal Ressort Limburg, 1850-1959 Begravenisvereniging 'Gemiloes Chassodiem Kabroniem', 1939-1960 Commissie van beheer der fondsen tot de bouw van een synagoge, 1830-1841 Commissie van het zangkoor, 1844-1847 Commissie van toezicht over de kerkelijke besnijdenissen van het Synagogaal Ressort in Limburg, en archieven van besnijders, 1831-1922 Comité Alliance Israëlite Universelle, afd. Limburg, 1878-1922 Comité Israëlitische Belangen, 1944-1947 Damesvereniging 'Chewras Nosjiem', 1940-1959 Godsdienstige Schoolcommissie, 1833-1868 H. Hertog, lid van de Centrale Commissie voor het Ressort Limburg, 1949-1951 (zie voor persoonlijk archief van het echtpaar Hertog-Alexander onder rubriek 2.11) Joodse Raad voor Amsterdam, afd. Vaals, 1941-1942 Nederlands Israëlitisch Armbestuur, 1939-1959 Nederlands Israëlitische gemeente Eijsden, ca.1830 Documentatie, handschriften en foto's, 19e en 20e eeuw

Toegang  C.P.F. Andreas, Inventaris van de archieven van de Nederlands Israëlitische gemeente te Maastricht 1788-1960 (Maastricht 1983, Inventarisreeks 2) (STZ 2.8.8)


Websites met databanken persoonsgegevens

* Nederlands Joodse Genealogische Data Base op DutchJewry (van Akevoth, joodse genealogie vereniging Nederland)
* Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (info over Limburg)
* Joodse genealogie op JewishGen (USA en internationaal)

* Yad Vashem, The Central Database of Shoah Victims' Names / slachtofferregister / YouTube kanaal (video's, onder meer interviews met overlevenden Holocaust)
* Israel Genealogy Research Association (IGRA), diverse databanken uit Israël (1433-)1908-1951(-2000)

* Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland
* Oorlogsgravenstichting OGS, slachtofferregister
* Memorial Book Bundesarchiv: Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933-1945

* Het Stenen Archief, Joodse grafstenen en begraafplaatsen in Nederland - o.a. Beek, Grevenbicht, Gulpen en Schimmert, projekt van NIK en Akevoth (zie ook op Wikipedia categorie Joodse begraafplaats en overzicht van Joodse begraafplaatsen in Nederland) 

* Die Jüdische Friedhöfe in der Euregio Rhein-Maas-Nord, Joodse grafstenen en begraafplaatsen in de Euregio - ook Sittard, Roermond, Venlo, Gennep, Boxmeer/Vierlingsbeek (projekt van Steinheim Institut)

* Database Joods Biografisch Woordenboek - Joden in Nederland in de twintigste eeuw

* WieWasWie (opvolger Genlias), genealogische databank met hoofdzakelijk gegevens uit de Nederlandse burgerlijke stand

* Duitse adresboeken (1630-1965) en adresboek Gangelt 1935 op Genealogy.net

* Naamsaanneming in 1846 in het Departement Duisburg (lijsten van gezinnen)

Stolpersteine

* Günter Demnig

* Sittard-Geleen - Heerlen - Maastricht - Valkenburg

* Eindhoven - Oss - Kampen - Assen - Hilversum

* Köln - Aachen - Geilenkirchen - Erkelenz

Digitaal doorzoekbare kranten online

* Aufbau (1934-2004), krant van Duitse Joden in de VS, via deze link raadpleegbaar van 1941-2003 (zoekindex en gefotografeerde pagina's); er staat een link bij naar het Leo Baeck Institute die alle Aufbaus zou bevatten, maar daar vind ik geen scans of index?

   (Gescande kranten van Duitsers in exil waren online op de site van de Deutsche National Bibliothek, waaronder Aufbau 1941-1950 en andere Joodse kranten uit de jaren '30 en '40; wegens auteursrechtenproblemen zijn deze helaas weer offline gehaald; Aufbau 1941-1950 staat wel nog hier online bij Ancestry.com.)

* Gescande kranten op website Koninklijke Bibliotheek, o.a. N.I.W. van 1865 t/m 1994 en Limburgs Dagblad van 1918 t/m 1994 (met hiaten)

* Limburgse kranten uit Roermond op website gemeentearchief Roermond, 1829-1831, 1856-1939

* Limburgse kranten uit Sittard op website EHC Sittard-Geleen, 1862-1895

Websites Joodse geschiedenis en genealogie

Limburg

* Geschiedenis van de Joden in Limburg (GenWiki Limburg)

* Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie - overzicht bronnen Joden Limburg

* Joods Historisch Museum - informatie Joden Limburg
* "Het verborgen front"
(proefschrift over de georganiseerde illegaliteit in Limburg; Hoofdstuk 5 = Hulpverlening aan joden, Hoofdstuk 6a+b = organisatie voor hulp aan onderduikers), online in pdf-formaat

* Blik op de Wereld, jodenvervolging in Limburg

* Joodse synagoge Roermond (Historie Roermond)

* De vellen- en huiden(loods) problematiek van Goudsmit te Roermond (Goudsmit; Leviticus; de Vries; Egger, Blumendal)

* Dodenherdenking Beek, van Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek, o.a. artikel oorlogsslachtoffers Beek; met onderaan links naar diverse andere artikelen
* Voormalige synagoge in Beek

* Website synagoge Maastricht / artikel uit Dagblad De Limburger over synagoge Maastricht (off-line)

* GHO registers Joden Maastricht 1832-1845 op DutchJewry

* Besnijdenisregisters B. Weslij, J.S. Schepp en J. Goedhart te Maastricht e.o. (Bert Bartholomeus op DutchJewry, zie aldaar menu links)

* Geschiedenis en genealogie van de Joden te Meerssen (Bert Bartholomeus op DutchJewry, zie aldaar menu links)

* Joodse gemeenschap Meerssen op site Bert Bartholomeus:

   Joodse Geschiedenis Meerssen

   Joodse Genealogie Meerssen

   Joodse Genealogie buiten Meerssen

   Besnijdenisregisters B. Weslij en J.S. Schepp te Maastricht e.o.

* Synagoge van Meerssen (Bert Bartholomeus op @Home site)

* Synagoge van Meerssen (Leerhuis Limburg)

* Joodse synagoge Meerssen (voor kinderen)

* De Joodse vlees slagter te Houthem en De Joodse graven op Haasdal

* Mikwe, middeleeuws Joods badhuis gevonden te Venlo (2004)

* Joods Linne op website Stichting Dodenakkers.nl

* Het verhaal van Maurits de Kinsky en Miriam Cohen van Stein (hier kort en hier lang maar rommelig)

* "De geheimtalen", Joodse elementen in de zuidoostelijke hoek, door J.G.M. Moormann (over Bargoens en andere geheimtalen, 1932/1934/1964)

Nederland

* Geschiedenis van de Joden in Nederland (website gemeente Coevorden)

* Joods Historisch Museum te Amsterdam

* Joodse Genealogie, een eerste handreiking, artikel door J.W. Koten op website NGV

* Joodse Genealogie, een tweede handreiking, artikel door J.W. Koten op website NGV

* Joods Biografisch Woordenboek (Joden in Nederland in de twintigste eeuw); informatie over circa 5.000 personen, waaronder ook 76 Limburgse Joden

* Categorie Nederlandse Joden op Wikipedia (Engelstalig)

* Joods Rotterdam - Genealogisch tijdschrift voor joods Rotterdam en omgeving

* Judaica in Silverenberg antiquariaat te Eindhoven

* "De geheimtalen", De Joden en hun taal en Joodse elementen in de geheimtalen, door J.G.M. Moormann (over Bargoens en andere geheimtalen, 1932/1934/1964)

* Joodse begraafplaats Arnhem

Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging

* Amsterdamse Joden in het archief op zoek naar "niet-Jood verklaringen" (Gemeentearchief Amsterdam)

* Meer oorlogsverhalen van het Gemeentearchief Amsterdam

* Hollandsche Schouwburg

* Stichting Anne Frank

* Nationaal Comité 4 en 5 Mei (met databank oorlogsmonumenten)

* Deportaties uit Nederland (website Deathcamps)

* Deportatie Dienstregeling 1942-1944

* Verzetsmuseum Amsterdam / tijdlijn Jodenvervolging / Verzetsmuseum Friesland / Verzetsmuseum Zuid-Holland

* Herinneringscentrum Kamp Westerbork / tijdlijn Jodenvervolging

* Nationaal Monument Kamp Amersfoort

* Nationaal Monument Kamp Vught

* NIOD - Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie

* Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2 (opgezet door NIOD)

* Kamparchieven (opgezet door NIOD)

* Sobibor interviews (opgezet door NIOD)

* Stichting Sobibor (opgezet door Jules Schelvis)

* Stichting Vriendenkring Mauthausen (met o.a. lijst van alle slachtoffers)

* Nederlands Auschwitz Comité

* The Holocaust: Lest we Forget (voorheen www.cympm.com) (NL/EN)

* Digitaal Monument Joodse slachtoffers Utrecht 1940-1945

* Joden werden kil ontvangen na terugkeer uit de kampen (artikel André Horlings)

België

* Diverse artikelen en bronnen over het Jodendom in België

* Overzicht Belgische Joden in het verzet

* Getuigenissen over kampen en gevangenissen in de 2de WO ; opmerkelijk is de enige actie ooit  om een 'jodentrein' naar Auschwitz tot stilstand te brengen, waardoor zo'n 200 inzittenden konden vluchten

* Verzet.org, met een schat aan artikelen over de bezetting, Jodenvervolging en het verzet in België (2003-2008)

* Maharal / Zubenelgenubi, web log van een Joodse Antwerpenaar van de tweede generatie, met foto's, gedichten en verhalen

* Interview met hoofdredacteur Joods Actueel in Antwerpen

Duitsland

* Anita Lichtenstein - jüdisches Leben in Geilenkirchen und Kreis Heinsberg

* Gedenkbuch für die Opfer der Shoah aus Aachen (databank, alleen op naam doorzoekbaar)

* Gedenkbuchprojekt für die Opfer der Shoah aus Aachen (databank, op namen, plaatsen en datums doorzoekbaar; vreemd genoeg lijken er naast elkaar 2 soortgelijke projekten en websites te zijn?)

* Familienbuch Euregio (databank, zoeken mogelijk op familienaam of Volltext op bijv. 'Jüdische'); met speciale pagina: Opfer der Shoa im Familienbuch Euregio

* "Ein Mahnmal für Jülich gegen das Vergessen" - namen van Joodse oorlogsslachtoffers uit Jülich

* Jüdisches Leben in Düren (Geschichtswerkstatt Düren) - naamlijsten

* Gegen das Vergessen - Jüdische Familien aus Goch (van Gesamtschule Mittelkreis)

* Rosendahlia. Eine deutsch-jüdische Familienchronik door Benjamin Rosendahl

* Genealogie Gompers uit Duitsland (boekbeschrijving)

* Betty Reis (1921-1944) - artikelen op de website van de Betty-Reis Gesamtschule in Wassenberg

* Landkarte Jüdischer Gemeinden  im Rheinland vom frühen 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts:

VIII.8 Jüdische Gemeinden vom frühen 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts
1 Kartenbl., 1: 500 000, 1 Beiheft, 95 S., bearb. von Ursula Reuter / 10. Lieferung, Bonn 2007 (ISBN 978-3-7749-3524-2)

* Bundesarchiv slachtoffer register (Memorial Book)

* Bundesarchiv chronologie deportaties uit Nederland

* Shoa.de - Zukunft braucht Erinnerung

* Jüdische Geschichte und Kultur (Judentum Projekt)

* Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland (Universität Heidelberg)

* Gedenkbuch des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF)

* Alemannia Judaica - Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum

Diverse landen/algemeen

* Israel Genealogical Society

* Artikel 'The Holocaust' (Wikipedia, Engelstalig)

* Gedenkstätte und Museum Auschwitz-Birkenau

* Deathcamps (Aktion Reinhard Camps)

* Mémorial de la Shoah (Franstalig)

* Lijsten van prominente Joden op Wikipedia (Engelstalig)

* Joden, Polen en de Holocaust (Totally Jewish, Engelstalig)

* Hebrew History Federation

* Museum of the Jewish People - Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum Of The Jewish Diaspora (in Israël)

* Joodse & Hebreeuwse voornamen: Jewish Given Names (slideshow), 274 Female Hebrew Names, 385 Male Hebrew Names

* Joods Maastricht

* Mijn eigen Sittard Web Log: o.a. artikelen over Joden en Israël-Palestina

Genealogieën online

* Reinier en Dirkje Bobbe - 18 Parentelen en stambomen van Joodse families in Nederland met duizenden namen, o.a. parenteel Emanziel (Huisman) en parenteel Joël Samuel Levy (Hamme).

* Afina Broekman - o.a. De voorouders van mijn kleinkinderen, waaronder haar mans Joodse grootmoeder Rosalia Voss

* Max van Dam - genealogische gegevens van ruim 66.000 personen met ruim 30 afzonderlijke stambomen van Nederlands Joodse families, verzameld door Bertha en Max van Dam uit Rechovot.

* Rogier Foijer - Genealogie Foijer te Maastricht.

* Hiegentlich Family Tree by Jeffrey Marx.

* Ron van der Horst - 8 Joodse stambomen van de families Engers, Van der Horst, Muller, Nijstad, Van Rhijn, Stodel, Turksma en Van Zuiden. (o.a. Van Zuiden-Haguenauer).

* Willem Huberts - kwartierstaat met onder meer Joodse families Meijer, Braaf, Halberstadt (Halverstad), Jakobs, Pachter en Schellevis.

* Levie Kanes - Uitvoerige Joodse genealogie met meer dan 200.000 personen, waaronder mensen uit Sittard, Beek en Gulpen (gegevens deels van andere websites overgenomen).

* Onno Leeraar - alleen de Gelderse tak Leeraar is Joods, zie onder Genealogie, Fotoalbum en Aktes e.d.

* Rob en Nechamah Mayer-Hirsch - Genealogische gegevens van Joden te Amersfoort, Arnhem en Nijkerk.

* Ben Noach - o.a. genealogie Noach, Mogendorff, Frankfort en Vomberg.

* David de la Penha's genealogie pagina's, met diverse Joodse stambomen, o.a. Kropveld te Emmen.

* Adrie Tokkie - Parenteel Tuci/Tokki.

* Tom Verwaijen - o.a. genealogieën van de families Van Amersfoort, Mendel, Sanders, Salomons en Verwa(a)ijen.

* Micha de Vries - stambomen van De Vries, Cahen, Coppens, Hijmans en Meijers.

* J. de Vries - o.a. genealogieën van de families Salomons van Coevorden, De Jongh, Bromet, Kolthoff/Coltof en Van Dijk

* Meer Joodse stambomen op de Nederlandse JewishGen.

* Linkpagina op website NIK: Genealogie en Families.

* Artikel over genealogisch onderzoek naar Joodse families op GeneaKnowHow.

* Artikel over genealogisch onderzoek naar Joodse families op GeneaNet (met name in Frankrijk).

Linkpagina's over Jodendom

* Jodendom Startpagina

* Jodendom Startkabel

* Voorouders.Net - Joden