Schinnen

Genealogie

Hoofdindex

PAROCHIANEN VAN SCHINNEN IN 1761

(laatste wijziging: 29 juni 2009)

 

< Lijst nog in bewerking! >

 

Onderstaande lijst van parochianen is opgesteld in maart 1761. Het is echter geen precieze momentopname van de inwoners. Waarschijnlijk is de pastoor in een periode van enkele weken de huizen in zijn parochie langsgegaan.

Verwerkt zijn zijn door hem:

Tussen 29-3 en 4-4 1761 dopen

Tussen 12-3 en 17-3 1761 overlijdens

Nr. 256 Nicolaus Hermens gedoopt 27-3-1761 werd achteraf bijgeschreven.

Nr. 544 Petrus Donners gedoopt 25-3-1761 en overleden 28-3-1761, staat op de lijst.

Nr. 1150 Joannes Reinerus Heijnen gedoopt 29-3-1761, overleden 9-4-176 staat ook op de lijst.

 

De oorspronkelijke lijst vermeldt per dorp of gehucht de inwoners (allen rooms-katholiek), onder elkaar in twee kolommen per pagina. Bij de non-communicanten staat de leeftijd vermeld, waarbij bedoeld werd in welk levensjaar ze waren, niet welk jaar ze bereikt hadden (een pasgeborene was dus 1 jaar; 0 jaar bestond niet!). Onderaan elke kolom staat een subtotaal van dat dorp of gehucht, uitgesplitst in communicanten en non-communicanten. Bij elk dorp of gehucht begon de pastoor opnieuw te tellen, en op het eind telde hij de inwoners van de dorpen en gehuchten bij elkaar op. Hij heeft zich twee keer verteld in de lijst. Op de laatste pagina voegde hij nog een aanvulling van Nagelbeek toe.

Hoewel pastoor Hoen doorgaans zeer secuur te werk ging, vallen her en der toch wel fouten op, zoals de leeftijden van de kinderen Diederen onder nrs. 399 t/m 402, waar hij zelfs een kind van nog geen 3 als 7 jaar oud noteerde! Meestal vermeldde hij de leeftijden correct of met hooguit een jaar verschil.

 

Adressen of familierelaties werden helaas niet vermeld, en moeten uit onderzoek in andere bronnen worden afgeleid. In de regel staan de huishoudens vermeld met vader, moeder, inwonende volwassenen en kinderen.

Ik heb alle namen van volgnummers voorzien, en eventuele correcties en aanvullingen in vierkante haakjes toegevoegd. Verder heb ik een kolom met opmerkingen toegevoegd, waarin geboorte-, overlijdens- en huwelijksjaar (en plaats indien niet Schinnen), evt. verwijzing naar ouders en naar het boek van Pijls of andere bronnen.

 

Transcriptie: Joes is een samentrekking van Joannes, wat doorgaans werd aangegeven met een "~" boven de naam.

Bij sommige namen, zoals Bartholomaeus en Caecilia, werd het teken "æ" gebruikt, door mij gewoon als "ae" geschreven. Een dubbele punt werd vroeger als afkortingsteken gebruikt, waar we nu gewoon een punt gebruiken.

 

De vraag is ook nog of de pastoor de inwoners consequent op volgorde van huis heeft genoteerd? In het blad Schinnen van 1984, jrg. 1 nr. 1 op blz. 18-19 schrijft A. Jaegers uit Wolfhagen hierover:

 

"Pastoor Hoen beschrijft vanuit het centrale punt, de kerk, en van daaruit de straat (buurt) eerst rechts en vervolgens links.
Het beginpunt is de Pastorie (....). Vervolgens eerst de families rechts, veelal eerst de man dan de vrouw (onder haar meisjesnaam) de kinderen en de inwonende grootouders en ongetrouwde familieleden tot aan "Schuyteneinde" toe.
Dan aan de linkerzijde, de huidige Dorpstraat, verder de gehuchten Wolfhagen, Heisterbrug, Thull, Nagelbeek, Hegge, Hommert, Puth en Sweikhuizen. Steeds blijft de kerk het uitgangspunt.
(.....)
"Het adressenboekje" geeft globale aanwijzingen waar een bepaalde familie woonde in 1761 en de oudste kadasterkaarten kunnen ons helpen de juiste haardstede aan te wijzen.
(.....Wolfhagen ... in afwijking eerst links, daar was de grootste bebouwing dan rechts, met enkele huizen in de beemden)."

 

NB: De Vereniging Historie Schinnen heeft op haar website de Franse volkstelling van 1796 gepubliceerd van Schinnen, Oirsbeek en Amstenrade.

_________________________________________________________________________________________

 

LIJST VAN PAROCHIANEN ST. DIONYSIUS SCHINNEN 1761:

 

         Nomina

Parochianorum tam Communicantium quam non communi=

=cantium Eulesia parochialis ad S: Dionysium in

Schinnen Dioecesis Ruramundens, patria Falcoburgen=

=sis Anni 1761. nota quod ad nomina non com=

:municantiuatas apponatur.

 

Schinnen  naam                                                leeftijd   opmerkingen

 

1       Rev:D: Arnoldus Hoen pastor                                   * 1722 / + 1778/ pastoor 1750-1778

2       Rev.dus Dnus Joes Wilhelmus Habets

         Sacellanus                                                               * Houthem 1729/ kapelaan 1759-1762,pastoor Nuth 1762-1772

3       Anna Margaretha Hoen                                            * Müllendorf 1731 / zuster pastoor

4       Maria Catharina Hoen                                              * Müllendorf 1733 / zuster pastoor

5       Maria Agnes Hameckers                                          * Schinveld/ X 1776 Wilhelmus Crousen/ + 1797

6       Gertrudis Notermans                                                X 1727 Joes Willems (+ 1747)

7       Gerardus Willems                                                     * 1737 (Wilhelms)

8       Wilhelmus Willems                                                   * 1741

9       Elisabeth Willems                                                     * 1736

10     Gertrudis Willems                                                     * 1746

11     Maria Gertrudis Diebets                             2             * 1759 ill. dochter van nr. 9 & nr. .. (Herman Diebets, Puth)

12     Joannes Franciscus Kerckhofs                                  * 1748? v. J.Fr.*1726? X Bronsf.?

13     Agnes Kerckhofs                                                     trouwgetuige M.C. X Maessen

14     Maria Elisabeth Crijns                                              * 1727 Elis.?

15     Joannes Stijpers                                                       * 1738? v. J. X A.M.Cremers?

16     Reinerus Maessen                                                    X volgende 1759/* 1733 v. Maes X G.Gielen

17     Maria Catharina Kerckhofs                                      X vorige/* v. Fr.C. X Elis.Dieteren

18     Gertrudis Elisabeth Maessen                       3             * ?

19     Franciscus Rameckers                                             X volgende 1723 / * 1698 / + 1778

20     Agnes Dieteren                                                        X vorige / * 1699 / + 1777

21     Maria Rameckers                                                    * 1724 / X volgende 1741 Klimmen

22     Henricus Wijnen                                                      X vorige; ex Aelbeek

         20 C:-nonC:2

23     Franciscus Wijnen                                                    * Aelbeek?

24     Wilhelmus Wijnen                                                    * 1746

25     Joes Petrus Wijnen                                    7             * 1752

26     Henricus Wijnen                                        4             * 1757

27     [Maria] Agnes Wijnen                                6             * 1755

28     Elisabeth Wijnen                                                      ? *Hulsberg 1684? (tante van nr.22?)

29     Jacobus Ivens                                                          X volgende 1738

30     Maria Hennen                                                          X vorige

31     Wilhelmus Mertens                                                  ? *1702?

32     Catharina Drummen                                                 * 1743 ill. Peter Drummen & Elis. Catsbergh

33     Leonardus Heuts                                                      X volgende 1751 Oirsbeek/Schinnen

34     Maria Stevens                                                          X vorige/wed. Joes Goossens + 1746

35     Anna Goosssens                                                      * 1739

36     Elisabeth Goossens                                                   * 1743

37     Joes Matthias Heuts                                   6             * 1754

38     Leonardus Heuts                                       4             * 1757

39     Gerardus Lenaerds                                                   X Casparina Houben + 1755

40     Catharina Lenaerds                                                  dochter?

41     Agatha Lenaerds                                                     dochter? (X 1763 Barth.Notermans)

42     Christina Timmers                                                    X 1733 Caspar Goossens + 1753

43     Agnes Goossens                                                      *1734

44     Wilhelmus Goossens                                                 *1736

45     Wilhelmus Demacker                                               X volgende / *1711/ Pijls p.48,54,55,65

46     Gertrudis Knoren                                                     X vorige

p.345 39 = 7

 


47     Matthias Demacker                                                  broer nr.45?/ *1705/ Pijls p.55

48     Maria Demacker                                                      * 1746

49     Mechtildis Demacker                                               * ?/X 1768 Ger.Peussens

50     Joanna Catharina Demacker                                     * 1749

51     Joes Wilhelmus Demacker                         11           * 1750

52     Arnoldus [Aloijs] Demacker                       8             * 1753 / X 1779 & 1801 / Pijls p.55

53     Joes [Nepomucenus] Antonius Demacker   5             * 1756

54     Maria Gertrudis Demacker                         2             * 1759

55     Leonardus Donners                                                  X volgende 1747/ * 1723 Munster.

56     Catharina Schutgens                                                 X vorige/ * 1719 Nuth

57     Joes Donners                                                           * ca. 1750

58     Maria Cathar: Donners                                             * 1748

59     Walramus Donners                                    10           * 1751

60     Maria Elisabeth Donners                            7             * 1754

61     Jacobus [Leonardus] Donners                    3             * 1758

62     Joes Theodorus Donners                            1             ~ 1-3-1761

63     Wilhelmus Schutgens                                                * 1720 Nuth (broer v.nr. 56)

64     Paulus Sijben                                                           ?

65     Joannes Visschers                                                    X volgende / * Munsterbilzen / + 1769

66     Maria Cathar: Voncken                                            X vorige / * 1710 / + 1774

67     Maria Helena Visschers                                           * Maastricht / X 1782 / + 1791

68     Maria Josepha Visschers                                          * Maastricht / + 1762

69     Dom: Joes Hubert: Dullens Secret:                            X volgende 1752 Geilenkirchen / * Geleen 1722 / + 1776

70     Mechtildis Hoen                                                       X vorige / * 1726 / + 1805 / zus pastoor

71     [Maria Elis:] Gertrudis Dullens                    8             * Oirsbeek 1753

72     Maria Sybilla [Josepha] Dullens                  6             * 1755

73     Arnoldus [E.P.N.] Dullens                          4             * 1757 / + 1821

74     Ludovica [Carolina] Dullens                       2             * 1759 / + Rotterdam 1799

75     Joanna Elisabeth Genders                                         * 1733 Geleen / X 1764 nr. 108?

76     Severinus [Christianus] Celis                                     * 1723 Nuth/+ 1801/X volgende 1750 Geleen-Schinnen

77     Anna Margar: Debruyn                                            * Keulen/X vorige

78     Maria Elisabeth Celis                                 9             * 1751/+ 1832/X 1773 Mat.Henssen ex Valkenb.

79     Anna Margar: Celis                                    7             * 1753/get. 1773 X nr.78

80     Hermanus Celis                                         4             * 1755/+ 1822/X 1795 M.Cath.Kerckhoffs

         58 = 22

81     Anna [=Maria] Catharina Celis                   2             * 1759

82     Franciscus Petrus Celis                              1             ~ 9-3-1761/+ 1762

83     Helena Notermans                                                   X 1754 Joes Haetzen ex Doenr. + ?

84     [Maria] Elisabeth (Haertmans=) Haezen     5             * 1754

85     Maria Helena (Haertmans=) Haezen          3             * 1758 (Maria Margaretha)

86     Joes Matthias (Haertmans=) Haezen          2             * 1759

87     Joannes Plumen                                                       X volgende 1722

88     Catharina Meex                                                       X vorige

89     Elisabeth Notermans                                                X 1752 Ludovicus Sanghen ex Spaubeek + ?

90     Maria Cathar: Sanghen                               8             * 1752

91     Ida Sanghen                                              6             * 1753

92     Maria Helena Sanghen                               3             * 1758

93     Maria Elisabeth Sanghen                            2             * /+ 17-3-1761

94     Ludovicus Albertus Bollerman                                  X volgende 1756 (bekeerling * 1730/~ 1756)

95     Sophia Rameckers                                                   X vorige

96     Wilhelmus Ludovicus Bollerman                 3             * 1757

97     Petrus Hennen [Hoen?]                                            X volgende 1760

98     Maria Ernestina Gerissen                                          X vorige

99     Elisabeth Creuen                                                      moeder van nr. 98

100    Adamus Sijben                                                         X volgende 1756

101    Anna Elisabeth Wingarts                                          X vorige

102    Cathar: Elisab: Sijben                                  2             * 1759

103    Catharina Kisters                                                     X 1738 MelchiorPricken + ?

104    Agatha Pricken                                                        *

105    Reinerus Pricken                                                      *

106    Henricus Pricken                                                     *

107    Elisabeth Pricken                                       11           * /+ 1765

108    Nicolaus Meex                                                         X 1764 nr. 75?

109    Antonia Brabeck                                                      X 1727 Steph.IJvens + 1759

110    Cornelius Janssen                                                     X Elis.Ackermans + 1760 / * 1699 Hoensbroek

111    Catharina Janssen                                                    * 1733 Hoensbr./X 1762 nr. 114

112    Anna Maria Janssen                                                 * 1731 Hoensbr.

113    Francisy Wilhelm Janssen                                         * ?

114    Theodorus Coenen                                                   * 1736 Hoensbr./X 1762 nr. 111

p.346 80 = 34

 


115    Gerardus Celis                                                         wednr. Elis. Corten + 1753 (X 1723 Nuth-Schinnen); + 1774

116    Anna Paulina Celis                                                   * 1744

117    Joes Dieteren                                                           X volgende 1715

118    Anna Maria Douzenbergh                                         X vorige / * Heerlen

119    Casparus Dieteren                                                  

120    Adamus Dieteren                                                    

121    Anna Josina Dieteren                                              

122    Sybilla Dieteren                                                       

123    Maria Helena Koenings                                            * ?

124    Petrus Koenings                                        10           * ?

125    Anna Catharina Vleugels                                         

126    Leonardus Habets                                                   

127    Joes Mors [Moors]                                                   X volgende 1750

128    Maria Oelfers [Aelfers]                                            X vorige 1750

129    Joes Petrus Mors                                       8             *1752

130    Joes Pacbiers [Packbier]                                          X volgende 1753/*1719 Amstenr./+1782

131    Helena Olfers [Aelfers]                                            X vorige/*1716/+1792

132    Maria Anna Pacbiers                                 5             *1754 Amstenr./+1788/X 1780 nr.....

133    Maria Catharina Pacbiers                           2             *1759/+1761

134    Joes Schuman                                                          X

135    Elisabeth Voncken                                                   X

136    Maria Christina Schuman                                          * ?

137    Joes Schuman                                                          * ?

138    Agnes Wittmeckers                                                  wed. Slangen; moeder volgende; * 1700 / + 1770

139    Joes Sijben                                                               onw.zn. vorige; X volgende 1755; * 1732 / + 1795

140    Sophia Cordeweners                                                X vorige; * 1724 / + 1803

141    Maria Agnes Sijben                                    5             * 1756

142    Joes Nicolaus Sijben                                   2             * 1759

143    Theresia Debruyn                                                    was gehuwd met Bernardus Reinich

144    Severinus N.                                              2             * 1759; onwet.zn.v. vorige

145    Joes [Baptist] Celis                                                  X volgende 1750; * Amstenr.

146    Anna Maria Diederen                                               X vorige

147    Maria Sophia Celis                                     5             * 1756

148    Joes Celis                                                  3             * 1758

149    Joes Arnoldus Celis                                    1             * 1760 / + 21-3-1761

150    [Joannes] Petrus Rheinharts                                     X volgende 1721/+1772

         106 = 44

151    Catharina Erckens                                                    X vorige/*1699/+1773

152    Joes Petrus Rheinharts                                             *1734

153    Joes Fridericus Rheinharts                                        * ?

154    Anna Gertrudis Adrians                                            ?

155    Joes Voncken                                                          X volgende; + 1806

156    Maria Constantia [Mechtild] Cuypers                        X vorige; ex Kaukercken?

157    Maria Ernestina Voncken                                         * ?

158    Henricus Barthol. Voncken                        8             *1753

159    Joes Petrus Voncken                                 7             *1754/+1794

160    Joes Wilhelm. Voncken                              4             *1757/+1761

161    Joannes Goossens                                                   

162    Walramus Goossens                                                

163    Catharina Goossens                                                 

164    Thomas Goossens                                                    X volgende 1754; *1722/+1805

165    Catharina Thissen                                                    X vorige; * Hommert ca.1725

166    Joes Caspar: Goossens                               7             *1755

167    Catharina Elisabeth Goossens                     5             *1758

168    Maria Helena Goossens                             3             *1760

169    Petrus Cremers                                                        X

170    Catharina Gruyls                                                      X

171    Hermanus Cremers                                                 

172    Elisabeth Cremers                                                   

173    Joanna Catharina Cremers                                       

174    Agnes Cremers                                                       

175    Maria Gertrudis Cremers                                         

176    Maria Cleinjans                                                       

177    Laurentius Francken                                                

178    Cornelia America                                                    

179    Jacobus America                                       9             *

180    Henricus America                                      6             *

181    Joes Notermans                                                      

182    Lucia Bocken                                                         

183    Cornelia Cloessen                                                   

184    Maria Elisabeth Notermans                        4             *

185    Maria Gertrudis Notermans                        2             *

p.347 131 = 54

 


186    Paulus Rohrbach                                                      X volgende

187    Gertrudis Cremers                                                    X vorige

188    Nicolaus Goossens                                                   X volgende

189    Petronella Rohrbach                                                 X vorige

190    Maria Gertrudis Goossens                          2             *

191    Antonius Notermans                                                

192    Joannes Swinnen                                                     

193    Petrus Schryen                                                       

194    Petronilla Lenaerds                                                 

195    Henricus Schryen                                                    

196    Gerardus Schryen                                      9             *

197    Maria Sophia Schryen                                7             *

198    Joes Petrus Schryen                                   2             *

199    Michael Dieteren                                                     X volgende

200    Gertrudis Celis                                                         X vorige

201    Michael Dieteren                                                     *

202    Maria Josepha Dieteren                             10           *

203    Maria Gertrudis Dieteren                            4             *

204    Anna Maria Dieteren                                 1             * 1760

205    Joes Haertmans                                                       X volgende

206    Elisabeth Baggen                                                     X vorige

207    Joannes Haertmans                                                 

208    Maria Rooseboom                                                   

209    Gerardus Willen                                                      

210    Bartholomeus Haertmans                           10           *

211    Ferdinandus Haertmans                              7             *

212    Joanna Elisabeth Haertmans                       5             * 1757

213    [Joannes] Antonius Haertmans                   1             * 1759

214    Wilhelmus Bellaerds                                                 X volgende

215    Mechtildis Cordeweners                                           X vorige

216    Theodorus Bellaerds                                  9             *

217    N: Bellaerds                                              5             *

218    Maria Gertrudis Bellaerds                           1             ~ 17-3-1761

219    Maria Gilbert                                                          

220    Anna Elisabeth Presschen                                       

221    N:N:                                                                       

         Com 153 " non Com 68 Summa 221

 

Wolfhagen  naam                                              leeftijd   opmerkingen

222    Helena Diederen                                                     

223    Gerardus Voncken                                                  

224    Petrus Voncken                                                      

225    Ida Wustenrodt                                                       

226    Cornelia Martens                                                    

227    Maria Christina Dieteren                                         

228    Maria Josepha Gruyls                                 11           *

229    Joes Gruyls                                                6             *

230    Joes Adamus Gruyls                                  1             * 1760

231    Petrus Cordeweners                                                

232    Catharina Stevens                                                   

233    Anna Cordeweners                                                 

234    Maria Catharina Cordeweners                    10           *

235    Elisabeth Cordeweners                               6             *

236    Adamus Gielen                                                        X volgende

237    Elisabeth Dieteren                                                    X vorige

238    Anna Maria Gielen                                                   *

239    Adamus Gielen                                          9             *

240    Anna Gielen                                              7             *

241    Maria Helena Gielen                                  5             *

242    Joes Caspar Gielen                                    3             *

243    Joanna Sybilla Gielen                                  1             * 1760

244    Henricus Willen                                                      

245    Reinerus Breuls                                                      

246    Hermanus Gruyls                                                    

247    Joes Habets                                                            

248    Catharina Breuls                                                     

249    Hermanus Hermens                                                 X volgende /

250    Helena Meuhleberg                                                  X vorige/

251    Barbara Horstmans                                                 

252    Maria Barbara Hermens                            9             *

253    Elisabeth Hermens                                     7             *

254    Gertrudis Hermens                                     5             *

255    Joes Petrus Hermens                                 3             *

256       Nicolaus Hermens                                  1             ~ 27-3-1761

257    Petrus Bocken                                                         X volgende

258    Catharina Biessen                                                    X vorige / * Hoensbroek

259    Joes Bocken                                                           

260    Lambertus Francken                                                *1713/ +1774

261    Elisabeth Cleintjen                                                    ? *1722 Hoensb./X 1762 Hoensb. Joannes Waltneel/ +1790 Hoensb.

262    Maria Catharina Bocken                            2             *

263    Lambertus Bocken                                     1             ~ 7-1-1761, zn.v. 257 X 258

p.348 25 = 18 [NB: moet zijn 17!]

 


264    Aegidius Cals                                                          

265    Anna Oelfers                                                          

266    Joes Cals                                                                

267    Petrus Cals                                                             

268    Aegidius Cals                                                          

269    Maria Catharina Arets                                             

270    Gerlacus Daniels                                                     

271    Maria Elisabeth Strax                                              

272    Anna Cathar: Daniels                                              

273    Maria Margaretha Daniels                                       

274    Anna Catharina Daniels                             3            

275    Joes Fredericus Daniels                              1             * 1760

276    Joanna Loe                                                             

277    Joanna Maria Daniels                                              

278    Joannes Daniels                                         8            

279    Anna Winckens                                                      

280    Maria Winckens                                                      

281    Anna Maria Winckens                                             

282    Christianus Peusens                                                

283    Gertrudis Prickerts                                                  

284    Maria Catharina Peusens                                         

285    Gerardus Peusens                                                   

286    Wilhelmus Peusens                                                 

287    Maria Elisabeth Peusens                            9            

288    Winandus Peusens                                     8            

289    Maria Helena Peusens                               5            

290    Paulus Ludovicus Peusens                          3            

291    Maria Goossens                                                      

292    Elisabeth Haertmans                                               

293    Mejouffrau Fabritius                                                

294    D. heer Fabritius Schouth                                        

295    heer Henricus Hagens                                             

296    Joes Gruyls                                                             

297    Hermanus Dieteren                                                 

298    Wilhelmus Severens                                                

299    Maria Anna Vandegaer                                           

300    Agatha Cleinjans                                                     

301    Maria Catharina Schuman                                       

302    Jacobus Poulsen                                                       X volgende / uit Doenrade

303    Catharina Hennen                                                    X vorige

         58 = 25 [24]

304    Agatha Cleinjans                                                     

305    Maria Gertrudis Poulsen                             6            

306    Joes Petrus Poulsen                                   5            

307    Maria Helena Poulsen                                1             * 1760, dr.v. 302 X 303

308    Maria Catharina Mulders                                          ex Heerlen

309    Maria Elis: Celis                                         1             ~ 26-2-1761, ill. vorige en Lambert Celis ex Schuijtenendt

310    Joes Liefermans                                                      

311    Maria Offermans                                                    

312    Nicolaus Liefermans                                               

313    Mar: Elisab: Liefermans                             7            

314    Caspar Willen                                                         

315    Catharina Schurgers                                                

316    Elisabeth Pitschwecken                                           

317    Christianus Willen                                                   

318    Joanna Maria Willen                                                

319    Anna Willen                                                            

         69 = 30 [29] = 99 [98]

 

Heysterbruck  naam                                        leeftijd   opmerkingen

320    Joannes Vandeneschen                                            X

321    Barbara Hoen                                                          X

322    Joes Matthias Vandeneschen                      11           *

323    Nicolaus Vandeneschen                             10           *

324    Petrus Paulus Vandeneschen                      7             *

325    Joes Vandeneschen                                   4             *

326    Matthias Cremers                                                    *1681/ +1764/ X ca. 1723 Marg.Notermans +1732

327    Jacobus Cremers                                                     X volgende 1725/ *1686/ +1768 (broer van vorige)

328    Maria Crans                                                            X vorige/ *1698/ +1767

329    Martinus Cremers                                                    *1735/ X 1770 Bemelmans

330    Bartholomaus Cremers                                             *1731/ +1808

331    Joanna Cathar: Wustenrodt                                       *1741 Vaesrade/ X 1768 Serv.Roex uit Hoens.

332    Nicolaus Cordeweners                                             *1697/ +1762/ X 1726 Maria Hermens *1702 Nuth,+1747

333    Goswinus Ruijters                                                    X volgende

334    Maria Cordeweners                                                 X vorige

335    Maria Helena Ruijters                                1             ~ 20-3-1761

336    Martinus Meijs                                                         X

337    Elisabeth Cruts                                                         X

338    Joes Meijs                                                               *

339    Petrus Meijs                                                            *

p.349

 


340    Matthias Meijs                                                         *

341    Maria Meijs                                                             *

342    Jacobus Meijs                                            11           *

343    Maria Mecht: Meijs                                    9             *

344    Martinus Meijs                                           6             *

345    Mar: Elisab: Meijs                                      4             *

346    Joes Nicolaus Meijs                                   2             *

347    Wilhelmus Voncken                                                 molenaar/ X volgende

348    Petronilla Cuypers                                                    X vorige

349    Michael Voncken                                                     *

350    Joanna Elisabeth Voncken                                        *

351    Maria Helena Voncken                              10           *

352    Petrus Joseph Voncken                              8             *

353    Maria Gertrudis Voncken                           7             *

354    Maria Cathar: Pricken                                             

355    Joes Luten [Luijten]                                                

356    Helena Lenaerds                                                     

357    Maria Lenaerds                                                      

358    Joes Luten                                                              

359    Anna Cathar: Botteliers                                           

360    Maria Cathar: Rameckers                          7            

         27 = 14 = 41

 

Adelyck huys Schinnnen       naam                  leeftijd   opmerkingen

   genoemt Ter Borgh

361    Perillustris et generosa Domina

         Maria Ernestina L: Baronissa De Schellardt

         Domina actualis in Schinnen                                      *1689 / +1767 / ongehuwd

362    Henricus Pijls Scabinus                                             *1707 / +1783 / schepen 1740-1783 / Pijls p. 123,124

363    Anna Jans                                                               *1734 Schinveld/ +1799/ X 1767 Arnoldus Maes zn.v. nrs. 404-405

364    Maria Catharina Vondenhoff                                    ?

365    Joes Vroemen                                                          [*1731, zn.v. Vroemen-Pijls?]

366    Henricus Schurgers                                                  [*1726 Geleen?]

367    Matthias Vroemen                                                   *ca.1744/ +1768 (zn.v.Vroemen-Pijls)

368    Petrus Sporcken                                                       *1734/ +1788/ X 1761 Catharina Elisabeth Peters uit Doenrade-Oirsbeek

369    Joes Geller                                                               ?

370    Anna Lilbock [Nilbock]                                            *1741 Nuth/ X 1765 Jacobus Wouters uit Beeker Genhout

371    Maria Catharina Wijnen                                           

372    Helena Sins                                                             [mogelijk Helena Zuns, X 1763 Geleen Joannes Martinus Gerarts?]

373    Laurentius Cordeweners                                           *1728 Heerlen?

374    Joes Meex                                                              

375    Joannes Lenaerds                                                   

376    Hermanus Dieteren                                                 

377    Petrus Jesse                                                            ? *1734 /X 1780 M.Cath.Lenssen uit Beek

         17 = 0 = 17

 

Puth  naam                                                       leeftijd   opmerkingen

378    Joanna Tacken                                                         weduwe Petrus Gulickers (1704-1758) X voor 1740/ *1711 Nuth/ +1790

379    Anna Catharina Gulckers                                          *1740/ +1822

380    Joanna Maria Gulckers                                             *1748/ +1812/ X 1776 Joannes Stevens uit Wijnandsrade

381    Joannes Coumans                                                    X volgende 1730 Geleen/ *1703 Geleen/ + voor 1797

382    Elisabeth Zelissen                                                     X vorige/ *1710/ +1797

383    Mechtildis Coumans                                                 *1739

384    Hermanus Coumans                                                 *1742/ +1772/ X 1768 Anna Maria Gielen nr. ...

385    Joannes Wilhelmus Coumans                                    *1748/ X 1781 Mechtildis Knoren nr. ...

386    Joannes Gerardus Coumans                        9             *1752

387    Paulus Coumans                                        5             *1756

388    Paulus Baggen                                                         X volgende ca. 1748/ *1714 Geleen/ +1778

389    Maria Swinnen                                                         X vorige/ *1714/ +1786

390    Andreas Baggen                                                      *1749/ +1771

391    Maria Elisabeth Baggen                             9             *1751/ +1771

392    Joes Baggen                                              5             *1755/ +1836/ X 1786 Spaubeek Mechtildis Schutgens uit Spaubeek (1755-)

393    Paulus Baggen                                                         X volgende 1757/ *1725/ +1778

394    Sophia Wouters                                                        X vorige/ *1733/ +1796

395    Joes Nicolaus Baggen                                2             *1759/ +1767

396    Michael Diederen                                                     X volgende 1749/ *1726/ +1781

397    Catharina Otten                                                       X vorige/ *1725/ +1781

398    Joes Michael Diederen                                             *1750

399    Arnoldus Diederen                                     10           *1754

400    Petrus Diederen                                         9             *1756

401    Maria Cathar: Diederen                              7             *1758

402    Anna Maria Diederen                                5             *1759

403    Maria Cathar: Crahey                                               * 1745 (weeskind van zus Catharina Otten nr. 397)

404    Thomas Maes                                                          X volgende 1727 Geleen/ *1705 Geleen/ +1765

405    Petronilla Hoen                                                        X vorige/ *1704/ +1788

406    Maria Sybilla Maes                                                  X 1750 nr. 408/ *1729, dr.v. vorigen/ +1794

407    Anna Catharina Maes                                              [* 1702 Geleen, zus van nr. 404?]

408    Arnoldus Preuts                                                       X 1750 nr. 406/ * 1726/ +1791

409    [Joannes] Thomas Josephus Preuts             8             * 1753/ + na 1797

410    Maria Elisabeth Preuts                               3             * 1757 Heer/ X voor 1790 Simon Vossius uit Gelinden

p.350 22 = 11

 


411    Antonius Josephus Preuts                           1             ~ 20-2-1761, zn.v. 408 X 406?

412    Wilhelmus Foockens                                                 X

413    Maria Sporcken                                                       X

414    Wilhelmus Foockens                                  12           *

415    Catharina Foockens                                   7             *

416    Joes Foockens                                           5             *

417    Joes Paumen                                                           X

418    Ida Schurgers                                                          X

419    Joes Paumen                                                           *

420    Maria Anna Paumen                                  11           *

421    Maria Elisabeth Paumen                             7             *

422    Joes Gerardus Paumen                               5             *

423    Maria Sophia Paumen                                3             *

424    Henricus Paumen                                      1             * 1760

425    Petrus Foockens                                                     

426    Joes Foockens                                                        

427    Maria Margar: Foockens                                         

428    Daniel Meijers                                                         X

429    Maria Cathar: Vanoppen                                          X

430    Henricus Meijers                                                      *

431    Anna Catharina Meijers                                            *

432    Matthias Meijers                                                      *

433    Joanna Margaretha Meijers                        8             *

434    Petrus Meijers                                           3             *

435    Joes Meijers                                              1             ~ 2-3-1761

436    Gerardus Willems                                                     X

437    Helena Timmers                                                      X

438    Rutgerus Willems                                                     *

439    Joes Gerardus Willems                               9             *

440    Joes Lenaerds                                                          X volgende 1718/ *1693/ +1782

441    Margaretha Nijssen                                                  X vorige/ *1690/ +1771

442    Gerardus Lenaerds                                                   *1732/ +1786/ X 1773 Catharina Elisabeth Waterschot uit Hoensbroek

443    Catharina Demacker                                                ?

444    Joes Cremers                                                           X volgende 1711/ *1686/ +1761

445    Elisabeth Schiffelers                                                 X vorige/ *1686 Nuth/ +1764

446    Catharina Peters                                                      ?

447    Anna Elisabeth Kerckhofs                          11           *1750 Beek, kl.dr.v. nrs. 444-445

448    Joes Peusens                                                           ?

         46 = 25

449    Petrus Lenaerds                                                       X volgende 1759/ *1720 / +1811

450    Joanna Peusens                                                       Xb) vorige/ *1725/ +1790/ Xa) 1745 Petr.Rameckers *1712,+1758

451    Wilhelmus Rameckers                                              *ca.1746?

452    Joes Rameckers                                                       *1749

453    Maria Sophia Rameckers                           11           *1752

454    Maria Caecilia Rameckers                         7             *1754

455    Joes Petrus Rameckers                              4             *1755

456    Henricus Rameckers                                  3             *1757

457    Joes Gerardus Lenaerds                             1             *1760 (zn.v. 449 X 450)

458    Mechtildis Beuckers                                                 *1737 Hoensbroek/ X 1764 Joannes Kempeners uit Neerbeek

459    Petrus Rameckers                                                   

460    Joes Goossens                                                        

461    [Anna] Maria Kisters                                               weduwe Michael Diederen X 1720/ *1692/ +1775

462    Petrus Diederen                                                       X volgende 1758/ *1734, zn.v. vorige/ +1779

463    Joanna Kisters                                                         X vorige/ *1732/ +1822

464    Michael [Rochus] Diederen                        3             *1758/ +1827

465    Anna Maria Diederen                                1             *1760

466    Arnoldus Diederen                                                   X volgende 1750/ *1707/ +1785

467    Ida Baggen                                                              X vorige/ *1718/ +1765

468    Wilhelmus Diederen                                                 *1705/ +1776 Merkelbeek/ broer van nr. 466

469    Joes Diederen                                            10           *1751

470    Maria Helena Diederen                              7             *1754

471    Arnoldus Diederen                                     3             *1757

472    Petronilla Diederen                                    1             *1760

473    Philippus Penris [Penners]                                        X volgende 1754/ *1723 Krawinkel-Geleen/ +1795 Sittard

474    Elisabeth Vanaubel                                                   X vorige / * ca. 1725 Iseren-Oudvalkenburg/ +1789/ X 1748 Joannes Lenaerts (+1753)

475    Joes Petrus Lenaerds                                               * 1749, zn.v. vorige/ +1768

476    Maria Catharina Penris                              4             * 1755, dr.v. 473 X 474/ X 1774 Nicolaus Donners uit Munstergeleen

477    Ida Doemens [Deumens]                                          weduwe Arnoldus Schutgens (1693-1749) X 1717/ *1695/ +1768

478    Matthaeus Schutgens                                               *1681, zwager van vorige/ +1764/ X 1715 Joanna Hartmans (1680-1716)

479    Franciscus Schutgens                                               *1730/ + na 1778/ X 1762 Geleen Joanna Elisabeth Penris

480    Joes Schutgens                                                        *1735/ +1808 Geleen/ X 1762 Geleen Joanna Maria Keulers

481    Dominicus Schutgens                                               *1745/ +1800 Geleen

482    Ida Schutgens                                                          *1731/ +1761

483    Maria Sijbilla Schutgens                                            *1739/ +1817/ X 1765 Jacobus Vroemen nr. ....

484    Joes Donners                                                           * ca. 1695 Munstergeleen/ +1775/ X 1724 Munstergeleen Sibilla Nijssen (1681-1760, zus van nr. 441)

485    Gertrudis Janssen                                                     weduwe Petrus Meijers (1674-1735) X 1705/ *1678/ +1764

p.351 71 = 37

 


486    Gertrudis Meijers                                                     * ca. 1722-1725/ +1805 of 1809

487    Joanna Meijers                                                         *1708/ +1779

488    Lambertus Meijers                                                   *1714/ +1788

489    Joanna Penners                                                        weduwe Petrus Nijssen (1679-1751) X 1721/ *ca. 1699/ +1774

490    Arnoldus Nijssen                                                      *1729/ +1809/ X 1777 Maria Elisabeth Rascart nr. ...

491    Ida Nijssen                                                              *1722/ +1769/ X 1767 Joannes Creuwen uit Vaesrade-Nuth

492    Agnes Nijssen                                                          *1731/ +1812/ X 1764 Jacobus Cremers uit Sweikhuizen nr. ...

493    Hermanus Celis                                                       X volgende

494    Maria Peusens                                                         X vorige

495    Joes Christianus Celis                                               *

496    Gertrudis Elisabeth Celis                             12           *

497    Joanna Sybilla Celis                                    11           *

498    Hermanus Celis                                         7             *

499    Mar: Cathar: Celis                                      5             *

500    Petrus Celis                                               3             *

501    Michael Kisters                                                        X volgende

502    Anna Vroemen                                                        X vorige

503    Anna Maria Kisters                                                  *

504    Anna Martens                                                          weduwe Franciscus Diederen

505    Helena Diederen                                                      * 1723 / X Henr. Orbons (afwezig?)

506    Anna Catharina Urbanus [Orbons]              2             *

507    Joes Otten                                                               X volgende 1757 / * ca. 1720 / + 1762

508    Petronilla Smeths                                                     X vorige / * 1722 / + Sittard 1793

509    Joes Michael Dieteren                                12           * 1749, zn.v. Lambertus Dieteren (+ 1755) en 508

510    Maria Ludovica Dieteren                            9             * 1752, idem

511    Joes Arnoldus Otten                                   2             * 1759, zn.v. 507 X 508 / + Sittard 1842 / X 1790 nr. ...

512    Joes Foockens                                                         X volgende 1753/ *ca. 1728/ +1775

513    Ida Penners                                                             X vorige/ *1724 Geleen/ +1778

514    Petronilla Meijs                                                        weduwe Clement Penris uit Geleen X 1723 Geleen/ *1695 Geleen/ +1767/ moeder van nr. 513

515    Helena Foockens                                       8             *1754

516    Petronilla Foockens                                    6             *1755

517    Maria Cathar: Foockens                             2             *1758

518    Maria Cathar: Dieteren                                            

519    Arnoldus Knoren                                                      X

520    Mechtildis Erckens                                                   X

521    Maria Cathar: Knoren                                              *

522    Maria Gertrudis Knoren                                            *

523    Mechtildis Knoren                                                    *

524    Joes Cordeweners                                                    X

525    Maria Coumans                                                       X

         99 = 49

526    Joes Leonardus Cordeweners                                   *

527    Joanna Maria Cordeweners                                      *

528    Maria Mechtildis Cordeweners                                 *

529    Maria Josepha Cordeweners                      7             *

530    Joes Jacobus Cordeweners                         3             *

531    Martinus Ophelders                                                  X

532    Maria Keuhlen                                                         X

533    Mechtildis Keuhlen                                                  

534    Maria Cornelia Ophelders                           8             *

535    Melchior Gerard: Ophelders                        7             *

536    Elisabeth Ophelders                                   2             *

537    Maria Mechtild: Ophelders                         4             *

538    Michael Kisters                                                       

539    Maria Lorthie                                                          

540    Maria Joanna Pijls                                      8            

541    Joes Nicolaus Kisters                                 3            

542    Christianus Donners                                                 X volgende 1759 Munster./ * 1726 Sittard/ + 1793

543    Mechtildis Foockens                                                 X vorige/ * 1734 Spaub.

544    Petrus Donners                                          1             ~ 25-3-1761 / + 28-3-1761

545    Matthaeus Cleinjans                                                 X

546    Maria Diebets                                                          X

547    Joes Cleinjans                                                          *

548    Sybilla Cleinjans                                                       *

549    Matthaeus Cleinjans                                   7             *

550    Hermanus Cleinjans                                   3             *

551    Theodorus Trijpels                                                    X volgende

552    Petronilla Klinckenbergh                                           X vorige

553    Aegidius Meijs                                                         X volgende

554    Maria Peusens                                                         X vorige

555    Martinus Meijs                                           1             * 1759

556    Joes Lenaerds                                                          X volgende

557    Sophia Coumans                                                      X vorige

558    Mar: Elisab: Lenaerds                                2             * 1760

559    Aegidius Roox                                                        

560    Helena Frencken                                                     

561    Godefridus Roox                                                     

562    Elisabeth Cordeweners                                            

563    Christianus Wouters                                                

564    Joes Klinckenbergh                                                 

565    Catharina Diederen                                                 

566    Laurentius Klinckenbergh                                        

567    Anna Cathar: Klinckenbergh                                    

p.352 128 = 62

 


568    Maria Schutgens                                                     

569    Joes Leonardus Petri                                                X volgende

570    Mechtildis Pijls                                                         X vorige

571    Henricus Petri                                           6             *

572    Joes Petri                                                  4             *

573    Maria Elisab: Petri                                     1             *1760

574    Elisabeth Moenen                                                    

575    Gerardus Hermans                                                  

576    Wilhelmus Rameckers                                              *1686/ Xa) 1711 Cath. Pijls/ Xb) 1727 Cath. Meijers

577    [Joannes] Henricus Keijbex                                      X nr.581/ *1735 Heerl. (schoonz.v.nr.576)

578    Reinerus Rameckers                                                *1744/ +1834/ X 1777 M.Cath.Paulsen nr.... (neefje v.nr.576)

579    Matthias Rameckers                                  8             *ca. 1752 Maaseik? (kleinzn.v.nr.576)

580    Joes Wilhelmus Keijbex                              4=1        *1760 (zn.v.nrs.577-581)

581    Anna Rameckers                                                     X nr.577/ *1736 (dr.v.nr.576)

582    Anna Cathar: Rameckers                                         *1737/ +1808/ X 1761 Joes Dieteren nr.... (dr.v.nr.576)

583    Petrus Klinckenbergh                                               X volgende 1753/ *1728

584    Sybilla Diederen                                                       X vorige/ *1728

585    Henricus Diederen                                                   ? broer van vorige *ca.1743/ +1769

586    Anna Maria Janssen                                                 ? *1731 Hoensb./X ca. 1762 Mathias Cools uit Klimmen

587    Joes Dominicus Klinckenbergh                   7             *1754/ +1809 Beek/ X 1780 Beek M.Christ.Genders *1749 Beek

588    Lambertus Klinckenbergh                           5             *1756

589    Joes Petrus Klinckenbergh                         4             *1757/ +1782

590    Laurentius Klinckenbergh                           2             *1759

591    Daniel Meijers                                                        

592    Elisabeth Schutgens                                                 

593    Petrus Meijers                                                        

594    Lambertus Meijers                                                  

595    Cathar: Elisab Meijers                                             

596    Joes Meijers                                                           

597    Joanna Gertrud: Meijers                             8            

598    Sophia Schutgens                                                    

599    Daniel Meijers                                                        

600    Gertrudis Meens                                                     

601    Mechtildis Vandewall                                              

602    Petrus Dieteren                                                       

603    Maria Cathar: Dieteren                              9            

604    Mechtild: Dieteren                                     3            

605    Wilhelmus Dieteren                                                 

         154 = 74

606    Joanna Maria Dieteren                                            

607    Nicolaus Dieteren                                      6            

608    Joes Petrus Dieteren                                  3            

609    Joanna Gertrudis Dieteren                          2            

610    Hermanus Dieteren                                                 

611    Agnes Peusens                                                       

612    Joes Dieteren                                                          

613    Petrus Winckens                                                     

614    Maria Gertrud: Kockelkoren                                    

615    Theodorus Winckens                                               

616    Joanna Gertrud: Winckens                                       

617    Joes Matthias Winckens                                          

618    Wilhelm: Winckens                                                  

619    Joanna Gertrud: Brun                                              

620    Gerardus Winckens                                                 

621    Cornelia Meijers                                                      

622    Gertrudis Winckens                                                 

623    Joanna Maria Winckens                             9            

624    Cornelia Winckens                                     7            

625    Anna Gertrud: Winckens                            3            

626    Agnes Baggen                                                        

627    Petrus Joseph Diederen                                           

628    Maria Helena Diederen                                           

629    Petrus Klinckenbergh                                              

630    Gijsela Knoren                                                        

631    Gabriel Klinckenbergh                                             

632    Petronilla Klinckenbergh                                          

633    Wilhelmus Klinckenbergh                                        

634    Joes Klinckenbergh                                    11          

635    Caspar Peusens                                                      

636    Gertrudis Doemen                                                   

637    Maria Gertrud: Peusens                                           

638    Maria Peusens                                                        

639    Martinus Cremers                                                   

640    Mechtildis Dieteren                                                 

p.353 182 = 81

 


641    Joes Schutgens                                                       

642    Mar: Elisab: Vroemen                                              

643    Mar: Cathar: Schutgens                              1            

644    Bartholomaeus Poulsen                                           

645    Cornelia Vroemen                                                   

646    Petrus Schutgens                                                    

647    Joes Vroemen                                                         

648    Anna Elisab Limpens                                               

649    Cathar Elisab: Vroemen                             4            

650    Maria Cornelia Vroemen                            2            

651    Joes Hellebrandt                                                     

652    Agnes Schuffelen                                                    

653    Gerardus Schutgens                                                

654    Anna Gertrudis Schutgens                                       

655    Joes Wilhelm: Schutgens                                          

656    Maria Willems                                                        

657    Jacobus Diebets                                                      

658    Agnes Lenaerds                                                      

659    Theodorus Huysmans                                              

660    Elisabeth Diebets                                       8            

661    Martinus Diebets                                       3            

662    Sophia Pijls                                                              weduwe Joannes Diederen (1689-1749) X 1738/ *1704/ +1786

663    Elisabeth Diederen                                                   *1737/ +1825/ X 1763 Jabeek Joannes Deumens uit Puth [nr.1470?]

664    Petrus Diederen                                                       X volgende

665    Ida Schutgens                                                          X vorige

666    Joes Diederen                                                          *

667    Michael Diederen                                                     *

668    Petronilla Diederen                                                   *

669    Petrus Diederen                                                       *

670    Hermanus Diederen                                                 *

671    Joes Diederen                                                          *

672    Elisabeth Cremers                                                   

673    Joes Cremers                                                          

674    Wilhelmus Cremers                                                 

675    Joes Cremers                                                          

676    Anna Maria Cremers                                              

677    Joanna Cremers                                                      

         214 = 86

678    Walramus Knoren                                                   

679    Petronilla Luten [Luijten]                                         

680    Margaretha Jesse [Jessen]                                       *1730/ +1782

681    Hermanus Knoren                                     5            

682    Henricus Rameckers                                                *1728/ +1761? - kinderen van Henricus Rameckers uit Nuth

683    Ida Rameckers                                                        *ca.1716?/ +1794

684    Anna Rameckers                                                     *1733/ +1796/ X 1764 Serv.Bovens nr. 755

685    Theodorus Rameckers                                              *1736/ +1796/ X 2 keer

686    Joes Celis                                                                X volgende

687    Margaritha Rameckers                                             X vorige

688    Petrus Rameckers                                                   

689    Joes Celis                                                                *

690    Petrus Celis                                                             *

691    Matthias Celis                                            11           *

692    Wilhelmus Celis                                         9             *

693    Mar Elis: Celis                                           7             *

694    Hermanus Celis                                         5             *

695    Christina Celis                                           3             *

696    Petrus Henricus Celis                                 1             *

697    Joes Stevens                                                           

698    Petrus Rameckers                                                   

699    Theodorus Rameckers                                             

700    Elisabeth Schuman                                                  

701    Henricus Diederen                                                   X volgende 1758/ *1729/ +1814

702    Maria Janssen                                                          X vorige/ *1736 Amstenr./ +1813

703    [Joannes] Petrus Diederen                         3             *1758 Amstenr./ +1844/ X 1785 Joa Elis.Delahaije

704    Joes Oelfers [Aelfers]                                              X volgende 1739/ *1714/ +1770

705    Helena Görts                                                           X vorige/ *ca. 1709?/ +1794

706    Joes Oelfers                                              9             *ca. 1753?/ +1798/ X 1781 Maria Caecilia Janssen nr. 751

707    Franciscus Brabecks [Bramants]                              X volgende 1738/ *1702 Millen/ +1788

708    Christina Oelfers                                                      X vorige/ *1711/ +1783/ zus van nr. 704

709    Theodorus Coumans                                                 X

710    Anna Schutgens                                                       X

711    Maria Sophia Coumans                                             *

712    Christianus Janssen                                                  X nr. 749 Ida Doemens voor 1748/ *1719/ +1779

713    Anna Stassen                                                          

714    Henricus Pricken                                                    

p.354 242 = 95

 


715    Arnoldus Wingarts                                                  

716    Elisabeth Pricken                                                    

717    Joannes Wingaerts                                                  

718    Joanna Catharina Wingaerts                                    

719    Anna Sophia Wingaerts                                           

720    Joannes Meijers                                                      

721    Matthias Rameckers                                               

722    Hilgerus Klinckhaemers                                           

723    Mechtildis Klinckhaemers                                        

724    Theodorus Klinckhaemers                                       

725    Matthias Klinckhaemers                                          

726    Maria Anna Klinckhaemers                        11          

727    Catharina Schöltjens                                                

728    Anna Catharina Diebets                                          

729    Catharina Diebets                                                   

730    Gertrudis Fiolet                                                       

731    Petrus Reulen                                                         

732    Nicolaus Driessen                                                   

733    Maria Reulen                                                          

734    Josephus Driessen                                     8            

735    Hermanus Driessen                                   4            

736    Catharina Erckens                                                   

737    Agnes Reulen                                                         

738    Anna Catharina Reulen                                           

739    N: N:                                                        1            

740    Joes Winckens                                                        

741    Hermanus Erckens                                                  

742    Petronilla Görts                                                       

743    Joes Erckens                                                          

744    Helena Klinckhaemers                                            

745    Paulus Hermens                                                      

746    Maria Hermens                                                       

747    Anna Elisab: Crahey                                                

748    Maria Elisab: N:                                        1            

749    Ida Doemens                                                           X nr. 712 Christianus Janssen voor 1748/ *1718 Schin op Geul, dr.v. nr. 1361/ +1781

750    Arnoldus Janssen                                                     *1748/ +1819/ X 1781 Maria Catharina Zelissen nr. …

751    [Maria] Caecilia Janssen                            10           *1751/ +1808/ X 1781 Joannes Aelfers nr. 706

752    Mar: Gertrud: Janssen                                8             *1754

         273 = 102

753    Jacobus Janssen                                        9             *1758/ X 1785 Anna Maria Sibilla Preuts nr. …

754    Helena Erckens                                                      

755    Servatius Bovens                                                     X 1764 Anna Rameckers nr. 684

756    Joannes Gulckers                                                    

757    Joanna Baggen                                                       

758    Gertrudis Bruels                                                      

         278 = 103 = 381

 

Nagelbeck  naam                                             leeftijd   opmerkingen

759    Joannes Cremers                                                    

760    Maria Debije                                                           

761    Jacobus Cremers                                       10          

762    Maria Gertrudis Cremers                            8            

763    Bartholomaeus Cremers                             5            

764    Maria Christina Cremers                            2            

765    Laurentius Debije                                                    

766    Maria Leufkens                                                      

767    Jacobus Debije                                                        

768    Maria Leufkens                                                      

769    Catharina Goossens                                                 

770    Maria Gertrudis Debije                               10          

771    Jacobus Debije                                          7            

772    Petrus Nicolaus Debije                               4            

773    Theodorus Sijpers                                                    

774    Joanna Maria Cordeweners                                     

775    Maria Sijpers                                                          

776    Petrus Henricus Sijpers                              1            

777    Henricus Sijpers                                                      

778    Sophia Vossen                                                        

779    Elisabeth Sijpers                                                      

780    Theodorus Sijpers                                                    

781    Maria Mechtildis Sijpers                             8            

782    Joannes Petrus Sijpers                                5            

783    Sijbilla Sijpers                                             1            

784    Joannes Gielen                                                        

785    Elisabeth Diederen                                                  

786    Adamus Gielen                                                       

787    Joannes Gielen                                                         Hof Breinder?

788    Anna Elisabeth Gielen                                             

p.355 19 = 11


789    Matthias Eggen                                                       

790    Petrus Cals                                                             

791    Petrus Urlings                                                         

792    Joannes Schiffers                                                    

793    Maria Helena Luten [Luijten]                                   

794    Margaritha Roosenboom                                          

795    Anna Goossens                                                       

796    Petrus Leonardus Gielen                            7            

797    Petrus Matthias Gielen                               4            

798    Joannes Henricus Gielen                            1            

799    Catharina Hennen                                                    X 1720 Oirsb. Anton.Mertens (1695-1746)/ *1699 Oirsb.

800    Joannes Mertens                                                      *1726/ +1808

801    Wilhelmus Mertens                                                  *1730

802    Maria Sophia Mertens                                              *1734/ X 1763 Martinus Acampo uit Bingelrade

803    Amalia Mertens                                                       ? *ca.1741/+1763 (Mechtildis)

804      Petrus Mertens [tussengevoegd]                             *1738/ +1812/ X 1779 Maastr. Cornelia Gerlings nr....

805    Theodorus Bemelmans                                             X volgende 1750 Spaub./ *

806    Ida Mevissen                                                           X vorige/ *Spaub.?/ +

807    Joannes Cordeweners                                              X volgende

808    Maria Palmen                                                          X vorige

809    Matthias Nelissen                                                    

810    Nicolaus Cordeweners                               8             *

811    Maria Elisabeth Cordeweners                     6             *

812    Joannes Schoonbroodt                                              X

813    Helena Crijns                                                           X

814    Joanna Catharina Schoonbroodt                  11           *

815    Joannes Wilhelmus Schoonbroodt                8             *

816    Anton: Schoonbroodt                                  7             *

817    Maria Elisabeth Schoonbroodt                     6             *

818    Petrus Schoonbroodt                                  3             *

819    Gertrudis Elisabeth Schoonbrodt                  1             *

820    Maria Erckens                                                        

821    Joes Hansen                                                            X

822    Catharina Bemelmans                                              X

823    Theodorus Hanssen                                                  *

824    Leonardus Hanssen                                   10           *

825    Joannes Hanssen                                       7             *

826    Maria Anna Hanssen                                 2             *

         43 = 25

827    Wilhelmus Hansen                                                   X

828    Gertrudis Knuppers                                                  X

829    Joes Theodorus Hanssen                            5             *

830    Maria Gertrudis Hansen                             2             *

831    Joes Wilhelmus Hanssen                            1             *

832    Laurentius Horstmans                                             

833    Maria Bemelmans                                                   

834    Adamus Botteliers                                                    X

835    Maria Schutgens                                                      X

836    Joes Carolus Botteliers                               12           *

837    Caecilia Botteliers                                      10           *

838    Anna Maria Botteliers                                8             *

839    Theodorus Bemelmans                                            

840    Catharina Margaretha Creuen                                  

841    Alexander Eijnmael                                                  X volgende 1757/ *1733 Hoensbroek

842    Joanna Maria Bemelmans                                         X vorige/ *1733/ +1807

843    Anna Maria Rameckers                                          

844    Bartholomaeus Doemens                                          X

845    Maria Hagens                                                          X

846    Bartholomaeus Doemens                                          *

847    Gertrudis Campo                                                     

848    Maria Mechtildis Doemens                                      

849    Joannes Haen                                                         

850    Elisabeth Habets                                                     

851    Maria Anna Doemens                                6            

852    Maria Elisabeth Doemens                           2            

853    Matthias Vreuls                                                      

854    Maria Martens                                                        

855    Joannes Vreuls                                                       

856    Maria Vreuls                                                          

857    Elisabeth Vreuls                                                      

858    - Joes Franciscus Hendrix                                        

859    Joannes Franciscus Hendrix                                     

860    Maria Elisabeth Hendrix                             8            

861    Joannes Matthias Hendrix                          3            

p.356 68 = 35

 


862    Gertrudis Feijs                                                          weduwe van Nicolaus Simons X ca. 1720/ *ca. 1683 Doenrade?/ +1767

863    Henricus Simons                                                      X volgende 1758/ *1725 Oirsbeek, zn.v. vorige/ +1806

864    Joanna Cremers                                                       X vorige/ *1730/ +1781

865    Nicolaus Simons                                        1             *1759/ X 1790 Hoensbroek Petronella Cox uit Heerlen

866    Petrus Diederen                                                       X

867    Catharina Wijnen                                                     X

868    Maria Diederen                                                        *

869    Maria Elisabeth Diederen                                         *

870    Gertrudis Diederen                                     10           *

871    Severinus Bemelmans                                             

872    Joanna Catharina Bemelmans                                  

873    Maria Anna Bemelmans                                          

874    Jacobus Bemelmans                                   10          

875    Joannes Diederen                                                    

876    Agnes Damas                                                         

877    Catharina Diederen                                                 

878    Hermanus Diederen                                   10          

879    Agnes Diederen                                         8            

880    Michael Diederen                                      4            

881    Petrus Goossens                                                     

882    Helena Eggen                                                         

883    Catharina Goossens                                                 

884    Petrus Wijnen                                                         

885    Maria Mechtildis Goossens                                      

886    Maria Elisabeth Goossens                           10          

887    Maria Gertrudis Goossens                          8            

888    Petronilla Goossens                                    6            

889    Helena Goossens                                       5            

890    Maria Ludovica Goosens                            3            

891    Joes Henricus Goossens                             1            

892    Maria Cremers                                                       

         87 = 47

893    Petrus Campo                                                         

894    Joanna Catharina Wijnen                                         

895    Maria Elisab: Wijnen                                               

896    Gerardus Campo                                                     

897    Anna Elisab: Campo                                                

898    Jacobus Campo                                         10          

899    Agatha Campo                                          7            

900    Joanna Maria Campo                                 4            

901    Wilhelmus Campo                                      2            

902    Reinerus Rinckens                                                  

903    Sijbilla Offermans                                                    

904    Jacobus Offermans                                                 

905    Petrus Offermans                                                   

906    Joannes Jacobus Offermans                       1            

907    Leonardus Cuijpers                                                  X 1738 M.Mech.Diederen 1710-1755/ *1716/ +1777

908    Maria Gertrudis Cuijpers                                           *1739

909    Anna Catharina Cuijpers                                           *ca.1742

910    Gertrudis Peters                                                       *1690/X 1712 Sp.Joes Cuijpers 1684 Sp.-1757/+1774 (mdr.v. nr.907)

911    Matthaeus Cleinjans                                                

912    Ida Cleinjans                                                           

913    Joes Godefridus Cleinjans                           11          

914    Catharina Cleinjans                                    8            

915    Matthaeus Cleinjans                                   5            

916    Martinus Cremers                                                   

917    Agnes Hermens                                                      

918    Martinus Cremers                                                   

919    Maria Anna Cremers                                              

920    Joes Petrus Haertmans                                            

921    Joanna Greven                                                        

922    Joes Stevens                                                            X

923    Maria Wittmeckers                                                  X

p.357 110 = 55

 


924    Maria Cathar: Stevens                                5             *

925    Joes Baptista Rossau                                               

926    Christina Hert                                                         

927    Adamus Rossau                                                      

928    Henricus Rossau                                                     

929    Henricus Hoen                                                         X

930    Elisabeth Goossens                                                   X

931    Catharina Erckens                                                   

932    Cornelia Gerlings                                                     

933    Joes Erckens                                                          

934    Gerlacus Gerlings                                                    

935    Maria Catharina Gerlings                            9            

936    Henricus Hoen                                          6            

937    Maria Elisabeth Hoen                                 4            

938    Maria Cornelia Hoen                                  1            

939    Tilmanus Cordeweners                                            

940    Anna Cremers                                                        

941    Joannes Cordeweners                                             

942    Anna Cathar: Cordeweners                                     

943    Lambertus Stevens                                                  

944    Helena Drummen                                                    

945    Stephanus Stevens                                     12          

946    Maria Stevens                                           7            

947    Maria Cathar: Stevens                                5            

948    Jacobus Stevens                                        2            

949    Bartholomaeus Stevens                                           

950    Helena Breuls                                                         

951    Stephanus Stevens                                     12          

952    Joes Stevens                                              9            

953    Maria Stevens                                           7            

954    Matthias Stevens                                       5            

955    Catharina Stevens                                      2            

956    Maria Catsbergh                                                     

957    Catharina Catsbergh                                                

958    Lambertus Habets                                                  

         131 = 69

959    Barbara Catsbergh                                                  

960    Helena Winckens                                                    

961    Anton Winckens                                        10          

962    Joannes Notten                                                       

963    Anna Martens                                                         

964    Reinerus Notten                                                      

965    Joanna Maria Notten                                               

966    Anna Catharina Notten                                            

967    Wilhelmus Notten                                      12          

968    Reinerus Crijns                                                       

969    Joannes Crijns                                                         

970    Catharina Offermans                                               

971    Maria Cathar: Crijns                                   2            

972    Matthias Rameckers                                                won. Broeck

         142 = 72

 

Hegh  naam                                                      leeftijd   opmerkingen

973    Arnoldus Otten                                                       

974    Anna Cathar: Diederen                                            

975    Elisabeth Haenen                                                    

976    Joes Josephus Otten                                   6            

977    Ida Claessen                                                           

978    Theodorus Hanssen                                                 

979    Maria Stassen                                                         

980    Melchior Pijls                                                           X volgende 1726/ *1696/ +1780

981    Sybilla Cals                                                              X vorige/ *1702/ +1773

982    Maria Pijls                                                               *1740/ +1819/ X 1778 Henr.Debets nr....

983    Anna Sybilla Pijls                                       5             *1756 Sp.(klndr.v.980-981)/+1840 Sp./X 1788 Sp.Fr.Frijns nr..

984    Petrus Erckens                                                        X volgende 1747/ *1716 Spaub./ +1780

985    Anna Maria Cals                                                      X vorige/ *1722/ +1782

986    Elisabeth Erckens                                      10           *1751/ X 1774 Joes Hamers uit Munstergeleen

987    Joes Petrus Erckens                                   4             *1756/ Xa) 1782 M.E. Knubben/ Xb) 1795 M.M. Goossens

988    Joanna Maria [Anna Maria] Erckens          1             *1760

989    Maria Janssen                                                          *1677/ +1765/ X 1699 Petrus Cals (1671-1749)

990    Nicolaus Cals                                                           X volgende/ *1722 (zn.v.vorige)/ +1774

991    Elisabeth Stassen                                                     X vorige/ *1722 Spaub./ +1795

p.358

 


992    Maria Cals                                                               *1746

993    Petrus Cals                                                              *1748

994    Christianus Cals                                         11           *1751

995    Wilhelmus Cals                                          8             *1753

996    Joanna Elisabeth Cals                                 5             *1755

997    Joannes Nicolaus Cals                                3             *1758

998    Maria Sybilla Cals                                      1             *1760

999    Catharina Hagens                                                    X volgende/ *1698/ +1768

1000  Matthias Cals                                                           X vorige/ *1717/ +1792 (neef v.nr.990)

1001  Matthias Cals                                                           ? *1747 (zn.v.nrs.1067-1068)/ +1814/ X 1770 nr....

1002  Helena Pitswecken                                                  ? *1725 Spaub./+1806 Spaub./X 1765 Spaub. Joes Haagmans

1003  Maria Claessen                                                        *1698/ +1776 /X 1743 Nic. Houben (1705-1760)

1004  Maria Winckens                                                       *Hegge (onwet.dr.v.vorige)/ X1761 Nic.Rameckers uit Hulsberg

1005  Melchior Diederen                                                   X volgende

1006  Mechtildis Hagens                                                    X vorige

1007  Maria Diederen                                                        *

1008  Bartholomaeus Diederen                                          *

1009  Catharina Diederen                                                  *

1010  Catharina Penders                                                    wed.v. Petrus Houben +1760/ *Saeffelen/ *1784

1011  Joes Houben                                                            *1742/ +1797/ X 1766 Anna Elis. Meex nr....

1012  Petrus Houben                                                         *1747

1013  Matthias Houben                                       9             *1752/ +1786/ X Corn.Winckens nr...

1014  Adamus Reinders                                                     X volgende

1015  Catharina Houben                                                    X vorige

1016  Joes Reinders                                                          *

1017  Nicolaus Reinders                                                    *

1018  Matthias Reinders                                      10           *

1019  Maria Beckers                                                        

1020  Wilhelmus Ruijters                                                  

1021  Joannes Crombachs                                                 X b) volgende 1754/ *1707 Heerlen/X a) Elis.Limpens/ +1789

1022  Maria Bruls                                                             X vorige/ *1720 Hoen./ +1771

1023  Franciscus Crombachs                                             *1745

1024  Cornelius Crombachs                                 5             *1756

1025  [Maria] Helena Crombachs                        2             *1759

1026  Agnes Crombachs                                     13           *1747

1027  Godefridus Notermans                                             

 

1028  Catharina Kisters                                                    

1029  Joannes Notermans                                                 

1030  Catharina Cleijnen                                                   

1031  Joanna Wittmeckers                                                

1032  Maria Catharina Knubben                          6            

1033  Maria Elisabeth Knubben                           6            

1034  Maria Cornelia Knubben                            1            

1035  Gijsela Borvelts                                                       

1036  Margaretha Horstmans                                            

1037  Maria Drummen                                        7            

1038  Laurentius Drummen                                 5            

1039  Cornelia Thoenissen                                                

1040  Henricus Wittmeckers                                5            

1041  Wilhelmus Wittmeckers                              2            

1042  Petrus van Diest                                                     

1043  Elisabeth Crijns                                                       

1044  Nicolaus Vandiest                                      11          

1045  Helena Vandiest                                        9            

1046  Maria Cathar: Vandiest                              4            

1047  Reinerus Vandiest                                      1            

1048  Elisabeth Martens                                                   

1049  Bartholomaeus Notermans                                       

1050  Margaritha Cremers                                                

1051  Wilhelmus Crousen                                                 

1052  Wilhelmus Crousen                                                 

1053  Joanna Crousen                                                      

1054  Joannes Lenaerds                                                   

1055  Catharian Martens                                                  

1056  Agnes Martens                                                       

1057  Maria Cornelia Lenaerds                            8            

1058  Anna Lenaerds                                          6            

1059  Joes Petrus Lenaerds                                 3            

1060  Maria Gertrudis Lenaerds                           1            

1061  Elisabeth Erckens                                                    

p.359

 


1062  Matthias Moenen                                                    

1063  Petrus Moenen                                                       

1064  Joes Petrus Moenen                                   8            

1065  Jacobus Moenen                                        5            

1066  Joes Andreas Moenen                                2            

1067  Petrus Cals                                                              X volgende 1739/ *ca.1716/ +1788

1068  Joanna Erckens                                                        X vorige/ *1711 Spaub./ +1779

1069  Joes Cals                                                                 *ca.1740/ X 1763 Joa.Soph.Stijpers nr....

1070  Petrus Cals                                                              *ca.1745/+1827 Geulle/X 1776 Geulle Gertr.Ubags *1748 Meerss.

1071  Anna Maria Cals                                       9             *1750

1072  Maria Cathar: Cals                                     6             *1754

1073  Christianus Swinnen                                                

1074  Joanna Biessen                                                       

1075  Catharina Haertmans                                              

1076    Joes Swinnen                                           1            

1077  Petrus Swinnen                                                       

1078  Maria Swinnen                                                        

1079  Joes Morissen                                                         

1080  Catharina Willems                                                   

1081  Stephanus Morissen                                                

1082  Odilia Smeths                                                          

1083  Matthaeus Cloessen [Claessen]                               

1084  Elisabeth Stassen                                                    

1085  Maria Elisabeth Cloessen                                         

1086  Wilhelmus Cloessen                                                

1087  Maria Hoen                                                            

1088  Joes Cloessen                                                         

1089  Ludovicus Cloessen                                                 

         82 [NB: moet zijn 81!] = 36 = 118 [117]

 

Thuyll  naam                                                     leeftijd   opmerkingen

1090  Conrardus Meens                                                     *1690 Heerlen? / +1781 / X a) 1716 / X b) 1722 / X c) 1761

1091  Josephus Bonen                                                       X volgende 1749 Nieuwstadt / * Havert? / + 1779 Bingelrade

1092  Maria Doemen                                                         X vorige / * Nieuwstadt? / +1797 Bingelrade

1093  Gertrudis Meuhlenbergh                                           moeder van 1091 of 1092? / +1765 Bingelrade?

1094  Cornelia Boonen                                        10           * Havert / X 1781 Bingelrade Bl. v/d Camp

1095  Mechtildis Boonen                                     7             * Havert?

1096  Joannes [Martinus] Boonen                        5             *1755 Havert / X a) 1780 Bingelrade / X b) 1798 Oirsbeek

1097  Theodorus Cuijpers                                                  X volgende 1749 Roermond / *1725 Merkelbeek / +1795

         5 = 3

1098  Maria Gertrudis Diederen                                         X vorige / * ca.1728 / +1802

1099  Gertrudis Smeths                                                      moeder vorige/ *1695/ X 1724 Herm. Diederen +1743/ +1785

1100  Anna Diederen                                                        ?

1101  Anna Cuijpers                                            11           *1751 Oirsbeek

1102  Hermanus Cuijpers                                    6             *1755

1103  Joannes Cuijpers                                        3             *1758

1104  Helena Diederen                                                      X c) volgende 1749/ *1708/X a) 1733 Amst./X b) ca.1737/ +1784

1105  Henricus Heunen [Hoen]                                          X vorige / *1720/+1787 Spaubeek

1106  Maria Gertrudis Smeths                                            *1741 (dr.v.1104)/ + 1822/ X 1765 nr. ...

1107  Catharina Notemans                                                 *1693/ + 1770/ X 1718 Gisb. Huntgens (Canisius) +1736

1108  Paulus Canisius                                                        *1724/ + na 1765

1109  Reinerus Canisius                                                     *1732/ +1804/ X 1762 nr. ...

1110  Anna Maria Canisius                                                *1732/ +1794/ X 1771 Joanna Donners

1111  Nicolaus Canisius                                                     *1743 (zn.v.1104, verm.kleinzn.v.1107)/ +1812/ X 1777 Heerlen

1112  Theodorus Winckens                                                X volgende

1113  Maria Thevissen                                                      X vorige

1114  Joes Winckens                                                        

1115  Godefridus Winckens                                               *1744 /X a) 1774 nr...../ X b) 1785 nr.1140/ +....

1116  Leonardus Winckens                                               

1117  Theodorus Winckens                                  11          

1118  Andreas Winckens                                     7            

1119  Paulus Winckens                                       4            

1120  Conrardus Winckens                                  1            

1121  Catharina Gruijls                                                     

1122  Joannes Pijls                                                           

1123  Maria Catharina Meex                                            

1124  Stephanus Stevens                                                  

1125  Joanna Elisabeth Cals                                               *1742 (dr.v.nrs.1067-1068)/ Xa) L. Heijnen/ Xb) J.M. Hartmans

1126  Lambertus Meens                                                    X volgende 17../* ca.1723 (zn.v.1090)/ +....

1127  Anna Doemens                                                        X vorige /*.... /+....

1128  Conrardus Meens                                                    

1129  Joes Meens                                                            

1130  Petronilla Meens                                                     

1131  Wilhelmus Meens                                                    

1132  Henricus Benedictus Meens                       8            

1133  Franciscus Meens                                      5            

1134  Maria Gertrudis Meens                              4            

1135  Joes Lambertus Meens                              2             *1759/ X 1803 nr.1169/ +1835

p.360 32 = 14


1136  Nicolaus Dormans                                                   

1137  Petrus Dormans                                                      

1138  Christina Bruls                                                        

1139  Nicolaus Dormans                                                   

1140  Maria Catharina Dormans                                        X a) 1766 nr.1189/ X b) 1785 nr.1115

1141  Joes Dormans                                                         

1142  Matthias Dormans                                     9            

1143  Joanna Maria Dormans                              8            

1144  Theodorus Dormans                                   6            

1145  Henricus Dormans                                     2            

1146  Petrus Heijnen                                                        

1147  Maria Elisabeth Crijns                                             

1148  Christianus Heijnen                                    4            

1149  Matthias Heijnen                                        2            

1150  Joes Reinerus Heijnen                                1             ~ 29-3-1761/+ 9-4-1761

1151  Joes Heijnen                                                           

1152  Maria Gielen                                                           

1153  Henricus Hoen                                                        

1154  Maria Ernestina Keuhlen                                         

1155  Maria Helena Hoen                                                 

1156  Petrus Hoen                                                           

1157  Simon Diederen                                                       X volgende

1158  Sophia Ivens                                                            X vorige

1159  Petrus Rascart                                                         X volgende 1740/ *1689/ +1761

1160  Catharina Corten                                                      X vorige/ *1702 /+1778

1161  Maria Elisabeth Rascart                                           * ?

1162  Anna Catharina Rascart                                           * ?

1163  Maria Cruts                                                             *ca.1727?/ +176.

1164  Anna Margaretha Rameckers                                   *1754, onwettige dr.v.vorige/ X 1797 Spaub. Henr.Curvers

1165  Joanna Maria Thomassen                                         ?

1166  Joes Theodorus [Lijnen] Vandebergh                        X volgende

1167  Catharina Smets                                                       X vorige

1168  Joanna Maria Vandebergh                                        *

1169  Joanna Catharina Vandebergh                    11           *1750/ X a) 1781 nr.1198/X b) 1803 nr.1135/ +1835

1170  Joannes Vandebergh                                  8             *

1171  Petronilla Vandebergh                                5             *

         58 = 24

1172  Maria Elisabeth Vandebergh                       3             *

1173  Petrus Celis [Zelissen]                                              X volgende

1174  Anna Cordeweners                                                  X vorige

1175  Hermanus Celis                                                       *

1176  Joanna Sijbilla Celis                                                  *

1177  Maria Catharina Celis                                               *

1178  Matthias Keuhlen                                                    

1179  Maria Vangeul                                                        

1180  Anna Margaretha Keuhlen                         1            

1181  Nicolaus Frijns                                                        

1182  Maria Elisab: Spierts                                                

1183  Elisabeth Cordeweners                                            

1184  Christianus Frijns                                                     

1185  Franciscus Frijns                                        1            

1186  Michael Gruijls                                                        

1187  Maria Smeeths                                                        

1188  Joanna Smeths                                                        

1189  Hermanus Stijfs                                                       *1738 Hoen./ X 1766 nr.1140/ +1784

1190  Sophia Offermans                                                    *1736 Amst.?/ +1781 Amst.? (dr.v. Chris.X Gertr.Cruijts?)

1191  Michael Joseph Hoen                                 7             ?

1192  Elisabeth Crijns                                                       

1193  Matthias Dormans                                                   

1194  Nicolaus Dormans                                                   

1195  Elisabeth Dormans                                                  

1196  Catharina Horne                                                     

1197  Lambertus Gruijls                                                     X 1738 Cath. Kerckhoffs +1750/ *1700/ +1777

1198  Joannes Franciscus Gruijls                                        *ca.1748/ X 1781 nr.1169/ +1795

1199  Agnes Gruijls                                             17           *ca.1744

1200  Joanna Catharina Pappers                                       

1201  Cornelius Cremers                                                  

1202  Anna Cremers                                                        

1203  Elisabeth Cremers                                                   

1204  Mechtildis Cremers                                                 

1205  Petrus Mengelers                                                    

1206  Cornelia Vangeul                                                    

1207  Barbara Mengelers                                                 

1208  Reinerus Mengelers                                                

p.361 90 = 29

 


1209  Leonardus Mengelers                                              

1210  Barbara Halmans                                                    

1211  Andreas Sanghen                                                    

1212  Joanna Celis                                                           

1213  Anna Elisab: Sanghen                                 10          

1214  Maria Sijbilla Sanghen                                7            

1215  Maria Helena Sanghen                               2            

1216  Joannes Hennen                                                      

1217  Petrus [Josephus] Laheij                                           X volgende 1754/ *1718 Nuth

1218  Maria Elisabeth Merx                                               X vorige/ * Aken

1219  Joanna Maria Rascart                                              X Martinus Laheij +1728 Brunssum/ *1683/ +1769 (mdr.v.1217)

1220  Anna Rademeckers                                                 

1221  Carolus Josephus Callen                                          

1222  Henricus Callen                                                       X 1224

1223  Stephanus Callen                                                     

1224  Maria Odilia Harst                                                   X 1222

1225  Petrus Leunissen                                                     

1226  Joannes Cleven                                                       

1227  Joannes Thissen                                                      

1228  Matthias Drags                                                       

1229  Joannes Beckers                                                     

1230  Maria Sophia Joachims                                            

1231  Joanna Maria Otermans                                          

1232  Maria Slangen                                                         

         111 = 32 = 143

 

Hommert  naam                                               leeftijd   opmerkingen

1233  Petrus Vleugels                                                       

1234  Wernerus Vleugels                                                  

1235  Petrus Debije                                                          

1236  Catharina Meijers                                                    

1237  Cornelia Biessen                                                     

1238  Joannes Vleugels                                       11          

1239  Matthias Vleugels                                      10          

1240  Maria Catharina Vleugels                           9            

1241  Joannes Wernerus Vleugels                        8            

1242  Cornelia Vleugels                                       4            

1243  Maria Smeeths                                                        

1244  Maria Anna Haertmans                                           

         7 = 5

1245  Petrus Smeets                                                         

1246  Maria Bemelmans                                                   

1247  Catharina Smeets                                                    

1248  Theodorus Smeets                                                   

1249  Catharina Roberts                                                   

1250  Nicolaus Stevens                                                     

1251  Anna Maria Frischen                                               

1252  Maria Anna Stevens                                                

1253  Gertrudis Stevens                                                    

1254  Joannes Stevens                                        9            

1255  Winandus Stevens                                      6            

1256  Laurentius Cuypers                                                 

1257  Aldegondis Vanderlinden                                         

1258  Michael Cuypers                                        4            

1259  Joes Petrus Cuypers                                  1            

1260  Sybilla Wustenrodt                                                  

1261  Stephanus Offermans                                              

1262  Martinus Offermans                                                

1263  Ida Offermans                                                        

1264  Maria Agnes Offermans                                          

1265  Maria Sybilla Offermans                            11          

1266  Elisabeth Pijls                                                          

1267  Jacobus Coervers                                                    

1268  Joanna Thissen                                                       

1269  Catharina Cremers                                                  

1270  Joannes Debije                                                        

1271  Catharina Elisabeth Coervers                      2            

1272  Joanna Maria Cremers                                            

1273  Joannes Stijpers                                                      

1274  Anna Maria Stijpers                                                

1275  Henricus Stijpers                                                     

1276  Caspar Latten                                                         

1277  Gertrudis Keuhlards                                                

1278  Arnoldus Latten                                                      

1279  Leonardus Latten                                       11          

1280  Matthias Latten                                         5            

1281  Petrus Josephus Latten                              1            

1282  Joanna Plumeckers                                                 

p.362 36 = 14 = 50


 

Schweckhuysen  naam                                     leeftijd   opmerkingen

1283  Joannes Pijls                                                           

1284  Maria Lenaerds                                                      

1285  Nicolaus Pijls                                                          

1286  Maria Gertrudis Pijls                                                

1287  Joannes Beckers                                                     

1288  Michael Vleugels                                                    

1289  Michael Jesse                                                          *1737/ +1782/ X 1774 M.Helena Konings uit Heerlen

1290  Franciscus Wittmeckers                                          

1291  Joannes Fransen                                                     

1292  Anna Wittmeckers                                                  

1293  Maria Catharina Moenen                                         

1294  Petrus Vleugels                                                       

1295  Joanna Vleugels                                                      

1296  Theodorus Vleugels                                                 

1297  Ida Meijers                                                             

1298  Theodorus Mulders                                                 

1299  Joanna Maria Mulders                                             

1300  Bartholomaeus Baggen                                             X volgende 1758/ *1733/ +1794

1301  Maria Elisabeth Maes                                               X vorige/ *1732/ +1794

1302  Maria Joanna Baggen                                2             *1759

1303  Lambertus Diederen                                                 *ca.1700/X Catharina Baggen +1748/ +1765

1304  [Joannes] Franciscus Diederen                                 X volgende 1754/ *1725 (zn.v.vorige)/ +1779

1305  Maria Elisabeth Bocken                                            Xa) vorige, Xb) 1780 Joes Leon.Zelis uit Geleen/ *1731/ +1801

1306  Joanna Catharina Diebets                                        

1307  Anna Catharina Diederen                           6             *1755/ +1765

1308  Catharina Elisabeth Diederen                      4             *1757/ +1826/ X 1778 Gabr.Limpens uit Nuth (1749-1818)

1309  Maria Sijbilla Diederen                               2             *1760/ +1826/ X 1786 Joes Ever.Smeets nr. ...

1310  Bartholomaeus Baggen                                            

1311  Joanna Gielen                                                         

1312  Joanna Elisabeth Baggen                                         

1313  Mathaeus N:                                                           

1314  Arnoldus Lenaerds                                                  

1315  Maria Catharina Schutgens                                      

         29 = 4

1316  Maria Ida Lenaerds                                   6            

1317  Joannes Arnoldus Lenaerds                        5            

1318  Maria Margar: Lenaerds                            1            

1319  Catharina Maessen                                                 

1320  Anna Barbara Clothen                               1            

1321  Elisabeth Thomassen                                                X 1742 Martin Kisters *1712,+1785/ *1715?/ +1785

1322  Joannes Kisters                                                        *ca. 1744?

1323  Catharina Barbara Kisters                                        *1747

1324  Jacobus Erckens                                                     

1325  Gertrudis Meijers                                                    

1326  Hermanus Erckens                                    9            

1327  Joannes Erckens                                        7            

1328  Maria Elisabeth Erckens                             2            

1329  Joannes Martens                                                     

1330  Maria Gertrudis Martens                                         

1331  Jacobus Martens                                                     

1332  Wilhelmus Fransen                                                  

1333  Maria Mechtildis Breijenroths                                  

1334  Jacobus Fransen                                                     

1335  Elisabeth Fransen                                                    

1336  Severinus Fransen                                                   

1337  Maria Voncken                                                       

1338  Leonardus Fransen                                                 

1339  Joanna Maria Fransen                                6            

1340  Joes Jacobus Fransen                                 1            

1341  Michael Vrouenroths                                               

1342  Maria Kisters                                                          

1343  Joannes Vrouenroths                                               

1344  Anna Maria Vrouenroths                            11          

1345  Henricus Vrouenroths                                5            

1346  Joannes Theodorus Vrouenroths                 1            

1347  Maria Haen                                                            

p.363 49 = 16

 


1348  Anna Barbara Beckers                                            

1349  Maria Catharina Beckers                           8            

1350  Joannes Arnoldus Beckers                         5            

1351  Maria Gertrudis Beckers                            2            

1352  Cornelia Meijers                                                      

1353  Joes Kisters                                                            

1354  Petrus Beckers                                                       

1355  Catharina Glasmeckers                                            

1356  Caecilia Wijnen                                                       

1357  Maria Elisabeth Loijens                              3            

1358  Petrus Sentissen                                                      

1359  Catharina Bormans                                                 

1360  Theodorus Fransen                                                   Xc) volgende ca. 1737/Xa) 1718 Marg. Nacken/ Xb) 1725 Hel. de Noijth/ *1691/ +1776

1361  Caecilia Arets                                                          Xb) vorige/ Xa) 1715 Jabeek Reinerus Deumens/ *ca. 1694?/ +1766/ moeder van nr. 749

1362  Theodorus Hoenen                                                  

1363  Petrus Hoenen                                                        

1364  Joanna Goossens                                                     

1365  Maria Gertrudis Hoenen                             1            

1366  Matthias Schorens                                                   

1367  Catharina Baggen                                                   

1368  Arnoldus Wevers                                                     X b) 1750 Spaub. volgende/X a) 1743 A.M. Hennen/*1714 Strucht

1369  Elisabeth Hagmans                                                   X vorige/ *1713 Spaub. / +1791

1370  Catharina Wevers                                                    *ca.1744

1371  Petronilla Wevers                                                     *1748/ +1820/ X 3 keer

1372  Barbara Wevers                                        8             *1753/ +1825/ X 1779 Herman Smeets

1373  Jacobus Clemens Wevers                           6             *1755/ +na 1776

1374  Jacobus Hennen                                                      

1375  Gertrudis Schils                                                       

1376  Arnoldus Hennen                                                    

1377  Petronilla Hennen                                                    

1378  Joannes Diederen                                                    

1379  Joanna Elisab: Nacken                                             

         74 = 23

1380  Joes Janssen                                                           

1381  Maria Schorens                                                       

1382  Maria Catharina Janssen                                         

1383  Catharina Elisab: Janssen                           8            

1384  Gertrudis Martens                                                   

1385  Anna Catharina Haemers                                        

1386  Joes Thomassen                                                       X volgende 1745 Munster./ * 1718/ + 1790

1387  Agatha Donners                                                       X vorige/ * 1718 Munster./ + 1790

1388  Maria Elisabeth Thomassen                                      * 1746

1389  Matthias Thomassen                                                * 1749

1390  Joes Nacken                                                           

1391  Anna Voncken                                                        

1392  Aldegondis Nacken                                                 

1393  Anna Elisab: Vroemen                               3            

1394  Henricus Meex                                                        *1690/ +1770/ X 1723 Maria Selissen *1685,+1753

1395  Maria Heijnen                                                          X 1752 Joes Meex *1728,+1785 (zn.v.nr. 1394)/ *1730/ +1806

1396  Maria Helena Meex                                   6             *1755

1397  Anna Mechtildis Meex                               4             *1757

1398  Cornelia Willen                                                        X ca. 1710 Joes Hoen *1685,+?/ *ca.1680/ +1763

1399  Joes Höenen                                                            X volgende 1756/ *1719/ +1763

1400  Catharina Meens                                                      X vorige/ *Lutterade?/ +1802

1401  Catharina Höenen                                                    *1716 (dr.v.1398)

1402  Joes Matthias Hoenen                                5             *1756

1403  Joes Petrus Hoenen                                   2             *1759

1404  Joes Wilhelmus Swilden                             9             *1752 Beek (kleinz.v.1398)

1405  Cornelia Willen                                                        *1709/ +1780 (petekind v.1398)

1406  Catharina Willen                                                      ? *1706/ X 1760 Joes Keulers uit Geleen

1407  Henricus Dieteren                                                   

1408  Catharina Gielen                                                     

1409  Adamus Dieteren                                                    

1410  Christina Dieteren                                                   

1411  Caspar Dieteren                                        9            

1412  Anna Josina Dieteren                                 4            

p.364 98 = 32

 


1413  Gisbertus Cremers                                                  

1414  Jacobus Cremers                                                    

1415  Jacobus Vroemen                                                   

1416  Caspar Vroemen                                                     

1417  Wilhelmus Vroemen                                                

1418  Ida Fransen                                                            

1419  Josephus Deleau                                                     

1420  Maria Elisabeth Hagens                                           

1421  Judith Deleau                                             8            

1422  Joes Henricus Goswin: Deleau                    3            

1423  Hermanus Florack                                                   

1424  Wilhelmus Gender                                                   

1425  Joannes Petrus Leurs                                              

1426  Maria Catharina N:                                                 

1427  Joannes Smeths                                                      

1428  Helena Oelfers                                                       

1429  Franciscus Fransen                                                 

1430  Mechtildis Sijben                                                     

1431  Anna Elisabeth Fransen                              10          

1432  Petrus Henrix                                                         

1433  Helena Heijnen                                                       

1434  Joes Petrus Henrix                                     11          

1435  Cornelia Henrix                                         10          

1436  Maria Gertrudis Henrix                              7            

1437  Caspar Henrix                                           6            

1438  Anna Catharina Henrix                              2            

1439  Catharina Cremers                                                   X 1709 Lauren.Thomassen/ *Merkel.?/ +1763

1440  Catharina Thomassen                                               *1722

[Ab.  Mathias Thomassen                                                 Xa) 1750 Joanna Keulen/ Xb) 1757 Elis.Bormans/*ca.1710/+1795

1441  Elisabeth Bormans                                                   X 1757 Geleen Math.Thomassen/ *1716 Geleen/ +1791

1442  Catharina Thomassen                                 11           *1751 (mdr. Joanna Keulen,1439=grootmoeder,1441=stiefmoeder)

         119 = 41

1443  Matthias Thomassen                                  2             = Laurentius? *1759 Geleen/ +1821/ X 1784 nr....

1444  Petrus Haemers                                                      

1445  Joannes Heuts                                                        

1446  Maria Cremers                                                       

1447  Michael Haemers                                                    

1448  Anna Maria Heuts                                                  

1449  Joannes Andreas Haemers                         5            

1450  Joannes Petrus Haemers                            3            

1451  Josephus Sentivaniel                                                

         125 = 44 = 169

 

Wintrack  naam                                                leeftijd   opmerkingen

1452  Lambertus Hermans                                                 X volgende voor 1744/ *1713 Sittard/ +1780

1453  Margaretha Keuhlen                                                X vorige/ *1715 Sittard/ +1787 Sittard

1454  Hubertus Hermans                                                   *1747

1455  Agnes Hermans                                                       *1745

1456  Nicolaus Hermans                                                    *1749/ X 1782 Maria Helena Vissers uit Maastricht

1457  Maria Mechtildis Hermans                         5             *1755/ X 1782 Michael Boesten uit Spaubeek

1458  Matthias Gruijls                                                        Xb) volgende 1759/ *1718 Nuth/ +1775/ Xa) 1748 M.C.Schutgens

1459  Maria Rameckers                                                    X vorige/ *1737 Amst.

1460  Henricus [=Petrus] Wilhelmus Gruijls          10           *1751

1461  Michael Gruijls                                           6             *1754

1462  Maria Mechtildis Gruijls                              1             *1760

1463  Lambertus Buss                                                       X volgende 1745 Roerm./ * Doenr./ +1790

1464  Catharina Meutjens                                                  Xc) vorige/ Xa)J.Webers/ Xb)J.Rademeckers/*1696 Oirs./+1782

1465  Joannes Rademeckers                                              *1727 Munst.

1466  Joanna [Elisabeth] Rademeckers                               *1730 Munst.

1467  Agatha Rademeckers                                               *1734

p.365

 


1468  Anna [Elis.] Schompers [Schamforst,Plumen]            *ca.1745/ +1816 Sittard / X 1772 Sittard Wilhelmus Einmahl uit Sittard

1469  Rutgerus Rutten                                                       ?

1470  Joes Deumen                                                           [*1736/ +1818/ X 1763 Jabeek Elisabeth Diederen nr.663?]

1471  Elisabeth Wevers                                                     weduwe Fredericus Keulen (1704 Sittard-1741) X 1726 Munstergeleen/ *1700 Munst./ +1780

1472  Joannes Petrus Keuhlen                                           *1733/ +1811 Munst./ X 1779 Munst. Anna Gertrudis Hartmans uit Windraak-Munst.

1473  Maria Catharina Vaneist                                           ?

         18 = 4 = 22

__________________________________________________

         Nota quod adnumerum

         parochianorum de Nagel=

         beck sequentes addendi

         142 = 72

Nagelbeck  naam                                             leeftijd   opmerkingen

1474  Petrus Meens                                                         

1475  Emerentiana Cuypers                                              

1476  Petrus Meens                                                         

1477  Anna Maria Meens                                                 

1478  Joes Meens                                                            

1479  Maria Josepha Meens                                7            

1480  Joes Syben                                                              X

1481  Barbara Latin                                                          X

1482  Joanna Barba Thevissen                                          

1483  Maria Gertrudis Syben                               4            

1484  Maria Anna Syben                                     1            

1485  Joanna Erckens                                                       

1486  Joannes Sijben                                                        

1487  Gertrudis Poulsen                                                    

1488  Theodorus Poulsen                                                  

1489  Maria Catharina Poulsen                                         

1490  Joanna Catharina Poulsen                                        

1491  Theodorus Peusens                                                 

1492  Maria Doemens                                                      

1493  Franciscus Peusens                                                 

1494  Joes Peusens                                                          

1495  Wilhelmus Peusens                                                 

1496  Franciscus Peusens                                                 

1497  Lambertus Diederen                                                

         163 = 75

1498  Gertrudis Peusens                                                   

1499  Lambertus Diederen                                  1            

1500  Wilhelmina N: [Hendrix]                                           X Martinus Cors *1709,+1761/ +1768

1501  Gertrudis Frischen                                                   

1502  Gerardus Syben                                                      

1503  Cornelia Syben                                          10          

1504  Henricus Corst                                          3             *ca.1758/ +1762

1505  Joes Caldenbergh                                                    

1506  Maria Stevens                                                         

1507  Maria Lemmens                                                      

1508  Antonius Caldenbergh                                             

1509  Gertrudis Caldenbergh                                             

1510  Gertrudis Daniels                                                    

1511  Joes Syben                                                6            

1512  Leonardus Caldenbergh                              3            

1513  Gertrudis Caldenbergh                                1            

         173 = 81 = 254

__________________________________________________

Ao 1761 hoestam communicantes quam non

comm: parochia de Schinnen

Schinnen  Communican: 153  non C:        68    sa          221

Wolfhagen                      69                    30 [=29]      99 [=98]

Heijsterbruck                  27                    14                 41

Huijs Schinnen                17                      0                  17

Puth                               278                   103                381

Nagelbeck                      173                   81                 254

Hegh                              82 [=81]         36                 118 [=117]

Thuijll                             111                   32                 143

Hommert                        36                    14                 50

Schweckhuijsen              125                   44                 169

Wintrack                        18                      4                  22

________________________________________________________________

Totalis Summa                1089 [=1088]   426 [=425]    1515 [=1513]

 

De meeste non-communicanten waren kinderen van onder de 12 jaar; er was 1 meisje van 13 en 1 meisje van 17 die nog als non-communicant op de lijst staan.

Tegen de tijd dat de laatste dopeling werd bijgeschreven op de lijst, 29 maart, waren er nog 3 kleine kinderen overleden die wel op de lijst voorkomen. Het totaal aantal parochianen op 1 april 1761 (ter afronding) was daarmee 1510: 1090 mensen van 12 jaar en ouder en 420 van onder de 12.

 

 

Aantal inwoners van Schinnen 1615-1981

(archief 1932-1981, nr. 608)

 

In bovenstaand inventarisnummer in het archief van de voormalige gemeente Schinnen zijn de volgende statistieken opgenomen over inwoneraantallen.

De cijfers van 1615 en 1690 zijn waarschijnlijk ontleend aan kerkvisitaties door het bisdom.

Het cijfer van 1761 wijkt vreemd genoeg af van bovenstaande lijst.

De aantallen van 1796 ontbraken en zijn door mij toegevoegd.

Na 1830 zijn aantallen vermeld van de tienjaarlijkse volkstellingen en vanaf 1900 jaarlijkse aantallen, waarvan ik maar een selectie heb overgenomen.

 

1615     1400

1690     1130

 

1761     1432     (=1510 volgens lijst pastoor Hoen)

1796     1700     (Franse volkstelling, in Oirsbeek 624(?), Amstenrade 383)

 

1830     1954

1869     2111

 

1900     2060

1902     2126

1907     2240

1909     2315

1913     2408

 

1914     2553

1916     2760

1917     2819

1921     2948

 

1922     3000

1933     3510

1941     4054     (Oirsbeek 2209, Amstenrade 2138)

 

1946     4502

1956     5131

1962     5549

1968                 (Oirsbeek 3469, Amstenrade 3283)

1972     6014

1975                 (Oirsbeek 4340, Amstenrade 3352)

1978     6257

1981     6192

 

(Amstenrade omvatte tot 1982 tevens een deel van Treebeek.)