Naar de Hoofdpagina

Naar IsraŽlisch-Palestijns conflict

 

Wat stemt een socialist die IsraŽl steunt?

 

door Wouter Brassť (aangepast 3 nov. 2006)

 

 

Wat stemt een socialist die IsraŽl Ťn vrede in het Midden-Oosten steunt?

 

Het schijnt een internationaal (in elk geval Europees) probleem te zijn, want ik heb meerdere noodkreten op internet en elders gelezen, van socialisten en andere linksen die zich de laatste jaren geÔsoleerd voelen staan tussen al die progressieven die IsraŽl steeds weer aan de schandpaal nagelen voor alles wat er mis is in - tenminste - het Midden-Oosten. Islamisten en Arabieren spreken graag over de Grote Satan (de VS) en de Kleine Satan (IsraŽl), en internationaal flink links en zogenaamd alternatief spreekt hun dat bijna letterlijk na, al noemen zij het liever de grote en de kleine imperialisten, immers elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

 

In Frankrijk bijvoorbeeld hoeft een socialist het woord 'zionisme' echt niet in de mond te nemen, tenzij vergezeld van een bijvoeglijk naamwoord als 'misdadige' of 'racistische', op straffe van verstoting uit de linkse familie. Over het waarom wil ik hier niet teveel uitwijden. IsraŽlische wandaden als het nederzettingenbeleid en tijdens de (eerste) Libanon oorlog spelen zeker een rol, evenals het wegebben van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, Arabische en communistische propaganda, de onterechte Chť Guevara-status van Arafat, enz. De desoriŽntatie van links na de val van de Berlijnse Muur zal ook een rol spelen, alsmede de toenadering die men zoekt tot islamitische en Arabische allochtonen in het Westen.

 

Een Brits progressief initiatief als het Euston Manifest probeert een linkse heroriŽntatie op gang te brengen, die mede tegenwicht moet bieden aan blind veroordelen van alles wat Amerikaans of IsraŽlisch is. Dat is mooi, en ik heb hun manifest ondertekend, maar ik kan er helaas niet op stemmen op 22 november...

 

Een hedendaagse Nedersocialist kan alleen met weemoed terugdenken aan de tijden van Joop den Uyl. De PvdA was me in mijn jonge jaren niet radikaal genoeg, maar het PvdA-programma was begin jaren '80 - voordat de panelen gingen schuiven - linkser dan de huidige SP, die een paar jaar geleden ook al een groot deel van haar ideologische veren afschudde. Ik stemde destijds dus meestal PSP (voor de jonge lezers: ťťn van de voorlopers van GroenLinks), maar anno 2006 zou ik graag op Den Uyl kunnen stemmen.

 

De liberaliseringswoede onder Paars deed me in de jaren '90 het belang voelen om ook door een partijlidmaatschap een links statement te maken, dus besloot ik - na 10 jaar plaatselijk lidmaatschap - ook landelijk lid van GroenLinks te worden. Wel met twijfels, want ik vond ze vaak wat elitair, en GroenLinks ging naar mijn smaak nog te veel mee in de neo-liberale tijdgeest en in het daarmee verbonden Europese eenwordingsproces. Ik stemde daarom landelijk enkele keren SP, maar het verruilen van lidmaatschap was net een stap te ver.

 

Na het mislukken van het Oslo vredesproces is GroenLinks echter een hetze begonnen tegen IsraŽl, onder leiding van Farah Karimi en de 'werkgroep Midden-Oosten', en zonder noemenswaardige tegenstand uit de rest van de partij.

De SP vormt op dit punt helaas geen alternatief, gezien de standpunten van Harrie van Bommel en het activisme van Anja Meulenbelt. Zelfs de lijsttrekkers van beide partijen, Femke Halsema ("Joden, het leger van de profeet komt eraan" is geen oproep tot geweld) en Jan Marijnissen (Tijdens de bezetting van Nederland was er ook verzet) lijken het Arabische geweld en antisemitisme te bagatelliseren.

 

Wat dus te stemmen bij de komende verkiezingen?

 

Ik heb getwijfeld over de Christenunie, volgens Jaap Dirkmaat de groenste*) partij van Nederland, en op sociaal-economisch gebied ook vrij progressief. Samen met de SP hebben ze bovendien de Europese 'grondwet' van tafel gekregen, voorwaar een mooie prestatie, al vond ik hun beider argumenten soms te populistisch klinken (Ja, zelfs bij Andrť Rouvoet!). Probleem is natuurlijk hun standpunten over vrouwen, homo's, abortus, euthanasie e.d.

Daar staat tegenover dat de Christenunie IsraŽl steunt, ironisch genoeg het enige land in het Midden-Oosten waar homo's hun geaardheid openlijk kunnen tonen! Ook voor vrouwenrechten en abortus zou het me niet verbazen als je in IsraŽl het beste zit, dus dat compenseert wel wat voor hun standpunten hier. (Bovendien is de Christenunie toch te klein om de Nederlandse verworvenheden te kunnen terugdraaien.)

 

Helaas, Andrť Rouvoet verklaarde dat hij zich in een rechts kabinet meer thuis zou voelen dan in een kabinet met de PvdA, en zijn achterban schijnt dat met hem eens te zijn.

Voor een socialist is er nauwelijks een groter gruwel denkbaar dan het kabinet "Balkenende IV"! Ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven als ik met mijn stem een coalitie van CDA-VVD-Christenunie mogelijk zou maken. Nou heeft Mark Rutte wel verklaard gťťn kabinet met de 'linkse' Christenunie te willen vormen, maar ik ben wel gek als ik op hŤm vertrouw...

 

Wat dus te stemmen bij de komende verkiezingen?

 

Ik heb even over een adhesiebetuiging aan D66 gedacht, dat dreigt in het niets op te lossen. Natuurlijk zijn die mij veel te liberaal, en bovendien medeverantwoordelijk voor het gruwelijke "Balkenende II", dus zo'n stem zou eigenlijk nergens op slaan. Nu de sympathieke Lousewies van der Laan en Boris Dittrich weg zijn, blijft van hun charme ook weinig over...

 

Wat dus te stemmen bij de komende verkiezingen?

 

Misschien een sympathie-stem op de Partij voor de Dieren? Meer dan 10 bekende Nederlanders duwen hun lijst, van fatsoenlijke lieden als Kees van Koten en Ivo de Wijs tot walgelijke figuren als Mohammed Benzakour. Welk standpunt de partij in Midden-Oosten kwesties zal innemen valt niet te voorspellen. Ik citeer: "Het is noodzakelijk om steeds de oorzaken van de spanningen en conflicten te onderzoeken en niet louter te reageren op het geweld dat door dieper liggende oorzaken wordt opgewekt."

Dat kan nog alle kanten opgaan, maar velen - vooral ter linkerzijde - hebben een geheugen dat niet verder terugreikt dan de bezetting van 1967 of uiterlijk het probleem van de Palestijnse vluchtelingen van 1948; en dan ook nog eens met de nodige blinde vlekken...

 

Wat dŗn te stemmen bij de komende verkiezingen?

 

Ironisch genoeg wordt het wellicht de PvdA van mooiprater en naamgenoot Wouter Bos. Den Uyl, Kok of Melkert waren mij tien keer liever geweest, maar bij gebrek aan een betere invulling van mijn hooggedragen idealen, zal ik het misschien moeten doen met een poging om "Balkenende IV" te voorkomen...

 

 

*) Toch stemde de Christenunie blijkens de StemmenTracker tegen het verbod op gasboringen in de Waddenzee en voor het openhouden van Borselle?!

††††††††

 

*** Toegift: mijn laatste brief aan het GroenLinks Magazine (helaas niet geplaatst). ***

 

 

Werkgroep Midden-Oosten

 

Voor de leden van de werkgroep Midden-Oosten is geen aktie te laag in hun hetze tegen IsraŽl. Vorig jaar haalde Karel van Broekhoven de krant met bezwaren tegen het vernoemen van een plein in Haarlem naar rabbijn Simon de Vries, die veel voor de joodse gemeenschap had betekend en in Bergen-Belsen was omgebracht, en die toevallig ook het zionisme steunde.

 

Nu las ik in de Spits dat Sonja van Wier met een aktiegroep het optreden wilde beletten van een IsraŽlische kinderdansgroep die in het kader van een stedenband Heerenveen bezocht, door hand in hand voor de kinderen te gaan staan. Het is ongelofelijk dat linkse westerse 'vredesactivisten' zich zo naar kinderen toe opstellen, puur omdat zij uit een land afkomstig zijn wiens politiek men afkeurt.

 

Beide akties hebben gemeen dat ze erop gericht lijken IsraŽl zwart te maken zonder dat ťťn Palestijn er beter door wordt of de vrede er ťťn millimeter door dichterbij komt. Hoewel deze akties niet in naam van GroenLinks werden gevoerd, werpen ze wel een licht op de opvattingen van de belangrijkste woordvoerders van de werkgroep Midden-Oosten. Ik vraag me af hoelang GroenLinks dit clubje nog binnen haar gelederen wil dulden.

Helaas lijkt de partij buitensporig tolerant als het om haat tegen IsraŽl gaat. In 'Met het Oog op Morgen' voelde zelfs Femke Halsema niet de noodzaak om zich te distantiŽren van Hezbollah-aanhangers die tijdens de demonstratie tegen IsraŽl op 22 juli in het Arabisch de anti-oorlogsleus hadden gescandeerd: "Joden, het leger van de Profeet komt eraan!"

 

Wouter Brassť, Sittard