Parenteel van Margaretha Truchsess van Waldburg

© 2014  W. Quant

Home

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20131219


Inleiding
De parenteel van Margaretha bevat een groot aantal Groningse en Friese nakomelingen van Karel de Grote.

De voorouders van Margarethe Truchsess von Waldburg (waaronder Karel de Grote) zijn te vinden in de ďKwartierstaat HuizingaĒ

Naast het normale uitzoekwerk op de archieven in Groningen en Leeuwarden zijn ook de volgende databases geraadpleegd:
Genlias
Tresoar
Alle Groningers
Alle Friezen
De Krant van toen.
Online-Familieberichten
Centraal Bureau voor Genealogie-Centrum voor Familieberichten.
Family Search

Ook zijn gegevens overgenomen uit de volgende publicaties:
Ommelander Geslachten (Het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis), K.J. Ritzema van Ikema.
Diverse publicaties van de heer G.W. Nanninga in o.a. Gruoninga
Diverse documenten uit de homepage van de heer M.H.H. Engels.
Grafschriften tussen Vlie en Lauwers
De Nederlansche Leeuw
De Navorscher
Jaarboek van het Centraal bureau voor Genealogie
Nederland's Patriciaat
Nederland's Adelsboek
Graftombe
De Heeren van den Raede , (biografieŽn), door P.Baks, O. Vries en P. Nieuwland.


Generatie I

I  Margaretha Truchsess van Waldburg ook genaamd Margretin, natuurlijke dochter van Wilhelm Freiherr von Waldburg (president van de Regeringsraad van Frl. 1504-1506) en Sibylla van Wuytza, is geboren rond 1503, is overleden na maandag 27 juli 1545. Margaretha werd minstens 42 jaar.

Margaretha hertrouwde mogelijk met Lieuwe van Aysma, zoon van Hessel Lauta van Aysma.

Margaretha was gehuwd met Mr. Albert van Arentsma, zoon van Gijsbert van Arentsma (schepen van Bolsward) en Joest Mockema. Albert is overleden op dinsdag 31 mei 1541, is begraven te Leeuwarden (GalileŽrkerk).

Mr. Albert van Aernsma was Raad in het Hof van Friesland.

Van Albert en Margaretha zijn acht kinderen bekend:

1  Dr. Gijsbertus van Arentsma is geboren in 1526, zie II-A.

2  Hijlck van Arentsma is geboren in 1528, zie II-B.

3  Bauck van Arentsma is geboren in 1531, zie II-C.

4  Sijbilla van Arentsma is geboren in 1533, is overleden op dinsdag 21 oktober 1586, is begraven te Leeuwarden (in de GalileŽrkerk). Sijbilla werd 53 jaar.

Sijbilla was gehuwd met Jelijs Francken. Jelijs, eerste deurwaarder van het Hof van Friesland, is overleden op dinsdag 11 augustus 1573, is begraven te Leeuwarden (in de GalilŽerkerk).

5  Dr. Christoffel van Arentsma is geboren in 1535, zie II-D.

6  Jacob van Arentsma is geboren in 1537, is overleden in 1538. Jacob werd 1 jaar.

7  Joostje van Arentsma is geboren in 1538.

8  Joostje van Arentsma is geboren in 1540, zie II-E.


Generatie II

II-A  Dr. Gijsbertus van Arentsma, zoon van Mr. Albert van Arentsma en Margaretha Truchsess van Waldburg (I), raad in het hof van Friesland, is geboren in 1526.

Gijsbertus was gehuwd (1) met Tieth Arentsdr., dochter van Arent Pieters (burgemeester van Leeuwarden) en Alydt Jayema.

Van Gijsbertus en Tieth is een kind bekend:

1  Arent van Aernsma, zie III-A.

Gijsbertus was gehuwd (2) met Machteld van Boeymer.

Van Gijsbertus en Machteld is een kind bekend:

2  Albert van Arentsma is overleden op maandag 4 december 1606, is begraven op maandag 11 december 1606.

II-B  Hijlck van Arentsma, dochter van Mr. Albert van Arentsma en Margaretha Truchsess van Waldburg (I), is geboren in 1528.

Hijlck was gehuwd met Evert Gerckes Boner.

Van Evert en Hijlck zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Everts Boner, zie III-B.

2  Eco Boner, zie III-C.

3  Reyntje Boner.

II-C  Bauck van Arentsma, dochter van Mr. Albert van Arentsma en Margaretha Truchsess van Waldburg (I), is geboren in 1531, is overleden na zaterdag 30 mei 1598. Bauck werd minstens 67 jaar.

Bauck was gehuwd met Engelbert van Boeymer, zoon van Arent van Boeymer. Engelbert is overleden voor dinsdag 3 mei 1588.

(Voorouders uit 'Nederlandsche Leeuw' 1936, 1937 en 1945/1946.)
Engelbert werd in 1557 benoemd tot substituut procureur generaal van Smallingerland.

Van Engelbert en Bauck is een kind bekend:

1  Arent Boeymer is geboren in 1560, zie III-D.

II-D  Dr. Christoffel van Arentsma, zoon van Mr. Albert van Arentsma en Margaretha Truchsess van Waldburg (I), is geboren in 1535, is overleden in april 1597, is begraven te Leeuwarden (in de GalileŽrkerk). Christoffel werd 62 jaar.

Christoffel was Raad in het Hof van Friesland in 1578.
Hij stierf in 159?, waarschijnlijk 1597.

Christoffel was gehuwd (1) met Tieth Pieters.

<1>

Christoffel was gehuwd (2) met Margaretha van Loo, dochter van Boudewijn van Loo en Jacomijna van Kerkwerve. Margaretha is overleden na 1630, is begraven te Leeuwarden (GalileŽrkerk).

Van Christoffel en Margaretha zijn zes kinderen bekend:

1  Albert van Arentsma.

2  Christophorus van Arentsma, zie III-E.

3  Dorothea van Arentsma.

4  Margaretha van Arentsma, zie III-F.

5  Maria van Arentsma.

6  Johanna van Arentsma is geboren op zondag 17 december 1595 te 's Gravenhage, zie III-G.

II-E  Joostje van Arentsma, dochter van Mr. Albert van Arentsma en Margaretha Truchsess van Waldburg (I), is geboren in 1540.

Joostje was gehuwd met Johan Lieuwes van Aysma.

Van Johan en Joostje is een kind bekend:

1  Albert van Aysma is geboren 1576 of 1577, zie III-H.


Generatie III

III-A  Arent van Aernsma, zoon van Dr. Gijsbertus van Arentsma (II-A) en Tieth Arentsdr., hopman en kapitein, is overleden in 1617.

Arent was gehuwd met Margaretha Fockens. Margaretha is overleden voor 1615.

Van Arent en Margaretha zijn vijf kinderen bekend:

1  Jhr. Gijsbertus van Aernsma is geboren in 1597, zie IV-A.

2  Machteld van Aernsma, zie IV-B.

3  Jkvr. Margaretha van Aernsma, zie IV-C.

4  Mary van Aernsma is gedoopt op donderdag 8 december 1605 te Leeuwarden.

5  Auck van Aernsma ook genaamd Aukje is gedoopt op zondag 21 januari 1607 te Leeuwarden.

III-B  Albert Everts Boner ook genaamd Albertus Bonnerus, zoon van Evert Gerckes Boner en Hijlck van Arentsma (II-B), ontvanger-generaal bij de admiraliteit te Dokkum, gezw. gemeensman 1578-1581, 1589,1591, 1592, schepen 1582, 1590, burgemeester 1583-1588 en ged. staat van Friesland, is overleden op donderdag 3 maart 1611, is begraven te Leeuwarden (in de GalileŽrkerk).

Nazaten overgenomen uit: "Saekcma als een vader voor Aernsma" (http://home.wanadoo.nl/m.bourgonje/Aernsma/SaeckmaAernsma.htm)

Albert was gehuwd met Jaycke Dircks. Jaycke is overleden op maandag 2 februari 1615.

Van Albert en Jaycke zijn vijf kinderen bekend:

1  Margareta Boner is afkomstig uit Leeuwarden, zie IV-D.

2  Dr. Everhardus Boner, zie IV-E.

3  Ulck Boner ook genaamd Uylckien.

Ulck gaat in ondertrouw op maandag 21 april 1631 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op maandag 12 mei 1631 aldaar met Assuerus Willems van Vierssen, zoon van Willem van Vierssen en Titia Gothofredi. Assuerus, advocaat voor het Hof van Friesland, is overleden in 1662.

Assuerus was later gehuwd (2) met Jisca van Geersma.<2>

4  Hylck Boner is geboren 1577 of 1578, zie IV-F.

5  Anna Boner, zie IV-G.

III-C  Eco Boner, zoon van Evert Gerckes Boner en Hijlck van Arentsma (II-B), stadsrentmeester van Leeuwarden 1616.

Eco wordt vermeld in 1602 en 1619.

Eco was gehuwd met Claeske Nienhuis.

Van Eco en Claeske zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Boner.

Evert wordt vermeld 1624.

2  Reiner Boner is gedoopt op zondag 12 mei 1613 te Leeuwarden.

III-D  Arent Boeymer, zoon van Engelbert van Boeymer en Bauck van Arentsma (II-C), secretaris van Oostdongeradeel, is geboren in 1560, is overleden in 1615. Arent werd 55 jaar.

Arent was gehuwd met Johanna van Arum ook genaamd Jantien. Johanna is overleden na zondag 23 november 1631, is begraven te Dokkum.

Van Arent en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Engbert Boeymer, luitenant, is geboren 1590 of 1591.

Nederlandsch Leeuw 1936, blz. 329 e.v.

Engbert was gehuwd met Rixt Sickesdr..

Rixt was later gehuwd (2) met Gerrit Dercks.<3>

2  Anske van Boimer is geboren in 1594, zie IV-H.

3  Sibilla van Boeymer.

4  Margrietha van Boeymer, zie IV-I.

5  Theodorus Boymer, procureur-postulant en vaandrig te Dokkum.

Theodorus gaat in ondertrouw op woensdag 31 december 1631 te Dokkum (eerste proclamatie) met Femme Pietersdr..

III-E  Christophorus van Arentsma, zoon van Dr. Christoffel van Arentsma (II-D) en Margaretha van Loo.

Christophorus gaat in ondertrouw op maandag 16 oktober 1623 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 16 november 1623 te Groningen (Attestatie afgegeven Leeuwarden 2 november 1623) met Elst Lewe ook genaamd Elstea Leuwens. Elst is afkomstig uit Appingedam.

Elst was eerder gehuwd (1) met Siger Sijegers.

Van Christophorus en Elst is een kind bekend:

1  Christoffer van Arentsma is geboren op dinsdag 21 april 1626 te Appingedam, is gedoopt op donderdag 30 april 1626 aldaar.

III-F  Margaretha van Arentsma, dochter van Dr. Christoffel van Arentsma (II-D) en Margaretha van Loo, is overleden na 1633.

Margaretha gaat in ondertrouw op zondag 20 februari 1600 te Leeuwarden (gerecht) met Dr. Suffridus Hannia ook genaamd Sjoerd Gales Hania, zoon van Gale Hannia en Saek van Rinnia. Suffridus, raadsheer in het Hof van Friesland, sedert 1597 en curator van de universiteit van Franeker, is geboren rond 1567, is overleden op zondag 7 april 1630, is begraven te Leeuwarden (in de GalileŽrkerk). Suffridus werd ongeveer 63 jaar.

Van Suffridus en Margaretha zijn negen kinderen bekend:

1  Wigle van Hania, zie IV-J.

2  Saeck Hannia is gedoopt op zondag 30 november 1603 te Leeuwarden.

3  Jacomynne Hannia is gedoopt op dinsdag 19 juli 1605 te Leeuwarden, is overleden (ongehuwd).

4  Galer Hannia is gedoopt op zondag 20 mei 1607 te Leeuwarden.

5  Gaele Hannia is gedoopt op zondag 8 juni 1608 te Leeuwarden.

6  Christoffel van Hania is gedoopt op maandag 28 juni 1610 te Leeuwarden.

7  Christoffel van Hania is gedoopt op dinsdag 23 augustus 1611 te Leeuwarden.

8  Atke van Hannia ook genaamd Athje is gedoopt op dinsdag 23 augustus 1611.

Atke gaat in ondertrouw op woensdag 24 maart 1638 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 8 april 1638 aldaar (derde proclamatie) met Goslick Tjerks Herema. Goslick, kapitein van een Fries regiment, is overleden na 1658.

Goslick was eerder gehuwd (1) met Luts Tonisdr. van Hettinga.

9  Boldewien van Hania, luitenant, is gedoopt op zondag 29 januari 1617 te Leeuwarden.

III-G  Johanna van Arentsma, dochter van Dr. Christoffel van Arentsma (II-D) en Margaretha van Loo, is geboren op zondag 17 december 1595 te 's Gravenhage, is overleden op dinsdag 19 december 1634 (op Beslingastate), is begraven te Friens (in de kerk). Johanna werd 39 jaar.

Johanna gaat in ondertrouw op dinsdag 7 maart 1617, trouwt op donderdag 4 mei 1617 te Leeuwarden met Jhr. Andries Douwes van Sytzama, zoon van Douwe van Sytzama en Jetscke van Beslinga. Andries is geboren in 1586, is overleden op donderdag 16 juli 1637, is begraven te Friens. Andries werd 51 jaar.

Van Andries en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Aede van Sytzama.

2  Margreeth van Sytzama.

3  Jetske van Sytzama ook genaamd Jets van Sijtsma is geboren in 1618 te Friens (Beslingastate), is overleden op donderdag 9 maart 1673. Jetske werd 55 jaar.

Jetske gaat in ondertrouw op woensdag 14 januari 1643 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 29 januari 1643 aldaar met Jarich van Herema ook genaamd Jarich van Heerma, zoon van Tjerck van Herema (grietman van menaldumadeel) en Luts Douwesdr. van Walta. Jarich, kapitein, is overleden op zaterdag 29 januari 1661.

4  Douwe van Sytzama is geboren in 1620 te Friens.

5  Christoffel van Sytzama is geboren in 1624 te Friens.

6  Jhr. Pier van Sytzama is geboren op donderdag 22 januari 1626 te Friens (op Beslingastate ), zie IV-K.

III-H  Albert van Aysma, zoon van Johan Lieuwes van Aysma en Joostje van Arentsma (II-E), dept. staet van Vrieslant, is geboren 1576 of 1577, is overleden op dinsdag 2 juni 1648, is begraven te Beetgum (Heilige Martinus kerk). Albert werd hoogstens 71 jaar.

Albert was gehuwd met Tietzke van Aysma, dochter van Hottze Hesselsz. van Aysma en Lolck Scheltesdr. Aijsma. Tietzke is overleden op zondag 29 januari 1623, is begraven te Beetgum (Heilige Martinus kerk).

Van Albert en Tietzke zijn vijf kinderen bekend:

1  Lolck van Aysma.

Lolck was gehuwd (1) met Claes Ypesz. Aesgema. Lolck trouwt op zondag 20 april 1636 te Leeuwarden (2) met Gosewijn Wijdefelt. Gosewijn, vaandrig, is afkomstig uit Leeuwarden.

2  Sybilla van Aysma, zie IV-L.

3  Margaretha van Aysma, zie IV-M.

4  Johan van Aysma, capiteyn over een compagnie te voet en commandeur over het garnizoen tot Embden, is geboren in september 1604, is overleden op zondag 15 juni 1659, is begraven te Beetgum. Johan werd 54 jaar.

5  Josina van Aysma is gedoopt op donderdag 21 oktober 1610 te Marssum, zie IV-N.


Generatie IV

IV-A  Jhr. Gijsbertus van Aernsma, zoon van Arent van Aernsma (III-A) en Margaretha Fockens, grietman van Dantumadeel, is geboren in 1597, is overleden in 1631. Gijsbertus werd 34 jaar.

Gijsbertus werd op 20 maart 1628, te Dantumadeel, als grietman aangesteld.

Gijsbertus gaat in ondertrouw (gerecht) op woensdag 11 december 1619 te Leeuwarden, trouwt (gerecht) (derde proclamatie 26 december 1619) met Catharina van Walta ook genaamd Trijn Sijbrandsdr. van Walta, dochter van Sijbren van Walta en Tiets van Holdinga. Catharina, wonende te Rinsumageest.

Catharina was later gehuwd (2) met Jhr. Johan van Aijlva.<4,5> Catharina was later gehuwd (3) met Hessel van Aysma.<6>

Van Gijsbertus en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Margrieta van Aernsma is gedoopt op maandag 5 juni 1628 te Rinsumageest.

2  Tzietske van Aernsma ook genaamd Tjetscke is gedoopt op zondag 20 april 1631 te Rinsumageest.

IV-B  Machteld van Aernsma, dochter van Arent van Aernsma (III-A) en Margaretha Fockens.

Machteld gaat in ondertrouw op woensdag 2 juni 1621 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 24 juni 1621 aldaar met Albert van Loo.

Van Albert en Machteld is een kind bekend:

1  Margriete van Loo is gedoopt op zondag 30 maart 1625 te Leeuwarden.

IV-C  Jkvr. Margaretha van Aernsma, dochter van Arent van Aernsma (III-A) en Margaretha Fockens.

Margaretha gaat in ondertrouw (gerecht) op zaterdag 1 mei 1627 te Leeuwarden (1) met Sybren Walta.

Van Sybren en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Jkvr. Margaretha van Walta, zie V-A.

2  Aat Walta is gedoopt op donderdag 6 mei 1632 te Leeuwarden.

3  Gijsbert Walta is gedoopt op dinsdag 6 maart 1635 te Leeuwarden.

Margaretha gaat in ondertrouw op woensdag 29 maart 1645 te Leeuwarden (Attestatie afgegeven 7 april 1645) (2) met Gerardus Walrich ook genaamd Walrecht. Gerardus, ontvanger generaal van Friesland, is geboren te Workum.

Van Gerardus en Margaretha is een kind bekend:

4  Gysbert Aernsma Walrich is gedoopt op donderdag 8 oktober 1648 te Leeuwarden, zie V-B.

IV-D  Margareta Boner ook genaamd Margrietie en Margarita, dochter van Albert Everts Boner (III-B) en Jaycke Dircks, is afkomstig uit Leeuwarden, is overleden in 1623.

Margareta gaat in ondertrouw op woensdag 11 maart 1620 te Leeuwarden, trouwt op dinsdag 21 april 1620 aldaar met Dominicus Ornia ook genaamd Douwe. Dominicus, burgemeester van Dokkum, is afkomstig uit Dokkum, is overleden in 1623.


<7>

Van Dominicus en Margareta zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Ornia is gedoopt op zondag 20 juni 1621 te Dokkum.

2  Douwe Ornia is gedoopt op zondag 15 oktober 1623 te Dokkum.

IV-E  Dr. Everhardus Boner ook genaamd Evert, zoon van Albert Everts Boner (III-B) en Jaycke Dircks, advocaat bij het Hof van Friesland 19 sept. 1610, pensionaris van Leeuwarden en raadsheer 1623, is begraven op vrijdag 8 april 1639 te Leeuwarden (in de GalileŽrkerk).

Dr. Everd Boner liet op 15 februari 1639 zijn testament opmaken

Everhardus gaat in ondertrouw in november 1611 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 1 december 1611 aldaar met Bennuke Obbesdr. Assema ook genaamd Bennicke. Bennuke is overleden op zondag 23 november 1631, is begraven op maandag 1 december 1631 te Leeuwarden (in de GalileŽrkerk).

Van Everhardus en Bennuke is een kind bekend:

1  Albert Boner is overleden voor 1639, is begraven te Leeuwarden (in de GalileŽrkerk).

IV-F  Hylck Boner ook genaamd Helionora, dochter van Albert Everts Boner (III-B) en Jaycke Dircks, is geboren 1577 of 1578, is overleden op vrijdag 7 juli 1656, is begraven op zondag 16 juli 1656 te Leeuwarden in de GalileŽekerk. Hylck werd hoogstens 78 jaar.

Hylck gaat in ondertrouw (gerecht) op maandag 7 juli 1603 te Leeuwarden, trouwt (gerecht) op donderdag 28 augustus 1603 aldaar, trouwt (kerk) op donderdag 28 augustus 1603 aldaar met Johannes Saeckma ook genaamd Jan, zoon van Suffridus Saeckma (notaris) en Saeckje van Rinia. Johannes, secr. bij de Admiraliteit van Friesland te Dokkum, is geboren op vrijdag 7 november 1572 te Kollum, is overleden op dinsdag 23 december 1636 te Leeuwarden, is begraven (in de GalileŽrkerk). Johannes werd 64 jaar.

Van Johannes en Hylck zijn negen kinderen bekend:

1  Elisabeth Saeckma is geboren op zondag 6 februari 1605, is gedoopt op zondag 20 februari 1605 te Leeuwarden, is overleden na 1675. Elisabeth werd minstens 70 jaar.

Elisabeth gaat in ondertrouw op woensdag 14 juni 1634 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op donderdag 22 juni 1634 aldaar (derde proclamatie) met Tarquinius van Solcama ook genaamd Tjerk Tjerks van Solckema.

2  Dr. Suffridus Saeckma is geboren op zondag 1 april 1607, is gedoopt op zondag 8 april 1607 te Leeuwarden (gedoopt als Siurdt), zie V-C.

3  Theodorus Saeckma, raad ordinaris in den hove van Friesland, is geboren op donderdag 20 mei 1610, is gedoopt op zondag 23 mei 1610 te Leeuwarden (gedoopt als Dirck), is overleden op maandag 28 juni 1666 (ongehuwd), is begraven aldaar (Galileester kerk). Theodorus werd 56 jaar.

4  Romkje Saeckma is geboren op maandag 28 januari 1613, is gedoopt op donderdag 14 februari 1613 te Leeuwarden (gedoopt als Rompck).

5  Albert Saeckma is geboren op dinsdag 21 oktober 1614, is overleden op dinsdag 11 november 1614.

6  Jaycke Saeckma is geboren op woensdag 16 maart 1616, is gedoopt op zondag 3 april 1616 te Leeuwarden (Dopeling: Jecke, gedoopt op 3 april 1616, zoon van Sacma en niet genoemde moeder. ?!), zie V-D.

7  Fedtke Saeckma is geboren op zaterdag 12 januari 1619, is gedoopt op maandag 11 februari 1619 te Leeuwarden (gedoopt als Feickent ?), is overleden na 1678. Fedtke werd minstens 59 jaar.

8  Romkje Saeckma is geboren op donderdag 8 juli 1621, is gedoopt op zondag 18 juli 1621 te Leeuwarden (gedoopt als Rompcke), is overleden op woensdag 23 maart 1622.

9  Taetske Saeckma ook genaamd Tjetske en Tacita is geboren op zaterdag 25 maart 1623, is gedoopt op dinsdag 4 april 1623 te Leeuwarden (gedoopt als Tyecke), is overleden op woensdag 5 juni 1669. Taetske werd 46 jaar.

IV-G  Anna Boner ook genaamd Antke, dochter van Albert Everts Boner (III-B) en Jaycke Dircks, is begraven op dinsdag 17 augustus 1655 te Leeuwarden (in de GalilŽerkerk).

Anna testeerde 4 augustus 1655.

Anna gaat in ondertrouw op woensdag 18 maart 1626 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 9 april 1626 aldaar met Jurriaen van Vierssen ook genaamd Gregorius, zoon van Willem van Vierssen en Titia Gothofredi. Jurriaen, muntmeester en rentmeester, is overleden op woensdag 4 augustus 1655.

In het testament van Evert Boner (1639) wordt Bernuke beŽrfd. Over Tite en Uylcke wordt geen melding gemaakt, mogelijk al overleden.

Van Jurriaen en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Bennu van Vierssen ook genaamd Benaudina.

Volgens de database van Tresoar werd op 25 april 1634 te Leeuwarden ene "Benwick" gedoopt als kind van Juryen Fyerssen. Mogelijk onze Bennu.

Bennu gaat in ondertrouw op woensdag 11 februari 1654 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op dinsdag 17 februari 1654 aldaar (att. afgegeven) met Gerhart Joachims van Amama. Gerhart, kapitein en kolonel, is overleden op zondag 14 november 1677 te Leeuwarden.

Gerhart was later gehuwd (2) met Anna van Vierssen.<8>

2  Jkvr. Jayck van Vierssen is overleden op vrijdag 19 juli 1652 (in het kraambed).

Jayck gaat in ondertrouw op zondag 19 november 1651 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 7 december 1651 aldaar met Ignatius van Kingma ook genaamd Inte, zoon van Saeckle Intes van Kingma en Boucke Thomasdr.. Ignatius, kornet en overste, is overleden op vrijdag 26 november 1700 te Zweins.

Ignatius was later gehuwd (2) met Ida van Meijnxma.<9,10>

3  Maria van Vierssen, zie V-E.

4  Tite van Vierssen ook genaamd Titia is gedoopt op donderdag 23 oktober 1631 te Leeuwarden.

Titia testeerde 21 april 1657.

Tite gaat in ondertrouw op donderdag 16 december 1655 te Leeuwarden (gerecht, derde proclamatie), trouwt op donderdag 16 december 1655 te IJlst met Schelte van Rispens, zoon van Siourdt van Rispens. Schelte, burgemeester van IJlst en raad ter Admiraliteit te Amsterdam, is afkomstig uit IJlst, is gedoopt op maandag 5 december 1622 te Leeuwarden.

Schelte was later gehuwd (2) met Tijdtie van Donga.<11,12>

5  Jkvr. Uylckje van Vierssen is gedoopt op dinsdag 30 juni 1637 te Leeuwarden.

Uylckje gaat in ondertrouw op woensdag 27 februari 1658 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op vrijdag 8 maart 1658 aldaar (att. afgegeven), (bevestiging 14 maart 1658) (1) met Theodorus Keth. Theodorus, mede-vroedschap van Harlingen en boelgoedontvanger, is geboren 1630 of 1631 te Harlingen, is overleden op maandag 14 november 1667, is begraven aldaar (Grote Kerk). Theodorus werd hoogstens 36 jaar.

Volgens "Stamboek van den Friesche Adel" zou dit Johan Keth zijn.

Theodorus was later gehuwd (2) met Beuikjen Sybes.<13>

Uylckje was gehuwd (2) met Johan van Amama.

IV-H  Anske van Boimer, dochter van Arent Boeymer (III-D) en Johanna van Arum, is geboren in 1594, is overleden op donderdag 28 juni 1663, is begraven te Warffum (in de kerk). Anske werd 69 jaar.

Uit: 'Groninger nazaten van Karel de Grote', een artikel van de heer G.W. Nanninga in 'Gruoninga', 1970, blz. 19.

Anske trouwt op dinsdag 23 juli 1619 te Dokkum met Dr. Sebastiaan Broyels, zoon van Sjabbe Broeils (raadsheer van Groningen) en Trientien Birza. Sebastiaan, Dr. Phil., is geboren in 1588, is overleden op vrijdag 28 september 1657. Sebastiaan werd 69 jaar.

Alb. Stud. Ac. Franekerensis: 12.5.1606 Sebastiaens Broils Groningensis, phil.

Van Sebastiaan en Anske zijn vijf kinderen bekend:

1  Fockien Broyels is overleden op maandag 11 januari 1666.

2  Arent Broeils is geboren 1622 of 1623, zie V-F.

3  Steven Broeils is geboren in 1625, zie V-G.

4  Johan Broeils is geboren 1628 of 1629, is overleden op woensdag 13 augustus 1642 te Westeremden, is begraven op vrijdag 22 augustus 1642 aldaar in het koor van de kerk (Pathuis 4058). Johan werd hoogstens 13 jaar.

Johan werd in te Westeremden in het koor van de kerk begraven. Zijn grafsteen vertoont de wapens Broeil en van Boimer, en bevindt zich thans in het Groninger museum.

5  Lubbertus Broeils is geboren 1630 of 1631 en afkomstig uit Filinge onder Westeremden, zie V-H.

IV-I  Margrietha van Boeymer, dochter van Arent Boeymer (III-D) en Johanna van Arum.

Nederlandsch Leeuw 1936, blz. 329 e.v.

Margrietha trouwt op woensdag 19 oktober 1616 te Dokkum (proclamatie voor gerecht) met Otto Hobbema, zoon van Tsjaart Tjebbesz. Hobbema (kapitein op een oorlogschip). Otto, kapitein.

Zie: De Nederlansche Leeuw 1978, blz. 330.

Otto en zijn vrouw Margrieta waren 1621 lidmaat te Ferwerderadeel. Woonden toen in Hallum. Margrieta deed op 29 juni 1621 belijdenis.

Van Otto en Margrietha zijn drie kinderen bekend:

1  Arent Hobbema is gedoopt op zondag 6 oktober 1619 te Dokkum, zie V-I.

2  Tiaerd Hobbema is gedoopt op donderdag 7 mei 1626 te Dokkum.

3  Tialcke Hobbema ook genaamd Hobma is gedoopt op donderdag 7 mei 1626 te Dokkum.

Tialcke gaat in ondertrouw op woensdag 3 februari 1655 te Dokkum, trouwt op vrijdag 15 mei 1665 aldaar (derde proclamatie) met Jarich Adsers.

IV-J  Wigle van Hania, zoon van Dr. Suffridus Hannia (raadsheer in het Hof van Friesland, sedert 1597) en Margaretha van Arentsma (III-F).

Wigle was gehuwd met Mary.

Van Wigle en Mary is een kind bekend:

1  Jhr. Albert Christoffel van Hania, majoor, is overleden op vrijdag 31 maart 1690 te Leeuwarden, is begraven aldaar (op het GalileŽrkerkhof).

Albert was gehuwd met Wisckje Saeckesdr. Fockens.

IV-K  Jhr. Pier van Sytzama, zoon van Jhr. Andries Douwes van Sytzama en Johanna van Arentsma (III-G), is geboren op donderdag 22 januari 1626 te Friens (op Beslingastate ), is overleden op maandag 5 januari 1665 aldaar (op Beslingastate). Pier werd 38 jaar.

Pier trouwt op donderdag 27 mei 1649 te Friens (1) met Foockel van Eysinga, dochter van Aede van Eysinga en Catharina van Eysinga. Foockel is geboren op maandag 24 januari 1628 te Wirdum, Frl. (op Jousmastate), is overleden op dinsdag 20 juni 1651 te Friens (op Beslingastate), is begraven aldaar. Foockel werd 23 jaar.

Pier trouwt op donderdag 20 november 1653 te Friens (2) met Juliana van Jeltinga, dochter van Fecco van Jeltinga en Tjemck van Wijckel. Juliana is geboren op woensdag 8 mei 1630 te Kollum (op Riddersmastate), is overleden op donderdag 5 oktober 1679 te Leeuwarden. Juliana werd 49 jaar.

Van Pier en Juliana zijn twee kinderen bekend:

1  Pico Galenus baron van Sytzama is geboren op vrijdag 25 februari 1661 te Friens (op Beslingastate), is gedoopt op donderdag 21 april 1661 te Idaard, zie V-J.

2  Fookel van Sytzama is geboren te Friens, is gedoopt op donderdag 3 augustus 1662 te Idaard.

IV-L  Sybilla van Aysma, dochter van Albert van Aysma (III-H) en Tietzke van Aysma.

Sybilla gaat in ondertrouw op woensdag 19 januari 1628 te Leeuwarden, trouwt op zondag 6 februari 1628 aldaar met Anchises Fredericksz. Andla ook genaamd Anckisides Andela. Anchises, doctor medicinae en lijfarts van Willem Frederik, is overleden rond 1662.

Van Anchises en Sybilla zijn zes kinderen bekend:

1  Tryentie Andela is gedoopt op zondag 29 september 1630 te Leeuwarden.

2  Frouck Andela is gedoopt op dinsdag 23 november 1632 te Leeuwarden.

3  Jan Andela is gedoopt op zondag 9 september 1635 te Leeuwarden.

4  Attie Andela is gedoopt op donderdag 9 september 1638 te Leeuwarden.

5  Sackien Andla is gedoopt op dinsdag 4 juni 1641 te Leeuwarden, zie V-K.

6  Sykien Andela is gedoopt op zondag 23 november 1642 te Leeuwarden.

IV-M  Margaretha van Aysma, dochter van Albert van Aysma (III-H) en Tietzke van Aysma.

Margaretha gaat in ondertrouw op woensdag 26 oktober 1633 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op donderdag 17 november 1633 aldaar met Dr. Adrianus Hagius. Adrianus, advocaat voor het Hof van Friesland en burgemeester van Leeuwarden.

Van Adrianus en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Tyeske Hagius is gedoopt op dinsdag 21 februari 1634 te Leeuwarden, zie V-L.

2  Joachimus Hagius is gedoopt op donderdag 18 december 1636 te Leeuwarden.

IV-N  Josina van Aysma, dochter van Albert van Aysma (III-H) en Tietzke van Aysma, is gedoopt op donderdag 21 oktober 1610 te Marssum, is overleden op woensdag 30 april 1664. Josina werd 53 jaar.

Josina gaat in ondertrouw op woensdag 31 oktober 1635 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op donderdag 15 november 1635 aldaar (derde proclamatie, gerecht) (1) met Dr. Gualterus Henricusz. Gualteri, zoon van Henricus Gualteri (secretaris van Leeuwarden) en Elisabeth Gosses. Gualterus, doctor en secretaris van Wijmbritseradeel, is geboren in 1592 te Leeuwarden.

Gualterus was eerder gehuwd (1) met Obrecht van Velsen.<14,15>

Gualterus en Josina bezaten land te Finkum.

Van Gualterus en Josina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendricus Gualteri is gedoopt op zaterdag 1 november 1636 te Sneek, is overleden op zaterdag 19 augustus 1651 te Haarlem, is begraven te Leeuwarden (Westerkerk). Hendricus werd 14 jaar.

2  Albert Gualteri is gedoopt op donderdag 10 februari 1639 te Sneek, is overleden tussen 1653 en 1664 (kinderloos). Albert werd hoogstens 24 jaar.

3  Joanna Gualteri is gedoopt op zondag 26 augustus 1646 te Leeuwarden.

Josina gaat in ondertrouw op woensdag 6 januari 1655 te Leeuwarden (att. afgegeven op 14 januari 1655) (2) met Dr. Pibo van Doma. Pibo, secretaris van de Staten van Friesland.


Generatie V

V-A  Jkvr. Margaretha van Walta ook genaamd Margrietha, dochter van Sybren Walta en Jkvr. Margaretha van Aernsma (IV-C), is overleden tussen donderdag 13 februari en maandag 17 maart 1698.

Margaretha gaat in ondertrouw op woensdag 6 augustus 1659 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op donderdag 14 augustus 1659 te Finkum met Jhr. Johan van Coenders, zoon van Johan Coenders (luitenant te paard) en Aeltjen Hillebrandes. Johan, stalmeester van prinses Albertina van Oranje en kapitein, is afkomstig uit Groningen, is overleden tussen maandag 16 augustus 1694 en donderdag 13 februari 1698.

Veel nazaten zijn overgenomen uit het Jaarboek CBG 1963

Van Johan en Margaretha zijn twaalf kinderen bekend:

1  Sybrant van Coenders is gedoopt op zondag 18 april 1660 te Leeuwarden.

2  Aurelia van Coenders is gedoopt op dinsdag 13 december 1661 te Leeuwarden.

3  Douwe Walta van Coenders, kapitein-luitenant, is gedoopt op dinsdag 24 april 1663 te Leeuwarden.

4  Tytsia van Coenders is gedoopt op dinsdag 26 augustus 1664 te Leeuwarden.

Tytsia gaat in ondertrouw op vrijdag 30 maart 1703 te Leeuwarden, trouwt op zondag 8 april 1703 aldaar (att. afgegeven naar Jelsum) (1) met Jhr. Bonne Harinxma van Donia. Jhr., luitenant. Tytsia gaat in ondertrouw op zaterdag 10 mei 1710 te Leeuwarden (att. afgegeven 25 mei 1710, naar Goutum) (2) met Gerrit Thomas van Eminga ook genaamd Eminga. Gerrit is overleden in 1716 te Leeuwarden. Tytsia gaat in ondertrouw op zaterdag 6 maart 1717 te Workum, trouwt op zondag 21 maart 1717 te Longerhouw Schettens (met att. van Workum) (3) met Charles Morgan, zoon van Johan Morgan en Maria van Loo. Charles, vaandrig en luitenant van de prins Nassau-Dillenburg.

5  Sybrant van Coenders, vaandrig en luitenant, is gedoopt op dinsdag 3 november 1665 te Leeuwarden, is overleden voor vrijdag 2 november 1714. Sybrant werd hoogstens 48 jaar.

6  Jhr. Jan van Coenders is gedoopt op dinsdag 26 oktober 1666 te Leeuwarden, zie VI-A.

7  Wyllem Hendrik van Coenders, vaandrig, is gedoopt op dinsdag 15 november 1667 te Leeuwarden.

Wyllem gaat in ondertrouw op vrijdag 15 september 1730 te Leeuwarden (att. naar Drachten 4 oktober 1730) met Aganita Moeselijn ook genaamd Aganita Moerelijn.

8  Alegonda van Coenders is gedoopt op zondag 18 augustus 1669 te Leeuwarden.

9  Alegonda van Coenders is gedoopt op zondag 1 februari 1671 te Leeuwarden, zie VI-B.

10  Arent Rudolff van Coenders is gedoopt op donderdag 28 december 1673 te Leeuwarden.

11  Arent Rudolff van Coenders is gedoopt op donderdag 30 mei 1675 te Leeuwarden, is begraven op zondag 16 februari 1687 aldaar (in de Westerkerk). Arent werd 11 jaar.

12  Albartus Emilius van Coenders is gedoopt op donderdag 17 maart 1678 te Leeuwarden, zie VI-C.

V-B  Gysbert Aernsma Walrich, zoon van Gerardus Walrich (ontvanger generaal van Friesland) en Jkvr. Margaretha van Aernsma (IV-C), kapitein van een compagnie te voet, is gedoopt op donderdag 8 oktober 1648 te Leeuwarden.

Gysbert gaat in ondertrouw op woensdag 24 september 1670 te Groningen, trouwt op donderdag 16 oktober 1670 te Sappemeer (met att.) met Juliana Maria Scherff.

Getuige bij de ondertrouw was Johannes Diederich Scherff, de broeder van Juliana.
Den 13 October 1670 hier van Attestatie passeert.

Van Gysbert en Juliana zijn vier kinderen bekend:

1  Margriete Walrich is geboren te Groningen in de Boteringestraat, is gedoopt op zondag 13 december 1671 aldaar (in de Martinikerk).

2  Dorothea Elisabeth Walrich ook genaamd Dorpthea Walrich is geboren te Groningen in de Boteringestraat, is gedoopt op zaterdag 11 augustus 1674 aldaar (in de Nieuwe kerk).

3  Gerhard Walrich is geboren te Groningen in de Boteringestraat, is gedoopt op zondag 27 oktober 1675 aldaar (in de Martinikerk).

4  Dorenthe Elisabeth Walrich is geboren te Groningen (Kijk in 't Jatstraat), is gedoopt op zaterdag 10 december 1678 aldaar (in de A-kerk).

V-C  Dr. Suffridus Saeckma ook genaamd Siverd en Siort, zoon van Johannes Saeckma (secr. bij de Admiraliteit van Friesland te Dokkum) en Hylck Boner (IV-F), grietman van Dantumadeel, is geboren op zondag 1 april 1607, is gedoopt op zondag 8 april 1607 te Leeuwarden (gedoopt als Siurdt), is overleden op woensdag 8 december 1655 (kinderloos), is begraven op zaterdag 11 december 1655 te Rinsumageest. Suffridus werd 48 jaar.

Suffridus was gehuwd met Titia Thomasdr. Oosterbaan, dochter van Thomas Gerrits (burgemeester van Stavoren). Titia is overleden na vrijdag 8 augustus 1659.

Van Suffridus en Titia zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrijt Saeckma is gedoopt op donderdag 5 oktober 1634 te Rinsumageest (in de doopaantekening stond geschreven: doopgetuige was Johannes, vader van de vrouw van de grietman wonende te Stavoren) [De vader van de vrouw van de grietman heette Thomas en woonde in Stavoren. De vader van de grietman heette Johannes. Vergissing van de notulist?!].

2  Hilke Saeckma is gedoopt op donderdag 24 januari 1636 te Rinsumageest.

3  Joannes Saeckma is gedoopt op donderdag 3 september 1637 te Rinsumageest.

4  Joannes Saeckma is gedoopt op donderdag 13 januari 1639 te Rinsumageest.

5  Johannes Saeckma is gedoopt op woensdag 29 augustus 1640 te Rinsumageest.

6  Johannes Saeckma is gedoopt op donderdag 3 juli 1642 te Rinsumageest (doopgetuige was Trijn Jans).

7  Hittie Saeckma is gedoopt op donderdag 2 maart 1645 te Rinsumageest.

V-D  Jaycke Saeckma, dochter van Johannes Saeckma (secr. bij de Admiraliteit van Friesland te Dokkum) en Hylck Boner (IV-F), is geboren op woensdag 16 maart 1616, is gedoopt op zondag 3 april 1616 te Leeuwarden (Dopeling: Jecke, gedoopt op 3 april 1616, zoon van Sacma en niet genoemde moeder. ?!), is overleden op maandag 23 maart 1671, is begraven aldaar (in de Grote Kercke). Jaycke werd 55 jaar.

Jaycke gaat in ondertrouw op zondag 4 maart 1640 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op donderdag 10 mei 1640 aldaar met Hans van Wyckel, zoon van Anne Hans van Wyckel (convooimeester) en Tjetscke Hendricks. Hans, doctor en advocaat voor het Hof van Friesland, is geboren op donderdag 2 maart 1617 te Dokkum, is overleden op donderdag 23 oktober 1659, is begraven te Leeuwarden (in de Grote Kerk). Hans werd 42 jaar.

Van Hans en Jaycke zijn tien kinderen bekend:

1  Martinus van Wyckel is overleden op zondag 9 januari 1650, is begraven te Oudeschoot.

2  Tietske van Wyckel is geboren op zondag 17 maart 1641, is gedoopt op dinsdag 19 maart 1641 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 15 december 1643. Tietske werd 2 jaar.

3  Margrietie van Wyckel is geboren op maandag 2 februari 1643, is gedoopt op dinsdag 3 februari 1643 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 28 februari 1643.

4  Anne Hans van Wyckel is geboren op maandag 6 juni 1644, is gedoopt op dinsdag 7 juni 1644 te Leeuwarden (in de Grote Kerk, door zijn vader ten doop geheven), is overleden op zaterdag 15 augustus 1665. Anne werd 21 jaar.

5  Dr. Joannes van Wyckel is geboren op dinsdag 21 november 1645, is gedoopt op donderdag 23 november 1645 te Leeuwarden (door moeder Saeckema ten dope geheven), zie VI-D.

6  Tietske van Wyckel is geboren op donderdag 22 augustus 1647, is gedoopt op zondag 25 augustus 1647 te Leeuwarden, zie VI-E.

7  Hendrykus van Wyckel is geboren op vrijdag 16 april 1649, is gedoopt op zondag 18 april 1649 te Leeuwarden, zie VI-F.

8  Aurelia van Wyckel is geboren in 1650, zie VI-G.

9  Martinus van Wyckel is geboren op zaterdag 17 augustus 1652, zie VI-H.

10  Hylcke van Wyckel is geboren op zondag 8 maart 1654, is overleden op donderdag 1 januari 1665. Hylcke werd 10 jaar.

V-E  Maria van Vierssen, dochter van Jurriaen van Vierssen (muntmeester) en Anna Boner (IV-G), kapitein, is overleden na 1698.

Maria gaat in ondertrouw op dinsdag 26 november 1669 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op maandag 9 december 1669 aldaar (in de GalileŽrkerk)(huwelijk is ook in het trouwregister te Coevorden genoteerd op 8 december 1669) met Johan van Burum, zoon van Allard van Burum (burgemeester van Leeuwarden, etc.) en Elisabeth Fransens. Johan, kapitein van een compagnie infantrie te Coevorden en ontvanger van Leeuwarderadeel, is geboren in 1632.

Van Johan en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Anna van Burum is gedoopt op donderdag 17 september 1671 te Leeuwarden.

2  Allardt van Burum is gedoopt op donderdag 17 augustus 1673 te Leeuwarden.

V-F  Arent Broeils, zoon van Dr. Sebastiaan Broyels (Dr. Phil.) en Anske van Boimer (IV-H), is geboren 1622 of 1623, is overleden in 1652 te Uithuizen. Arent werd hoogstens 30 jaar.

Arent Broils heeft zich, te Westeremden, op 10 september 1648 tot het avondmaal begeven.
Ook op 11 juli 1652 stond hij wederom genoteerd als hebbende deelgenome aan het Heilig Avondmaal, samen met zijn echtgenote. Doch achter zijn naam staat gekrabbeld: "gestorven daarna op". Waarschijnlijk was het de bedoeling om er nog een datum bij te zetten maar is het daar nooit van gekomen.

Arent was landbouwer op Buttenheerd of Buttemaheerd te Westeremden, thans Bottemaheerd geheten.

Arent trouwt op donderdag 11 juni 1648 te Westeremden met Berentje Popkens, dochter van Popke Hoykens (landbouwer op Buttemaheerd) en Magdalena. Berentje is geboren te Westeremden (?).

Lidmatenlijst van Loppersum, Midwinter 1647 [25-12-1647]; Nae vertooninge Testimony van Uithuijsen is geadmitteert: Berentje Popkes, een dochter van de E. Popco Hoikes.

Berentje was later gehuwd (2) met Nanneke Aylckes.<16>

Volgens de huwelijksaantekening kwamen Arent en Berentje beide van Westeremden.

Clauwboek Tjassens: 1616. Toe Westeremden op Buttemaheerd is carp gebleven tussen Vrouwe Clant toe Stedum en de erfgenamen en voorstanderen over Hoyke Helmichs kinderen, haar (ge)dragende als Eygenaars maar is J. Tewis in de olde eedt gecontinueerd sonder praejuditie van partijen.
dito 1652. 't Redgerrecht geadjudiceert op Buttemaheert de heer Adriaan Clant. E. Arent Broijls en Popko Hoijkens wed. den 17 May.
Op Bottemaheerd lag dus het redgerrecht en Arent Broeils volgt daar zijn schoonvader op. In 1673 valt het redgerrecht weer op Bottemaheerd en zegelt Jan de Mepsche, Jonker en Hoveling, wegens Greetien Bronts ter Muda, wed. Broijels. (zie ook collectie Fransema, no. 216)

Van Arent en Berentje zijn vier kinderen bekend:

1  Magdalena Broeils is geboren op zaterdag 13 maart 1649, is gedoopt op dinsdag 23 maart 1649 te Westeremden.

2  Popco Broeils is geboren op dinsdag 8 maart 1650, is gedoopt op donderdag 10 maart 1650 te Westeremden.

3  Trijntie Broeils is geboren op zaterdag 1 april 1651, is gedoopt op donderdag 13 april 1651 te Westeremden, zie VI-I.

4  Grietien Broeils is gedoopt op donderdag 20 februari 1653 te Westeremden (heeft Berentien de weduwe van Sal: Arent Broyels hare dochtertien Grietien de H. Doop laten ontfangen), zie VI-J.

V-G  Steven Broeils, zoon van Dr. Sebastiaan Broyels (Dr. Phil.) en Anske van Boimer (IV-H), landbouwer op Groot Hoysum, wonende te Westeremden en te Warffum, is geboren in 1625, is overleden op dinsdag 20 december 1672. Steven werd 47 jaar.

Steven werd te Warffum op 11 april 1655 op belijdenis aangenomen, met attest. van Wester Emden.

Steven gaat in ondertrouw op donderdag 28 januari 1655 (afkondiging), trouwt op donderdag 25 februari 1655 te Warffum met Aaltje Fockes ook genaamd Aaltje Edzes, dochter van Edze Fockes (meijer op Groot Hoysum in 1621) en Tijabbetien Luppens. Aaltje is geboren op zondag 9 maart 1625, is overleden op vrijdag 28 december 1674.

Den 29 januari 1643 is wederom gehouden het hoochwaerdige avontmaal des Heren j.chri. waer toe gekomen zijn van nieuws o.a. Aeltien Fockes.(Warffum)

Steven kwam volgens de huwelijksinschrijving van Westerembden en Aeltyen Fockens van Hoisum.

Van Steven en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Tyabbetien Broeils is geboren op maandag 6 december 1655 te Warffum, is gedoopt op donderdag 9 december 1655 aldaar, zie VI-K.

2  Edze Broeils is geboren op maandag 7 mei 1657 te Warffum, is gedoopt op donderdag 10 mei 1657 aldaar, is overleden op maandag 21 mei 1657.

3  Edzo Broeils is geboren op donderdag 3 april 1659 te Warffum, zie VI-L.

4  Anske Stevens Broeils is geboren op donderdag 10 maart 1661 te Warffum, is gedoopt op dinsdag 22 maart 1661 aldaar (vader wordt hier Steven Bruils genoemd), zie VI-M.

5  Trientien Broeils is geboren op woensdag 16 mei 1663 te Warffum, is gedoopt aldaar, zie VI-N.

6  Sebastiaen Broils is gedoopt op donderdag 14 januari 1666 te Warffum, is overleden op donderdag 11 november 1666 aldaar.

V-H  Lubbertus Broeils, zoon van Dr. Sebastiaan Broyels (Dr. Phil.) en Anske van Boimer (IV-H), is geboren 1630 of 1631 en afkomstig uit Filinge onder Westeremden, is overleden op donderdag 3 juni 1660, is begraven te Loppersum (Pathuis 2317). Lubbertus werd hoogstens 29 jaar.

Lubbertus trouwt op donderdag 6 juli 1656 te Westeremden (1) met Eelke Haickens ook genaamd Eeltjen. Eelke is afkomstig uit Het Oldambt.

Volgens de huwelijksaantekening kwam Lubbertus van Westeremden en Eelcke uit het Oldambt.

Van Lubbertus en Eelke is een kind bekend:

1  Sebastiaan Broeils is geboren op donderdag 7 maart 1658 te Westeremden.

Lubbertus trouwt op donderdag 27 november 1659 te Loppersum (2) met Grietien Brundts ook genaamd Grietie Bronts en Grietien Bronnens ter Muda, dochter van Willem Bronts ter Muda (landbouwer op Muda vanaf 1635) en (onbekend). Grietien is afkomstig uit Ter Muda bij Winneweer.

Grietien was eerder gehuwd (1) met Writzer Brundts.<17,18> Grietien was later gehuwd (3) met Joan Bras.<19..21>

Van Lubbertus en Grietien is een kind bekend:

2  Lubbertien Broeils is geboren (posthuum), is gedoopt op dinsdag 21 september 1660 te Loppersum, zie VI-O.

V-I  Arent Hobbema ook genaamd Aernt Hobma, zoon van Otto Hobbema (kapitein) en Margrietha van Boeymer (IV-I), soldaat en rustmeester, is gedoopt op zondag 6 oktober 1619 te Dokkum.

Arent gaat in ondertrouw op woensdag 26 augustus 1637 te Leeuwarden (Ondertrouw te Dokkum is genoteerd op 2 september 1637, Arent afkomstig van Dokkum en Reinucke van Leeuwarden) met Reinucke Jans ook genaamd Reynouw.

Op 19 februari 1650 wordt, te Leeuwarden, een att. afgegeven.

Van Arent en Reinucke zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Hobbema is gedoopt op maandag 15 november 1638 te Sneek.

2  Margrietie van Hobbema is gedoopt op donderdag 19 april 1640 te Sneek.

3  Margrietie van Hobbema is gedoopt op dinsdag 3 juni 1642 te Sneek, zie VI-P.

V-J  Pico Galenus baron van Sytzama, zoon van Jhr. Pier van Sytzama (IV-K) en Juliana van Jeltinga, kapitein, is geboren op vrijdag 25 februari 1661 te Friens (op Beslingastate), is gedoopt op donderdag 21 april 1661 te Idaard, is overleden op woensdag 29 januari 1727. Pico werd 65 jaar.

Pico trouwt op donderdag 31 juli 1687 te Heemse met Johanna Judith barones van Blanckvoort. Johanna is geboren op zondag 3 november 1669 te Deventer, is overleden op dinsdag 1 december 1739 te Heemse, is begraven aldaar (in de kerk). Johanna werd 70 jaar.

Van Pico en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Pier Willem van Sytzama is gedoopt op donderdag 21 oktober 1688 te Heemse, zie VI-Q.

2  Jan Andries van Sytzama is gedoopt op donderdag 30 november 1690 te Heemse.

3  Jhr. Fecco Dominicus van Sytzama is geboren te Heemse (op de Blanke Hemert), is gedoopt op vrijdag 17 april 1693 aldaar, zie VI-R.

4  Vrouke Juliana Geertruid van Sytzama is gedoopt op donderdag 29 september 1695 te Heemse.

5  Anna Jacoba Harmina van Sytzama is gedoopt op donderdag 12 december 1697 te Heemse.

V-K  Sackien Andla, dochter van Anchises Fredericksz. Andla (doctor medicinae) en Sybilla van Aysma (IV-L), is gedoopt op dinsdag 4 juni 1641 te Leeuwarden, is overleden op maandag 14 mei 1691. Sackien werd 49 jaar.

Sackien gaat in ondertrouw op woensdag 3 december 1659 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 11 december 1659 aldaar met Albertus Sigers. Albertus, erenfest, is afkomstig uit Groningen, is overleden op zondag 23 maart 1692.

Van Albertus en Sackien zijn negen kinderen bekend:

1  Sibilla Sigers is geboren te Groningen (aan de Nieuwe Markt), is gedoopt op zaterdag 11 september 1660 aldaar (Martinikerk).

2  Siger Sigers is geboren (aan de Nieuwe Markt), is gedoopt op vrijdag 19 mei 1662 te Groningen (A--kerk).

3  Barbara Sigers is geboren te Groningen (aan de Ossenmarkt), is gedoopt op donderdag 25 oktober 1663 aldaar (|A-kerk).

4  Barbara Sigers is geboren te Groningen Turftorenstraat, is gedoopt op vrijdag 30 april 1666 aldaar (A-kerk), zie VI-S.

5  Anchises Frederick Sigers is geboren te Groningen (Turftorenstraat), is gedoopt op donderdag 6 juni 1669 aldaar (Nieuwe Kerk), zie VI-T.

6  Siger Sigers is geboren te Groningen (Turftorenstraat), is gedoopt op maandag 30 maart 1671 aldaar (A-kerk).

7  Siger Sighers is geboren te Groningen (Turftorenstraat), is gedoopt op zaterdag 1 oktober 1672 aldaar (Nieuwe Kerk), zie VI-U.

8  Sibilla Joanna Sigers is geboren te Groningen (aan de Ossenmarkt)), is gedoopt op zaterdag 21 juli 1674 aldaar (Nieuwe Kerk).

9  Samuel Evert Sigers is geboren te Groningen (aan de Ossenmarkt), is gedoopt op dinsdag 8 maart 1678 aldaar (Martinikerk).

V-L  Tyeske Hagius ook genaamd Titia, dochter van Dr. Adrianus Hagius (advocaat voor het Hof van Friesland) en Margaretha van Aysma (IV-M), is gedoopt op dinsdag 21 februari 1634 te Leeuwarden.

Tyeske gaat in ondertrouw op woensdag 10 april 1658 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 9 mei 1658 aldaar met Abraham Sybrens de Schepper. Abraham, koopman, is afkomstig uit Amsterdam.

Van Abraham en Tyeske zijn twee kinderen bekend:

1  Sybrant de Schepper is gedoopt op woensdag 25 juni 1659 te Amsterdam (Zuiderkerk), zie VI-V.

2  Albertina de Schepper is gedoopt op woensdag 28 september 1661 te Amsterdam (Zuiderkerk), zie VI-W.


Generatie VI

VI-A  Jhr. Jan van Coenders ook genaamd Johan, zoon van Jhr. Johan van Coenders (stalmeester van prinses Albertina van Oranje) en Jkvr. Margaretha van Walta (V-A), vaandrig, is gedoopt op dinsdag 26 oktober 1666 te Leeuwarden, is overleden voor dinsdag 3 februari 1711. Jan werd hoogstens 44 jaar.

Jan trouwt op donderdag 1 mei 1698 te Leeuwarden (in de Westerkerk) met Alida de Raedt. Alida is afkomstig uit Leeuwarden.

Van Jan en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van Coenders is gedoopt op dinsdag 13 januari 1699 te Leeuwarden.

2  Cornelis van Coenders is gedoopt op zondag 13 mei 1703 te Leeuwarden.

3  Johan van Coenders is gedoopt op zondag 13 mei 1703 te Leeuwarden.

4  Alegunda van Coenders is geboren 1706 of 1707, is begraven (vermoedelijk in de Jacobijnerkerk begraven als juffr. Coenders uit de Grote Kerkstraat.).

VI-B  Alegonda van Coenders, dochter van Jhr. Johan van Coenders (stalmeester van prinses Albertina van Oranje) en Jkvr. Margaretha van Walta (V-A), is gedoopt op zondag 1 februari 1671 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 13 augustus 1745 te Marrum. Alegonda werd 74 jaar.

Alegonda gaat in ondertrouw op dinsdag 5 maart 1697 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 14 maart 1697 aldaar (att. afgegeven, naar Marrum) met Johan van Idsinga ook genaamd Jan, zoon van Henricus van Idsinga en Rienck van Hettinga. Johan, kolonel infantrie en generaal-majoor van de militie van staat Ver. Ned, wonende te Marrum, is geboren op zondag 1 juni 1670 te Leeuwarden, is gedoopt op dinsdag 3 juni 1670 aldaar, is overleden in 1730, is begraven te Marrum. Johan werd 60 jaar.

Van Johan en Alegonda zijn elf kinderen bekend:

1  Jan Roelof van Idsinga is gedoopt op woensdag 18 augustus 1700 te Marrum.

2  Saco Sijbrand van Idsinga is geboren op donderdag 15 december 1701 te Marrum.

3  Albert Emilius van Idsinga is geboren op donderdag 15 november 1703 te Marrum.

4  Rinia Anna van Idsinga is gedoopt op zondag 21 december 1704 te Marrum.

5  Gijsbert Arensma van Idsinga is geboren op vrijdag 20 augustus 1706, is gedoopt op zondag 22 augustus 1706 te Marrum, zie VII-A.

6  Tijttia Holdinga van Idsinga is gedoopt op woensdag 9 november 1707 te Marrum, is overleden op donderdag 25 januari 1787 te Leeuwarden, is begraven aldaar (Westerkerk). Tijttia werd 79 jaar.

7  Albert Amillius van Idsinga is gedoopt op zaterdag 29 september 1708 te Marrum.

8  Matthijs Aerent van Idsinga is gedoopt op zondag 23 maart 1710 te Marrum, zie VII-B.

9  Albertina Amelia van Idsinga is gedoopt op zondag 24 mei 1711 te Marrum.

10  Albertina Amelia van Idsinga is gedoopt op zondag 30 oktober 1712 te Marrum.

11  Anthoni Hendrik van Idsinga is gedoopt op zondag 26 augustus 1714 te Marrum.

VI-C  Albartus Emilius van Coenders, zoon van Jhr. Johan van Coenders (stalmeester van prinses Albertina van Oranje) en Jkvr. Margaretha van Walta (V-A), kolonel bij de paarden, generaal der ruiterij en commandant van Stevensweert, is gedoopt op donderdag 17 maart 1678 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 5 juni 1750 te Aken (D), is begraven te Vaals. Albartus werd 72 jaar.

Albartus gaat in ondertrouw op vrijdag 27 november 1716 te Leeuwarden, trouwt op zondag 6 december 1716 aldaar (attestatie afgegeven, naar Marrum) met Richarda Lucia van Harinxma thoe Slooten, dochter van Edzard Duca van Harinxma thoe Slooten en Helena van Scheltema. Richarda is geboren op zaterdag 6 september 1681 te Waaxens, is overleden op maandag 18 december 1747, is begraven aldaar. Richarda werd 66 jaar.

Van Albartus en Richarda zijn vier kinderen bekend:

1  Johan Sybrant Coenders, cornet en capitein, is gedoopt op vrijdag 20 augustus 1717 te Leeuwarden, is overleden op zondag 31 augustus 1749, is begraven te Waaxens. Johan werd 32 jaar.

2  Idsert Pijter Coenders ook genaamd Edzard is gedoopt op zondag 23 oktober 1718 te Ferwerd (Frl), is overleden op dinsdag 5 december 1741, is begraven te Waaxens. Idsert werd 23 jaar.

3  Margaretha Titia Coenders is geboren op zondag 23 februari 1721 te Ferwerd (Frl) (op Pongastate), is gedoopt op zondag 2 maart 1721 aldaar, zie VII-C.

4  Helena Rixiarda van Coenders is geboren op zondag 11 maart 1725, is overleden op donderdag 3 maart 1740, is begraven te Leeuwarden (Westerkerk). Helena werd 14 jaar.

VI-D  Dr. Joannes van Wyckel, zoon van Hans van Wyckel (doctor en advocaat voor het Hof van Friesland) en Jaycke Saeckma (V-D), ontvanger generaal van Friesland, is geboren op dinsdag 21 november 1645, is gedoopt op donderdag 23 november 1645 te Leeuwarden (door moeder Saeckema ten dope geheven), is overleden op donderdag 22 juni 1673, is begraven aldaar (in de GalileŽr kerk). Joannes werd 27 jaar.

Joannes gaat in ondertrouw op dinsdag 24 januari 1673 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op maandag 20 februari 1673 met Aefke van Buttinga. Aefke is afkomstig uit Balck, is overleden op zondag 2 november 1698.

Van Joannes en Aefke is een kind bekend:

1  Johanna van Wyckel is geboren op dinsdag 9 januari 1674, is gedoopt op donderdag 11 januari 1674 te Leeuwarden (in de Grote Kerk), zie VII-D.

VI-E  Tietske van Wyckel ook genaamd Titia, dochter van Hans van Wyckel (doctor en advocaat voor het Hof van Friesland) en Jaycke Saeckma (V-D), is geboren op donderdag 22 augustus 1647, is gedoopt op zondag 25 augustus 1647 te Leeuwarden, is overleden op maandag 1 mei 1679 te Metzlawier, is begraven te Leeuwarden (in de Grote kerk). Tietske werd 31 jaar.

Tietske gaat in ondertrouw op maandag 11 oktober 1666 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op donderdag 28 oktober 1666 te Tzyergaest met Tyerck van Solcama. Tyerck, luytenant.

Van Tyerck en Tietske zijn twee kinderen bekend:

1  Hylck van Solcama is geboren op dinsdag 2 augustus 1667, is overleden op zaterdag 3 september 1667 te Leeuwarden, is begraven aldaar (in de Galileester kerk).

2  Hylck van Solcama is gedoopt op zondag 19 oktober 1670 te Leeuwarden.

VI-F  Hendrykus van Wyckel ook genaamd Hendrik, zoon van Hans van Wyckel (doctor en advocaat voor het Hof van Friesland) en Jaycke Saeckma (V-D), secretaris van de rekenkamer, is geboren op vrijdag 16 april 1649, is gedoopt op zondag 18 april 1649 te Leeuwarden, is overleden op maandag 31 oktober 1718. Hendrykus werd 69 jaar.

Hendrykus gaat in ondertrouw op dinsdag 10 maart 1676 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op donderdag 19 maart 1676 te Balck met Doetie van Lycklama, dochter van Hans van Lycklama (grietman) en Rinskien Heidoma. Doetie is geboren 1647 of 1648 en afkomstig uit Leeuwarden, is overleden op maandag 18 november 1697. Doetie werd hoogstens 49 jaar.

Van Hendrykus en Doetie zijn acht kinderen bekend:

1  Hans van Wyckel is geboren op zondag 18 juli 1677, is gedoopt op dinsdag 20 juli 1677 te Leeuwarden (in de Galileester kerk), is overleden op zaterdag 26 januari 1692, is begraven op zondag 3 februari 1692 aldaar (op het GalileŽr kerkhof). Hans werd 14 jaar.

2  Rinscke van Wyckel is geboren op vrijdag 16 september 1678, is gedoopt op donderdag 29 september 1678 te Leeuwarden (in de Grote Kerk), zie VII-E.

3  Jaycke van Wyckel is gedoopt op dinsdag 11 juni 1680 te Leeuwarden (in de Jacobiner kerk), is overleden op donderdag 1 mei 1681, is begraven op zondag 4 mei 1681 aldaar (in de Galileester kerk).

4  Jaayke van Wyckel is geboren op dinsdag 4 augustus 1682 te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 6 augustus 1682 aldaar (in de Galileesterkerk), is overleden na 1750. Jaayke werd minstens 68 jaar.

(Jaayke bleef kinderloos)

Jaayke trouwt op zondag 8 mei 1701 te Metslawier met haar volle neef Cornelius Cornelisz. Bosman, zoon van Cornelis Bosman (secretaris van Oostdongeradeel) en Aurelia van Wyckel (VI-G). Cornelius, secretaris der grieterij van Oostdongeradeel, wonende te Metslawier.

5  Jeepcke van Wyckel is gedoopt op zondag 16 september 1685 te Leeuwarden (in de Galileester kerk), is overleden op vrijdag 12 oktober 1685, is begraven aldaar (in de Galileester kerk).

6  Joannes van Wyckel is geboren op vrijdag 18 oktober 1686, is overleden op vrijdag 22 november 1686.

7  Johannes Saackma van Wyckel is geboren op donderdag 4 maart 1688 en afkomstig uit Leeuwarden, is gedoopt op dinsdag 6 april 1688 (in de Westerkerck), zie VII-F.

8  Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel is geboren op vrijdag 9 september 1689, is gedoopt op zondag 11 september 1689 te Leeuwarden (in de Jacobinerkerk), zie VII-G.

VI-G  Aurelia van Wyckel, dochter van Hans van Wyckel (doctor en advocaat voor het Hof van Friesland) en Jaycke Saeckma (V-D), is geboren in 1650.

Aurelia trouwt op maandag 19 oktober 1671 te Leeuwarden (att. afgegeven) met Cornelis Bosman ook genaamd Cornelius. Cornelis, secretaris van Oostdongeradeel.

Van Cornelis en Aurelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelius Cornelisz. Bosman, secretaris der grieterij van Oostdongeradeel, wonende te Metslawier.

Cornelius trouwt op zondag 8 mei 1701 te Metslawier met zijn volle nicht Jaayke van Wyckel, dochter van Hendrykus van Wyckel (VI-F) en Doetie van Lycklama. Jaayke is geboren op dinsdag 4 augustus 1682 te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 6 augustus 1682 aldaar (in de Galileesterkerk), is overleden na 1750. Jaayke werd minstens 68 jaar.

(Jaayke bleef kinderloos)

2  Jaeicke van Bosman is gedoopt op donderdag 1 september 1672 te Leeuwarden, zie VII-H.

3  Titia van Bosman is geboren in 1683, zie VII-I.

4  Maria van Bosman is geboren in 1687, zie VII-J.

5  Elijsabeth Cornelisdr. Bosman is geboren 1688 of 1689 en afkomstig uit Augustinusga, zie VII-K.

VI-H  Martinus van Wyckel, zoon van Hans van Wyckel (doctor en advocaat voor het Hof van Friesland) en Jaycke Saeckma (V-D), majoor en kapitein, is geboren op zaterdag 17 augustus 1652, is overleden op zondag 14 februari 1694 te Leeuwarden, is begraven aldaar (in de Gallileester kerk). Martinus werd 41 jaar.

Martinus trouwt op donderdag 16 mei 1680 te Leeuwarden met Maria van Schueringa. Maria is geboren 1658 of 1659, is overleden op woensdag 15 februari 1719. Maria werd hoogstens 60 jaar.

Van Martinus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth van Wyckel is gedoopt op dinsdag 8 april 1681 te Leeuwarden.

2  Jayke van Wyckel is gedoopt op zondag 5 maart 1684 te Leeuwarden, zie VII-L.

3  Hans Andries van Wyckel is gedoopt op dinsdag 6 november 1685 te Leeuwarden.

4  Constantinus van Wyckel is gedoopt op donderdag 13 februari 1687 te Leeuwarden.

VI-I  Trijntie Broeils, dochter van Arent Broeils (V-F) en Berentje Popkens, is geboren op zaterdag 1 april 1651, is gedoopt op donderdag 13 april 1651 te Westeremden.

Trijntie trouwt rond 1671 met Jan Dercks, zoon van Derk Eeuwkes (landbouwer op Edemaheerd) en Anna Toppen. Jan, landbouwer op Elemaheerd en ouderling, wonende te Uithuizen, is overleden in 1709 (in de lijst van landdagcomparanten in Uithuizen staat dan "obiit" achter zijn naam).

In april 1673 wordt Jan Dercks voormont over de onmondige dochter van Arent Broeijls.
Jan Dercks was landdagcomparant voor Uithuizen van 1681 tot aan zijn dood.

<22>

Jan was later gehuwd (2) met Anske Stevens Broeils (zie VI-M).<23,24>

Bij de doop van de kinderen wordt alleen de naam van de vader genoteerd.

Van Jan en Trijntie zijn vijf kinderen bekend:

1  Arent Broyels is gedoopt op donderdag 18 februari 1672 te Uithuizen.

2  Arent Broijels, landbouwer op Albrandaheerd, wonende te Uithuizen, is geboren (op Elamaheerd), is gedoopt op donderdag 23 november 1673 aldaar, is overleden in 1742. Arent werd 69 jaar.

Arent trouwt rond 1717 met Enje Cornelis Doornbos. Enje is geboren 1672 of 1673, is overleden op donderdag 11 februari 1734 te Uithuizen, is begraven aldaar (Pathuis 3745A). Enje werd hoogstens 61 jaar.

Enje was eerder gehuwd (1) met Eeuwke Jakobs.<25>

3  Berentien is gedoopt op dinsdag 19 maart 1675 te Uithuizen.

4  Derck Euckes is gedoopt op donderdag 5 maart 1676 te Uithuizen.

5  Popke is gedoopt op zondag 25 juli 1677 te Uithuizen.

VI-J  Grietien Broeils, dochter van Arent Broeils (V-F) en Berentje Popkens, is gedoopt op donderdag 20 februari 1653 te Westeremden (heeft Berentien de weduwe van Sal: Arent Broyels hare dochtertien Grietien de H. Doop laten ontfangen), is overleden rond 1693 te Mensingeweer. Grietien werd ongeveer 40 jaar.

Grietien trouwt op donderdag 8 december 1678 te Westerwijtwerd met Gerhardus Nanninga, zoon van Nanningh Geerts (brouwer in 1670 te Rysum en later te Damhusen) en Trijntjen Pieters. Gerhardus, predikant, is geboren in 1655 te Rysum of te Campen, te Oost-Friesland, is overleden in 1705 te Mensingeweer. Gerhardus werd 50 jaar.

Gerhardus werd in 1671 aan de Hoogeschool te Groningen ingeschreven als student met de bijvoeging: Frisius Orientalis.
Gerardus werd 11 augustus 1678 predikant in Westerwijtwerd en op 29 augustus 1686 in Mensingeweer-Maarslag.

Gerhardus was later gehuwd (2) met Christina Sijtsma.<26..28>

Volgens de huwelijksaantekening was Gerhardus pastor te Westerwijtwerd en Grietje kwam van Uithuizen.

Van Gerhardus en Grietien zijn zeven kinderen bekend:

1  Gesina Nanninga is gedoopt op donderdag 30 november 1679 te Westerwijtwerd, zie VII-M.

2  Arnoldus Broeils Nanninga is gedoopt op donderdag 29 mei 1681 te Westerwijtwerd, zie VII-N.

3  Gerhardus Nanninga is gedoopt op dinsdag 7 maart 1684 te Westerwijtwerd, zie VII-O.

4  Bernardina Nanninga is gedoopt op donderdag 11 april 1686 te Westerwijtwerd, zie VII-P.

5  Bauchjen Nanninga is gedoopt op donderdag 20 november 1687 te Mensingeweer, zie VII-Q.

6  Pieter Nanninga is gedoopt op donderdag 11 augustus 1689 te Mensingeweer, zie VII-R.

7  Catharina Nanninga is gedoopt op donderdag 26 november 1682 te Westerwijtwerd (als Trijntjen), zie VII-S.

VI-K  Tyabbetien Broeils, dochter van Steven Broeils (V-G) en Aaltje Fockes, is geboren op maandag 6 december 1655 te Warffum, is gedoopt op donderdag 9 december 1655 aldaar.

Op 25 januari 1674 werd te Warffum aangenomen Tjabbetjen Broijls jonge dochter van Hoijsum.
Tjabbina Broeils kwam in 1678 als lidmate aan te Oudeschans, met att. van Hoisum in Warffum gelegen.

Tyabbetien trouwt op donderdag 17 november 1678 met Conradus Wachloo. Conradus, Pastor in 't Fort Bellinghwolda en predikant, wonende te Oude Schans, is overleden op dinsdag 17 februari 1705 aldaar.

Zie: "De Wachloo's in Noord-Nederland", door Drs. O.D.J Roemeling in Gruoninga 1969, blz. 84 e.v.

Conradus was later gehuwd (2) met Geertruida de Wilde.<29,30>

Volgens de huwelijksaantekening was Conradus pastor in 't fort Bellinghwolda en Tiabbetjen dochter op Hoijsum tot Westeremden.

Van Conradus en Tyabbetien zijn vier kinderen bekend:

1  Tjabbina Wachloo.

Tiabbina werd als lidmate te Oude Schans aangenomen op 3 mei 1700.

2  Conradus Wachloo is geboren op zondag 16 maart 1681 te Oude Schans, zie VII-T.

3  Margaretha Wachloo is afkomstig uit Oudeschans, zie VII-U.

4  Mechteld Wachloo, zie VII-V.

VI-L  Edzo Broeils, zoon van Steven Broeils (V-G) en Aaltje Fockes, landbouwer op Groot Hoysum, is geboren op donderdag 3 april 1659 te Warffum, is overleden op donderdag 22 maart 1703 aldaar 44 jaar. Edzo werd 43 jaar.

Op 12 april 1691 werd als lidmaat te Warffum aangenomen Edze Broils op Hoisum.

Edzo trouwt op donderdag 12 augustus 1683 te Warffum met Epke Lamberts ook genaamd Epbie Lammerts, dochter van Lambert Julles en Sieuwke. Epke is gedoopt op donderdag 19 oktober 1662 te Middelstum.

Eppien Lamberts, jonge dochter, werd op 31 december 1682 aangenomen als lidmate te Warffum.

Van Edzo en Epke zijn tien kinderen bekend:

1  Steven Broeils is geboren op vrijdag 14 januari 1684 (doop niet gevonden), zie VII-W.

2  Sieuke Broeils ook genaamd Sijwke is geboren op donderdag 21 december 1684, is gedoopt op donderdag 4 januari 1685 te Warffum , is overleden in 1685. Sieuke werd 1 jaar.<31>

3  Lammert Edzes Broijls is geboren te Warffum geboren in de 4e week na St. Maartensvloed, is gedoopt op donderdag 31 oktober 1686 aldaar, zie VII-X.

4  Sebastiaan Broeils is geboren op donderdag 22 april 1688, is overleden op dinsdag 15 juni 1688.

5  Siwerdina Broeils is gedoopt op donderdag 1 juni 1690 te Warffum, is overleden in 1690.

6  Sebastiaan Broeils is geboren op donderdag 7 juni 1691, is gedoopt op donderdag 14 juni 1691 te Warffum, is overleden op woensdag 22 augustus 1691.

7  Sebastiaan Broeils is geboren op maandag 17 november 1692, is gedoopt op donderdag 20 november 1692 te Warffum, is overleden op dinsdag 2 december 1692.

8  Sywerdina Broeils is geboren op zaterdag 13 februari 1694, is gedoopt op donderdag 18 februari 1694 te Warffum, zie VII-Y.

9  Sebastiaan Broeils is geboren op maandag 3 oktober 1695 te Saaxumhuizen, is gedoopt op donderdag 6 oktober 1695 te Warffum, zie VII-Z.

10  Aeltien Broeils is gedoopt op donderdag 17 oktober 1697 te Warffum, zie VII-AA.

VI-M  Anske Stevens Broeils, dochter van Steven Broeils (V-G) en Aaltje Fockes, is geboren op donderdag 10 maart 1661 te Warffum, is gedoopt op dinsdag 22 maart 1661 aldaar (vader wordt hier Steven Bruils genoemd).

Anske werd op 25 januari 1680 te Warffum aangenomen op belijdenis als jongedochter op Hoijsum.

Anske trouwt op donderdag 3 oktober 1680 te Warffum met haar behuwd volle neef Jan Dercks, zoon van Derk Eeuwkes (landbouwer op Edemaheerd) en Anna Toppen. Jan, landbouwer op Elemaheerd en ouderling, wonende te Uithuizen, is overleden in 1709 (in de lijst van landdagcomparanten in Uithuizen staat dan "obiit" achter zijn naam).

In april 1673 wordt Jan Dercks voormont over de onmondige dochter van Arent Broeijls.
Jan Dercks was landdagcomparant voor Uithuizen van 1681 tot aan zijn dood.

<32>

Jan was eerder gehuwd (1) met Trijntie Broeils (zie VI-I).<33,34>

Volgens de huwelijksaantekening kwam Jan van Uithuizen en Anske van Westeremden.
Bij de doop van de kinderen wordt alleen de naam van de vader genoteerd.
<35>

Van Jan en Anske zijn achttien kinderen bekend:

1  Trijntien Broyels is gedoopt op donderdag 6 november 1681 te Uithuizen.

2  Trijntien Broijels is gedoopt op donderdag 11 februari 1683 te Uithuizen.

3  Aeltien is gedoopt op zaterdag 12 februari 1684 te Uithuizen.

4  Steven Broijels is gedoopt op donderdag 20 september 1685 te Uithuizen.

5  Aeltien is gedoopt op donderdag 7 november 1686 te Uithuizen.

6  Aeltien is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 te Uithuizen.

7  Derck Eukes is gedoopt op donderdag 3 maart 1689 te Uithuizen.

8  Edze Broijels is gedoopt op zondag 2 december 1691 te Uithuizen.

9  Steven is gedoopt op zondag 5 december 1694 te Uithuizen.

10  Aeltijn is gedoopt op donderdag 22 november 1696 te Uithuizen (Vader is ouderling).

11  Tiabbijna is gedoopt op dinsdag 9 september 1698 te Uithuizen Vader is ouderling..

12  Derck Dina is gedoopt op dinsdag 9 september 1698 te Uithuizen.

13  Reneke is gedoopt op woensdag 22 september 1700 te Uithuizen.

14  ..... is gedoopt op woensdag 22 september 1700 te Uithuizen.

naam: (naam van dit zoontje stond niet vermeld, mogelijk voor de doop overleden)

15  Edze is gedoopt op maandag 17 april 1702 te Uithuizen (Jan Dercks word hier Oom Jan Dercks genoemd).

16  Trijntijn is gedoopt op zondag 9 maart 1704 te Uithuizen.

17  Hindrickjen is gedoopt op vrijdag 11 september 1705 te Uithuizen.

18  Derck is gedoopt op zondag 11 augustus 1709 te Uithuizen.

VI-N  Trientien Broeils, dochter van Steven Broeils (V-G) en Aaltje Fockes, is geboren op woensdag 16 mei 1663 te Warffum, is gedoopt aldaar, is overleden op maandag 25 mei 1705, is begraven aldaar (Pathuis 3952). Trientien werd 42 jaar.

Trijntjen Broils, jonge dochter op Hooijssum werd op 19 april 1685 op belijdenis aangenomen.

Trientien gaat in ondertrouw op donderdag 27 april 1690 (afkondiging), trouwt op donderdag 18 mei 1690 te Warffum met Jacob Peters Hardenberg. Jacob, chirurgijn, wonende te Warffum.

Volgens de huwelijksaantekening kwamen Jacob en Trijntjen Broils (van Hoissum) beide van Warffum.

Van Jacob en Trientien zijn negen kinderen bekend:

1  Peter Jacobs Hardenberg is gedoopt op donderdag 10 mei 1691 te Warffum.

2  Aeltjen Jacobs Hardenberg is gedoopt op donderdag 18 september 1692 te Warffum, zie VII-AB.

3  Peter Jacobs Hardenberg is gedoopt op zondag 26 juni 1695 te Warffum.

4  Elsjen Jacobs Hardenberg is gedoopt op donderdag 5 juli 1696 te Warffum.

5  Peter Jacobs Hardenberg is gedoopt op donderdag 2 oktober 1698 te Warffum.

6  Elsjen Jacobs Hardenberg is gedoopt op donderdag 8 oktober 1699 te Warffum.

7  Steven Jacobs Hardenberg is gedoopt op zondag 8 mei 1701 te Warffum.

8  Elsjen Jacobs Hardenberg is gedoopt op zondag 20 augustus 1702 te Warffum.

9  Christina Jacobs Hardenberg, wonende te Obergum, is gedoopt op vrijdag 15 februari 1704 te Warffum.

Christina trouwt op zondag 26 september 1723 te Baflo en Rasquert (1) met Geert Hindriks. Geert, wonende te Winsum (Gr). Christina gaat in ondertrouw op zondag 9 september 1731 te Winsum (Gr) (begonnen de huwelijksproclamatien) (2) met Meindert Eltjes. Meindert is afkomstig uit Obergum. Christina gaat in ondertrouw op donderdag 9 mei 1743 te Winsum (Gr) (begonnen de huwelijksproclamatien) (3) met Sirp Hoexema. Sirp is overleden in 1774.

VI-O  Lubbertien Broeils, dochter van Lubbertus Broeils (V-H) en Grietien Brundts, is geboren (posthuum), is gedoopt op dinsdag 21 september 1660 te Loppersum, is overleden op dinsdag 9 november 1700 te Termunten. Lubbertien werd 40 jaar.

Lubbertien trouwt op donderdag 13 april 1679 te Loppersum (1) met Hiltje Fockes. Hiltje, kerckvooghdt tot Zuijdbroeck, is afkomstig uit Zuidbroek, is overleden op donderdag 24 maart 1695.

Op 15 januari 1679 werd Lubbertien Broeils (met att. van Loppersum) als lidmate genoteerd te Noordbroek.
Ook Hiltie Fockens is op deze datum op deze lijst genoteerd, doch niet samen met zijn toekomstige echtgenote.
Op 4 juni 1700, te Zuidbroek, wordt een boedelbeschrijving opgesteld van het boerenbedrijf van wijlen Hiltje Fockens en Lubbertjen Broeils. 731/336 d.d. 1700

Van Hiltje en Lubbertien zijn vijf kinderen bekend:

1  Focco Focces is gedoopt op donderdag 5 september 1680 te Noordbroek.

2  Focco Focces is gedoopt op donderdag 18 september 1681 te Noordbroek, is overleden na vrijdag 4 juni 1700 (Hij wordt dan genoemd als erfgennaam in de boedelbeschrijving.). Focco werd minstens 18 jaar.

3  Anneke Focces is gedoopt op donderdag 18 november 1683 te Noordbroek.

4  Anneke Focces is gedoopt op dinsdag 3 april 1685 te Noordbroek.

5  Lubbertus Broeils Focces is gedoopt op donderdag 31 juli 1687 te Noordbroek.

Lubbertien trouwt op vrijdag 21 mei 1700 (huwelijkscontract, Zuidbroek Vx 15) (2) met Bene Pieters. Bene, brouwer, ouderling en zijlvest van Clein Termunten, wonende te Klein Termunten, is overleden voor vrijdag 3 december 1717.

Bene was later gehuwd (2) met Martien Fockes.<36,37>

Huwelijkscontract van Bene Pieters en Lubbertien Broeils:
Aan bruidegomszijde de E Berent Jans, de E Claas Bartholts en de E Jan Lamberts als Neefs.
En aan bruidszijde de E Willem Bronts en vrouw Eltien Ockes Schonebeeck en vrouw Geertien Ockes Schonebeeck weduwe van wijlen Tiddo Writsers als broeder en susters, de E Writser Peters en de E Aijlco Peters de E Peter Hapkes en vrouw Anje Tiapkes Ehelieden en de E Aijte Aijlckes en vrouw Geelje Tiapkes Ehelieden als neven en nicht.

VI-P  Margrietie van Hobbema, dochter van Arent Hobbema (V-I) en Reinucke Jans, is gedoopt op dinsdag 3 juni 1642 te Sneek.

Margrietie gaat in ondertrouw op zondag 1 januari 1668 te Sneek (gerecht), trouwt op maandag 30 januari 1668 te Leeuwarden (28 januari 1668 te Sneek bevestigd) met Johannes Jansonius ook genaamd Jansony. Johannes, kandidaat-meester, schooldienaar, meester der latijnse school te Franeker, student theologie1668, candidaat theologie en conrector, is afkomstig uit Franeker.

Johannes was later gehuwd (2) met Trijntie Caspers.<38>

Van Johannes en Margrietie is een kind bekend:

1  Reynu Jansonius is gedoopt op zondag 23 december 1668 te Sneek.

VI-Q  Pier Willem van Sytzama ook genaamd Pyrrhus Wilhelmus van Sytzama, zoon van Pico Galenus baron van Sytzama (V-J) en Johanna Judith barones van Blanckvoort, heer van Bellingeweer en lid Staten Generaal, is gedoopt op donderdag 21 oktober 1688 te Heemse, is overleden op donderdag 26 april 1759 te 's Gravenhage, is begraven te Friens (in de kerk). Pier werd 70 jaar.

Pier trouwt in 1726 (1) met Ebella Juliana Aebinga barones van Humalda. Ebella is geboren in 1706, is overleden op zaterdag 17 juni 1730 te Friens. Ebella werd 24 jaar.

Van Pier en Ebella zijn twee kinderen bekend:

1  Pijco Galenus van Sytzama is gedoopt op zondag 3 augustus 1727 te Friens.

2  Jkvr. Clara Feyoena van Sytzama is geboren op dinsdag 5 april 1729 te Friens (Beslingastate), zie VII-AC.

Pier trouwt in 1732 (2) met Geertruyd Fouck barones van Burmania. Geertruyd is geboren in 1705, is overleden in 1738. Geertruyd werd 33 jaar.

Van Pier en Geertruyd zijn vier kinderen bekend:

3  Jkvr. Johanna Ebella Judith Juliana Maria van Sytzama is geboren op maandag 20 juli 1733, is gedoopt op zondag 26 juli 1733 te Bellingeweer, is overleden op woensdag 5 november 1738 (in de kerk), is begraven aldaar. Johanna werd 5 jaar.

4  Frans Onno van Sytzama is gedoopt op zondag 26 september 1734 te Bellingeweer, zie VII-AD.

5  Wilhelmina Helena L. van Sytzama is gedoopt op zondag 15 april 1736 te Bellingeweer.

6  Juliana Geertruid van Sytzama is gedoopt op zondag 26 mei 1737 te Bellingeweer, is overleden op maandag 19 september 1757, is begraven aldaar (in de kerk). Juliana werd 20 jaar.

VI-R  Jhr. Fecco Dominicus van Sytzama, zoon van Pico Galenus baron van Sytzama (V-J) en Johanna Judith barones van Blanckvoort, kolonel comm. van het regiment van Burmania, is geboren te Heemse (op de Blanke Hemert), is gedoopt op vrijdag 17 april 1693 aldaar, is overleden op dinsdag 22 april 1755 te Grave, is begraven te Friens. Fecco werd 62 jaar.

Fecco trouwt op vrijdag 11 augustus 1730 te Zuidhorn met Anna Clant, dochter van Maurits Clant heer van Juwkema en Bouwina Clant tot Nijenstein. Anna is gedoopt op donderdag 1 oktober 1699 te Zeerijp, is overleden op vrijdag 26 september 1732 te Friens (op Beslingastate ), is begraven aldaar. Anna werd 32 jaar.

Van Fecco en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Maurits Pico Diderik van Sytzama is geboren op vrijdag 27 juli 1731 te Groningen, zie VII-AE.

2  Johanna Geertruit Juliana van Sytzama is gedoopt op zondag 7 september 1732 te Friens, zie VII-AF.

VI-S  Barbara Sigers, dochter van Albertus Sigers (erenfest) en Sackien Andla (V-K), is geboren te Groningen Turftorenstraat, is gedoopt op vrijdag 30 april 1666 aldaar (A-kerk), is overleden op woensdag 28 maart 1691. Barbara werd 24 jaar.

Barbara gaat in ondertrouw op woensdag 26 april 1690 te Groningen, trouwt op zondag 14 mei 1690 te Grijpskerk met Melchior Clant ook genaamd Mello Clant. Melchior is overleden voor 1694.

Van Melchior en Barbara is een kind bekend:

1  Jan Clant is geboren te Groningen (aan de Vismarkt), is gedoopt op dinsdag 13 maart 1691 (Maritinikerk).

VI-T  Anchises Frederick Sigers, zoon van Albertus Sigers (erenfest) en Sackien Andla (V-K), is geboren te Groningen (Turftorenstraat), is gedoopt op donderdag 6 juni 1669 aldaar (Nieuwe Kerk).

Anchises gaat in ondertrouw op donderdag 7 oktober 1694 te Buitenpost (derde proclamatie), trouwt te Twijzel met Louisa Mijonsma ook genaamd Lowisa van Mejontsma, dochter van Petrus Mejonsma en Tjitske Anchisesdr. Andla. Louisa is afkomstig uit Buitenpost.

Van Anchises en Louisa is een kind bekend:

1  Albertina Sophia de Sigers is gedoopt op donderdag 12 januari 1696 te Visvliet.

VI-U  Siger Sighers, zoon van Albertus Sigers (erenfest) en Sackien Andla (V-K), gezworene te Groningen, is geboren te Groningen (Turftorenstraat), is gedoopt op zaterdag 1 oktober 1672 aldaar (Nieuwe Kerk), is overleden voor vrijdag 20 maart 1705. Siger werd hoogstens 32 jaar.

Siger gaat in ondertrouw op woensdag 17 april 1697 te Groningen (1) met Alagonda Johanna Veldtman, dochter van Hendricus Fickens Veldtman en Clara Barlinckhof. Alagonda is geboren op woensdag 11 juli 1674 te Groningen (Broerstraat), is gedoopt op donderdag 12 juli 1674 aldaar (Martinikerk), is overleden op woensdag 25 maart 1699 aldaar. Alagonda werd 24 jaar.

Van Siger en Alagonda zijn twee kinderen bekend:

1  Saackjen Sighers is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op zaterdag 1 februari 1698 (Grote Kerk), zie VII-AG.

2  Hendrik Jan Sighers is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op donderdag 26 maart 1699 aldaar (Martinikerk), is overleden op zaterdag 11 april 1699 aldaar.

Siger trouwt op zondag 19 november 1702 te Groningen (2) met Maria Toppinga, dochter van Johan Toppinga (kapitein) en Catharina Buning. Maria is geboren te Groningen (aan de Brede Markt), is gedoopt op donderdag 19 mei 1678 aldaar (Martinikerk), is overleden op vrijdag 20 november 1739 (Breukeldodenboek Groningen 1729-1794). Maria werd 61 jaar.

Van Siger en Maria zijn twee kinderen bekend:

3  Catharina Hindriette Sighers is geboren te Groningen (bij het Martinikerkhof), is gedoopt op dinsdag 18 september 1703 aldaar (Grote Kerk), is overleden op donderdag 10 april 1704 aldaar.

4  Sijger Johan Sijgers is geboren te Groningen (bij het Martinikerkhof), is gedoopt op vrijdag 20 maart 1705 aldaar (gedoopt in de Grote Kerk, vader overleden).

Sijger trouwt op zaterdag 12 april 1738 te Groningen met Jacoba Margaretha Verbrugge, dochter van Prof. Otho Verbrugge en Margarita Dankelman. Jacoba is geboren te Lingen, is overleden op vrijdag 1 mei 1739 te Groningen (Broerstraat).

VI-V  Sybrant de Schepper, zoon van Abraham Sybrens de Schepper (koopman) en Tyeske Hagius (V-L), ritmeester en kapitein van een compagnie infanteerie, is gedoopt op woensdag 25 juni 1659 te Amsterdam (Zuiderkerk), is overleden in 1700 te Leeuwarden. Sybrant werd 41 jaar.

Doopinschrijving van Sybrandt:
Abraham de Schepper vader
Margriet van Aijsma moeder
Tijtia Hagius, Johannes V....ent en Margriet van Eijsma
Een beetje warrig verhaal. De moeder van Tijtia Hagius heette n.l. Margaretha van Aijsma. Het zal wel een vergissing zijn van de notulist.

Sybrant trouwt op donderdag 13 mei 1683 te Hoogebeintum met Imilia Josina van Nijsten ook genaamd Amelia van Nijsten. Imilia is gedoopt op vrijdag 9 januari 1660 te Hoogebeintum.

Van Sybrant en Imilia zijn zes kinderen bekend:

1  Abraham de Schepper is gedoopt op dinsdag 4 april 1684 te Leeuwarden.

2  Abraham de Schepper is gedoopt op zondag 6 januari 1686 te Leeuwarden.

3  Margarieta de Schepper is gedoopt op donderdag 10 juli 1687 te Leeuwarden.

4  Bartold de Schepper is gedoopt op zondag 19 februari 1690 te Leeuwarden, zie VII-AH.

5  Susanna de Schepper is gedoopt op donderdag 20 februari 1698 te Leeuwarden.

6  Sybranda de Schepper is gedoopt op donderdag 4 februari 1700 te Leeuwarden.

VI-W  Albertina de Schepper, dochter van Abraham Sybrens de Schepper (koopman) en Tyeske Hagius (V-L), is gedoopt op woensdag 28 september 1661 te Amsterdam (Zuiderkerk), is overleden op vrijdag 23 december 1735 te Leeuwarden. Albertina werd 74 jaar.

Albertina gaat in ondertrouw op dinsdag 21 maart 1679 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 30 maart 1679 aldaar met Hans Willem rijksvrijheer van Plettenberg, zoon van Lodewijk van Plettenberg (kapt. in Statendienst) en Sophia Eerentreyter. Hans, kol. comm. van een regiment inf. in Statendienst, is geboren in 1646, is overleden op maandag 10 maart 1698 te Sluis, is begraven te Jelsum. Hans werd 52 jaar.

Op 28 januari 1687 worden op het Westerkerkhof te Leeuwarden twee kinderen van Plettenborgh, luitenant-kolonel, begraven.

Van Hans en Albertina zijn negen kinderen bekend:

1  Margariet van Plettenberg is gedoopt op dinsdag 19 december 1679 te Leeuwarden (vader is kapitein).

2  Lodewyck van Plettenberg is gedoopt op dinsdag 3 december 1680 te Leeuwarden (vader is kapitein).

3  Abram van Plettenberg is gedoopt op dinsdag 3 februari 1682 te Leeuwarden.

4  Lodewyck van Plettenberg is gedoopt op donderdag 16 maart 1684 te Leeuwarden (vader is overste).

5  Amilia van Plettenberg is gedoopt op zondag 18 maart 1685 te Leeuwarden (vader is overste luitenant).

6  Alexandra Eleonora barones van Plettenberg is gedoopt op dinsdag 24 juni 1687 te Leeuwarden (als Alexandarina), is overleden op donderdag 21 november 1743 te Joure. Alexandra werd 56 jaar.

Alexandra gaat in ondertrouw op vrijdag 24 februari 1719 te Leeuwarden, trouwt op vrijdag 5 mei 1719 aldaar (in de Jacobijnerkerk) (1) met Allard van Burum, zoon van Francois van Burum (raad-ordinaris van het Hof van Friesland) en Jkvr. Titia van Vierssen. Allard, grietman van Doniawerstal, grietman Ferwerderadeel, grietman van Dongeradeel en mede gedeputeerde staat van Friesland, is gedoopt op donderdag 17 februari 1678 te Leeuwarden, is overleden woensdag 6 of donderdag 7 juli 1729 te Ferwerd (Frl). Allard werd hoogstens 51 jaar.

Allard was eerder gehuwd (1) met Catharina Johanna van Eijsinga.<39,40>

Alexandra gaat in ondertrouw op vrijdag 25 mei 1731 te Leeuwarden (3 juni 1731 att. afgegeven naar Ferwerd) (2) met Assuerus Vegelin van Claerbergen, zoon van Hessel Vegelin van Claerbergen (grietman van Utingeradeel) en Anna Maria van Vierssen. Assuerus, kolonel, is gedoopt op donderdag 26 juni 1687 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 13 maart 1771. Assuerus werd 83 jaar.

7  Eleonora van Plettenberg is gedoopt op dinsdag 24 juni 1687 te Leeuwarden.

8  Lodewijk rijksvrijheer van Plettenberg is geboren op dinsdag 13 juli 1688 te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 15 juli 1688 aldaar (vader is overste luitenant), zie VII-AI.

9  Hendrick Casimier rijksvrijheer van Plettenberg is gedoopt op donderdag 10 januari 1697 te Leeuwarden, zie VII-AJ.


Generatie VII

VII-A  Gijsbert Arensma van Idsinga, zoon van Johan van Idsinga (kolonel infantrie) en Alegonda van Coenders (VI-B), kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam, is geboren op vrijdag 20 augustus 1706, is gedoopt op zondag 22 augustus 1706 te Marrum, is overleden op zaterdag 9 augustus 1760. Gijsbert werd 53 jaar.

Gijsbert gaat in ondertrouw op zondag 1 februari 1750 te Weidum (derde proclamatie), trouwt op zondag 8 februari 1750 te Marrum met Jkvr. Wilhelmina Eduarda van Burmania, dochter van Eduard Marius van Burmania en Fokel Berber van Haarsolte. Wilhelmina is geboren op zondag 14 augustus 1729 te Berlikum, is overleden op zondag 19 december 1824 te Hallum. Wilhelmina werd 95 jaar.

Wilhelmina was later gehuwd (2) met Jhr. Duco Martena van Burmania.<41,42>

Van Gijsbert en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend:

1  Johan Coenders van Idsinga is geboren op dinsdag 20 april 1751 te Marrum, is gedoopt op zondag 25 april 1751 aldaar, zie VIII-A.

2  Eduarda Fokel van Idsinga is gedoopt op zondag 26 augustus 1753 te Marrum, is overleden voor 1765. Eduarda werd hoogstens 11 jaar.

3  Arent Rutger van Idsinga is gedoopt op woensdag 2 maart 1757 te Leeuwarden, is overleden voor 1765. Arent werd hoogstens 7 jaar.

4  Alegonda Coenders van Idsinga is geboren op zaterdag 23 juni 1759 te Hallum (op Goslinga State), is gedoopt op zondag 15 juli 1759 te Marrum, zie VIII-B.

VII-B  Matthijs Aerent van Idsinga, zoon van Johan van Idsinga (kolonel infantrie) en Alegonda van Coenders (VI-B), kapitein der infanterie, etc., is gedoopt op zondag 23 maart 1710 te Marrum, is overleden na 1763 (Matthijs stond in 1763 op de nominatie voor grietman van Barradeel). Matthijs werd minstens 53 jaar.

Matthijs trouwt op zondag 24 april 1735 te Faan met Anna van Alberda van Nijenstein. Anna is geboren op zondag 17 april 1712 te Uithuizermeeden, is overleden op zondag 15 april 1736 te Groningen. Anna werd 23 jaar.

Van Matthijs en Anna is een kind bekend:

1  Jhr. Dr. Johan van Idsinga is geboren op maandag 19 maart 1736 te Groningen, zie VIII-C.

VII-C  Margaretha Titia Coenders, dochter van Albartus Emilius van Coenders (VI-C) en Richarda Lucia van Harinxma thoe Slooten, is geboren op zondag 23 februari 1721 te Ferwerd (Frl) (op Pongastate), is gedoopt op zondag 2 maart 1721 aldaar, is overleden op woensdag 10 april 1793 te Leeuwarden, is begraven te Waaxens. Margaretha werd 72 jaar.

Margaretha trouwt op woensdag 30 december 1750 te Leeuwarden In de Jacobijnerkerk, hij is edelman, afkomstig van 's Gravenhage. met Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten ook genaamd Johan Scipio, zoon van Pieter Ernst van Harinxma thoe Slooten en Godefrida van Molenschot. Johan, luitenant, kolonel, generaal-majoor en luitenant generaal-kwartiermeester, is gedoopt op vrijdag 10 augustus 1714 te Weidum, is overleden op woensdag 25 september 1799, is begraven te Waaxens. Johan werd 85 jaar.

Van Johan en Margaretha zijn zeven kinderen bekend:

1  Guillaume Anne van Harinxma thoe Slooten is gedoopt op zondag 12 maart 1752 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 18 november 1763 te Bodegraven. Guillaume werd 11 jaar.

2  Rixiarda Lucie van Harinxma thoe Slooten is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 10 juli 1765 aldaar. Rixiarda werd 11 jaar.

3  Pieternella Amelia van Harinxma thoe Slooten is gedoopt op woensdag 4 september 1754 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 15 februari 1769 aldaar. Pieternella werd 14 jaar.

4  Albertina Titia van Harinxma thoe Slooten is gedoopt op vrijdag 26 september 1755 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 20 december 1811 aldaar. Albertina werd 56 jaar.

5  Pieter Edzard van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 25 november 1758, is overleden op maandag 14 oktober 1793 te Leeuwarden (ongehuwd). Pieter werd 34 jaar.

6  Helena Johanna van Harinxma thoe Slooten is gedoopt op vrijdag 3 december 1762 te Leeuwarden (in de Westerkerk), is overleden op woensdag 10 juli 1765 aldaar. Helena werd 2 jaar.

7  Jhr. Albertus van Harinxma thoe Slooten is geboren op maandag 8 juli 1765, is gedoopt op woensdag 24 juli 1765 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), zie VIII-D.

VII-D  Johanna van Wyckel, dochter van Dr. Joannes van Wyckel (VI-D) en Aefke van Buttinga, is geboren op dinsdag 9 januari 1674, is gedoopt op donderdag 11 januari 1674 te Leeuwarden (in de Grote Kerk), is overleden in 1742 aldaar. Johanna werd 68 jaar.

Johanna gaat in ondertrouw op dinsdag 31 januari 1696 te Leeuwarden (gerecht, 9 februari 1696 att. afgegeven naar Blessum) met Assuerus van Glinstra ook genaamd Aswerus, zoon van Hector Epeusz. van Glinstra (secretaris van de rekenkamer) en Johanna Hillegonda van Vierssen. Assuerus, gecommiteerde secretaris, is gedoopt op donderdag 21 december 1673 te Leeuwarden, is overleden op zondag 3 maart 1748. Assuerus werd 74 jaar.

Van Assuerus en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes van Glinstra is gedoopt op dinsdag 10 september 1697 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 21 februari 1703, is begraven te Blessum (in de Heilige Maagd kerk). Johannes werd 5 jaar.

2  Hector van Glinstra is gedoopt op dinsdag 23 september 1698 te Leeuwarden.

3  Eleonora Houdina van Glinstra, zie VIII-E.

4  Avia Cornelia van Glinstra is geboren op dinsdag 22 februari 1701 te Leeuwarden, zie VIII-F.

5  Johannes van Glinstra is gedoopt op vrijdag 16 oktober 1705 te Leeuwarden, is overleden op zondag 13 maart 1707, is begraven te Blessum (in de Heilige Maagd kerk). Johannes werd 1 jaar.

VII-E  Rinscke van Wyckel, dochter van Hendrykus van Wyckel (VI-F) en Doetie van Lycklama, is geboren op vrijdag 16 september 1678, is gedoopt op donderdag 29 september 1678 te Leeuwarden (in de Grote Kerk).

Rinscke gaat in ondertrouw op vrijdag 23 december 1701 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 1 januari 1702 aldaar (att. afgegeven, naar Britsum) met Philip Hugo Vegelin van Claerbergen, zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Josina Ruysch. Philip, sergeant-majoor, is geboren op zondag 1 september 1669, is overleden op zondag 7 juni 1705. Philip werd 35 jaar.

Van Philip en Rinscke is een kind bekend:

1  Hendrick Dodoneus Vegelin van Claerbergen, kapitein, is gedoopt op woensdag 4 oktober 1702 te Leeuwarden, is overleden 1725 of 1726. Hendrick werd hoogstens 23 jaar.

VII-F  Johannes Saackma van Wyckel, zoon van Hendrykus van Wyckel (VI-F) en Doetie van Lycklama, secretaris Gedeputeerde Staten van Friesland en burgemeester van Leeuwarden, is geboren op donderdag 4 maart 1688 en afkomstig uit Leeuwarden, is gedoopt op dinsdag 6 april 1688 (in de Westerkerck), is overleden op woensdag 20 december 1775, is begraven op vrijdag 29 december 1775 aldaar (bij de GalileŽrkerk). Johannes werd 87 jaar.

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 12 januari 1714 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 21 januari 1714 aldaar (in de Jacobijner kerk) (1) met Anna Maria van Sminia, dochter van Hessel van Sminia (secretaris rekenkamer) en Eretia van Scheltinga. Anna is gedoopt op donderdag 28 juli 1695 te Leeuwarden, is overleden op maandag 17 oktober 1718, is begraven aldaar (in de Westerkerk). Anna werd 23 jaar.

Van Johannes en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Eritia Saakma van Wyckel is gedoopt op woensdag 31 oktober 1714 te Leeuwarden, zie VIII-G.

2  Hendrik Saackma van Wyckel is gedoopt op woensdag 31 oktober 1714 te Leeuwarden.

3  Dodonea Helena van Wyckel ook genaamd Doede is gedoopt op woensdag 1 juli 1716 te Leeuwarden.

4  Joanna Maria Saackma van Wyckel is gedoopt op vrijdag 6 augustus 1717 te Leeuwarden, zie VIII-H.

5  Henricus van Wyckel is gedoopt op zondag 16 oktober 1718 te Leeuwarden.

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 3 januari 1721 te Leeuwarden (gerecht) (2) met Catharina Knock, dochter van Johan van Knock (burgemeester, gedeputeerde State en ontvanger) en Johanna de Blaauw. Catharina is gedoopt op zondag 20 juli 1704 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 20 januari 1734, is begraven aldaar (bij de GalileŽrkerk). Catharina werd 29 jaar.

Van Johannes en Catharina zijn zeven kinderen bekend:

6  Dodonea Helena van Wyckel is gedoopt op woensdag 11 februari 1722 te Leeuwarden, zie VIII-I.

7  Johanna Elisabeth van Wyckel is geboren op vrijdag 16 juli 1723, is gedoopt op zondag 18 juli 1723 te Britsum.

8  Johanna van Wyckel is gedoopt op vrijdag 1 december 1724 te Leeuwarden.

9  Henrick Sakema van Wyckel is gedoopt op woensdag 20 maart 1726 te Leeuwarden, zie VIII-J.

10  Hans Hendrick van Wyckel, gecommiteerde en secretaris Gedeputeerde Staten, is geboren op dinsdag 14 september 1728, is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1728 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 17 januari 1797, is begraven aldaar (op het GalileŽrkerkhof). Hans werd 68 jaar.

Hans gaat in ondertrouw op vrijdag 28 april 1758 te Leeuwarden, trouwt op zondag 7 mei 1758 aldaar (attestatie afgegeven, naar Britsum) (1) met Houkje van Haersma. Houkje is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 18 april 1736 aldaar, is overleden op donderdag 15 augustus 1782 te Britsum (op Lettinga State). Houkje werd 46 jaar. Hans was gehuwd (2) met Maria Elisabeth Kulenkamp.

Maria was eerder gehuwd (1) met Gerardus Borstius.<43>

11  Jayke Sakema van Wyckel is gedoopt op vrijdag 31 maart 1730 te Leeuwarden.

12  Dr. Johan van Wyckel is gedoopt op vrijdag 10 augustus 1731 te Leeuwarden, is overleden op zondag 7 januari 1781 aldaar. Johan werd 49 jaar.

Johan trouwt op zondag 18 mei 1760 (1) met Hester Jansdr. Kempenaar, dochter van Jan de Kempenaer (raadsheer) en Jacoba Fagel. Hester is geboren op vrijdag 2 december 1740 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 14 juni 1765, is begraven aldaar. Hester werd 24 jaar. Johan trouwt in 1770 te Amsterdam (2) met Maria Elisabeth Kulenkamp, dochter van Gerardus Kulenkamp (predikant) en Anna Maria Fransen.

Maria was eerder gehuwd (1) met Gerardus Borstius.

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 15 april 1735 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 24 april 1735 te Rijperkerk Hardegarijp (3) met zijn achternicht Avia Cornelia van Glinstra, zie VIII-F.

Van Johannes en Avia zijn vijf kinderen bekend:

13  Johanna Wilhelmina van Wyckel is afkomstig uit Britsum, is gedoopt op woensdag 27 juni 1736 te Leeuwarden, zie VIII-K.

14  Jaaike Sakema van Wyckel is gedoopt op vrijdag 6 september 1737 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 8 februari 1817 te Dokkum. Jaaike werd 79 jaar.

Jaaike trouwt op zondag 18 mei 1777 te Dokkum (getrouwd te Veenwouden) met Andreas Muller, zoon van Johannes Hermannus Muller (rector der Latijnse school). Andreas, burgemeester van Dokkum, is gedoopt op woensdag 18 februari 1750 te Dokkum, is overleden op donderdag 7 augustus 1823 aldaar. Andreas werd 73 jaar.

15  Anna Catharina Elisabet Sakema van Wyckel is gedoopt op woensdag 24 juni 1739 te Leeuwarden, zie VIII-L.

16  Assuerus Sakema van Wyckel ook genaamd Assuerus Regnerus van Wyckel is gedoopt op woensdag 18 mei 1740 te Leeuwarden.

17  Henricus van Wyckel is gedoopt op vrijdag 5 oktober 1742 te Leeuwarden.

VII-G  Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel, zoon van Hendrykus van Wyckel (VI-F) en Doetie van Lycklama, grietman Gaasterland, is geboren op vrijdag 9 september 1689, is gedoopt op zondag 11 september 1689 te Leeuwarden (in de Jacobinerkerk), is overleden na 1755. Regnerus werd minstens 66 jaar.

Regnerus gaat in ondertrouw op zondag 7 augustus 1712 te Balk met zijn volle nicht Elijsabeth Cornelisdr. Bosman, zie VII-K.

Van Regnerus en Elijsabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Henricus van Wyckel is gedoopt op zondag 8 april 1714 te Leeuwarden.

2  Dodonia van Wyckel ook genaamd Doedonia, wonende te Balk, is gedoopt op zondag 9 februari 1716 te Leeuwarden, is overleden op maandag 26 januari 1761 aldaar. Dodonia werd 44 jaar.

Dodonia trouwt op zondag 17 oktober 1745 te Oostdongeradeel (derde proclamatie) met haar volle neef Hans Hendrik van Haersma, zoon van Dr. Hector Livius van Haersma (raadsordinaris) en Titia van Bosman (VII-I). Hans, grietman van Oostdongeradeel, secretaris van de rekenkamer en regerend burgemeester van Leeuwarden, is gedoopt op zondag 20 februari 1707 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 17 maart 1757 te Oenkerk (Staniastate), is begraven te Leeuwarden. Hans werd 50 jaar.

Hans was eerder gehuwd (1) met Anna Catharina Cornelisdr. van Scheltinga.<44,45>

3  Aurelia van Wyckel is geboren 1717 of 1718, is overleden op vrijdag 30 mei 1755 (ongehuwd). Aurelia werd hoogstens 37 jaar.

VII-H  Jaeicke van Bosman, dochter van Cornelis Bosman (secretaris van Oostdongeradeel) en Aurelia van Wyckel (VI-G), is gedoopt op donderdag 1 september 1672 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 31 december 1721. Jaeicke werd 49 jaar.

Jaeicke trouwt op donderdag 16 februari 1696 te Metslawier Proclamatie 9 februari met consent van Ulbe baron van Aylva, grietman van Oostdogeradeel; huwelijk te Stiens op de aangegeven datum. met Frederik Vegelin van Claerbergen, zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Josina Ruysch. Frederik, overste luitenant en generaal-majoor 1709, is geboren in 1668 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 2 februari 1713. Frederik werd 45 jaar.

Van Frederik en Jaeicke zijn zes kinderen bekend:

1  Philip Ernst Vegelin van Claerbergen is gedoopt op donderdag 8 november 1696 te Leeuwarden, zie VIII-M.

2  Cornelis Vegelin van Claerbergen is gedoopt op donderdag 7 augustus 1698 te Stiens.

3  Cornelis Vegelin van Claerbergen is gedoopt op donderdag 19 november 1699 te Stiens.

4  Josina Vegelin van Claerbergen is gedoopt op zondag 12 maart 1702 te Leeuwarden.

Josina gaat in ondertrouw op zaterdag 5 april 1727 te Leeuwarden (attestatie afgegeven 17 april 1727, naar Dieveren) met Joachimum Mobachius. Joachimum, predikant, is afkomstig uit Dieveren.

5  Aurelia Vegelin van Claerbergen is gedoopt op zondag 11 november 1703 te Stiens.

6  Boedina Cornelia Vegelin van Claerbergen is gedoopt op zondag 22 maart 1705 te Stiens.

VII-I  Titia van Bosman, dochter van Cornelis Bosman (secretaris van Oostdongeradeel) en Aurelia van Wyckel (VI-G), is geboren in 1683, is overleden op dinsdag 20 april 1734. Titia werd 51 jaar.

Titia trouwt in 1700 te Stiens met Dr. Hector Livius van Haersma, zoon van Arent van Haersma en Auckje van Glinstra. Hector, raadsordinaris, is geboren op donderdag 22 juni 1673 te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 29 juni 1673 aldaar, is overleden op woensdag 10 april 1720. Hector werd 46 jaar.

Van Hector en Titia zijn acht kinderen bekend:

1  Aernt Aulius van Haersma is gedoopt op woensdag 11 januari 1702 te Leeuwarden, zie VIII-N.

2  Cornelius van Haersma is gedoopt op woensdag 21 februari 1703 te Leeuwarden, zie VIII-O.

3  Eelco van Haersma is gedoopt op woensdag 30 juli 1704 te Leeuwarden, zie VIII-P.

4  Auckjen van Haersma ook genaamd Aurelia van Haersma is geboren op donderdag 24 december 1705, is gedoopt op woensdag 30 december 1705 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 28 februari 1753 aldaar, is begraven te Oudega (in de kerk). Auckjen werd 47 jaar.

Auckjen trouwt op zondag 13 juli 1727 te Jelsum met haar behuwd zwager Livius van Haersma, zoon van Aulus van Haersma (grietman van Smallingerland) en Anna van Scheltinga. Livius, grietman van Smallingerland etc., is geboren op zaterdag 20 mei 1702 te Oudega, is overleden op vrijdag 30 januari 1778 aldaar (Groot Haersmastate), is begraven aldaar. Livius werd 75 jaar.

Livius was later gehuwd (2) met Joanna Maria Saackma van Wyckel (zie VIII-H).<46,47>

5  Hans Hendrik van Haersma, grietman van Oostdongeradeel, secretaris van de rekenkamer en regerend burgemeester van Leeuwarden, is gedoopt op zondag 20 februari 1707 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 17 maart 1757 te Oenkerk (Staniastate), is begraven te Leeuwarden. Hans werd 50 jaar.

Hans gaat in ondertrouw op vrijdag 8 mei 1733 te Leeuwarden (1) met Anna Catharina Cornelisdr. van Scheltinga. Anna, wonende te Idaard, is gedoopt op zondag 16 augustus 1711 aldaar, is overleden op zaterdag 4 november 1741 te Oenkerk. Anna werd 30 jaar. Hans trouwt op zondag 17 oktober 1745 te Oostdongeradeel (derde proclamatie) (2) met zijn volle nicht Dodonia van Wyckel ook genaamd Doedonia, dochter van Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel (VII-G) en Elijsabeth Cornelisdr. Bosman (VII-K). Dodonia, wonende te Balk, is gedoopt op zondag 9 februari 1716 te Leeuwarden, is overleden op maandag 26 januari 1761 aldaar. Dodonia werd 44 jaar.

6  Johannes van Haersma ook genaamd Johannes Saeckma, kapitein der infanterie, is geboren op dinsdag 9 april 1709, is overleden op vrijdag 30 maart 1742 te Oudega. Johannes werd 32 jaar.

7  Cornelia Aurelia van Haersma is geboren op zondag 19 maart 1713 te Jelsum (op Haersmastate), zie VIII-Q.

8  Auk van Haersma is gedoopt op zondag 1 juli 1714 te Jelsum.

VII-J  Maria van Bosman, dochter van Cornelis Bosman (secretaris van Oostdongeradeel) en Aurelia van Wyckel (VI-G), is geboren in 1687, is overleden in 1753 te Augustinusga. Maria werd 66 jaar.

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 11 januari 1704 te Leeuwarden, trouwt in 1704 te Stiens (att. afgegeven 20 januari 1704 te Leeuwarden) met Eelco van Haersma. Eelco, grietman van Achtkarspelen 1688-1712 en mederaad ter admiraliteit te Rotterdam, is geboren in 1667, is overleden in 1712 te Augustinusga, is begraven aldaar (in de kerk). Eelco werd 45 jaar.

Eelco was eerder gehuwd (1) met Romelia van Scheltinga.<48,49>

Van Eelco en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis van Haersma is geboren op zondag 3 april 1707, is overleden op zondag 18 mei 1727, is begraven te Augustinusga (in de kerk). Cornelis werd 20 jaar.

2  Aulus Eelcoos van Haersma is geboren op donderdag 7 juni 1708, zie VIII-R.

3  Hans Hendrik van Haersma is geboren op maandag 30 december 1709 te Augustinusga, zie VIII-S.

4  Aurelia van Haersma is geboren op zondag 18 januari 1711.

5  Eelco van Haersma is gedoopt op woensdag 13 april 1712 te Leeuwarden, zie VIII-T.

VII-K  Elijsabeth Cornelisdr. Bosman, dochter van Cornelis Bosman (secretaris van Oostdongeradeel) en Aurelia van Wyckel (VI-G), is geboren 1688 of 1689 en afkomstig uit Augustinusga, is overleden donderdag 11 of vrijdag 12 juni 1722. Elijsabeth werd hoogstens 33 jaar.

Elijsabeth gaat in ondertrouw op zondag 7 augustus 1712 te Balk met haar volle neef Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel, zie VII-G.

VII-L  Jayke van Wyckel, dochter van Martinus van Wyckel (VI-H) en Maria van Schueringa, is gedoopt op zondag 5 maart 1684 te Leeuwarden, is begraven op maandag 24 februari 1755 aldaar (in de GalileŽrkerk). Jayke werd 70 jaar.

Jayke gaat in ondertrouw op vrijdag 15 oktober 1706 te Leeuwarden, trouwt op zondag 7 november 1706 aldaar (in de GalileŽrkerk) met Reinier Carel Rudolphs Kuffelaar. Reinier is geboren op zaterdag 18 februari 1679 te Amsterdam, is overleden op donderdag 4 april 1720 te Alkmaar, is begraven op woensdag 10 april 1720 aldaar Klasse 30,-.-. (28 gld 8 st.). Reinier werd 41 jaar.

Volgens de ondertrouwaantekening komt Reinier van Diemen.

Van Reinier en Jayke zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Adriana van Kuffelaar is gedoopt op zondag 22 april 1708 te Stiens.

2  Carel Martinus van Kuffelaar is gedoopt op zondag 9 februari 1710 te Leeuwarden.

3  Maria Helena van Kuffelaar is gedoopt op vrijdag 9 januari 1711 te Leeuwarden.

Maria trouwt op zondag 15 november 1739 te Leeuwarden (att. afgegeven) met DaniŽl van Bouricius, zoon van Jacobus van Bouricius (grietman van AEngwierden) en Wiskjen van Scheltinga. DaniŽl, kapitein, is gedoopt op zondag 29 januari 1713 te Terband.

4  Agatha Constantia van Kuffeler is gedoopt op zondag 10 januari 1712 te Amsterdam (Amstelkerk) (doopgetuigen waren Constantinus de Renialmen en Helena van Kuffelaer).

5  Helena Louisa Reijniers Kuffeler is begraven op vrijdag 22 november 1720 te Alkmaar Klasse F6.-.-. (een kind bij avond 5 gld in de Doelestraat).

6  Hans Hendrik Reijniersz. van Kuffelaer is gedoopt op zondag 17 juni 1714 te Voorburg, is begraven op maandag 27 april 1722 te Alkmaar Klasse F6.-.-. (een kind 6 gld.). Hans werd 7 jaar.

7  Jacob Jan de Blocq van Kuffeler is gedoopt op woensdag 3 juli 1715 te Voorburg, zie VIII-U.

8  Agatha Constantia van Kuffelaar is gedoopt op zondag 11 april 1717 te Voorburg, zie VIII-V.

9  Philip Alexander Kuffelaar is gedoopt op zondag 24 juli 1718 te Alkmaar, is begraven op dinsdag 17 februari 1722 aldaar Klasse F6.-.-. (een kind bij avont begr.). Philip werd 3 jaar.

10  Jaijke Eva Kuffelaar ook genaamd Jaijke Eva de Blocq van Kuffelaar is geboren op dinsdag 11 juli 1719 te Alkmaar, is gedoopt op zondag 23 juli 1719 aldaar, is overleden op zondag 13 december 1812 te Sint Oedenrode (kinderloos). Jaijke werd 93 jaar.

Jaijke en Frederik laten geen kinderen na.

Jaijke trouwt op zondag 11 mei 1755 te Leeuwarden (Nederlands Hervormde Kerk, met att. naar Lekkum.) met Frederik Hendrik baron van Tiesenhausen ook genaamd Fredrik en Frederic Henrij van Thiesenhausen. Frederik, luitenant, is afkomstig uit Dordrecht, is overleden op dinsdag 8 november 1803 te Sint Oedenrode.

Frederik en Jaijke woonden op het kasteel Dommelroode.

VII-M  Gesina Nanninga, dochter van Gerhardus Nanninga (predikant) en Grietien Broeils (VI-J), is gedoopt op donderdag 30 november 1679 te Westerwijtwerd.

Gesina werd op 14 maart 1697 te Mensingeweer op belijdenis aangenomen.

Gesina gaat in ondertrouw op zaterdag 25 februari 1702 te Groningen, trouwt op dinsdag 21 maart 1702 aldaar in de Martinikerk (huwelijksgetuige was Hinrikus Nanninga) met Hermannus van Selhuijsen. Hermannus is afkomstig uit 's Gravenhage.

Van Hermannus en Gesina is een kind bekend:

1  Gerhardus van Selhuijsen is geboren in 't Jadt, is gedoopt op woensdag 29 november 1702 te Groningen A-kerk.

VII-N  Arnoldus Broeils Nanninga, zoon van Gerhardus Nanninga (predikant) en Grietien Broeils (VI-J), lieutenant, is gedoopt op donderdag 29 mei 1681 te Westerwijtwerd.

Arnoldus trouwt op dinsdag 3 juli 1708 te Groningen met Roelina Weersinga. Roelina is afkomstig uit Groningen.

Arnoldus en Rolina tekenden, in 1709, een akte van verhuur voor een benedenwoning in een huis aan de markt bij de Guldenstraat tegenover De Waag voor een periode van zes jaar.

Van Arnoldus en Roelina zijn vijf kinderen bekend:

1  Margreta Nanninga is geboren te Groningen (in de Voltringestraat), is gedoopt op donderdag 20 juni 1709.

2  Gerhardus Nanninga is geboren te Groningen (in de Guldenstraat), is gedoopt op vrijdag 8 januari 1712 aldaar.

3  Hindericus Nanninga is geboren te Groningen (in de Guldenstraat), is gedoopt op donderdag 21 maart 1715 aldaar.

4  Hindericus Nanninga is geboren te Groningen (in de Guldenstraat), is gedoopt op vrijdag 19 maart 1717 aldaar.

5  Margreta Nanninga is geboren te Groningen (in de Guldenstraat), is gedoopt op dinsdag 5 april 1718 aldaar, zie VIII-W.

VII-O  Gerhardus Nanninga, zoon van Gerhardus Nanninga (predikant) en Grietien Broeils (VI-J), bierbrouwer, is gedoopt op dinsdag 7 maart 1684 te Westerwijtwerd, is overleden op zondag 13 oktober 1737 te St. Jago.

Gerhardus trouwt op woensdag 1 mei 1709 te Groningen (huwelijksgetuige was Als Oom de Hopman Keun) met Jacoba Zandt, dochter van Johannes Zandt en Rickele Huisman. Jacoba is gedoopt op donderdag 11 juli 1686 te Groningen, is overleden op zaterdag 2 april 1757 aldaar in het Lamme Huinge Gasthuis (A-kerkstraat).

Van Gerhardus en Jacoba zijn zes kinderen bekend:

1  Margaretha Nanninga is geboren te Groningen (Kleine Gelkingestraat), is gedoopt op zondag 23 februari 1710 aldaar.

2  Rickelina Nanninga is geboren te Groningen (Kleine Gelkingestraat), is gedoopt op maandag 6 april 1711 aldaar, zie VIII-X.

3  Johanna Nanninga is geboren te Groningen (Steentilstraat), is gedoopt op zondag 17 september 1713 aldaar.

4  Gesina Nanninga is geboren te Groningen (Steentilstraat), is gedoopt op vrijdag 1 november 1715 aldaar.

5  Catharina Nanninga is geboren te Groningen (in de Oosterstraat), is gedoopt op zaterdag 25 december 1717 aldaar.

6  Gerhardus Nanninga is geboren te Groningen (in de Molenstraat), is gedoopt op vrijdag 29 december 1719 aldaar, zie VIII-Y.

VII-P  Bernardina Nanninga, dochter van Gerhardus Nanninga (predikant) en Grietien Broeils (VI-J), is gedoopt op donderdag 11 april 1686 te Westerwijtwerd.

Bernardina werd na ondersoek en onderwijs op 16 maart 1704 te Mensingeweer aangenomen.

Bernardina trouwt op dinsdag 9 mei 1719 te Groningen (huwelijksgetuige was Als Broeder Vaandrich Nanninga) met Rudolph Rasveld, zoon van Tammo Luitien Rasveld en Racheltie Tilikingius. Rudolph, olderman van het verversgilde en stadslampenbezorger, is afkomstig uit 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 25 augustus 1753 te Groningen (Breukeldodenboek).

Rudolph was eerder gehuwd (1) met Tallegien Cnars.<50,51>

Van Rudolph en Bernardina zijn vijf kinderen bekend:

1  Rachel Rasveld is gedoopt op vrijdag 19 januari 1720 te Groningen, is begraven op vrijdag 25 oktober 1737 aldaar.

2  Gerhard Rasveld is gedoopt op vrijdag 10 april 1722 te Groningen, zie VIII-Z.

3  Johannes Tilikingh Rasveld is gedoopt op donderdag 20 januari 1724 te Groningen.

4  Anna Amelia Rasveld is gedoopt op vrijdag 3 augustus 1725 te Groningen (Martinikerk), zie VIII-AA.

5  Margrieta Rasveld is gedoopt op vrijdag 2 juli 1728 te Groningen.

VII-Q  Bauchjen Nanninga ook genaamd Bouwina, dochter van Gerhardus Nanninga (predikant) en Grietien Broeils (VI-J), is gedoopt op donderdag 20 november 1687 te Mensingeweer, is overleden te Groningen, is begraven op zaterdag 26 december 1767 aldaar (registratiedatum).

Bougjen werd na ondersoek en onderwijs op 28 april 1705 te Mensingeweer aangenomen.

Bauchjen gaat in ondertrouw op zaterdag 14 september 1720 te Groningen (huwelijksgetuige was Als Broeder de Lieut. Arnoldus Nanninga) met Antonius Block. Antonius is afkomstig uit Eelde.

Antonius was lieutenant van de Provinciale Geweldige van Groningen.

Van Antonius en Bauchjen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerhardus Block is geboren op het Geweldigenhof, is gedoopt op woensdag 5 november 1721 te Groningen in de Martinikerk.

2  Gerardus Blok is geboren te Groningen in de Prinsenhofstraat, is gedoopt op zondag 24 januari 1723 aldaar, zie VIII-AB.

3  Wilhelmus Blok is geboren te Oosterbroek onder Eelde, is gedoopt op zaterdag 12 augustus 1724 te Eelde, zie VIII-AC.

4  Margaretha Block is gedoopt op zondag 26 februari 1730 te Eelde, zie VIII-AD.

VII-R  Pieter Nanninga, zoon van Gerhardus Nanninga (predikant) en Grietien Broeils (VI-J), schoolmeester, is gedoopt op donderdag 11 augustus 1689 te Mensingeweer.

Mr. Pieter Nanninga was op 13 juni 1716 te Garsthuizen getuige bij het huwelijk van Hindrik Jans van Garsthuizen en Auke (Anke) Cornellis van Middelstum.
Eene Pieter Nanninga komt voor in het register van verpondingen 1730/1731 als schoolmeester te Zuidhorn, aangeslagen voor 3 gulden.
Op 23 Junis 1739 was Mr. Nanninga en huisvr. Sijbeltje Gerrits en zoon Gerrit Nanninga als lidmaten genoteerd te Zuidhorn. Achter de naam van Gerrit staat genoteerd: (obiit rediit)

Pieter was gehuwd met Sijbelke Gerrits, dochter van Gerrit Tammes (landbouwer) en Reinouw Bruins.

Op 10 maart 1719 wordt in Zuidhorn gedoopt Bernhardus, zoon van Meester Nanninga. Dat dit een broer is van Grietje die werd gedoopt op 12 juni 1719 lijk niet waarschijnlijk daar er maar drie maanden tussen zit. Ook is mogelijk dat deze Grietje geen dochter is uit dit gezin.

Hervormde Gemeente Zuidhorn:
Onder den Dienst van Albert Willem Costerus, beginnende met de 3 Maij 1739 is des Heren H. Avondmaal gehouden alhier als volgt.
Den 23 Junius 1739 voor de eerste maal alhier de visitatie gedaan en toen bevonden dat volgende Perzonen ledematen waren.
Onder: Losse huizen welke hier en daar te Zuidhorn liggen, buiten de straten, Mr. Nanninga en huisvr. Sijbeltje Gerrits en zoon Gerrit Nanninga (abiit rediit)[vertrokken teruggekeerd, wanneer staat er niet bij]
Bij de visitatie op 9 juni 1772 wordt Gerrit Nanninga Schoolmeester onder de ledematen aangetroffen.

Van Pieter en Sijbelke zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Tammes Nanninga is gedoopt op vrijdag 29 november 1715 te Garsthuizen, zie VIII-AE.

2  Pieter Nanninga is gedoopt op zaterdag 30 januari 1717 te Zuidhorn , zie VIII-AF.<52>

3  Grietje Nanninga is gedoopt op maandag 12 juni 1719 te Zuidhorn.

Grietje trouwt op zondag 11 augustus 1748 te Middelstum met Jacob Jans.

4  Gerhardus Nanninga, zie VIII-AG.

VII-S  Catharina Nanninga, dochter van Gerhardus Nanninga (predikant) en Grietien Broeils (VI-J), is gedoopt op donderdag 26 november 1682 te Westerwijtwerd (als Trijntjen), is overleden na donderdag 13 mei 1751. Catharina werd minstens 68 jaar.

Catharina werd op 8 september 1700 als lidmate toegelaten.

Catharina was gehuwd met Hindrik Eles. Hindrik, schoolmeester te Kantens, schoolmeester te Pieterburen en koopman, wonende te Kantens, is overleden voor donderdag 13 mei 1751.

Hindrik was schoolmeester te Kantens en later te Pieterburen, later aldaar als koopman.
Op 25 december 1743 is Hendrik 'aangekomen' als kerk- en schooldienaar te Baflo en Rasquerd.

Van Hindrik en Catharina zijn zeven kinderen bekend:

1  Rolijna Hindricus Eles ook genaamd Roelina is gedoopt op zondag 15 januari 1713 te Kantens, is overleden na vrijdag 23 februari 1787. Rolijna werd minstens 74 jaar.

Rolijna trouwt (huwelijkscontract) op donderdag 11 september 1755 (1) met Hiskias Wijbrands Kranenborg, zoon van Wijbrandus Cranenborgh en Trijnien Haselhof. Hiskias, predikant te Borkum, is gedoopt op zondag 27 augustus 1702 te Wedde, is overleden op woensdag 3 maart 1773 te Borkum (D). Hiskias werd 70 jaar. Rolijna trouwt na vrijdag 9 juni 1775 (2) met Tjaart Jans. Tjaart is overleden na donderdag 6 april 1780. Rolijna trouwt (huwelijkscontract) op dinsdag 24 februari 1784 (3) met Derk Hindriks Nanninga. Derk, houdkoper en collector en ouderling te Uithuizen, is geboren op zondag 10 maart 1726 te Pieterburen, is overleden op dinsdag 23 november 1784 te Uithuizen, is begraven aldaar (Pathuis 3761). Derk werd 58 jaar.

2  ..... is gedoopt in 1714 (Aantekening in het doopboek: obiit de dochter van Hindrik Eles en Catharina Nanninga. Geen doopdatum en naam.).

3  Gerardus Eles is gedoopt op zondag 12 april 1716 te Kantens, is overleden na donderdag 13 mei 1751. Gerardus werd minstens 35 jaar.

4  Albert Eles is gedoopt op zondag 24 oktober 1717 te Kantens.

5  Hinricus Eles ook genaamd Hindericus, schoolmeester-koster te Baflo en koopman te Pieterburen, wonende te Baflo en te Pieterburen, is gedoopt op zondag 1 september 1720 te Kantens, is begraven op donderdag 4 augustus 1774 te Pieterburen. Hinricus werd 53 jaar.

Hinricus trouwt (huwelijkscontract) op donderdag 16 maart 1758, trouwt (kerk) op zondag 16 april 1758 te Pieterburen (1) met Aaltjen Reinders, dochter van Reinder Meertens en Geertjen Mindels. Aaltjen is overleden (Nalatende haar man en twee broeders.), is begraven op vrijdag 13 mei 1768 te Pieterburen. Hinricus trouwt op zondag 24 juni 1770 te Pieterburen (2) met Jantjen Jans Pel. Jantjen is afkomstig uit Wierhuizen, is begraven op vrijdag 8 januari 1773 te Pieterburen (Nalatende haar man en 1 broer en broers kinderen).

Jantjen was eerder gehuwd (1) met Heije Hindriks.

6  Grietie Eles is gedoopt op zondag 6 december 1722 te Kantens, zie VIII-AH.

7  Catharina Eles is gedoopt op donderdag 9 november 1724 te Kantens, zie VIII-AI.

VII-T  Conradus Wachloo, zoon van Conradus Wachloo (Pastor in 't Fort Bellinghwolda) en Tyabbetien Broeils (VI-K), predikant, is geboren op zondag 16 maart 1681 te Oude Schans, is overleden op maandag 27 september 1734 te Sleen. Conradus werd 53 jaar.

Conradus was gehuwd (1) met Catharina Maria Camerling.

Van Conradus en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Bernhardina Wachloo is gedoopt op woensdag 21 april 1700 te Sleen.

2  Tjabbina Wachloo, zie VIII-AJ.

3  Geertruid Eufemia Mechteld Wachloo, wonende te Sleen.

Als lidmate aangenomen te Sleen, Michiel 1741.

Geertruid trouwt op maandag 13 november 1758 te Schonebeek (Dr) met Herman Lancelot Boelen. Herman, wonende te Schonebeek (Dr), is geboren te Deventer, is overleden in 1796.

Herman werd op 9 mei 1706 als predikant te Schonebeek bevestigd; heeft ook gestaan in Jamaica en New York; legde zijn dienst neder in 1772 en overleed in 1796. (De Navorscher 1882, blz. 294 en 1908, blz. 141)

4  Gerdien Wachloo is gedoopt op zondag 13 december 1711 te Sleen.

Conradus was gehuwd (2) met Geertruid Camerling, dochter van Willem Camerling en Judith Ketel. Geertruid is overleden op zondag 14 september 1749.

Van Conradus en Geertruid is een kind bekend:

5  Margaretha Hester Wachloo.

Margaretha trouwt op vrijdag 22 april 1757 te Amsterdam (1) met Johannes Abraham Dederichs. Johannes is begraven op vrijdag 20 maart 1778 te Amsterdam (Zuiderkerk). Margaretha trouwt op donderdag 13 juli 1780 te Amsterdam (2) met Rutgerus Grootbot.

Rutgerus was eerder gehuwd (1) met Maria Willemsen.

VII-U  Margaretha Wachloo, dochter van Conradus Wachloo (Pastor in 't Fort Bellinghwolda) en Tyabbetien Broeils (VI-K), is afkomstig uit Oudeschans.

Margaretha trouwt op woensdag 23 mei 1714 te Groningen met Pieter Smith. Pieter, korver Meester in de Visscherstraet, is afkomstig uit Groningen, is overleden voor zaterdag 31 oktober 1744.

Van Pieter en Margaretha zijn twaalf kinderen bekend:

1  Christiaan Smith is geboren te Groningen (Visserstraat), is gedoopt op vrijdag 11 januari 1715 aldaar (Martinikerk).

2  Conrad Smith is gedoopt op woensdag 25 maart 1716 te Groningen.

3  Conradus Smith is geboren te Groningen (Visserstraat), is gedoopt op dinsdag 10 augustus 1717 aldaar (Martinikerk).

4  Conradus Smith is gedoopt op dinsdag 24 januari 1719 te Groningen.

5  Conradus Smith is geboren te Groningen (Visserstraat), is gedoopt op vrijdag 21 maart 1721 aldaar (Martinikerk).

6  Annigjen Smith is geboren te Groningen (Visserstraat), is gedoopt op woensdag 20 mei 1722 aldaar (A-kerk).

7  Tjabina Smith is gedoopt op woensdag 20 mei 1722 te Groningen.

8  Gabbijna Smith is geboren te Groningen (Visserstraat), is gedoopt op zondag 31 oktober 1723 aldaar in de A-Kerk.

9  Annechjen Smith is geboren te Groningen (Visserstraat), is gedoopt op zondag 12 november 1724 aldaar (A-kerk).

10  Konradus Smith is geboren te Groningen (Visserstraat), is gedoopt op zondag 8 september 1726 aldaar (A-kerk).

11  Konraet Smith is gedoopt op donderdag 6 april 1730 te Groningen.

12  Koenraat Smith is geboren te Groningen (tussen Herepoort en Oosterpoort), is gedoopt op vrijdag 6 april 1731 aldaar (Martinikerk).

VII-V  Mechteld Wachloo, dochter van Conradus Wachloo (Pastor in 't Fort Bellinghwolda) en Tyabbetien Broeils (VI-K).

Mechteld trouwt op vrijdag 31 augustus 1714 te Leer (D) met Derck Block. Derck is afkomstig uit Leer (D).

Derck was later gehuwd (2) met Geertruit Jans Clevius.<53>

Van Derck en Mechteld is een kind bekend:

1  Conraed Block is gedoopt op zondag 3 februari 1715 te Oude Pekela.

VII-W  Steven Broeils, zoon van Edzo Broeils (VI-L) en Epke Lamberts, landbouwer op Groot Hoysum, wonende te Warffum, is geboren op vrijdag 14 januari 1684 (doop niet gevonden), is begraven op donderdag 5 mei 1729. Steven werd 45 jaar.

Steven trouwt in 1709 te Breede met Anje Cornelius, dochter van Cornelis. Anje is geboren in 1680, is overleden op donderdag 22 september 1746, is begraven op vrijdag 30 september 1746. Anje werd 66 jaar.

Steven en Anje werden op 12 maart 1711 op belijdenis te Warffum aangenomen.

Van Steven en Anje zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltjen Stevens Broeils is gedoopt op zondag 9 augustus 1711 te Warffum, zie VIII-AK.

2  Edze Broeils is gedoopt op zondag 10 juli 1712 te Warffum (moeder heet hier Anje Pieters).

3  Jantjen Broeils is geboren te Warffum op Hoijsum, is gedoopt op vrijdag 30 maart 1714 aldaar.

4  Jantje Steevens Broeils is gedoopt op zondag 24 maart 1715 te Warffum, zie VIII-AL.

5  Edze Broeils is gedoopt op zondag 17 mei 1716 te Warffum.

6  Edze Broeyls is gedoopt op woensdag 6 april 1718 te Warffum in februari op de Breede wegens 't hoge water, gedoopt, zie VIII-AM.

7  Jan Broeils is gedoopt op zondag 26 november 1719 te Warffum op Hoijsum.

8  Kornelis Stevens Broeils is geboren op Groot Hoysum, is gedoopt op zondag 26 november 1719 te Warffum, zie VIII-AN.

VII-X  Lammert Edzes Broijls ook genaamd Lambert Breuls, zoon van Edzo Broeils (VI-L) en Epke Lamberts, landbouwer in de Zuiderhorn, wonende te Warffum, is geboren aldaar geboren in de 4e week na St. Maartensvloed, is gedoopt op donderdag 31 oktober 1686 aldaar.

Lammert was gehuwd (1) met Aafke Drewes.

Van Lammert en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltjen Broeijls is gedoopt op zondag 2 april 1713 te Warffum, zie VIII-AO.

2  Epke Lammerts Broijls is gedoopt op vrijdag 13 maart 1716 te Usquert, zie VIII-AP.

Lammert trouwt op zondag 14 juni 1744 te Usquert (2) met Grietje Jacobs.<54>


<55>

Van Lammert en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

3  Sybrecht Lamberts Breuils is gedoopt op vrijdag 9 oktober 1744 te Usquert (na voorgaande opschorting des doops en bestraffing van wegen te vroege beslapinge), zie VIII-AQ.

4  Aafke Lammerts Breuls is gedoopt op zondag 6 maart 1746 te Usquert.

5  Lammegijn Lammerts Breuls is gedoopt op zondag 27 oktober 1748 te Usquert , zie VIII-AR.<56>

6  Edze Lammert Broiels is gedoopt op zondag 4 april 1751 te Warffum, zie VIII-AS.

7  Jacob Lammerts Bruel is gedoopt op zondag 2 februari 1755 te Warffum, zie VIII-AT.

VII-Y  Sywerdina Broeils ook genaamd Dina, dochter van Edzo Broeils (VI-L) en Epke Lamberts, wonende te Warffum, is geboren op zaterdag 13 februari 1694, is gedoopt op donderdag 18 februari 1694 aldaar.

Siwerdina Broeils 26 juli 1716 te Baflo als lidmate aangekomen.
Sywerdina kwam op 8 september 1719 van Baflo in Warffum als lidmate aan.

Sywerdina gaat in ondertrouw op donderdag 16 maart 1719 (afkondiging), trouwt op zondag 7 mei 1719 te Baflo (1) met Roelf Coops. Roelf, commisaris.

Volgens de huwelijksaantekening was Roelf commissarius tot Warffum en Siwerdina dochter van Hoisum, wonende tot Baflo.

Van Roelf en Sywerdina zijn vier kinderen bekend:

1  Coop Roelfs is gedoopt op dinsdag 12 december 1719 te Warffum.

2  Epke Roelfs is gedoopt op woensdag 5 november 1721 te Warffum.

3  Coop Roelfs is gedoopt op zondag 2 mei 1723 te Warffum.

4  Edze Roelfs is gedoopt op zondag 26 mei 1726 te Warffum.

Sywerdina trouwt op vrijdag 10 september 1728 te Warffum (2) met Egge Jakobs.

Volgens de huwelijksaantekening kwamen Egge en Sijwerdina beide van Westeremden.

VII-Z  Sebastiaan Broeils ook genaamd Breuls, zoon van Edzo Broeils (VI-L) en Epke Lamberts, landbouwer op Hiddingezijl, wonende te Saaxumhuizen (Gr), is geboren op maandag 3 oktober 1695 te Saaxumhuizen, is gedoopt op donderdag 6 oktober 1695 te Warffum.

Sebastiaan trouwt op zondag 30 november 1727 te Baflo (1) met Hemke Ulferts. Hemke, wonende te Warffum en te Saaxumhuizen (Gr), is afkomstig uit Ulrum.

Volgens de huwelijksaantekening kwam Hemke met att. van Warffum.
Volgens de afkondiging kwam Sebastiaan van Warffum en Hemke van Ulrum.

Van Sebastiaan en Hemke zijn zes kinderen bekend:

1  Epke Sebastiaans Broeils is gedoopt op zondag 13 maart 1729 te Saaxumhuizen (Gr).

2  Edse Sebastiaans Broeils is gedoopt op zondag 19 augustus 1731 te Saaxumhuizen (Gr).

3  Ulphert Bastiaans Broeils is gedoopt op zondag 18 januari 1733 te Westernieland, zie VIII-AU.

4  Epke Sebastiaans Broeils is geboren te Saaxumhuizen (Gr), is gedoopt op zondag 1 mei 1735 te Westernieland, zie VIII-AV.

5  Cernelske Sebastiaans Broeils is gedoopt op dinsdag 9 juli 1737 te Westernieland.

6  Cernelske Sebastiaans Broeils is gedoopt op zondag 17 januari 1740 te Westernieland, zie VIII-AW.

Sebastiaan trouwt op maandag 7 juni 1745 te Den Andel (2) met Trijnje Melles.

Volgens de huwelijksaantekening kwam Bastiaan van Saaxumhuizen.

Van Sebastiaan en Trijnje zijn vier kinderen bekend:

7  Aaltjen Broeils is gedoopt op vrijdag 25 maart 1746 te Den Andel (hier gedoopt omdat de functie in Nieland vacant is).

8  Melle Broeils is gedoopt op zondag 14 maart 1751 te Westernieland.

9  Bina Bastiaans is geboren 1752 of 1753 te Westernieland, zie VIII-AX.

10  Tjabbechijn Broeils is gedoopt op zondag 27 juli 1755 te Westernieland.

VII-AA  Aeltien Broeils ook genaamd Aaltje Broijls, dochter van Edzo Broeils (VI-L) en Epke Lamberts, is gedoopt op donderdag 17 oktober 1697 te Warffum.

Aeltjen Broeils op 10 juli 1718 te Baflo als lidmate aangekomen.(Mogelijk deze Aeltien)

Aeltien trouwt op vrijdag 4 april 1721 te Baflo (afkondiging op 16 maart) met Eijso Jacobs.

Volgens de huwelijksaantekening kwamen Eijso en Aeltjen beide van Baflo.

Van Eijso en Aeltien zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jacob Eisses is gedoopt op zondag 8 februari 1722 te Menkeweer.

2  Epke Eisses is geboren te Menkeweer, is gedoopt op zondag 17 januari 1723 aldaar (doopboek Baflo), zie VIII-AY.

3  Jacob Eisses is gedoopt op zondag 6 februari 1724 te Menkeweer.

4  Gertruit Eisses is gedoopt op zondag 27 mei 1725 te Menkeweer.

5  Getruit Eisses is gedoopt op vrijdag 21 juni 1726 te Menkeweer.

6  Trijntie Eisses is gedoopt op zondag 5 oktober 1727 te Menkeweer.

7  Geertruit Eisses is gedoopt op zondag 7 november 1728 te Menkeweer.

8  Edze Eisses is gedoopt op zondag 12 februari 1730 te Menkeweer.

9  Trijntjen Eisses is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te Baflo en Rasquert.

10  Edze Eisses is gedoopt op vrijdag 4 oktober 1737 te Uithuizen.

11  Trijntje Eisses is gedoopt op zaterdag 4 juli 1739 te Uithuizen.

12  Steven Eisses is gedoopt op zondag 27 november 1740 te Uithuizen.

VII-AB  Aeltjen Jacobs Hardenberg, dochter van Jacob Peters Hardenberg (chirurgijn) en Trientien Broeils (VI-N), is gedoopt op donderdag 18 september 1692 te Warffum.

Aeltjen gaat in ondertrouw op zondag 27 januari 1715 te Usquert (afkondiging), trouwt op zondag 17 februari 1715 aldaar met Jan Trebben, zoon van Dr. Wilhelmus Trebben (redger te Wetsinge) en Niesjen Jansen. Jan is afkomstig uit Usquert, is gedoopt op donderdag 21 april 1689 te Winsum.

Van Jan en Aeltjen zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntjen Trebben is gedoopt op zondag 24 januari 1717 te Winsum (Gr).

2  Trijntjen Trebben is gedoopt op zondag 23 januari 1718 te Winsum (Gr).

3  Willem Trebben is gedoopt op zondag 23 april 1719 te Winsum (Gr).

VII-AC  Jkvr. Clara Feyoena van Sytzama, dochter van Pier Willem van Sytzama (VI-Q) en Ebella Juliana Aebinga barones van Humalda, dichteres, is geboren op dinsdag 5 april 1729 te Friens (Beslingastate), is overleden op dinsdag 1 september 1807 te Heemse. Clara werd 78 jaar.

Clara trouwt op zondag 6 september 1750 te Bellingeweer met Isaac Reinder baron van Raesfelt, zoon van Evert Elbert Anton baron van Raesfelt en Jacoba Henriette Arnolda van Uterwijck. Isaac, heer van heemse etc, is begraven te Heemse (in de kerk).

Van Isaac en Clara is een kind bekend:

1  Ermgard Ebella Juliana van Raesfelt is gedoopt op zondag 16 oktober 1757 te Heemse, zie VIII-AZ.

VII-AD  Frans Onno van Sytzama, zoon van Pier Willem van Sytzama (VI-Q) en Geertruyd Fouck barones van Burmania, schepper van Winsum, is gedoopt op zondag 26 september 1734 te Bellingeweer, is overleden in 1795. Frans werd 61 jaar.

Frans had een buitenechtelijke relatie met Johanna Allegonda Poeles, dochter van Reinier Poeles (hellebaardier) en Catharina Johanna van Vliet. Johanna, naaister, is geboren op vrijdag 4 maart 1763 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 9 december 1818 te Obergum. Johanna werd 55 jaar.

Johanna Alegonda Poeles van Den Haag en wonende te Obergum, huwde te Obergum en Maarhuizen, op 7 maart 1802, met Jan Alberts Prins van Westernieland en wonende te Winsum. Kennelijk heet de bruidegom van 1802 Jan Alberts Prins later bij zijn overlijden Jan Alberts Zwart.

Men leze: "Frans Onno Baron van Sijtzema, heer van Bellingeweer en Johanna Allegonda Poeles 1794", bewerkte gravure. (http://www.groningermuseum.nl/uploads/jaarverslag%202002.pdf)
En tevens: "De Borgheer van Bellingeweer en het Bedrogen Linnennaaistertje". Van P. Noord.
http://www.winshem.nl/1996/borgheer/borgheer.htm

Johanna was later gehuwd (2) met Jan Alberts Prins.<57,58>

Van Frans en Johanna is een natuurlijk kind bekend:

1  Geertruid Fuck van Sijtzama is geboren op donderdag 3 oktober 1782 te Langen (D), zie VIII-BA.

VII-AE  Maurits Pico Diderik van Sytzama, zoon van Jhr. Fecco Dominicus van Sytzama (VI-R) en Anna Clant, commies-generaal der financien en lid van de provinciale staten van Friesland, is geboren op vrijdag 27 juli 1731 te Groningen, is overleden op zondag 24 mei 1795 te Leeuwarden, is begraven te Driesum. Maurits werd 63 jaar.

Maurits trouwt op zondag 6 januari 1760 te Oudwoude met Catharina Maria van Heemstra, dochter van Willem Hendrick van Heemstra (postmeester van de Provincie Friesland) en Wija Catharina van Glinstra. Catharina is geboren op vrijdag 25 april 1732 te Oudwoude (op Vogelsangstate), is overleden op vrijdag 7 december 1804 te Driesum (op Rinsmastate). Catharina werd 72 jaar.

Van Maurits en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Douwe Jan Andries van Sytzama is gedoopt op zondag 1 maart 1761 te Driesum, is overleden op zondag 15 maart 1807 aldaar. Douwe werd 46 jaar.

2  Mr. Willem Hendrik baron van Sytzama, raadsheer in het hof van Friesland en lid 2e kamer, is geboren op maandag 14 februari 1763 te Driesum, is overleden op dinsdag 5 april 1842 te Kollum (ongehuwd). Willem werd 79 jaar.

3  Wija Catharina van Sytzama is geboren op maandag 1 april 1765 te Driesum, is gedoopt op zondag 21 april 1765 aldaar, is overleden op zaterdag 21 november 1835 te Kollumerland (ongehuwd). Wija werd 70 jaar.

4  Johannes Galenus baron van Sytzama is geboren op zondag 2 augustus 1767 te Driesum, zie VIII-BB.

5  Schelto Vincent van Sytzama is gedoopt op maandag 15 mei 1769 te Driesum.

6  Anna barones van Sytzama is geboren op dinsdag 23 maart 1773 en afkomstig uit Driesum, zie VIII-BC.

VII-AF  Johanna Geertruit Juliana van Sytzama, dochter van Jhr. Fecco Dominicus van Sytzama (VI-R) en Anna Clant, is gedoopt op zondag 7 september 1732 te Friens, is overleden te Vollenhove, is begraven op zaterdag 2 maart 1771 aldaar. Johanna werd 38 jaar.

Johanna trouwt op zondag 23 september 1753 te Dantumadeel met Lodewijk Arend Sloet tot Plattenberg. Lodewijk is overleden te Vollenhove, is begraven op zaterdag 4 januari 1800 aldaar.

Van Lodewijk en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Sloet tot Plattenberg is doodgeboren op maandag 11 november 1754 te Vollenhove.

2  Anna Johanna Judith Sloet tot Plattenberg is geboren op vrijdag 20 februari 1756 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 22 februari 1756 aldaar, zie VIII-BD.

3  Egbertus Dannenberg Sloet tot Plattenberg is geboren op maandag 6 juni 1757 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 12 juni 1757 aldaar, is overleden op zondag 4 maart 1759 aldaar, is begraven op dinsdag 6 maart 1759 aldaar (in de grafkelder in de kerk). Egbertus werd 1 jaar.

4  Frouck Julliana Geertruit Sloet tot Plattenberg is geboren op zondag 11 februari 1759 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 11 februari 1759 aldaar, is overleden op woensdag 19 september 1759 aldaar.

5  Johanna Catharina barones Sloet tot Plattenberg is geboren op vrijdag 19 september 1760 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 21 september 1760 aldaar, zie VIII-BE.

6  doodgeboren zoon Sloet tot Plattenberg is doodgeboren op zaterdag 4 september 1762 te Vollenhove, is begraven op vrijdag 10 september 1762 aldaar.

7  doodgeboren zoon Sloet tot Plattenberg is doodgeboren op maandag 10 oktober 1763 te Vollenhove, is begraven op dinsdag 18 oktober 1763 aldaar.

8  Frouck Julliana Geertruit barones Sloet tot Plattenberg is geboren op dinsdag 6 november 1764 te Rijssen, is gedoopt op woensdag 7 november 1764 te Vollenhove, zie VIII-BF.

9  doodgeboren dochter Sloet tot Plattenberg is doodgeboren op vrijdag 26 december 1766 te Vollenhove, is begraven op vrijdag 2 januari 1767 aldaar.

10  doodgeboren dochter Sloet tot Plattenberg is doodgeboren op donderdag 4 februari 1768 te Vollenhove, is begraven op vrijdag 12 februari 1768 aldaar.

11  doodgeboren kind Sloet tot Plattenberg is doodgeboren op donderdag 14 februari 1771 te Vollenhove.

VII-AG  Saackjen Sighers, dochter van Siger Sighers (VI-U) en Alagonda Johanna Veldtman, is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op zaterdag 1 februari 1698 (Grote Kerk), is overleden op vrijdag 7 augustus 1733 aldaar (breukeldodenboek, wordt hierin sijna Sijghers genoemd). Saackjen werd 35 jaar.

Saackjen trouwt op zondag 30 juli 1719 te Groningen met Lambert Berghuijs, zoon van Peter Berghuijs (hopman) en Catharina Hoisingius. Lambert, capitain van een compagnie infanterije en commandeur van coevorden, is geboren te Groningen (Brede Markt), is gedoopt op dinsdag 5 januari 1694 aldaar (Grote Kerk).

Pro qua de Heer Lieutenant Collonel Veldtman, als oom.

Van Lambert en Saackjen zijn tien kinderen bekend:

1  Catharina Berghuijs is geboren te Groningen (Kreupelstraat), is gedoopt op zondag 26 januari 1721 aldaar (A-kerk), zie VIII-BG.

2  Ficko Berghuijs is geboren te Groningen (aan de Grote Markt), is gedoopt op vrijdag 25 september 1722 aldaar (Martinikerk).

3  Ficko Berghuijs, drost der beide Oldambten, is geboren te Groningen (Violenstraat), is gedoopt op zondag 21 november 1723 aldaar (Nieuwe Kerk), is overleden op zaterdag 7 september 1782 aldaar (Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk 1781-1793). Ficko werd 58 jaar.

4  Pieter Berghuijs is geboren te Groningen (Violenstraat), is gedoopt op dinsdag 9 januari 1725 aldaar (Martinikerk).

5  Hendrik Berghuijs is gedoopt op zondag 28 juli 1726 te Coevorden.

6  Alegonda Johanna Berghuijs is gedoopt op donderdag 28 augustus 1727 te Coevorden.

7  Hindrik Berghuijs is gedoopt op zondag 24 april 1729 te Coevorden.

8  Margrieta Berghuijs is gedoopt op zondag 24 april 1729 te Coevorden, is overleden op maandag 12 juni 1809 te Groningen (kinderloos). Margrieta werd 80 jaar.

Margrieta trouwt op zondag 4 mei 1755 te Leeuwarden (Jacobijnerker) (1) met Aggeus Hamerster. Aggeus, advocaat. Margrieta trouwt op zaterdag 18 februari 1775 te Groningen (2) met Lourens Adrian Trip. Lourens, raadsheer, is begraven op zondag 15 december 1782 te Groningen (registratie, breukeldodenboek).

9  Alegonda Johanna Berghuijs is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op woensdag 24 januari 1731 aldaar (A-kerk).

10  Hendrik Veldtman Berghuijs is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op zondag 11 mei 1732 aldaar (Martinikerk).

VII-AH  Bartold de Schepper, zoon van Sybrant de Schepper (VI-V) en Imilia Josina van Nijsten, is gedoopt op zondag 19 februari 1690 te Leeuwarden.

Bartold was gehuwd met Hendrica Maria Verhoeff. Hendrica is gedoopt op zondag 20 maart 1701 te Deventer.

Van Bartold en Hendrica is een kind bekend:

1  Imilius Josinus de Schepper is geboren op zondag 27 mei 1736 te Deventer, zie VIII-BH.

VII-AI  Lodewijk rijksvrijheer van Plettenberg, zoon van Hans Willem rijksvrijheer van Plettenberg (kol. comm. van een regiment inf. in Statendienst) en Albertina de Schepper (VI-W), adjudant van prins Jan Willem Friso, etc. en majoor, is geboren op dinsdag 13 juli 1688 te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 15 juli 1688 aldaar (vader is overste luitenant), is overleden op zaterdag 24 februari 1742. Lodewijk werd 53 jaar.

Lodewijk gaat in ondertrouw op vrijdag 9 augustus 1720 te Leeuwarden, trouwt op dinsdag 27 augustus 1720 te Utrecht (18 augustus att. afgegeven naar Utrecht) met Ermgard Heinsius, dochter van Mr. DaniŽl Heyns en Isabella Maria van Veen. Ermgard is geboren in 1695 te Batavia, is overleden op vrijdag 13 januari 1758. Ermgard werd 63 jaar.

Van Lodewijk en Ermgard zijn zeven kinderen bekend:

1  Dr. Hans Willem baron van Plettenberg, griffier van het hof van Friesland, etc, is geboren op donderdag 16 oktober 1721 te Utrecht, is overleden op vrijdag 14 april 1780 te Leeuwarden (ongehuwd). Hans werd 58 jaar.

2  Maria van Plettenberg is gedoopt op woensdag 27 oktober 1723 te Leeuwarden.

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 3 januari 1744 te Leeuwarden, trouwt op woensdag 15 januari 1744 aldaar (in de Jacobijnerkerk) met haar volle neef Jan Poppe Andree van Plettenberg, zoon van Hendrick Casimier rijksvrijheer van Plettenberg (VII-AJ) en Elijsabeth Titia van Haren. Jan is gedoopt op vrijdag 1 mei 1722 te Leeuwarden.

3  DaniŽl Antony rijksvrijheer van Plettenberg is geboren op donderdag 8 maart 1725, is gedoopt op woensdag 14 maart 1725 te Utrecht, zie VIII-BI.

4  Albertina Sophia van Plettenberg is geboren op zondag 13 april 1727 te Utrecht, is gedoopt op zondag 27 april 1727 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 22 december 1808 aldaar. Albertina werd 81 jaar.

Albertina gaat in ondertrouw op vrijdag 22 augustus 1760 te Leeuwarden (att. afgegeven op 31 december 1760, naar Surhuizum) met Jan Lodewijk Doys van Haersma. Jan, raad ordinaris in den hove van Friesland, is geboren op donderdag 5 augustus 1723 te Augustinusga, is overleden na 1788. Jan werd minstens 65 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Maria Louisa van Glinstra.<59,60>

5  Abram van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 29 april 1729 te Leeuwarden.

6  Alexandrina Eleonora van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 17 november 1730 te Leeuwarden.

7  Alexandrina Eleonora van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 25 januari 1732 te Leeuwarden, is overleden waarschijnlijk te Leeuwarden op 12 juni 1809, ongehuwd..

VII-AJ  Hendrick Casimier rijksvrijheer van Plettenberg, zoon van Hans Willem rijksvrijheer van Plettenberg (kol. comm. van een regiment inf. in Statendienst) en Albertina de Schepper (VI-W), majoor, wonende te Maastricht, is gedoopt op donderdag 10 januari 1697 te Leeuwarden.

Hendrick trouwt op zondag 27 juli 1721 te Morra (1) met Elijsabeth Titia van Haren.

Van Hendrick en Elijsabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Poppe Andree van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 1 mei 1722 te Leeuwarden.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 3 januari 1744 te Leeuwarden, trouwt op woensdag 15 januari 1744 aldaar (in de Jacobijnerkerk) met zijn volle nicht Maria van Plettenberg, dochter van Lodewijk rijksvrijheer van Plettenberg (VII-AI) en Ermgard Heinsius. Maria is gedoopt op woensdag 27 oktober 1723 te Leeuwarden.

2  Hans Willem van Plettenberg is gedoopt op zondag 18 april 1723 te Leeuwarden.

Hendrick trouwt op zondag 16 januari 1729 te Leeuwarden in de Grote Kerk (2) met Antonia Heinsius. Antonia is overleden te Leeuwarden, is begraven op dinsdag 16 januari 1731 aldaar (bij de Jacobijnerkerk).

Van Hendrick en Antonia zijn twee kinderen bekend:

3  Elysabeth Titia van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1729 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 17 november 1729 aldaar, is begraven aldaar (bij de Jacobijnerkerk).

4  ..... van Plettenberg is overleden te Leeuwarden, is begraven op donderdag 4 januari 1731 (bij de Jacobijnerkerk).

Hendrick gaat in ondertrouw op vrijdag 25 januari 1732 te Leeuwarden, trouwt op woensdag 13 februari 1732 aldaar (3) met Peternella Agatha van Amama ook genaamd Agatha Petronella van Amama. Peternella, wonende te Leeuwarden.

Van Hendrick en Peternella zijn vijf kinderen bekend:

5  Hans Willem van Plettenberg is gedoopt op woensdag 3 december 1732 te Leeuwarden, zie VIII-BJ.

6  Ybella Alegonda van Plettenberg is gedoopt op woensdag 23 november 1735 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 11 december 1813 aldaar. Ybella werd 78 jaar.

7  Elysabeth Anthonia van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 21 december 1736 te Leeuwarden.

8  Hendrik Casimier van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 17 januari 1738 te Leeuwarden.

9  Joachim van Plettenberg is gedoopt op vrijdag 13 maart 1739 te Leeuwarden.


Generatie VIII

VIII-A  Johan Coenders van Idsinga ook genaamd Jan, zoon van Gijsbert Arensma van Idsinga (VII-A) en Jkvr. Wilhelmina Eduarda van Burmania, griffier van de Staten van Friesland en lid provinciale staten, is geboren op dinsdag 20 april 1751 te Marrum, is gedoopt op zondag 25 april 1751 aldaar, is overleden op vrijdag 1 april 1842 te Leeuwarden. Johan werd 90 jaar.

Johan gaat in ondertrouw op vrijdag 6 februari 1784 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 15 februari 1784 aldaar (getrouwd op het stadhuis) (1) met Tjebbigje Heymans ook genaamd Tjebbina Heimans en Heymens.

Van Johan en Tjebbigje is een kind bekend:

1  Guillelmine Gertrude van Idsinga ook genaamd Wilhelmina Geertruida van Idsinga is geboren op donderdag 20 november 1788, is gedoopt op zondag 7 december 1788 te Leeuwarden, is overleden op maandag 3 mei 1819 aldaar. Guillelmine werd 30 jaar.

Johan trouwt op maandag 10 april 1797 te Warga (2) met Geertruida Stijl, dochter van Symon Symons Stijl en Grietje Hannema. Geertruida is geboren op vrijdag 17 december 1751 te Harlingen, is overleden op donderdag 14 december 1826 te Leeuwarden. Geertruida werd 74 jaar.

VIII-B  Alegonda Coenders van Idsinga, dochter van Gijsbert Arensma van Idsinga (VII-A) en Jkvr. Wilhelmina Eduarda van Burmania, is geboren op zaterdag 23 juni 1759 te Hallum (op Goslinga State), is gedoopt op zondag 15 juli 1759 te Marrum, is overleden op dinsdag 31 oktober 1826 te Ferwerderadeel. Alegonda werd 67 jaar.

Alegonda trouwt op zondag 13 juni 1779 te Reitsum met Thomas Francios Martin, zoon van Isaac Martin (generaal-majoor onder graaf Bijlandt) en Susanna Guerin. Thomas, luitenant bij kolonel graaf van Bijlant en gecommitteerde ten Landdage in Friesland, is geboren op donderdag 4 september 1755 te Breda, is overleden op maandag 8 juli 1839 te Hallum (op Goslinga State). Thomas werd 83 jaar.

Diverse gegevens over de familie Martin en nazaten komen uit "De Nederlandsche Leeuw 1914", blz.212 en 213.

Van Thomas en Alegonda zijn vier kinderen bekend:

1  Eduard Marius Martin is geboren op dinsdag 11 april 1780 te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 4 mei 1780 aldaar, is overleden op maandag 19 augustus 1833 te Hallum (op Goslinga State, ongehuwd), is begraven aldaar. Eduard werd 53 jaar.

2  Isaac Gijsbert Arentsma Martin, ontvanger der belastingen, assessor in de Grietenij Ferweradeel en plaatsvervangend kantonrechter in Hallum, is geboren op dinsdag 13 maart 1781 te Hallum, is gedoopt op zondag 29 april 1781 aldaar (doopgetuige was Willemina Eduarda van Burmania), is overleden op donderdag 1 december 1859 aldaar (op Goslinga State, ongehuwd), is begraven aldaar. Isaac werd 78 jaar.

3  Pieter Francios Martin is geboren op zaterdag 26 april 1783 te Hallum, is gedoopt op zondag 4 mei 1783 aldaar (in aanwezigheid van Willemina Eduarda van Burmania), zie IX-A.

4  Duco Willem Johan Martin is geboren op woensdag 3 november 1802 te Hallum, is overleden op woensdag 3 november 1802 aldaar.

VIII-C  Jhr. Dr. Johan van Idsinga, zoon van Matthijs Aerent van Idsinga (VII-B) en Anna van Alberda van Nijenstein, burgemeester van Leeuwarden, etc., is geboren op maandag 19 maart 1736 te Groningen, is overleden op dinsdag 22 maart 1814 te Leeuwarden. Johan werd 78 jaar.

Johan gaat in ondertrouw op vrijdag 20 juni 1766 te Leeuwarden, trouwt op dinsdag 8 juli 1766 te Niekerk met Schadina Sophia Alberda van Bloemersma, dochter van Edzart Reint Alberda van Bloemersma en Adriana Sophia Gockinga. Schadina is geboren op donderdag 19 januari 1741 te Groningen, is overleden op zondag 6 september 1807 te Leeuwarden, is begraven te Marrum. Schadina werd 66 jaar.

Op 29 juni 1766 attestatie afgegeven naar Faan.

Van Johan en Schadina zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Alegonda van Idsinga is geboren op donderdag 5 oktober 1769 te Leeuwarden, is begraven op maandag 5 februari 1787 aldaar. Anna werd 17 jaar.

2  Adriana S. van Idsinga is geboren op zondag 23 maart 1777, is gedoopt op vrijdag 4 april 1777 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk).

VIII-D  Jhr. Albertus van Harinxma thoe Slooten, zoon van Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten (luitenant) en Margaretha Titia Coenders (VII-C), baljuw, is geboren op maandag 8 juli 1765, is gedoopt op woensdag 24 juli 1765 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), is overleden op woensdag 24 april 1816 te Holwerd. Albertus werd 50 jaar.

Albertus trouwt op maandag 16 februari 1801 te Holwerd (derde proclamatie 15 februari 1801, met att. naar Driesum; huwelijk is bevestigd door het nedergerecht) met Anna barones van Sytzama, zie VIII-BC.

Van Albertus en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Johan Sippo baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op maandag 17 mei 1802, is gedoopt op donderdag 15 juli 1802 te Holwerd, is overleden op maandag 16 augustus 1852 te Westdongeradeel (ongehuwd), is begraven te Waaxens. Johan werd 50 jaar.

2  Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op dinsdag 3 januari 1804, is gedoopt op zondag 19 februari 1804 te Holwerd, zie IX-B.

3  Douwe Jan Andries baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 12 april 1806, is gedoopt op zondag 18 mei 1806 te Holwerd.

Douwe trouwt op donderdag 29 september 1836 te Bergum met Jkvr. Duconia Martena Dorothea van Heemstra, dochter van Jhr. Cornelis Scheltinga van Heemstra en Anna Agatha Geertruida van Sixma. Duconia is geboren op donderdag 9 januari 1812 te Oenkerk, is overleden op dinsdag 29 januari 1839 te Leeuwarden. Duconia werd 27 jaar.

4  Margaretha Titia barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op maandag 28 december 1807, is gedoopt op zondag 28 februari 1808 te Holwerd, is overleden op maandag 20 november 1876 te Leeuwarden, is begraven te Waaxens. Margaretha werd 68 jaar.

Margaretha trouwt op donderdag 15 april 1847 te Leeuwarden met Robbert Gevaerts van Geervliet, zoon van Paulus Gevaerts en Wilhelmina Cornelia van Hoorn. Robbert is geboren in 1804 te Dordrecht, is overleden op zaterdag 6 december 1879 te Leeuwarden. Robbert werd 75 jaar.

Robbert was eerder gehuwd (1) met Jkvr. Catharina Maria van Heemstra.<61,62>

5  Catharina Maria barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op dinsdag 31 oktober 1809, is gedoopt op zondag 3 december 1809 te Holwerd, zie IX-C.

6  Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op vrijdag 17 april 1812 te Holwerd, is overleden op vrijdag 6 februari 1885 te Leeuwarden (ongehuwd), is begraven te Waaxens. Pieter werd 72 jaar.

VIII-E  Eleonora Houdina van Glinstra, dochter van Assuerus van Glinstra (gecommiteerde secretaris) en Johanna van Wyckel (VII-D), is overleden te Groningen, is begraven op donderdag 6 februari 1777 aldaar (breukeldodenboek).

Eleonora gaat in ondertrouw op donderdag 18 juni 1733 te Groningen (10 juli 1733 te Leeuwarden), trouwt op zondag 19 juli 1733 te Leeuwarden (Att. afgegeven, naar Blessum ) met Hindrick Veldtman, zoon van Ficco Veldtman en Johanna Maria Mengers. Hindrick, burgemeester van Groningen en schepper der drie Delfzijlen, is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op dinsdag 30 december 1687 aldaar (Martinikerk), is overleden op vrijdag 28 september 1753 aldaar (datum uit het Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens), is begraven op zaterdag 6 oktober 1753 aldaar (Breukeldodenboek). Hindrick werd 65 jaar.

Hindrick was eerder gehuwd (1) met Margareta Rolijna Nijsingh.<63,64> Hindrick was eerder gehuwd (2) met Elisabeth Appius.<65,66>

Van Hindrick en Eleonora zijn vier kinderen bekend:

1  Assueres Johannes Veldtman is geboren te Groningen (Haddingestraat), is gedoopt op vrijdag 28 mei 1734 aldaar (Martinikerk, gedoopt als Asseures Johannes), zie IX-D.

2  Johanna Maria Veldtman is geboren te Groningen (Haddingestraat), is gedoopt op vrijdag 29 juni 1736 aldaar (Grote Kerk), zie IX-E.

3  Ava Hinrica Veldtman is geboren te Groningen (Haddingestraat), is gedoopt op zondag 22 september 1737 aldaar (A-kerk).

4  Hinderick Ficco Veltman is geboren te Groningen (Haddingestraat), is gedoopt op woensdag 10 juni 1739 aldaar (A-kerk).

VIII-F  Avia Cornelia van Glinstra ook genaamd Aafke, dochter van Assuerus van Glinstra (gecommiteerde secretaris) en Johanna van Wyckel (VII-D), is geboren op dinsdag 22 februari 1701 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 11 juni 1772 aldaar. Avia werd 71 jaar.

Avia gaat in ondertrouw op vrijdag 15 april 1735 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 24 april 1735 te Rijperkerk Hardegarijp met haar achterneef Johannes Saackma van Wyckel, zie VII-F.

VIII-G  Eritia Saakma van Wyckel, dochter van Johannes Saackma van Wyckel (VII-F) en Anna Maria van Sminia, is gedoopt op woensdag 31 oktober 1714 te Leeuwarden, is overleden op zondag 1 april 1792 aldaar, is begraven te Augustinusga (in de kerk). Eritia werd 77 jaar.

Eritia trouwt op zondag 19 mei 1754 te Britsum met haar verre neef Aulus Eelcoos van Haersma, zie VIII-R.

Van Aulus en Eritia is een kind bekend:

1  Hendrik van Haersma.

Hendrik is zes weken oud geworden.

VIII-H  Joanna Maria Saackma van Wyckel, dochter van Johannes Saackma van Wyckel (VII-F) en Anna Maria van Sminia, is gedoopt op vrijdag 6 augustus 1717 te Leeuwarden, is overleden op zondag 16 september 1792 te Oudega (Groot Haersmastate). Joanna werd 75 jaar.

Joanna gaat in ondertrouw op zondag 16 september 1736 te Dokkum (derde proclamatie) (1) met haar verre neef Eelco van Haersma, zie VIII-P.

Van Eelco en Joanna is een kind bekend:

1  Mr. Hector Livius van Haersma is geboren op zondag 8 december 1737 te Jelsum, is gedoopt op zondag 15 december 1737 aldaar, zie IX-F.

Joanna trouwt op maandag 19 april 1756 te Oudega (2) met Livius van Haersma, zoon van Aulus van Haersma (grietman van Smallingerland) en Anna van Scheltinga. Livius, grietman van Smallingerland etc., is geboren op zaterdag 20 mei 1702 te Oudega, is overleden op vrijdag 30 januari 1778 aldaar (Groot Haersmastate), is begraven aldaar. Livius werd 75 jaar.

Livius was eerder gehuwd (1) met Auckjen van Haersma (zie VII-I.4).<67,68>

VIII-I  Dodonea Helena van Wyckel, dochter van Johannes Saackma van Wyckel (VII-F) en Catharina Knock, is gedoopt op woensdag 11 februari 1722 te Leeuwarden, is overleden op maandag 8 maart 1756 te Leer (D). Dodonea werd 34 jaar.

Dodonea gaat in ondertrouw op vrijdag 19 oktober 1753 te Leeuwarden, trouwt op zondag 28 oktober 1753 aldaar (att. afgegeven naar Britsum) met Onco van Rheden. Onco is geboren in 1717 te Leer (D), is overleden op zaterdag 6 april 1776. Onco werd 59 jaar.

Onco was heer te BŲllinghausen en Eysveld in Oostfriesland en ridderschaps-deputeerde.

Onco was eerder gehuwd (1) met Aaltje Groenevelt.<69> Onco was eerder gehuwd (2) met Gerardina Wiarda.<70>

Van Onco en Dodonea is een kind bekend:

1  Octavia Cornelia Susanna van Rheden is geboren in 1756 te Leer (D), zie IX-G.

VIII-J  Henrick Sakema van Wyckel, zoon van Johannes Saackma van Wyckel (VII-F) en Catharina Knock, is gedoopt op woensdag 20 maart 1726 te Leeuwarden.

Henrick was gehuwd met Anna Catharina Heeres.

Van Henrick en Anna is een kind bekend:

1  Avia Jaike Saakma is geboren op woensdag 30 oktober 1793, is gedoopt op donderdag 14 november 1793 te Amsterdam (in de Amstelkerk) (doopgetuigen waren Andreas Muller en Jaike Saakma van Wyckel).

VIII-K  Johanna Wilhelmina van Wyckel, dochter van Johannes Saackma van Wyckel (VII-F) en Avia Cornelia van Glinstra (VIII-F), is afkomstig uit Britsum, is gedoopt op woensdag 27 juni 1736 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 27 september 1810 (overledene laat een kind na), is begraven op zaterdag 29 september 1810 aldaar. Johanna werd 74 jaar.

Johanna trouwt op zondag 3 mei 1761 te Britsum met Godschalk van Knijff, zoon van Horatius Hiddema van Knijff (grietman van Ferwerderadeel, etc.) en Titia Hillegonda van Burum. Godschalk, gecommiteerde ten landsdage, dijkgraaf van Ferwerderadeel contributie zeedijke en ontvanger van den dorpe Ferwert, wonende te Ferwerd (Frl), is geboren op zaterdag 14 februari 1728, is gedoopt op woensdag 18 februari 1728 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 9 juli 1767 te Ferwerd (Frl). Godschalk werd 39 jaar.

Van Godschalk en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Mr. Horatius Allard Hiddema van Knijff is gedoopt op zondag 16 mei 1762 te Ferwerd (Frl), is overleden op donderdag 15 mei 1806 aldaar (op Cammingha State), is begraven aldaar. Horatius werd 43 jaar.

Horatius trouwt op zondag 3 september 1786 te Ferwerd (Frl) met Anna Elisabeth barones van Echten, dochter van Johan van Echten tot Echten en Allegonda Susanna van Haersolte. Anna is geboren 1740 of 1741, is overleden op zaterdag 26 november 1808 te Ferwerd (Frl). Anna werd hoogstens 67 jaar.

2  Joannes van Knijff is gedoopt op zondag 8 april 1764 te Ferwerd (Frl), zie IX-H.

3  Jkvr. Titia Helena van Knijff is gedoopt op zondag 8 juni 1766 te Ferwerd (Frl), is overleden op maandag 30 september 1799 te Groningen. Titia werd 33 jaar.

Titia trouwt op zondag 13 december 1789 te Huizum (Met att. van Leeuwarden) met Leonardus Stephanus Riedel, zoon van Johan Hendrik Riedel en Johanna Elizabeth Paquij. Leonardus, luitenant colonel der artillerie, is gedoopt op donderdag 27 augustus 1750 te Delft, is overleden op donderdag 13 mei 1819 te Groningen. Leonardus werd 68 jaar.

Leonardus was later gehuwd (2) met Christina Louisa Wichers.<71..73>

VIII-L  Anna Catharina Elisabet Sakema van Wyckel, dochter van Johannes Saackma van Wyckel (VII-F) en Avia Cornelia van Glinstra (VIII-F), is gedoopt op woensdag 24 juni 1739 te Leeuwarden, is overleden op maandag 4 oktober 1802 te Wirdum, Frl. (Barrahuis). Anna werd 63 jaar.

Anna gaat in ondertrouw op vrijdag 16 februari 1776 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 10 maart 1776 aldaar (bevestiging, getrouwd te Gorredijk) met Albertus Jans Busaan. Albertus is afkomstig uit Leeuwarden.

Lidmatenboek Opsterland: Op 12 november 1776 ingekomen van Britsum. In 1787 vertrokken naar Wirdum.

Van Albertus en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannis Busaan is geboren op zondag 3 augustus 1777 te Gorredijk, is gedoopt op zondag 7 september 1777 aldaar.

2  Jan Busaan is geboren op vrijdag 15 september 1780 te Gorredijk, is gedoopt op zondag 22 oktober 1780 aldaar.

3  Avia Johanna Busaan is geboren op vrijdag 11 oktober 1782 te Gorredijk, is gedoopt op zondag 10 november 1782 aldaar, zie IX-I.

VIII-M  Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, zoon van Frederik Vegelin van Claerbergen (overste luitenant) en Jaeicke van Bosman (VII-H), grootmajoor, luitenant-kolonel en majoor commandant van Hulst, later van Meenen, is gedoopt op donderdag 8 november 1696 te Leeuwarden, is overleden op zondag 8 oktober 1741 te Hulst. Philip werd 44 jaar.

Filip Ernst was 1745-1757 bailluw en schout in Hulsterambacht.

Philip gaat in ondertrouw op vrijdag 6 maart 1722 te Leeuwarden (Attestatie afgegeven op 15 maart 1722, naar Wier.), trouwt op zondag 15 maart 1722 te Wier met Helena Cunera van Amama, dochter van Joachim van Amama (kolonel) en Ebel Alegonda van Humalda. Helena is gedoopt op donderdag 9 januari 1698 te Leeuwarden (vader is kolonel Amama), is overleden op woensdag 10 november 1751 te Drachten. Helena werd 53 jaar.

Van Philip en Helena zijn zes kinderen bekend:

1  Jkvr. Ibella Allegonda Vegelin van Claerbergen is geboren op maandag 17 oktober 1729 te Deventer, zie IX-J.

2  Joachim Amama Vegelin van Claerbergen is geboren in 1732, zie IX-K.

3  Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen is gedoopt op woensdag 2 juni 1734 te Hulst, zie IX-L.

4  Jhr. Assuerus Vegelin van Claerbergen is geboren op dinsdag 16 augustus 1735 te Rinsumageest, is gedoopt op zondag 21 augustus 1735 te Rinsumageest en Sijbrandahuis, zie IX-M.

5  Nehemia Vegelin van Claerbergen is geboren op zondag 11 januari 1739 te Hulst.

6  Jkvr. Jaike Vegelin van Claerbergen is geboren op donderdag 20 april 1741 te Meenen (Vlaanderen) (West Vlaanderen), zie IX-N.

VIII-N  Aernt Aulius van Haersma ook genaamd Arent Aulus van Haersma, zoon van Dr. Hector Livius van Haersma (raadsordinaris) en Titia van Bosman (VII-I), Raad-Ordinaris in den Hove van Friesland, is gedoopt op woensdag 11 januari 1702 te Leeuwarden, is overleden op zondag 16 juni 1737 te Buitenpost, is begraven op zondag 23 juni 1737 te Leeuwarden (bij de Jacobijnerkerk). Aernt werd 35 jaar.

Aernt gaat in ondertrouw op vrijdag 17 april 1722 te Leeuwarden (Trouwboek Leeuwarden; op 26 april 1722 werd att. afgegeven naar Aengwirden) met Martha Cecilia van Bouricius, dochter van Jacobus van Bouricius (grietman van AEngwierden) en Wiskjen van Scheltinga. Martha is geboren op vrijdag 16 april 1706, is overleden op vrijdag 9 februari 1742 te Leeuwarden. Martha werd 35 jaar.

Van Aernt en Martha zijn negen kinderen bekend:

1  Catharina Wiskia van Haersma is geboren op dinsdag 26 januari 1723, zie IX-O.

2  Mr. Hector Livius van Haersma, luitenant-houtvester van Friesland, etc., is geboren op woensdag 30 augustus 1724, is overleden op maandag 16 mei 1757 te Jelsum (Haersma-state). Hector werd 32 jaar.

Hector gaat in ondertrouw op vrijdag 8 september 1752 te Leeuwarden, trouwt op zondag 17 september 1752 aldaar (getrouwd in de Jacobijnerkerk) met Amelia Wiskia Lycklama ŗ Nijeholt, dochter van Tinco Lycklama ŗ Nijeholt (raadsheer en grietman) en Martha Kinnema van Scheltinga. Amelia is gedoopt op zondag 26 juli 1733 te Leeuwarden.

Amelia was later gehuwd (2) met Vincentius van Glinstra.<74,75>

3  Johannes Jacobus van Haersma is gedoopt op vrijdag 21 december 1725 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 11 april 1727 aldaar. Johannes werd 1 jaar.

4  Johannes Jacobus van Haersma is gedoopt op woensdag 10 september 1727 te Leeuwarden, is overleden in april 1737. Johannes werd 9 jaar.

5  Cornelius Martinus van Haersma is gedoopt op woensdag 6 juli 1729 te Leeuwarden, zie IX-P.

6  Martha Cecilia van Haersma is gedoopt op zondag 20 mei 1731 te Leeuwarden.

7  Mr. DaniŽl de Blocq van Haersma is gedoopt op zondag 6 juli 1732 te Leeuwarden, zie IX-Q.

8  Arent Aulus van Haersma is gedoopt op woensdag 23 september 1733 te Leeuwarden, is overleden in 1746 te Amsterdam. Arent werd 13 jaar.

9  Martha Cecilia van Haersma is gedoopt op vrijdag 22 oktober 1734 te Leeuwarden.

VIII-O  Cornelius van Haersma, zoon van Dr. Hector Livius van Haersma (raadsordinaris) en Titia van Bosman (VII-I), kolonel-commandant etc. en luitenant van de prins, is gedoopt op woensdag 21 februari 1703 te Leeuwarden, is overleden op zondag 30 maart 1783 te Drachten (Boermastate), is begraven aldaar. Cornelius werd 80 jaar.

Cornelius trouwt op zondag 17 mei 1733 met Catharina Jetskia van Bouricius, dochter van Jacobus van Bouricius (grietman van AEngwierden) en Wiskjen van Scheltinga. Catharina is geboren op zondag 9 augustus 1711, is gedoopt op zondag 16 augustus 1711 te Terband.

Van Cornelius en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Aurelia Jetskia van Haersma is gedoopt op zondag 24 januari 1734 te Buitenpost.

2  Wisckjen van Haersma is gedoopt op zondag 13 februari 1735 te Buitenpost.

Wisckjen trouwt op zondag 12 oktober 1755 met Aulus van Sminia, zoon van Jetze van Sminia en Wiskje van Haersma. Aulus is geboren op donderdag 18 december 1732.

3  Catharina Johanna van Haersma is geboren op zaterdag 23 juni 1736, is gedoopt op zondag 1 juli 1736 te Buitenpost, is overleden op maandag 8 april 1771 te Leeuwarden. Catharina werd 34 jaar.

4  Hector Livius van Haersma is gedoopt op zondag 22 juni 1738 te Drachten.

5  Titia van Haersma is gedoopt op zondag 20 december 1739 te Drachten, zie IX-R.

VIII-P  Eelco van Haersma, zoon van Dr. Hector Livius van Haersma (raadsordinaris) en Titia van Bosman (VII-I), generaal-ontvanger der consumptiŽn en majoor, is gedoopt op woensdag 30 juli 1704 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 13 mei 1755 te Jelsum (Haersmastate). Eelco werd 50 jaar.

Eelco gaat in ondertrouw op zondag 16 september 1736 te Dokkum (derde proclamatie) met zijn behuwd schoonzus Joanna Maria Saackma van Wyckel, zie VIII-H.

VIII-Q  Cornelia Aurelia van Haersma, dochter van Dr. Hector Livius van Haersma (raadsordinaris) en Titia van Bosman (VII-I), is geboren op zondag 19 maart 1713 te Jelsum (op Haersmastate), is overleden op donderdag 12 juli 1787 te Leeuwarden, is begraven te Augustinusga. Cornelia werd 74 jaar.

Cornelia trouwt op zondag 6 november 1740 te Oudega met haar volle neef Eelco van Haersma, zie VIII-T.

Van Eelco en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Maria van Haersma is geboren op maandag 21 augustus 1741 te Leeuwarden, is gedoopt op zaterdag 26 augustus 1741 aldaar, is overleden op zaterdag 14 oktober 1741 te Augustinusga.

2  Maria van Haersma is geboren op woensdag 18 december 1743 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 27 december 1743 aldaar, zie IX-S.

3  Titia van Haersma is geboren op zondag 23 februari 1749, is gedoopt op maandag 11 augustus 1749 te Augustinusga, is overleden op vrijdag 30 juli 1751. Titia werd 2 jaar.

4  Titia van Haersma is geboren op woensdag 14 maart 1753 te Augustinusga, is gedoopt op zondag 1 april 1753 aldaar, is overleden op zondag 12 maart 1815 te Leeuwarden. Titia werd 61 jaar.

VIII-R  Aulus Eelcoos van Haersma, zoon van Eelco van Haersma (grietman van Achtkarspelen 1688-1712) en Maria van Bosman (VII-J), grietman van Achtkarspelen, is geboren op donderdag 7 juni 1708, is overleden op dinsdag 29 november 1763 te Augustinusga. Aulus werd 55 jaar.

Aulus trouwt op zondag 19 mei 1754 te Britsum met zijn verre nicht Eritia Saakma van Wyckel, zie VIII-G.

VIII-S  Hans Hendrik van Haersma, zoon van Eelco van Haersma (grietman van Achtkarspelen 1688-1712) en Maria van Bosman (VII-J), Raad en Rentmeester der domijnen van Friesland, is geboren op maandag 30 december 1709 te Augustinusga, is overleden op donderdag 8 februari 1781 te Leeuwarden, is begraven aldaar (in de Westerkerk). Hans werd 71 jaar.

Hans trouwt in 1737 te Leeuwarden met Isabella Boreel, dochter van Jacob Jacobsz. Boreel en Libra Crob. Isabella is gedoopt op woensdag 26 maart 1704 te Amsterdam (Zuiderkerk) (doopgetuige was Alida Crop), is overleden op maandag 5 december 1774 te Leeuwarden, is begraven op woensdag 14 december 1774 aldaar (in de Westerkerk). Isabella werd 70 jaar.

Van Hans en Isabella zijn vier kinderen bekend:

1  Mr. Jacob Boreel van Haersma is gedoopt op woensdag 3 december 1738 te Leeuwarden, zie IX-T.

2  Maria Libora van Haersma is gedoopt op vrijdag 27 januari 1741 te Leeuwarden, zie IX-U.

3  Jkvr. Isabella Aurelia van Haersma is gedoopt op woensdag 3 juni 1744 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 4 februari 1825 aldaar, is begraven aldaar (in de Westerkerk). Isabella werd 80 jaar.

Isabella gaat in ondertrouw op vrijdag 24 juni 1785 te Leeuwarden, trouwt op zondag 3 juli 1785 te Hempens met Theodorus ter Bokkel ook genaamd Theodorus tho Bokkel. Theodorus, predikant te Lienden 1751, Bodegraven 1756 en predikant te Leeuwarden 1764, is geboren in 1728 te Aalten, is overleden op maandag 3 december 1787, is begraven te Leeuwarden (op her kerkhof bij de Westerkerk). Theodorus werd 59 jaar.

Theodorus was eerder gehuwd (1) met Cornelia Margaretha van Hoey.<76>

4  Aurelia Aletta van Haersma is gedoopt op woensdag 17 april 1748 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), zie IX-V.

VIII-T  Eelco van Haersma, zoon van Eelco van Haersma (grietman van Achtkarspelen 1688-1712) en Maria van Bosman (VII-J), majoor der infanterie, is gedoopt op woensdag 13 april 1712 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 21 maart 1786 aldaar, is begraven te Augustinusga. Eelco werd 73 jaar.

Eelco trouwt op zondag 6 november 1740 te Oudega met zijn volle nicht Cornelia Aurelia van Haersma, zie VIII-Q.

VIII-U  Jacob Jan de Blocq van Kuffeler, zoon van Reinier Carel Rudolphs Kuffelaar en Jayke van Wyckel (VII-L), gecommitteerde ten Landdage van Friesland, etc., is gedoopt op woensdag 3 juli 1715 te Voorburg, is overleden te 's Gravenhage, is begraven op dinsdag 29 juni 1779 aldaar (in de Grote Kerk). Jacob werd 63 jaar.

Jacob trouwt op maandag 30 december 1743 te Amsterdam (1) met Jacoba Adriana de Graeff van Polsbroek. Jacoba is geboren op zondag 2 maart 1710 te Amsterdam, is gedoopt op woensdag 5 maart 1710 aldaar (Zuiderkerk, is overleden op zondag 24 januari 1745 te 's Gravenhage (na de geboorte van een dode zoon)), is begraven op zaterdag 30 januari 1745 te Amsterdam (Nieuwe Kerk). Jacoba werd 34 jaar.

Van Jacob en Jacoba is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon de Bloq van Kuffeler is doodgeboren voor zondag 24 januari 1745 te 's Gravenhage.

Jacob trouwt op zondag 27 november 1746 te 's Gravenhage (in de Hoogd. kerk) (2) met Elisabeth Hooft, dochter van Mr. Hendrik Hooft en Barbara van Essen. Elisabeth is geboren op donderdag 27 augustus 1722 te Amsterdam, is overleden op zondag 9 november 1777 aldaar. Elisabeth werd 55 jaar.

Van Jacob en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

2  Anna van Kuffeler is geboren op maandag 18 september 1747 te `s Gravenhage, zie IX-W.

3  Maria van Kuffeler is geboren op zondag 2 januari 1752 te 's Gravenhage, zie IX-X.

4  Reinier Hendrik van Kuffeler is geboren in 1753, zie IX-Y.

5  Mr. Joan van Kuffeler, lid van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlan, is gedoopt op maandag 24 maart 1755 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 12 mei 1811 te Leischendam (Op huize Leeuwestein). Joan werd 56 jaar.

Joan gaat in ondertrouw op woensdag 3 mei 1797 te Vlissingen, trouwt op vrijdag 12 mei 1797 aldaar met Maria Johanna Caen ook genaamd Caan, dochter van Cornelis Caen (burgemeester van Vlissingen) en Maria Elisabeth Rexstoot. Maria is gedoopt op woensdag 6 juni 1759 te Vlissingen, is overleden op donderdag 27 februari 1834 te 's Gravenhage. Maria werd 74 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Mr. Jacob van Dishoeck.<77,78> Maria was later gehuwd (3) met Johannes Gilles Oosthout.<79,80>

6  Mr. Pieter Frederik van Kuffeler is gedoopt op zondag 1 juni 1760 te 's Gravenhage (in de Kloosterkerk), zie IX-Z.

VIII-V  Agatha Constantia van Kuffelaar, dochter van Reinier Carel Rudolphs Kuffelaar en Jayke van Wyckel (VII-L), is gedoopt op zondag 11 april 1717 te Voorburg, is begraven op dinsdag 17 juli 1792 te Leeuwarden Op het kerkhof bij de Westerkerk.. Agatha werd 75 jaar.

Agatha gaat in ondertrouw op vrijdag 2 juli 1751 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 18 juli 1751 aldaar (in de Jacobijnerkerk) met Cornelius Blom. Cornelius, predikant, is begraven op woensdag 4 oktober 1780 te Leeuwarden (bij de Westerkerk).

Van Cornelius en Agatha zijn vier kinderen bekend:

1  Reynier Carel Blom is gedoopt op woensdag 4 oktober 1752 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), zie IX-AA.

2  Everhardinus Marius Blom is gedoopt op woensdag 7 november 1753 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), is overleden na 1803. Everhardinus werd minstens 50 jaar.

3  Carel Jacobus Blom is gedoopt op woensdag 19 november 1755 te Leeuwarden.

4  Carel Adrianus Blom is gedoopt op woensdag 18 januari 1758 te Leeuwarden.

VIII-W  Margreta Nanninga ook genaamd Margaretha, dochter van Arnoldus Broeils Nanninga (VII-N) en Roelina Weersinga, is geboren te Groningen (in de Guldenstraat), is gedoopt op dinsdag 5 april 1718 aldaar, is overleden op donderdag 20 januari 1780 aldaar.

Margreta gaat in ondertrouw op zaterdag 28 oktober 1741 te Groningen, trouwt op woensdag 15 november 1741 aldaar (huwelijksgetuige was Als Vader de Lieutenant Nanninga) met Jan Swartwoldt ook genaamd Jannes, zoon van Roeleff Sikkens Swartwolt en Hillechien Pieters. Jan, brouwer, vaandrig en hopman, is geboren op zondag 25 november 1714 te Haren, is gedoopt op vrijdag 30 november 1714 aldaar, is overleden op donderdag 24 november 1774 te Groningen, is begraven aldaar. Jan werd 59 jaar.

Zie: "Genealogie Swartwolt", door H.Swartwold.

Van Jan en Margreta zijn acht kinderen bekend:

1  Roelina Swartwoldt is geboren in de Herestraat, is gedoopt op vrijdag 20 juli 1742 te Groningen in de Martinikerk, zie IX-AB.

2  Hillegonda Swartwoldt is geboren te Groningen in de Herestraat, is gedoopt op donderdag 10 september 1744 in de Nieuwe Kerk.

3  Roelf Swartwoldt is geboren bij de A-brug, is gedoopt op zondag 4 december 1746 te Groningen in de A-Kerk.

4  Roelf Swartwoldt is geboren op vrijdag 26 september 1749 te Groningen bij de A-brug, is gedoopt op zondag 28 september 1749 aldaar in de A-kerk, is overleden op vrijdag 28 december 1781 aldaar (registratie) (Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk Groningen, ongehuwd). Roelf werd 32 jaar.

5  Hillegien Swartwoldt is geboren bij de A-brug, is gedoopt op woensdag 10 mei 1752 te Groningen in de A-Kerk.

6  Gerhardus Swartwoldt, student, is geboren op zaterdag 22 december 1753 te Groningen bij de A-brug, is gedoopt op zondag 23 december 1753 aldaar in de A-Kerk, is overleden op vrijdag 29 juni 1781 aldaar (registratie) (Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk Groningen) (ongehuwd). Gerhardus werd 27 jaar.

7  Hilligjen Swartwoldt is geboren te Groningen bij de A-brug, is gedoopt op dinsdag 20 januari 1756 aldaar in de Martinikerk.

8  Arnoldina Swartwoldt is geboren te Groningen bij de A-brug, is gedoopt op zondag 23 april 1758 aldaar in de A-Kerk.

VIII-X  Rickelina Nanninga, dochter van Gerhardus Nanninga (VII-O) en Jacoba Zandt, is geboren te Groningen (Kleine Gelkingestraat), is gedoopt op maandag 6 april 1711 aldaar, is overleden op donderdag 18 oktober 1792 aldaar (registratidatum Breukeldodenboek), is begraven aldaar.


<81>

Rickelina was partner (1) van Nicolaas Crans, zoon van Derk Crans (lieutenant).

Jacoba Zandt was in 1731 in een proces verwikkeld met Nicolaas Crans die "haer minderjarige dochter nae een langhwilige conversatie en gedane trouwbelofte heeft geinpregneert en nu weigeraghtig is haer te trouwen", waarschijnlijk de vader van Niklaas.

Van Nicolaas en Rickelina is een natuurlijk kind bekend:

1  Niklaas Crans Nanninga is geboren te Groningen (in de Heerestraat in onegt geboren), is gedoopt op woensdag 3 oktober 1731 aldaar (Martinikerk).

Rickelina gaat in ondertrouw op zaterdag 27 juli 1743 te Groningen, trouwt op vrijdag 16 augustus 1743 aldaar (huwelijksgetuige was Gerhardus Nanninga) (2) met Harmannus Jacobs Pothof. Harmannus is afkomstig uit Echten, is overleden op zaterdag 5 maart 1768 te Groningen als man van Rikkelina Nanninga in Pelsterstraat. (registratie Breukeldodenboek), is begraven aldaar.

VIII-Y  Gerhardus Nanninga, zoon van Gerhardus Nanninga (VII-O) en Jacoba Zandt, advocaat en richter van Slochteren en Siddeburen, is geboren te Groningen (in de Molenstraat), is gedoopt op vrijdag 29 december 1719 aldaar, is overleden op woensdag 13 oktober 1779 aldaar.

Gerhardus gaat in ondertrouw (huwelijkscontract) op zaterdag 13 april 1765 te Groningen, trouwt (huwelijkscontract) in 1765 aldaar (Toegang nummer 1501/437), trouwt (kerk) op zondag 28 april 1765 aldaar met Elizabeth Adriana Oorsinga, dochter van Rudolph Oorsinga en Jacoba Halbertsma. Elizabeth is gedoopt op vrijdag 30 november 1736 te Groningen, is overleden op dinsdag 21 juli 1807 aldaar. Elizabeth werd 70 jaar.

Van Gerhardus en Elizabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Jacoba Nanninga is gedoopt op dinsdag 20 mei 1766 te Groningen (Oosterstraat).

2  Rudolphus Nanninga is geboren op woensdag 16 september 1767 te Groningen (Oosterstraat), zie IX-AC.

3  Jacoba Nanninga is gedoopt op woensdag 20 november 1771 te Groningen (Oosterstraat), zie IX-AD.

VIII-Z  Gerhard Rasveld, zoon van Rudolph Rasveld (olderman van het verversgilde) en Bernardina Nanninga (VII-P), blikslager, is gedoopt op vrijdag 10 april 1722 te Groningen.

Gerhard trouwt op vrijdag 3 mei 1748 te Groningen met Klaasjen Houwing, dochter van Jan Houwing en Aaltien Spinnekers.

Klaasjen was eerder gehuwd (1) met Johannes Boerma.

Van Gerhard en Klaasjen zijn twee kinderen bekend:

1  Rachel Rasveld is geboren aan de Nieuweweg, is gedoopt op woensdag 6 augustus 1749 te Groningen in de A-kerk.

2  Jan Rudolph Rasveld is geboren aan de Nieuweweg, is gedoopt op dinsdag 11 december 1753 te Groningen in de Martinikerk, zie IX-AE.

VIII-AA  Anna Amelia Rasveld, dochter van Rudolph Rasveld (olderman van het verversgilde) en Bernardina Nanninga (VII-P), is gedoopt op vrijdag 3 augustus 1725 te Groningen (Martinikerk).

Anna trouwt op vrijdag 15 mei 1750 te Groningen (1) met haar volle neef Wilhelmus Blok, zie VIII-AC.

Van Wilhelmus en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Rudolf Rasvelt Blok is geboren te Groningen in de Oosterstraat, is gedoopt op dinsdag 17 augustus 1751 aldaar in de Martinikerk.

Staat in het doopboek als Rudolf Rasveld.

2  Rudolf Blok is geboren te Groningen in de Oosterstraat, is gedoopt op zondag 21 oktober 1753 aldaar, is overleden op zaterdag 20 november 1819 aldaar. Rudolf werd 66 jaar.

3  Anthoni Blok is geboren te Groningen in de Oosterstraat, is gedoopt op zondag 30 november 1755 aldaar in de Martinikerk.

4  Rachel Blok is geboren te Groningen in de Oosterstraat, is gedoopt op zondag 29 oktober 1758 aldaar in de A-kerk.

5  Bouwina Blok is geboren te Groningen in de Oosterstraat, is gedoopt op zondag 13 september 1761 aldaar in de Martinikerk.

6  Berendina Blok is geboren te Groningen in de Oosterstraat, is gedoopt op zondag 17 februari 1765 aldaar in de Martinikerk.

Anna trouwt op donderdag 8 november 1781 te Groningen (2) met Ocko Swartwold. Ocko is afkomstig uit Midwolda.

VIII-AB  Gerardus Blok, zoon van Antonius Block en Bauchjen Nanninga (VII-Q), schoenmaker, is geboren te Groningen in de Prinsenhofstraat, is gedoopt op zondag 24 januari 1723 aldaar.

Gerardus trouwt op vrijdag 30 april 1751 te Groningen (huwelijksgetuige was David Lijbering Als vader) (1) met Maria Lijbering, dochter van David Lijbering. Maria is afkomstig uit Groningen.

Bij de huwelijkssluiting kwam Gerardus van Oosterbroek onder Eelde.

Van Gerardus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Anthoni Blok is geboren bij de Hereboge, is gedoopt op vrijdag 23 augustus 1754 te Groningen in de Martinikerk, zie IX-AF.

2  David Blok is geboren bij de Hereboge, is gedoopt op vrijdag 23 augustus 1754 te Groningen in de Martinikerk.

Gerardus trouwt op dinsdag 16 maart 1756 te Groningen (huwelijksgetuige was Berend Klein Als broeder) (2) met Marrigje Klein. Marrigje is afkomstig uit Groningen.

Van Gerardus en Marrigje is een kind bekend:

3  Bouwina Blok is geboren in de Herestraat, is gedoopt op woensdag 19 april 1758 te Groningen in de A-Kerk.

VIII-AC  Wilhelmus Blok ook genaamd Willem, zoon van Antonius Block en Bauchjen Nanninga (VII-Q), bakker, is geboren te Oosterbroek onder Eelde, is gedoopt op zaterdag 12 augustus 1724 te Eelde.

Wilhelmus trouwt op vrijdag 15 mei 1750 te Groningen met zijn volle nicht Anna Amelia Rasveld, zie VIII-AA.

VIII-AD  Margaretha Block, dochter van Antonius Block en Bauchjen Nanninga (VII-Q), is gedoopt op zondag 26 februari 1730 te Eelde.

Margaretha trouwt op vrijdag 24 mei 1754 te Groningen met Evert Nienhuis ook genaamd Nijenhuis. Evert is afkomstig uit Groningen.

Van Evert en Margaretha zijn acht kinderen bekend:

1  Geert Nienhuis is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op zondag 13 juli 1755 aldaar in de A-kerk.

2  Anthoni Nienhuis is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op dinsdag 7 september 1756 aldaar.

3  Geertruda Nienhuis is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op zondag 11 februari 1759 aldaar.

4  Bouwina Nienhuis is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op vrijdag 21 november 1760 aldaar, zie IX-AG.

5  Aafjen Nienhuis ook genaamd Aaffien is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op vrijdag 17 september 1762 aldaar in de Martinikerk, is overleden op maandag 20 december 1819 aldaar. Aafjen werd 57 jaar.

6  Geert Nienhuis is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op woensdag 5 februari 1766 aldaar, zie IX-AH.

7  Antonij Nienhuis is geboren te Groningen aan de Markt, is gedoopt op woensdag 20 januari 1768 aldaar.

8  Ariana Nienhuis is gedoopt op vrijdag 4 augustus 1769 te Groningen.

VIII-AE  Gerrit Tammes Nanninga, zoon van Pieter Nanninga (VII-R) en Sijbelke Gerrits, schoolonderwijzer, is gedoopt op vrijdag 29 november 1715 te Garsthuizen.

Gerrit trouwt op zondag 18 juni 1747 te Zuidhorn (1) met Margaretha Questius, dochter van Wijbrandus Questius en Wijpke Mentes. Margaretha is gedoopt op zondag 13 oktober 1726 te Zuidhorn.

Van Gerrit en Margaretha zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Nanninga is gedoopt op zondag 14 juli 1748 te Tjamsweer.

2  Wijbina Nanninga is gedoopt op zondag 21 september 1749 te Tjamsweer.

3  Pieter Nanninga is gedoopt op zaterdag 1 januari 1752 te Tjamsweer.

4  Wijbrandina Nanninga is gedoopt op zondag 20 mei 1753 te Tjamsweer.

Gerrit trouwt (huwelijkscontract) op woensdag 5 november 1755 te Oosterwijtwerd, trouwt (kerk) op zondag 30 november 1755 te Tjamsweer (2) met Dieuwerke Jans, dochter van Jan Tammes (snikkevaarder) en Bieuke Jacobs. Dieuwerke is gedoopt op zondag 2 februari 1727 te Delfzijl.

Aan bruidegomszijde: De E. Frederik Frieben als swager en voormond, de E. Jan Tammes als neve en sibbevoogd, de E. Bront Haijes als vreemde voogd.
Aan bruidszijde: De E. Jacob Jans als broeder en voormond over des Bruits onmondige zusters en Jantjen Hindriks als Snaarsche, Tamme Jans als broeder.

Van Gerrit en Dieuwerke zijn elf kinderen bekend:

5  Jan Tammes Nanninga is gedoopt op zondag 7 maart 1756 te Tjamsweer, zie IX-AI.

6  ..... Nanninga is gedoopt op zondag 24 april 1757 te Tjamsweer.

7  ..... Nanninga is gedoopt op zondag 30 april 1758 te Tjamsweer.

8  Gerhardus Gerrits Nanninga is gedoopt op maandag 30 april 1759 te Tjamsweer, zie IX-AJ.

9  Gerrit Tammes Nanninga is gedoopt op zondag 29 maart 1761 te Zuidhorn.

10  Bijwke Nanninga is gedoopt op zondag 9 mei 1762 te Zuidhorn.

11  Peterke Nanninga is gedoopt op zondag 9 mei 1762 te Zuidhorn.

12  Gerrit Tammes Nanninga is gedoopt op zondag 20 januari 1765 te Zuidhorn.

13  Bijwke Gerrits Nanninga is gedoopt op zondag 30 maart 1766 te Zuidhorn, zie IX-AK.

14  Gerrit Tammes Nanninga is gedoopt op zondag 26 april 1767 te Zuidhorn.

15  Gerrit Tammes Nanninga is gedoopt op zondag 30 april 1769 te Zuidhorn, zie IX-AL.

VIII-AF  Pieter Nanninga, zoon van Pieter Nanninga (VII-R) en Sijbelke Gerrits, barbier, med. dr. en chijrurgijn, is gedoopt op zaterdag 30 januari 1717 te Zuidhorn .<82>

Pieter trouwt op zondag 19 november 1747 te Zuidhorn (1) met Aaltien Hans, dochter van Hans Hindriks en Tjetske Cornelis. Aaltien is gedoopt op zondag 29 september 1726 te Wehe.

Van Pieter en Aaltien zijn acht kinderen bekend:

1  Sibillina Nanninga is gedoopt op zondag 16 februari 1749 te Zuidhorn, zie IX-AM.

2  Hans Hindrik Nanninga is gedoopt op zondag 16 mei 1751 te Zuidhorn.

3  Tjeetske Nanninga is gedoopt op zondag 16 juli 1752 te Zuidhorn.

4  Gerhardus Pieters Nanninga is gedoopt op zondag 9 september 1753 te Zuidhorn, zie IX-AN.

5  Grietje Pieters Nanninga is afkomstig uit Zuidhorn, is gedoopt op woensdag 16 juli 1755 aldaar, zie IX-AO.

6  Hans Hindrik Nanninga is gedoopt op zondag 24 oktober 1756 te Zuidhorn.

7  Aavke Pieters Nanninga is gedoopt op zondag 5 februari 1758 te Zuidhorn.

8  Tjeetske Nanninga is gedoopt op zondag 29 juli 1759 te Zuidhorn, zie IX-AP.

Pieter trouwt op donderdag 4 april 1765 te Zuidhorn (2) met Eltje Berends.

Eltjen Berends was het dienstmeisje van Pieter Nanninga en zijn eerste vrouw Aaltjen Hanssen.

Van Pieter en Eltje zijn zes kinderen bekend:

9  Pieter Nanninga is gedoopt op zondag 15 september 1765 te Zuidhorn, zie IX-AQ.

10  Aaltje Nanninga is gedoopt op zondag 25 januari 1767 te Zuidhorn.

11  Berend Nanninga is gedoopt op zondag 19 februari 1769 te Zuidhorn, is overleden op donderdag 31 maart 1836 aldaar. Berend werd 67 jaar.

12  Lolke Nanninga is gedoopt op zondag 18 augustus 1771 te Zuidhorn.

13  Jacob Jans Nanninga is gedoopt op maandag 8 januari 1776 te Zuidhorn, is overleden op maandag 30 augustus 1813 aldaar. Jacob werd 37 jaar.

14  Hinderikus Nanninga is geboren te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 3 mei 1778 aldaar, zie IX-AR.

VIII-AG  Gerhardus Nanninga, zoon van Pieter Nanninga (VII-R) en Sijbelke Gerrits, organist en schoolmeester.

Gerhardus is waarschijnlijk voor 1715 te Garsthuizen geboren [doopboek van Garsthuizen begint 1715]

Gerhardus trouwt op zondag 31 maart 1748 te Middelstum met Grietjen Scheltema, dochter van Hiltje Scheltes (predikant) en Grietje Pieters Costerus. Grietjen is geboren te Oterdum, is gedoopt op woensdag 30 maart 1718 te Appingedam (wegens de hoge water vloet in Appingedam gedoopt).

Volgens de huwelijksintekening kwamen beide van Middelstum.

Van Gerhardus en Grietjen zijn vier kinderen bekend:

1  Peter Nanninga is gedoopt op zondag 31 augustus 1749 te Middelstum.

2  Hilledina Nanninga is geboren op maandag 2 november 1750 te Middelstum, is gedoopt op zondag 8 november 1750 aldaar, zie IX-AS.

3  Sibillina Nanninga is gedoopt op zaterdag 1 januari 1752 te Middelstum.

4  Pieter Nanninga is gedoopt op zondag 29 februari 1756 te Middelstum.

VIII-AH  Grietie Eles, dochter van Hindrik Eles (schoolmeester te Kantens) en Catharina Nanninga (VII-S), is gedoopt op zondag 6 december 1722 te Kantens.

Grietie trouwt op zondag 12 november 1752 te Kantens (1) met Jakob Rickers Hofman. Jakob is afkomstig uit Winsum (Gr).

Van Jakob en Grietie is een kind bekend:

1  Jacobjen Jacobs is gedoopt op zondag 24 maart 1754 te Winsum.

Grietie trouwt op zondag 17 mei 1761 te Kantens (2) met Jan Cornelis. Jan, landbouwer en schepper te Kantens, is overleden in 1779.

R.A. LV.3.b. 8 Jan. 1780. De vrouw Grietje Eles, wed. van wijlen De Schepper Jan Cornelis voor haar zelf en als 'Lijftogtenaresse' van haar overleden mans nalatenschap, hiertoe gesterkt door de E. Schepper Jurjen Reinders nom. uxor, als eenige Erfgenaam van wijlen de Schepper Jan Cornelis, bekent dat zij in 1779 toen haar man nog leefde, 'aan wijlen Cornelis Euwes en Hijktjen Eyses destijds Ehelieden' had verkocht hun Boerenplaats te Kantens met het regt der beklemminge van 84 grasen Land, jaarl. huur aan de erfgenamen van wijlen de HWG. Vrouw van Cantens 252 GL. en verklaart 'deeze koop gestand te doen', en alsnog de eigendom te transporteeren aan vrouw Hijkje Eises. Koopsom 11300 Car. Gl.
(Het betreft hier de 'Rensemaheerd', nu 25.32.82 hectaren. Jan Cornelis en Grietje Eles hadden deze in 1757 gekocht van Aaltjen Derx, weduwe van Cornelis Jans.)

VIII-AI  Catharina Eles, dochter van Hindrik Eles (schoolmeester te Kantens) en Catharina Nanninga (VII-S), is gedoopt op donderdag 9 november 1724 te Kantens, is overleden voor 1758. Catharina werd hoogstens 33 jaar.

Catharina trouwt op zondag 16 mei 1751 (huwelijkscontract 13.5.1751) met Eise Jans, zoon van Jan Nannes (landbouwer op Nieuwe Laan te Usquert) en Hijktjen Eyses. Eise, landbouwer op Sijgersmaheerd, wonende te Westeremden, is gedoopt op zondag 19 juli 1722 te Usquert.

Eise was later gehuwd (2) met Renske Jacobs.<83>

R.A. LV.b. 13 Mey 1751 Huwelijkscontract tusschen Eyso Jans en Catharina Eles. Aan Bruidegomszijde Jan Nannes als vader, Nanne Jans en Claas Jans als broers, Roelf Tjeerts en Weefke Jans als swager en suster, Evert Willems als swager, Edze Broeyls en Trijntje Jans als swager en suster, Aaltje Jans en Trijntje Jans als susters. Aan Bruidszijde Catharyna Nanninga, wed. Hendrik Eles als moeder, Gerhardus Eles en Hinderykus Eles als Broers, Roelyna Eles en Grietje Eles als susters.
Eysse Jans van Usquert en Catharijna Eles van Cantens.

Van Eise en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Hijkjen Eisses is gedoopt op zondag 7 mei 1752 te Westeremden, zie IX-AT.

2  Cathrina Eisses is gedoopt op vrijdag 18 oktober 1754 te Westeremden, zie IX-AU.

3  Henricus Eisses is gedoopt op vrijdag 14 oktober 1757 te Westeremden, zie IX-AV.

VIII-AJ  Tjabbina Wachloo ook genaamd Waggelo, dochter van Conradus Wachloo (VII-T) en Catharina Maria Camerling.

Tjabbina gaat in ondertrouw op zaterdag 28 juli 1736 te Groningen, trouwt op woensdag 12 september 1736 aldaar met Lammert Woldringe. Lammert, grutter, is geboren te Sleen.

Van Lammert en Tjabbina zijn negen kinderen bekend:

1  Coenraad Woldringe is geboren te Groningen (in Heerestraat over de Heerenpoorten booge), is gedoopt op vrijdag 11 oktober 1737 aldaar.

2  Margrieta Woldringe is geboren te Groningen (bij Heerpoorten booge), is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1739 aldaar, is overleden op zondag 27 december 1818 aldaar. Margrieta werd 79 jaar.

Margrieta trouwt in 1788 te Groningen (huwelijksgetuige was Geert Woldringe) met Jan Keen, zoon van Roelof Keen en Margien Gerrits. Jan, grensjager-majoor, is geboren op dinsdag 1 mei 1764 te Sleen, is overleden op zondag 28 juni 1818 te Emmen. Jan werd 54 jaar.

3  Jan Woldringe is geboren te Groningen (bij Heerenpoortenboge), is gedoopt op vrijdag 2 maart 1742 aldaar (in de Martinikerk).

4  Wilhelm Camerling Woldringe is geboren te Groningen (bij Heerepoort boge), is gedoopt op vrijdag 14 februari 1744 aldaar.

5  Catarina Woldringe is geboren te Groningen (Zuiderdiep), is gedoopt op woensdag 12 oktober 1746 aldaar (A-kerk).

6  Geertruid Eufemia Woldringe is geboren te Groningen (Zuiderdiep), is gedoopt op dinsdag 24 december 1748 aldaar (Martinikerk), zie IX-AW.

7  Anna Woldringe is geboren te Groningen (Hadd. booge), is gedoopt op woensdag 10 mei 1752 aldaar.

8  Gerrit Woldringe is geboren te Groningen (an 't Zuiderdiep), is gedoopt op vrijdag 26 juli 1754 aldaar.

9  Geert Woldringe is geboren te Groningen (an 't Zuiderdiep), is gedoopt op woensdag 27 april 1757 aldaar (in de A-kerk).

VIII-AK  Aaltjen Stevens Broeils, dochter van Steven Broeils (VII-W) en Anje Cornelius, is gedoopt op zondag 9 augustus 1711 te Warffum.

Aaltjen trouwt op zondag 5 februari 1730 te Warffum met Albert Pieters, zoon van Pieter Meinderts (landbouwer op Anningaheert) en Grietje Berents. Albert, landbouwer op Anningaheerd, is gedoopt op vrijdag 17 september 1706 te Warffum.


<84>

Albert was later gehuwd (2) met Anje Freerks.<85,86>

Volgens de huwelijksaantekening kwamen Albert en Aaltjen beide van Warffum.

Van Albert en Aaltjen zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Alberts is gedoopt op zondag 28 januari 1731 te Warffum.

2  Grietje Alberts is gedoopt op zondag 20 april 1732 te Warffum (vader hier wordt Albert Meinders genoemd).

3  Steven Alberts is gedoopt op vrijdag 1 januari 1734 te Warffum.

4  Anje Alberts is gedoopt op zondag 20 maart 1735 te Warffum.

5  Hindrikjen Alberts is gedoopt op zondag 12 januari 1738 te Warffum, zie IX-AX.

6  Pieterke Alberts is gedoopt op zondag 4 maart 1742 te Warffum, zie IX-AY.

VIII-AL  Jantje Steevens Broeils, dochter van Steven Broeils (VII-W) en Anje Cornelius, is gedoopt op zondag 24 maart 1715 te Warffum.

Jantje trouwt op zondag 26 februari 1741 te Warffum met Jurrien Tjarks. Jurrien, landbouwer, wonende te Westerdijkshorn, is afkomstig uit Warffum, is overleden na 1777.

Van Jurrien en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Steeven Jurriens is gedoopt op vrijdag 15 december 1741 te Westerdijkshorn.

2  Tjarch Jurriens is gedoopt op zondag 29 november 1744 te Westerdijkshorn.

3  Anje Jurriens is gedoopt op zondag 27 oktober 1748 te Westerdijkshorn, zie IX-AZ.

4  Eiske Jurriens is gedoopt op vrijdag 26 december 1749 te Westerdijkshorn.

5  Tjark Jurriens is gedoopt op donderdag 8 april 1751 te Westerdijkshorn.

6  Steven Jurriens Heeres is gedoopt op zondag 3 december 1752 te Westerdijkshorn, zie IX-BA.

7  Trientje Jurriens is gedoopt op zondag 3 december 1752 te Westerdijkshorn, zie IX-BB.

8  Eiske Jurriens is gedoopt op zondag 10 maart 1754.

9  Eiske Jurriens, wonende te Hekkum, is gedoopt op zondag 20 april 1755 te Westerdijkshorn, is overleden op woensdag 19 januari 1831 te Adorp. Eiske werd 75 jaar.

Eiske trouwt op zondag 7 december 1777 te Adorp (huwelijkscontract RA XXXVI.c.2, 15 november 1777) (1) met Claas Jans van Hekkum, zoon van Jan Claassens (landbouwer) en Aeltjen Jans. Claas, wonende te Hekkum.

Claas was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jacobs.

Eiske trouwt op zondag 23 september 1792 te Adorp (2) met Geert Geerts Zijl, zoon van Geert Geerts Zijl (maire, later schout van Adorp) en Aafke Jans. Geert, schout en burgemeester van Adorp en landbouwer, is gedoopt op donderdag 11 maart 1762 te Sauwerd, is overleden op dinsdag 21 april 1846. Geert werd 84 jaar.

VIII-AM  Edze Broeyls, zoon van Steven Broeils (VII-W) en Anje Cornelius, landbouwer op Groot Hoysum, diaken, zijlrichter tot Warffum en eijgenarfde, wonende te Warffum, is gedoopt op woensdag 6 april 1718 aldaar in februari op de Breede wegens 't hoge water, gedoopt, is overleden op donderdag 12 oktober 1769 in het 53e jaars zijns ouderdoms, is begraven aldaar (Pathuis 3968). Edze werd 51 jaar.

Edze trouwt op zondag 6 november 1746 te Warffum (1) met Trijntje Jans, dochter van Jan Nannes (landbouwer op Nieuwe Laan te Usquert) en Hijktjen Eyses. Trijntje is gedoopt op zondag 1 januari 1719 te Usquert.

Volgens de huwelijksaantekening kwam Edze van Westeremden en Trijntje van Usquert.

Uit het huwelijk met Trijntje bleven geen kinderen in leven.

Huwelijkscontract 15 oktober 1746.
Dedigslieden aan bruidegomszijde: Cornelis Broeils als broeder, Jurjen Tjarks als swager, Pieter Cornelis als oom.
Aan bruidszijde: Jan Nanninks als vader, Aaltje Jans als zuster, Eisse Jans als broer, Roelf Tjeerts en Weefke Jans als swager en zuster, Evert Willems en Sieke Jans als swager en zuster.

Van Edze en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Steven Broeyls is gedoopt op zondag 5 november 1747 te Warffum.

2  Anje Broeyls is gedoopt op zondag 15 september 1748 te Warffum.

3  Jan Broeyls is gedoopt op zondag 14 september 1749 te Warffum.

4  Steven Broeyls is gedoopt op zondag 15 november 1750 te Warffum.

Edze trouwt op zondag 23 oktober 1757 te Warffum (27 september 1755 huwelijkscontract) (2) met Grietje Alberts, dochter van Albert Jurjens (landbouwer) en Martje Jacobs. Grietje is geboren in 1718 op Lutje Marne, is overleden op maandag 22 april 1776 te Warffum op Hoysum (Pathuis 3970). Grietje werd 58 jaar.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Meerten Derks.<87,88>

Dedigslieden aan bruidegomszijde: Cornelis Broeils en Bouwke Alberts als broeder en aangetrouwde zuster, Jurjen Tjarks en Jantje Broeils als swager en suster, Pieter Cornelis en Hilje Aries als volle oom en aangetrouwde tante.
Aan bruidszijde: Klaas Alles en Hendriktje Alberts als sustersdochter, Aries Alberts als volle broeder en Luudje Elles als aangetrouwde suster, Crijn Derks en Aafke Alberts als swager en volle suster, Cornelis Meertens als halve swager en vreemde voogt over de minderjarige kinderen van Meerten Derks.
Zie voor opmerkingen: Omm. Gesl., blz. 39.

Van Edze en Grietje is een kind bekend:

5  Steven Broeyls is gedoopt op zondag 25 januari 1761 te Warffum, zie IX-BC.

VIII-AN  Kornelis Stevens Broeils, zoon van Steven Broeils (VII-W) en Anje Cornelius, landbouwer, wonende te Breede, is geboren op Groot Hoysum, is gedoopt op zondag 26 november 1719 te Warffum, is overleden in 1797. Kornelis werd 78 jaar.

Kornelis trouwt op zondag 19 mei 1748 te Warffum (te Breede aangetekend op 19 mei 1748) met Bouwke Alberts. Bouwke is afkomstig uit Breede, is overleden op woensdag 2 november 1785.

Bouwke was eerder gehuwd (1) met Derk Jans.<89,90>

Volgens de huwelijksaantekening kwam Bauke van Breede.

Van Kornelis en Bouwke zijn twee kinderen bekend:

1  Steven Cornelis Broeils is gedoopt op zondag 9 maart 1749 te Breede.

2  Steven Cornelis Broeils is gedoopt op vrijdag 13 maart 1750 te Breede, zie IX-BD.

VIII-AO  Aaltjen Broeijls, dochter van Lammert Edzes Broijls (VII-X) en Aafke Drewes, is gedoopt op zondag 2 april 1713 te Warffum.

Aaltjen trouwt op vrijdag 17 januari 1738 te Warffum met Pieter Hillebrants, zoon van Brand Jans (landbouwer op Klein Hoysum) en Anje Sjabbes. Pieter, landbouwer op Lutteke Hoysum, is afkomstig uit Warffum.

Volgens de huwelijksaantekenig komt Aaltijn van Usquert.

Van Pieter en Aaltjen zijn zes kinderen bekend:

1  Hillebrand Peters is gedoopt op zondag 16 november 1738 te Warffum.

2  Anje Peters is gedoopt in januari 1741 te Warffum.

3  Lammert Peters is gedoopt op zondag 22 december 1743 te Warffum.

4  Jan Peters is gedoopt op zondag 23 juli 1747 te Warffum.

5  Aafke Peters is gedoopt op dinsdag 10 juli 1753 te Warffum.

6  Jannetje Peters is gedoopt op dinsdag 10 juli 1753 te Warffum.

VIII-AP  Epke Lammerts Broijls ook genaamd Bruils, dochter van Lammert Edzes Broijls (VII-X) en Aafke Drewes, is gedoopt op vrijdag 13 maart 1716 te Usquert.

Epke trouwt op dinsdag 7 juli 1739 te Usquert met Berent Jans ook genaamd Berent Warners Jan.

Van Berent en Epke zijn vijf kinderen bekend:

1  Lammert Berents Broeils ook genaamd Bruils is gedoopt op zondag 20 september 1739 te Usquert , is overleden op vrijdag 27 mei 1825 te Uithuizen Overleden als Lammert Berends Bruils.. Lammert werd 85 jaar.<91,92>

2  Aafke Berents is gedoopt op zondag 2 december 1742 te Usquert, zie IX-BE.

3  Jantje Berents Broeils is gedoopt op zondag 8 augustus 1745 te Usquert , zie IX-BF.<93>

4  Anje Berents is gedoopt op zondag 29 maart 1750 te Usquert.

5  Ettien Berents Broeils is gedoopt op zondag 19 juni 1757 te Usquert, zie IX-BG.

VIII-AQ  Sybrecht Lamberts Breuils, dochter van Lammert Edzes Broijls (VII-X) en Grietje Jacobs, dagloonster, is gedoopt op vrijdag 9 oktober 1744 te Usquert (na voorgaande opschorting des doops en bestraffing van wegen te vroege beslapinge), is overleden (Te Uithuizermeeden overleed op 23 maart 1804 de weduwe van Hindrik Klasen, mogelijk onze Sybrecht.).

Sybrecht trouwt op zondag 20 november 1774 te Oosternieland met Hinderik Klaassen. Hinderik, dagloner, is afkomstig uit Leermens, is overleden (Te Uithuizermeeden overleed op 12 juni 1802 ene Hindrik Klasen, mogelijk onze Hinderik.).

Van Hinderik en Sybrecht zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Hendriks Bruils is gedoopt op zondag 19 februari 1775 te Uithuizermeeden, zie IX-BH.

2  Jantjen Hendriks, renteniersche, is gedoopt op zondag 13 september 1778 te Uithuizermeeden, is overleden op donderdag 9 juli 1835 aldaar. Jantjen werd 56 jaar.

Jantjen trouwt op zaterdag 19 november 1814 te Uithuizermeeden met Timen Pieters Leentjes, zoon van Pieter Jans en Trijntje Timens. Timen, dagloner en slagter, is geboren op zondag 13 juli 1766 te Uithuizermeeden, is overleden op zondag 16 november 1834 aldaar. Timen werd 68 jaar.

3  Harmke Hendriks Bruils is gedoopt op zondag 14 mei 1780 te Uithuizermeeden, zie IX-BI.

4  Lammert Hindriks Broeils is gedoopt op zondag 1 december 1782 te Uithuizermeeden, zie IX-BJ.

5  Anje Hendriks Bruils is gedoopt op zondag 13 maart 1785 te Uithuizermeeden, zie IX-BK.

6  Aafke Hendriks is gedoopt op zondag 16 maart 1788 te Uithuizermeeden.

VIII-AR  Lammegijn Lammerts Breuls ook genaamd Lamke Breujes, dochter van Lammert Edzes Broijls (VII-X) en Grietje Jacobs, is gedoopt op zondag 27 oktober 1748 te Usquert .<94>

Lammegijn trouwt op zondag 6 december 1778 te Baflo en Rasquert met Jacob Ekkes. Jacob is overleden in 1784 te Houwerzijl.

Van Jacob en Lammegijn zijn drie kinderen bekend:

1  Ekke Jacobs Dijkhuis is geboren te Houwerzijl, is gedoopt op zondag 23 mei 1779 te Niekerk en Vliedorp, zie IX-BL.

2  Grietje Jacobs Breuls is geboren te Houwerzijl, is gedoopt op zondag 4 november 1781 te Niekerk en Vliedorp, zie IX-BM.

3  Jacomijne Jacobs Dijkhuis is geboren te Houwerzijl, is gedoopt op zondag 25 april 1784 te Niekerk en Vliedorp (gedoopt Jacomijne, dogter van Jacob Ekkes edog weinig weeken voor de geboorte dezes overleeden, en Lamge Lammerts ehel. op Houwerzijl, zijnde het formulijr des doops door de moeder zelve beantwoord), zie IX-BN.

VIII-AS  Edze Lammert Broiels, zoon van Lammert Edzes Broijls (VII-X) en Grietje Jacobs, daglooner, is gedoopt op zondag 4 april 1751 te Warffum, is overleden op zaterdag 16 mei 1807 aldaar (in de Oostervalge, laat 2 meerderjarige kinderen na). Edze werd 56 jaar.

Edze trouwt op zaterdag 30 maart 1782 te Warffum met Anje Eisses, dochter van Eisse Derksen en Bouwke Drewes. Anje, dagloonster, is gedoopt op zondag 19 augustus 1753 te Warffum, is overleden voor 1807. Anje werd hoogstens 53 jaar.

Van Edze en Anje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Edzes Bruils is gedoopt op zondag 16 november 1783 te Warffum, zie IX-BO.

2  Bouke Edzes Broeils is gedoopt op zondag 16 april 1786 te Warffum, zie IX-BP.

3  Hindrikje Edzes is gedoopt op dinsdag 21 juli 1789 te Warffum.

VIII-AT  Jacob Lammerts Bruel ook genaamd Bruil en Broeijls, zoon van Lammert Edzes Broijls (VII-X) en Grietje Jacobs, is gedoopt op zondag 2 februari 1755 te Warffum, is overleden op vrijdag 11 september 1829 te Middelstum. Jacob werd 74 jaar.

Jacob trouwt op zondag 7 november 1802 te Middelstum met Aagje Klasen Bosma ook genaamd Bos, dochter van Claes Joosten en Claeske Jans. Aagje, daglonerse, is geboren te Uithuizermeeden, is gedoopt op zondag 2 september 1764 aldaar, is overleden op zaterdag 1 november 1828 te Middelstum. Aagje werd 64 jaar.

Aagje is mogelijk een dochter van Claes Joosten en Claeske Jans en werd zij gedoopt te Uithuizermeeden op 5 augustus 1764 als Aagtje.

Aagje was eerder gehuwd (1) met Willem Willems.<95,96>

Van Jacob en Aagje zijn twee kinderen bekend:

1  Lammert Jacobs is geboren op woensdag 25 april 1804, is gedoopt op zondag 6 mei 1804 te Middelstum, is begraven op dinsdag 19 mei 1807 aldaar. Lammert werd 3 jaar.

2  Aafke Jacobs is geboren op maandag 13 april 1807, is gedoopt op zondag 10 mei 1807 te Middelstum, is begraven op woensdag 6 april 1808 aldaar.

VIII-AU  Ulphert Bastiaans Broeils ook genaamd Olphert, zoon van Sebastiaan Broeils (VII-Z) en Hemke Ulferts, is gedoopt op zondag 18 januari 1733 te Westernieland.

Ulphert trouwt op dinsdag 5 augustus 1760 te Winsum (Gr) met Anna Stephens.

Volgens de huwelijksaantekening kwam Olphert van Saaxumhuizen en Anna van Menkeweer.

Van Ulphert en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Hemke Ulpherts Broeils is gedoopt op zondag 6 december 1761 te Obergum en Maarhuizen.

2  Hemke Ulpherts Broeils is gedoopt op zondag 17 juli 1763 te Obergum en Maarhuizen, zie IX-BQ.

VIII-AV  Epke Sebastiaans Broeils ook genaamd Epke Bruins, dochter van Sebastiaan Broeils (VII-Z) en Hemke Ulferts, dagloonersche, wonende te Kloosterburen, is geboren te Saaxumhuizen (Gr), is gedoopt op zondag 1 mei 1735 te Westernieland.

Epke trouwt op vrijdag 27 juni 1760 te Winsum (Gr) (ook te Hornhuizen aangetekend) (1) met Anthonij Hoexum, zoon van Sirp Hoecksum en Elizabeth Jacobs Tempel. Anthonij, bakker, wonende te Kloosterburen, is afkomstig uit Winsum (Gr).

Zie voor geslacht Hoexum: Gruoninga 1971, blz. 40 e.v., een artikel van mevr. Petronella Elema.

Van Anthonij en Epke zijn twee kinderen bekend:

1  Sirp Hoexum is geboren te Kloosterburen, is gedoopt op woensdag 1 juli 1761 te Hornhuizen, zie IX-BR.

2  Sebastiaan Hoecksum is geboren te Kloosterburen, is gedoopt op woensdag 29 december 1762 te Hornhuizen.

Epke gaat in ondertrouw op zaterdag 10 maart 1764 te Usquert, trouwt op zondag 1 april 1764 te Hornhuizen (huwelijkscontract 734/329, blz 40, Cloosterburen 30 maart 1764) (2) met Elle Lammerts, zoon van Lambert Claassen en Hindrickjen Elles. Elle, meester bakker te Usquert en daglooner, is gedoopt op zondag 5 augustus 1725 te Middelstum.

Elle Lammerts werd op 25 november 1770 te Kloosterburen op bellijdenis aangenomen.

Huwelijkscontract: aan bruidegomszijde Claas Lamberts als volle broeder, Tidde Ellis en Geeske Arijns, Pieter Elles en Aafke Remmerts als volle ooms en angetrouwde moijen, Claas Willems als neef. Aan bruidszijde Bastiaan Breuls als vader Eijben Hoexuma als swager en voormond en Jan Rijkes als vreemde voogd over de pupillen.

Van Elle en Epke zijn vijf kinderen bekend:

3  Lammert Elles is gedoopt op zondag 2 juni 1765 te Hornhuizen.

4  Imke Elles is gedoopt op zondag 17 augustus 1766 te Kloosterburen (gedoopt als Imke), zie IX-BS.

5  Hendriktje Elles is geboren te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 22 november 1767 aldaar, zie IX-BT.

6  Lammert Elles Bruils is geboren te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 23 mei 1773 te Kloosterburen (gedoopt als Lambartus), zie IX-BU.

7  Cornelliske Elles is geboren te Hornhuizen, is gedoopt op maandag 17 april 1775 te Kloosterburen, zie IX-BV.

VIII-AW  Cernelske Sebastiaans Broeils ook genaamd Cornelske Bastiaans, dochter van Sebastiaan Broeils (VII-Z) en Hemke Ulferts, is gedoopt op zondag 17 januari 1740 te Westernieland, is overleden op zaterdag 21 december 1776 te Ulrum. Cernelske werd 36 jaar.

Cernelske trouwt op woensdag 27 april 1763 te Ulrum Volgens de huwelijksaantekening kwamen beide van Ulrum. met Hindrik Jans Voet ook genaamd Voet. Hindrik is geboren in 1739, is overleden op vrijdag 23 november 1804 te Ulrum (natlatende zijn vrouw en drie kinderen). Hindrik werd 65 jaar.

Hindrik was later gehuwd (2) met Grietje Hindriks.<97,98>

Van Hindrik en Cernelske zijn vier kinderen bekend:

1  Geert Hindriks is gedoopt op zondag 1 april 1764 te Ulrum.

2  Jan Hindriks is gedoopt op zondag 4 oktober 1767 te Ulrum, is verdronken op woensdag 6 mei 1778 aldaar. Jan werd 10 jaar.

3  Cornelis Hindriks Voet is gedoopt op zondag 10 maart 1771 te Ulrum, zie IX-BW.

4  Harmannus Hindriks Voet is gedoopt op zondag 8 januari 1775 te Ulrum, is overleden op donderdag 2 februari 1797 aldaar (laat na zijn vader stiefmoeder en 2 broers waar van de vader Hindrik Jans Voet woonachtig te Ulrum). Harmannus werd 22 jaar.

VIII-AX  Bina Bastiaans ook genaamd Bijnje en Biena, dochter van Sebastiaan Broeils (VII-Z) en Trijnje Melles, kramer, is geboren 1752 of 1753 te Westernieland, is overleden op maandag 3 oktober 1825 te Ulrum ('s middags om 2 uur, in huis nr. 114). Bina werd hoogstens 72 jaar.

Bina trouwt op vrijdag 2 juli 1779 te Ulrum met Remge Mennes. Remge, schoenmaker, is afkomstig uit Warffum.

OP 30 januari 1801 stierf te Ulrum ene Remt Mennes nalatende zijn vrouw en 2 kinderen. Mogelijk onze Remge Mennes.

Van Remge en Bina zijn twee kinderen bekend:

1  Menne Remges Cauisco, kleermaker, is geboren te Ulrum, is gedoopt op zondag 31 oktober 1779 aldaar, is overleden op maandag 3 oktober 1825 aldaar ('s middags om 12 uur, in huis nr. 114). Menne werd 45 jaar.

2  Trijnje Remges is geboren te Ulrum, is gedoopt op zondag 21 april 1782 aldaar, zie IX-BX.

VIII-AY  Epke Eisses, dochter van Eijso Jacobs en Aeltien Broeils (VII-AA), is geboren te Menkeweer, is gedoopt op zondag 17 januari 1723 aldaar (doopboek Baflo).

Epke trouwt op zondag 12 mei 1754 te Sauwerd (attestatie van Winsum) met Jacob Jans. Jacob is afkomstig uit Sauwerd.

Van Jacob en Epke zijn vijf kinderen bekend:

1  Martje Jacobs is gedoopt op donderdag 8 mei 1755 te Sauwerd.

2  Eijsse Jacobs is gedoopt op zondag 25 april 1756 te Sauwerd.

3  Martje Jacobs is gedoopt op zondag 10 september 1758 te Sauwerd.

4  Eijsse Jacobs is gedoopt op zondag 5 juli 1761 te Sauwerd.

5  Aaltje Jacobs is gedoopt op zondag 26 juni 1768 te Sauwerd, is overleden op woensdag 12 november 1845 te Groningen. Aaltje werd 77 jaar.

Aaltje trouwt op zondag 17 mei 1807 te Groningen met Hindrik Gerrits Ratering, zoon van Gerrit Ratering en Aaltien Wesselink. Hindrik, kleermaker, is gedoopt op zondag 10 oktober 1779 te Coevorden, is overleden op maandag 28 februari 1853 te Groningen. Hindrik werd 73 jaar.

VIII-AZ  Ermgard Ebella Juliana van Raesfelt, dochter van Isaac Reinder baron van Raesfelt (heer van heemse etc) en Jkvr. Clara Feyoena van Sytzama (VII-AC), is gedoopt op zondag 16 oktober 1757 te Heemse, is overleden op maandag 24 januari 1780 aldaar. Ermgard werd 22 jaar.

Ermgard trouwt in 1775 met Jhr. Christiaan Lodewijk rijksgraaf van Rechteren, zoon van Reynhard Burchard Rutger rijksgraaf van Rechteren en Maria Louisa barones van Boetzelaer. Christiaan, kapt. ter zee en landdrost van IJsselmuiden, is geboren op donderdag 21 mei 1744 te 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 12 augustus 1820 te Heemse. Christiaan werd 76 jaar.

Van Christiaan en Ermgard zijn twee kinderen bekend:

1  Jkvr. Maria Clara rijksgravin van Rechteren is geboren op zondag 18 mei 1777 te Heemse, zie IX-BY.

2  Reinhard Isaac rijksgraaf van Rechteren is gedoopt op zondag 7 februari 1779 te Heemse, is overleden op dinsdag 8 september 1801 te 's Gravenhage (aan de tering). Reinhard werd 22 jaar.

VIII-BA  Geertruid Fuck van Sijtzama, natuurlijke dochter van Frans Onno van Sytzama (VII-AD) en Johanna Allegonda Poeles (naaister), daglonersvrouw, is geboren op donderdag 3 oktober 1782 te Langen (D), is overleden op dinsdag 10 november 1846 te Winsum (Gr). Geertruid werd 64 jaar.

Geertruid trouwt op vrijdag 11 juli 1800 te Blijham met DaniŽl Geusendam, zoon van Albertus Geusendam (schoolmeester) en Wendelke Jacobus Gruss. DaniŽl, schoolonderwijzer te Bellingeweer, is geboren te Yperen (B), is overleden in 1808 te Winsum (Gr).

Van DaniŽl en Geertruid zijn vier kinderen bekend:

1  Wendelina Geuzendam, naaister, is geboren op maandag 23 februari 1801 te Bellingeweer, is overleden op maandag 31 oktober 1859 te Groningen. Wendelina werd 58 jaar.

Wendelina trouwt op donderdag 25 juni 1835 te Groningen met Jan Pieters Hazekamp, zoon van Pieter Knellis (arbeider) en Voltjen Izebrands. Jan is geboren op zondag 21 februari 1779 te Fransum, is overleden op woensdag 16 februari 1859 te Groningen. Jan werd 79 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Anna Maria Sol.<99,100>

2  Albarta Jakoba Geuzendam is geboren op dinsdag 26 april 1803 te Bellingeweer, is gedoopt op zondag 8 mei 1803 aldaar, zie IX-CB.

3  Janna Geusendam is geboren op zaterdag 27 april 1805, is gedoopt op zondag 12 mei 1805, zie IX-CC.

4  Jan DaniŽls Geuzendam is geboren op donderdag 27 augustus 1807 te Bellingeweer, is gedoopt op zondag 13 september 1807 aldaar, zie IX-CD.

Van Geertruid zijn twee kinderen bekend:

5  Jakomina van Bourmania is geboren op woensdag 29 maart 1815 te Obergum, zie IX-BZ.

6  Frans Onno van Sijtsema is geboren op donderdag 29 juli 1819 te Winsum, zie IX-CA.

VIII-BB  Johannes Galenus baron van Sytzama, zoon van Maurits Pico Diderik van Sytzama (VII-AE) en Catharina Maria van Heemstra, generaal-majoor en prov. commandant van Friesland, is geboren op zondag 2 augustus 1767 te Driesum, is overleden op maandag 9 december 1839 te Leeuwarden. Johannes werd 72 jaar.

Johannes trouwt in 1786 (1) met Anna Maria Maclaine.

Van Johannes en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Catharina Maria barones van Sytzama is geboren op donderdag 19 april 1787 te Rhenen, is overleden in 1837 te Veveij. Catharina werd 50 jaar.

Catharina trouwt op woensdag 14 oktober 1829 te Dantumadeel met Louis Auguste Fritzsche, zoon van Jean FranÁois Fritzsche en Susanne Amy. Louis is geboren op woensdag 9 december 1801 te Lausanne, is overleden op donderdag 3 juni 1875 te Noyon. Louis werd 73 jaar.

2  Maurits Pico Diederik van Sytzama is geboren op dinsdag 2 juni 1789 te 's Gravenhage, zie IX-CE.

3  Amelia Gerardina van Sytzama is geboren op vrijdag 11 november 1791 te Friens (Beslinga State), is gedoopt op zondag 18 december 1791 te Leeuwarden, zie IX-CF.

4  Henry baron van Sytzama, 2e luit. kurassiers en 1e luit. inf. O.I.L., is geboren op zondag 27 maart 1796 te Friens, is gedoopt op zondag 24 april 1796 aldaar, is overleden op zondag 17 februari 1828 te Semarang. Henry werd 31 jaar.

5  Wilhelmina Adriana barones van Sytzama is geboren op zondag 17 juni 1798 te Friens, is gedoopt op zondag 29 juli 1798 aldaar, zie IX-CG.

Johannes gaat in ondertrouw op donderdag 4 juni 1801 te Leeuwarden, trouwt op donderdag 18 juni 1801 aldaar (2) met zijn verre halfnicht Eritia Martha van Glinstra, dochter van Vincentius van Glinstra (griffier van het hof van Friesland) en Amelia Wiskia Lycklama ŗ Nijeholt. Eritia is gedoopt op woensdag 13 juni 1764 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), is overleden op zondag 1 april 1804 aldaar. Eritia werd 39 jaar.

Johannes trouwt op maandag 16 oktober 1815 te Leiden (3) met Johanna barones Lewe van Aduard, dochter van Otto Lewe van Aduard en Anna Isabella van Swinderen. Johanna is geboren op vrijdag 13 juni 1783 te Groningen, is overleden op woensdag 16 mei 1855 te Leeuwarden. Johanna werd 71 jaar.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Carel Jan Vincent Wyckerheld Bisdom.

Van Johannes en Johanna is een kind bekend:

6  Douwe Jan Vincent van Sytzama is geboren op donderdag 18 juli 1816 te Leeuwarden, zie IX-CH.

VIII-BC  Anna barones van Sytzama, dochter van Maurits Pico Diderik van Sytzama (VII-AE) en Catharina Maria van Heemstra, is geboren op dinsdag 23 maart 1773 en afkomstig uit Driesum, is overleden op donderdag 5 juli 1838 te Leeuwarden. Anna werd 65 jaar.

Anna trouwt op maandag 16 februari 1801 te Holwerd (derde proclamatie 15 februari 1801, met att. naar Driesum; huwelijk is bevestigd door het nedergerecht) met Jhr. Albertus van Harinxma thoe Slooten, zie VIII-D.

VIII-BD  Anna Johanna Judith Sloet tot Plattenberg, dochter van Lodewijk Arend Sloet tot Plattenberg en Johanna Geertruit Juliana van Sytzama (VII-AF), is geboren op vrijdag 20 februari 1756 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 22 februari 1756 aldaar.

Anna trouwt op zondag 23 april 1775 te Rijssen met Frederik Alexande baron van Ittersum. Frederik is geboren op zaterdag 4 mei 1737 te Rijssen, is overleden op zondag 21 december 1783 te 's Gravenhage. Frederik werd 46 jaar.

Van Frederik en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Willem baron van Ittersum tot den Oosterhof is geboren in 1776, zie IX-CI.

2  Lodewijk Arend baron van Ittersum is geboren in 1779, zie IX-CJ.

3  Ernst Hendrik baron van Ittersum is geboren op zondag 20 augustus 1780 te Rijssen, zie IX-CK.

VIII-BE  Johanna Catharina barones Sloet tot Plattenberg, dochter van Lodewijk Arend Sloet tot Plattenberg en Johanna Geertruit Juliana van Sytzama (VII-AF), is geboren op vrijdag 19 september 1760 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 21 september 1760 aldaar, is overleden op maandag 21 mei 1832 te Diepenheim. Johanna werd 71 jaar.

Johanna was gehuwd met Floris Willem baron Sloet tot Warmelo. Floris, lid eerste kamer.

Van Floris en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Lodewijk Arend baron Sloet tot Warmelo, militiecommissaris, is geboren 1786 of 1787 te Diepenheim, is overleden in 1840 aldaar. Lodewijk werd hoogstens 54 jaar.

Lodewijk trouwt op woensdag 11 februari 1818 te 's Gravenhage met Jkvr. HenriŽtte Louise Quarles van Ufford, dochter van Jhr. Mr. Willem Quarles van Ufford en Maria van Kuffeler (IX-X). HenriŽtte, grondeigenaresse, is geboren 1779 of 1780 te 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 13 april 1867 te Diepenheim. HenriŽtte werd hoogstens 87 jaar.

2  Willem Maurits baron Sloet tot Warmelo, ontvanger, is geboren 1794 of 1795 te Vollenhove, is overleden op dinsdag 13 augustus 1833 te Diepenheim. Willem werd hoogstens 38 jaar.

3  Frederik Derck baron Sloet, ontvanger, wonende te Kampen, is geboren 1796 of 1797 te Vollenhove, is overleden op zaterdag 3 december 1831 te Diepenheim. Frederik werd hoogstens 34 jaar.

4  Gerhard Carel baron Sloet tot Warmelo, belastingontvanger en grondeigenaar, is geboren 1799 of 1800 te Vollenhove, is overleden op woensdag 5 juni 1872 te Zutphen. Gerhard werd hoogstens 72 jaar.

Gerhard trouwt op zaterdag 3 december 1825 te Diepenheim (1) met Cornelia Charlotte barones van Heerdt, dochter van Jacob Carel Frederik baron van Heerdt en Helena Louisa van Braam. Cornelia is geboren 1797 of 1798 te Rijssen. Gerhard trouwt op zaterdag 15 december 1838 te Verwolde (2) met Johanna Philippina Wilhelmina barones van de Borch, dochter van Allard Philip Reinier Carel baron van de Borch en Philippina Helena Gerardina barones Sloet Twee Nijenhuizen. Johanna is geboren 1795 of 1796 te Verwolde.

5  Elizabeth Maria barones Sloet is geboren 1803 of 1804 te Diepenheim, is overleden op maandag 29 maart 1824 aldaar. Elizabeth werd hoogstens 20 jaar.

VIII-BF  Frouck Julliana Geertruit barones Sloet tot Plattenberg, dochter van Lodewijk Arend Sloet tot Plattenberg en Johanna Geertruit Juliana van Sytzama (VII-AF), is geboren op dinsdag 6 november 1764 te Rijssen, is gedoopt op woensdag 7 november 1764 te Vollenhove, is overleden op dinsdag 25 februari 1806 aldaar (aan de roodvonk). Frouck werd 41 jaar.

Frouck was gehuwd met Philip Everhard van der Merwede. Philip, ontvanger generaal van het kwartier Vollenhove, is geboren op zondag 12 maart 1752 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 17 maart 1752 aldaar, is overleden op zaterdag 11 juni 1808, is begraven op woensdag 15 juni 1808 te Kampen. Philip werd 56 jaar.

Van Philip en Frouck zijn drie kinderen bekend:

1  Geertruida Johanna Juliana barones van der Merwede is geboren op vrijdag 23 maart 1787 te Kampen, is gedoopt op zondag 25 maart 1787 aldaar, zie IX-CL.

2  Jacoba Carolina Frederika barones van der Merwede is geboren op zondag 17 november 1799 te Kampen, zie IX-CM.

3  Sippina Johanna van der Merwede is geboren op woensdag 13 mei 1801 te Kampen, zie IX-CN.

VIII-BG  Catharina Berghuijs, dochter van Lambert Berghuijs (capitain van een compagnie infanterije) en Saackjen Sighers (VII-AG), is geboren te Groningen (Kreupelstraat), is gedoopt op zondag 26 januari 1721 aldaar (A-kerk), is begraven op donderdag 12 maart 1778 te Leeuwarden (bij de Westerkerk). Catharina werd 57 jaar.

Catharina trouwt op zondag 23 oktober 1746 te Groningen met Ulrich Herman Huber ook genaamd Uldricus Harmannus Hubert, zoon van Ulrich Joan Huber en Wemelia Wielinga. Ulrich is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 19 januari 1727 aldaar, is overleden op dinsdag 16 oktober 1787 aldaar. Ulrich werd 60 jaar.

Van Ulrich en Catharina zijn zeven kinderen bekend:

1  Dieuwkemina Huber is gedoopt op vrijdag 31 maart 1747 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 7 april 1747 aldaar.

2  Elisabeth Huber is gedoopt op vrijdag 31 maart 1747 te Leeuwarden, zie IX-CO.

3  Epeus Suffridus Huber is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 7 april 1748 aldaar (Jacobijnerkerk), is overleden in 1749. Epeus werd 1 jaar.

4  Johannes Lambertus Huber is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 14 augustus 1750 aldaar (Westerkerk), zie IX-CP.

5  Ulrich Jan Huber is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 1 september 1751 aldaar Doop vond plaats in de Jacobijnerkerk, dopeling is overleden, is begraven op dinsdag 19 oktober 1751 aldaar.

6  Ulrick Jan Huber is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 29 december 1752 aldaar (Westerkerk), zie IX-CQ.

7  Epeus Wielinga Huber is gedoopt op woensdag 18 september 1754 te Leeuwarden, zie IX-CR.

VIII-BH  Imilius Josinus de Schepper, zoon van Bartold de Schepper (VII-AH) en Hendrica Maria Verhoeff, ontvanger-generaal van Ferwerderadeel, is geboren op zondag 27 mei 1736 te Deventer, is overleden op dinsdag 10 augustus 1790 te Hoogebeintum. Imilius werd 54 jaar.

Imilius trouwt op zondag 13 juni 1762 te Heerenveen met Amelia Coehoorn van Scheltinga, dochter van Daniel de Block van Scheltinga en Aletta Catharina Lijklama ŗ Nyeholt. Amelia is geboren op dinsdag 8 mei 1742 te Heerenveen, is gedoopt op zondag 13 mei 1742 aldaar.

Van Imilius en Amelia zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrica Maria de Schepper is gedoopt op vrijdag 25 maart 1763 te Leeuwarden (Westerkerk), zie IX-CS.

2  Daniel de Blocq de Schepper is gedoopt op vrijdag 18 januari 1765 te Leeuwarden (Westerkerk).

3  Barthold Jan de Schepper is afkomstig uit Hogebeintum, is gedoopt op zondag 17 april 1768 te Ferwerderadeel, zie IX-CT.

VIII-BI  DaniŽl Antony rijksvrijheer van Plettenberg, zoon van Lodewijk rijksvrijheer van Plettenberg (VII-AI) en Ermgard Heinsius, kap. comm. grenadiers, is geboren op donderdag 8 maart 1725, is gedoopt op woensdag 14 maart 1725 te Utrecht, is overleden in 1792. DaniŽl werd 67 jaar.

DaniŽl was gehuwd met Antonia Screvelius, dochter van Cornelis Screvelius en Judith Elisabeth Engelenberg. Antonia is geboren op woensdag 6 december 1724, is overleden in 1804. Antonia werd 80 jaar.

Van DaniŽl en Antonia zijn twee kinderen bekend:

1  Alexander Leonard rijksvrijheer van Plettenberg is geboren op woensdag 18 april 1753, zie IX-CU.

2  Hans Willem rijksvrijheer van Plettenberg is gedoopt op woensdag 25 februari 1761 te Groningen, zie IX-CV.

VIII-BJ  Hans Willem van Plettenberg, zoon van Hendrick Casimier rijksvrijheer van Plettenberg (VII-AJ) en Peternella Agatha van Amama, wonende te Harlingen, is gedoopt op woensdag 3 december 1732 te Leeuwarden.

Hans gaat in ondertrouw op vrijdag 11 mei 1764 te Leeuwarden (att. afgegeven op 26 mei 1764 naar Jelsum) met Maria Johanna Hermana Keijser.

Van Hans en Maria is een kind bekend:

1  Petronella Agatha barones van Plettenberg is gedoopt op dinsdag 22 oktober 1765 te Harlingen (Grote Kerk), zie IX-CW.


Generatie IX

IX-A  Pieter Francios Martin, zoon van Thomas Francios Martin (luitenant bij kolonel graaf van Bijlant) en Alegonda Coenders van Idsinga (VIII-B), lid der Prov. Staten van Friesland en ontvanger der grietenij Ferweradeel, is geboren op zaterdag 26 april 1783 te Hallum, is gedoopt op zondag 4 mei 1783 aldaar (in aanwezigheid van Willemina Eduarda van Burmania), is overleden op donderdag 16 maart 1876 te Leeuwarden. Pieter werd 92 jaar.

Pieter trouwt op dinsdag 26 april 1825 te Ferwerd (Frl) met Luutske Reneman, dochter van Tjaard Reneman en Siebrich Jacobs de Jong. Luutske is geboren op donderdag 25 juni 1795 te Hindeloopen, is overleden op dinsdag 28 december 1847 te Leeuwarden. Luutske werd 52 jaar.

Van Pieter en Luutske zijn drie kinderen bekend:

1  Allegonda Willemina Johanna Martin is geboren op zaterdag 17 januari 1829 te Leeuwarden, zie X-A.

2  Siebregtina Dorathea Geertruida Martin is geboren op zondag 21 oktober 1832 te Leeuwarden, zie X-B.

3  Eduarda Gijsbertina Jacoba Martin is geboren op maandag 21 september 1835 te Leeuwarden, zie X-C.

IX-B  Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten, zoon van Jhr. Albertus van Harinxma thoe Slooten (VIII-D) en Anna barones van Sytzama (VIII-BC), grietman van Smallingerland, is geboren op dinsdag 3 januari 1804, is gedoopt op zondag 19 februari 1804 te Holwerd, is overleden op dinsdag 12 september 1876 te Opsterland. Maurits werd 72 jaar.

Maurits trouwt op donderdag 10 december 1835 te Opsterland met Jkvr. Clara Feyona van Eysinga, dochter van Jhr. Binnert Philip van Eysinga (statenlid te Beetsterszwaag) en Eritia Ena Romelia van Lijnden. Clara is geboren op zondag 11 oktober 1812, is overleden op zondag 17 juni 1860 te Beetsterzwaag. Clara werd 47 jaar.

Van Maurits en Clara zijn vijf kinderen bekend:

1  Albertus baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op woensdag 5 oktober 1836 te Drachten, zie X-D.

2  Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op vrijdag 30 augustus 1839 te Drachten, zie X-E.

3  Mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op dinsdag 16 november 1841 te Drachten, zie X-F.

4  Mr. Johan Sippo baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op woensdag 16 februari 1848 te Beetsterzwaag, zie X-G.

5  doodgeboren dochter is doodgeboren op woensdag 5 april 1854.

IX-C  Catharina Maria barones van Harinxma thoe Slooten, dochter van Jhr. Albertus van Harinxma thoe Slooten (VIII-D) en Anna barones van Sytzama (VIII-BC), is geboren op dinsdag 31 oktober 1809, is gedoopt op zondag 3 december 1809 te Holwerd, is overleden op woensdag 5 januari 1848 te Dronrijp, is begraven te Waaxens. Catharina werd 38 jaar.

Catharina trouwt op maandag 11 juli 1836 te Ternaard met Jhr. Mr. Coert Lambertus van Beyma, zoon van Jhr. Petrus Johannes van Beyma en Jkvr. Geertruida Trip. Coert, kantonrechter te Berlikum, is geboren op donderdag 5 oktober 1809 te Sweins, is overleden op maandag 11 december 1893 te Leeuwarden. Coert werd 84 jaar.

Coert was Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw.

Van Coert en Catharina is een kind bekend:

1  Jkvr. Anna van Beyma is geboren op woensdag 10 april 1839 te Dronrijp, zie X-H.

IX-D  Assueres Johannes Veldtman, zoon van Hindrick Veldtman (burgemeester van Groningen) en Eleonora Houdina van Glinstra (VIII-E), postmeester Groningen en Drenthe, is geboren te Groningen (Haddingestraat), is gedoopt op vrijdag 28 mei 1734 aldaar (Martinikerk, gedoopt als Asseures Johannes), is overleden voor dinsdag 28 augustus 1781 Uit: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk Groningen 1781-1793. Assueres werd hoogstens 47 jaar.

Assueres gaat in ondertrouw op zaterdag 24 augustus 1754 te Groningen, trouwt op zondag 8 september 1754 te Haren met Etta Catharina Emmen, dochter van Lambert Hendrik Emmen (burgemeester) en Maria Jacoba Junius. Etta is gedoopt op vrijdag 5 maart 1734 te Groningen (Martinikerk), is overleden op dinsdag 28 augustus 1781 aldaar (datum volgens Register van opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk). Etta werd 47 jaar.

Van Assueres en Etta zijn vijf kinderen bekend:

1  Henrica Eleonora Hautina Veltman is geboren te Groningen (Singel), is gedoopt op vrijdag 11 juli 1755 aldaar (Martinikerk).

2  Mr. Hendrik de Sandra Veldtman van Slochteren is geboren te Groningen (Singel), is gedoopt op dinsdag 29 juni 1756 aldaar (Martinikerk), zie X-I.

3  Lambert Hendrik Jacob Veldtman is geboren te Groningen (Grote Kerkhof), is gedoopt op vrijdag 12 januari 1759 aldaar (Martinikerk).

4  Maria Jacoba Veldtman is geboren te Groningen (Heerestraat), is gedoopt op vrijdag 11 december 1761 aldaar (Martinikerk).

5  Maria Jacoba Veldtman is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op vrijdag 9 december 1763 aldaar, zie X-J.

IX-E  Johanna Maria Veldtman, dochter van Hindrick Veldtman (burgemeester van Groningen) en Eleonora Houdina van Glinstra (VIII-E), is geboren te Groningen (Haddingestraat), is gedoopt op vrijdag 29 juni 1736 aldaar (Grote Kerk), is overleden op woensdag 28 februari 1810 te Hoogezand (nalatende 2 kinderen). Johanna werd 73 jaar.

Johanna trouwt op zondag 24 januari 1768 te Groningen (huwelijksgetuige was A.J. Veldtman als broeder) met Scato Gockinga, zoon van Henric Gockinga en Alagonda Veldtman. Scato is geboren in 1742 te Zuidbroek, is overleden op woensdag 9 juli 1828 te Hoogezand. Scato werd 86 jaar.

Van Scato en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Henrik Gockinga is gedoopt op woensdag 20 juni 1770 te Groningen.

2  Hendrik Eleonorus Gockinga is geboren te Groningen (aan de Grote Markt), is gedoopt op vrijdag 23 oktober 1772 aldaar (Martinikerk), is overleden aldaar, is begraven op vrijdag 19 mei 1786 aldaar (registratiedatum breukeldodenboek, woonde aan de Hardingestraat). Hendrik werd 13 jaar.

3  Scato GeŲrg Gockinga is geboren te Groningen (aan de Grote Markt), is gedoopt op woensdag 17 augustus 1774 aldaar, is overleden op zondag 25 september 1825 te Hoogezand (ongehuwd). Scato werd 51 jaar.

4  Eleonora Alagonda Houdina Gockinga is gedoopt op woensdag 26 augustus 1778 te Groningen, zie X-K.

IX-F  Mr. Hector Livius van Haersma, zoon van Eelco van Haersma (VIII-P) en Joanna Maria Saackma van Wyckel (VIII-H), grietman van Smallingerland en monstercommissaris van Friesland, is geboren op zondag 8 december 1737 te Jelsum, is gedoopt op zondag 15 december 1737 aldaar, is overleden op zaterdag 15 januari 1820 te Oudega (op Groot Haersma-state). Hector werd 82 jaar.

Hector gaat in ondertrouw op zondag 24 mei 1761 te Oudega, trouwt op zondag 7 juni 1761 te Heerenveen met Katharina van Scheltinga. Katharina is geboren op zaterdag 21 december 1737, is overleden op zaterdag 6 maart 1813 te Leeuwarden. Katharina werd 75 jaar.

Van Hector en Katharina zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Maria van Haersma is geboren op zaterdag 18 juni 1763, is gedoopt op zondag 3 juli 1763 te Oudega, zie X-L.

2  Aletta Catharina van Haersma is geboren op zaterdag 26 april 1766 te Oudega, is gedoopt op zondag 18 mei 1766 aldaar, zie X-M.

IX-G  Octavia Cornelia Susanna van Rheden, dochter van Onco van Rheden en Dodonea Helena van Wyckel (VIII-I), is geboren in 1756 te Leer (D), is overleden in 1777. Octavia werd 21 jaar.

Octavia trouwt op zaterdag 2 april 1774 te Groningen met Wicher van Swinderen, zoon van Wicher van Swinderen (burgemeester) en Anna Maria Trip. Wicher, lid municipuliteit en gep. solliciteur mil., is geboren te Groningen (Boteringestraat), is gedoopt op vrijdag 16 april 1745 aldaar (Martinikerk), is overleden op dinsdag 27 november 1821 aldaar. Wicher werd 76 jaar.

Wicher was later gehuwd (2) met Johanna Margaretha de Beveren.<101,102>

Van Wicher en Octavia is een kind bekend:

1  Jhr. Oncko van Swinderen van Rensuma is geboren op zondag 23 juli 1775 te Groningen, is gedoopt op vrijdag 28 juli 1775 aldaar, zie X-N.

IX-H  Joannes van Knijff, zoon van Godschalk van Knijff (gecommiteerde ten landsdage) en Johanna Wilhelmina van Wyckel (VIII-K), landeigenaar te Driesum, wonende te Driesumerterp op de Canterstate, is gedoopt op zondag 8 april 1764 te Ferwerd (Frl), is overleden op donderdag 7 maart 1839 te Dokkum. Joannes werd 74 jaar.

Joannes trouwt op zondag 28 augustus 1791 te Hogebeintum met Anna Klara van Poutsma, dochter van Petrus Johannes van Poutsma (secretaris van Dantumadeel) en Sjoerdtje Idsinga. Anna is afkomstig uit Driesem, is gedoopt op zondag 20 juni 1756 te Dantumadeel, is overleden op maandag 4 februari 1828 aldaar. Anna werd 71 jaar.

Van Joannes en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Godschalk Horatius van Knijff, rechter te Sneek, is geboren op maandag 28 oktober 1793 te Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 24 november 1793 aldaar, is overleden op vrijdag 24 september 1824 te Sneek (kinderloos). Godschalk werd 30 jaar.

Godschalk trouwt op maandag 17 mei 1824 te Sneek met Adriana Bernhardina Trip, dochter van Egidius-DaniŽl Trip en Fenneken Aalberink. Adriana is geboren op dinsdag 17 september 1799 te Haaksbergen, is overleden op maandag 20 december 1886 te Huizum (Leeuwarden). Adriana werd 87 jaar.

Adriana was later gehuwd (2) met Pieter van Borssum Waalkes.<103,104>

2  Petrus Jacobus van Knijff is geboren op woensdag 28 september 1796 te Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 aldaar, zie X-O.

IX-I  Avia Johanna Busaan ook genaamd Via, dochter van Albertus Jans Busaan en Anna Catharina Elisabet Sakema van Wyckel (VIII-L), is geboren op vrijdag 11 oktober 1782 te Gorredijk, is gedoopt op zondag 10 november 1782 aldaar, is overleden op maandag 25 oktober 1813 te Wirdum, Frl. (Barrahuis). Avia werd 31 jaar.

Avia trouwt in 1807 met Ruurd Hendriks Sybrandi, zoon van Hendrik Rientzes en Janke Sytzes. Ruurd is geboren 1773 of 1774 te Rauwerd, is overleden op dinsdag 10 oktober 1826 te Leeuwarderadeel. Ruurd werd hoogstens 52 jaar.

Ruurd was later gehuwd (2) met Jiske Ostra.<105,106>

Van Ruurd en Avia zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Ruurds Sybrandi is geboren op zondag 21 oktober 1810, is gedoopt op zondag 28 oktober 1810 te Wirdum, Frl., is overleden op donderdag 4 april 1811 te Huizum.

2  Anna Catarina Elisabeth Sybrandi is geboren op vrijdag 12 februari 1813 te Wirdum, Frl., is overleden op vrijdag 5 maart 1813 aldaar.

IX-J  Jkvr. Ibella Allegonda Vegelin van Claerbergen ook genaamd Ibella, dochter van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (VIII-M) en Helena Cunera van Amama, is geboren op maandag 17 oktober 1729 te Deventer, is overleden in december 1769 te Rotterdam, is begraven op maandag 23 januari 1769 aldaar (Grote kerk; overledene liet 1 minderjarig kind na; Leuvehaven bove Couwenhove.). Ibella werd 40 jaar.

Ibella trouwt op vrijdag 2 mei 1755 te Leeuwarden met Benjamin Frieswijk, zoon van Willem Hendrik Frieswijk (advocaat) en Rinske van der Hoeff. Benjamin, predikant, is geboren op woensdag 18 april 1731 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 20 april 1731 aldaar, is overleden op zaterdag 4 november 1809 te 's Gravenhage, is begraven aldaar (Nieuwe Kerk). Benjamin werd 78 jaar.

Benjamin was predikant te Britzum (Brixum), Leeuwarden, Zierikzee, Rotterdam en Den Haag.

Benjamin was later gehuwd (2) met Maria Adriana van Alphen.<107,108>

Van Benjamin en Ibella is een kind bekend:

1  Mr. Willem Hendrik Frieswijk is geboren op dinsdag 25 januari 1757 te Britsum, is gedoopt op zondag 20 februari 1757 aldaar, zie X-P.

IX-K  Joachim Amama Vegelin van Claerbergen, zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (VIII-M) en Helena Cunera van Amama, is geboren in 1732, is overleden in 1799. Joachim werd 67 jaar.

Joachim trouwt in 1761 met Margarethe Carolina Reinhard.

Van Joachim en Margarethe is een kind bekend:

1  Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen is geboren op woensdag 17 juni 1772 te 's Gravenhage, zie X-Q.

IX-L  Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen, zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (VIII-M) en Helena Cunera van Amama, is gedoopt op woensdag 2 juni 1734 te Hulst, is overleden op zaterdag 4 november 1780 te Leeuwarden. Pieter werd 46 jaar.

Pieter was gehuwd met Louisa Albertina van Glinstra, dochter van Valerius van Glinstra en Anna Catharina van Haersma. Louisa is geboren op vrijdag 10 oktober 1749 te Cornjum, is gedoopt op zondag 19 oktober 1749 aldaar.

Van Pieter en Louisa is een kind bekend:

1  Jhr. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen is geboren op zondag 24 juli 1774 te Leeuwarden, zie X-R.

IX-M  Jhr. Assuerus Vegelin van Claerbergen, zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (VIII-M) en Helena Cunera van Amama, raad in de Hove van Friesland, etc., wonende te Langweer, is geboren op dinsdag 16 augustus 1735 te Rinsumageest, is gedoopt op zondag 21 augustus 1735 te Rinsumageest en Sijbrandahuis, is overleden op zaterdag 15 januari 1820 te Doniawerstal. Assuerus werd 84 jaar.

Assuerus trouwt op zondag 26 oktober 1766 te Cornjum met Jkvr. Christina Ansk van Burmania, dochter van Epo Sjuck van Burmania en Romelia Maria van Haersma. Christina is geboren op woensdag 1 november 1747 te Cornjum, is gedoopt op zondag 5 november 1747 aldaar, is overleden op vrijdag 26 december 1817 te Langweer. Christina werd 70 jaar.

Van Assuerus en Christina zijn negen kinderen bekend:

1  Epo Sjuck Vegelin van Claerbergen is geboren op woensdag 22 november 1769, is gedoopt op zondag 3 december 1769 te Leeuwarden, is verdronken op zaterdag 29 augustus 1789 (Bij Schiermonnikoog.). Epo werd 19 jaar.

2  Philip Ernst Assuerus Vegelin van Claerbergen is gedoopt op vrijdag 6 maart 1772 te Leeuwarden, is overleden in 1776. Philip werd 4 jaar.

3  Romelia Maria Vegelin van Claerbergen is geboren op zondag 30 april 1775 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 28 mei 1775 te Cornjum, is overleden in 1779. Romelia werd 4 jaar.

4  Jkvr. Deodata Helena Cuneiera Vegelin van Claerbergen is geboren op donderdag 29 mei 1777 te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 2 juli 1777 aldaar (in de Jacobijnerkerk), zie X-S.

5  Jkvr. Frederica Maria Aurelia Vegelin van Claerbergen, wonende te Dronrijp, is geboren op zondag 31 oktober 1779 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 28 november 1779 aldaar, is overleden op dinsdag 24 mei 1836 te Menaldumadeel (ongehuwd), is begraven te Cornjum. Frederica werd 56 jaar.

6  Jhr. Philip Ernst Assuerus Vegelin van Claerbergen, wonende te Peperga, is geboren op donderdag 6 december 1781, is gedoopt op zondag 30 december 1781 te Leeuwarden (Jacobijnenkerk), is overleden op vrijdag 31 oktober 1851 (kinderloos). Philip werd 69 jaar.

Philip gaat in ondertrouw op vrijdag 23 november 1810 te Leeuwarden met Martha Kinnema Houkjen van Scheltinga, dochter van Cornelis van Scheltinga (grietman van idaarderadeel, etc.) en Aurelia Aletta van Haersma (IX-V). Martha is geboren op zondag 19 maart 1786 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 30 april 1786 te Idaard, is overleden op vrijdag 20 maart 1835 te Roordahuizum. Martha werd 49 jaar.

7  Romelia Maria Vegelin van Claerbergen is geboren op vrijdag 9 januari 1784, is gedoopt op vrijdag 6 februari 1784 te Leeuwarden, is overleden in 1805. Romelia werd 21 jaar.

8  Jkvr. Anske Doys Vegelin van Claerbergen is geboren op dinsdag 2 januari 1787, is gedoopt op donderdag 4 januari 1787 te Leeuwarden, zie X-T.

9  Jhr. Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen is geboren op woensdag 7 april 1790 te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 28 april 1790 aldaar (Jacobijnerkerk), zie X-U.

IX-N  Jkvr. Jaike Vegelin van Claerbergen, dochter van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (VIII-M) en Helena Cunera van Amama, is geboren op donderdag 20 april 1741 te Meenen (Vlaanderen) (West Vlaanderen), is overleden op maandag 8 juni 1807 te Groningen. Jaike werd 66 jaar.

Jaike trouwt 1763 of 1764 met Hendrik Frieswijk. Hendrik, predikant.

Van Hendrik en Jaike zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Hendrik Philip Frieswijk is geboren op woensdag 27 juli 1768 te Sluis (Vlaanderen), zie X-V.

2  Helena Cunera Frieswijk is geboren 1769 of 1770 te Sluis (Vlaanderen), zie X-W.

3  Edo Cornelis Frieswijk, 1e luitenant, is geboren 1772 of 1773 te Hoorn, is overleden op woensdag 14 maart 1855 te Groningen. Edo werd hoogstens 82 jaar.

4  Aurelia Maria Frieswijk is gedoopt op woensdag 19 januari 1774 te Groningen (A-kerk).

5  Aurelia Maria Frieswijk is gedoopt op vrijdag 17 november 1775 te Groningen.

6  Joachim Amama Frieswijk is gedoopt op zondag 9 maart 1777 te Groningen (Nieuwe Kerk).

7  Aurelia Maria Alegonda Frieswijk is gedoopt op zondag 17 mei 1778 te Groningen (Nieuwe Kerk), is overleden op woensdag 18 juli 1821 aldaar. Aurelia werd 43 jaar.

Aurelia was gehuwd (1) met Ernst August Molensteť ook genaamd Molette. Aurelia gaat in ondertrouw op zaterdag 14 juli 1810 te Groningen, trouwt op dinsdag 31 juli 1810 aldaar (2) met Simon Hartwig Muller, zoon van Roelf Simon Muller en Frouwke Jacobs. Simon, winkelier, is geboren op donderdag 26 augustus 1779 te Eexta, is overleden op woensdag 6 juni 1860 te Groningen. Simon werd 80 jaar.

Simon was later gehuwd (2) met Hinderieka Hinderks Haak.<109,110>

8  Cornelia Maria Frieswijk is gedoopt op zondag 29 augustus 1779 te Groningen (A-kerk).

IX-O  Catharina Wiskia van Haersma, dochter van Aernt Aulius van Haersma (VIII-N) en Martha Cecilia van Bouricius, is geboren op dinsdag 26 januari 1723, is overleden op zondag 13 september 1744 te Buitenpost, is begraven aldaar (in de kerk). Catharina werd 21 jaar.

Catharina gaat in ondertrouw op vrijdag 22 juli 1740 te Leeuwarden, trouwt op zondag 31 juli 1740 aldaar met Martinus van Acronius, zoon van Mr. Gellius Dominicus van Acronius en Romelia van Scheltinga. Martinus, luitenant-Generaal der infanterie, is geboren in augustus 1713, is overleden op donderdag 30 november 1780, is begraven te Buitenpost (in de kerk). Martinus werd 67 jaar.

Van Martinus en Catharina is een kind bekend:

1  Geljus Dominicus van Acronius is geboren op zondag 30 juni 1743 te Achtkarspelen, is gedoopt op zondag 18 augustus 1743 te Gerkesklooster, is overleden op donderdag 30 november 1780 (kinderloos), is begraven te Buitenpost. Geljus werd 37 jaar.

IX-P  Cornelius Martinus van Haersma, zoon van Aernt Aulius van Haersma (VIII-N) en Martha Cecilia van Bouricius, is gedoopt op woensdag 6 juli 1729 te Leeuwarden, is overleden in 1795 te Dronrijp. Cornelius werd 66 jaar.

Cornelius trouwt op zondag 26 januari 1766 te Leeuwarden met Wiskje van Bouricius, dochter van Martinus van Bouricius en Romelia Margaretha Lycklama a Nyeholt. Wiskje is geboren op donderdag 1 april 1734, is gedoopt op zondag 11 april 1734 te AEngwirden, is overleden op zondag 20 maart 1768 te Leeuwarden. Wiskje werd 33 jaar.

Van Cornelius en Wiskje is een kind bekend:

1  Martha Cecilia van Haersma is geboren op dinsdag 10 februari 1767, is overleden op woensdag 18 mei 1768. Martha werd 1 jaar.

IX-Q  Mr. DaniŽl de Blocq van Haersma, zoon van Aernt Aulius van Haersma (VIII-N) en Martha Cecilia van Bouricius, grietman van Achtkarspelen, etc., is gedoopt op zondag 6 juli 1732 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 7 december 1814 te Buitenpost, is begraven aldaar (in de kerk). DaniŽl werd 82 jaar.

DaniŽl trouwt op zondag 14 september 1760 te Kollum met Maria Wybrandi, dochter van Dr. Sybrandus Wybrandi. Maria is geboren op zaterdag 16 januari 1734 te Kollum, is gedoopt op zondag 17 januari 1734, is overleden op zaterdag 16 juni 1821 te Buitenpost, is begraven aldaar (in de kerk). Maria werd 87 jaar.

Van DaniŽl en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Mr. Arent Aulus de Blok van Haersma, secretaris van Achtkarspelen, etc., is gedoopt op donderdag 26 augustus 1762 te Kollum, is overleden op dinsdag 12 juli 1803 (ongehuwd), is begraven te Buitenpost (in de kerk). Arent werd 40 jaar.

2  Martha Cecilia de Blocq van Haersma is gedoopt op zondag 16 oktober 1763 te Kollum, is overleden in juni 1809, is begraven te Leeuwarden (in de Westerkerk). Martha werd 45 jaar.

3  Catharina de Blocq van Haersma is geboren op woensdag 12 september 1764 te Buitenpost, is gedoopt op zondag 14 oktober 1764 aldaar.

4  Catharina de Blocq van Haersma is geboren op maandag 11 augustus 1766 te Buitenpost, is gedoopt op zondag 24 augustus 1766 aldaar.

5  Wiskjen de Blocq van Haersma is geboren op zaterdag 14 mei 1768, is gedoopt op maandag 23 mei 1768 te Buitenpost, zie X-X.

6  Baudina Martina de Blocq van Haersma is geboren op vrijdag 30 juni 1769, is gedoopt op zondag 16 juli 1769 te Buitenpost.

7  Hector Livius de Blocq van Haersma is gedoopt op zondag 3 maart 1771 te Buitenpost.

8  Hector Livius de Blocq van Haersma is geboren op vrijdag 21 augustus 1772 te Buitenpost, is gedoopt op zondag 13 september 1772 aldaar.

9  Titia Ida de Blocq van Haersma is geboren op vrijdag 10 september 1773 te Buitenpost, is gedoopt op zondag 3 oktober 1773 aldaar, is overleden op zaterdag 16 januari 1841 aldaar (ongehuwd). Titia werd 67 jaar.

IX-R  Titia van Haersma, dochter van Cornelius van Haersma (VIII-O) en Catharina Jetskia van Bouricius, is gedoopt op zondag 20 december 1739 te Drachten, is overleden op maandag 5 mei 1817 te Leeuwarden. Titia werd 77 jaar.

Titia trouwt op zondag 19 juli 1772 te Smallingerland met DaniŽl Cornelis van Altena, zoon van Henricus Wiardus van Altena (vaandrig onder het regiment Oranje-Friesland) of Henricus Wiardus van Altena en Johanna Allegonda van Glinstra of Johanna Hillegonda van Glinstra. DaniŽl, kapitein van een compagnie te voet, is geboren op zondag 14 februari 1745 te Blessum, is overleden op zondag 26 december 1773 te Bergum. DaniŽl werd 28 jaar.

Van DaniŽl en Titia is een kind bekend:

1  Henricus Wiardus van Altena is geboren op zondag 25 april 1773, is gedoopt op zondag 13 juni 1773 te Bergum, zie X-Y.

IX-S  Maria van Haersma, dochter van Eelco van Haersma (VIII-T) en Cornelia Aurelia van Haersma (VIII-Q), is geboren op woensdag 18 december 1743 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 27 december 1743 aldaar, is overleden op zondag 9 april 1826 te Augustinusga. Maria werd 82 jaar.

Maria trouwt op zondag 19 juni 1774 te Augustinusga met Mr. Leonardus Epeus van Scheltinga, zoon van Daniel de Block van Scheltinga en Aletta Catharina Lijklama ŗ Nyeholt. Leonardus is geboren op woensdag 11 september 1748 te Heerenveen, is gedoopt op zondag 29 september 1748 aldaar, is overleden op maandag 11 augustus 1834 te Augustinusga. Leonardus werd 85 jaar.

Van Leonardus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  DaniŽl de Blocq van Scheltinga is gedoopt op woensdag 27 november 1776 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), zie X-Z.

2  Cornelia Aurelia van Scheltinga is geboren op donderdag 17 september 1778 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 27 september 1778 aldaar, is overleden op woensdag 23 december 1857 te Kampen. Cornelia werd 79 jaar.

Cornelia trouwt op vrijdag 5 december 1817 te Grootegast met Willem Frederik Phaff ook genaamd Willem Fredrik Phaff, zoon van Johannes Frederik Phaff (geneesheer, heelmeester, vroedmeester) en Antje Buijs. Willem, instrumentmaker, is geboren op donderdag 9 januari 1794, is overleden op woensdag 2 december 1846 te Bergen op Zoom. Willem werd 52 jaar.

3  Eelco Aulus van Scheltinga, koopman, is geboren op dinsdag 11 januari 1780, is gedoopt op zondag 23 januari 1780 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 19 augustus 1837 te Joure. Eelco werd 57 jaar.

Eelco was gehuwd (1) met Trijntje Frederiks de Graad, dochter van Fredrik de Graad en Anna Dirks. Trijntje is geboren op woensdag 16 mei 1770 te Lemmer, is overleden op donderdag 11 februari 1830 te Haskerland. Trijntje werd 59 jaar. Eelco trouwt op woensdag 17 november 1830 te Haskerland (2) met Akke Teyes de Wreede, dochter van Teye Douwes de Wreede en Ulbertje Willems. Akke is geboren op dinsdag 4 maart 1806 te Joure, is overleden op woensdag 24 december 1884 te Sneek. Akke werd 78 jaar.

4  Aletta Catharina van Scheltinga is geboren op vrijdag 24 augustus 1781, is gedoopt op woensdag 12 september 1781 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 15 september 1781 aldaar.

5  doodgeboren dochter van Scheltinga is doodgeboren op dinsdag 6 april 1784.

6  doodgeboren dochter van Scheltinga is doodgeboren op maandag 5 februari 1787.

IX-T  Mr. Jacob Boreel van Haersma, zoon van Hans Hendrik van Haersma (VIII-S) en Isabella Boreel, rentmeester Generaliteit der Domeinen in Friesland en grietman van Idaarderadeel, is gedoopt op woensdag 3 december 1738 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1805, is begraven aldaar (in de Westerkerk). Jacob werd 66 jaar.

Jacob trouwt op zondag 28 oktober 1759 te Groningen met Anna Henrietta van Swinderen, dochter van Wicher van Swinderen (burgemeester) en Anna Maria Trip. Anna is geboren te Groningen (Oude Boteringestraat), is gedoopt op zondag 10 september 1741 aldaar, is overleden op zondag 9 mei 1819 te Leeuwarden. Anna werd 77 jaar.

Van Jacob en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Mr. Hans Hendrik van Haersma is gedoopt op zondag 17 augustus 1760 te Groningen, is overleden op zondag 4 september 1825 te Amsterdam. Hans werd 65 jaar.

Hans gaat in ondertrouw op vrijdag 7 maart 1788 te Leeuwarden, trouwt op maandag 17 maart 1788 te Amsterdam met Constantia Elias, dochter van Pieter Elias en Hester Witsen. Constantia is geboren op zondag 3 juli 1757 te Amsterdam, is overleden op donderdag 16 januari 1823 aldaar. Constantia werd 65 jaar.

2  Anna Maria van Haersma is gedoopt op woensdag 7 oktober 1761 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), is overleden op dinsdag 19 juni 1781 te Zwolle, is begraven aldaar (in de Grote Kerk). Anna werd 19 jaar.

3  Isabella Boreel van Haersma is gedoopt op woensdag 12 oktober 1763 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), is overleden op donderdag 21 mei 1789 aldaar (kinderloos), is begraven te Dronrijp. Isabella werd 25 jaar.

Isabella trouwt op zondag 17 april 1785 te Dronrijp met Jhr. Mr. Idsert Aebinga van Humalda, zoon van Binnert Philip Aebinga van Humalda (luitenant-kolonel) en Catharina Johanna Sminia. Idsert, gouverneur van Friesland etc., is geboren op donderdag 12 september 1754 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 21 februari 1834 aldaar (kinderloos). Idsert werd 79 jaar.

4  Wicherdina Boreel van Haersma is gedoopt op woensdag 5 juni 1765 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk).

5  Mr. Wicherus Hendrikus van Haersma is gedoopt op woensdag 21 januari 1767 te Leeuwarden, zie X-AA.

6  Eelco Jacob Boreel van Haersma is geboren op woensdag 4 september 1771 te Leeuwarden (stierf jong).

7  Eeltje A. Boreel van Haersma is geboren op vrijdag 4 juni 1773 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 20 juni 1773 aldaar (in de Jacobijnerkerk).

IX-U  Maria Libora van Haersma, dochter van Hans Hendrik van Haersma (VIII-S) en Isabella Boreel, is gedoopt op vrijdag 27 januari 1741 te Leeuwarden, is overleden op zondag 12 oktober 1783 aldaar, is begraven te Huizum (in de kerk). Maria werd 42 jaar.

Maria trouwt op zondag 26 januari 1766 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk) met Ulbo Burmania, zoon van Hobbe Burmania (grietman van leeuwarderadeel, etc.) en Helena Emrantiana Lucia van Unia. Ulbo, page van prins Willem V. etc en grietman van leeuwarderadeel, is geboren op maandag 16 september 1737 te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 25 september 1737 aldaar, is overleden op dinsdag 18 augustus 1818 te Anjum (op Holdinga-burgt). Ulbo werd 80 jaar.

Van Ulbo en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Burmania is doodgeboren op dinsdag 27 februari 1770 te Leeuwarden.

2  Hobbe van Burmania is geboren op woensdag 15 mei 1771 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 16 november 1775 aldaar. Hobbe werd 4 jaar.

IX-V  Aurelia Aletta van Haersma, dochter van Hans Hendrik van Haersma (VIII-S) en Isabella Boreel, is gedoopt op woensdag 17 april 1748 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), is overleden op woensdag 15 augustus 1810 te Idaard (op Friesemastate). Aurelia werd 62 jaar.

Aurelia gaat in ondertrouw op vrijdag 10 juni 1768 te Leeuwarden, trouwt op zondag 19 juni 1768 aldaar (in de Jacobijnerkerk) met Cornelis van Scheltinga, zoon van Arent Cornelis van Scheltinga en Jetske Wiskia van Vierssen. Cornelis, grietman van idaarderadeel, etc..

Van Cornelis en Aurelia zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Arent van Scheltinga is geboren op vrijdag 25 mei 1770, is gedoopt op woensdag 6 juni 1770 te Leeuwarden, is overleden in 1777, is begraven aldaar (Westerkerk). Cornelis werd 7 jaar.

2  Hans Hendrik van Scheltinga is geboren op zondag 28 maart 1773, is gedoopt op woensdag 14 april 1773 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk).

3  Isabella Boreel van Scheltinga is gedoopt op woensdag 8 november 1775 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk).

Isabella trouwt op zondag 15 juni 1794 te Buitenpost (derde proclamatie) met Sybrand van Haersma. Sybrand, boelgoedontvanger van Achtkarspelen.

4  Jetske Wiskia van Scheltinga is geboren op donderdag 10 juli 1777, is gedoopt op zondag 10 augustus 1777 te Idaard.

5  Cornelis Arent van Scheltinga is geboren op zondag 9 september 1781 te Leeuwarden, is gedoopt op maandag 15 oktober 1781 te Idaard.

6  Martha Kinnema Houkjen van Scheltinga is geboren op zondag 19 maart 1786 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 30 april 1786 te Idaard, is overleden op vrijdag 20 maart 1835 te Roordahuizum. Martha werd 49 jaar.

Martha gaat in ondertrouw op vrijdag 23 november 1810 te Leeuwarden met Jhr. Philip Ernst Assuerus Vegelin van Claerbergen, zoon van Jhr. Assuerus Vegelin van Claerbergen (IX-M) en Jkvr. Christina Ansk van Burmania. Philip, wonende te Peperga, is geboren op donderdag 6 december 1781, is gedoopt op zondag 30 december 1781 te Leeuwarden (Jacobijnenkerk), is overleden op vrijdag 31 oktober 1851 (kinderloos). Philip werd 69 jaar.

IX-W  Anna van Kuffeler, dochter van Jacob Jan de Blocq van Kuffeler (VIII-U) en Elisabeth Hooft, is geboren op maandag 18 september 1747 te `s Gravenhage, is overleden op maandag 17 december 1810 aldaar. Anna werd 63 jaar.

Anna trouwt op zondag 4 februari 1776 te `s Gravenhage met Mr. Christiaan van Beresteyn. Christiaan, schepen en schout van Delft, enz., is geboren op zondag 19 april 1744 te `s Hertogenbosch, is overleden op zondag 13 juli 1800 te `s Gravenhage. Christiaan werd 56 jaar.

Van Christiaan en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Mr. Guillaume Jaques Jean van Beresteyn is geboren op dinsdag 22 december 1778 te Delft, is gedoopt op vrijdag 25 december 1778 aldaar (doopgetuigen waren Jaques Jean de Blocq van Kuffeler en Catherine Willelmine Brull), zie X-AB.

2  Catharina Elizabeth van Beresteyn is geboren op vrijdag 25 februari 1780 te Delft, is gedoopt op zondag 5 maart 1780 aldaar (doopgetuigen waren Gisbert van Beresteijn en Marie Magdaleine van Groenewegen), is overleden op woensdag 13 april 1814 te 's Gravenhage (ongehuwd). Catharina werd 34 jaar.

3  Reinier Henry van Beresteyn is geboren op maandag 30 april 1781 te Delft, is gedoopt op woensdag 2 mei 1781 aldaar (doopgetuigen waren Reinier van Kuffeler en Marie Marguarite van Taerling), is overleden in maart 1807 te Batavia. Reinier werd 25 jaar.

4  Jhr. Christiaan Paulus van Beresteyn is geboren op woensdag 7 augustus 1782 te Delft, zie X-AC.

IX-X  Maria van Kuffeler, dochter van Jacob Jan de Blocq van Kuffeler (VIII-U) en Elisabeth Hooft, is geboren op zondag 2 januari 1752 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 10 december 1815 aldaar. Maria werd 63 jaar.

Maria trouwt op zondag 14 februari 1779 te 's Gravenhage met Jhr. Mr. Willem Quarles van Ufford, zoon van Mr. Lodewijk Quarles en Henriette van der Haer. Willem is geboren op donderdag 14 januari 1751 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 2 september 1826 te 's Gravenhage. Willem werd 75 jaar.

Van Willem en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Jkvr. HenriŽtte Louise Quarles van Ufford, grondeigenaresse, is geboren 1779 of 1780 te 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 13 april 1867 te Diepenheim. HenriŽtte werd hoogstens 87 jaar.

HenriŽtte trouwt op woensdag 11 februari 1818 te 's Gravenhage met Lodewijk Arend baron Sloet tot Warmelo, zoon van Floris Willem baron Sloet tot Warmelo (lid eerste kamer) en Johanna Catharina barones Sloet tot Plattenberg (VIII-BE). Lodewijk, militiecommissaris, is geboren 1786 of 1787 te Diepenheim, is overleden in 1840 aldaar. Lodewijk werd hoogstens 54 jaar.

2  Jkvr. Elisabet Quarles van Ufford is geboren op maandag 19 maart 1781 te 's Gravenhage, zie X-AD.

3  Jhr. Louis Quarles van Ufford is geboren op zondag 10 februari 1782 te 's Gravenhage, zie X-AE.

4  Jhr. Joan Quarles van Ufford is geboren op maandag 7 april 1783 te 's Gravenhage, zie X-AF.

5  Jhr. Pierre Philippe Quarles van Ufford is geboren op donderdag 20 mei 1784 te 's Gravenhage, zie X-AG.

6  Jkvr. Jenne Quarles van Ufford is geboren op zaterdag 26 maart 1785 te 's Gravenhage in de Waalse kerk, is gedoopt op donderdag 31 maart 1785 aldaar, is overleden op maandag 4 april 1785 aldaar.

7  Jhr. Jacques Jean Quarles van Ufford is geboren op vrijdag 22 februari 1788 te 's Gravenhage, zie X-AH.

IX-Y  Reinier Hendrik van Kuffeler, zoon van Jacob Jan de Blocq van Kuffeler (VIII-U) en Elisabeth Hooft, is geboren in 1753, is overleden op donderdag 31 december 1801 te Rotterdam (aan de gevolgen van een beroerte). Reinier werd 48 jaar.

Reinier was gehuwd met Margareta Maria van Tarelink, dochter van Jan van Tarelink en Margaretha Cornelia Balde. Margareta is geboren in 1752, is overleden op zaterdag 12 december 1835 te Hilversum. Margareta werd 83 jaar.

Van Reinier en Margareta zijn twee kinderen bekend:

1  Margareta Elisabeth van Kuffeler is geboren op donderdag 25 december 1777 te Amsterdam, is gedoopt op zondag 4 januari 1778 aldaar (Westerkerk) (doopgetuigen waren Jan Tarelink en Maria van Kuffeler), zie X-AI.

2  Reijner Jacob Jan van Kuffeler is geboren op donderdag 29 november 1781 te Amsterdam, is gedoopt op woensdag 5 december 1781 aldaar (Noorderkerk) (doopgetuigen waren Christiaan Tarelink en Maria van Alphen geb. Tarelink), is overleden op dinsdag 15 februari 1820 te Nieuwersluis. Reijner werd 38 jaar.

IX-Z  Mr. Pieter Frederik van Kuffeler, zoon van Jacob Jan de Blocq van Kuffeler (VIII-U) en Elisabeth Hooft, burgemeester van Leiden, etc., is gedoopt op zondag 1 juni 1760 te 's Gravenhage (in de Kloosterkerk), is overleden op dinsdag 31 december 1839 te Gouda. Pieter werd 79 jaar.

Pieter trouwt op maandag 6 december 1784 te Leiden (in de Pieterskerk) met Elisabeth Cornelia van der Meer, dochter van Mr. Jacob van der Meer en Hillegonda FranÁoise Cunaens. Elisabeth is gedoopt op zaterdag 26 december 1761 te Leiden (in de Pieterskerk), is overleden op dinsdag 19 maart 1822 te Gouda. Elisabeth werd 60 jaar.

Van Pieter en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Hillegonda FranÁoise van Kuffeler is gedoopt op zondag 25 september 1785 te Leiden (doopgetuigen waren Jacob van der Meer en Johanna Maria van der Meer).

2  Renť Henri van der Meer van Kuffeler is geboren 1786 of 1787 te Leiden, zie X-AJ.

3  Jaques Anne FranÁois van der Meer van Kuffeler is gedoopt op zondag 5 januari 1794 te Amsterdam, zie X-AK.

IX-AA  Reynier Carel Blom, zoon van Cornelius Blom (predikant) en Agatha Constantia van Kuffelaar (VIII-V), is gedoopt op woensdag 4 oktober 1752 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk).

Reynier gaat in ondertrouw op vrijdag 25 februari 1785 te Leeuwarden, trouwt op zondag 20 maart 1785 aldaar (bevestiging, getrouwd te Zaltbommel) met Jeanne Georgette Barbara van Assendelft. Jeanne is geboren 1752 of 1753 te Zaltbommel, is overleden op zaterdag 5 december 1807 te 's Gravenhage. Jeanne werd hoogstens 54 jaar.

Van Reynier en Jeanne zijn vier kinderen bekend:

1  Corneille Jean Blom van Assendelft is gedoopt op zondag 1 januari 1786 te Leeuwarden, zie X-AL.

2  Johan Blom van Assendelft is geboren op zaterdag 2 juni 1787, is gedoopt op zondag 3 juni 1787 te Leeuwarden (gedoopt als Jean Blom), zie X-AM.

3  Charles Frederik Blom is geboren op dinsdag 27 januari 1789, is gedoopt op zondag 22 maart 1789 te Leeuwarden.

4  Agatha Constance Blom is geboren op woensdag 9 februari 1791, is gedoopt op zondag 20 februari 1791 te Leeuwarden.

IX-AB  Roelina Swartwoldt, dochter van Jan Swartwoldt (brouwer) en Margreta Nanninga (VIII-W), is geboren in de Herestraat, is gedoopt op vrijdag 20 juli 1742 te Groningen in de Martinikerk, is overleden op woensdag 19 februari 1783 aldaar (registratie) (Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk Groningen). Roelina werd 40 jaar.

Roelina trouwt op woensdag 6 februari 1782 te Groningen met Folkert Lich ook genaamd Licht, zoon van Augustus Johannes Lich en Metje Hazelhof. Folkert, moutmaker, is gedoopt op zondag 17 augustus 1755 te Vlagtwedde (Gr), is overleden op vrijdag 20 november 1829 te Zweelo. Folkert werd 74 jaar.

Folkert was later gehuwd (2) met Wibbina Meijer.<111,112> Folkert was later gehuwd (3) met Jantien Groenewold.<113,114>

Van Folkert en Roelina is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 19 februari 1783 te Groningen.

IX-AC  Rudolphus Nanninga, zoon van Gerhardus Nanninga (VIII-Y) en Elizabeth Adriana Oorsinga, winkelier en koopman, is geboren op woensdag 16 september 1767 te Groningen (Oosterstraat), is overleden op vrijdag 22 december 1826 te Scharmer. Rudolphus werd 59 jaar.

Rudolphus gaat in ondertrouw op zaterdag 10 april 1790 te Groningen, trouwt op woensdag 5 mei 1790 aldaar (huwelijksgetuige was Als Vader Hindrik Smit) (1) met Aaltien Smit, dochter van Hindrik Smit (grutter) en Izebella Jans. Aaltien is geboren te Groningen (Damsterdiep), is gedoopt op dinsdag 28 oktober 1755 aldaar (Martinikerk), is overleden op zaterdag 6 januari 1821 aldaar. Aaltien werd 65 jaar.

Van Rudolphus en Aaltien zijn drie kinderen bekend:

1  Gerhardus Rudolphus Nanninga is geboren aan het Damsterdiep, is gedoopt op woensdag 28 november 1792 te Groningen in de A-Kerk, zie X-AN.

2  Elizabeth Nanninga is geboren aan het Damsterdiep, is gedoopt op vrijdag 11 april 1794 te Groningen in de Martinikerk.

3  Hinderikus Nanninga is geboren aan de Zuidzijde van het Damsterdiep, is gedoopt op vrijdag 6 november 1795 te Groningen in de Martinikerk.

Rudolphus trouwt op donderdag 14 juni 1821 te Groningen (2) met Catharine van der Kamp ook genaamd Tichelaar, dochter van Harm van der Kamp (sluismeester) en Catharina Tigler. Catharine, winkeliersche, is geboren op donderdag 3 oktober 1782 te Groningen.

Catharine was later gehuwd (2) met Hindrik Pieters Boerma.<115,116>

IX-AD  Jacoba Nanninga, dochter van Gerhardus Nanninga (VIII-Y) en Elizabeth Adriana Oorsinga, is gedoopt op woensdag 20 november 1771 te Groningen (Oosterstraat), is overleden op zondag 26 januari 1845 aldaar. Jacoba werd 73 jaar.

Jacoba trouwt op zondag 28 maart 1802 te Groningen (huwelijksgetuige was Rudolph Nanninga) met Gerhardus Smit Sibinga, zoon van Johannes Sibinga en Johanna Smit. Gerhardus, beursmeester van Groningen, conservator van de Universiteits Bibliotheek, klerk bij het Hof van Justitie en koster van de Akerk, is geboren te Groningen (Schuitendiep), is gedoopt op zondag 25 juli 1762 aldaar (Martinikerk), is overleden op donderdag 25 augustus 1842 aldaar. Gerhardus werd 80 jaar.

Gerhardus was eerder gehuwd (1) met Digna Maria van Peer.<117,118>

Van Gerhardus en Jacoba zijn vier kinderen bekend:

1  Ds. Johannes Smit Sibinga is geboren op woensdag 29 december 1802 te Groningen, is gedoopt op zaterdag 1 januari 1803 aldaar, zie X-AO.

2  Gerardus Smit Sibinga is gedoopt op zondag 10 maart 1805 te Groningen (Stoeldraaierstraat).

3  Gerhardus Sibinga is gedoopt op zondag 27 september 1807 te Groningen, zie X-AP.

4  Adrianus Helenus Sibinga is gedoopt op zondag 24 september 1809 te Groningen (Stoeldraaierstraat), is overleden op donderdag 23 mei 1861 aldaar. Adrianus werd 51 jaar.

IX-AE  Jan Rudolph Rasveld, zoon van Gerhard Rasveld (VIII-Z) en Klaasjen Houwing, is geboren aan de Nieuweweg, is gedoopt op dinsdag 11 december 1753 te Groningen in de Martinikerk, is overleden op donderdag 18 juni 1835 aldaar. Jan werd 81 jaar.

Jan trouwt op vrijdag 28 mei 1779 te Groningen (1) met Aaltien Huising, dochter van Derk Jacobs Huising en Jantjen Ewolts Jensema. Aaltien is gedoopt op donderdag 15 april 1756 te Groningen, is overleden aldaar (geregistreerd 8 augustus 1791, breukeldodenboek), is begraven aldaar (komt voor in het register van de opbrengsten uite de verhuur van lijklakens uit de Martinikerk, geregistreerd 8 januari 1791).

Van Jan en Aaltien zijn zes kinderen bekend:

1  Claasje Rasveld is gedoopt op zondag 12 maart 1780 te Groningen (in de Nieuwe Kerk), zie X-AQ.

2  Derk Rasveld is geboren te Groningen (in de Nieuwe Ebbingestraat), is gedoopt op donderdag 11 oktober 1781 aldaar (in de Nieuwe Kerk).

3  Derk Rasvelt is gedoopt op zondag 18 januari 1784 te Groningen (in de Nieuwe Kerk), zie X-AR.

4  Jantien Rasveld is gedoopt op donderdag 9 maart 1786 te Groningen, zie X-AS.

5  Gerhardus Lambertus Rasveld is geboren (in de Nieuwe Ebbingestraat), is gedoopt op zondag 3 juni 1787 te Groningen (in de Nieuwe Kerk), zie X-AT.

6  Anna Amelia Rasveld is geboren te Groningen (in de Nieuwe Ebbingestraat), is gedoopt op zondag 24 augustus 1788 aldaar (in de Nieuwe Kerk).

Jan trouwt op donderdag 24 november 1791 te Groningen (2) met Barbara Smith, dochter van Adolf Smith (koopman) en Geessien Jans Visser. Barbara is geboren 1746 of 1747 te Groningen, is overleden op zondag 26 november 1837 aldaar. Barbara werd hoogstens 90 jaar.

Barbara was eerder gehuwd (1) met Willem Hartman.

IX-AF  Anthoni Blok, zoon van Gerardus Blok (VIII-AB) en Maria Lijbering, commies, is geboren bij de Hereboge, is gedoopt op vrijdag 23 augustus 1754 te Groningen in de Martinikerk, is overleden op vrijdag 13 oktober 1826 aldaar. Anthoni werd 72 jaar.

Anthoni trouwt op donderdag 25 april 1782 te Groningen met Anna Geertuida Lankhorst ook genaamd Lanchorst, dochter van Johannes Lankhorst (koperslager) en Jantien van der Aa. Anna is geboren in de Butjesstraat, is gedoopt op zondag 8 februari 1761 in de Nieuwe Kerk, is overleden op vrijdag 13 januari 1832 te Groningen. Anna werd 70 jaar.

Van Anthoni en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Blok, commies, is geboren in de Steentilstraat, is gedoopt op vrijdag 31 oktober 1783 te Groningen in de Martinikerk, is overleden op zondag 16 juli 1820 aldaar. Johannes werd 36 jaar.

2  Maria Blok is geboren in de Steentilstraat, is gedoopt op vrijdag 18 januari 1788 te Groningen in de Martinikerk, zie X-AU.

3  Margien Blok is geboren in de Steentilstraat, is gedoopt op vrijdag 11 maart 1796 te Groningen in de Martinikerk.

IX-AG  Bouwina Nienhuis, dochter van Evert Nienhuis en Margaretha Block (VIII-AD), is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op vrijdag 21 november 1760 aldaar, is overleden op zondag 12 juli 1807 aldaar. Bouwina werd 46 jaar.

Bouwina trouwt op donderdag 14 november 1793 te Groningen met Jacob Hesse, zoon van Folkert Hesse (doodgraver) en Anna Catharina Burggraaf. Jacob, leedaanzegger, is gedoopt op zondag 15 december 1765 te Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 8 september 1826 te Groningen. Jacob werd 60 jaar.

Jacob was later gehuwd (2) met Anna Olpmans.<119,120>

Van Jacob en Bouwina zijn vier kinderen bekend:

1  Folkert Hesse is geboren te Groningen voor Herepoort, is gedoopt op donderdag 28 augustus 1794 aldaar.

2  Margaretha Hesse is geboren te Groningen voor Herepoort, is gedoopt op vrijdag 20 november 1795 aldaar in de Martinikerk, is overleden op maandag 19 december 1842 aldaar. Margaretha werd 47 jaar.

3  Evert Hesse is geboren te Groningen voor Hererepoort, is gedoopt op vrijdag 7 juni 1799 aldaar.

4  Catharina Volkerdina Hesse is geboren te Groningen (voor Herepoort), is gedoopt op woensdag 22 februari 1804 aldaar.

IX-AH  Geert Nienhuis ook genaamd Gerardus, zoon van Evert Nienhuis en Margaretha Block (VIII-AD), leedaanzegger, administratiedienaar, commies en ass. deurwaarder, is geboren te Groningen in de Kromme Elleboog, is gedoopt op woensdag 5 februari 1766 aldaar, is overleden op zaterdag 27 februari 1836 aldaar. Geert werd 70 jaar.

Geert trouwt op dinsdag 31 januari 1786 te Groningen met Harmke Geerts, dochter van Geert Lammerts en Engeltje Kreuters. Harmke is gedoopt op zondag 9 april 1758 te Blijham, is overleden op dinsdag 13 november 1827 te Groningen. Harmke werd 69 jaar.

Van Geert en Harmke zijn zeven kinderen bekend:

1  Margrijta Nienhuis is geboren te Groningen aan het Damsterdiep, is gedoopt op dinsdag 11 juli 1786 aldaar in de Martinikerk, is overleden op zondag 20 februari 1853 te Norg. Margrijta werd 66 jaar.

2  Engelina Nienhuis is gedoopt op zondag 23 december 1787 te Delfzijl.

3  Gerardus Nienhuis is gedoopt op zondag 17 januari 1790 te Delfzijl, zie X-AV.

4  Engelina Nienhuis is geboren op donderdag 30 augustus 1792 te Delfzijl, is gedoopt op zondag 2 september 1792 aldaar, zie X-AW.

5  Evert Nienhuis is geboren op dinsdag 16 december 1794 te Delfzijl, is gedoopt op zondag 21 december 1794 aldaar.

6  Geertruida Nienhuis is gedoopt op zondag 7 mei 1797 te Obergum en Maarhuizen, zie X-AX.

7  Jan Nienhuis is geboren te Groningen in de Folkingestraat, is gedoopt op vrijdag 17 juli 1801 aldaar in de Martinikerk, zie X-AY.

IX-AI  Jan Tammes Nanninga, zoon van Gerrit Tammes Nanninga (VIII-AE) en Dieuwerke Jans, is gedoopt op zondag 7 maart 1756 te Tjamsweer, is overleden op vrijdag 4 juli 1823 te Winschoten. Jan werd 67 jaar.

Jan trouwt op zondag 23 mei 1784 te Zuidhorn met Antje Berents, dochter van Berent Gerres en Iepke Gerres. Antje is gedoopt op zondag 2 mei 1756 te Oldehove.

Van Jan en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Dieverke Nanninga is gedoopt op zondag 27 augustus 1786 te Winschoten, zie X-AZ.

2  Ipke Nanninga is gedoopt op dinsdag 29 juli 1788 te Winschoten, zie X-BA.

3  Gerrit Nanninga is gedoopt op vrijdag 5 februari 1790 te Winschoten.

4  Beerendje Nanninga is gedoopt op vrijdag 14 september 1792 te Winschoten.

IX-AJ  Gerhardus Gerrits Nanninga, zoon van Gerrit Tammes Nanninga (VIII-AE) en Dieuwerke Jans, dagloner, is gedoopt op maandag 30 april 1759 te Tjamsweer, is overleden op woensdag 26 augustus 1818 te Hornhuizen (laat 4 kinderen na). Gerhardus werd 59 jaar.

Gerhardus trouwt op zondag 1 april 1787 te Hornhuizen (huwelijkscontract 14 maart 1787) met Sietje Derks Buining, dochter van Derks Jans (broodbakker) en Jantje Bettes. Sietje is geboren op zondag 12 december 1756 te Hornhuizen, is overleden op zondag 21 juni 1829 aldaar. Sietje werd 72 jaar.

Sijtje Derks, vrouw van Gerhardus Nanninga werd, op geloofsbelijdenis aangenomen, te Hornhuizen in october 1788.

Sietje was eerder gehuwd (1) met Gerhardus Buining.

Aan bruidegomszijde de E Gerrit Nanninga als vader en de E Pieter Nanniga als halfbroeder.
En aan bruidszijde de E Willem Bettes als volle oom van de bruid en Sibbevoogd over haare voorkinderen en de E Grietje Bettes en Liefke Jans als volle moeijen, voorts Gerrit Wieringa als voormond en Pieter Jans als vreemde voogd over des bruids voorkinderen.

Van Gerhardus en Sietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit Gerhardus Nanninga is gedoopt op woensdag 12 december 1787 te Hornhuizen, zie X-BB.

2  Willem Gerardus Nanninga is gedoopt op zondag 22 augustus 1790 te Hornhuizen, zie X-BC.

3  Pieter Gerardus Nanninga is geboren op zondag 13 oktober 1793 te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 20 oktober 1793 aldaar, is overleden op zondag 2 mei 1813 aldaar. Pieter werd 19 jaar.

4  Dieuwerke Gerardus Nanninga is geboren op donderdag 22 september 1796 te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 aldaar, zie X-BD.

5  Klaas Gerardus Nanninga is geboren op zondag 10 maart 1799 te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 17 maart 1799 aldaar, zie X-BE.

IX-AK  Bijwke Gerrits Nanninga ook genaamd Bieuwke, dochter van Gerrit Tammes Nanninga (VIII-AE) en Dieuwerke Jans, is gedoopt op zondag 30 maart 1766 te Zuidhorn, is overleden op maandag 25 juni 1832 aldaar. Bijwke werd 66 jaar.

Van Bijwke en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Bijwke Nanninga is gedoopt op zondag 6 mei 1792 te Zuidhorn.

Bijwke trouwt op zondag 22 februari 1795 te Zuidhorn (2) met Gerke Alberts Lijfering, zoon van Albert Harmannes en Antie Gerkes. Gerke is gedoopt op zondag 12 december 1773 te Noordhorn (Gr), is overleden op woensdag 10 december 1851 te Zuidhorn. Gerke werd 77 jaar.

Van Gerke en Bijwke zijn vier kinderen bekend:

2  Antje Gerkes Lijfering is gedoopt op donderdag 14 mei 1795 te Zuidhorn, zie X-BF.

3  Dieuwerke Gerkes Liefering is geboren op maandag 2 april 1798 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 15 april 1798 aldaar, zie X-BG.

4  Fopke Gerkes is geboren op zondag 23 maart 1800 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 6 april 1800 aldaar.

5  Fopke Gerkes Lijfering is geboren op woensdag 3 december 1806 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 4 januari 1807 aldaar, zie X-BH.

IX-AL  Gerrit Tammes Nanninga ook genaamd Gerrit Gerrits Nanninga, zoon van Gerrit Tammes Nanninga (VIII-AE) en Dieuwerke Jans, arbeider, is gedoopt op zondag 30 april 1769 te Zuidhorn, is overleden op donderdag 10 juli 1823 aldaar. Gerrit werd 54 jaar.

Gerrit trouwt op zondag 9 februari 1794 te Zuidhorn met Aeltje Jans Friso ook genaamd Vrieso, dochter van Jan Heeres (arbeider) en Grietje Simens (arbeidster). Aeltje, arbeidster, is gedoopt op zondag 24 oktober 1773 te Niezijl, is overleden op donderdag 18 maart 1858 te Zuidhorn. Aeltje werd 84 jaar.

Huwelijkscontract 4 februari 1794, aan bruidegomszijde de Collector Gerrit Nanninga als vader, Jan Nanninga als broeder.
En aan bruidszijde Jan Heeres en Grietje Siemens als vader en moeder.

Van Gerrit en Aeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit Gerrits Nanninga is geboren op maandag 14 april 1794 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 20 juli 1794 aldaar, zie X-BI.

2  Aaltje Gerrits Nanninga is geboren op dinsdag 23 augustus 1796 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 18 september 1796 aldaar, zie X-BJ.

3  Jan Gerrits Nanninga is gedoopt op zondag 9 december 1798 te Grootegast, zie X-BK.

4  Dieuverke Nanninga is geboren op woensdag 7 april 1802 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 2 mei 1802 aldaar.

5  Pieter Nanninga is geboren op dinsdag 2 juni 1812 te Zuidhorn, zie X-BL.

6  Anne Nanninga is geboren op zondag 3 september 1815 te Zuidhorn, zie X-BM.

7  Gerhardus Nanninga is geboren op vrijdag 5 maart 1819 te Zuidhorn, zie X-BN.

IX-AM  Sibillina Nanninga ook genaamd Lijnke, dochter van Pieter Nanninga (VIII-AF) en Aaltien Hans, is gedoopt op zondag 16 februari 1749 te Zuidhorn.

Sibillina trouwt op woensdag 29 maart 1775 (huwelijkscontract) met Bernardus Harms Postema.

Bernardus was later gehuwd (2) met Aafke Douwes.

Huwelijkscontract:
Aan bruidegomszijde de E Harm Bernardus en Aake Reinders als vader en moeder, Jantje Harms geadsisteerd met haar Eheman Hindrik Abels en Antje Harms geadsisteert door haar Eheman Broer Heeres als volle susters en de E Pieter Bernardus als oom en Tjeertje Bernardus als moeij en de E Reurt Reinders als oom.
Aan bruidszijde de E Pieter Nanninga en Eltje Berents Ehelieden als vader en Stiefmoeder de E Gerhardus Nanninga als meerderjarige broeder benevens de E Gerrit Nanninga als oom en sibbevoogt over des bruids minderjarige susters en de E Hindrik Hanssen als volle oom en de E Grietje Nanninga als volle moeij.

Van Bernardus en Sibillina zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltjen Bernhardus Posthuma is geboren te Schouwerzijl, is gedoopt op zondag 17 december 1775 te Warfhuizen, zie X-BO.

2  Aafke Bernardus is gedoopt op zondag 24 augustus 1777 te Warfhuizen.

3  Aafke Bernardus Postema is geboren te Schouwerzijl, is gedoopt op donderdag 1 juli 1779 te Warfhuizen, zie X-BP.

4  Tjeetske Bernardus is geboren te Schouwerzijl (Gr), is gedoopt op zondag 1 september 1782 te Warfhuizen.

IX-AN  Gerhardus Pieters Nanninga, zoon van Pieter Nanninga (VIII-AF) en Aaltien Hans, landbouwer op Groot Maarslag en huisman op Hoog Maarslag, is gedoopt op zondag 9 september 1753 te Zuidhorn, is overleden op dinsdag 24 november 1807, is begraven op donderdag 26 november 1807 te Maarslag (nalatende ťťn vrouw en ťťn dochter). Gerhardus werd 54 jaar.

Gerhardus trouwt op vrijdag 23 februari 1787 (huwelijkscontract), trouwt (kerk) op vrijdag 16 maart 1787 te Mensingeweer met zijn volle nicht Hilledina Nanninga, zie IX-AS.

R.A. LVI.d. 23 Febr. 1787. Huwelijkscontract tusschen Gerhardus Nanninga, zoon van den medicus Pieter Nanninga en wijlen Haltjen Hanssens en Hilledina Nanninga, dochter van wijlen de organist en schoolmeester Gerhardus Nanninga en Grietjen Scheltema. Dedigslieden aan Bruidegomssijde Sibillina Nanninga en Bernardus Harms als volle suster en swager. Pieter Gerrits Martijn als swager, mede caverende voor zijne Ehevrouw Grietje Nanninga als volle suster. Tjeske Nanninga en Evert Hayes als volle suster en swager, Gerrit Nanninga als volle oom. Hendrik Hanssen als volle oom en Grietje Nanninga als volle moeij. Pieter Nanninga en Gerhardus Nanninga als volle neven;
en an des Bruidtssijde Sibillina Nanninga als volle suster. Gerrit Nanninga als volle oom, Grietje Nanninga als volle moei. Pieter Nanninga en Gerhardus Nanninga als volle neven, Sibillina Nanninga en Bernardus Harms als volle nigt en angetrouwde neef, Pieter (Garmts) Martijn als angetrouwde neef en caverende voor sijne Ehevrouw Grietje Nanninga als volle nigt, Tjeske Nanninga en Evert Hayes als volle nigt en angetrouwde neef, Juffrouw Roelina Eles, wed. van Derk (Hindriks) Nanninga als nigt tot des Bruidts vader.

Van Gerhardus en Hilledina is een kind bekend:

1  Aaltje Gerhardus Nanninga is geboren op zaterdag 28 november 1789 (op Hoog Maarslag), is gedoopt op zondag 6 december 1789 te Mensingeweer (als Aeltien), zie X-BQ.

IX-AO  Grietje Pieters Nanninga, dochter van Pieter Nanninga (VIII-AF) en Aaltien Hans, is afkomstig uit Zuidhorn, is gedoopt op woensdag 16 juli 1755 aldaar.

Grietje trouwt op zondag 3 mei 1778 te Winsum (Gr) met Pieter Gerremts Martini. Pieter, broodbakker, is overleden voor maandag 15 maart 1802.

Van Pieter en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrem Pieters Martini is geboren op zondag 18 april 1779 te Winsum, is gedoopt op zondag 2 mei 1779 te Winsum (Gr), zie X-BR.

2  Pieter Pieters Martini is geboren op dinsdag 9 oktober 1781 te Winsum, is gedoopt op zondag 14 oktober 1781 te Winsum (Gr), zie X-BS.

3  Hindrik Pieters Martini is gedoopt op zondag 28 januari 1787 te Winsum (Gr).

4  Hendrik Hansen Martini is geboren op zondag 5 december 1790 te Winsum (Gr), is gedoopt op zondag 12 december 1790 aldaar, zie X-BT.

5  Jetske Pieters Martini is geboren op zaterdag 18 februari 1792, is gedoopt op zondag 26 februari 1792 te Winsum (Gr).

IX-AP  Tjeetske Nanninga ook genaamd Tjetske, dochter van Pieter Nanninga (VIII-AF) en Aaltien Hans, is gedoopt op zondag 29 juli 1759 te Zuidhorn, is overleden in februari 1788 te Mensingeweer. Tjeetske werd 28 jaar.

Tjeetske trouwt op dinsdag 16 januari 1787 (huwelijkcontract), trouwt (kerk) op zondag 18 februari 1787 te Mensingeweer met Evert Hayes ook genaamd Heijes en Evert Hejes. Evert, huisman op Hoog Maarslag.

Evert was later gehuwd (2) met Jantjen Harms.<121..124>

Aan bruidegomszijde Geuwe Geuwes als Stiefvader en caverende voor sijne ehevrouw Anje Tiddes als moeder, de E Albert Everts als volle oom , de E Martjen Everts als volle moeij.
En aan des Bruids zijde de E Gerhardus Nanninga als volle broeder en caverende voor de goedkeuringe van haare vader Pieter Nanninga benevens deszelvs bruid Hildina Nanninga, de E Sijbelina Nanninga geadsiteert met haar eheman Bernardus Harms als volle suster en swager, de E Pieter Gerbens als swager, en de E Schepper Hindrik Hanssen, en de E Gerrit Nanninga als volle ooms.

Van Evert en Tjeetske is een kind bekend:

1  Aeltjen Everts is gedoopt op donderdag 6 september 1787 te Mensingeweer, is overleden in februari 1788 aldaar (moeder en kind gelijktijdig overleden en met elkander begraven).

IX-AQ  Pieter Nanninga, zoon van Pieter Nanninga (VIII-AF) en Eltje Berends, heelmeester en chirurgijn med.pract., is gedoopt op zondag 15 september 1765 te Zuidhorn, is overleden op zondag 1 augustus 1819 aldaar. Pieter werd 53 jaar.

Pieter trouwt op woensdag 27 mei 1818 te Zuidhorn met zijn achternicht Antje Gerkes Lijfering, zie X-BF.

Van Pieter en Antje is een kind bekend:

1  Elline Nanninga is geboren op dinsdag 16 februari 1819 te Zuidhorn, is overleden op zondag 20 januari 1822 aldaar. Elline werd 2 jaar.

IX-AR  Hinderikus Nanninga, zoon van Pieter Nanninga (VIII-AF) en Eltje Berends, arbeider, is geboren te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 3 mei 1778 aldaar, is overleden op maandag 25 februari 1839 aldaar. Hinderikus werd 60 jaar.

Hinderikus gaat in ondertrouw op zaterdag 20 januari 1798 te Groningen met Eefke Wolters ook genaamd Iefke. Eefke is geboren 1773 of 1774 te Uithuizermeeden, is overleden op zaterdag 26 mei 1838 te Zuidhorn. Eefke werd hoogstens 64 jaar.

Van Hinderikus en Eefke zijn vijf kinderen bekend:

1  Eltje Nanninga is gedoopt op zondag 4 mei 1800 te Zuidhorn.

2  Eltjen Nanninga is geboren op dinsdag 27 oktober 1801, is gedoopt op zondag 8 november 1801 te Zuidhorn, is overleden op zaterdag 25 oktober 1873 te Oostwold gem. Leek. Eltjen werd 71 jaar.

3  Pieter Hendrikus Nanninga is geboren op zondag 19 augustus 1804 te Zuidhorn, zie X-BU.

4  Anna Hendrikus Nanninga is geboren op vrijdag 22 mei 1807 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 14 juni 1807 aldaar, zie X-BV.

5  Jakob Jan Nanninga is geboren in 1811 te Zuidhorn 10 Sprokkelmaand, is gedoopt in 1811 aldaar 22 Louwmaand.

IX-AS  Hilledina Nanninga, dochter van Gerhardus Nanninga (VIII-AG) en Grietjen Scheltema, is geboren op maandag 2 november 1750 te Middelstum, is gedoopt op zondag 8 november 1750 aldaar, is overleden op zaterdag 12 augustus 1820 te Maarslag. Hilledina werd 69 jaar.

Hilledina trouwt op vrijdag 23 februari 1787 (huwelijkscontract), trouwt (kerk) op vrijdag 16 maart 1787 te Mensingeweer met haar volle neef Gerhardus Pieters Nanninga, zie IX-AN.

IX-AT  Hijkjen Eisses ook genaamd Yktjen Eises, Hieke Eises en Aisses, dochter van Eise Jans (landbouwer op Sijgersmaheerd) en Catharina Eles (VIII-AI), is gedoopt op zondag 7 mei 1752 te Westeremden, is overleden op maandag 22 maart 1813 te Kantens, is begraven aldaar (Pathuis 2109). Hijkjen werd 60 jaar.

Voorouders van Hiekje uit: 'Ommelander Geslachten'.

Hijkjen trouwt (huwelijkscontract) op vrijdag 21 mei 1779, trouwt (kerk) op zondag 13 juni 1779 (1) met Cornelis Euwes ook genaamd Ewes, zoon van Jurjen Reinders (schepper van de Zanster schepperie) en Jantjen Cornelis. Cornelis is gedoopt op zondag 21 mei 1752 te Leermens, is overleden op donderdag 2 september 1779 aldaar. Cornelis werd 27 jaar.

Volgens de huwelijksaantekening kwam Cornelis van Leermens en Hiekje van Kantens.

Hijkjen trouwt (huwelijkscontract) op dinsdag 19 september 1780, trouwt (kerk) op zondag 8 oktober 1780 te Kantens (2) met Hendrik Harkese, zoon van Harke Hindriks (wedman van den Hoogw. Heer van Cantens) en Gepke Valks. Hendrik, landbouwer op Rensemaheerd, wonende te Kantens, is gedoopt op zondag 4 maart 1759 aldaar, is overleden op vrijdag 12 mei 1809 aldaar, is begraven aldaar. Hendrik werd 50 jaar.

R.A. LV.b.3. 19 Sept. 1780. Huwelijkscontract tusschen Hindrik Harkes en Hijktjen Eises.
Aan Bruidegomszijde Valk Harkes en Aafke Pieters Bolt als volle Broer en aangetrouwde suster, Tjaart Jans als gevolmachtigde van de E. Commandeur E.P. Bakker en Elysabeth Harkes als swager en halfsuster van vaders zijde, Fokke Cornelis en Nantje Pieters als aangetrouwde neef en volle nigte, Menne Pieters en Eilke Pieters als aangetrouwde neef en volle nigte van Moederszijde en an des Bruids zijde Eijse Jans en Remke Jacobs als vader en stiefmoeder, Henrykus Eyses en Tietje Garmts als volle broer en aangetrouwde suster, De E. schepper Jurjen Reinders als schoonvader, Claas Jans en Hendriktjen Driewes als volle oom en aangetrouwde moeije van vaderssijde en Aaltjen Jans als volle moeije en Jacob Melles en Grietje Jans als volle oom en aangetrouwde moeije van vaderssijde, Tjaard Jans en juffrouw Roelina Eles als aangetrouwde oom en volle moeije aan Bruids moederssijde.
Hindrik was tot 1814 meijer op Rensemaheerd. Daarna kwam de boerderij in het bezit van Hindrik Harkes Eles en zijn vrouw Eza Jans Wieringa.
(Boerderijenboek Middelstum-Kantens)
Hendrik en zijn broer Valk hadden elk of tesamen een duiventil te Kantens.

Van Hendrik en Hijkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Harke Hendriks Eles is gedoopt op zondag 4 augustus 1782 te Kantens.

2  Cathrina Hendriks Eles is gedoopt op zondag 24 augustus 1783 te Kantens, zie X-BW.

3  Harke Hendriks Eles is gedoopt op zondag 22 augustus 1784 te Kantens, zie X-BX.

4  Gepke Hindriks Eles is gedoopt op zondag 30 oktober 1785 te Kantens, zie X-BY.

5  Eise Hendriks is gedoopt op zondag 1 oktober 1786 te Kantens.

6  Roelina Hendriks Eles is gedoopt op zondag 7 maart 1790 te Kantens, zie X-BZ.

7  Aise Hendriks is gedoopt op maandag 13 juni 1791 te Kantens (obiit).

IX-AU  Cathrina Eisses, dochter van Eise Jans (landbouwer op Sijgersmaheerd) en Catharina Eles (VIII-AI), is gedoopt op vrijdag 18 oktober 1754 te Westeremden, is overleden in juli 1784. Cathrina werd 29 jaar.

Cathrina trouwt op zaterdag 19 oktober 1782 te Mensingeweer met Nicolaas Cornelis Bolt, zoon van Cornelis Bolt en Gepke Alberts Bolt. Nicolaas, landbouwer, wonende te Leens, is gedoopt op zondag 8 maart 1750 te Mensingeweer, is overleden op zaterdag 11 juni 1814 te Leens (nalatende 3 kinderen).

Nicolaas was later gehuwd (2) met Geeske Roelfs Ekkens.<125,126>

Volgens de huwelijksaantekening kwam Nicolaas van Mensingeweer en Catharina van Westeremden.

Van Nicolaas en Cathrina is een kind bekend:

1  Cornelis Bolt is gedoopt op zondag 10 augustus 1783 te Leens.

IX-AV  Henricus Eisses, zoon van Eise Jans (landbouwer op Sijgersmaheerd) en Catharina Eles (VIII-AI), landbouwer op Frankemaheerd en in 1797 'oud rekenmeester', wonende te Warffum en te Middelstum, is gedoopt op vrijdag 14 oktober 1757 te Westeremden, is overleden voor zaterdag 14 mei 1814. Henricus werd hoogstens 56 jaar.

Henricus trouwt (huwelijkscontract) op donderdag 6 april 1780, trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1780 te Warffum met Tietje Garmts, dochter van Garmt Jans (landbouwer op Frankemaheert) en Yktje Jans Knol. Tietje is gedoopt op zondag 29 april 1759 te Warffum, is overleden op vrijdag 5 juni 1818 te Middelstum.

6 April 1780. Voor Jan van Bolhuis, Rigter van Warffum. Huwelijkscontract tusschen Henrykus Eyses als Bruidegom en de E. jonge dogter Tietje Garmts als bruid. Aan Bruidegomszijde Eisse Jans en Renske Jacobs als vader en stiefmoeder, Hijktjen Eisses en Catharina Eisses als volle zusters, Claas Jans en Hindriktjen Drewes als volle oom en aangetrouwde moeij, Tjaard Jans en Roelyna Eles als aangetrouwde oom en volle moeij, Jacob Melles als aangetrouwde oom en Grietje Peters als volle nigte.
Aan kante van de Bruid Ajolt Eenjes en Aaltjen Jans Cnol als aangetrouwde oom en volle moeij, Euwe Jans Cnoll als volle oom, Renge Jans en Ebeltje Writsers als halve oom en aangetrouwde halve moeij, Euwe Jans Cnol voormond, Remge Jans als sibbe en Jacob Jans vreemde voogden als de 5 minderjarige broers en zusters van de bruid.

Van Henricus en Tietje zijn vier kinderen bekend:

1  Garmt Henricus Eisses is gedoopt op zondag 28 oktober 1781 te Warffum.

2  Catharina Henderikus Eisses is gedoopt op zondag 27 april 1783 te Warffum, zie X-CA.

3  Garmt Hendericus Elings is gedoopt op zaterdag 19 augustus 1786 te Uithuizen, zie X-CB.

4  Eisse Henricus Eisses is gedoopt op zondag 16 augustus 1795 te Middelstum en Toornwerd.

IX-AW  Geertruid Eufemia Woldringe, dochter van Lammert Woldringe (grutter) en Tjabbina Wachloo (VIII-AJ), is geboren te Groningen (Zuiderdiep), is gedoopt op dinsdag 24 december 1748 aldaar (Martinikerk), is overleden op zaterdag 22 mei 1830 te Darmhorst (D). Geertruid werd 81 jaar.

Geertruid gaat in ondertrouw op zaterdag 31 mei 1783 te Groningen, trouwt op woensdag 2 juli 1783 aldaar (huwelijksgetuige was Als Vader Lammert Woldring) met Harm Conraad Mangels ook genaamd Koenraad Mangels. Harm, metselaar, is geboren 1749 of 1750 te Darmhorst (D), is overleden op vrijdag 11 juli 1828 te Groningen. Harm werd hoogstens 78 jaar.

Volgens de huwelijksaantekening kwam Harm van Ganderseer in het graafschap Delmhorst.

Van Harm en Geertruid zijn zeven kinderen bekend:

1  Lambert Mangels is geboren te Groningen (bij Heere poort), is gedoopt op zondag 21 maart 1784 aldaar.

2  Tjabbina Mangels is geboren te Groningen (bij Heerepoort), is gedoopt op vrijdag 6 januari 1786 aldaar.

3  Johannes Gerrit Mangels is geboren te Groningen (bij Herepoort), is gedoopt op vrijdag 16 mei 1788 aldaar.

4  Tjabbina Mangels is geboren te Groningen (Ruiterstraat), is gedoopt op zondag 14 juni 1789 aldaar, zie X-CC.

5  Margrieta Mangels is geboren te Groningen (in de Ruiterstraat), is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1790 aldaar.

6  Lambert Mangels is geboren te Groningen (in de Ruiterstraat), is gedoopt op woensdag 2 november 1791 aldaar.

7  Margrieta Mangels is geboren te Groningen (Ruiterstraat), is gedoopt op woensdag 13 maart 1793 aldaar, zie X-CD.

IX-AX  Hindrikjen Alberts ook genaamd Allers en Bruils, dochter van Albert Pieters (landbouwer op Anningaheerd) en Aaltjen Stevens Broeils (VIII-AK), is gedoopt op zondag 12 januari 1738 te Warffum.

Hindrikjen trouwt op vrijdag 19 december 1755 (huwelijkscontract) met Klaas Alles. Klaas, wonende te Westernieland.

R.A. XLVJ.a. 19 Dec. 1755. Huwelijkscontract tusschen Klaas Alles en Hindriktien Alberts. Aan Bruidegomszijde Reynder Alles en Bouke Hindriks als broer en snaarske, Reynder Reynders en Mindelt Reinders als swagers. Aan Bruitszijde Albert Pieters en Anje Freerks als vader en stiefmoeder, Edso Broyls en Cornelis Broyls als ooms, Jurjen Tjarks als oom, Jurjen Gales en Jan Cornelis als voogden.

Van Klaas en Hindrikjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Alle Klasen is geboren op vrijdag 19 november 1756 te Westernieland, is gedoopt op zondag 21 november 1756 te Pieterburen en Wierhuizen, zie X-CE.

2  Aaltje Klaasens de Boer is geboren op vrijdag 12 juni 1761 te Westernieland, is gedoopt op zondag 14 juni 1761 te Pieterburen en Wierhuizen, zie X-CF.

3  Jacob Klasen de Boer is geboren op vrijdag 7 februari 1766 te Westernieland, is gedoopt op zondag 9 februari 1766 te Pieterburen en Wierhuizen, zie X-CG.

4  Pieter Klasen de Boer is geboren 1771 of 1772 te Westernieland, zie X-CH.

5  Trijnie Klasen de Boer is geboren te Westernieland, is gedoopt op zondag 21 maart 1773 te Pieterburen en Wierhuizen, zie X-CI.

IX-AY  Pieterke Alberts, dochter van Albert Pieters (landbouwer op Anningaheerd) en Aaltjen Stevens Broeils (VIII-AK), is gedoopt op zondag 4 maart 1742 te Warffum, is overleden op vrijdag 30 december 1814 te Baflo.

Pieterke trouwt (huwelijkscontract) op woensdag 9 november 1763 te Warffum met Harke Gosens Zant ook genaamd Zandweg, zoon van Gosen Harkes Zant (slachter) en Trynje Siabbes. Harke, dagloner, is gedoopt op zondag 22 november 1733 te Warffum, is overleden op dinsdag 5 januari 1813 te Baflo. Harke werd 79 jaar.

Nageslacht van Harke uit Gronings Kwartierstatenboek II.

Van Harke en Pieterke zijn tien kinderen bekend:

1  Gosen Harkes is gedoopt op zondag 23 september 1764 te Baflo.

2  Aaltje Harkes is gedoopt op zondag 29 september 1765 te Baflo.

3  Gosen Harkes Zant is geboren te Ranum, is gedoopt op zondag 12 juli 1767 te Baflo, zie X-CJ.

4  Trijntje Harkes is gedoopt op zondag 19 februari 1769 te Baflo.

5  Grietje Harkes is gedoopt op zondag 3 maart 1771 te Baflo.

6  Albert Harkes is gedoopt op zondag 3 oktober 1773 te Baflo.

7  Anje Harkes is gedoopt op zondag 26 november 1775 te Baflo.

8  Steven Harkes Zant, dagloner, is geboren op donderdag 29 januari 1778 te Baflo, is gedoopt op zondag 1 februari 1778 aldaar, is overleden op zaterdag 17 januari 1824 te Winsum (Gr). Steven werd 45 jaar.

Steven trouwt op zaterdag 17 mei 1817 te Winsum (Gr) met Trijntje Pieters Huizinga, dochter van Pieter Pieters Huizinga (koopman) en Anje Jans (winkelierster). Trijntje, koopvrouw, is geboren op zondag 6 augustus 1786 te Obergum, is overleden op donderdag 25 maart 1847 te Groningen. Trijntje werd 60 jaar.

9  Harke Harkes is gedoopt op zondag 6 augustus 1780 te Baflo.

10  Albert Harkes Zandweg is geboren te Rasquert, is gedoopt op zondag 5 september 1784 te Baflo, zie X-CK.

IX-AZ  Anje Jurriens, dochter van Jurrien Tjarks (landbouwer) en Jantje Steevens Broeils (VIII-AL), is gedoopt op zondag 27 oktober 1748 te Westerdijkshorn.

Anje trouwt op maandag 5 april 1779 te Westerdijkshorn met Arijs Ebels Groeneveld ook genaamd Arent en Aris, zoon van Ebel Aries en Margreta Alegonda Peters. Arijs, landbouwer, wonende te Westerdijkshorn, is afkomstig uit Menkeweer, is gedoopt op zondag 6 juli 1755 te Winsum (Gr), is overleden op vrijdag 21 oktober 1814 te Westerdijkshorn. Arijs werd 59 jaar.

Arijs was later gehuwd (2) met Albertjen Menses.<127,128> Arijs was later gehuwd (3) met Dieuwerke Jans Rozema.<129,130>

Van Arijs en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Ebel Aries Groenveld, wonende te Bedum, is gedoopt op donderdag 21 maart 1782 te Westerdijkshorn, is overleden op zondag 20 maart 1870 te Bedum. Ebel werd 87 jaar.

2  Jantje Arijs is gedoopt op zondag 10 augustus 1783 te Westerdijkshorn.

IX-BA  Steven Jurriens Heeres, zoon van Jurrien Tjarks (landbouwer) en Jantje Steevens Broeils (VIII-AL), koemelker, is gedoopt op zondag 3 december 1752 te Westerdijkshorn, is overleden op donderdag 3 februari 1820 te Groningen. Steven werd 67 jaar.

Steven trouwt op donderdag 17 juni 1779 te Westerdijkshorn met Jantje Jans.

Van Steven en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Janna Stevens is geboren te Garsthuizen, is gedoopt op zondag 22 oktober 1780 aldaar.

2  Harmke Stevens is geboren 1783 of 1784 te Zuidwolde (Gr), zie X-CL.

3  Eiske Stevens Heeres is geboren op zondag 15 maart 1789 te Bedum, zie X-CM.

4  Jan Stevens Heeres, wagenmaker, wonende te Groningen, is gedoopt op zondag 15 december 1793 aldaar, is overleden op dinsdag 7 februari 1837 te Utrecht. Jan werd 43 jaar.

5  Jurjen Stevens Heeres is geboren op donderdag 19 april 1798 te Bedum, zie X-CN.

IX-BB  Trientje Jurriens ook genaamd Trijntje, dochter van Jurrien Tjarks (landbouwer) en Jantje Steevens Broeils (VIII-AL), is gedoopt op zondag 3 december 1752 te Westerdijkshorn, is overleden voor dinsdag 11 september 1792. Trientje werd hoogstens 39 jaar.

Trientje trouwt op zondag 17 april 1774 te Westerdijkshorn met Jacob Johannes Cassau, zoon van Johannes Cassau (predikant te Noordwolde) en Anna Maria Sezilles. Jacob is geboren te Noordwolde, is gedoopt op zondag 9 augustus 1750 aldaar.

Van Jacob en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Jurrien Jacobs Cassau is geboren op maandag 27 juni 1774 te Winsum (Gr), is gedoopt op zondag 3 juli 1774 aldaar, zie X-CO.

2  Anna Maria Cassau is geboren op woensdag 20 september 1775 te Winsum (Gr), is gedoopt op vrijdag 29 september 1775 aldaar.

3  Johannes Jacobs Cassau is gedoopt op zondag 17 november 1776 te Winsum (Gr), zie X-CP.

IX-BC  Steven Broeyls, zoon van Edze Broeyls (VIII-AM) en Grietje Alberts, landbouwer op Groot Hoysum, wonende te Warffum, is gedoopt op zondag 25 januari 1761 aldaar, is overleden op donderdag 11 maart 1790, is begraven aldaar (Pathuis 3980). Steven werd 29 jaar.

Steven trouwt op zondag 28 november 1784 te Warffum (huwelijkscontract Rasquert 3 november 1784) met Martje Ipes, dochter van Ipe Elles (landbouwer op Lutje Marne) en Anje Fockes. Martje, wonende te Warffum, is geboren in 1766, is overleden op dinsdag 25 januari 1791, is begraven aldaar (Pathuis 3981). Martje werd 25 jaar.

Volgens de huwelijkaantekening kwam Steven van Hoisum en Mattje van Rasquert.
Dedigslieden aan bruidegamszijde: Derck Meertens, voorts Albert Meertens en ehevrouw Hilje Claasen als halfbroers en aangetrouwde halfzuster, de edele Martjen Meertens geadsisteerd met haar eheman Aris Pieters en de edele Gerrit Arents caverende voor zijn ehevrouw Anje Meertens als halfzuster, de edele Cornellis Broijels als volle oom en de E Steven Broijels als volle neef.
Aan bruidszijde: De E Ippe Ellis en Anje Fokkes als vader en moeder, Elle Ipes als volle broeder, de E Luidje Elles geadsisteerd met haar eheman Jan Derks als volle moeij, de E Geertruid en Martjen Aris als volle nigten.

Van Steven en Martje zijn vier kinderen bekend:

1  Edze Broeyls is gedoopt op zondag 12 februari 1786 te Warffum.

2  Anje Stevens Broeils is gedoopt op zondag 22 juli 1787 te Warffum, zie X-CQ.

3  Grietje Broeyls is gedoopt op vrijdag 13 maart 1789 te Warffum.

4  Grietje Stevens Broeyls is geboren op Groot Hoysum, is gedoopt op zondag 19 september 1790 te Warffum na vaders dood geboren, zie X-CR.

IX-BD  Steven Cornelis Broeils, zoon van Kornelis Stevens Broeils (VIII-AN) en Bouwke Alberts, landbouwer, wonende te Breede, is gedoopt op vrijdag 13 maart 1750 aldaar, is overleden op donderdag 7 december 1815 aldaar. Steven werd 65 jaar.

Steven Broeils huisman in de Breede te Breede op 13 of 18 september 1802 op belijdenis aangenomen.

Steven trouwt op zondag 22 november 1801 te Breede (huwelijkscontract Warffum, 19 november 1801) met Harmtje Jans Wigboldus ook genaamd Boldij, dochter van Jan Hommes Wigboldus (landbouwer op Eppemaheerd 1776-1783) en Magdalena Egberts. Harmtje is gedoopt op zondag 25 februari 1776 te Breede, is overleden op zaterdag 10 augustus 1839 aldaar. Harmtje werd 63 jaar.

Harmenke Jans huisvrouw van Steven Broeils te Breede op 13 of 18 september 1802 op belijdenis aangenomen.

Harmtje was later gehuwd (2) met Arend Gerrits Kalverkamp.<131,132>

Dedigslieden aan bruidegomszijde: Jansenius en Simon Freerks.
Aan bruidszijde: Pieter Hiddes en Leentjen Egberts ehel. als stiefvader en volle moeder.

Van Steven en Harmtje zijn twee kinderen bekend:

1  Bouwke Stevens Broeils is geboren op zondag 27 februari 1803 te Breede, is gedoopt op zondag 20 maart 1803 aldaar, zie X-CS.

2  Jan Stevens BroiŽls is geboren op donderdag 8 november 1804 te Breede, is gedoopt op zondag 9 december 1804 aldaar, zie X-CT.

IX-BE  Aafke Berents, dochter van Berent Jans en Epke Lammerts Broijls (VIII-AP), is gedoopt op zondag 2 december 1742 te Usquert.

Aafke trouwt op zondag 24 maart 1771 te Usquert Huwelijkscontract, 734/694, vol. 136 Uithuizen 29 maart 1771.(Kan niet worden uitgeleend wegens slechte staat van het document.) (1) met Derk Harkes ook genaamd Bruils, zoon van Harke Derks en Aaltje Hindriks. Derk is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 te Uithuizen.

Van Derk en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Aaltjen Derks Broils is geboren op zondag 10 november 1771 te Usquert, is gedoopt op zondag 17 november 1771 aldaar (als Aaltjen Derks), is overleden op woensdag 7 maart 1832 te Bedum (ongehuwd overleden, de vader wordt in de overlijdensaantekening Derk Harms genoemd). Aaltjen werd 60 jaar.

2  Epke Derks Bruils is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Usquert (als Epke Derks), zie X-CU.

3  Derk Derks Bruils is gedoopt op zaterdag 8 november 1777 te Usquert (als Derk Derks), zie X-CV.

Aafke trouwt op woensdag 14 mei 1788 te Usquert (Te Warffum op 8 juni 1788) (2) met Jacob Jans Noor. Jacob is afkomstig uit Warffum.

Usquert 13 mei 1788; Jacob Jans wordt voorstaander over de drie minderjarige kinderen van wijlen Derk Harkes bij Aafke Berents in echte verwekt, onder het medetoezicht van Hiepke Jans en Lammert Beerents.

IX-BF  Jantje Berents Broeils, dochter van Berent Jans en Epke Lammerts Broijls (VIII-AP), is gedoopt op zondag 8 augustus 1745 te Usquert , is begraven op vrijdag 10 juni 1808 aldaar (laat na den man Hiepke Jans en 3 kinder). Jantje werd 62 jaar.<133>

Op 10 april 1790 werd ene Jantje Berents, op belijdenis, lidmate van de hervormde gemeente.

Jantje trouwt op zaterdag 27 april 1771 te Usquert Huwelijkscontract 734/757, vol. 252. Usquert 25 april 1771. Dedigslieden aan Bruidegomszijde: Loeke Ubels als moeder, Lammert Ubels als oom, Jan Harms en Meerten Cornelis als aangetrouwde ooms. Albert Driewes als volle neef. Aan bruidszijde: Berent Jans en Epke Lammerts als volle vader en moeder, Derk Harkes en Aafke Berents Ehel. als swager en volle suster, Claas Jacobs als dedigsman. (1) met Symen Tooms, zoon van Thomas Symens (landbouwer op Biwema) en Loeke Ubels. Symen, landbouwer op Biwema, wonende te Usquert, is afkomstig uit aldaar, is begraven op woensdag 13 september 1780 aldaar (Nalatende de vrou met twee kinderen ).

Symen was van doopsgezinde komaf.
Bij zijn overlijden had Sijmon Tomas twee minderjarige kinderen. Op 16 juli 1781 wordt de nalatenschap van Sijmon en Jantje beschreven. (734/749) Lambert Ubels wordt als voormont over de twee minderjarige kinderen van Sijmon en Jantje genoemd. Lammert Berents is sibbevoogd en Kornelis Jans is vreemde voogd.
In april 1771 verkoopt Loeke Ubels, wed. Jacob Hybels aan haren zoon Symen Tooms hare boerenplaats Biwema tot Usquert, groot 83,75 juk met nog 58,5 juk quelder, huur 340 gl. voor 660 gl.

Begraafboek Usquert: "Op 4 januari 1781 is het kint van Sijmon Tomas wed. begraven."


Op 2 juni 1778 was hij nog getuige bij het huwelijk van zijn halfzuster Hyke Jacobs.

Van Symen en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Tonnis Symens.

2  Loeke Symens is gedoopt op zondag 12 april 1772 te Uithuizen.

3  Simon Tomas is gedoopt op zondag 10 december 1780 te Usquert, is begraven op dinsdag 31 juli 1781 aldaar (Kleinste kind, nalatende den moeder en 1 broeder).

Mogelijk is Simon als doopsgezind geboren en geruime tijd na zijn geboorte hervormd gedoopt omdat zijn moeder van oorsprong hervormd was en na het overlijden van haar man een hervormd huwelijk wilde aangaan?!
Er ligt n.l. ca. 4 maanden tussen de doop van Simon Tomas en de doop van zijn halfbroer Heine Hiepkes.

Jantje trouwt op zondag 5 augustus 1781 te Uithuizen Huwelijkscontract 734/760, vol. 76. Usquert 16 juli 1781. Dedigslieden aan bruidegomszijde: Albert Jans en Trijntje Jans Ehel. als volle broer en angetrouwde suster, Roelf Jans en Martjen Jakobs Ehel. als volle broer en angetrouwde suster. Aan bruidszijde: Lambert Ubels als angetrouwde oom en voormond, Lambert Berents als volle broer en sibbevoogd, Kornelis Jans als vreemde voogd over de twee minderjarige pupillen bij wijlen Simon Tomas in egte verwekt. (2) met Hiepke Jans ook genaamd Heepke, Boerma en Boerema, zoon van Jan Pieters en Elisabeth Alderts. Hiepke, landbouwer op Lutke Hoysum en landbouwer op Biwema, wonende te Usquert, is geboren in 1745 en afkomstig uit Uithuizen.

Hiepke Jans werd op 27 september 1801 ouderling te Usquert.

Hiepke was eerder gehuwd (1) met Tietje Cornelis Meertens.<134..137>

Van Hiepke en Jantje zijn zes kinderen bekend:

4  Heine Hiepkes is gedoopt op zaterdag 28 april 1781 te Usquert, is begraven op maandag 6 september 1790 aldaar (nalatende vader, moeder 1 broer 2 susters). Heine werd 9 jaar.

5  Jan Hiepkes is gedoopt op zaterdag 28 april 1781 te Usquert, is begraven op maandag 10 juni 1782 aldaar (nalatende vader, moeder een broer en een halfbroer). Jan werd 1 jaar.

6  Jan Hiepkes Boerma is gedoopt op zondag 18 mei 1783 te Usquert, zie X-CW.

7  Lijsbeth Hiepkes Boerema is geboren te Usquert, is gedoopt op zondag 15 augustus 1784 aldaar, zie X-CX.

8  Vrouwke Hiepkes Boerema is geboren op zondag 9 september 1787 te Usquert, zie X-CY.

9  ..... Hiepkes is geboren rond woensdag 23 december 1789 te Usquert, is begraven op zondag 27 december 1789 aldaar ('t kraamkind van Hiepke Jans en vrouw begraven).

IX-BG  Ettien Berents Broeils ook genaamd Etjen, dochter van Berent Jans en Epke Lammerts Broijls (VIII-AP), stroodekster en dagloonster, is gedoopt op zondag 19 juni 1757 te Usquert, is overleden op maandag 16 december 1844 te Uithuizen. Ettien werd 87 jaar.

Ettien trouwt op donderdag 18 oktober 1781 te Uithuizen met Lubbert Jans Dekker, zoon van Jan Lubberts Dekker en Bouke Cornelis. Lubbert, strodekker en daglooner, is gedoopt op zondag 25 januari 1756 te Uithuizen, is overleden op woensdag 28 februari 1838 aldaar. Lubbert werd 82 jaar.

Van Lubbert en Ettien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Lubberts is geboren op vrijdag 29 november 1782, is gedoopt op donderdag 5 december 1782 te Uithuizen.

2  Bouke Lubberts Dekker is geboren op maandag 28 maart 1785, is gedoopt op zondag 3 april 1785 te Uithuizen, zie X-CZ.

3  Jan Lubberts Dekker is geboren op vrijdag 3 oktober 1788, is gedoopt op zondag 5 oktober 1788 te Uithuizen, zie X-DA.

IX-BH  Grietje Hendriks Bruils, dochter van Hinderik Klaassen (dagloner) en Sybrecht Lamberts Breuils (VIII-AQ), dagloonster, is gedoopt op zondag 19 februari 1775 te Uithuizermeeden, is overleden op vrijdag 14 april 1843 aldaar. Grietje werd 68 jaar.

Grietje trouwt op dinsdag 22 augustus 1797 te Uithuizermeeden (1) met Barnje Klasen van der Zwaag, zoon van Klaas Bennes en Ebelje Barnjes. Barnje is gedoopt op zondag 30 september 1770 te Uithuizermeeden, is overleden op zaterdag 4 april 1818 aldaar. Barnje werd 47 jaar.

Van Barnje en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Barnjes van der Zwaag is geboren op zondag 18 maart 1798 te Uithuizermeeden, zie X-DB.

2  Sijbrig Barnjes van der Zwaag is geboren op donderdag 12 november 1801 te Uithuizermeeden, zie X-DC.

3  Ebeltje Barnjes van der Zwaag is geboren op donderdag 22 oktober 1807 te Uithuizermeeden, zie X-DD.

4  Aafke Barnjes van der Zwaag is geboren op zondag 20 januari 1811 te Uithuizermeeden, is gedoopt op zondag 3 februari 1811 aldaar, zie X-DE.

5  Benne Barnjes van der Zwaag is geboren op zaterdag 18 februari 1815 te Uithuizermeeden, zie X-DF.

Grietje trouwt op zaterdag 11 december 1824 te Uithuizermeeden (2) met Albert Willems Bos, zoon van Willem Alberts (dagloner) en Grietje Hindriks (dagloonster). Albert, dagloner, is geboren op maandag 27 april 1767 te Bierum.

In de overlijdensaantekening van Grietje wordt Albert "Willem Alberts Bos " genoemd.

Albert was eerder gehuwd (1) met Lijzabeth Alderts.

IX-BI  Harmke Hendriks Bruils, dochter van Hinderik Klaassen (dagloner) en Sybrecht Lamberts Breuils (VIII-AQ), landbouwerse, is gedoopt op zondag 14 mei 1780 te Uithuizermeeden, is overleden op donderdag 10 november 1853 aldaar. Harmke werd 73 jaar.

Harmke gaat in ondertrouw op zaterdag 18 oktober 1806 te Uithuizermeeden, trouwt op zondag 2 november 1806 aldaar met Roelf Jans Griede, zoon van Jan Jans (landbouwer op de Greede) en Jantje Willems. Roelf, dagloner en landbouwer, is gedoopt op zondag 15 april 1781 te Uithuizermeeden, is overleden op zondag 25 oktober 1829 aldaar. Roelf werd 48 jaar.

Van Roelf en Harmke is een kind bekend:

1  Jan Roelfs Griede is geboren op woensdag 18 december 1811 te Uithuizermeeden, zie X-DG.

IX-BJ  Lammert Hindriks Broeils, zoon van Hinderik Klaassen (dagloner) en Sybrecht Lamberts Breuils (VIII-AQ), timmerman en landbouwer, wonende te Warffum en te Tinallinge, is gedoopt op zondag 1 december 1782 te Uithuizermeeden, is overleden op maandag 23 november 1857 te Tinallinge . Lammert werd 74 jaar.<138>

Lammert trouwt op zondag 25 mei 1806 te Warffum (Pinkster) (1) met zijn volle nicht Bouke Edzes Broeils, zie IX-BP.

Van Lammert en Bouke zijn vier kinderen bekend:

1  Sijpke Broeils is geboren op donderdag 5 maart 1807 te Warffum, is gedoopt op zondag 15 maart 1807 aldaar.

2  Edze Lammerts Broeils is geboren op dinsdag 29 augustus 1809 te Warffum, is gedoopt op zondag 17 september 1809 aldaar, is overleden op maandag 9 november 1835 aldaar. Edze werd 26 jaar.

3  Hendrik Lammerts Broeils is geboren op woensdag 31 januari 1816 te Warffum, zie X-DH.

4  Siepke Lammerts Broeils is geboren op zondag 3 januari 1819 te Warffum, zie X-DI.

Lammert trouwt op vrijdag 18 oktober 1822 te Baflo (2) met Dirkje Jans van Land, dochter van Jan Cornelis van Land en Enje Derks. Dirkje, dienstmeid, wonende te Tinallinge, is geboren op woensdag 25 mei 1796 aldaar, is gedoopt op zondag 12 juni 1796 aldaar, is overleden op vrijdag 28 januari 1859 aldaar. Dirkje werd 62 jaar.

Van Lammert en Dirkje zijn zeven kinderen bekend:

5  Jantje Lammerts Broeils is geboren op woensdag 20 augustus 1823 te Tinallinge, zie X-DJ.

6  Grietje Lammerts Broeils is geboren op donderdag 5 januari 1826 te Tinallinge, zie X-DK.

7  Jakob Broeils, landbouwer, is geboren op maandag 24 november 1828 te Tinallinge, is overleden op zondag 20 december 1863 aldaar. Jakob werd 35 jaar.

8  Anje Lammerts Broeils is geboren op vrijdag 21 oktober 1831 te Tinallinge, zie X-DL.

9  Jan Lammerts Broeils is geboren op dinsdag 24 juni 1834 te Tinallinge, zie X-DM.

10  Aafke Broeils is geboren op maandag 10 juli 1837 te Tinallinge, zie X-DN.

11  Engelina Broeils is geboren op dinsdag 29 november 1842 te Baflo, zie X-DO.

IX-BK  Anje Hendriks Bruils, dochter van Hinderik Klaassen (dagloner) en Sybrecht Lamberts Breuils (VIII-AQ), is gedoopt op zondag 13 maart 1785 te Uithuizermeeden, is overleden op vrijdag 3 augustus 1860. Anje werd 75 jaar.

Anje gaat in ondertrouw op zaterdag 20 april 1811 te Uithuizermeeden, trouwt op zondag 12 mei 1811 aldaar met Kornelis Jans Klein, zoon van Jan Jans Klein en Janneke Julles. Kornelis, dagloner, is gedoopt op zondag 27 november 1785 te Uithuizermeeden, is overleden op dinsdag 4 december 1866 aldaar. Kornelis werd 81 jaar.

Van Kornelis en Anje zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Kornelis Klein is geboren op zaterdag 11 april 1812 te Uithuizermeeden, zie X-DP.

2  Hindrik Kornelis Klein is geboren op dinsdag 26 september 1815 te Uithuizermeeden, zie X-DQ.

3  Jan Klein is geboren op woensdag 21 maart 1821 te Uithuizermeeden, is overleden op zondag 25 januari 1846 aldaar. Jan werd 24 jaar.

IX-BL  Ekke Jacobs Dijkhuis ook genaamd Ekke Jacobs van Dijk, zoon van Jacob Ekkes en Lammegijn Lammerts Breuls (VIII-AR), dienstknecht, is geboren te Houwerzijl, is gedoopt op zondag 23 mei 1779 te Niekerk en Vliedorp, is overleden op vrijdag 5 april 1833 te Vliedorp. Ekke werd 53 jaar.

Ekke trouwt op zaterdag 11 januari 1812 te Ulrum met Evertje Jans Medema, dochter van Jan Waalkes Jans en Tietie Hindriks (arbeidersche). Evertje is gedoopt op zondag 21 december 1777 te Feerwerd (Gr), is overleden op dinsdag 19 oktober 1847 te Leens. Evertje werd 69 jaar.

Van Ekke en Evertje zijn drie kinderen bekend:

1  Lamberdine Dijkhuis ook genaamd Lammechien is geboren op zaterdag 14 maart 1812 te Niekerk, is overleden op vrijdag 4 juni 1841 te Vliedorp. Lamberdine werd 29 jaar.

2  Tietje Dijkhuis is geboren op donderdag 16 maart 1815 te Vliedorp, zie X-DR.

3  Jacob Ekkes Dijkhuis is geboren op vrijdag 21 november 1817 te Vliedorp, zie X-DS.

IX-BM  Grietje Jacobs Breuls ook genaamd van Dijk, dochter van Jacob Ekkes en Lammegijn Lammerts Breuls (VIII-AR), is geboren te Houwerzijl, is gedoopt op zondag 4 november 1781 te Niekerk en Vliedorp, is overleden op dinsdag 24 augustus 1841 te Ulrum. Grietje werd 59 jaar.

Grietje trouwt op zondag 22 juli 1810 te Ulrum met Kornelis Jans Frijling, zoon van Jan Geerts Frijling en Martjen Cornelis. Kornelis is gedoopt op zondag 22 augustus 1779 te Ulrum, is overleden op maandag 30 november 1846 aldaar. Kornelis werd 67 jaar.

Van Kornelis en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Martha Kornelis Frieling is geboren op zondag 22 november 1812 te Ulrum, zie X-DT.

2  Jacob Kornelis Frieling is geboren op woensdag 19 maart 1817 te Ulrum (huis nr. 30), zie X-DU.

3  Hindrika Frieling is geboren op zondag 19 november 1820 te Ulrum (huis nr. 140), zie X-DV.

4  Lammegien Kornelis Frieling is geboren op zaterdag 12 maart 1825 te Ulrum, is overleden op vrijdag 15 augustus 1828 aldaar (huis nr. 140. De moeder werd in de overlijdensaantekening Grietje Jakobs Breuls genoemd.). Lammegien werd 3 jaar.

IX-BN  Jacomijne Jacobs Dijkhuis, dochter van Jacob Ekkes en Lammegijn Lammerts Breuls (VIII-AR), is geboren te Houwerzijl, is gedoopt op zondag 25 april 1784 te Niekerk en Vliedorp (gedoopt Jacomijne, dogter van Jacob Ekkes edog weinig weeken voor de geboorte dezes overleeden, en Lamge Lammerts ehel. op Houwerzijl, zijnde het formulijr des doops door de moeder zelve beantwoord), is overleden op zaterdag 25 november 1837 te Ulrum. Jacomijne werd 53 jaar.

Jacomijne trouwt op zondag 31 januari 1813 te Ulrum met Thomas Jans Pruim, zoon van Jan Thomas Pruim en Geertje Freerks. Thomas, landbouwersknecht, is geboren op dinsdag 3 oktober 1786 te Zevenhuizen, is gedoopt op zaterdag 7 oktober 1786 te Midwolde, is overleden op vrijdag 25 september 1846 te Ulrum. Thomas werd 59 jaar.

Thomas was later gehuwd (2) met Martje Gerrits Oosterhuis.<139,140>

Van Thomas en Jacomijne zijn vier kinderen bekend:

1  Emina Thomas Pruim is geboren op woensdag 9 februari 1814 te Ulrum, zie X-DW.

2  Jacob Pruim, wonende te Leens, is geboren op zaterdag 20 maart 1819 te Ulrum, is overleden op zondag 26 juni 1864 te Groningen. Jacob werd 45 jaar.

3  Jan Pruim is geboren op zondag 15 oktober 1820 te Ulrum.

4  Lammert Thomas Pruim is geboren op maandag 25 oktober 1824 te Ulrum, is overleden op maandag 4 december 1826 aldaar. Lammert werd 2 jaar.

IX-BO  Grietje Edzes Bruils, dochter van Edze Lammert Broiels (VIII-AS) en Anje Eisses (dagloonster), is gedoopt op zondag 16 november 1783 te Warffum, is overleden op donderdag 5 december 1867 te Uithuizermeeden. Grietje werd 84 jaar.

Grietje trouwt op zaterdag 6 juni 1807 te Uithuizermeeden met Berend Hindriks Tillema, zoon van Hindrik Tillema en Hilje. Berend, schoenmaker, is geboren 1783 of 1784 te Uithuizen, is overleden op vrijdag 6 oktober 1854 te Uithuizermeeden. Berend werd hoogstens 70 jaar.

Van Berend en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hilje Berends Tillema is geboren op woensdag 30 mei 1810 te Uithuizermeeden, is gedoopt op zondag 17 juni 1810 aldaar, zie X-DX.

2  Anje Tillema is geboren op vrijdag 18 maart 1814 te Uithuizermeeden, is overleden op maandag 12 december 1814 aldaar.

3  Edze Tillema, schoenmaker, is geboren op vrijdag 11 februari 1820 te Uithuizermeeden, is overleden op maandag 7 mei 1883 aldaar. Edze werd 63 jaar.

Edze trouwt op donderdag 25 november 1852 te Uithuizermeeden met Anje Kuiper, dochter van Harm Jans Kuiper (schoenmaker) en Lijzabeth van der Molen. Anje, dienstmeid, is geboren op donderdag 26 maart 1829 te Uithuizermeeden, is overleden op maandag 7 december 1903 aldaar. Anje werd 74 jaar.

IX-BP  Bouke Edzes Broeils, dochter van Edze Lammert Broiels (VIII-AS) en Anje Eisses (dagloonster), landbouwster, is gedoopt op zondag 16 april 1786 te Warffum, is overleden op vrijdag 22 maart 1822 te Tinallinge. Bouke werd 35 jaar.

Bouke trouwt op zondag 25 mei 1806 te Warffum (Pinkster) met haar volle neef Lammert Hindriks Broeils, zie IX-BJ.

IX-BQ  Hemke Ulpherts Broeils, dochter van Ulphert Bastiaans Broeils (VIII-AU) en Anna Stephens, is gedoopt op zondag 17 juli 1763 te Obergum en Maarhuizen.

Hemke trouwt op zondag 23 december 1787 te Obergum en Maarhuizen met Jurjen Everts. Jurjen is afkomstig uit Houwerzijl.

Van Jurjen en Hemke zijn vier kinderen bekend:

1  Eltjen Jurjens is geboren op vrijdag 18 december 1789 te Obergum, is gedoopt op zondag 10 januari 1790 te Obergum en Maarhuizen.

2  Olfert Jurjens is geboren op maandag 4 april 1791 te Obergum, is gedoopt op zondag 24 april 1791 te Obergum en Maarhuizen.

3  Olfert Bastiaans is geboren op donderdag 23 augustus 1792 te Obergum, is gedoopt op zondag 9 september 1792 te Obergum en Maarhuizen.

4  Olfert Bastiaans is geboren op zaterdag 18 januari 1794 te Obergum, is gedoopt op zondag 9 februari 1794 te Obergum en Maarhuizen.

IX-BR  Sirp Hoexum, zoon van Anthonij Hoexum (bakker) en Epke Sebastiaans Broeils (VIII-AV), zilversmid, is geboren te Kloosterburen, is gedoopt op woensdag 1 juli 1761 te Hornhuizen, is overleden op donderdag 16 november 1826 te Warffum (oud 63 jaren, in de overlijdensacte wordt zijn moeder Epke Jans genoemd). Sirp werd 65 jaar.

Sirp trouwt op zondag 30 januari 1803 te Uithuizen (huwelijkscontract 24 mei 1803) met Anje Eisses Meijer, dochter van Eisse Isebrants en Korneliske Jans. Anje is geboren op vrijdag 16 maart 1781 te Uithuizen, is overleden op dinsdag 11 januari 1848 te Warffum. Anje werd 66 jaar.

Volgens de huwelijksaantekening kwamen beide van Uithuizen.

Van Sirp en Anje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelske Sirps Hoexum ook genaamd Cornesche Hoeksum is geboren op zondag 26 juni 1803 te Warffum, is overleden op woensdag 6 december 1871 te Usquert. Cornelske werd 68 jaar.

Cornelske trouwt op donderdag 13 januari 1820 te Warffum (1) met Aldert Pieters Kuiper, zoon van Pieter Ates en Grietje Alderts. Aldert, koopman en zijlwaarder, is geboren op zondag 6 mei 1770 te Usquert, is overleden op zondag 11 mei 1845 aldaar. Aldert werd 75 jaar.

Aldert was eerder gehuwd (1) met Trientje Jans Lantinga.<141,142>

Cornelske trouwt op donderdag 26 november 1846 te Usquert (2) met Jan Alberts Smit, zoon van Jan Albert Jans Smit (landbouwer op Ludema) en Grietje Derks Luidema (landbouwersche). Jan, daglooner, is gedoopt op zondag 30 mei 1802 te Usquert (naam van kind letterlijk Jan Alberts Smit in doopaatekening).

2  Epke Hoexum is geboren op zaterdag 30 maart 1805, is gedoopt op zondag 21 april 1805 te Warffum, is overleden op maandag 25 december 1815 aldaar. Epke werd 10 jaar.

3  Antonius Sirps Hoexum is geboren op zondag 21 augustus 1808, is gedoopt op zondag 4 september 1808 te Warffum, is overleden op woensdag 19 oktober 1808 aldaar.

4  Antonius Sirps Hoexum is geboren op maandag 16 maart 1812 te Warffum, zie X-DY.

5  Eisse Sirps Hoexum, verver, is geboren op dinsdag 27 december 1814 te Warffum, is overleden op zondag 15 juli 1860 aldaar. Eisse werd 45 jaar.

IX-BS  Imke Elles ook genaamd Hemke en Ellens, dochter van Elle Lammerts (meester bakker te Usquert) en Epke Sebastiaans Broeils (VIII-AV), daglonersche, is gedoopt op zondag 17 augustus 1766 te Kloosterburen (gedoopt als Imke), is overleden op dinsdag 19 juni 1810 aldaar. Imke werd 43 jaar.

Imke gaat in ondertrouw op zaterdag 26 september 1801, trouwt op zondag 18 oktober 1801 te Kloosterburen met Remge Reinders, zoon van Reinder Hindriks en Trijntje Tonnis. Remge, daglooner, is gedoopt op zondag 7 maart 1773 te Saaxumhuizen (Gr), is overleden op woensdag 2 februari 1803 te Kloosterburen. Remge werd 29 jaar.

Remge was eerder gehuwd (1) met Trijnje Metskes.<143,144>

Van Remge en Imke is een kind bekend:

1  Epke Remges Zeef is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 te Kloosterburen, zie X-DZ.

IX-BT  Hendriktje Elles ook genaamd Hendertje, dochter van Elle Lammerts (meester bakker te Usquert) en Epke Sebastiaans Broeils (VIII-AV), is geboren te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 22 november 1767 aldaar, is overleden op dinsdag 27 oktober 1846 aldaar. Hendriktje werd 78 jaar.

Bij het overlijden van Hendriktje wordt de moeder Epke Bruins genoemd.

Hendriktje trouwt op zondag 8 november 1795 te Kloosterburen met Gerrit Cornelis Hoogheem ook genaamd Geert Hoogheem. Gerrit, daglooner, is geboren 1750 of 1751 en afkomstig uit Kloosterburen, is overleden op zaterdag 24 april 1819 aldaar (laat 6 kinderen na.). Gerrit werd hoogstens 68 jaar.

Van Gerrit en Hendriktje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Gerrits is gedoopt op zaterdag 6 februari 1796 te Hornhuizen.

2  Eppe Gerrits Hoogheem is geboren te Kloosterburen, is gedoopt op woensdag 20 september 1797 te Hornhuizen, zie X-EA.

3  Menne Gerrits Hoogheem is geboren op zaterdag 1 februari 1800 te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 16 maart 1800 te Hornhuizen, zie X-EB.

4  ..... Hoogheem is gedoopt op zondag 21 maart 1802 te Hornhuizen (geen voornaam genoteerd, mogelijk voor de doop overleden).

5  Hendrik Gerrits Hoogheem is geboren op donderdag 11 juli 1805 te Kloosterburen, is gedoopt op woensdag 24 juli 1805 te Hornhuizen, zie X-EC.

6  Jakobus Gerrits Hoogheem is geboren op vrijdag 5 januari 1810 te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 21 januari 1810 te Hornhuizen, is overleden op zondag 4 mei 1823 te Kloosterburen (De vader heet hier Gerrit Kornelis Hoogheem.). Jakobus werd 13 jaar.

IX-BU  Lammert Elles Bruils ook genaamd Lambertus, zoon van Elle Lammerts (meester bakker te Usquert) en Epke Sebastiaans Broeils (VIII-AV), is geboren te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 23 mei 1773 te Kloosterburen (gedoopt als Lambartus), is overleden op donderdag 2 november 1826 te Finkum. Lammert werd 53 jaar.

Lammert trouwt op zondag 2 december 1804 te Hogebeintum met Tjitske Pieters Bouma, dochter van Pieter Folkerts en Maaike Sakes. Tjitske, winkeliersche, wonende te Finkum, is geboren op woensdag 24 maart 1784 te Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 30 mei 1784 te Bleija, is overleden op donderdag 4 maart 1841 te Finkum. Tjitske werd 56 jaar.

Van Lammert en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1  Elle Lambertus Bruils is geboren op zondag 23 december 1804 te Hogebeintum, is gedoopt op zondag 13 januari 1805 aldaar, zie X-ED.

2  Epke Lammerts Bruils is geboren op vrijdag 10 oktober 1806 te Hogebeintum, is gedoopt op zondag 19 oktober 1806 aldaar, zie X-EE.

3  Maaike Lambertus Bruils is geboren op zaterdag 13 mei 1809 te Hogebeintum, is gedoopt op zondag 28 mei 1809 aldaar, zie X-EF.

4  Pieter Bruils is geboren op maandag 13 januari 1812 te Ferwerderadeel (Blija), is overleden op donderdag 22 maart 1832 te Leeuwarderadeel. Pieter werd 20 jaar.

5  Hemke Lammerts Bruils is geboren op maandag 10 juli 1815 te Wehe, zie X-EG.

6  Durkje Bruils is geboren op donderdag 25 januari 1821 te Leeuwarderadeel, is overleden op woensdag 23 juni 1841 aldaar. Durkje werd 20 jaar.

IX-BV  Cornelliske Elles ook genaamd Knelske Breuls Ellens, dochter van Elle Lammerts (meester bakker te Usquert) en Epke Sebastiaans Broeils (VIII-AV), dagloonersche, is geboren te Hornhuizen, is gedoopt op maandag 17 april 1775 te Kloosterburen, is overleden op dinsdag 30 januari 1827 te Leens (Nalatende 2 kinderen). Cornelliske werd 51 jaar.

Cornelliske trouwt op zondag 18 november 1810 te Leens met Koene Jans Ritzema, zoon van Jan Jakobs Ritsema en Vokelina. Koene is geboren 1761 of 1762 te Leens, is overleden op vrijdag 19 september 1828 aldaar. Koene werd hoogstens 66 jaar.

Van Koene en Cornelliske zijn drie kinderen bekend:

1  Epke Jans ook genaamd Epke Coenes Ritzema is geboren op zaterdag 14 september 1811 te Leens, is overleden op dinsdag 23 augustus 1814 aldaar. Epke werd 2 jaar.

2  Jacob Ritzema is geboren op donderdag 22 februari 1816 te Leens, is overleden op woensdag 6 december 1837 aldaar. Jacob werd 21 jaar.

3  Epke Ritzema is geboren op zondag 3 oktober 1819 te Leens, zie X-EH.

IX-BW  Cornelis Hindriks Voet, zoon van Hindrik Jans Voet en Cernelske Sebastiaans Broeils (VIII-AW), landbouwer, is gedoopt op zondag 10 maart 1771 te Ulrum, is overleden op zondag 2 augustus 1818 te Vliedorp. Cornelis werd 47 jaar.

Cornelis trouwt op zondag 4 mei 1800 te Ulrum met Abeltje Garmts Zuidema, dochter van Garmt Klasen en Aaltje Hendriks. Abeltje, landbouwersche, is geboren te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 10 april 1774 aldaar, is overleden op woensdag 9 april 1828 te Vliedorp. Abeltje werd 53 jaar.

Abeltje was later gehuwd (2) met Berend Siegers Gredema.<145,146>

Van Cornelis en Abeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelske Cornelis Voet is geboren op woensdag 30 juli 1800 te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 10 augustus 1800 te Ulrum, zie X-EI.

2  Aaltje Kornelis Voet is gedoopt op zondag 23 januari 1803 te Hornhuizen, is overleden op woensdag 20 juli 1825 te Vliedorp. Aaltje werd 22 jaar.

3  Henderika Voet is geboren op donderdag 14 maart 1805 te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 7 april 1805 te Hornhuizen, zie X-EJ.

4  Trientje Kornelis Voet is geboren op vrijdag 23 januari 1807 te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 15 februari 1807 te Hornhuizen, zie X-EK.

5  Hendrik Kornelis Voet is geboren op dinsdag 27 februari 1810 te Kloosterburen, is gedoopt op zondag 18 maart 1810 te Hornhuizen, zie X-EL.

6  Harmannus Voet is geboren 1812 of 1813 te Niekerk, is overleden op woensdag 8 april 1857 te Houwerzijl. Harmannus werd hoogstens 44 jaar.

7  Jan Voet is geboren op dinsdag 4 augustus 1812 te Houwerzijl.

8  Germina Voet is geboren op zaterdag 2 april 1814 te Vliedorp, is overleden op donderdag 14 mei 1903 te Ulrum. Germina werd 89 jaar.

Germina trouwt op vrijdag 16 april 1852 te Ulrum met Sijger Harms Schut, zoon van Harm Kornelis en Zwaantje Sijgers (landbouwersche). Sijger, landbouwer, is gedoopt op zondag 16 december 1810 te Ulrum, is overleden op woensdag 5 april 1876 aldaar. Sijger werd 65 jaar.

9  Garmt Voet is geboren op zondag 27 oktober 1816 te Vliedorp, zie X-EM.

IX-BX  Trijnje Remges ook genaamd Trientje, dochter van Remge Mennes (schoenmaker) en Bina Bastiaans (VIII-AX), is geboren te Ulrum, is gedoopt op zondag 21 april 1782 aldaar, is overleden op zaterdag 16 juni 1832 aldaar Bij haar doop en haar overlijden wordt haar vader Remge Pieters (Peters) genoemd.. Trijnje werd 50 jaar.

Trijnje trouwt op maandag 12 juli 1802 te Ulrum met Imbartus Willemse Faber (IJme), zoon van Willem Imes (schoolmeester) en Martien Jans. IJme, koopman, is geboren te Vierhuizen (Gr), is gedoopt op zondag 23 november 1760 te Vierhuizen, is overleden op donderdag 12 december 1811 te Ulrum. IJme werd 51 jaar.

Van IJme en Trijnje zijn vier kinderen bekend:

1  Willem IJmes Faber is geboren op maandag 5 december 1803 te Ulrum, is gedoopt op zondag 25 december 1803 aldaar, zie X-EN.

2  Bina Imes Faber ook genaamd Bijnje is geboren op donderdag 16 mei 1805 te Ulrum, is gedoopt op dinsdag 9 juli 1805 aldaar, is overleden op dinsdag 10 mei 1814 aldaar. Bina werd 8 jaar.

3  Remge Faber is geboren op zaterdag 1 november 1806 te Ulrum, is gedoopt op zondag 7 december 1806 aldaar, is overleden op zondag 24 september 1854 aldaar. Remge werd 47 jaar.

4  Jan Imes Faber is geboren op zondag 29 januari 1809 te Ulrum, is gedoopt op zondag 26 februari 1809 aldaar, zie X-EO.

IX-BY  Jkvr. Maria Clara rijksgravin van Rechteren, dochter van Jhr. Christiaan Lodewijk rijksgraaf van Rechteren (kapt. ter zee) en Ermgard Ebella Juliana van Raesfelt (VIII-AZ), is geboren op zondag 18 mei 1777 te Heemse, is overleden op zondag 2 november 1817 aldaar. Maria werd 40 jaar.

Maria trouwt op donderdag 7 juli 1796 te Gramsbergen met Jhr. Jacob van Foreest, zoon van Jhr. Nanning van Foreest en Wilhelmina Christina le Chastelain. Jacob, lid prov. staten van Overijssel, is geboren op donderdag 7 mei 1778 te Alkmaar, is overleden op dinsdag 28 maart 1854 te Heemse. Jacob werd 75 jaar.

Jacob was later gehuwd (2) met Jkvr. Helena Gezina van Coevorden.<147>

Van Jacob en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Jkvr. Wilhelmina Francina van Foreest tot Heemse is geboren op woensdag 26 oktober 1796 te Hardenberg, zie X-EP.

2  Jkvr. Juliana Louisa barones van Foreest is geboren op dinsdag 30 januari 1798 te Heemse, zie X-EQ.

3  Jhr. Mr. Willem Jan Petrus van Foreest tot Heemse is geboren op maandag 6 januari 1800 te Hardenberg, is overleden op zondag 10 augustus 1823 te Heemse. Willem werd 23 jaar.

4  Reinhardina Isabella van Foreest is geboren op vrijdag 23 oktober 1801 te Hardenberg, is overleden voor 1806 aldaar. Reinhardina werd hoogstens 4 jaar.

5  Jkvr. Nannetta van Foreest is geboren op vrijdag 26 april 1805 te Hardenberg, is overleden op maandag 21 februari 1848 te Beek bij Nijmegen. Nannetta werd 42 jaar.

6  Jkvr. Christina Louisa van Foreest van Heemse is geboren op zaterdag 14 maart 1807 te Hardenberg, zie X-ER.

7  HenriŽtta Carolina van Foreest is geboren op maandag 6 maart 1809 te Hardenberg, is overleden op woensdag 24 maart 1813 te Heemse. HenriŽtta werd 4 jaar.

8  Jkvr. Theodora Sophia van Foreest van Heemse is geboren op maandag 1 juli 1811 te Heemse, zie X-ES.

9  Jkvr. Christina Ebella Cornelia van Foreest van Heemse is geboren op dinsdag 19 januari 1813 te Heemse, zie X-ET.

IX-BZ  Jakomina van Bourmania, dochter van Geertruid Fuck van Sijtzama (VIII-BA), dienstmeid, is geboren op woensdag 29 maart 1815 te Obergum, is overleden op zondag 30 december 1906 te Baflo. Jakomina werd 91 jaar.

Jakomina trouwt op zaterdag 23 mei 1840 te Winsum met Remge Pieters Mulder, zoon van Pieter Berends Mulder (curassier) en Agnetta Remges Vennema. Remge, landbouwersknecht, is geboren op vrijdag 2 augustus 1811 te Eenrum, is overleden op maandag 11 januari 1892 te Obergum. Remge werd 80 jaar.

Van Remge en Jakomina zijn vijf kinderen bekend:

1  Angenietje Mulder is geboren op zondag 24 januari 1841 te Winsum, zie X-EU.

2  Jakob Mulder is geboren op zaterdag 14 oktober 1843 te Winsum, zie X-EV.

3  Frans Mulder is geboren op woensdag 3 februari 1847 te Winsum, zie X-EW.

4  Berend Mulder is geboren op dinsdag 20 mei 1851 te Winsum, is overleden op dinsdag 4 februari 1873 te Obergum. Berend werd 21 jaar.

5  Gerrit Mulder is geboren op vrijdag 18 mei 1855 te Winsum, zie X-EX.

IX-CA  Frans Onno van Sijtsema, zoon van Geertruid Fuck van Sijtzama (VIII-BA), winkelier en fruithandelaar, is geboren op donderdag 29 juli 1819 te Winsum, is overleden op zaterdag 26 januari 1895 te Groningen. Frans werd 75 jaar.

Frans trouwt op zondag 29 augustus 1841 te Groningen (1) met Trientje van Zaalen, dochter van Jacob van Zaalen (timmerman) en Lucia Boekhoud. Trientje is geboren op zaterdag 8 juli 1815 te Groningen, is overleden op zaterdag 16 maart 1878 aldaar. Trientje werd 62 jaar.

Van Frans en Trientje zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruida van Sijtsema is geboren op vrijdag 4 februari 1842 te Groningen, is overleden op dinsdag 17 mei 1842 aldaar.

2  Jacob van Sijtsema is geboren op zaterdag 20 januari 1844 te Groningen, is overleden op zaterdag 21 juli 1849 aldaar. Jacob werd 5 jaar.

3  Frans Onno van Sijtsema is geboren op woensdag 28 januari 1846 te Groningen, is overleden op dinsdag 24 juli 1849 aldaar. Frans werd 3 jaar.

4  Ubbo van Sijtsema is geboren op dinsdag 4 januari 1848 te Groningen, is overleden op zondag 22 juli 1849 aldaar. Ubbo werd 1 jaar.

5  Geertruida Lucia van Sijtsema is geboren op maandag 5 maart 1849 te Groningen, zie X-EY.

6  Jacob Frans Ubbo van Sijtsema is geboren op zaterdag 20 juli 1850 te Groningen, zie X-EZ.

7  Frans Onno van Sijtsema is geboren op dinsdag 2 december 1851 te Groningen, zie X-FA.

8  doodgeboren dochter van Sijtsema is doodgeboren op woensdag 2 november 1853 te Groningen.

9  Ubbo van Sijtsema is geboren op donderdag 15 maart 1855 te Groningen, zie X-FB.

10  Ailko van Sijtsema is geboren op dinsdag 15 juni 1858 te Groningen, is overleden op woensdag 1 september 1858 aldaar.

Frans trouwt op zaterdag 20 november 1880 te Groningen (2) met Trijntje Bina Bakker, dochter van Jan Bakker (verwer) en Trijntje Jacobs Tempel. Trijntje is geboren op zaterdag 4 november 1837 te Groningen, is overleden op zondag 26 februari 1893 aldaar. Trijntje werd 55 jaar.

IX-CB  Albarta Jakoba Geuzendam, dochter van DaniŽl Geusendam (schoolonderwijzer te Bellingeweer) en Geertruid Fuck van Sijtzama (VIII-BA), dagloonster, is geboren op dinsdag 26 april 1803 te Bellingeweer, is gedoopt op zondag 8 mei 1803 aldaar, is overleden op woensdag 19 januari 1848 te Baflo. Albarta werd 44 jaar.

Van Albarta en een onbekende man is een kind bekend:

1  Jakoba Geuzendam is geboren op zondag 25 maart 1832 te Winsum, zie X-FC.

Albarta trouwt op zaterdag 24 juli 1841 te Baflo (2) met Hendrikus Sissing, zoon van Hendricus Sissing en Janna Hendrikus. Hendrikus, daglooner, is geboren op zondag 10 februari 1793 te Baflo, is overleden op maandag 3 oktober 1864 aldaar. Hendrikus werd 71 jaar.

Hendrikus was eerder gehuwd (1) met Eltje Rengers Rijkels.

Van Hendrikus en Albarta is een kind bekend:

2  Wendelina Sissing is geboren op vrijdag 5 november 1841 te Baflo, zie X-FD.

IX-CC  Janna Geusendam, dochter van DaniŽl Geusendam (schoolonderwijzer te Bellingeweer) en Geertruid Fuck van Sijtzama (VIII-BA), is geboren op zaterdag 27 april 1805, is gedoopt op zondag 12 mei 1805, is overleden op dinsdag 28 maart 1865 te Obergum. Janna werd 59 jaar.

Janna trouwt op donderdag 24 december 1835 te Obergum met Pieter Beles van Dijk, zoon van Bele Pieters en Jantje Hendriks. Pieter, daglooner, is geboren op woensdag 16 maart 1814 te Winsum (Gr), is overleden op maandag 12 april 1869 aldaar. Pieter werd 55 jaar.

Van Pieter en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Ailke van Dijk is geboren op zondag 16 januari 1831 te Winsum (Gr) (geboren als Ailke Geuzendam).

2  Jantje van Dijk is geboren op zaterdag 19 maart 1836 te Winsum, is overleden op zondag 23 december 1855 te Obergum. Jantje werd 19 jaar.

3  DaniŽl van Dijk, smid, is geboren op donderdag 17 mei 1838 te Obergum.

DaniŽl trouwt op zondag 11 december 1870 te Groningen met Stientje Stratingh, dochter van Ezra Simons Stratingh (schipper) en Aukestina Louize Karelsigel. Stientje, dienstmeid, is geboren op zondag 21 november 1841 te Onstwedde.

Stientje was later gehuwd (2) met Johannes de Jonge.<148,149>

4  Beele van Dijk is geboren op woensdag 15 september 1841 te Obergum, is overleden op maandag 22 juni 1857 aldaar. Beele werd 15 jaar.

5  Geertruida van Dijk is geboren op donderdag 7 maart 1844 te Obergum, zie X-FE.

IX-CD  Jan DaniŽls Geuzendam, zoon van DaniŽl Geusendam (schoolonderwijzer te Bellingeweer) en Geertruid Fuck van Sijtzama (VIII-BA), boereknecht, is geboren op donderdag 27 augustus 1807 te Bellingeweer, is gedoopt op zondag 13 september 1807 aldaar, is overleden op zaterdag 31 mei 1862 te Winsum (Gr). Jan werd 54 jaar.

Jan trouwt op woensdag 11 juli 1838 te Bedum met Grietje Jacobs Pettinga, dochter van Jakob Willems Pettinga en Aaltje Jans Haan. Grietje, dienstmeid te Menkeweer, is geboren op vrijdag 5 januari 1816 te Klein Garnwerd, is overleden op vrijdag 18 april 1873 te Winsum (Gr). Grietje werd 57 jaar.

Van Jan en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Geertruid Jans Geuzendam is geboren op maandag 30 juli 1838 te Bellingeweer, is overleden op donderdag 7 mei 1840 aldaar. Geertruid werd 1 jaar.

2  Jacob Geuzendam, zeeman, is geboren op zaterdag 14 december 1839 te Bedum, is overleden op zaterdag 8 juni 1889 te Rotterdam. Jacob werd 49 jaar.

Jacob trouwt op donderdag 16 december 1880 te Delfshaven met Sjouke Sina Beukema, dochter van Claas Beukema (broodbaker) en Grietje Tonkens. Sjouke is geboren op donderdag 7 oktober 1852 te Groningen.

Sjouke was later gehuwd (2) met Chretien Henri Kamman.<150>

3  Geertruid Geuzendam is geboren op zondag 16 januari 1842 te Winsum (Gr), zie X-FF.

4  Aaltje Geuzendam is geboren op zaterdag 23 maart 1844 te Winsum (Gr), zie X-FG.

5  Windelina Geuzendam is geboren op woensdag 30 september 1846 te Winsum (Gr), is overleden op maandag 10 april 1848 aldaar. Windelina werd 1 jaar.

6  Windelina Geuzendam is geboren op donderdag 3 mei 1849 te Winsum (Gr), is overleden op zondag 21 oktober 1849 aldaar.

7  Albartha Jakoba Geuzendam is geboren op woensdag 25 december 1850 te Winsum (Gr), zie X-FH.

8  Jantje Geuzendam is geboren op dinsdag 25 december 1855 te Obergum, zie X-FI.

IX-CE  Maurits Pico Diederik van Sytzama, zoon van Johannes Galenus baron van Sytzama (VIII-BB) en Anna Maria Maclaine, maire van Veenwouden, is geboren op dinsdag 2 juni 1789 te 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 15 juli 1848 te Leeuwarden. Maurits werd 59 jaar.

Maurits trouwt in 1815 met Geertruid de Wendt, zie XI-AA.

Van Maurits en Geertruid zijn drie kinderen bekend:

1  Mr. Eise de Wendt baron van Sytzama, grietman van Idaarderadeel, wonende te Friens, is geboren op zondag 6 oktober 1816 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 18 juli 1843 aldaar. Eise werd 26 jaar.

Eise trouwt op donderdag 15 december 1842 te Leeuwarden met Jkvr. Rinske Heringa Cats, dochter van Adrianus Heringa Cats en Richtje Johanna Gosliga. Rinske is geboren op zondag 14 juli 1822 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 29 mei 1851 aldaar. Rinske werd 28 jaar.

Rinske was later gehuwd (2) met Jhr. Sible Speelman.<151>

2  Anna Maria barones van Sytzama is geboren op donderdag 18 augustus 1825 te Friens (op Beslingastate), is overleden op zaterdag 6 december 1828 te 's Gravenhage. Anna werd 3 jaar.

3  Mr. Johannes Galenus Willem Hendrik baron van Sytzama is geboren op dinsdag 26 oktober 1830 te Friens (op Beslingastate), zie X-FJ.

IX-CF  Amelia Gerardina van Sytzama, dochter van Johannes Galenus baron van Sytzama (VIII-BB) en Anna Maria Maclaine, is geboren op vrijdag 11 november 1791 te Friens (Beslinga State), is gedoopt op zondag 18 december 1791 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 31 juli 1813 aldaar. Amelia werd 21 jaar.

Amelia trouwt op zondag 25 oktober 1812 te Dantumadeel met Imilius Josinus de Schepper, zie X-GR.

Van Imilius en Amelia is een kind bekend:

1  Amelia Gerardina de Schepper is geboren op woensdag 21 juli 1813 te Leeuwarden (geboren als "Anna Maria", 28 september 1813 wordt de naam veranderd in "Amelia Gerardina" ), zie X-FK.

IX-CG  Wilhelmina Adriana barones van Sytzama, dochter van Johannes Galenus baron van Sytzama (VIII-BB) en Anna Maria Maclaine, is geboren op zondag 17 juni 1798 te Friens, is gedoopt op zondag 29 juli 1798 aldaar, is overleden op woensdag 21 oktober 1835 te Utrecht. Wilhelmina werd 37 jaar.

Wilhelmina trouwt op maandag 9 juli 1827 te Leeuwarden met Theodore Casimir Arensma, zoon van Wilhelmus Arensma (bailluw) en Maria Magdalena Loos. Theodore, majoor van de 8e divisie infanterie, plaatscommandant van Leeuwarden en luitenant kolonel te Leiden, is geboren in 1785 te Stabroek (B), is overleden op vrijdag 28 augustus 1840 te Leeuwarden. Theodore werd 55 jaar.

Theodore was eerder gehuwd (1) met Maria Amalia Mollinger.<152,153>

Van Theodore en Wilhelmina zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Maria Catharina Arensma is geboren op zondag 13 april 1828 te Leeuwarden (te vroeg geboren), is overleden op zaterdag 3 mei 1828 aldaar.

2  Willem Casimir Maurits Arensma is geboren op donderdag 11 juni 1829 te Leeuwarden, zie X-FL.

3  Henri Emile Gerard Arensma is gedoopt op zondag 31 oktober 1830 te Groningen (Waalse gemeente), is overleden op zaterdag 21 april 1832 te Eindhoven. Henri werd 1 jaar.

4  Anna Maria Catharina Arensma, wonende te Nijmegen, is geboren op woensdag 25 april 1832 te Utrecht, is overleden op vrijdag 29 november 1850 aldaar. Anna werd 18 jaar.

5  Johannes Galenus Arensma is geboren op vrijdag 16 oktober 1835 te Utrecht, zie X-FM.

IX-CH  Douwe Jan Vincent van Sytzama, zoon van Johannes Galenus baron van Sytzama (VIII-BB) en Johanna barones Lewe van Aduard, lid ridderschap. Prov. Staten van Friesland, is geboren op donderdag 18 juli 1816 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 11 augustus 1886 te Driesum. Douwe werd 70 jaar.

Douwe trouwt op maandag 11 september 1843 te Ferwerd (Frl) met Adriana Janke Albarda, zie XI-QB.

Van Douwe en Adriana zijn acht kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter van Sytzama is doodgeboren op maandag 27 mei 1844 te Dantumadeel.

2  Catharina Johanna barones van Sytzama is geboren op zondag 5 oktober 1845 te Driesum, is overleden op vrijdag 30 september 1892 te Leeuwarden. Catharina werd 46 jaar.

3  Wilhelmina Adriana Geertruid barones van Sytzama is geboren op zondag 2 januari 1848 te Driesum, zie X-FN.

4  Johannes Galenus baron van Sytzama, ritmeester en ordonans off. des konings, is geboren op maandag 17 september 1849 te Driesum, is overleden op donderdag 6 juni 1895 te Venlo. Johannes werd 45 jaar.

5  Adriana Johanna Wilhelmina barones van Sytzama is geboren op vrijdag 24 januari 1851 te Driesum (Rinsmastate), zie X-FO.

6  Jan Maurits baron van Sytzama, wachtmeester, is geboren op zondag 6 augustus 1854 te Driesum, is overleden op dinsdag 30 september 1879 te 's Hertogenbosch. Jan werd 25 jaar.

7  Wilhelmina Christina barones van Sytzama is geboren op woensdag 23 september 1857 te Driesum, is overleden op donderdag 23 april 1931 te Haarlem. Wilhelmina werd 73 jaar.

Wilhelmina trouwt op donderdag 1 april 1886 te Leeuwarden met Willem Dirk Haitsma Mullier, zoon van Mr. Johannes Haitsma Mullier en Maria Louisa Ypey. Willem, burgemeester van Spaarndam, is geboren op zaterdag 28 augustus 1852 te Bolsward.

8  Maurits Pico Diderick baron van Sytzama is geboren op zondag 15 juni 1862 te Driesum, zie X-FP.

IX-CI  Willem baron van Ittersum tot den Oosterhof, zoon van Frederik Alexande baron van Ittersum en Anna Johanna Judith Sloet tot Plattenberg (VIII-BD), heer van Oosterhof en Plattenburg en hoofdinspecteur der belastingen, is geboren in 1776, is overleden op donderdag 12 januari 1854 te Zwolle (aktedatum). Willem werd 78 jaar.

Willem trouwt in 1801 met Geertruid Agnes de Vos van Steenwijk. Geertruid is geboren in 1776, is overleden in 1830. Geertruid werd 54 jaar.

Van Willem en Geertruid zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Arend baron van Ittersum is geboren op zaterdag 31 december 1803 te Vollenhove, zie X-FQ.

2  Frederik Ernst Alexander baron van Ittersum, kamerheer, is geboren op dinsdag 26 maart 1805 te Vollenhove, is overleden op vrijdag 26 oktober 1860 te Assen (ongehuwd). Frederik werd 55 jaar.

3  Coenradina Wilhelmina barones van Ittersum is geboren op woensdag 17 september 1806 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 12 oktober 1806 aldaar, is overleden op vrijdag 13 mei 1864 te Zwolle. Coenradina werd 57 jaar.

4  Anna Johanna Judith barones van Ittersum is geboren op woensdag 30 december 1807 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 31 januari 1808 aldaar, is overleden op dinsdag 15 september 1885 te 's Gravenhage. Anna werd 77 jaar.

5  Johanna Sepina Boldewina barones van Ittersum tot den Oosterhof is geboren op donderdag 2 maart 1809 te Vollenhove, is gedoopt op zondag 9 april 1809 aldaar, is overleden op donderdag 8 februari 1866 te 's Gravenhage. Johanna werd 56 jaar.

6  Jan Arend Godert baron van Ittersum is geboren op dinsdag 26 juni 1810 te Vollenhove, zie X-FR.

7  Lodewijk Arend baron van Ittersum is geboren op dinsdag 9 februari 1813 te Vollenhove, zie X-FS.

8  Anna Susanna Elisabeth Antoinetta barones van Ittersum is geboren op zondag 19 juni 1814 te Vollenhove, is overleden op vrijdag 20 januari 1871 te Zwolle. Anna werd 56 jaar.

IX-CJ  Lodewijk Arend baron van Ittersum, zoon van Frederik Alexande baron van Ittersum en Anna Johanna Judith Sloet tot Plattenberg (VIII-BD), is geboren in 1779, is overleden in 1812 te Kampen. Lodewijk werd 33 jaar.

Lodewijk trouwt in 1798 met Johanna Sippina Boldewina Adriana van der Merwede, dochter van Jan Willem Cornelis baron van der Merwede en Rudolphina Anna Lemke van Breda. Johanna is geboren in 1778, is gedoopt te Kampen, is overleden op donderdag 19 november 1857 te Twello. Johanna werd 79 jaar.

Van Lodewijk en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Mr. Fredrik Alexander Sippo Arnold baron van Ittersum is geboren op donderdag 14 augustus 1800 te Kampen, zie X-FT.

2  ..... van Ittersum is geboren in 1802, is begraven op woensdag 6 januari 1802 te Kampen (ongedoopt).

3  Jan Willem Cornelis baron van Ittersum is geboren op zondag 20 februari 1803 te Kampen, zie X-FU.

4  Ernst Hendrik baron van Ittersum is geboren op vrijdag 26 oktober 1804 te Kampen, zie X-FV.

5  Rudolf Anne Julius baron van Ittersum is geboren in 1806, is gedoopt te Kampen, zie X-FW.

6  Anthony Pieter Frederik baron van Ittersum, burgemeester van Voorst, is geboren op vrijdag 26 augustus 1808 te Kampen, is overleden op zaterdag 21 november 1874 te Twello. Anthony werd 66 jaar.

Anthony trouwt op maandag 27 juni 1836 te Groningen met zijn verre nicht Jkvr. Johanna HenriŽtte Mellina Mollerus, dochter van Cornelis Adriaan Mollerus (griffier hoog millitair gerechtshof) en Geertruida Johanna Juliana barones van der Merwede (IX-CL). Johanna is geboren op dinsdag 16 augustus 1808 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 18 april 1895 te Twello. Johanna werd 86 jaar.

7  Johannes Gerardus baron van Ittersum, subst.-griffier Gerechtshof te Utrecht en kamerheer, is geboren op zondag 15 juli 1810 te Kampen, is gedoopt op zondag 26 augustus 1810 aldaar, is overleden op woensdag 11 april 1855 te Utrecht. Johannes werd 44 jaar.

IX-CK  Ernst Hendrik baron van Ittersum, zoon van Frederik Alexande baron van Ittersum en Anna Johanna Judith Sloet tot Plattenberg (VIII-BD), is geboren op zondag 20 augustus 1780 te Rijssen.

Ernst trouwt op vrijdag 25 februari 1825 te Vorden met Johanna Philippina Wilhelmina barones van Westerholt tot Hakfort, dochter van Borchard Frederik Willem baron van Westerholt en Catharina Christina Conradina barones Sloet.

Van Ernst en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Borchard Frederik Alexander baron van Ittersum is geboren rond januari 1826 te Zutphen, is overleden op zondag 13 augustus 1826 te Oldenbroek.

2  Frederik Alexander baron van Ittersum is geboren in 1828 te Zutphen.

Frederik trouwt op vrijdag 5 juni 1863 te Rotterdam met Maria Jacoba Simonetta van Lutsenburg, dochter van Willem Gerard van Lutsenburg en Anna Dorothea van Lutsenburg. Maria is geboren op donderdag 21 december 1826 te Rotterdam.

3  Louise Charlotte Elisabeth Marie barones van Ittersum is geboren 1833 of 1834 te Zutphen, zie X-FX.

IX-CL  Geertruida Johanna Juliana barones van der Merwede ook genaamd Johanna Geertruida Juliana barones van der Merwede, dochter van Philip Everhard van der Merwede (ontvanger generaal van het kwartier Vollenhove) en Frouck Julliana Geertruit barones Sloet tot Plattenberg (VIII-BF), is geboren op vrijdag 23 maart 1787 te Kampen, is gedoopt op zondag 25 maart 1787 aldaar, is overleden op zondag 1 oktober 1865 te Arnhem. Geertruida werd 78 jaar.

Geertruida trouwt op maandag 26 oktober 1807 te Kampen met Cornelis Adriaan Mollerus, zoon van Jan Hendrik baron Mollerus en Melleine Anna Alberda van Ekenstein. Cornelis, griffier hoog millitair gerechtshof, is geboren op woensdag 6 februari 1782 te 's Gravenhage, is gedoopt op zondag 10 februari 1782 aldaar, is overleden op zondag 11 juni 1820 te Utrecht. Cornelis werd 38 jaar.

Van Cornelis en Geertruida zijn acht kinderen bekend:

1  Jkvr. Johanna HenriŽtte Mellina Mollerus is geboren op dinsdag 16 augustus 1808 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 18 april 1895 te Twello. Johanna werd 86 jaar.

Johanna trouwt op maandag 27 juni 1836 te Groningen met haar verre neef Anthony Pieter Frederik baron van Ittersum, zoon van Lodewijk Arend baron van Ittersum (IX-CJ) en Johanna Sippina Boldewina Adriana van der Merwede. Anthony, burgemeester van Voorst, is geboren op vrijdag 26 augustus 1808 te Kampen, is overleden op zaterdag 21 november 1874 te Twello. Anthony werd 66 jaar.

2  Jkvr. Philippine Juliana Robberdina Mollerus is geboren op zaterdag 9 september 1809 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 21 mei 1848 te Zutphen. Philippine werd 38 jaar.

3  Jhr. Mr. Johan Cornelis Mollerus is geboren op vrijdag 28 december 1810 te 's Gravenhage, zie X-FY.

4  Jkvr. Johanna Catharina Mollerus is geboren op woensdag 22 mei 1811 te 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 24 maart 1877 te Arnhem. Johanna werd 65 jaar.

5  Jkvr. Adriana Wilhelmina Mollerus is geboren op dinsdag 17 augustus 1813 te 's Gravenhage, is overleden op maandag 2 april 1894 te Arnhem. Adriana werd 80 jaar.

6  Jhr. Johan Frederik Alexander Mollerus is geboren op vrijdag 14 april 1815 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 24 april 1836 te Zwolle. Johan werd 21 jaar.

7  Jkvr. Anna Christina Mollerus is geboren op zaterdag 31 juli 1819 te Utrecht, zie X-FZ.

8  Jhr. Cornelis Adriaan Hendrik Mollerus is geboren op zaterdag 28 oktober 1820 te Utrecht, zie X-GA.

IX-CM  Jacoba Carolina Frederika barones van der Merwede, dochter van Philip Everhard van der Merwede (ontvanger generaal van het kwartier Vollenhove) en Frouck Julliana Geertruit barones Sloet tot Plattenberg (VIII-BF), is geboren op zondag 17 november 1799 te Kampen, is overleden op zondag 29 augustus 1858 te Voorst. Jacoba werd 58 jaar.

Jacoba trouwt op donderdag 14 december 1820 te Kampen met Hendrik Holle, zoon van Paulus Holle (burgemeester) en Hendrika Pieternella van Beest. Hendrik, eerste luitenant en burgemeester van Oostkapelle, is geboren op donderdag 19 april 1792 te Oost-Kapelle, is gedoopt aldaar, is overleden op donderdag 24 maart 1864 te Voorst. Hendrik werd 71 jaar.

Van Hendrik en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  Pauline Holle is geboren op dinsdag 25 september 1821 te Deventer, is overleden op zondag 1 december 1907 te Arnhem. Pauline werd 86 jaar.

2  ..... Holle is geboren op vrijdag 6 februari 1824 te Brugge.

3  Hendrika Pietronella Holle is geboren op donderdag 13 oktober 1825 te Brugge (B), is overleden op zondag 23 januari 1887 te Voorst. Hendrika werd 61 jaar.

Hendrika trouwt op woensdag 13 februari 1867 te Voorst met Johan Everhard Manden, zoon van Petrus Manden (predikant) en Hendrina Catharina Wesselink. Johan is geboren 1827 of 1828 te Wilp, is overleden op zondag 6 april 1902 te Voorst. Johan werd hoogstens 74 jaar.

IX-CN  Sippina Johanna van der Merwede, dochter van Philip Everhard van der Merwede (ontvanger generaal van het kwartier Vollenhove) en Frouck Julliana Geertruit barones Sloet tot Plattenberg (VIII-BF), is geboren op woensdag 13 mei 1801 te Kampen, is overleden op dinsdag 3 februari 1874 te Zutphen. Sippina werd 72 jaar.

Sippina trouwt op donderdag 21 december 1826 te Utrecht met Jhr. Pierre Nicolaas Quarles van Ufford, zoon van Jhr. Pierre Nicolaas Quarles van Ufford en Marquerite Geertrude Hoofman. Pierre, rechter, is geboren op woensdag 12 juli 1797 te Haarlem, is overleden op zaterdag 26 februari 1887 te Zutphen. Pierre werd 89 jaar.

Van Pierre en Sippina zijn acht kinderen bekend:

1  Jkvr. Margaretha Geertruida Quarles van Ufford is geboren op maandag 17 september 1827 te Zutphen, is overleden op dinsdag 11 juni 1850 te Harfsen. Margaretha werd 22 jaar.

2  Jkvr. Frauck Juliana Geertruid Quarles van Ufford is geboren op dinsdag 29 juli 1828 te Zutphen, zie X-GB.

3  Jhr. Pieter Nicolaas Quarles van Ufford is geboren op woensdag 4 november 1829 te Zutphen, is overleden op zaterdag 8 mei 1830 aldaar.

4  Jkvr. Philippina Everardina Quarles van Ufford is geboren op woensdag 4 november 1829 te Zutphen, is overleden op woensdag 1 december 1830 aldaar. Philippina werd 1 jaar.

5  Jkvr. Boldewina Johanna van de Merwede Quarles van Ufford is geboren op dinsdag 15 februari 1831 te Zutphen, zie X-GC.

6  Jhr. Pieter Nicolaas Marie van de Merwe Quarles van Ufford is geboren op woensdag 19 december 1832 te Zutphen, is overleden op maandag 4 juni 1917 te Soest. Pieter werd 84 jaar.

7  Jhr. Philip Everhard van de Merwede Quarles van Ufford is geboren op vrijdag 28 november 1834 te Zutphen, zie X-GD.

8  Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford is geboren op zondag 28 januari 1838 te Zutphen, is overleden op zondag 2 december 1894 te Deventer. Johanna werd 56 jaar.

Johanna trouwt op dinsdag 19 januari 1858 te Zutphen met Willem Gideon Karel Aijmar van Overveldt, zoon van Sjoerd Jacobus van Overveldt en FranÁois Sophie Cornelie de Vaijnes van Brakell. Willem, officier dragonders, is geboren op woensdag 28 december 1831 te Arnhem, is overleden op woensdag 27 december 1882 te 's Hertogenbosch. Willem werd 50 jaar.

IX-CO  Elisabeth Huber, dochter van Ulrich Herman Huber en Catharina Berghuijs (VIII-BG), is gedoopt op vrijdag 31 maart 1747 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 21 maart 1821 te Groningen. Elisabeth werd 73 jaar.

Elisabeth trouwt op vrijdag 12 september 1766 te Dronrijp met Prof. Dr. Henricus Sijpkens, zoon van Tammo Sijpkens en Margaretha Fossea Piccardt. Henricus, hoogleraar, is geboren op donderdag 20 december 1736 te Eexta, is gedoopt op zondag 23 december 1736 aldaar, is overleden op donderdag 9 juli 1812 te Groningen. Henricus werd 75 jaar.

Van Henricus en Elisabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Catharina Sijpkens is gedoopt op vrijdag 3 juli 1767 te Leeuwarden.

2  Margareta Fossea Sijpkens is gedoopt op vrijdag 2 september 1768 te Leeuwarden, zie X-GE.

3  Alegonda Edonia Sijpkens is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 28 november 1770 aldaar, zie X-GF.

4  Tammo Sijpkens is gedoopt op vrijdag 14 februari 1772 te Leeuwarden.

5  Ulrik Herman Sijpkens is geboren 1774 of 1775, zie X-GG.

6  Johannes Sijpkens is geboren te Groningen (bij de A), is gedoopt op woensdag 28 mei 1777 aldaar (A-kerk), zie X-GH.

7  Tammo Sijpkens is geboren te Groningen (bij de A), is gedoopt op donderdag 4 mei 1780 aldaar (A-kerk).

8  Lourentia Adriana Margaretha Sijpkens is geboren te Groningen (bij Ebbingebrug), is gedoopt op donderdag 1 mei 1783 aldaar (Nieuwe Kerk), zie X-GI.

9  Catarina Frederika Sijpkens is geboren te Groningen, is gedoopt op woensdag 7 april 1784 aldaar (A-kerk), is overleden op donderdag 22 september 1842 te Deventer. Catarina werd 58 jaar.

10  Sara Catharina Sijpkens is geboren te Groningen (bij Ebbingebrug), is gedoopt op dinsdag 23 augustus 1785 aldaar (Martinikerk).

IX-CP  Johannes Lambertus Huber, zoon van Ulrich Herman Huber en Catharina Berghuijs (VIII-BG), ontvanger der convoojen, is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 14 augustus 1750 aldaar (Westerkerk), is overleden op vrijdag 30 juni 1826 te Blessum. Johannes werd 75 jaar.

Johannes trouwt op zondag 19 december 1773 te Sneek (1) met Metje Tuinhout, dochter van Wybeus Tuinhout en Elysabeth Thysses. Metje is gedoopt op vrijdag 28 februari 1755 te Sneek.

Van Johannes en Metje zijn vier kinderen bekend:

1  Ulrich Herman Huber is geboren op maandag 19 september 1774 te Makkum, is gedoopt op donderdag 29 september 1774 aldaar, zie X-GJ.

2  Catharina Elisabeth Huber is geboren op zondag 14 maart 1779 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 19 maart 1779 aldaar, zie X-GK.

3  Lambertus Johannes Huber is geboren op maandag 5 juni 1780, is gedoopt op vrijdag 30 juni 1780 te Leeuwarden, zie X-GL.

4  Jan Berghuis Huber is geboren op donderdag 4 september 1783 te Dronrijp, is gedoopt op zondag 5 oktober 1783 aldaar, is overleden op maandag 10 juli 1809 te Leeuwarden (of begraafdatum). Jan werd 25 jaar.

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 2 december 1803 te Leeuwarden, trouwt op maandag 19 december 1803 aldaar (Jacobijnerkerk) (2) met Eliza Pratje. Eliza is geboren 1765 of 1766, is overleden op vrijdag 23 september 1808 te Leeuwarden (laat vier kinderen na), is begraven te Weidum. Eliza werd hoogstens 42 jaar.

Eliza was eerder gehuwd (1) met Ayzo van Boelens.

Van Johannes en Eliza is een kind bekend:

5  Johanna Elise Huber is geboren op dinsdag 21 mei 1805 te Weidum, is gedoopt op woensdag 3 juli 1805 aldaar, zie X-GM.

IX-CQ  Ulrick Jan Huber, zoon van Ulrich Herman Huber en Catharina Berghuijs (VIII-BG), raad-ordinarius, is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 29 december 1752 aldaar (Westerkerk), is overleden op vrijdag 23 maart 1804 te 's Gravenhage. Ulrick werd 51 jaar.

Ulrick gaat in ondertrouw op vrijdag 23 december 1785 te Leeuwarden, trouwt op woensdag 11 januari 1786 te Zwartsluis met Wilhelmina de Vriese.

Van Ulrick en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Catharina Huber is geboren op donderdag 11 januari 1787 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 23 februari 1787 aldaar, zie X-GN.

2  Catharina Huber is geboren op dinsdag 6 januari 1789 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 30 januari 1789 aldaar.

3  Ulrica Hermanna Huber is geboren op maandag 7 maart 1791 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 8 april 1791 aldaar (Westerkerk), zie X-GO.

4  Cornelis Ulrich Jan Huber is geboren op zaterdag 28 februari 1795 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 3 april 1795 aldaar, zie X-GP.

IX-CR  Epeus Wielinga Huber, zoon van Ulrich Herman Huber en Catharina Berghuijs (VIII-BG), advocaat, is gedoopt op woensdag 18 september 1754 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 11 juni 1794 aldaar. Epeus werd 39 jaar.

Epeus gaat in ondertrouw op donderdag 2 december 1784 te Leeuwarden, trouwt op vrijdag 10 december 1784 aldaar (op het Stadhuis) met Hillegonda van Boelens, dochter van Boellardus Augustinus van Boelens en Antje Wielinga. Hillegonda is geboren 1764 of 1765 te Hardegarijp, is overleden op maandag 14 juni 1824 aldaar. Hillegonda werd hoogstens 59 jaar.

Van Epeus en Hillegonda zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Wielinga Huber is geboren op zaterdag 29 oktober 1785 te Leeuwarden, is gedoopt in april 12281 aldaar (sic!), is overleden op vrijdag 3 december 1841 te Tiettjerksteradeel (ongehuwd). Catharina werd 56 jaar.

2  Anna Huber is geboren op donderdag 10 september 1789 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1789 aldaar.

3  Mr. Ulricus Hermannus Wielinga Huber is geboren op dinsdag 4 december 1792 te Leeuwarden, zie X-GQ.

IX-CS  Hendrica Maria de Schepper, dochter van Imilius Josinus de Schepper (VIII-BH) en Amelia Coehoorn van Scheltinga, is gedoopt op vrijdag 25 maart 1763 te Leeuwarden (Westerkerk), is overleden voor 1816. Hendrica werd hoogstens 52 jaar.

Van Hendrica is een kind bekend:

1  Jan Sipma, wonende te Jorwerd, is geboren op donderdag 18 maart 1784 te Bolsward, is gedoopt op donderdag 19 februari 1801 te Workum (op belijdenis).

Jan werd verzorgd door Rijk Sipma (portier te Bolsward). Men leze: Gens Nostra 1993, blz. 239: "De buitenplaats Oosterburen in Achtkarspelen", door de heer G. van der Veer.

Jan trouwt op zaterdag 28 september 1816 te Zuilen met Gertje Casdorp, dochter van Cornelis Casdorp en Aaltje Berendse Rodenhuijs. Gertje is geboren op dinsdag 11 december 1781 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 18 januari 1782 aldaar.

Gertje was eerder gehuwd (1) met Julius Jacobs.<154>

IX-CT  Barthold Jan de Schepper, zoon van Imilius Josinus de Schepper (VIII-BH) en Amelia Coehoorn van Scheltinga, is afkomstig uit Hogebeintum, is gedoopt op zondag 17 april 1768 te Ferwerderadeel.

Barthold trouwt op zondag 28 juni 1789 te Ferwerd (Frl) met Adriana Ysenbeek. Adriana is afkomstig uit Leeuwarden.

Van Barthold en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Imilius Josinus de Schepper is geboren op woensdag 24 februari 1790 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 14 maart 1790 te Ferwerd (Frl), zie X-GR.

2  Trijntje de Schepper is geboren op zondag 8 mei 1791 te Hogebeintum, is gedoopt op zondag 5 juni 1791 aldaar (doopheffer: Maaike Harmens, huisvrouw van bijzitter W.A. Ypey), zie X-GS.

3  Amilia de Schepper is geboren op maandag 1 april 1793 te Hogebeintum, is gedoopt op zondag 21 april 1793 aldaar (doopheffer: Maayke Harmens, huisvrouw van mederechter W.A. Ypey).

IX-CU  Alexander Leonard rijksvrijheer van Plettenberg, zoon van DaniŽl Antony rijksvrijheer van Plettenberg (VIII-BI) en Antonia Screvelius, kol. infanterie, is geboren op woensdag 18 april 1753, is overleden op maandag 28 juli 1800 te Bentheim. Alexander werd 47 jaar.

Alexander gaat in ondertrouw op zondag 7 augustus 1785 te Sluis, trouwt in 1785 te Heino met Antonia Coenradina Wilhelmina Assuera van Voerst tot Alerdinck, dochter van Derk Frederik van Voerst (heer van Alerdinck en Bergentheim) en Adriana Josina van Haersolte. Antonia is geboren op donderdag 28 augustus 1760 te Zwolle, is overleden op donderdag 31 oktober 1839 aldaar. Antonia werd 79 jaar.

Van Alexander en Antonia zijn drie kinderen bekend:

1  Adriana Agnes Sophie Josine van Plettenberg is geboren op donderdag 21 juni 1787 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 1 juli 1787 aldaar.

2  Florentine Eleonore van Plettenberg is geboren op woensdag 19 augustus 1789 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 23 augustus 1789 aldaar.

3  Alexander Coenraad baron van Plettenberg is geboren op vrijdag 5 oktober 1792 te Maastricht, zie X-GT.

IX-CV  Hans Willem rijksvrijheer van Plettenberg, zoon van DaniŽl Antony rijksvrijheer van Plettenberg (VIII-BI) en Antonia Screvelius, kapitein infanterie, is gedoopt op woensdag 25 februari 1761 te Groningen, is overleden op donderdag 28 maart 1850 te Elburg. Hans werd 89 jaar.

Hans gaat in ondertrouw op maandag 24 september 1792 te Bentheim (28 september te Amsterdam), trouwt in 1792 aldaar met Petronella Johanna van Holten, dochter van Hendrik Jan van Holten en Hendrika Hesselberg. Petronella is geboren op dinsdag 17 november 1767 te Deventer, is overleden op zaterdag 14 maart 1840 te Elburg. Petronella werd 72 jaar.

Van Hans en Petronella zijn zes kinderen bekend:

1  Jkvr. Hanna Wilmina Petronella van Plettenberg is geboren op dinsdag 17 mei 1791 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 16 september 1873 te Deventer. Hanna werd 82 jaar.

Hanna trouwt op donderdag 3 augustus 1815 te Weerselo met Andries baron Sloet tot Everlo, zoon van Reint Jan baron Sloet tot Everlo en Johanna Agnes van Dongen tot Westrup. Andries, rijksontvanger te Weerselo, etc., is geboren op vrijdag 7 april 1780, is overleden op woensdag 24 april 1844 te Oldenzaal. Andries werd 64 jaar.

2  Antoinette van Plettenberg is geboren op woensdag 23 april 1794 te Elburg, is gedoopt te Bentheim, zie X-GU.

3  Lodewijk van Plettenberg is geboren op woensdag 18 oktober 1797 te Bentheim, is gedoopt aldaar, is overleden op zaterdag 13 november 1880 te Apeldoorn. Lodewijk werd 83 jaar.

4  Hendrik Jan van Plettenberg is geboren op woensdag 6 november 1799 te Bentheim, is overleden op zaterdag 6 november 1819 te op de Zuiderzee. Hendrik werd 20 jaar.

5  Hendrika Wilhelmina van Plettenberg is geboren op vrijdag 5 november 1802 te Bentheim, is gedoopt aldaar, is overleden op donderdag 29 december 1887 te Apeldoorn. Hendrika werd 85 jaar.

6  Henriette Elisabeth van Plettenberg is geboren op donderdag 6 december 1804 te Bentheim, is gedoopt aldaar, is overleden op vrijdag 2 april 1886 te 't Loo. Henriette werd 81 jaar.

IX-CW  Petronella Agatha barones van Plettenberg, dochter van Hans Willem van Plettenberg (VIII-BJ) en Maria Johanna Hermana Keijser, is gedoopt op dinsdag 22 oktober 1765 te Harlingen (Grote Kerk), is overleden op maandag 6 maart 1843 te Leeuwarden. Petronella werd 77 jaar.

Petronella gaat in ondertrouw op vrijdag 19 september 1788 te Leeuwarden, trouwt op zondag 28 september 1788 aldaar met Gerardus Ferdinandus baron van Asbeck zu Bergen und MŁnsterhausen, zoon van Calixtus Monulphus van Asbeck en Susanna Barbera van Kamminga. Gerardus, ritmeester en prefect van het paleis onder Lodewijk Napoleon, is geboren op zondag 30 september 1764 te Wijtgaard, is gedoopt op zondag 30 september 1764 aldaar, is overleden op maandag 4 april 1836 te Leeuwarden. Gerardus werd 71 jaar.

Van Gerardus en Petronella zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Catharina Maria barones van Asbeck is gedoopt op vrijdag 19 september 1788 te Leeuwarden.

2  Catharina Maria Johanna Hermanna barones van Asbeck is gedoopt op vrijdag 1 januari 1790 te Leeuwarden, zie X-GV.

3  Jkvr. Anna Clara Electa barones van Asbeck zu Bergen und MŁnsterhausen is geboren op vrijdag 27 januari 1792 te Leeuwarden, is gedoopt op dinsdag 20 maart 1792 aldaar, zie X-GW.

4  Cornelia Charlotta barones van Asbeck is geboren op maandag 4 maart 1793 te Leeuwarden, zie X-GX.

5  Calixtus R. Vitus baron van Asbeck is gedoopt op vrijdag 16 januari 1795 te Leeuwarden.

6  Tjalling Minne Watze baron van Asbeck zu Bergen und MŁnsterhausen is geboren op vrijdag 16 januari 1795 te Leeuwarden, zie X-GY.

7  Anna Catharina Maria barones van Asbeck is gedoopt op vrijdag 23 december 1796 te Leeuwarden.

8  Henriette Casimira Johanna Wilhelmina barones van Asbeck is geboren op zondag 31 mei 1801 te Leeuwarden, zie X-GZ.


Generatie X

X-A  Allegonda Willemina Johanna Martin, dochter van Pieter Francios Martin (IX-A) en Luutske Reneman, is geboren op zaterdag 17 januari 1829 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 18 oktober 1856 te St. Anna-Parochie, is begraven te Leeuwarden. Allegonda werd 27 jaar.

Allegonda trouwt op woensdag 4 juni 1851 te Leeuwarden met Johannes Albarda, zoon van Cornelis Albarda (kantonrechter) en Heye Wiggerts. Johannes, burgemeester van het Bildt, daarna van Franeker, is geboren op woensdag 20 april 1825 te Workum, is overleden op zaterdag 28 juni 1862 te Franeker. Johannes werd 37 jaar.

Van Johannes en Allegonda zijn vier kinderen bekend:

1  Luutske Albarda is geboren op donderdag 26 februari 1852 te Leeuwarden, is overleden op zondag 11 juni 1854 aldaar. Luutske werd 2 jaar.

2  Jacoba Heije Albarda is geboren op donderdag 14 april 1853 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 9 juni 1854 aldaar. Jacoba werd 1 jaar.

3  Pieter Francios Albarda, wonende te Assen, is geboren op vrijdag 29 december 1854 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 15 januari 1876 te Montreux. Pieter werd 21 jaar.

4  Cornelis Albarda is geboren op zaterdag 7 juni 1856 te Het Bildt, zie XI-A.

X-B  Siebregtina Dorathea Geertruida Martin, dochter van Pieter Francios Martin (IX-A) en Luutske Reneman, is geboren op zondag 21 oktober 1832 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 23 februari 1881 te Arnhem. Siebregtina werd 48 jaar.

Siebregtina trouwt op woensdag 12 september 1855 te Leeuwarden met Jan Albert Willinge Brantsma, zie XI-QL.

Van Jan en Siebregtina zijn twee kinderen bekend:

1  Luutske Anna Willinge Brantsma is geboren op zondag 24 augustus 1856 te Menaldumadeel, zie XI-B.

2  Gerard Samuel Isaak Willinge Brantsma is geboren op zondag 24 november 1861 te Marssum, zie XI-C.

X-C  Eduarda Gijsbertina Jacoba Martin, dochter van Pieter Francios Martin (IX-A) en Luutske Reneman, is geboren op maandag 21 september 1835 te Leeuwarden, is overleden op zondag 24 november 1889 te Meran. Eduarda werd 54 jaar.

Eduarda trouwt op dinsdag 13 april 1858 te Leeuwarden met Jan Albert van Heloma, zoon van Nicolays van Heloma en Grietje van Bienema. Jan, lid der Provinciale Staten van Friesland, etc., wonende te Wolvega, is geboren op zaterdag 8 juli 1826 aldaar, is overleden op zaterdag 30 november 1901 te Bennekom. Jan werd 75 jaar.

Van Jan en Eduarda zijn zes kinderen bekend:

1  Nicolaas van Heloma is geboren op zondag 4 september 1859 te Wolvega, zie XI-D.

2  Luutske van Heloma is geboren op donderdag 3 oktober 1861 te Wolvega, is overleden op donderdag 20 maart 1862 aldaar.

3  Pieter Francios van Heloma is geboren op vrijdag 12 juni 1863 te Wolvega, is overleden op donderdag 24 maart 1870 aldaar. Pieter werd 6 jaar.

4  Grietje van Heloma is geboren op woensdag 22 februari 1865 te Wolvega, is overleden op donderdag 14 oktober 1920 te 's Gravenhage. Grietje werd 55 jaar.

Grietje trouwt op donderdag 2 juli 1891 te Arnhem met Jhr. Henri Francios Schuurbeque Boeije, zoon van Jhr. Mr. Louis Wilhelmus Adriaan Schuurbeque Boeije en Jkvr. Cornelia Huberta Elisabeth van Reigersberg Versluijs. Henri, burgemeester, etc., is geboren op donderdag 1 juli 1858 te Middelburg, is overleden op dinsdag 22 september 1931 te Laag Soeren. Henri werd 73 jaar.

Henri was later gehuwd (2) met Jkvr. Florentine Cornťlie Vincence Rethaan Macarť.<155>

5  Marcus van Heloma is geboren op zaterdag 18 augustus 1866 te Wolvega, zie XI-E.

6  Jan Albert Tjaard van Heloma is geboren op donderdag 28 april 1870 te Wolvega, zie XI-F.

X-D  Albertus baron van Harinxma thoe Slooten, zoon van Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten (IX-B) en Jkvr. Clara Feyona van Eysinga, burgemeeser van Opsterland, is geboren op woensdag 5 oktober 1836 te Drachten, is overleden op zondag 22 mei 1881 te Olterterp. Albertus werd 44 jaar.

Albertus trouwt op woensdag 12 maart 1862 te Beetsterzwaag met Carolina Amalia von Clermont. Carolina is geboren op zaterdag 5 augustus 1837 te Biblisheim, is overleden op woensdag 30 januari 1878 te Olterterp. Carolina werd 40 jaar.

Van Albertus en Carolina zijn twee kinderen bekend:

1  Clara Feyona barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 24 januari 1863 te Steinheim (Hessen), zie XI-G.

2  Johanna Maria barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 12 maart 1864 te Steinheim (Hessen), zie XI-H.

X-E  Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten, zoon van Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten (IX-B) en Jkvr. Clara Feyona van Eysinga, commissaris der koningin van Friesland, is geboren op vrijdag 30 augustus 1839 te Drachten, is overleden op vrijdag 2 november 1923 te Leeuwarden, is begraven te Beetsterzwaag (kerk). Binnert werd 84 jaar.

Binnert trouwt op dinsdag 2 juni 1863 te Menaldumadeel met Jkvr. Anna van Beyma, zie X-H.

Van Binnert en Anna zijn tien kinderen bekend:

1  Mr. Maurits Pico Dirk baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op vrijdag 1 juli 1864, zie XI-I.

2  Mr. Coert Lambertus baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op maandag 11 december 1865 te Beetsterzwaag, zie XI-J.

3  Catharina Maria van Harinxma thoe Slooten is geboren op dinsdag 11 juni 1867 te Opsterland, is overleden op zondag 2 juni 1872 aldaar. Catharina werd 4 jaar.

4  Douwe Jan Andries baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 2 januari 1869 te Beetsterzwaag, zie XI-K.

5  Mr. Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 22 oktober 1870 te Beetsterzwaag, zie XI-L.

6  Mr. Albertus baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 4 mei 1872 te Beetsterzwaag, zie XI-M.

7  Clara Feyona barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op donderdag 7 mei 1874 te Beetsterzwaag, is overleden op zaterdag 31 juli 1954 te Baarn. Clara werd 80 jaar.

Clara trouwt op donderdag 19 oktober 1899 te Leeuwarden met haar volle neef Mr. Maurits Johan Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten, zoon van Mr. Johan Sippo baron van Harinxma thoe Slooten (X-G) en Anna Clara Electa Walburga barones Collot D' Escury (XII-ACL). Maurits, kantonrechter te Heereveen, is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 4 november 1936 te Oudeschoot. Maurits werd 61 jaar.

8  Egidius DaniŽl baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 25 maart 1876 te Beetsterzwaag, is overleden op zondag 1 april 1877 aldaar. Egidius werd 1 jaar.

9  Catharina Maria van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 18 augustus 1877 te Opsterland, is overleden op maandag 28 april 1958 te Baarn, is begraven te Beetsterzwaag. Catharina werd 80 jaar.

10  Anna barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op zondag 5 oktober 1879 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 18 maart 1943 te Baarn. Anna werd 63 jaar.

Anna trouwt op donderdag 3 september 1908 te Leeuwarden met Mr. DaniŽl van Welderen baron Rengers, zoon van Mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers en Catharina Theresia Looxma. DaniŽl is geboren op zaterdag 7 januari 1882 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 24 mei 1932 aldaar. DaniŽl werd 50 jaar.

X-F  Mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten, zoon van Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten (IX-B) en Jkvr. Clara Feyona van Eysinga, kantonrechter te Beetsterzwaag, is geboren op dinsdag 16 november 1841 te Drachten, is overleden op dinsdag 29 mei 1928 te Beetsterzwaag, is begraven aldaar. Rijnhard werd 86 jaar.

Rijnhard trouwt op donderdag 11 juli 1872 te Rinsumageest met Adriana Johanna Wilhelmina barones van Sytzama, zie X-FO.

Van Rijnhard en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Adriana Janke barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op dinsdag 1 juli 1873 te Opsterland, zie XI-N.

2  Maurits Pico Diderick baron van Harinxma thoe Slooten is geboren op woensdag 22 juli 1874 te Beetsterzwaag, is overleden op zaterdag 20 juni 1908 te Groningen, is begraven te Beetsterzwaag. Maurits werd 33 jaar.

X-G  Mr. Johan Sippo baron van Harinxma thoe Slooten, zoon van Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten (IX-B) en Jkvr. Clara Feyona van Eysinga, is geboren op woensdag 16 februari 1848 te Beetsterzwaag.

Mr. was gehuwd met Anna Clara Electa Walburga barones Collot D' Escury, zie XII-ACL.

Van Mr. en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Mr. Maurits Johan Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten, kantonrechter te Heereveen, is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 4 november 1936 te Oudeschoot. Maurits werd 61 jaar.

Maurits trouwt op donderdag 19 oktober 1899 te Leeuwarden met zijn volle nicht Clara Feyona barones van Harinxma thoe Slooten, dochter van Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten (X-E) en Jkvr. Anna van Beyma (X-H). Clara is geboren op donderdag 7 mei 1874 te Beetsterzwaag, is overleden op zaterdag 31 juli 1954 te Baarn. Clara werd 80 jaar.

2  Maria barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op zaterdag 4 november 1876 te Leeuwarden, zie XI-O.

3  Clara Feyona barones van Harinxma thoe Slooten is geboren op maandag 12 augustus 1878 te Leeuwarden, zie XI-P.

X-H  Jkvr. Anna van Beyma, dochter van Jhr. Mr. Coert Lambertus van Beyma (kantonrechter te Berlikum) en Catharina Maria barones van Harinxma thoe Slooten (IX-C), is geboren op woensdag 10 april 1839 te Dronrijp, is overleden op zondag 21 oktober 1928 te Beetsterzwaag (op Harinxmastate). Anna werd 89 jaar.

Anna trouwt op dinsdag 2 juni 1863 te Menaldumadeel met Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten, zie X-E.

X-I  Mr. Hendrik de Sandra Veldtman van Slochteren, zoon van Assueres Johannes Veldtman (IX-D) en Etta Catharina Emmen, dr. in de rechten en heer van Slochteren en statenlid, is geboren te Groningen (Singel), is gedoopt op dinsdag 29 juni 1756 aldaar (Martinikerk), is overleden op dinsdag 9 januari 1816 aldaar. Hendrik werd 59 jaar.

Hendrik trouwt op zaterdag 10 februari 1776 te Groningen (Registratie. Met belastinge te Lehr.) (1) met Johanna Catharina Aleijda de Rheeden. Johanna is afkomstig uit Leer (D), is overleden op zaterdag 15 november 1777 te Groningen (Grote Markt) (Registratie Breukeldodenboek).

Van Hendrik en Johanna is een kind bekend:

1  Assuerus Johannes de Sandra Veldtman is geboren te Groningen (aan de Markt), is gedoopt op vrijdag 21 februari 1777 aldaar (Martinikerk), is overleden op vrijdag 14 januari 1803 aldaar (registratie in breukedoden index). Assuerus werd 25 jaar.

Assuerus trouwt op zondag 19 april 1801 te Groningen (Inteken datum. Attestatie afgegeven den 3 mei 1801) met Gesina Carolina van Santen. Gesina is afkomstig uit Emden.

Hendrik gaat in ondertrouw op zaterdag 18 maart 1786 te Groningen, trouwt op zondag 2 april 1786 te Slochteren (2) met Adelgunda Christina Wolthers, dochter van Herman Wolthers (gezworene) en Christina Conring. Adelgunda, vrouwe van Slochteren, is gedoopt op dinsdag 30 mei 1752 te Groningen (Martinikerk).

Adelgunda was eerder gehuwd (1) met Jan Nanning van der Hoop.<156,157>

Van Hendrik en Adelgunda is een kind bekend:

2  Hermanna Louisa Christina de Sandra Veldtman van Slochteren is geboren te Groningen (aan de Grote Markt), is gedoopt op vrijdag 30 januari 1789 aldaar (Martinikerk), is overleden op woensdag 17 november 1847 aldaar, is begraven te Slochteren. Hermanna werd 58 jaar.

Hermanna woonde te Slochteren, op de Fraeijlemaborg.

Hermanna trouwt op woensdag 13 juni 1810 te Slochteren (1) met Jhr. Johan Hora Siccama, zoon van Johan Hora Siccama en Egbertha Louisa Bekkeringh. Johan, grondeigenaar, wonende te Midwolda, is geboren in 1778 te Groningen, is overleden op dinsdag 7 april 1829 te Brussel (B). Johan werd 51 jaar. Hermanna trouwt op dinsdag 6 september 1831 te Slochteren (2) met Jhr. Wiardus Hora Siccama, zoon van Willem Hora Siccama (burgemeester) en Johanna Christina Eijtelwein. Wiardus, luitenant ter zee, is geboren op woensdag 27 april 1791 te Groningen, is overleden op dinsdag 25 juni 1867 te Utrecht. Wiardus werd 76 jaar.

Wiardus was ridder in de M.W.O.

Wiardus was later gehuwd (2) met Josine Edzardine Sophie gravin de Limburg Stirum.<158,159>

X-J  Maria Jacoba Veldtman, dochter van Assueres Johannes Veldtman (IX-D) en Etta Catharina Emmen, is geboren te Groningen (Herestraat), is gedoopt op vrijdag 9 december 1763 aldaar, is overleden op maandag 16 januari 1792 aldaar Oude Ebbingestraat (Breukeldodenboek). Maria werd 28 jaar.

Maria trouwt op zondag 31 juli 1785 te Groningen met Scato FranÁois van Iddekinge, zoon van Berend van Iddekinge (raadsheer) en Johanna Maria Sichterman. Scato, doctor in de rechten, etc., is geboren te Groningen (Guldenstraat), is gedoopt op dinsdag 9 december 1755 aldaar (Martinikerk), is overleden op woensdag 15 april 1829 aldaar. Scato werd 73 jaar.

Scato was later gehuwd (2) met Katharina Graafland.<160,161> Scato was later gehuwd (3) met Titia van der Veen.<162,163>

Van Scato en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Maria Jacoba van Iddekinge is gedoopt op dinsdag 18 juli 1786 te Groningen (Martinikerk), zie XI-Q.

2  Assuerus Johan van Iddekinge is gedoopt op vrijdag 2 januari 1789 te Groningen (Martinikerk), zie XI-R.

X-K  Eleonora Alagonda Houdina Gockinga, dochter van Scato Gockinga en Johanna Maria Veldtman (IX-E), is gedoopt op woensdag 26 augustus 1778 te Groningen, is overleden op donderdag 14 oktober 1847 aldaar. Eleonora werd 69 jaar.

Eleonora trouwt op dinsdag 13 juli 1802 te Hoogezand met Johan Lohman, zoon van Hindrik Lohman en Willemina Titia Gockinga. Johan, practiserend advocaat Municipaliteit van Groningen, is geboren te Groningen (Martinikerkhof), is gedoopt op zondag 11 april 1773, is overleden op donderdag 20 juni 1816 aldaar. Johan werd 43 jaar.

Van Johan en Eleonora zijn vier kinderen bekend:

1  Louis Bothenius Lohman is geboren te Groningen (bij Kijk in 't Jatsbrug), is gedoopt op zondag 24 juli 1803 aldaar (Nieuwe Kerk), zie XI-S.

2  Anna Maria Henriette Lohman is geboren te Groningen (Peperstraat), is gedoopt op zondag 15 juni 1806 aldaar (Nieuwe Kerk), zie XI-T.

3  Johanna Maria Lohman is geboren te Groningen (Peperstraat), is gedoopt op zondag 26 juli 1807 aldaar (Nieuwe Kerk), zie XI-U.

4  Scato Lohman is geboren te Groningen (Peperstraat), is gedoopt op woensdag 23 mei 1810 aldaar, zie XI-V.

X-L  Johanna Maria van Haersma, dochter van Mr. Hector Livius van Haersma (IX-F) en Katharina van Scheltinga, is geboren op zaterdag 18 juni 1763, is gedoopt op zondag 3 juli 1763 te Oudega, is overleden op maandag 1 maart 1830 te Leeuwarden. Johanna werd 66 jaar.

Johanna gaat in ondertrouw op donderdag 9 juli 1789 te Leeuwarden (gerecht), trouwt op zondag 26 juli 1789 te Oudega met Mr. Martinus van Vierssen, zoon van Livius van Vierssen en Sophia HenriŽtta de Valcke. Martinus, raad-ordinaris in het hof van Friesland, etc., wonende te Leeuwarden, is geboren op vrijdag 19 oktober 1764 te Groningen, is overleden op maandag 15 mei 1837 te Leeuwarden. Martinus werd 72 jaar.

Van Martinus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Hector Livius Haersma van Vierssen is geboren op vrijdag 21 mei 1790, is gedoopt op vrijdag 11 juni 1790 te Leeuwarden, zie XI-W.

2  Livius van Vierssen is geboren op zaterdag 8 september 1792, is gedoopt op vrijdag 5 oktober 1792 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 28 mei 1830 te Achtkarspelen (ongehuwd). Livius werd 37 jaar.

3  Catharina van Vierssen is geboren op woensdag 4 maart 1795, is gedoopt op vrijdag 27 maart 1795 te Leeuwarden, zie XI-X.

4  Sophi HenriŽtta van Vierssen is gedoopt op zondag 16 december 1798 te Oudega, is overleden op vrijdag 11 oktober 1878 te Leeuwarden. Sophi werd 79 jaar.

Sophi trouwt op donderdag 4 september 1823 te Leeuwarden (is gescheiden op vrijdag 28 december 1827 aldaar) met Willem Frederik Keuchenius, zoon van Jacob Arnold Keuchenius (domeinraad) en Anna Christina Duymaer van Twist. Willem, advocaat te Leeuwarden, etc., is geboren op maandag 7 november 1796 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 27 juni 1851 te Sneek. Willem werd 54 jaar.

5  Anna Frederica van Vierssen is geboren op donderdag 18 februari 1802, is gedoopt op woensdag 31 maart 1802 te Leeuwarden, zie XI-Y.

6  Aurelia Livia van Vierssen is geboren op maandag 18 april 1803, is gedoopt op zondag 29 mei 1803 te Oudega, is overleden op dinsdag 12 juni 1838 te Leeuwarden (ongehuwd). Aurelia werd 35 jaar.

X-M  Aletta Catharina van Haersma, dochter van Mr. Hector Livius van Haersma (IX-F) en Katharina van Scheltinga, is geboren op zaterdag 26 april 1766 te Oudega, is gedoopt op zondag 18 mei 1766 aldaar, is overleden op zondag 15 januari 1826 te Leeuwarden. Aletta werd 59 jaar.

Aletta gaat in ondertrouw op vrijdag 9 juli 1790 te Sneek, trouwt op zondag 1 augustus 1790 te Oudega met Eyso de Wendt, zoon van Eco de Wendt en Geertruid Redding. Eyso, gecom. Staat en Landdage, is geboren op woensdag 18 november 1761 te Leeuwarden, is begraven op maandag 7 maart 1803 aldaar. Eyso werd 41 jaar.

Van Eyso en Aletta zijn vier kinderen bekend:

1  Eco de Wendt is geboren op zaterdag 2 juli 1791, is gedoopt op vrijdag 22 juli 1791 te Leeuwarden (in de Westerkerk), is begraven op vrijdag 6 januari 1792 aldaar (bij de Westerkerk).

2  Jkvr. Catharina de Wendt is geboren op zondag 18 november 1792, is gedoopt op vrijdag 7 december 1792 te Leeuwarden (in de Westerkerk), zie XI-Z.

3  Geertruid de Wendt is geboren op woensdag 30 juli 1794 te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 22 augustus 1794 aldaar, zie XI-AA.

4  Johanna Reinuke de Wendt is geboren op zondag 14 augustus 1796, is gedoopt op woensdag 31 augustus 1796 te Leeuwarden, is begraven op dinsdag 17 januari 1797 aldaar (bij de Westerkerk).

X-N  Jhr. Oncko van Swinderen van Rensuma, zoon van Wicher van Swinderen (lid municipuliteit) en Octavia Cornelia Susanna van Rheden (IX-G), staatraad, curator en inspecteur belasting, is geboren op zondag 23 juli 1775 te Groningen, is gedoopt op vrijdag 28 juli 1775 aldaar, is overleden op dinsdag 12 november 1850 aldaar. Oncko werd 75 jaar.

Oncko trouwt op zondag 20 november 1796 te Groningen met Quirina Jacoba Johanna Gerlacius, dochter van Gerard Regnier Gerlacius (ontvanger-generaal) en Anne Wilhelmine van Iddekinge. Quirina is geboren 1774 of 1775 te Groningen, is overleden op woensdag 24 juni 1846 aldaar. Quirina werd hoogstens 71 jaar.

Van Oncko en Quirina zijn negen kinderen bekend:

1  Jhr. Wicher van Swinderen is geboren te Groningen (Grote Kerkhof), is gedoopt op vrijdag 1 juni 1798 aldaar.

2  Anne Willemina van Swinderen is geboren te Groningen (Martinikerkhof), is gedoopt op vrijdag 4 juli 1800 aldaar.

3  Jhr. Wicher van Swinderen is geboren op woensdag 24 maart 1802 te Groningen (Martinikerkhof), zie XI-AB.

4  Jhr. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen is geboren op dinsdag 26 juni 1804 te Groningen, is gedoopt op vrijdag 6 juli 1804 aldaar, zie XI-AC.

5  Octavia Cornelia Susanna van Swinderen van Rensuma is geboren op maandag 11 augustus 1806 te Groningen (Pelsterstraat), zie XI-AD.

6  Quirina Petronella Antonia van Swinderen is gedoopt op vrijdag 25 augustus 1809 te Groningen, is overleden op zondag 5 januari 1873 aldaar. Quirina werd 63 jaar.

7  Jhr. Onco Quirijn Jacob Johan van Swinderen is geboren op zondag 20 september 1812 te Groningen, zie XI-AE.

8  Johanna Margaretha van Swinderen is geboren op zaterdag 14 mei 1814 te Groningen, zie XI-AF.

9  Jhr. Theodorus van Swinderen van Rensuma is geboren op maandag 10 juli 1815 te Groningen, is overleden op donderdag 3 oktober 1861 te Uithuizermeeden. Theodorus werd 46 jaar.

X-O  Petrus Jacobus van Knijff, zoon van Joannes van Knijff (IX-H) en Anna Klara van Poutsma, plaatsvervangend vrederechter te Driesum en grondeigenaar Driesumerterp, is geboren op woensdag 28 september 1796 te Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 aldaar, is overleden op woensdag 18 mei 1864 te Dantumadeel. Petrus werd 67 jaar.

Petrus trouwt op maandag 24 november 1823 te Rinsumageest met Sijtske de Cock, dochter van Regnerus Theodorus de Cock en Catharina Backerus. Sijtske is geboren op woensdag 7 januari 1801 te Kollum, is gedoopt op zondag 25 januari 1801 aldaar, is overleden op zondag 17 januari 1875 te Kuikhorne. Sijtske werd 74 jaar.

Van Petrus en Sijtske zijn tien kinderen bekend:

1  Anna Clara van Knijff, wonende te Veenwouden, is geboren op woensdag 20 oktober 1824 te Dantumadeel, is overleden op vrijdag 31 januari 1896 aldaar. Anna werd 71 jaar.

Anna trouwt op donderdag 12 juni 1845 te Dantumadeel met Barthold Durleu, zoon van Carel Justus Durleu (majoor) en Petronella Margaretha Mettiena de Cock. Barthold, luitenant ter zee, wonende te Kuikhorne, is geboren te Groningen (aan de markt), is gedoopt op vrijdag 24 september 1802 (Martinikerk), is overleden op vrijdag 24 november 1871 te Kuikhorne. Barthold werd 69 jaar.

2  Johannes Godschalk Horatius van Knijff is geboren op dinsdag 29 augustus 1826 te Driesum, zie XI-AG.

3  Catharina Itia Helena van Knijff is geboren op donderdag 22 mei 1828 te Dantumadeel, is overleden op zaterdag 4 augustus 1906 te Dokkum. Catharina werd 78 jaar.

4  Sjoerdje van Knijff is geboren op woensdag 27 mei 1829 te Driesum (Canterstate), zie XI-AH.

5  Ringenera Theodora van Knijff is geboren op zondag 29 mei 1831 te Dantumadeel, zie XI-AI.

6  Cornelia Johanna Wilhelmina van Knijff is geboren op maandag 8 juli 1833 te Dantumadeel, zie XI-AJ.

7  Petrus Jacobus van Knijff is geboren op maandag 6 april 1835 te Dantumadeel, zie XI-AK.

8  Sicco Julius van Knijff is geboren op maandag 6 april 1835 te Dantumadeel, is overleden op maandag 16 februari 1857 te Dokkum (ongehuwd). Sicco werd 21 jaar.

9  Godschalk Horatius van Knijff is geboren op woensdag 22 maart 1837 te Dantumadeel, zie XI-AL.

10  Barthold Mathijs van Knijff is geboren op maandag 18 juni 1838 te Dantumadeel, zie XI-AM.

X-P  Mr. Willem Hendrik Frieswijk, zoon van Benjamin Frieswijk (predikant) en Jkvr. Ibella Allegonda Vegelin van Claerbergen (IX-J), advocaat, is geboren op dinsdag 25 januari 1757 te Britsum, is gedoopt op zondag 20 februari 1757 aldaar, is overleden op maandag 3 september 1804 te Delft, is begraven op vrijdag 7 september 1804 aldaar (Oude Kerk). Willem werd 47 jaar.

Willem trouwt op zaterdag 31 maart 1787 te Veldhoven met Maria Catharina Rijsterborgh, dochter van Johannes Rijsterborgh en Catharina Gerbrands. Maria is geboren op maandag 31 oktober 1763 te Veldhoven, is overleden op vrijdag 13 februari 1835 te 's Gravenhage. Maria werd 71 jaar.

Van Willem en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Benjamin Frieswijk is geboren op zondag 25 november 1792 te 's Gravenhage, zie XI-AN.

2  Jan Hendrik Frieswijk is geboren op donderdag 1 augustus 1799 te 's Gravenhage, zie XI-AO.

X-Q  Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen, dochter van Joachim Amama Vegelin van Claerbergen (IX-K) en Margarethe Carolina Reinhard, is geboren op woensdag 17 juni 1772 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 15 februari 1843 te Leeuwarden. Aurelia werd 70 jaar.

Aurelia trouwt op zondag 22 april 1798 te 's Gravenhage met haar volle neef Jhr. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, zie X-R.

Van Valerius en Aurelia zijn drie kinderen bekend:

1  Jkvr. Louisa Albertina Vegelin van Claerbergen, wonende te Leeuwarden, is geboren op woensdag 6 augustus 1800 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 23 juli 1869 te Leeuwarden (Huize Marienburgh). Louisa werd 68 jaar.

2  Jkvr. Cornelia Christina Vegelin van Claerbergen, wonende te Joure, is geboren op donderdag 28 juli 1803 te 's Gravenhage, is overleden op dinsdag 25 juli 1826 te Joure. Cornelia werd 22 jaar.

3  Jhr. Mr. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen is geboren op woensdag 22 juni 1808 te Leeuwarden, zie XI-AP.

X-R  Jhr. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, zoon van Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen (IX-L) en Louisa Albertina van Glinstra, wonende te Joure, is geboren op zondag 24 juli 1774 te Leeuwarden, is overleden op zondag 14 juli 1844 te Joure. Valerius werd 69 jaar.

Valerius trouwt op zondag 22 april 1798 te 's Gravenhage met zijn volle nicht Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen, zie X-Q.

X-S  Jkvr. Deodata Helena Cuneiera Vegelin van Claerbergen, dochter van Jhr. Assuerus Vegelin van Claerbergen (IX-M) en Jkvr. Christina Ansk van Burmania, wonende te Cornjum, is geboren op donderdag 29 mei 1777 te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 2 juli 1777 aldaar (in de Jacobijnerkerk), is overleden op vrijdag 1 maart 1816 aldaar, is begraven te Cornjum. Deodata werd 38 jaar.

Deodata trouwt op woensdag 28 juli 1802 te Cornjum met Johannes Wijbrandus Quaestius ook genaamd Quaestius, zoon van Mento Quaestius en Henrietta Johanna Grolll. Johannes is gedoopt op zondag 27 juli 1766 te Groningen (Martinikerk), is overleden op woensdag 7 maart 1827 te Leeuwarden. Johannes werd 60 jaar.

Van Johannes en Deodata zijn drie kinderen bekend:

1  Remia Juliana Arentzenia Quaestius is geboren op zaterdag 21 januari 1804 te Hoogezand, is gedoopt op zondag 18 maart 1804 aldaar, is overleden op vrijdag 28 mei 1824 te Leeuwarden (ongehuwd), is begraven te Cornjum. Remia werd 20 jaar.

2  Mento Assuerus Quaestius ook genaamd Quaestius is geboren op vrijdag 26 februari 1813 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 31 augustus 1825 aldaar, is begraven te Cornjum. Mento werd 12 jaar.

3  Mr. Assuerus Johannes Quaestius is geboren op woensdag 1 februari 1815 te Leeuwarden, zie XI-AQ.

X-T  Jkvr. Anske Doys Vegelin van Claerbergen, dochter van Jhr. Assuerus Vegelin van Claerbergen (IX-M) en Jkvr. Christina Ansk van Burmania, wonende te Cornjum, is geboren op dinsdag 2 januari 1787, is gedoopt op donderdag 4 januari 1787 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 1 mei 1866 te Cornjum, is begraven aldaar. Anske werd 79 jaar.

Anske trouwt op donderdag 3 september 1812 te Langweer (1) met Gijsbert Carijn baron van Eck, zoon van Jan Carel baron van Eck en FranÁoise Madelon van Till. Gijsbert, vrederechter te Arnhem, is geboren op dinsdag 8 augustus 1780 te Warnsveld, is gedoopt op zondag 13 augustus 1780 aldaar, is overleden op dinsdag 13 december 1814 te Arnhem. Gijsbert werd 34 jaar.

Anske trouwt op donderdag 20 december 1821 te Menaldumadeel (2) met Mr. Ulricus Hermannus Wielinga Huber, zie X-GQ.

Van Ulricus en Anske is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Wielinga Huber is doodgeboren op vrijdag 7 november 1823 te Dronrijp.

X-U  Jhr. Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen, zoon van Jhr. Assuerus Vegelin van Claerbergen (IX-M) en Jkvr. Christina Ansk van Burmania, statenlid, etc. en belastingconsulent te Assen, is geboren op woensdag 7 april 1790 te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 28 april 1790 aldaar (Jacobijnerkerk), is overleden op maandag 11 juli 1831 te Leeuwarderadeel. Epo werd 41 jaar.

Epo trouwt op dinsdag 7 april 1818 te Oosterhesselen met Jkvr. Everdina Josina van der Wijck, dochter van Jhr. Mr. Derk van der Wijck en Martina Theodora Agatha van Inn en Kniphuizen. Everdina is geboren op zondag 9 november 1788 te Ommen, is overleden op dinsdag 8 mei 1849 te Assen. Everdina werd 60 jaar.

Van Epo en Everdina zijn drie kinderen bekend:

1  Jkvr. Christine Anskje Vegelin van Claerbergen is geboren op maandag 1 november 1819 te Assen, is overleden op zondag 22 juli 1838 aldaar. Christine werd 18 jaar.

2  Jkvr. Martina Theodora Agatha Everdina Josina Vegelin van Claerbergen is geboren op woensdag 22 mei 1822 te Cornjum, zie XI-AR.

3  Jhr. Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen is geboren op vrijdag 30 september 1831 te Leeuwarderadeel, zie XI-AS.

X-V  Willem Hendrik Philip Frieswijk, zoon van Hendrik Frieswijk (predikant) en Jkvr. Jaike Vegelin van Claerbergen (IX-N), theekoper, is geboren op woensdag 27 juli 1768 te Sluis (Vlaanderen), is overleden op zondag 2 mei 1841 te Groningen. Willem werd 72 jaar.

Willem trouwt op dinsdag 24 november 1807 te Groningen met Afijn Mees, dochter van Mensing Alting Mees (predikant) en Enna de Kock. Afijn is gedoopt op woensdag 9 april 1788 te Leermens, is overleden op vrijdag 7 maart 1823 te Groningen. Afijn werd 34 jaar.

Afijn was eerder gehuwd (1) met Joannes Hinricus Haarsma van der Molen.<164,165>

Van Willem en Afijn zijn zes kinderen bekend:

1  ..... Frieswijk is geboren op zaterdag 7 december 1811 te Groningen (waarschijnlijk doodgeboren of zeer kort geleefd).

2  Hendrik Frieswijk is geboren op woensdag 17 maart 1813 te Groningen, is overleden op dinsdag 12 april 1881 te Nieuwe Pekela. Hendrik werd 68 jaar.

3  Enna Frieswijk is geboren op donderdag 22 mei 1817 te Groningen, is overleden op zondag 6 juli 1817 aldaar.

4  Enna Frieswijk is geboren op dinsdag 30 juni 1818 te Groningen, is overleden op vrijdag 14 augustus 1818 aldaar.

5  doodgeboren dochter Frieswijk is doodgeboren op donderdag 12 oktober 1820 te Groningen.

6  ..... Frieswijk is geboren op dinsdag 3 december 1822 te Groningen, is overleden op woensdag 4 december 1822 aldaar.

X-W  Helena Cunera Frieswijk, dochter van Hendrik Frieswijk (predikant) en Jkvr. Jaike Vegelin van Claerbergen (IX-N), is geboren 1769 of 1770 te Sluis (Vlaanderen), is overleden op maandag 21 september 1846 te Schalsum. Helena werd hoogstens 76 jaar.

Helena trouwt op zaterdag 8 augustus 1801 te Groningen met Johannes Petrus Stutterheim. Johannes is geboren 1775 of 1776 te 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 17 juli 1830 te Franeker. Johannes werd hoogstens 54 jaar.

Van Johannes en Helena zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina Hendrika Geertruida Stutterheim is geboren op zondag 23 september 1804 te Alkmaar, is overleden op donderdag 4 oktober 1804 aldaar.

2  Catharina Hendrika Geertruida Stutterheim is gedoopt op woensdag 20 november 1805 te Alkmaar (Grote Kerk), zie XI-AT.

X-X  Wiskjen de Blocq van Haersma, dochter van Mr. DaniŽl de Blocq van Haersma (IX-Q) en Maria Wybrandi, is geboren op zaterdag 14 mei 1768, is gedoopt op maandag 23 mei 1768 te Buitenpost, is overleden op woensdag 1 april 1835 te Leeuwarden. Wiskjen werd 66 jaar.

Wiskjen trouwt op zondag 7 augustus 1796 te Buitenpost met Jhr. Hector van Sminia, zoon van Hobbe Baert van Sminia en Louvisa Albertina van Glinstra. Hector, grietman van Idaarderadeel en lid Staten Generaal, is gedoopt op woensdag 21 december 1763 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), is overleden op donderdag 31 oktober 1816 aldaar. Hector werd 52 jaar.

Van Hector en Wiskjen zijn zes kinderen bekend:

1  Jhr. Hobbe Baerdt van Sminia is geboren op zaterdag 30 september 1797, is gedoopt op vrijdag 3 november 1797 te Leeuwarden, zie XI-AU.

2  Jkvr. Louisa Albertina van Sminia is geboren op dinsdag 26 maart 1799, is gedoopt op vrijdag 10 mei 1799 te Leeuwarden, zie XI-AV.

3  Jhr. Daniel B. van Sminia is geboren op dinsdag 8 april 1800, is gedoopt op woensdag 11 juni 1800 te Leeuwarden, is begraven op vrijdag 19 september 1800 aldaar (Westerkerkkerkhof).

4  Jhr. Daniel de Blocq van Haersma van Sminia is geboren op vrijdag 1 mei 1801, is gedoopt op woensdag 17 juni 1801 te Leeuwarden, zie XI-AW.

5  Jhr. Arent Johannes van Sminia is geboren op zaterdag 1 februari 1806, is gedoopt op zaterdag 12 april 1806 te Leeuwarden, zie XI-AX.

6  Jkvr. Maria van Sminia is geboren op zaterdag 1 april 1809, is gedoopt op woensdag 17 mei 1809 te Leeuwarden, zie XI-AY.

X-Y  Henricus Wiardus van Altena, zoon van DaniŽl Cornelis van Altena (kapitein van een compagnie te voet) en Titia van Haersma (IX-R), advocaat, is geboren op zondag 25 april 1773, is gedoopt op zondag 13 juni 1773 te Bergum, is overleden op dinsdag 21 februari 1832 te Leeuwarden. Henricus werd 58 jaar.

Henricus trouwt op zondag 4 mei 1800 te Leeuwarden met Maria Catharina ThŲrig. Maria is geboren 1776 of 1777 te Grave, is overleden op dinsdag 14 november 1854 te Leeuwarden. Maria werd hoogstens 77 jaar.

Van Henricus en Maria is een kind bekend:

1  Henricus Wiardus van Altena.

X-Z  DaniŽl de Blocq van Scheltinga, zoon van Mr. Leonardus Epeus van Scheltinga en Maria van Haersma (IX-S), is gedoopt op woensdag 27 november 1776 te Leeuwarden (in de Jacobijnerkerk), is overleden op zaterdag 18 september 1847 te Augustinusga. DaniŽl werd 70 jaar.

DaniŽl trouwt in 1807 (1) met Helena de Lang. Helena is overleden op maandag 14 november 1814 te Vledder.

Van DaniŽl en Helena zijn drie kinderen bekend:

1  Leonardus Epeus de Blocq van Scheltinga is geboren op zaterdag 16 juli 1808, is gedoopt op zondag 17 juli 1808 te Huizum.

2  Marius de Blocq van Scheltinga is geboren te Doldersum, is gedoopt op zondag 30 december 1810 te Vledder, zie XI-AZ.

3  Cornelius Aurelius Van Scheltinga is geboren op woensdag 16 september 1812 te Westerbeeksloot (Diever), is overleden op vrijdag 31 juli 1835 te Augustinusga. Cornelius werd 22 jaar.

DaniŽl trouwt op zaterdag 26 maart 1836 te Achtkarspelen (2) met Ruurdje van Dam, dochter van Gosse van Dam en Aukje Lurks Steringa. Ruurdje is geboren op donderdag 26 juni 1806 te Leeuwarden, is gedoopt op zondag 13 juli 1806 aldaar, is overleden op donderdag 2 november 1865 te Augustinusga. Ruurdje werd 59 jaar.

Van DaniŽl en Ruurdje zijn twee kinderen bekend:

4  Leonardus Epeus de Blocq van Scheltinga is geboren op vrijdag 12 juni 1840 te Achtkarspelen, is overleden op dinsdag 1 september 1840 te Augustinusga.

5  Leonardus Epeus de Blocq van Scheltinga is geboren op vrijdag 17 juni 1842 te Achtkarspelen, zie XI-BA.

X-AA  Mr. Wicherus Hendrikus van Haersma, zoon van Mr. Jacob Boreel van Haersma (IX-T) en Anna Henrietta van Swinderen, is gedoopt op woensdag 21 januari 1767 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 4 september 1824 te Kuikhorne, is begraven te Leeuwarden (in de Westerkerk). Wicherus werd 57 jaar.

Wicherus trouwt op donderdag 30 september 1813 te Bergum met Aalkje Braunius, dochter van Paulus Marius Beuckens Braunius en Wierdina Reynira van der Nagel. Aalkje is geboren in 1787, is overleden op zondag 4 mei 1823 te Kuikhorne, is begraven te Bolsward (in de kerk). Aalkje werd 36 jaar.

Van Wicherus en Aalkje is een kind bekend:

1  Anna HenriŽtta Boreel van Haersma is geboren op maandag 23 september 1822 te Bergum, is overleden op zaterdag 29 januari 1887 te Kampen. Anna werd 64 jaar.

X-AB  Mr. Guillaume Jaques Jean van Beresteyn, zoon van Mr. Christiaan van Beresteyn (schepen en schout van Delft, enz.) en Anna van Kuffeler (IX-W), is geboren op dinsdag 22 december 1778 te Delft, is gedoopt op vrijdag 25 december 1778 aldaar (doopgetuigen waren Jaques Jean de Blocq van Kuffeler en Catherine Willelmine Brull).

Guillaume trouwt op zondag 24 juni 1804 te `s Gravenhage met Agneta Wendela Bicker, dochter van Jan Bernd Bicker en Catharina Six. Agneta is geboren op maandag 21 oktober 1782 te Amsterdam, is overleden op donderdag 28 april 1842 te `s Gravenhage. Agneta werd 59 jaar.

Van Guillaume en Agneta zijn twee kinderen bekend:

1  Susanna Catherina van Beresteyn is geboren op donderdag 19 februari 1807 te 's Gravenhage, zie XI-BB.

2  Jhr. Mr. Willem Jacob Jan Paulus van Beresteyn is geboren op zaterdag 10 september 1808 te 's Gravenhage, zie XI-BC.

X-AC  Jhr. Christiaan Paulus van Beresteyn ook genaamd Cretien Paul van Beresteyn, zoon van Mr. Christiaan van Beresteyn (schepen en schout van Delft, enz.) en Anna van Kuffeler (IX-W), luitenant ter zee, is geboren op woensdag 7 augustus 1782 te Delft, is overleden op woensdag 27 april 1842 te Lausanne. Christiaan werd 59 jaar.

Christiaan trouwt op dinsdag 25 juli 1809 te 's Gravenhage met zijn volle nicht Jkvr. Elisabet Quarles van Ufford, zie X-AD.

Van Christiaan en Elisabet zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Mary Wilhelmina van Beresteyn is geboren op woensdag 20 november 1811, is overleden op dinsdag 6 juli 1813. Anna werd 1 jaar.

2  Mary Anna Wilhelmina van Beresteyn is geboren op vrijdag 20 januari 1815, is overleden op zondag 7 mei 1815.

3  Jkvr. Louise Agnes Wendela van Beresteyn is geboren op vrijdag 11 december 1818 te Voorburg, is overleden op zaterdag 28 april 1832 te Wassenaar. Louise werd 13 jaar.

X-AD  Jkvr. Elisabet Quarles van Ufford, dochter van Jhr. Mr. Willem Quarles van Ufford en Maria van Kuffeler (IX-X), is geboren op maandag 19 maart 1781 te 's Gravenhage, is overleden op dinsdag 25 september 1855 te Annecy. Elisabet werd 74 jaar.

Elisabet trouwt op dinsdag 25 juli 1809 te 's Gravenhage met haar volle neef Jhr. Christiaan Paulus van Beresteyn, zie X-AC.

X-AE  Jhr. Louis Quarles van Ufford, zoon van Jhr. Mr. Willem Quarles van Ufford en Maria van Kuffeler (IX-X), is geboren op zondag 10 februari 1782 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 7 februari 1839 aldaar. Louis werd 56 jaar.

Bij Kon. Besl. van 16 September 1815 werd hij met zijn wettige nakomelingen in de Ned. Adelstand verheven en in 1818 toegelaten tot de Ridderschap van Holland.

Louis trouwt in 1812 met Quirina Jacoba Louisa de Lange van Wijngaarden, dochter van Mr. Cornelis Johannes de Lange van Wijngaarden en Elisabeth Prins. Quirina is geboren op vrijdag 30 april 1790 te Wassenaar, is overleden op woensdag 12 december 1860 te 's Gravenhage. Quirina werd 70 jaar.

Van Louis en Quirina zijn elf kinderen bekend:

1  Jhr. Willem Quarles van Ufford is geboren op donderdag 22 oktober 1812 te 's Gravenhage, zie XI-BD.

2  Jhr. Corneille Louis Quarles van Ufford, adelborst, is geboren op maandag 20 februari 1815 te 's Gravenhage, is overleden op maandag 13 februari 1837 te Paramaribo (ongehuwd). Corneille werd 21 jaar.

3  Jkvr. Louise Elisabeth Marie Quarles van Ufford is geboren op vrijdag 8 november 1816 te 's Gravenhage, zie XI-BE.

4  Jhr. Adrien Corneille Philippe Quarles van Ufford is geboren op dinsdag 27 januari 1818 te 's Gravenhage, zie XI-BF.

5  Jkvr. Johanna Hester Quarles van Ufford is geboren op woensdag 1 september 1819 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 3 mei 1839 aldaar. Johanna werd 19 jaar.

6  Jkvr. Cecile Perrette Quarles van Ufford is geboren op zondag 27 mei 1821 te Loosduinen, is overleden op maandag 16 april 1877 te 's Gravenhage. Cecile werd 55 jaar.

Cecile trouwt op woensdag 15 september 1847 te 's Gravenhage met haar zwager Jhr. Henri Quarles van Ufford, zoon van Jhr. Pierre Nicolas Quarles van Ufford en Marie Susanne Haufft. Henri, eerste luitenant derde regiment dragonders en ritmeester, is geboren op maandag 15 juli 1811 te Haarlem, is overleden op zaterdag 16 juli 1887 te Prex. Henri werd 76 jaar.

Henri was eerder gehuwd (1) met Jkvr. Louise Elisabeth Marie Quarles van Ufford (zie XI-BE).<166,167>

7  Jkvr. Quirina Jacoba Louisa Quarles van Ufford is geboren op maandag 18 november 1822 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 19 april 1885 aldaar. Quirina werd 62 jaar.

Quirina trouwt op vrijdag 9 juni 1843 te 's Gravenhage met Adriaan Willem Anne Gevers Deynoot, zoon van Abraham Gevers Deynoot en Margarethe Catharina Wijckerheld Bisdom. Adriaan, eerste luitenant bij het eerste reg. Artillerie, is geboren op woensdag 6 maart 1811 te Rotterdam, is overleden op woensdag 8 maart 1893 te 's Gravenhage. Adriaan werd 82 jaar.

8  Jkvr. Elizabeth Quarles van Ufford is geboren op zondag 11 april 1824 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 27 augustus 1824 aldaar.

9  Jkvr. Elizabeth Paulina Quarles van Ufford is geboren op dinsdag 30 augustus 1825 te Loosduinen, is overleden op zaterdag 23 september 1826 aldaar. Elizabeth werd 1 jaar.

10  Jkvr. Elizabeth Paulina Quarles van Ufford is geboren op dinsdag 17 juli 1827 te Loosduinen, is overleden op woensdag 19 april 1865 te Venendaal. Elizabeth werd 37 jaar.

Elizabeth trouwt op woensdag 27 april 1864 te 's Gravenhage met Willem Sijpkens, zoon van Ds. Sijpke Haijo Sijpkens en Aleida Bertha Hulsewť. Willem, predikant, is geboren op zondag 21 september 1828 te Idsegahuizen.

11  Jkvr. Wilhelmine Quarles van Ufford is geboren op maandag 12 maart 1832 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 26 december 1852 aldaar. Wilhelmine werd 20 jaar.

X-AF  Jhr. Joan Quarles van Ufford, zoon van Jhr. Mr. Willem Quarles van Ufford en Maria van Kuffeler (IX-X), is geboren op maandag 7 april 1783 te 's Gravenhage, is overleden in 1849. Joan werd 66 jaar.

Joan trouwt op woensdag 30 april 1806 te 's Gravenhage met Hester Catharina HenriŽtte Des Tombe, dochter van Arnoldus Des Tombe en HenriŽtta de Bons. Hester is geboren op vrijdag 30 augustus 1782 te Alkmaar, is overleden op woensdag 7 februari 1849 te 's Gravenhage. Hester werd 66 jaar.

Van Joan en Hester zijn zeven kinderen bekend:

1  Jhr. Willem Quarles van Ufford is geboren op woensdag 22 april 1807 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 19 augustus 1807 aldaar, is begraven op vrijdag 21 augustus 1807 aldaar (in de Kloosterkerk).

2  Jhr. Willem Quarles van Ufford is geboren op zaterdag 14 mei 1808 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 12 augustus 1808 aldaar.

3  Jkvr. Arnoldine Andrťe Jeanne Quarles van Ufford is geboren op maandag 1 oktober 1810 te 's Gravenhage, is overleden op maandag 8 juli 1878 aldaar. Arnoldine werd 67 jaar.

4  Jkvr. Henriette Louise Quarles van Ufford is geboren op maandag 30 september 1811 te 's Gravenhage, is overleden op maandag 7 mei 1888. Henriette werd 76 jaar.

Henriette trouwt op woensdag 7 mei 1851 te 's Gravenhage (huwelijksgetuige was Joan Quarles van Ufford adjunct commies 29 jaar) met Jean Daniel Revel, zoon van Jean Revel en Cathťrine Malan. Jean, predikant bij de Waals gemeente, is geboren op maandag 29 augustus 1803 te St. Jean Vallť, is overleden op vrijdag 8 mei 1857. Jean werd 53 jaar.

Jean was eerder gehuwd (1) met Maria Catharina van Steveninck.<168,169>

5  Jkvr. Daniela Gerardina Maria Quarles van Ufford is geboren op zondag 29 augustus 1813 te 's Gravenhage, zie XI-BG.

6  Jkvr. Susanna Johanna Jacoba Quarles van Ufford is geboren op zaterdag 16 oktober 1819 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 5 november 1830 aldaar. Susanna werd 11 jaar.

7  Jhr. Mr. Joan Quarles van Ufford is geboren op zaterdag 22 september 1821 te 's Gravenhage, zie XI-BH.

X-AG  Jhr. Pierre Philippe Quarles van Ufford, zoon van Jhr. Mr. Willem Quarles van Ufford en Maria van Kuffeler (IX-X), is geboren op donderdag 20 mei 1784 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 17 mei 1857 aldaar. Pierre werd 72 jaar.

Pierre trouwt op woensdag 11 juni 1817 te 's Gravenhage met Jkvr. Harriet Jeanne Louise Wilhelmine barones Collot d`Escury, dochter van Simeon Jacob Charles baron Collot d`Escury en Angťlique Wilhelmine Quarles. Harriet is geboren op vrijdag 3 februari 1797 te Walcot Bath in het Graafschap Somerset, is overleden op zaterdag 25 mei 1867 te 's Gravenhage. Harriet werd 70 jaar.

Van Pierre en Harriet zijn vijf kinderen bekend:

1  Jhr. Mr. Jacob Karel Willem Quarles van Ufford, referendaris, etc., is geboren op vrijdag 22 mei 1818 te Rijswijk, is overleden op zondag 9 maart 1902 te 's Gravenhage (ongehuwd). Jacob werd 83 jaar.

2  Jhr. Joan Quarles van Ufford is geboren op zaterdag 8 juli 1820 te Loosduinen, zie XI-BI.

3  Jhr. Hendrik Quarles van Ufford is geboren op donderdag 4 juli 1822 te Loosduinen, zie XI-BJ.

4  Jkvr. Jeannette Jaqueline Quarles van Ufford is geboren op vrijdag 28 mei 1824 te Loosduinen.

5  Jkvr. Henriette Louiza Quarles van Ufford is geboren op donderdag 27 april 1826 te Loosduinen.

X-AH  Jhr. Jacques Jean Quarles van Ufford, zoon van Jhr. Mr. Willem Quarles van Ufford en Maria van Kuffeler (IX-X), is geboren op vrijdag 22 februari 1788 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 22 februari 1855 aldaar. Jacques werd 67 jaar.

Jacques trouwt op woensdag 10 november 1824 te 's Gravenhage met Adriana Johanna barones Collot d'Escury, dochter van Hendrik baron Collot d'Escury en Ida Cornelia Rees. Adriana is geboren op dinsdag 26 oktober 1802 te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 26 oktober 1802 aldaar, is overleden op donderdag 5 april 1827 te 's Gravenhage. Adriana werd 24 jaar.

Van Jacques en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Jhr. Hendrik Gustaaf Quarles van Ufford is geboren op zaterdag 3 september 1825 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 20 maart 1856 aldaar (ongehuwd). Hendrik werd 30 jaar.

2  Jkvr. Johanna Maria Quarles van Ufford is geboren op donderdag 29 maart 1827 te 's Gravenhage, zie XI-BK.

X-AI  Margareta Elisabeth van Kuffeler, dochter van Reinier Hendrik van Kuffeler (IX-Y) en Margareta Maria van Tarelink, is geboren op donderdag 25 december 1777 te Amsterdam, is gedoopt op zondag 4 januari 1778 aldaar (Westerkerk) (doopgetuigen waren Jan Tarelink en Maria van Kuffeler), is overleden op vrijdag 12 februari 1808 aldaar (laat twee zeer jonge kinderen na). Margareta werd 30 jaar.

Margareta gaat in ondertrouw op donderdag 21 april 1803 te Amsterdam met Hendrik van Alphen, zoon van Jan van Alphen en Agatha Cornelia van Nooten. Hendrik is gedoopt op woensdag 13 februari 1782 te Amsterdam (Nieuwe Kerk), is overleden op zaterdag 14 augustus 1824 te Zeist. Hendrik werd 42 jaar.

Diverse gegevens over de nazaten van Hendrik en Margareta zijn overgenomen uit de "Stamboom Driessen", opgesteld door de heer Eduard Driessen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Elisabeth de Hoogh.<170,171>

Van Hendrik en Margareta zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Reijnier van Alphen is geboren op dinsdag 18 november 1806 te Amsterdam, is gedoopt op donderdag 25 december 1806 aldaar (Westerkerk) (doopgetuigen waren Jan Hendriksz. van Alphen en Margaretha Elisabeth van Tarelink), zie XI-BL.

2  Reinier Jacob Jan van Alphen, commissionair, is geboren op zaterdag 28 november 1807 te Amsterdam, is gedoopt op woensdag 23 december 1807 aldaar (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Reinier Jacob Jan van Kuffeler, Margaretha Maria van Tarelink en Reinier Hendrik van Kuffeler), is overleden op donderdag 1 februari 1866 te Hilversum. Reinier werd 58 jaar.

Reinier trouwt op donderdag 4 juni 1846 te Hilversum met Agneta Elisabeth Blomkolk, dochter van Johannes Engelbrecht Blomkolk en Sara Elisabeth van der Meij. Agneta, wonende te Baarn, is geboren op zondag 4 augustus 1799 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 29 december 1866 aldaar. Agneta werd 67 jaar.

X-AJ  Renť Henri van der Meer van Kuffeler, zoon van Mr. Pieter Frederik van Kuffeler (IX-Z) en Elisabeth Cornelia van der Meer, burgemeester van Monster, is geboren 1786 of 1787 te Leiden, is overleden op woensdag 12 juli 1837 te Monster. Renť werd hoogstens 50 jaar.

Renť gaat in ondertrouw in 1809 den 7 van Wiedemaand (1) met Agneta Jeannetta Roukens, dochter van Arend Anthonij Roukens en Adriana Johanna Jongbloet. Agneta is geboren 1783 of 1784, is overleden op dinsdag 9 mei 1815 te Monster. Agneta werd hoogstens 31 jaar.

Renť gaat in ondertrouw op vrijdag 25 september 1818 te Monster, trouwt op woensdag 7 oktober 1818 aldaar (2) met Constantia Johanna Herckenrath, dochter van Gerardus Arnoldus Jacobus Herckenrath en Alida Charlotte Meluis. Constantia is geboren 1797 of 1798 te Monster, is overleden op dinsdag 27 januari 1880 te Hilversum. Constantia werd hoogstens 82 jaar.

Van Renť en Constantia zijn elf kinderen bekend:

1  Gerardus Franciscus Arnoldus van der Meer van Kuffeler is geboren op maandag 5 juli 1819 te Monster, is overleden op woensdag 16 november 1836 aldaar. Gerardus werd 17 jaar.

2  Petrus Jacobus Cornelis van der Meer van Kuffeler is geboren op dinsdag 16 januari 1821 te Monster, is overleden op zondag 24 december 1837 (aan boord van het Fregatschip de Canton). Petrus werd 16 jaar.

3  Paulus Josephus Reinier van der Meer van Kuffeler, stuurman, wonende te Culemborg, is geboren op maandag 16 december 1822 te Monster, is overleden op dinsdag 3 november 1846 te Batavia. Paulus werd 23 jaar.

4  Louis Johannes Alexander van der Meer van Kuffeler, adj. administrateur, wonende te Culemborg, is geboren rond november 1823 te Monster, is overleden op zondag 8 augustus 1852 te Timor Koepang. Louis werd ongeveer 28 jaar.

5  Ludovicus Johannis Alexander van der Meer van Kuffeler is geboren op maandag 8 november 1824 te Monster.

6  August Willem Frederik van der Meer van Kuffeler, koopvaardij-kapitein, is geboren op vrijdag 2 maart 1827 te Monster, is overleden op zaterdag 22 juli 1865 te Aalst. August werd 38 jaar.

7  Elisabeth Cornelia Leonarda van der Meer van Kuffeler is geboren op woensdag 14 januari 1829 te Monster, is overleden op dinsdag 19 januari 1830 aldaar. Elisabeth werd 1 jaar.

8  Elizabeth Constancia Petronella Frederica van der Meer van Kuffeler is geboren op dinsdag 23 augustus 1831 te Monster, zie XI-BM.

9  Adrianus Cornelis van der Meer van Kuffeler is geboren op dinsdag 16 april 1833 te Monster, is overleden op maandag 10 juni 1833 aldaar.

10  Jacob Cornelis Anne van der Meer van Kuffeler is geboren op zaterdag 5 april 1834 te Monster, is overleden op vrijdag 11 juli 1834 aldaar.

11  Charlotta Jacoba Paulina van der Meer van Kuffeler is geboren op zaterdag 30 mei 1835 te Monster, zie XI-BN.

X-AK  Jaques Anne FranÁois van der Meer van Kuffeler, zoon van Mr. Pieter Frederik van Kuffeler (IX-Z) en Elisabeth Cornelia van der Meer, regulateur van het recht van successie, etc., is gedoopt op zondag 5 januari 1794 te Amsterdam, is overleden op zondag 22 oktober 1837 te Gouda. Jaques werd 43 jaar.

Jaques trouwt op donderdag 7 oktober 1813 te Limmen met Vrouwtje Cornelia Weldijk, dochter van Ds. Jacob Weldijk en Anna Jacoba Knegjes. Vrouwtje is gedoopt op zondag 10 juni 1792 te Noord-Schermer, is overleden op woensdag 3 februari 1869 te Rhenen. Vrouwtje werd 76 jaar.

Van Jaques en Vrouwtje zijn acht kinderen bekend:

1  Ds. Fredrik Cornelis van der Meer van Kuffeler is geboren op donderdag 25 augustus 1814 te Gouda, zie XI-BO.

2  Jacob Charles Anne van der Meer van Kuffeler is geboren op zondag 26 april 1818 te Gouda, zie XI-BP.

3  Agnetta Elisabeth Hendrika van der Meer van Kuffeler is geboren op woensdag 8 september 1819 te Gouda, zie XI-BQ.

4  Pauline Quirine Henriette van der Meer van Kuffeler is geboren op zaterdag 20 oktober 1821 te Gouda, is overleden op zondag 27 april 1884 te Moordrecht. Pauline werd 62 jaar.

5  Jacob Weldijk van der Meer van Kuffeler is geboren op donderdag 4 september 1823 te Gouda, zie XI-BR.

6  Jacoba Hillegonda Elisabeth van der Meer van Kuffeler is geboren op maandag 11 april 1825 te Gouda, is overleden op vrijdag 18 juli 1913 te Hilversum. Jacoba werd 88 jaar.

7  Pieter Frederik van der Meer van Kuffeler is geboren op maandag 10 april 1826 te Gouda, zie XI-BS.

8  Elizabeth Jacoba van der Meer van Kuffeler is geboren op donderdag 14 maart 1833 te Gouda, is overleden op dinsdag 6 augustus 1833 aldaar.

X-AL  Corneille Jean Blom van Assendelft, zoon van Reynier Carel Blom (IX-AA) en Jeanne Georgette Barbara van Assendelft, referendaris bij het Departement van Ontvangsten, is gedoopt op zondag 1 januari 1786 te Leeuwarden, is overleden voor 1874. Corneille werd hoogstens 88 jaar.

Corneille was Ridder van de Militaire Willemsorde.

Corneille trouwt op woensdag 13 september 1826 te 's Gravenhage met Catharina Antonia Henrietta Cornelia Chais, dochter van Charles Alexander Chais en Catharins Regina van Buuren. Catharina is geboren 1795 of 1796 te Burg Steinfurt, is overleden op zaterdag 15 augustus 1874 te Doorn. Catharina werd hoogstens 78 jaar.

Van Corneille en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Carolina Jeanne Blom van Assendelft is geboren op zaterdag 7 juli 1827 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 6 juni 1895 te Driebergen (ongehuwd). Carolina werd 67 jaar.

2  Mathilde Cornelie Susanna Blom van Assendelft, wonende te Driebergen, is geboren 1829 of 1830, is overleden op vrijdag 1 mei 1896 te Wiesbaden, is begraven te Driebergen. Mathilde werd hoogstens 66 jaar.

Mathilde trouwt op donderdag 17 augustus 1854 te Amsterdam met Abraham Jacob Broes Koopmans, zoon van Dirk Koopmans en Johanna Broes. Abraham is geboren 1821 of 1822, is overleden op donderdag 12 januari 1882 te Driebergen, is begraven aldaar. Abraham werd hoogstens 60 jaar.

Abraham was Officier in de Orde der Eikenkroon.

3  Alexandrine Regine Blom van Assendelft is geboren op donderdag 13 december 1832 te Amsterdam, zie XI-BT.

X-AM  Johan Blom van Assendelft ook genaamd Jan, zoon van Reynier Carel Blom (IX-AA) en Jeanne Georgette Barbara van Assendelft, secretaris en kapitein, is geboren op zaterdag 2 juni 1787, is gedoopt op zondag 3 juni 1787 te Leeuwarden (gedoopt als Jean Blom), is overleden op zaterdag 19 maart 1842 te Woerden. Johan werd 54 jaar.

Johan was Ridder in de Millitaire Willemsorde.

Johan was gehuwd (1) met Cornelia Gerlatia Johanna van Reenen, dochter van Laurens Hendrik Lamoraal van Reenen (luitenant kolonel) en Joanna Elisabeth Bergman. Cornelia is geboren in 1791, is overleden op woensdag 8 augustus 1821 te 's Gravenhage. Cornelia werd 30 jaar.

Van Johan en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Carolina Frederika Blom van Assendelft is geboren op zaterdag 1 februari 1817 te 's Gravenhage, zie XI-BU.

2  doodgeboren dochter Blom van Assendelft is doodgeboren op zondag 30 mei 1819 te Deventer.

3  doodgeboren zoon Blom van Assendelft is doodgeboren op woensdag 8 augustus 1821 te 's Gravenhage.

Johan trouwt op woensdag 19 juni 1822 te Utrecht (2) met Christina Jacoba Moltzer ook genaamd Christina Antonia Molzer, dochter van Christiaan Moltzer en Louise Charlotte Albrecht. Christina is geboren 1800 of 1801 te Liebenau aan de Wezer, is overleden op zaterdag 11 oktober 1873 te Gorinchem. Christina werd hoogstens 72 jaar.

In de huwelijksaantekening worden de ouders van de bruidegom genoemd: Reinier Carel Blom van Assendelft en Jeanette Georgette Blom van Assendelft.

Van Johan en Christina zijn tien kinderen bekend:

4  Cornelis Christiaan Blom van Assendelft is geboren op donderdag 17 april 1823 te Rhijnleeve, zie XI-BV.

5  Antoinette Elizabeth Blom van Assendelft is geboren op zondag 5 februari 1826 te Woerden, is overleden op maandag 19 april 1841 aldaar. Antoinette werd 15 jaar.

6  Reinier Carel Blom van Assendelft is geboren op zondag 6 januari 1828 te Woerden, is overleden op maandag 31 maart 1851 te Altantische Oceaan Aan boord van Barkschip Juno van Dordrecht, van grote Raa te water gevallen en verdronken. 45ļ35" ZB, 47ļ50"WL. Reinier werd 23 jaar.

7  Anna Maria Charlotta Louise Blom van Assendelft is geboren op maandag 28 december 1829 te Woerden, is overleden op woensdag 4 december 1901 te 's Gravenhage (ongehuwd). Anna werd 71 jaar.

8  Adriana Elisabeth Blom van Assendelft is geboren op donderdag 12 januari 1832 te Woerden, zie XI-BW.

9  Jan Blom van Assendelft is geboren op dinsdag 24 december 1833 te Woerden, zie XI-BX.

10  Willem Blom van Assendelft is geboren op dinsdag 24 december 1833 te Woerden, is overleden op woensdag 12 augustus 1835 aldaar. Willem werd 1 jaar.

11  Catharina Eliza Pauline Blom van Assendelft is geboren op vrijdag 8 april 1836 te Woerden, is overleden op dinsdag 11 juli 1837 aldaar. Catharina werd 1 jaar.

12  Willem Blom van Assendelft is geboren op maandag 11 juni 1838 te Woerden, is overleden op maandag 23 december 1839 aldaar. Willem werd 1 jaar.

13  Willem Lodewijk Karel Frederik Blom van Assendelft is geboren op donderdag 14 oktober 1841 te Woerden, is overleden op dinsdag 28 december 1841 aldaar.

X-AN  Gerhardus Rudolphus Nanninga, zoon van Rudolphus Nanninga (IX-AC) en Aaltien Smit, winkelier en koopman, is geboren aan het Damsterdiep, is gedoopt op woensdag 28 november 1792 te Groningen in de A-Kerk, is overleden op zaterdag 19 december 1846 aldaar. Gerhardus werd 54 jaar.

Gerhardus trouwt op maandag 14 april 1823 te Groningen met Gartje Haijkes ook genaamd Geertje, dochter van Haijko Haijkes (broodbakker) en Trijntje Bruggers. Gartje, winkeliersche, is geboren op zondag 20 oktober 1793 te Winschoten.

Van Gerhardus en Gartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje Nanninga is geboren op zaterdag 6 december 1823 te Groningen, zie XI-BY.

2  Haijko Nanninga is geboren op dinsdag 5 april 1825 te Groningen, is overleden op vrijdag 10 mei 1850 te Westerbroek. Haijko werd 25 jaar.

3  Rudolphus Nanninga is geboren in 1827, is overleden op woensdag 25 juni 1828 te Groningen. Rudolphus werd 1 jaar.

4  Trijntje Nanninga is geboren op dinsdag 8 december 1829 te Groningen, zie XI-BZ.

5  Rudolphus Nanninga is geboren op donderdag 30 augustus 1832 te Groningen.

Rudolphus (wijnhandelaar) emigreerde in 1880 naar New York.

X-AO  Ds. Johannes Smit Sibinga, zoon van Gerhardus Smit Sibinga (beursmeester van Groningen) en Jacoba Nanninga (IX-AD), predikant Blija en Hoogebeintum, is geboren op woensdag 29 december 1802 te Groningen, is gedoopt op zaterdag 1 januari 1803 aldaar, is overleden op woensdag 2 november 1870 aldaar. Johannes werd 67 jaar.

Johannes trouwt op vrijdag 14 oktober 1825 te Groningen met Antonia Johanna Frederika Haenenberger, dochter van Abel ViŽtor Haenenberger en Sara Brugmans. Antonia is geboren op maandag 24 september 1804 te Groningen, is overleden op zaterdag 19 november 1881 te Nuenen. Antonia werd 77 jaar.

Zie voor nazaten van dit echtpaar en voor de voorouders van Antonia: Gens Nostra 1990, blz. 473.
Antonia is ook een nakomelinge van Karel de Grote.

Van Johannes en Antonia zijn acht kinderen bekend:

1  Jacoba Elizabeth Sibinga is geboren op maandag 29 oktober 1827 te Schiermonnikoog (Frl), is overleden op vrijdag 9 november 1877 te Groningen. Jacoba werd 50 jaar.

2  Sara Willemina Sibinga is geboren op zondag 28 februari 1830 te Veenwouden (gem. Dantumadeel) (Frl)), zie XI-CA.

3  Gerhardus Smit Sibinga is geboren op woensdag 15 augustus 1832 te Ferwerderadeel, is overleden op dinsdag 29 april 1834 aldaar. Gerhardus werd 1 jaar.

4  Dr. Gerhardus Smit Sibinga is geboren op zondag 25 september 1836 te Blija, zie XI-CB.

5  Anna Maria Sibinga is geboren op woensdag 5 september 1838 te Ferwerderadeel, zie XI-CC.

6  Mr. Abel ViŽtor Sibinga is geboren op vrijdag 25 juni 1841 te Ferwerderadeel, zie XI-CD.

7  Louisa Justina Margaretha Sibinga is geboren op maandag 12 juni 1843 te Ferwerderadeel, zie XI-CE.

8  Gerharda Adriana Johanna Sibinga is geboren op donderdag 6 maart 1845 te Ferwerderadeel, is overleden op maandag 5 september 1853 aldaar. Gerharda werd 8 jaar.

X-AP  Gerhardus Sibinga, dochter van Gerhardus Smit Sibinga (beursmeester van Groningen) en Jacoba Nanninga (IX-AD), concierge en gevangenisdirecteur, is gedoopt op zondag 27 september 1807 te Groningen, is overleden op zaterdag 7 juli 1866 aldaar. Gerhardus werd 58 jaar.

Gerhardus trouwt op vrijdag 4 februari 1842 te Groningen met Johanna ter Voor, dochter van Roelf ter Voor en Johanna ten Oever. Johanna is geboren op donderdag 11 juli 1811 te Leek, is overleden op vrijdag 14 juni 1861 te Groningen. Johanna werd 49 jaar.

Van Johanna en Gerhardus zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Willemijn Sibinga is geboren op maandag 26 december 1842 te Groningen, zie XI-CF.

2  Roelof Johannes Sibinga is geboren op donderdag 22 mei 1845 te Groningen, zie XI-CG.

X-AQ  Claasje Rasveld ook genaamd Klaasien, dochter van Jan Rudolph Rasveld (IX-AE) en Aaltien Huising, winkeliersche, is gedoopt op zondag 12 maart 1780 te Groningen (in de Nieuwe Kerk), is overleden op maandag 3 januari 1848 aldaar. Claasje werd 67 jaar.

Claasje gaat in ondertrouw op zaterdag 7 mei 1803 te Groningen, trouwt op zondag 29 mei 1803 aldaar (1) met Roelf Menkes Bakker, zoon van Menko Pieters Bakker en Christina Perkaan. Roelf, winkelier, is gedoopt op donderdag 6 februari 1772 te Vries, is overleden op zaterdag 12 juli 1817 te Groningen. Roelf werd 45 jaar.

Van Roelf en Claasje zijn vier kinderen bekend:

1  Christina Barbara Bakker is geboren te Groningen (in de Oosterstraat), is gedoopt op zondag 12 mei 1805 aldaar, is overleden op dinsdag 7 juni 1864 aldaar. Christina werd 59 jaar.

2  Jan Rudolf Bakker is geboren op vrijdag 3 november 1809 te Groningen (Oosterstraat), is gedoopt op vrijdag 3 november 1809 aldaar, zie XI-CH.

3  Christina Menkelina Bakker is gedoopt op vrijdag 17 april 1812 te Groningen, is overleden op zaterdag 13 juni 1885 aldaar. Christina werd 73 jaar.

4  Klazina Bakker is geboren op zondag 15 mei 1814 te Groningen, is overleden op zaterdag 27 juli 1895 aldaar (ongehuwd). Klazina werd 81 jaar.

Claasje trouwt op woensdag 15 september 1819 te Groningen (2) met Harm Geerts Coller, zoon van Geerd Abels Coller en Lampke Hindriks. Harm, molenaar en winkelier, wonende te Groningen, is geboren op vrijdag 22 oktober 1773 te Leer (D), is overleden op maandag 19 augustus 1850 te Usquert. Harm werd 76 jaar.

X-AR  Derk Rasvelt, zoon van Jan Rudolph Rasveld (IX-AE) en Aaltien Huising, schuitevoerder, is gedoopt op zondag 18 januari 1784 te Groningen (in de Nieuwe Kerk).

Derk is mogelijk overleden te Ommerschans op 26 april 1829 op 45 jarige leeftijd, als Dirk Rasveld, kolonist.

Derk trouwt op zondag 30 oktober 1808 te Groningen (1) met Geesje Smit, dochter van Adolf Smit.

Derk trouwt op donderdag 26 mei 1825 te Groningen (2) met Johanna Margreta van Houten, dochter van Johannes van Houten (wever) en Agata Nonnes Koning. Johanna, dienstmeid, is gedoopt op zondag 9 december 1798 te Winschoten, is overleden op zondag 17 januari 1858 te Groningen. Johanna werd 59 jaar.

Van Derk en Johanna is een kind bekend:

1  Aaltje Rasvelt is geboren op zondag 30 maart 1828 te Groningen, zie XI-CI.

X-AS  Jantien Rasveld, dochter van Jan Rudolph Rasveld (IX-AE) en Aaltien Huising, vleeshouwerse, is gedoopt op donderdag 9 maart 1786 te Groningen, is overleden op zondag 24 januari 1847 aldaar. Jantien werd 60 jaar.

Jantien trouwt op zaterdag 7 november 1807 te Groningen (1) met Andries Folkers, zoon van Folkert Folkerts (vleeshouwer) en Meina Geerlink. Andries, vleeshouwer, is gedoopt op donderdag 26 november 1778 te Groningen, is overleden op woensdag 18 september 1839 te Zuidhorn. Andries werd 60 jaar.

Van Andries en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Rudolph Folkers is geboren op maandag 14 maart 1808 te Groningen (Nieuwe Ebbingestraat), is gedoopt op zondag 27 maart 1808 aldaar (Nieuwe Kerk), zie XI-CJ.

2  Mijna Folkers is geboren te Groningen (Oude Kijk in 't Jatstraat), is gedoopt op zondag 1 april 1810 aldaar, is overleden op donderdag 15 juni 1820 aldaar. Mijna werd 10 jaar.

3  Barbara Folkers is geboren op vrijdag 29 mei 1812 te Groningen, is overleden op dinsdag 19 november 1816 aldaar. Barbara werd 4 jaar.

Jantien trouwt op donderdag 11 februari 1841 te Groningen (2) met Albert Hoving, zoon van Geugijn Hoving (vleeshouwer) en Elsjen Meurs. Albert, vleeshouwer, is gedoopt op zondag 28 september 1806 te Groningen.

X-AT  Gerhardus Lambertus Rasveld, zoon van Jan Rudolph Rasveld (IX-AE) en Aaltien Huising, koopmansknecht, grutter en bakker, is geboren (in de Nieuwe Ebbingestraat), is gedoopt op zondag 3 juni 1787 te Groningen (in de Nieuwe Kerk), is overleden op dinsdag 14 januari 1851 aldaar. Gerhardus werd 63 jaar.

Gerhardus trouwt op donderdag 29 oktober 1812 te Groningen met Annegien Jans Haverbult, dochter van Jan Hindriks Haverbult (schipper) en Tjakkien Roelfs Zwart. Annegien, winkeldochter, is geboren op zondag 16 december 1792 te Groningen, is overleden op donderdag 10 mei 1855 aldaar. Annegien werd 62 jaar.

Van Gerhardus en Annegien zijn twaalf kinderen bekend:

1  Barbara Rasveld is geboren op woensdag 16 december 1812 te Groningen, is overleden op maandag 7 mei 1855 aldaar. Barbara werd 42 jaar.

2  Jan Rudolf Rasveld is geboren op zondag 4 september 1814 te Veendam (aan het Oosterdiep), is overleden op woensdag 29 maart 1815 te Groningen.

3  Jan Rasveld is geboren op zondag 12 mei 1816 te Groningen, is overleden op dinsdag 31 augustus 1819 aldaar. Jan werd 3 jaar.

4  Tjakkijn Rasveld is geboren op donderdag 1 oktober 1818 te Groningen, is overleden op zondag 19 december 1909 aldaar. Tjakkijn werd 91 jaar.

5  Jan Rudolf Rasveld is geboren op zaterdag 25 november 1820 te Groningen, zie XI-CK.

6  Roelof Rasveld is geboren op vrijdag 31 oktober 1823 te Groningen, is overleden op dinsdag 20 januari 1824 aldaar.

7  Roelof Rasveld is geboren op zaterdag 30 oktober 1824 te Groningen, is overleden op woensdag 6 april 1825 aldaar.

8  Roelof Rasveld is geboren op woensdag 7 juni 1826 te Groningen, is overleden op zaterdag 24 juni 1826 aldaar.

9  Gerhardus Lambertus Rasveld is geboren op vrijdag 13 maart 1829 te Groningen, is overleden op dinsdag 17 november 1829 aldaar.

10  Gerhardus Lambertus Rasveld is geboren op maandag 20 december 1830 te Groningen, is overleden op zondag 6 februari 1831 aldaar.

11  Annegien Rasveld is geboren op maandag 20 december 1830 te Groningen, is overleden op maandag 27 juni 1831 aldaar.

12  Gerhardus Lambertus Rasveld is geboren op woensdag 5 augustus 1835 te Groningen, is overleden op vrijdag 8 april 1836 aldaar.

X-AU  Maria Blok, dochter van Anthoni Blok (IX-AF) en Anna Geertuida Lankhorst, is geboren in de Steentilstraat, is gedoopt op vrijdag 18 januari 1788 te Groningen in de Martinikerk, is overleden op zaterdag 4 juli 1868 aldaar (als weduwe van Jan Bremer). Maria werd 80 jaar.

Maria trouwt op dinsdag 13 juni 1815 te Groningen met Jan Bremer, zoon van Johannes Bremer (koopman) en Hillegien Hindriks. Jan, predikant, is geboren op woensdag 17 augustus 1791 te Hoogeveen.

Van Jan en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Bremer is doodgeboren op vrijdag 5 juli 1816 te Groningen.

2  Hillegonda Johanna Bremer is geboren op maandag 10 november 1817 te Wapserveen (Dr), is overleden op dinsdag 28 september 1869 te Groningen. Hillegonda werd 51 jaar.

3  Anna Geertruida Bremer is geboren op donderdag 20 juli 1820 te Wapserveen (Dr).

4  Antoni Blok Bremer, student theologie, is geboren op maandag 29 juli 1822 te Tjallebert, is overleden op vrijdag 12 september 1845 te Groningen. Antoni werd 23 jaar.

5  Femmina Margaretha Bremer ook genaamd Femmida is geboren op zaterdag 2 oktober 1824 te Tjallebert, is overleden op woensdag 1 september 1847 te Groningen. Femmina werd 22 jaar.

6  Johanna Maria Bremer is geboren op vrijdag 23 maart 1827 te Roden, is overleden op maandag 19 december 1904 te Groningen. Johanna werd 77 jaar.

Johanna trouwt op woensdag 13 juli 1870 te Groningen met Klaas Hoikes Bouwkamp, zoon van Jakob Klaassens Hoikes Bouwkamp (koopman) en Grietje Pieters. Klaas, eerste luitenant, is geboren op maandag 21 oktober 1799 te Ulrum, is overleden op zondag 5 september 1880 te Groningen. Klaas werd 80 jaar.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Johanna Petronella Emmig.<172,173>

7  Johannes Henderikus Bremer is geboren op maandag 15 juni 1829 te Roden, zie XI-CL.

X-AV  Gerardus Nienhuis, zoon van Geert Nienhuis (IX-AH) en Harmke Geerts, kistemaker en schrijnwerker, is gedoopt op zondag 17 januari 1790 te Delfzijl, is overleden op woensdag 25 juli 1866 te Groningen. Gerardus werd 76 jaar.

Gerardus trouwt op zondag 17 november 1811 te Groningen (1) met Elisabeth Jans, dochter van Jan Geerts (arbeider) en Renske Egberts. Elisabeth is gedoopt op zondag 22 april 1787 te Hoogezand, is overleden op vrijdag 9 januari 1829 te Groningen. Elisabeth werd 41 jaar.

Van Gerardus en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  ..... Nienhuis is geboren op zaterdag 26 december 1812 te Groningen.

2  Harmke Nienhuis is geboren op vrijdag 1 december 1815 te Groningen, is overleden op zaterdag 2 maart 1850 aldaar. Harmke werd 34 jaar.

3  Evert Nienhuis is geboren op woensdag 12 augustus 1818 te Groningen, is overleden op zondag 29 augustus 1858 aldaar. Evert werd 40 jaar.

4  Renske Nienhuis is geboren op dinsdag 2 juli 1822 te Groningen, is overleden op zondag 28 juli 1822 aldaar.

5  Renske Nienhuis is geboren op vrijdag 12 december 1823 te Groningen, is overleden op zondag 15 augustus 1824 aldaar.

Gerardus trouwt op zondag 28 juni 1835 te Groningen (2) met Elisabetha Beijers, dochter van Maria Beijers. Elisabetha, naaister, is gedoopt op woensdag 8 augustus 1792 te Groningen (doopgetuige was Margaretha Kamps), is overleden op vrijdag 2 maart 1860 aldaar. Elisabetha werd 67 jaar.

Gerardus trouwt op donderdag 4 oktober 1860 te Groningen (3) met Annegien Alssema, dochter van Jan Alssema en Roelfien Wiegers. Annegien is geboren te Groningen.

X-AW  Engelina Nienhuis, dochter van Geert Nienhuis (IX-AH) en Harmke Geerts, is geboren op donderdag 30 augustus 1792 te Delfzijl, is gedoopt op zondag 2 september 1792 aldaar, is overleden op vrijdag 14 februari 1873 te Groningen. Engelina werd 80 jaar.

Engelina trouwt op zondag 26 december 1819 te Groningen met Johan Andreas Ellenberger, zoon van Johan Adam Ellenberger (kleermaker) en Anna Cathrina Niehoven. Johan, kleermaker, is geboren tussen 1801 en 1880 te Groningen, is overleden op donderdag 19 januari 1882 aldaar. Johan werd hoogstens 80 jaar.

Van Johan en Engelina zijn negen kinderen bekend:

1  Johan Adam Ellenberger is geboren op zaterdag 14 oktober 1820 te Groningen, zie XI-CM.

2  Harmke Ellenberger is geboren op zaterdag 2 maart 1822 te Groningen, is overleden op woensdag 23 januari 1884 aldaar. Harmke werd 61 jaar.

3  Anna Catharina Ellenberger is geboren op zondag 1 juni 1823 te Groningen, is overleden op dinsdag 11 mei 1897 te Utrecht. Anna werd 73 jaar.

Anna trouwt op woensdag 31 juli 1872 te Utrecht met Willem Cornelis Prette, zoon van Johannes Wilhelmus Prette en Belia Johanna van Terveen. Willem is geboren op donderdag 25 november 1819 te Utrecht, is overleden op dinsdag 11 juni 1907 aldaar. Willem werd 87 jaar.

Willem was eerder gehuwd (1) met Johanna Alida de Kruijf.<174,175> Willem was eerder gehuwd (2) met Alida Johanna Lebbe.<176,177>

4  Bouwina Everdina Ellenberger is geboren op zaterdag 7 mei 1825 te Groningen, is overleden op dinsdag 29 november 1825 aldaar.

5  Geert Ellenberger, steenhouwersknecht, is geboren op woensdag 13 september 1826 te Groningen, is overleden op dinsdag 13 september 1859 aldaar. Geert werd 33 jaar.

6  Maria Elisabeth Ellenberger is geboren op woensdag 13 mei 1829 te Groningen, is overleden op dinsdag 26 mei 1829 aldaar.

7  Maria Elisabeth Ellenberger is geboren op donderdag 22 juli 1830 te Groningen, is overleden op woensdag 9 oktober 1833 aldaar. Maria werd 3 jaar.

8  Geertruida Ellenberger is geboren op donderdag 28 maart 1833 te Groningen, is overleden op zaterdag 10 juli 1841 aldaar. Geertruida werd 8 jaar.

9  Maria Elisabeth Ellenberger is geboren op zondag 24 april 1836 te Groningen, zie XI-CN.

X-AX  Geertruida Nienhuis, dochter van Geert Nienhuis (IX-AH) en Harmke Geerts, dienstmeid, is gedoopt op zondag 7 mei 1797 te Obergum en Maarhuizen, is overleden op vrijdag 29 februari 1884 te Obergum. Geertruida werd 86 jaar.

Geertruida trouwt op zondag 23 mei 1819 te Groningen met Jan Wijnstok, zoon van Jan Wijnstok (knoopmaker) en Aafjen van Hol. Jan, loodgieter en tamboer majoor, is geboren te Groningen op de Schoolholm, is gedoopt op woensdag 24 oktober 1792 in de A-kerk, is overleden op maandag 21 december 1863 aldaar. Jan werd 71 jaar.

Van Jan en Geertruida zijn vier kinderen bekend:

1  Harmke Wijnstok is geboren op donderdag 10 februari 1820 te Groningen, zie XI-CO.

2  Jan Wijnstok is geboren op zaterdag 14 september 1822 te Groningen, zie XI-CP.

3  Aaffien Wijnstok is geboren op vrijdag 20 januari 1832 te Groningen, is overleden op donderdag 20 juli 1848 aldaar. Aaffien werd 16 jaar.

4  Antonia Wijnstok is geboren op zondag 5 oktober 1834 te Groningen, zie XI-CQ.

X-AY  Jan Nienhuis, zoon van Geert Nienhuis (IX-AH) en Harmke Geerts, commies rijksbelasting, is geboren te Groningen in de Folkingestraat, is gedoopt op vrijdag 17 juli 1801 aldaar in de Martinikerk, is overleden op zaterdag 12 maart 1853 te Sappemeer. Jan werd 51 jaar.

Jan trouwt op woensdag 13 maart 1839 te Kloosterburen met Yda Abbring, dochter van Albertus Jacobus Hector Abbring (predikant) en Jacoba de Fouw. Yda is geboren 1798 of 1799 te Burch, is overleden op woensdag 7 oktober 1868 te Martenshoek. Yda werd hoogstens 69 jaar.

Van Jan en Yda zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Petronella Nienhuis is geboren op zondag 6 oktober 1839 te Hornhuizen, zie XI-CR.

2  Harmanna Gerhardina Nienhuis is geboren op dinsdag 1 februari 1842 te Hornhuizen, zie XI-CS.

X-AZ  Dieverke Nanninga ook genaamd Dieuwke, dochter van Jan Tammes Nanninga (IX-AI) en Antje Berents, is gedoopt op zondag 27 augustus 1786 te Winschoten, is overleden op dinsdag 23 juni 1846 te Grijpskerk. Dieverke werd 59 jaar.

Dieverke was gehuwd met Jan van Geuns, zoon van Jan van Geuns en Aaltje Jans Essing. Jan, blauwverver en wolkammer, is geboren 1798 of 1799 te Noordbroek, is overleden op dinsdag 20 november 1888 te Grijpskerk. Jan werd hoogstens 89 jaar.

Jan was later gehuwd (2) met Anje Alberda.<178,179>

Van Jan en Dieverke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van Geuns is geboren op zondag 23 mei 1824 te Niezijl, is overleden op zondag 30 mei 1824 aldaar.

2  Jan van Geuns is geboren op vrijdag 1 juli 1825 te Niezijl, is overleden op dinsdag 9 augustus 1825 aldaar.

3  Aaltje van Geuns is geboren op vrijdag 18 april 1828 te Niezijl, is overleden op dinsdag 13 mei 1828 aldaar.

4  Aaltje van Geuns is geboren op maandag 14 september 1829 te Niezijl, zie XI-CT.

X-BA  Ipke Nanninga, dochter van Jan Tammes Nanninga (IX-AI) en Antje Berents, is gedoopt op dinsdag 29 juli 1788 te Winschoten, is overleden op zaterdag 30 januari 1875 aldaar. Ipke werd 86 jaar.

Ipke trouwt op zondag 2 januari 1831 te Winschoten met Luppo Jacobs van Sloten, zoon van Jacob Hindriks van Sloten en Siebertje Mennes. Luppo, wolkammer, is gedoopt op woensdag 6 maart 1793 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 19 december 1851 te Winschoten. Luppo werd 58 jaar.

Bij de huwelijkssluiting worden drie kinderen gewettigd.

Van Luppo en Ipke zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob van Sloten is geboren op vrijdag 6 oktober 1820 te Winschoten (als Jacob van Slooten Nanninga), zie XI-CU.

2  Antje van Sloten is geboren op woensdag 29 januari 1823 te Winschoten (als Antje Nanninga), zie XI-CV.

3  Sievertje van Sloten is geboren op donderdag 28 december 1826 te Winschoten, is overleden op dinsdag 2 januari 1827 aldaar.

4  Jan van Sloten is geboren op zondag 19 december 1830 te Winschoten, is overleden op woensdag 1 juni 1831 aldaar.

X-BB  Gerrit Gerhardus Nanninga, zoon van Gerhardus Gerrits Nanninga (IX-AJ) en Sietje Derks Buining, bakkersknecht en dagloner, is gedoopt op woensdag 12 december 1787 te Hornhuizen, is overleden op zondag 23 november 1845 aldaar. Gerrit werd 57 jaar.

Gerrit trouwt op donderdag 21 oktober 1813 te Eenrum met Elizabeth Geerts Sikkema ook genaamd Lieske, Elisabet en Lijske, dochter van Geert Hindriks Sikkema (landbouwer) en Elizabeth Willems. Elizabeth, daglonersche, is gedoopt op zondag 12 juli 1795 te Pieterburen, is overleden op maandag 8 mei 1837 te Hornhuizen (nalatende 5 kinderen). Elizabeth werd 41 jaar.

Van Gerrit en Elizabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Elisabeth Nanninga is geboren op zondag 7 augustus 1814 te Leens, zie XI-CW.

2  Jantje Nanninga is geboren op woensdag 11 oktober 1815 te Hornhuizen, zie XI-CX.

3  Sietje Gerrits Nanninga is geboren op woensdag 21 januari 1818 te Hornhuizen, zie XI-CY.

4  Grietje Nanninga is geboren op zaterdag 30 oktober 1819 te Hornhuizen, zie XI-CZ.

5  Gerardus Gerrits Nanninga is geboren op vrijdag 5 maart 1824 te Hornhuizen, is overleden op donderdag 1 maart 1827 aldaar. Gerardus werd 2 jaar.

6  Geert Nanninga is geboren op zondag 26 september 1830 te Kloosterburen.

7  Geert Willem Nanninga ook genaamd Willem Geert Nanninga is geboren op woensdag 1 februari 1832 te Hornhuizen, is overleden op woensdag 4 juli 1832 aldaar.

X-BC  Willem Gerardus Nanninga, zoon van Gerhardus Gerrits Nanninga (IX-AJ) en Sietje Derks Buining, is gedoopt op zondag 22 augustus 1790 te Hornhuizen, is overleden op vrijdag 20 juli 1821 aldaar. Willem werd 30 jaar.

Willem trouwt op zondag 3 december 1815 te Kloosterburen met Martje Pieters Heller, dochter van Pieter Jacob Heller en Anje Thies. Martje, dienstmeid, is gedoopt op zondag 17 januari 1796 te Zuurdijk, is overleden op vrijdag 21 december 1832 te Hornhuizen. Martje werd 36 jaar.

Van Willem en Martje zijn drie kinderen bekend:

1  Sijtje Willems Nanninga is geboren op maandag 5 augustus 1816 te Hornhuizen, zie XI-DA.

2  Anje Willems Nanninga is geboren op maandag 5 augustus 1816 te Hornhuizen, zie XI-DB.

3  Geertje Willems Nanninga is geboren op zondag 7 november 1819 te Hornhuizen, zie XI-DC.

X-BD  Dieuwerke Gerardus Nanninga, dochter van Gerhardus Gerrits Nanninga (IX-AJ) en Sietje Derks Buining, dagloonersche, is geboren op donderdag 22 september 1796 te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 aldaar, is overleden op woensdag 23 december 1829 aldaar. Dieuwerke werd 33 jaar.

Dieuwerke trouwt op donderdag 30 juni 1825 te Kloosterburen met Willem Martens Smit, zoon van Marten Willems Smit (shipper) en Trienje Alderts (dagloonersche). Willem, schippersknecht, is geboren op zondag 20 maart 1791 te Leens, is overleden op vrijdag 2 januari 1829 te Hornhuizen. Willem werd 37 jaar.

Van Willem en Dieuwerke zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Willems Smit is geboren op zaterdag 6 september 1823 te Hornhuizen (geboren als Marten Nanninga), is overleden op woensdag 10 november 1830 aldaar. Marten werd 7 jaar.

2  Gerardus Smit is geboren op vrijdag 14 september 1827 te Kloosterburen.

X-BE  Klaas Gerardus Nanninga, zoon van Gerhardus Gerrits Nanninga (IX-AJ) en Sietje Derks Buining, dagloner, is geboren op zondag 10 maart 1799 te Hornhuizen, is gedoopt op zondag 17 maart 1799 aldaar, is overleden op zaterdag 30 januari 1858 te Ulrum. Klaas werd 58 jaar.

Klaas trouwt op woensdag 30 november 1831 te Ulrum met Trientje Ulferts Nienhuis, dochter van Jantje Eisses (landbouwersche). Trientje, dagloonster, is geboren 1798 of 1799 te Vierhuizen, is overleden op maandag 21 december 1857 te Ulrum. Trientje werd hoogstens 58 jaar.

Trientje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Jans Wallinga.<180,181>

Van Klaas en Trientje zijn negen kinderen bekend:

1  Gerardus Nanninga is geboren op donderdag 14 september 1826 te Ulrum.

2  Sietje Nanninga is geboren op zondag 2 november 1828 te Ulrum, is overleden op vrijdag 1 februari 1850 aldaar. Sietje werd 21 jaar.

3  Sietje Nanninga is geboren op zondag 2 november 1828 te Ulrum, is overleden op woensdag 12 november 1828 aldaar.

4  Grietje Nanninga is geboren op zondag 2 november 1828 te Ulrum, zie XI-DD.

5  Jantje Nanninga is geboren op zaterdag 5 april 1834 te Ulrum, zie XI-DE.

6  Pieter Nanninga is geboren op vrijdag 1 juli 1836 te Ulrum, zie XI-DF.

7  Elizabeth Nanninga is geboren op woensdag 12 december 1838 te Ulrum, is overleden op donderdag 20 december 1838 aldaar.

8  Elizabeth Nanninga is geboren op woensdag 4 december 1839 te Ulrum, zie XI-DG.

9  Eisse Nanninga is geboren op zondag 23 juni 1844 te Ulrum.

X-BF  Antje Gerkes Lijfering, dochter van Gerke Alberts Lijfering en Bijwke Gerrits Nanninga (IX-AK), dienstmaagd, is gedoopt op donderdag 14 mei 1795 te Zuidhorn, is overleden op dinsdag 18 april 1882 aldaar. Antje werd 86 jaar.

Antje trouwt op woensdag 27 mei 1818 te Zuidhorn (1) met haar achterneef Pieter Nanninga, zie IX-AQ.

Antje trouwt op vrijdag 16 februari 1821 te Zuidhorn (2) met Gerrit Posthumus, zoon van Gerke Alberts Posthumus (geneesheer) en Antje Johannes Siccama (landbouwersche). Gerrit, med. doctor, is geboren in 1796 te Burum, is overleden op dinsdag 12 april 1831 te Zuidhorn. Gerrit werd 35 jaar.

Van Gerrit en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Posthumus is geboren op donderdag 30 augustus 1821 te Zuidhorn, is overleden op vrijdag 28 maart 1902 aldaar. Antje werd 80 jaar.

2  Elline Posthumus is geboren op donderdag 14 augustus 1823 te Zuidhorn, is overleden op donderdag 1 juli 1841 aldaar. Elline werd 17 jaar.

3  Gerrit Posthumus ook genaamd Gerrie, medicinae doctor, is geboren op vrijdag 24 maart 1826 te Zuidhorn, is overleden op dinsdag 27 november 1860 aldaar. Gerrit werd 34 jaar.

4  Gerhard Posthumus, landgebruiker, is geboren op zondag 6 juli 1828 te Zuidhorn, is overleden op zondag 2 maart 1902 aldaar. Gerhard werd 73 jaar.

5  Bieuwina Posthumus is geboren op donderdag 9 december 1830 te Zuidhorn, is overleden op woensdag 27 augustus 1913 aldaar. Bieuwina werd 82 jaar.

X-BG  Dieuwerke Gerkes Liefering ook genaamd Dietje, dochter van Gerke Alberts Lijfering en Bijwke Gerrits Nanninga (IX-AK), dienstmeid, is geboren op maandag 2 april 1798 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 15 april 1798 aldaar, is overleden op dinsdag 15 november 1825 te Zoutkamp. Dieuwerke werd 27 jaar.

Dieuwerke trouwt op zaterdag 15 december 1821 te Ulrum met Folkert Gosen Kruizinga, zoon van Gosen Folkerts Kruisenga (schipper) en Nieske Wessels. Folkert, visscher en schipper, is geboren op zondag 1 februari 1795, is gedoopt op donderdag 26 februari 1795 te Vierhuizen.

Folkert was later gehuwd (2) met Annegien Egberts Bol.<182,183>

Van Folkert en Dieuwerke zijn twee kinderen bekend:

1  Goosen Folkerts Kruisenga, wonende te Zoutkamp, is geboren op zaterdag 2 februari 1822 aldaar, is overleden op zaterdag 3 augustus 1822 te Zuidhorn.

2  Goosen Kruisenga is geboren op dinsdag 13 mei 1823 te Zoutkamp, zie XI-DH.

X-BH  Fopke Gerkes Lijfering, dochter van Gerke Alberts Lijfering en Bijwke Gerrits Nanninga (IX-AK), arbeidster en winkelierster, is geboren op woensdag 3 december 1806 te Zuidhorn, is gedoopt op zondag 4 januari 1807 aldaar, is overleden op woensdag 9 november 1904 aldaar. Fopke werd 97 jaar.

Fopke trouwt op zaterdag 16 december 1837 te Zuidhorn met Albert Luitje Scheringa, zoon van Luitje Jans Scheringa (arbeider) en Aaltje Alberts Hollander (arbeidster). Albert, boereknecht en arbeider, is geboren op donderdag 14 juli 1808 te Sebaldeburen (Gr), is gedoopt op zondag 7 augustus 1808 aldaar, is overleden op zaterdag 16 mei 1857 te Zuidhorn. Albert werd 48 jaar.

Van Albert en Fopke zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerke Scheringa is geboren op donderdag 16 mei 1839 te Zuidhorn, is overleden op zaterdag 25 mei 1839 aldaar.

2  Gerke Scheringa is geboren op dinsdag 7 juli 1840 te Zuidhorn, is overleden op vrijdag 8 oktober 1841 aldaar. Gerke werd 1 jaar.

3  Luitje Scheringa is geboren op dinsdag 19 juli 1842 te Zuidhorn, is overleden op vrijdag 16 oktober 1914 aldaar. Luitje werd 72 jaar.

4  Gerke Scheringa, schoenmaker, is geboren op donderdag 24 oktober 1844 te Zuidhorn, is overleden op maandag 6 okto