†† GroenLinks benadert

Midden-Oosten conflict eenzijdig.††


 

(Een bewerking van onze folder uitgedeeld op het GroenLinks Festival 11-9-2005 te Nijmegen.)

 

 

GroenLinks voert campagne tegen de afscheidingsbarriŤre tussen IsraŽl en de Westelijke Jordaanoever, en in bredere zin tegen de bezetting, het repressieve beleid van IsraŽl op de Jordaanoever, en het gebrek aan bereidheid tot hernieuwde (en verdergaande) vredesonderhandelingen met de Palestijnen.

 

Oorzaak en gevolg 

Dit zijn punten die ook ons zorgen baren. We zijn dan ook geen voorstanders van de huidige IsraŽlische regering, en veroordelen de nederzettingenpolitiek evengoed als de terreuraanslagen. Beide zijn grote obstakels voor vrede!

Wat ons echter dwars zit, is de eenzijdigheid waarmee GroenLinks te werk gaat, en die meer dan eens ontaardt in misleidende informatie.

Al tijdens het Oslo vredesproces werd IsraŽl, vaak juist op momenten dat de regering concessies deed, geteisterd door aanslagen die vele burgers het leven hebben gekost. De golf van aanslagen tijdens de tweede Intifada werd voornamelijk door twee maatregelen een halt toegeroepen: de herbezetting van autonome gebieden (Jenin!) en de bouw van een verdedigingsbarriŤre.

Terwijl de "muur" en het IsraŽlische geweld hard worden veroordeeld, is men opvallend mild over Palestijnse zelfmoordaanslagen. Deze worden beschouwd als een gevolg van de bezetting en het IsraŽlische geweld, en zullen vanzelf verdwijnen als IsraŽl zich terugtrekt uit de bezette gebieden en er een onafhankelijke Palestijnse staat komt. Zo simpel is het helaas niet.

Hamas en andere terroristische organisaties hebben meer dan eens duidelijk gemaakt dat zij tegen vrede met IsraŽl zijn en IsraŽl niet erkennen, zoals ook in hun handvest staat. Hamas is hooguit bereid een tijdelijk bestand met IsraŽl te sluiten tot het sterk genoeg is geheel 'historisch Palestina' te bevrijden. (Nog onlangs heeft Hamas dit middels een videoboodschap herhaald.) Het handvest van Hamas, alsook sommige van hun uitspraken en preken tijdens de vrijdagdiensten in de moskee, zijn doordrenkt van antisemitisme en doen niet onder voor de Nazi's. GroenLinks lijkt voor dat alles geen enkel oog te hebben.

 

Misleiding

GroenLinks nam klakkeloos de Palestijnse propaganda over van een massaslachting die in Jenin zou hebben plaatsgevonden, wat later onjuist bleek (zoals na een onafhankelijk onderzoek door de VN is bevestigd). GroenLinks voert vandaag de dag nog aktie tegen de "Muur" met een kaart van Gush Shalom uit 2003 (zie onderaan), die niet alleen een zeer verouderde route weergeeft, maar tevens een oostelijke route, die nooit meer is geweest dan een voorstel dat al lang is afgewezen door de IsraŽlische regering. Zo wordt ten onrechte de indruk gewekt van Palestijnse "reservaten".

 

De muur

Met goed recht wordt ertegen geprotesteerd dat de afscheidingsbarriŤre deels over bezet gebied loopt, en te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de Palestijnse bevolking in dat gebied; echter de eis van de meeste anti-Muur aktivisten is niet dat de muur over de Groene Lijn moet lopen, maar dat hij geheel wordt afgebroken.

De afscheidingsbarriŤre is een lelijke noodmaatregel die veel leed veroorzaakt; echter niet geheel ten onrechte wordt ook geargumenteerd dat hij de vrede dichterbij kan brengen: immers voor IsraŽl is ťťn van de hoofdzorgen haar beveiliging tegen terroristisch geweld. De PA lijkt nog steeds niet in staat of bereid om aan dit geweld een einde te maken. Als de "Muur" het geweld tot een minimum kan beperken, vergroot dat alleen maar de bereidheid van de IsraŽli's om het vredesproces een nieuwe kans te geven. Juist het massale Palestijnse geweld heeft de IsraŽlische vredesbeweging de afgelopen jaren gedesillusioneerd en gemarginaliseerd!

 

Etnische zuiveringen

GroenLinks deinst er niet voor terug om IsraŽl te beschuldigen van etnische zuiveringen, een term die wij graag zouden reserveren voor het soort zaken dat in Sudan gebeurt.

Wat betreft etnische zuiveringen tijdens de oorlog van 1948, en de vlucht en verdrijving van honderdduizenden Palestijnen, wordt vergeten dat op de plaatsen waar de Zionisten verloren (bijvoorbeeld de oude stad van Jeruzalem) de daar wonende joden zijn uitgemoord en verdreven, zoals dit al in 1929 in Hebron gebeurde met een eeuwenoude joodse gemeenschap. Een van de belangrijkste Palestijnse leiders in de jaren '30 en '40, Groot-Mufti Haj Amin Al-Husseini, riep zelfs op om Hitlers 'oplossing van het joodse vraagstuk' ook in Palestina uit te voeren!

Ook uit Arabische landen zijn honderdduizenden joden verdreven en hun bezittingen gekonfiskeerd. In landen als Egypte en Irak, die bloeiende joodse gemeenschappen kenden, leven nauwelijks nog joden. GroenLinks heeft ook hier weer slechts oog voor het Palestijnse leed in het conflict!

 

Afbreken van vijandbeelden

De enige weg naar vrede in het Midden-Oosten is door dialoog en onderhandelingen, het opbouwen van vertrouwen en het afbreken van vijandbeelden. GroenLinks echter hanteert een vijandbeeld van IsraŽl en roept op tot eenzijdige sancties tegen de Joodse staat; Dwars roept zelfs op tot een totale boycot van IsraŽl; het CIDI, de belangrijkste vertegenwoordiger van de IsraŽlische positie in Nederland, wordt geboycot in plaats van ermee in discussie te gaan. Op het GroenLinks Festival "De Linkse Lente" op 11 september in Nijmegen werd wederom slechts ťťn kant van het verhaal verteld! Men nodigde nog liever als spreker Dries van Agt uit, die in de jaren '70 geen problemen zag in het leveren van kernreaktorvaten aan Zuid-Afrika, en die het meest linkse kabinet van Nederland ten val bracht om vervolgens met Wiegel in zee te gaanÖ

 

Wouter Brassť en Ratna Pelle,

GroenLinks leden sedert de jaren '90.

 

 

 

Hierboven de kaart van Gush Shalom uit 2003 (!), waarvan Gush Shalom zelf schrijft dat de oostelijke "muur" op informatie van de Palestijnse Autoriteit is gebaseerd. Het is algemeen bekend dat de route sindsdien regelmatig is aangepast, deels na uitspraken van het IsraŽlische hooggerechtshof.

Hieronder een recentere en betrouwbaardere kaart (afkomstig van: http://www.mideastweb.org/thefence.htm ).

Blauwe lijnen geven het oorspronkelijke plan aan, rode lijnen de door de regering goedgekeurde route, over de dunne roze lijnen is nog niet beslist.

De afscheidingsbarriŤre zal volgens de laatste stand van zaken 7 tot 8% van de Westoever aan de IsraŽlische kant brengen, niet 50% zoals aktivisten steeds weer beweren.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Meer lezen:

http://israelinformatie.eigenstart.nl/- links

http://www.mideastweb.org/- MidEastWeb, voor nieuws & achtergronden

http://www.zionism-israel.com/- Zionism and IsraŽl Information Center

http://members.home.nl/w.brasse/israel_van_agt.htm- reaktie op Meyer en Van Agt

 

 

Terug naar Hoofdindex