Home

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lijste der ledematen van de Gemeente J.C.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in de Zuid zijde van de zijp, soo als die sijn

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bevonden in Januari A. 1703

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Oostzijde van de Groote-sloot van de boght af

 

Gerrit Jochemsz in de watermolen

Pieter Cornelisz. en

Maartje Jans h:

Adriaan Cornelisz. en

Trijn Jans h:

Cornelis Jansz. en

Guurtje Michielsz. en

Claas Cornelisz. en

Griet Cornelisz. h: en

Maartje Pieters int selvde huijs

Trijn Pieters

Cornelis Pietersz. huijsman en

Aaght Pieters h:

Anne Jans en

Dirk Pieters en

Trijn Jans h:

Aaght Jans

Mr. Jannes Adriaansz en

Mains Teunisz. h:

Maarten Jansz. en

Anne Dirks h:

Gerrit Maartensz.

Antje Jans

Dirk Joosten Groed en

Griet Cornelisz. h: obiit

Jan Jansz. Nol en

Trijn Jans h:

Maartje Cornelisz. d: m:

Gerrit Fredricksz. en

Maart Jacobs h:

Andries Jansz. en

Jannetje Cornelisz. h:

Gerrit Pietersz. en

Guurt Cornelisz. h:

Cornelis Claasz. biersteker en

Maartje Claasz. h:

Jochem Cornelisz. en

Trijn Jans h: en††† obiit

Guurt Jans en

Zijbrant Jansz.†††† obiit

Cornelis Jansz. en

Griet Jansz. h:

Dirck Jansz.

Jacob Claasz. en††† obiit

Trijn Willemsz. h:


Anne Jansz. en†† in de kerk

Trijn Adriaansz.

Cornelis Cornelisz. Gorter en

Trijn Dirks h:

Maartje Claasz.

Crelis Claasz. houtcooper en

Maartje Adriaansz. h:

Pieter Gerritsz. en

Trijn Dirksz. h:

Jan Claasz. smiten

Anne Jansz. h:

Pieter Zijmonsz. en

Maartje Jacobsz. h:

Gerrit Cornelisz. backer en

Jannetje Jans h:

Laurens Claasz. en

Trijn Adriaansz. h:

Claas Willemsz. Reus en

Anne Hermansz. h:

Ariaantje Claas

Crelis Pietersz.

Anne Jans

Dirck Lodewijcksz. en

Mains Adriaansz. h:

Pieter Jelisz. en

Trijn adriaansz. h:

Claas Cornelisz. en

Maartje Cornelis h:

___

73

 


West-zijde van de Groote Sloot van de Boght af.

 

Suutje Gerritsobiit na Schagen

Albert Zijbesz. en

Volkje Jans h:

Pieter Jansz. en

Antje Ijfsz. h:

Cornelis Cornelisz. en

Maartje Pieters h:

Aaltje Jansz.

Mr. Daniel Hulst en

Beeletje Aaldrinck h:

Lucas Aaldrick int selvde huijs

Jan Adriaansz. Glas en

Adriaantje Willems h:

Jan Jansz. en

Maartje Claasz. h: en

Claas Jansz. soon

Jan Raiersz. schipper en

Anne Germans h:

Adriaan Zijmonsz. metzelaar en

Jannetje Teunisz. h:

Jan Adriaansz. en

Trijn Jelisz. h:

Cornelis teunisz. timmerman en

Jannetje Jansz. h:

Antje Deines int selvde huijs met attestatie gegaan na Dirkshorn

Neel Jansz.

Albert Jansz. en

Lijsbet Cornelisz. h:

Maarje Gerritsz. doghter.

Pieter Baarsz.

Adriaan Dircksz. en

Aaf Jansz. h: en

Dieuwer Gerritsz.

Cornelis Willemsz. wagenmaaker

Michiel Arisz. en

Neel Jacobs h:

Jan Duijn en

Maartje Adriaansz. h:

Dirck Adriaansz. thuijn en

Maart Jansz. h:

Jan Raiersz.

Jan Andriesz. smit en

Trijn Pietersz. h:

Jan Jansz. Bier en

GrietGermans h:

Dieuwer Adriaansz.

Cornelis Gerritsz. timmerman en

Neeltje Alberts h:

Reijnier Jansz. en

Trijn Pietersz. h:

Jan Jansz. backer en

Maartje Gerritsz. h:

Do. Cornelis Havicus en

Jacoba Verwout h: en

Geertruijd Fredericksz. d: m:

Adriaan Dircksz.†††† obiit

Dieuwer Cornelisz. h: en

Crelis Claasz. en

Zijmon Claasz. int selvde huijs

Hendrick

Maartje Pietersh:

Cornelis Jansz. en

Maartje Zijmonsz. h:†† obierunt na de Wieringerwaart

Neeltje Claas en

Zijmon Jansz., soon

Jan Abrahamsz. en

Maartje Albertsz. h:

Claas Pieter Clock en

Griet Cornelisz. h:

Maarten Cornelisz.

Aaltje Cornelisint veldhuijs

Willem Jansz. en

Reijnoud Jansz. h:

Dirck Adriaansz. Groen en

Trijn Jansz. h:

Maartje Florisz: van groed

Jacob Jansz. bergenint veldhuijs

Ijf Cornelisz.

Trijn Jansz.

Pieter Willemsz. timmerman en

Aaltje Crelisz. h:

Aaltje Dircksz.

Jan Lodewijcksz. en††††† obierunt

Neel Jansz. h:

Nan Pietersz.in de watermolen

Adriaan Jansz. en

Maartje Lodewijcksz. h:

----

86


†††††††††††††††††††††††††† Ruijge-Wegh van de Boght af.

Gerrit Jansz. Waijboer

Crelis Hendricksz. Nollesteijn en

Griet Adriaansz. h:

Gerrit Jansz.

Hendrick Gerritsz. en

Maart Jacobs h:

Paulus Jansz. en

Anne Willemsz. h:

Maartje Pietersz.obiit na de oude sluijs

Breght Jansz. d: m:

Jacob Jansz. Waijboer en

Maart Jacobs h:

Pieter Pietersz. Cack†† int veld en

Breght Cornelisz. h:

Maartje Claas en

Neeltje Claas met attestatie van Valckoogh den 22 augustus 1703 en

Jan Dircksz. en

Anne Crelisz. h:

D Hr. Nicolaas van Beverwijk en

Maria Magdalena Sanders h: en

Susanna van Beverwijck d: en

Antonetta Pauwint selvde huijs

Jan Jansz. Bergen en

Maartje Pietersz. h:

----------

23


 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Belcmerwegh van de boght af.

Jan Jansz. en

Maartje Willemsz. h:

Leendert Cornelisz. en

Anne Jansz. h:

Claas Claasz. en

Mains Willemsz. h:

Crelis Pietersz. Kack en

Jannetje Allertsz. h: en

Lijsbet Cornelisz. doghter

Claas Baarsz. en

Trijn Jansz. h:

Deines Cornelisz. en

Maartje Cornelisz. h:

Dirck Willemsz. en

Christina Deines h:

Pieter Crelisz. en

Trijn Crelisz. h:††† int roode huijs

Crelis Fransz. en

Catharina Gerritsz. h:

Aaght Cornelisz.

Pieter Luijtjes en

Maartje Pietersz. h:

Ariaan Jansz. Wit en

Lijsbet Raap h: en

Aaght Pietersz. d: m:

Aris Heertjes en

Griet Adriaansz. h:

Pieter Hendricksz. en

Jannetje Abrahams h:

Pieter Jansz. Struijf en

Guurt Adriaansz. h:

Jacob Jesaias en

Neel Claas h:

Pieter Cornelisz. en

Aaght Pietersz. h:

Pieter Zijmonsz. en

Maart Jansz. h:

Floris Stevensz. en

Neel Pietersz. h:

Jan Bouwensz. en†††† in de watermolen

Maartje Dircksz. h:

-----

41


 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pettemer - Wegh.

 

Pieter Huijbertsz. en

Trijn Jansz. h:

Pieter Tijsz.

Hendrick Adriaansz. en

Trijn Pietersz. h:

Willem Pietersz. en†††††† obiit

Trijn Weijersz. h:en

Trijn Adriaansz.int selvde huijs

Albert Jansz. en

Teetje Pietersz. h:

Neeltje Pietersz.

Mr. Jan Claasz. Schoorl en

Tereijntje Gerritsz. h:

Pieter Crelisz. en

Mains Hendricksz. h:

_________

15

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† int Geheel gevonden

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 238 Ledematen


†††††††††††††††††††††† Lijst der Ledematen van de Gemeente J: C:

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in de zuidzijp, soo als die bevonden zijn in

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Januarie Anno 1705:

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† oostzijde van de groote sloot van de boght af.

 

Gerrit Jochemsz.††† in de watermolen

Pieter Cornelisz. en

Maartje Jansz. h:

Adriaan Cornelisz. en

Trijn Jansz. h:

Cornelis Jansz. en

Guurtje Michiels h:

Claas Cornelisz. en

Griet Cornelisz. h:

Maartje Pietersz.†† ibidem

Trijn Pietersz.

Cornelis Pietersz. huijsman en

Aaght Pietersz. h:

Anne Jans en

Dirck Pietersz. en

Trijn Jans h:

Aaght Jansz.

Anne Pietersz.

Gerrit Maartensz.

Antje Jansz.

Dirck Joosten Groed

Zijmen Jansz.

Gerrit Fredericksz. en

Maart Jacobsz. h:

Jan Jansz. Cack

Gerrit Pietersz. en

Guurt Coprnelisz. h:

Maartje Claasz.

Jochem Cornelisz.

Guurt Jansz.

Adriaan Willemsz. en

Antje Gerritsz. h:

Laurens Claasz.

..... .....(onderaan de bladzijde, niet te lezen)

Dirck Jansz.

Trijn Willemsz. en††††† in de kerk

Trijn Adriaansz.

Cornelis Cornelisz. Gorter en

Trijn Dircksz. h:

Maartje Claasz.

Cornelis Claasz. houtcooper en

Maartje Adriaansz. h:

Pieter Gerritsz. en

Trijn Dircksz. h:

Jan Claasz. smit en

Anne Jansz. h:

Pieter Zijmonsz. en

Maartje Jacobsz. h:

Jan Fransz. backer en

Jannetje Cornelisz. h:

Cornelis Jansz. en

Griet Jansz. h:

Claas Willemsz. Reus en

Anne Hermansz. h:

Adriaantje Claasz.

Crelis Pietersz. de wever

Anne Jansz.

Dirck Lodewijcksz. en

Mains Adriaansz. h:

Pieter Jelisz. en

Trijn Adriaansz. h:

Claas Cornelisz. en

Maartje Cornelisz. h:

______

63

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Westzijde van de groote sloot van de boght af:

 

Albert Zijbetsz. en

Volkje Jansz. h:

Jan Jansz. en

Maartje Gerritsz. h:

Cornelis Cornelisz. en

Maartje Pietersz. h:

Jan Jansz. Nol en

Trijn Jansz. h:en

Maartje Cornelisz.

Mr. Jan Dircksz. Raarsveld

Jan Adriaansz. Glas en

Adriaantje Willemsz. h:

Jan Jansz. en

Maartje Claasz. h: en

Claas Jansz. soon

Mr. Jannes Adsriaansz. en

Mains Teunisz. h:

Adriaan Zijmonsz. metzelaar en

Jannetje Teunisz. h:

Jan Adriaansz. en

Trijn Jelisz. h:

Cornelis Teunisz. houtcooper en

Jannetje Jansz. h:

Neel Jansz.

Albert Jansz. en

Lijsbet Cornelisz. h: en

Maartje Gerritsz. doghter

Pieter Baarssen

Dieuwer Gerritsz. en

Adriaan Dircksz. en

Aaf Jansz. h:

Michiel Arisz. en

Neel Jacobsz. h:

Jan Duijn en

Maartje Adriaansz. h:

Dirck Adriaansz. Tuijn en

Maart Jansz. h:

Jan Raiersz.

Jan Andriesz. smit en

Trijn Pietersz. h:

Jan Jansz. Bier en

Griet Germans h:

Cornelis Willemsz. wagenmaker en

Dieuwer Adriaansz. h:

Cornelis Gerritsz. timmerman en

Neeltje Albertsz. h:

Reijnier Jansz. en

Trijn Pietersz. h:

Jan Raiersz. schipper en

Anne Germansz. h:

Di. Cornelis Havicus en

Jacoba Verwout h:

Dieuwer Cornelisz.

Zijmer Claasz.

Hendrick Willemsz. en

Maartje Pietersz. h:

Aaltje Jansz. int selvde huijs

Neeltje Claasz.

Jan Abrahamsz. en

Maartje Albertsz. h:

Jan Dircksz. en

Anne Cornelisz. h:

Claas Pietersz. Clock en

Grietje Cornelisz. h:

Maarten Cornelisz.

Aaltje Cornelisz.int veldhuijs

Willem Jansz. en

Reijnoud Jansz. h:

Dirck Adriaansz. Groen en

Trijn Jans h:

Jacob Jansz. Bergen†† int veldhuijs

Jan Crelisz. Hooft en

Maartje Gerritsz.dienstmaagt

Ijff Cornelisz. en

Pieter Jansz. en

Antje Ijffsz. h:

Trijn Jansz.

Aaltje Dircksz. smits weduwe

Reijer Willemsz. timmerman en

Aaltje Dircksz. h: en

Dieuwer Reijersz. dogter

Nan Pietersz.in de watermolen.

Adriaan Jansz. en

Maartje Lodewijcksz. h:

_____

85


 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ruijge wegh van de boght af

 

Gerrit Jansz. Waijboer en

Neeltje Jacobsz. dienstm:

Cornelis Hendricksz. op nollesteijnen

Griet Adriaansz. h:

Gerrit Jansz. en

Hendrick Gerritsz. en

Maartje Jacobsz. h:

Hendrik Jacobsz. Cabeljouw en

Trijn Gerritsz. h:

Paulus Jansz. en

Anne Willemsz. h:

Jacob Jansz. Waijboer en

Maart Jacobsz. h:

Bregt Cornelisz. dienstm:

Pieter Pietersz. Cack int velt en

Bregt Cornelisz. h:

Maartje Claasz. en

Antonetta Pauw ibid: en

Elsje Beekhausz. dienstm:

Jan Jansz. Bergen en

Maartje Pietersz. h:

______

25

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Belcmerwegh van de bogt af

 

Jan Jansz. Bommer en

Maartje Willemsz. h:

Leendert Cornelisz.

Cornelis Pieter Kack en

Jannetje Allertsz. en

Lijbet Cornelisz. dogter

Claas Baarssen en

Trijn Jansz. h:

Deines Cornelisz. en

Maartje Cornelisz. h:

Dirck Willemsz. en

Christina Deines h:

Pieter Cornelisz. int roode huijs

Trijn Cornelisz h:

Cornelis Fransz. en

Catharina Gerritsz. h:

Aagt Cornelisz.

Maartje Pietersz.

Adriaan Jansz. Wit en

Lijsbet Raap h:

Aagt Pietersz. dienstm:

Aris Heertjes

Pieter Hendricksz. en

Jannetje Abrahamsz. h:

Pieter Jansz. Struijf en

Guurt Adriaansz. h:

Jacob Jesaias en

Neel Claas h:

Pieter Cornelisz. en

Aagt Pietersz. h:

Pieter Sijmonsz. en

Maart Jansz. h:

Neel Pietersz.

Jan Bouwensz. en

Maartje Dircksz. h:

______

35

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Pettemer Wegh

 

Pieter Huijbertsz. en

Trijn Jansz. h: en

Trijn Barens dienstm:

Pieter Tijssen

Hendrick Adriaansz. en

Trijn Pietersz. h:

Trijn Weijers en

Trijn Adriaansz. ibid:

Andries Jansz. en

Jannetje Cornelisz. h:

Albert Jansz. en

Teetje Pietersz. h:

Mr. Jan Claasz. Schoorl en

Jereijntje Gerritsz. h:

Pieter Cornelisz. en

Mains Hendricksz. h:

Neeltje Pietersz.

_____

17

Ergo int geheel gevonden

225 ledematen


†††††††††††††††††††††† Lijste van de aangecoomen e; vertrokken

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ledematen aan de zuidzijde van de zijp

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ten tijden van Do. Cornelius havicus

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† [ca. 1703-1705]

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† aangecoomen bij

 

Gedaane belijdenisz

 

Pieter Jansz.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Jacob Bouwensz.

Cornelis Gerritsz.

Maartje Allerts

Beeletje Aaldrinck

Jereijntje Gerritsz.

Anne Jansz.

Jannetje Jansz.

Lijsbet Cornelisz.

Trijn Jansz.

Grietje Cornelisz.

Jacobje Cornelisz.

Reijnert Jansz. en

Trijn Pietersz.

Claas Baarssen en

Trijn Jansz. h:

Dirck Willemsz. en

Cristina Deines h:

Aaf Jansz.

Maartje Gerritsz.

Neeltje Pietersz.

Dirck Pietersz.

Laurens Claasz.

Jan Jansz. Cock

Daniel Hulst

Maartje Adriaansz.

Jochem Cornelisz.

Pieter Gerritsz.

Maarten Jansz.

Maertje Laurens

Adriaan Dircksz.

Andries Jansz.

Jannetje Cornelisz.

Maartje Cornelisz.

 

gegeven attestatie

 

Do. Cornelius Havicus en

Aletta Havicus en

Annetje Vissers dienstm:†††††††† van ...

Trijntje Adriaansz.††††††††††††††††††††††††††††††† van Groed

Neeltje Adriaansz.††††††††††††††††††††††††††††††† uijt d' Enigenburg

Annetje Vissers††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Alkmaar

Antonetta Pauw††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Westbroek

Aaltje Cornelisz.†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Petten

Maartje Cornelisz.††††††††††††††††††††††††††††††† van Winck.

Maartje Florisz.††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groed

Hendrik Jacobsz. en

Trijn Gerritsz h:†††††††††††††††††††††††† van de noord zijp

Hubert Corneisz.††††††††††††††††††††††††††††††††† van Colhorn

Jan Fransz. backer en

Jannetje Cornelisz. h:††††††††††††††† van de noord zijp

Neeltje Claasz.†††††††††††††††††††††††† van Valkoogh

Maartje Gerritsz.††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groed

Anne Pietersz.††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Colhorn

Mr. Jan Dircksz.†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Schardam

Elsje Beekhausen††††††††††††††††††††††††††††††††† van Meurs

Geertruijd Fredriksz.†††††††††††††††† van Rotterdam

Adriaan Jansz. Wit en

Lijsbet Raap h:†††††††††††††††††††††††† van de noord zijp

 

aangecoomen bij gedane belijdenis.

 

Cornelis Cornelisz.

Maartje Pietersz.

Breghtje Jansz.

Anne Deines

Jan Adriaansz. en

Adriaantje Willemsz. h:

Lucas Aaldrinck

Jannetje Abrahamsz.

Hendrick Willemsz.

Anne Dircksz.

Aagt Pietersz.

Pieter Jelisz.

Paulus Jansz.

Anne Willemsz.

Maartje Adriaansz.

Maartje Claas

Trijntje Adriaansz.

Claas Cornelisz.

Antje Ijffsz.

Adriaan Willemsz. en

Antje Gerritsz. h:

Jan Crelisz. Hooft

Trijn Dircksz.

Dieuwer Reijersz.

Trijn Barentsz.

__________

int geheel 60 ledematen bij belijd:

†††††††††† 23 bij attestatie

__________________

†††††††††† 83


 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Vertrokken ten tijden van Do. Cornelius

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† havicus door

 

Gegeven attestatie

 

Cornelis Adriaansz.†††††††††††††††††††††††††††††† na St. Maarten

Corn: Ariaansz. Ooster†††††††††††† na Grootschermer

Mr. Salomon Lambertsz. en

Zara Abrahamsz. de Goijer†††††† na Amsterdam

Jacobje Cornelisz.††††††††††††††††††††††††††††††† na Winkel

Gijsbertina van Beverwijck†††††† na Rotterdam

Jan Jacobsz.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† na St. Maarten

Maartje Laurens†††††††††††††††††††††††††††††††††† na d' Eenigenburgh

Neeltje Adriaansz.††††††††††††††††††††††††††††††† na d' Eenigenburgh

Adriaan Dircksz.†††††††††††††††††††††††††††††††††† na Urshem

Aletta Havicus††††††††††††††††††††††††††††††††††††† na Amsterdam

Annetje Visschers†††††††††††††††††††††††††††††††† na Alkmaar

Maarten Jansz.†††††††††††††††††††††††††††††††††††† na Calansoogh

Jacob Bouwensz. en

Jannetje Abrahams en

Pieters Adriaansz. Derick en

Maartje Pietersz.††††††††††††††††††††††††††††††††† na de Noordzijp

Annetje Visschers†††††††††††††††††††††††††††††††† na Amsterdam

Jannetje Jansz.††††††††††††††††††††††††† na Schagen

 

De dood

 

Trijn Jacobsz., †††††††††††† huijsvrouw van Dirck Jansz. aan de Burgerbrugh.

Griet Jans, †††††††††††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Pieter Baarssen aan de St. ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Maartensbrug.

Dieuwer Jans, ††††††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Jacob Jansz. Bergen int veldhuijs ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† bij de Ruijgewegh, aan de Burgerbrugh.

Maartje Albertsz.,†††††††††††††††††††† weduwe wijlen Mr. Jan Adriaansz., aan de †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† noordzijde van de Pettemerwegh.††

Lijsbet Dircksz, †††††††††††††††††††††† huisvrouw van Cornelis Pietersz. aan de †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Burgerbrugh.

Amilia Vrouwelingh,††††††††††††††††† J:D: ten huijse van d' heer Beverwijck aan de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ruijgewegh.

Hillegond Ariaansz., †††† weduwe wijlen Jan Jansz. in de kerk aan de †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Burgerbrugh.

Reijnoudje Cornelis,†††† weduwe wijlen Dirck Crelisz. aan de St. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maartensbrugh.

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Vertrokken Ledematen door

Gegeven attestatie

 

Cornelis Claasz. en

Maartje Zijmonsz. h:†††† na de Wieringerwaart

Suutje Gerritsz.†††††††††††† na Schagen

Gerrit Cornelis Braak en

Jannetje Jansz. h:††††††††††††††††††††† na de bedijkte Schermer

Antje Deines†††††††††††††††††††††††††††† na Dirkshorn

Hubert Cornelisz.††††††††††††††††††††† na St. Maarten

Daniel Hulst en

Beeletje Aaldrinck h: en

Maarten Jansz. en

Anne Dircksz. h:†††††††††††††††††††††† na de noordzijp

Lucas Aaldrinck†††††††††††††††††††††† na Amsterdam

Geertruijd Fredricks†††† na Alkmaar

Maartje Florisz.††††††††††††††††††††††† na de noordzijp

Claas Jansz. Oom†††††††††††††††††††† na Barsingerhorn

Claas Claasz. Kat en

Mains Willemsz. h:††††††††††††††††††† na Calantsoogh

Grietje Adriaansz.†††††††††††††††††††† na St. Maarten

Neeltje Pieters††††††††††††† Jan Jansz. backers meijd

Willem Jacobsz. en

Maart Jacobsz. h:†††††††††††††††††††† na de noordzijp

Pieter Gerritsz. en

Trijn Hendricksz. h:†††††† quorum, excidit.

Anne Ariaansz. h:††††††††††††††††††††† na Dijckstal onder St. Maarten

Maartje Allerts†††††††††††† dienstm: van Pieter Huijbertsz.

Neeltje Claasz.†††††††††††† onder de banne van Schagen

Maartje Cornelisz.††††††††††††††††††† na de Wieringerwaart†††††††††††††††

 

de dood

 

Baarten Guurtjes,††††††††††††††††††††† weduwe wijlen Baart Pieters aan de St. ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Maartensbrugh.

Cornelis Maartensz. Hooft, weduwenaar, aan de westzijde van de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† grootesloot.

Maartje Laurus,††††††††††††††††††††††† weduwe wijlen Jan Gerrits Knots, op de St. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Maartenwegh bij de Belcmerwegh.

Maartje Adriaansz.,††††††††††††††††† huijsvrouw van Claas Dircksz., op de Ruijgewegh ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bij de boght, op de plaats van d' heer burgemr: ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ras.

Aagt Hermans,†††††††††††††††††††††††† weduwe wijlen Claas Adriaansz. aan de Burgerwegh.

Guurtje Gerritsz.†††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Gerrit Jansz. Waijboer in de †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ruijgewegh bij de bogt.

Jan Cornelis Petten,††††† schipper op Amsterdam, aan de St. Maartensbrugh.

Zijbrand Jansz.,††††††††††††††††††††††† kleermaker, J:M: aan de Burgerbrugh.

Jacob Claasz. Reus,††††††††††††††††† naast de kerk van de Burgebrugh.

...tje Jans,†††††††††††††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Jochem Cornelisz. aan de †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Burgerbrugh.

Adriaan Dircksz.,††††††††††††††††††††† weduwenaar aan de groote sloot bij de St. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Maartensbrugh.

Griet Cornelisz.,††††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Dirck Joosten Groed, aan de groote †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† sloot bij de St. Maartensbrugh.

Griet Ariensz.,††††††††††††† huijsvrouw van Aris Heertjes aan de Belcmerwegh †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bij de Pettemerwegh.

Pieter Luitjes,†††††††††††††† aan de Belcmerwegh.


††††††††††††††††††††††††††† Vertrokken door de dood:

 

Cornelis Claasz. Biersteker, aan de groote sloot, bij de Burgerbrugh.

Jan Lodewijcksz.,†††††††††††††††††††† timmerman Regeerend diaken in der tijd aan de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Burgerbrugh.

Cornelis Claasz.,†††††††††††††††††††††† aan de groote sloot bij de St Maartensbrugh.

Florus Stevensz.,††††††††††††††††††††† aan de Pettemerdijck, in de menniste buurt, aan ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de Belcmerwegh.

Neel Jansz.,††††††††††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Jan Lodewijcksz. aan de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Burgerbrugh.

Willem Pietersz.,†††††††††††††††††††††† aan de Pettemerwegh, cleermaker.

Maart Jacobsz.,††††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Hendrick Gerritsz., aan de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Ruijgewegh op de St. Maartenswegh

Jannetje Jans,†††††††††††††††††††††††††† huijsvrouw vanLeendert Cornelisz. aan de ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Belcmerwegh bij de boght.

Anne Jans,††††††††††††††††††††††††††††††† weduwe wijlen Dirk Ariaansz. in de kerk van de †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Burgerbrugh.

Anne Willemsz.,††††††††††††††††††††††† huijsvrouw van Paulus Jansz. aan de Ruijgewegh ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bij de St. Maartenswegh.


†††††††††††††††††††††† Lijste der Ledematen aangekoomen in de

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeinte Jesii Chriti in de Suijd-Zijp

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ten Tijde der Bedieninge van Dom:

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes van Slingerland.

 

Bij Belijdenisse.

††††††††††† 1705

 

Huijbert Jansz.,†††††††††††† doen ook gedoopt

Jan Claasz. Kuijper

Lijntie Teunis

Cornelis Dircksz. Groet

Maartie Dircks Groet

Jan Claasz. Stap

Antie Hendricks

 

Bij Attetatie

††††††††††† 1705

 

Do. Johannes van Slingerland

Annetie Eggers,††††††††††††††††††††††† van West Graftdijck

Aaft Sijvertsz.

Dirck Sijvertsz.,††††††††††††††††††††††† van Groet

 

Belijdenis 1706

 

Trijn Harcks

Jan Claasz.

Guurtie Reijers

Harmen Thomas

Maartie Dircks

Matthijs van Cleef

Claasje de Wit

Jacob Jansz.

Crelis Jansz.

Lijsbet Aldertsz

 

Attestatie 1706

 

Gerrit Blankendaal

Marijtje Blankendaal,††††††††††††††† van Alkmaar


 

Belijdenis 1707

 

Neel Huijties,††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† doen ook gedoopt

Jan Florisz.,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doen ook gedoopt

Trijn Arijens

Arijen Gerritsz.

Anne Dircks

Maartie Gerrits

Meester Michiel Smak

Maartje Deines

Marijtie van Hecken

Abraham Cornelisz.

Grietie Luijties

Anna van Cleef

 

Attestatie 1707

 

Marretie Crelis,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

 

Belijdenis 1708

 

Maartie Crelis

Crelis Pietersz.

Albert Thijsz.

Belijtie Crelis

Jannetie Hendricks

Gerret Kapelhof

Jan Arijens Wijn

Barbetie Lammerts

Neeltie Arijens

 

Attestatie 1708

 

Geert Jansz.,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Midwoud

 

Belijdenis 1709

 

Antie Sijverts

Gerret Jansz.

Trijn Claas

Trijntie Aaberts

Crelis Arijensz.

Harmen Barentsz.

Pieternella Pieters

Maarten Jansz.

Pieter Niengsz.

Antie Pieters

Hermanus Jansz.

Trijn Crelis

Lammert Jansz. Elles

Niesje Jacobs

Antie Willems

Trijntie Willems

Jantie Jacobs

 

Attestatie 1709

 

Maartie Pieters,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Starn-meer onder de Kerck van West-†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Graftdijck.

 

Belijdenis 1710

 

Pieter Arijensz. Huijsman

Neel Louris

Cornelis Jansz.

Anne Pieters

Trijn Aris

Jacob Claasz.

Aafje Pieters

Guertie Claas

Jan Dircksz.

Trijn Gerrets

Maartie Arijens

Sijbrecht Jacobs

Jan Gerretsz. Weijboer

Trijn Dircks

Maartie Crelis

Crelis Jansz.

Maartie Crelis

Arijen Jansz. Gorter

Reijer Crelisz.

Lijsbet Pieters

Sijbrand Jansz.

Risje Jans

Sijmen Reijersz.

Crelis Jansz.

Maarten Pietersz.

 

Attestatie 1710

 

Maartie Abrahams,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Heemskerck

Pieter Pietersz. Decker,††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Valckoogh

Pieter Crelisz.,††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groet

 

Belijdenisse 1711

 

Gerret Grootsand

Aaltie Alderts

Anne Pieters

Heertje Arisz.

Aafje Gerrets

Maartje Alderts

Jan Arijensz.

Ermpje Crelis

Trijn Jans

Aaltie Dircks

Maartie Dircks

Aaght Pieters

 

Attestatie 1711

 

Antie Sijmons,††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Kalverdijck

Hadewigh Cornelis,††††††††††††††††††††††††††††† van Enckhuijsen

Lijsbet Arijens,†††††††††††††††††††††††† van Haringhuijsen

Maria Schouten,†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Elburg

Trijn Arijens,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Schagen

Neeltie Pieters Wognum,††††††††††††††††††††† van Warmenhuijsen

Neeltie Arijens,†††††††††††††††††††††††† van Petten

 

Belijdenis 1712

 

Pieter Claasz. Kuijn

Crelis Garmentsz. Stuurman

Vrouwtie Jans

Pieter Louwrisz.

Maartie Pieters

Neeltie Claas

Jan Cornelis Schenck

Trijntie Jans

 

Attestatie 1712

 

Maartie Dircks,††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groet

Gerret Sijvertsz.,†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groet

Antje Arijens,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Schagen

Neeltie Arijens,†††††††††††††††††††††††† van Groet

 

Belijdenis 1713

 

Jacob Jansz.,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doen ook gedoopt

Trijntie Hendricks

Pieter Maartensz.

Meester Hendrick Molenaar

Jacobus Elias Scott

Pieter Luijtjesz.

Maartie Pieters

Aaltie Nannings

Trijn Louwris

Maartie Jans

Guertie Alberts

Arijen Gerretsz. Wit

Grietie Ijsbrands

 

Attestatie 1713

 

Maartie Jans,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

Antje Sijmons,††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Warmenhuijsen

Rebecca Sijmons,†††††††††††††††††††††††††††††††† van Oude Niedorp

 

Belijdenis 1714

 

Crelis Pietersz. Hoogschagen

Jan Jacobsz. Weijboer

Maartie Jacobs Weijboer

Anne Louris

Neel Crelis

Jan Arijensz. Schager

Jan Ijsbrandsz.

Hendrick Jansz. Schager

Jannetie Jans Brederoe

 

Attestatie 1714

 

Gerret Cornelis Backer

Trijn Jans,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Aagje Jacobs Kuijl,††††††††††††††††††††††††††††† van Schagen

Evert Pietersz.

Neeltie Harcks,††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groet

Marijtie Garmens,†††††††††††††††††††††††††††††††† van Eenigenburgh

 

Belijdenis 1715

 

Grietje Teunis

Abraham Pietersz.

Willem Pietersz.

Crelis Jacobs

Grietje Louris

Jan Albertsz. Smit

Arijen Willemsz.

Neeltie Cornelis

Doede Mentjes

Aaltie Dircks


 

Attestatie 1715

 

Johanna Schepen,†††††††††††††††††††††††††††††††† van Valckoogh

Grietje Jans,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Heer-Huijge-waard onder de kerk van ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Oterleek

Aaltie Pieters,†††††††††††††††††††††††††† van Schagen

Jan Arijensz. Jantes

Jantje Frans,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Pieter Arijensz.,††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groet

 

Belijdenis 1716

 

Anne Cornelis,††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doen ook gedoopt

Geertie Hendricks

Jacob Claas

Sijmen Reijersz.

 

Attestatie 1716

 

Pieter Cornelisz. Jongekees,††††† van Callands-oogh

Havick Gerritsz.,†††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

Cornelis Dircksz.

Guertie Pieters,†††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Maartie Pieters,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-zijp

Jan Mul

Arijaantie Jacobs,†††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

 

Belijdenis 1717

 

Pieter Claasz. van der Mand

Marritie Louwris Musch

Maartie Reijers

Antje Arijens

Cornelis Pietersz.,†††††††††††††††††††††††††††††††† doen ook gedoopt

Pieter Claasz.

Maartie Jans

Willem Jansz.

Aaltie Arijens

Crelis Jansz. Decker

Crelis Jansz. Swackman

Trijn Jans

Dirck Cornelis Gorter

Neeltie Claas

Wijbrand Jansz.

Antje Michiels

Teunis Arijensz.

Antje Arijens


Attestatie 1717

 

Ijsbrand Arentsz.,†††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Beverwijck

Jannetje Jacobs,†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Barsingerhorn

Trijntie Dircks Ruijter,†††††††††††††† van Dirckshorn

Pieter Maartensz.

Maartie Jacobs,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Cornelis Garmensz. Stuerman

Aaght Pieters,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Grietje Arijens,†††††††††††††††††††††††† van Schoorl

 

Belijdenis 1718

 

Jacob Jacobsz. Weijboer

Maartie Crelis

Crelisje Pieters

Gerrit Aldertsz. Brederoe †††††††† [deze naam is doorgekrast]

Arijaantie Pieters

Maartie Crelis

Trijntie van Veen

Vrouwtje Jans

Jan Arisz.

Claas Lourisz.

Neeltie Hendricks

Aaltie Jacobs

Louris Maartens

 

Attestatie 1718

 

Frans Pietersz. Waart

Trijntie Krijnes,†††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Aaltie Jacobs,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Groot-Schermer

Pieter Lourisz.

Maartie Pieters,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Jan Pietersz. Kuijper

Breght Jans,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

†††††††††††††††††††††††

†††††††††††

Belijdenis 1719

 

Jan Dircksz. Pethuijsen

Jan Arijensz. Hoetjes

Grietje Pieters

 

Attestatie 1719

 

Neeltie Cornelis,†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Koedijk

Aafje Louris,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Eenigenburgh

Jan Pietersz. Wognum

Maartie Jansz. Bregman,†††††††††††††††††††††† van Warmenhuijsen

Hendrick Jansz.,†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Schagen

 

Belijdenis 1720

 

Jan Lammertsz. Brommer

Gerrit Medenblick

Kenou Golis

Crelis Jansz. Glas

Willempje Willems

 

Attestatie 1720

 

Maarten Dircksz. Dubbeld

Neel Pieters,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Schagen

Jan Nanningsz.

Anne Pieters,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Reijer Cornelisz. Hengstman

Guertie Alberts,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

Cornelis Jacobsz. Geel

Maartie Pieters,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Sijbrand Hovenier,††††††††††††††††††††††††††††††† van Schoorl

 

Belijdenis 1721

 

Jan Jacobsz. van der Minde

Claas jansz. Smit

Grietje Rens,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doen ook gedoopt

Dirck Arijensz. Smit

Grietje Jans

Jan Reijndertsz.

Barber Jans

Antje Dircks

Willem Arijensz. Smit

Arijen Lourisz.

Dirckje Maartens

Jan Cornelis Vader

Baafje Reijnderts

Jan Jurriaansz.

Jannetie Arijens

Neeltie Dircks

Jan Arijensz. Wit

 

Attestatie 1721

 

Cornelis Jacobsz. Pauw

Arijaantie Hendricks Weere,†††† van Barsingerhorn

Dirck Jansz.,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van St. Maarten

Gerrit Jansz. Peetoom,††††††††††††† van Schagen

Pieter Claasz. van der Mand

 

Marritie Louris Musch,†††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Wouter van Alphen,††††††††††††††††††††††††††††† van Opheemert

Barber Gerrits,†††††††††††††††††††††††† van Petten

 

Belijdenis 1722

 

Maartie Rens,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doen ook gedoopt

Anne Claas,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doen ook gedoopt

Maartie Jansz.

Grietje Dijckmans

Maartie Maartens

Louris Jansz.

Crelis Claasz. Klock

Cornelis Pietersz.

Trijn Pieters

 

Attestatie 1722

 

Gerrit Jansz.

Maartie Pieters,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Aaltie Jelles,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

Jan Pietersz. Koomen

Trijn Jans,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van St. Maarten

 

Belijdenis 1723

 

Hendrick Cornelisz.

Geertie Jans

Pieter Willemsz.

Aafje Jans

Trijntie Jans

Dieuwer Arijens

Jetske Douwes

 

Attestatie 1723

 

Jan Cornelisz. Veen,†††††††††††††††† uijt de wieringerwaard

Jan Cornelisz. Schenck

Trijntie Jans

Jan Jansz. Nop,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uit de Noord-Zijp

Willem Sijmonsz.,†††††††††††††††††††††††††††††††† onder de Kerck van Schagen

Nicolaas van Beverwijck,†††††††††††††††††††† van Dortrecht

Gerrit Lammertsz.

Maartie Arijens,††††††††††††††††††††††††††††††††††† onder de Kerck van Groet

Neeltie Cornelis,†††††††††††††††††††††††††††††††††† van Schagen

Gerrit Jansz. Weijboer,†††††††††††† uijt de Schermeer

 


Belijdenis 1724

 

Maartie Claas

Neeltie Arijens

Jan Meijer

Crelis Reijersz.

Antje Reijers

Maartie Crelis

Dirck Cornelisz. Gelder

Engeltie Pieters

Neeltie Crelis

Dirck Pietersz.

Maartie Crelis

Aldert Pietersz. Brederoe

Maartie pieters Baartz.

Arijen Jansz. Plas

 

Attestatie 1724

 

Trijntie Arijens,†††††††††††††††††††††††† van den Eenigenburg

Antje Arijens,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Pieter Maartensz.

Maartie Jacobs,††††††††††††††††††††††††††††††††††† onder de Kerck van Schagen

Jacob Cornelisz.,††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Claas Cornelisz.,†††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

 

Belijdenis 1725

 

Neeltie Reijers

Jan Ampsinck

Maartie Hendricks Eekelboom

Guertie Pieters Brederoe

 

Attestatie 1725

 

Pieter Claasz. van der Mand

Marritie Louris Musch,†††††††††††† uit de Noord-Zijp

Cornelis Arijensz. Wortel

Guertie Hendricks,††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

Pieter Claasz.

Maartie Dircks,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-zijp

Arijen Jansz.

Aafje Gerrits,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

 

Belijdenis 1726

 

Anne Jans

Guertie Fredricks

 

Attestatie 1726

 

Maarten Arijensz.

Trijn Pieters,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van de Noord-Zijp

Guertie Cornelis,†††††††††††††††††††††††††††††††††† van St. Maarten

Wijbrand Jansz.

Anne Michiels,††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Callands-Oog

Floris Albertssz. Cronenburg, uit de Schermeer

 

Belijdenis 1727

 

Zeger Arijensz.

Anne Jans

Crelis Jansz. Backer

Maarten Gerritsz.

Claas Lammertsz. Mulder

Neeltie Claas

 

Attestatie 1727

 

Aaghtje Frans,††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Petten

Ariaantie Garmens,†††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

 

Belijdenis 1728

 

Maartie Dircks

Pietertie Pieters

Arijen Dircksz.

Ientie Jellis

Maartie Gerrits Weijboer

Jan Cornelisz. Boon

Trijn Jans

Aafje Claas Klock

Jacob Jansz. Tromp

Arijen Maartensz.

Harmen Jansz.

Neeltie Jans

Cornelis Jansz. Pelten

Neeltie Abrahams Koot

Cornelis Abrahamsz. van Sompelen

Willem Arijensz. Spaans

Crelis Arijensz. Spaans

Johannes van Slingerland J.Fil:

Aaltie Pieters Brack

 

Attestatie 1728

 

Maartie Pieters Bruijn,††††††††††††† van West-Graftdijck

Jan Mul

Ajen Jacobs,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

Arijen Jansz. Post

Anne Dircks,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Wieringerwaard

Dirck Maartensz.

Trijn Maartens,†††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

Jacob Albertsz.

Dieuwertie Jelis

Etje Jacobs,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van St. maarten

Pieter Decker

Trijntie Dircks,††††††††††††††††††††††††† van Valckoog

Jan Pietersz. Hartogh,†††††††††††††† van Koedijck

Claas Gerritsz. Leuwen

Maartie Cornelis,††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord-Zijp

 

Belijdenis 1729

 

Dirck Jans Leeuw

Trijntie Cornelis

Agatha van Slingerland Joh: Dr:

Goutje Aerjens

Lodewijck Aerjensz.

Cansije Pieters

Geertje Rens

Neeltje Jans

Pieter Jansz. Slicker

Maertije Miggiels

Garment Miggielsz. Smak

Aerjen Jansz. Gouwen

Jan Aerjensz. Bicker

Jan Sijbrandsz. Molenaer

Frans Jansz. Bosch

Pieter Klaesz. Bosch

 

Attestatie 1729

 

Jacob Pietersz. Volckers,††††††††† van Obdam

Jannetie Dircks,††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Petten

Pieter Cornelisz. Levendigh

Corn: Aerijensz. Decker

Antje Jacobs,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noort Zijp

Jan Corn: Piets,††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Barsingerhorn

 

Belijdenis 1730

 

Elemoet Maertens

Jacob Pietersz. Oudestam

Maartje Krijnen

Gerrit Jansz. Schoorl

Grietje Sijmons

Jan Aerijens Spaens

Maertje Jans

Maertje Jillis

Aerjen Jansz. Schager

 

Attestatie 1730

 

Jan Hendricksz. Twilt

Lijsbet Krijnen,†††††††††††††††††††††††† van Petten

Klaes Pietersz. Wilt

Grietje Claes,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt Calans Oog

 

Belijdenis 1731

 

Trijntje Garmens

Aldert Jansz. Buij

Jan Dircksz.

Teunis Willemsz.

Arent Klaas

Lammert Jansz.

Jacob Pietersz.

Sara Jans

Trijntje Hendriks

Rensje Gerrits

Jeltje Jellis

 

Attestatie 1731

 

Aagt Pieters,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de banne van Schagen

Adriaan Willemsz. Spaans en

Antje Gerrits,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van Oostzanen

Trijntje Pieters,†††††††††††††††††††††††† uijt de Noord Zijp

Klaas Dirksz.

Geertje Jacobs,††††††††††††††††††††††††††††††††††† uijt de Noord Zijp


†††††††††††††††††††††††††††† Lijste der Ledematen,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† die in de hervormede Gemeente van J. Christus

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aengekomen zijn, ten tijdeder bedieninge van

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Do. Theodorus Paludanus D.F. tot Predikant beroepen

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† den 16 October 1731 en bevestigt den 24 Februari 1732

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in de Zuid Zijpe

 

Bij belijdenis

††††††††††† Anno 1732

 

6 maart Willem Jansz. Brederode J.M.

20 dito Dieuwer Sipkens, huisvrouw van Gerret Aldertsz. Brederoe [naam †††††††††††††††††† van de vrouw is doorgestreept]

5 juni††† Anne Dirks, dochter van Dirk Maartensz.

††††††††††††††††††††††† Jevr. Maertje Pieters, hvr. van Gerret Jansz. Peetoom

††††††††††††††††††††††† Antje Pieters, dochter van Pieter Lourisz.

7 nov.†† Pieter Adriaensz. Spaens, j.m.

26 dito Dieuwert Jans, hvr. van Hendrik Cornelisz.

9 dec. Maerje Sijmens Grotewal, hvrouw van Korn. Klaes Bosch.

††††††††††††††††††††††† Dirk Ariensz. J.M.

12 dito Heertje Jansz. Nopper, en Guurtje Abrams. Echte lieden.

 

Bij Attestatie

††††††††††† 1732

 

††††††††††††††††††††††† Do. Theod. Paludanus, van Outshoorn

10 maart†††††††††† Aeltje Jacobs, huisvrouw van Arij Jansz. Neeff, van Koedijk

dito††††††††††††††††† Lijsbeth Jans, weduwe van Medenblik

13 april Lijsbeth Cornelisdr. de Keizer, j.d. van Koudekerk

21 maij Gijsbert Blankendaal en Neeltje Claes, echtelieden van †††††††††††† Oudkarspel.

3 sept.Dirk Jansz. Boerman en Guurtje Pieters, echtelieden van †††††††††††††††††††††† Koedijk.

5 dito†† Ijsbrand Pietersz., echtelieden van Haringkarspel.

 

Belijdenis 1733

 

9 febr.Lodewijk Ariensz.

††††††††††††††††††††††† Cornelis Pietersz. Biersteker

††††††††††††††††††††††† Jan Ariensz. Werf

12 dito Maertje Maertens dr. van Maerten Ariensz.

13 dito Jacob Ariensz.

13 juniFrans Cornelisz.

††††††††††††††††††††††† Trijntje Cornelis hvr. van Dirk Ariensz. Geus

3 sept.Trijntje Sijmens Grotewal

5 sept.Mr. Arij Kint

10 dec. ††††††††††† Pieter Arijsz. Wilt

††††††††††††††††††††††† Michiel Cornelisz.


Attestatie 1733

 

††††††††††††††††††††††† Jan Jansz. Decker, van Egmond Binnen

††††††††††††††††††††††† Trijntje Adriaens, huisvr. van Ijsbrand Smit, uit de ††††††††††††††††††† heerhuigenwaerd.

6 maert Annetje Gerrets Praelder, van Schagen.

 

Belijdenis 1734

 

.. maert Antje Jakobs

 

Attestatie 1734

 

3 maert Maertje Pieters, van Schagen.

in juni†† Jan Ariensz. Neef en Lijsbet Hendriks, echtelieden van den ††††††††††††††††† enigenburg.

††††††††††††††††††††††† Trijntje Jacobs, van Warmenhuisen.

††††††††††††††††††††††† Sijtje Cornelis, van St. maerten

in nov.Willem Pietersz. Veth en Maertje Dirks, echtelieden van Oude †††††††††††† Niedorp.

 

Belijdenis 1735

 

Abram Jansz. Jantes

Sijmen Jacobsz.

Pieter Jansz. Grotes en Antje Hendriks, echtelieden.

Kornelis Jansz. Grotes

Hendrik Gerretsz. Medenblik

Gerret Pietersz. Smit

Maartje Dirks

Gerret Adriaansz. en Trijntje Jans, echtelieden.

Cornelis Ariensz. Groenevelt

Maertje Cornelis Hoogschager

Jan Pietersz. Mul en Trijntje Willems, echtelieden.

 

Attestatie 1735

 

Jacob Arijsz., van Zuidscharwoude.

Johan Nikolaas Jacobi, van Kolombo.

Mr. Gerret de With, van Warmenhuisen.

Maria Cornelia van Loenen, nu Paludanus, van Koedijk.

 

Belijdenis 1736

 

Jacob Maijles en Aegje Klaes, echtelieden.

Maartje Cornelis Gorter

Sijmon Adriaensz.

Dirk Cornelisz.

Brechtje Cornelis

Maerje Cornelis, hvr. van Gerret de Wever.

Willem Hartendorp

Anne Jacobs

 

Attestatie 1736

 

Pieter Groenvelt, van Kalverdijk

 

Belijdenis 1737

 

Antje Willems

Lijsbet Crelis[doorgestreept]

Aegje Jans

Antje Crelis

Neeltje Crelis

 

Attestatie 1737

 

Jan van Bergen en Maertje Gerrits, echtelieden, van Bergen. [beide doorgestreept]

Arij Jansz. Hooft, van Bergen.

Cornelis Bakker en Trijntje Jans, echtelieden, van Warmenhuisen.

 

Belijdenis 1738

 

Willem Klaesz. Bosch, [doorgestreept]

Jan Jansz. Hillegonts en Willempje Willems, echtelieden.

Louris Pietersz. en Anne Jans, echtelieden.

Jan Ijfsz. Stam

Geertje Miechiels

 

Attestatie 1738

 

Jan Dirksz. Bakker, van Akersloot.

Dirk Sant en Gouke Klaes, echtelieden, van Barsingerhorn.

Nan Besselsz. Vos, van Kallantsoge.

Dieuwertje Willems, van Harinhcarspel.

Neeltje Jacobs, van Warmenhuisen.

Jozijntje Poppings, van Alkmaar.

 

Belijdenis 1739

 

Dieuwertje Jacobs

Barent Gerardus

Jan Cornelis Eerstes

Arij AriŽnsz. de Boer

Jan Cornelisz. Stuurman

Jacob Jansz. Heilo

 

Attestatie 1739

 

Maertje Jans, van Winkel.

Aeltje Pieters Hertoog, van Winkel.

Agatha Johanna van Rouveroij, nu Paludanus, van Leiden.

Hermijntje Outhof, van Amsterdam.

 

Belijdenis 1740

 

Trijntje Jans

Neelke Maertens

Jan Maertensz.

Cornelis Meijersz. Grotes

Arij Cornelisz.

Aelbert Michielsz. Smak

Dirk Pietersz.

Lambert Gerritsz.

Klaas Cornelis en Maerje Jans, echtelieden.

Lijbet Jacobs

Mies Gerretsz. Kuip en Trijntje Jacobs, echtelieden.

Pieter Garmentsz. Smit

Trijntje Klaes

 

Attestatie 1740

 

Willem Kuiper, van St. Maerten.

Albert Garms, van Petten.

 

Belijdenis 1741

 

Klaes Klaesz. Wilt

Dieuwer Klaes

Trijn Jans

Jan Lambertsz. Bakker en Maertje Jans, echtelieden.

Lena Dekkers

Maertje Cornelisdr.

Jantje Cornelisdr.

Lambert Gerritsz. Bakker

 

Attestatie 1740

 

Barent Gerardus en Jozijntje Popping, echtelieden, van Oostblokker.

Teunis Ariensz. Dikstael, uit de Huigenwaart, onder Z Scharwoude.

Trijntje Cornelis, uit de Wieringerwaert.

 

Attestatie 1742

 

Tijs Cornelisz. Borst en Maartje C: Groot, echtelieden, van Winkel.


††††††††††††††††††††††††††††† Lijst der Ledematen.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Die in de Hervormde Gemeente van J: Christus

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† aangekomen zijn, ten tijde der bedieninge van

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Do. Joannes Wilhelmus Bruijn hier in de

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zuijd Zijpe in den H: dienst bevestigt den 26 April

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1750

 

Bij belijdenis 1750

 

10 dec. Jannetje Jans van Bergen, huijsvr. van Teunis Vader. obiit

 

Bij Attestatie 1750

 

††††††††††††††††††††††† Do Joannes Wilhelmus Bruijn, van Leiden.

19 meij Jan Jacobsz. Wagen en Aafje Cornelis man zijn huijsvrouw, van †††††††††††††††††††††† St. Maarten. obiit [de mans naam doorgestreept]

 

Belijdenis 1751

 

5 maart Pieter Latenstijn, in de Zijp, van Scharwoude.

4 juni††† Trijntje Smak, in de Zijp. obiit

3 sept.Aagje Cornelis Hoogschagen, in de Zijpe overleden.

 

Attestatie 1752

 

1 meij†† Cornelis Dirksz. Kater en Neeltje Vermeij, echtelieden, van ††††††††††††††††† Heilo.obiit

††††††††††††††††††††††† Aaltje Broekweg .....Alkmaar. [alles doorgekrast]

5 juni††† Mejuffrouw Maria Benningbroek, weduwe Mooiman ..... overleden

††††††††††††††††††††††† [zin doorgestreept]

††††††††††††††††††††††† Aagje Rij..... van Alkmaar [zin doorgestreept]

 

Belijdenis 1752

 

28 febr.††††††††††† Antje Japikz Tromp, in de Zijpe.

dito††††††††††††††††† Elijsbet Rens Jongerling, in de Zijpe.

1 juni††† Maartje Stevens, huijsvrouw van Gerrit Wit, overleden.

 

Belijdenis 1753

 

31 jan.Jan Lamertz. de Groot

27 febr.††††††††††† Pieter Japiks Dekker

 

Belijdenis 1754

 

25 febr Japik Jongerling††† ............... obiit

dito††††††††††††††††† Pieter Willemsz. de Jong††† overleden

dito††††††††††††††††† Jacob Fransz. Jongerling††† obiit

dito††††††††††††††††† Jan Aldertsz. Knikker†††† overleden

dito††††††††††††††††† Cornelis Klaasz. Leuwen, van de Warmenhuisen††† overleden


Attestatie 1755

 

16 febr.††††††††††† Maarten Pauwel Bakker en Marijtje de Waal, echtelieden. [zin †††††††††††† doorgestreept]

 

Attestatie 1757

 

18 febr.††††††††††† Maartje Wijbrants, van Winckel. [zin doorgestreept]

29 sept.††††††††††† Maartje Claasz. Daalder, van Schagen.

22 meij C: A: Mul, van Schagen.obiit

21 juli†† Pieter Cornelisz. Vigilius en Maartje Jans de Groot, zijn ††††††††††††††††††††††† huijvr., uijt††††††† de Wieringerwaard. [zin doorgestreept]

5 meij†† Jan Sijmens Borsjes en Trijntje Rens zijn huijsvrouw, uijt de ††††††††††††††††† Waard, onder Zuid Scharwoude en Broek. overleden

26 aug. Jan Garmense, van St. Maarten ... [zin doorgestreept]

2 dec.†† Antje Cornelis, van Valkoog ...obiit

3 dec.†† Geertje Aris, huijsvrouw van Cornelis Petten wagenmaker, van †††††††††††† Haringkarspel.obiit [zin doorgestreept]

 

Belijdenis 1754

 

21 febr.††††††††††† Arie Jansz. Oom†††† overleden

dito †††† Guurtje Leeuwen†† obiit

dito †††† Maartje Crelisz. Dost obiit

dito††††††††††††††††† Aaltje Gerritsz., huijsvrouw van Cornelis Leeuwen

††††††††††††††††††††††† Margarita Luiten†† overleden

7 juni††† Ariaantje Abrahamsz.

22 aug. Neeltje Japiks...

 

Belijdenis 1755

 

27 febr.††††††††††† Jan Ariensz. Swaag...

dito††††††††††††††††† Arie Cornelisz., over na O Ndorp (?)

dito††††††††††††††††† Trijntje Aris

4 juni††† Neeltje Pieters...

20 aug. Emmetje Gerrits [doorgestreept]

4 maart Willem Lambertsz. Duijn

 

Attestatie 1753

 

27 aug. Jan Garmense, van de Rijp onder de banne van St. Maarten [zin †††††††††††††††††††††† doorgestreept]

october††††††††††† Maartje Jans, huijsvrouw van Arij Jansz. Vader, van Noord †††††††††††††††† Scharwoude.

4 dec.†† Geertje Aris, van Harenkarspel.

 

Attestatie 1754

 

20 meij Maartje Dirkszz., van Schagen

4 aug.†† Pieter Jonker, van Bergen. obiit

 

Attestatie 1755

 

20 aug. Emmetje gerrits, van Bergen.

††††††††††††††††††††††† Gerrit Blankendaal, van 't Zant in de NZijpe.

††††††††††††††††††††††† Aaltje Alberts, huijsvrouw van Evert Slot, van Winkel.

 

Attestatie 1756

 

7 juni††† Geertje de Groot, huijsvrouw van Jacob Jongerling, van H...... ††††††††††††† [onderste regel, staat niet geheel op de afdruk]†† overleden

 

 

Belijdenis 1756

 

3 juni††† Pieter Claasz. Muntjewerf

 

Belijdenis 1757

 

23 febr. †††††††††† Maartje Willems en

††††††††††††††††††††††† Aaltje Japiks

††††††††††††††††††††††† Sijmen Jansz. Zijdenrat en Maertje Ariens A...ans, egtelieden.

13 oct. Neeltje Rens Jongerling†† overleden

††††††††††††††††††††††† Trijntje Japiks Heinsman

††††††††††††††††††††††† Clara Coster, vertrokken.†† obiit

 

Belijdenis 1758

 

††††††††††††††††††††††† Joannis Schouten†† obiit

††††††††††††††††††††††† Maartje Glas

††††††††††††††††††††††† Jannetje Lodewijks[doorgekrast]

 

Belijdenis 1759

 

22 febr.††††††††††† Guurtje Japiks, huijsvrouw van Jan Boerdijk en deselven gedoopt †††††††††††††††††††† op gedane belijdenis.

1 maart Pieter Cornelisz. Breet†† obiit

††††††††††††††††††††††† Jannetje Pieters, huijsvrouw van bovengenoemde P. C. Breet obiit

††††††††††††††††††††††† Neeltje gerrits

††††††††††††††††††††††† Trijntje Alderts

††††††††††††††††††††††† Neeltje Crelis

††††††††††††††††††††††† Eva Gijsberts Blankendaalobiit

 

Attestatie 1756

 

15 aug. Trijntje Willems, uijt de Wieringerwaart.

25 juli†† Jan Klaas Koomen, uijt de Wieringerwaard.

 

Attestatie 1757

 

14 jan.Neeltje gerrits Gluur, van Zuijd Scharwoude. [zin doorgestreept]

20 aug. Aagje Crelisz Wognum, van Warmenhuijsen.††††††††††††††††

 

Attestatie 1758

 

30 jan.Jan Stapelkamp J.M., van Aalten, vertrokken na Aalten.

23 aug. Arriaentje Cornelis Schouten, uijt den Eenigenburg.

7 dec.†† Hendrik Ploeger, van Haringkarspel.†† obiit

Attestatie 1759

 

15 febr.††††††††††† Jan Krijnsze Spoor, van Zuijd Scharwoude. vertrokken na den †††††††††††† Stad-bo..... (?)

22 apr. Hendrik Bakker, Lijsbet Jacobs ..... Pieter kind van de Helder. ††††††††††††††††††††††† [zin doorgestreept]

25 meij Maartje Bregman, huijsvrouw van Jan Tol molenaar in de bogt van †††††††††††††††††† Warmenhuijsen.

4 juli†††† Machtild Dirks, van Schoorl. [zin doorgestreept]

12 aug. Maarten Marschalk, van Oterleek.

 

Attestatie 1760

 

5 sept.Jan Claas Cronenburgh, van St. Maarten.

20 sept.††††††††††† Jan Hendrik ....., uijt de bedijkte Schermer. [zin ††††††††††††††††††††††† doorgestreept]

 

Belijdenis 1760

 

28 febr.††††††††††† Jantje Pieres, huijsvrouw van Gerrit Slokker.

††††††††††††††††††††††† Grietje Alderts

††††††††††††††††††††††† Dieuwer Willems

11 dec. Arien Stevens....

 

Belijdenis 1761

 

2 febr.Jan Crelisz. Boerdijkobiit

††††††††††††††††††††††† Jan Jans Midlie, na Alkmaar.

††††††††††††††††††††††† Pieter Hendriksz. Kuijt

††††††††††††††††††††††† Maartje Sijmens Jonker

††††††††††††††††††††††† Maartje Louwrens Staat

††††††††††††††††††††††† Jannetje Ariens Kuijper

 

Belijdenis 1860

 

14 meij Arien Pietersz. Groenendaal

††††††††††††††††††††††† Jan Jacobsz. Dekker

††††††††††††††††††††††† Wilmpje Hendriks Molenaar

21 dito Albert Cornelis Dost

3 dec.†† Antje Laurens Staat

 

Belijdenis 1762

 

4 maart Maartje Jongerlingmenist geworden [zin doorgestreept]

††††††††††††††††††††††† Trijntje Crelis Scheltus

3 juni††† Neeltje Dirks

2 sept.Ceetje Hendriksz.

 

Belijdenis 1763

 

22 febr.††††††††††† Lijsje Jacobs

††††††††††††††††††††††† Gerrit Jansz. Wit

††††††††††††††††††††††† Gerrit Hendriksz. Smit

††††††††††††††††††††††† Maartje Jans Smit

††††††††††††††††††††††† Trijntje Jans Wagen

 

Attestatie 1760

 

9 dec. Aafje Cornelis Claver, van Valkoog

 

Attestatie 1761

 

20 febr.††††††††††† Maartje Dirks Vos, van Schagen.na Colhorn

19 meij Jan ter Leth Huestein, van Purmerend. en attestatie na ††††††††††††† Enkhuijsen.

1 meij†† Hendrik Joosten, van Oudkarspel.

26 meij Cornelis Spruijt en Aagje Kramerobiit

††††††††††††††††††††††† egtelieden va Sijbencarspel. en vertrokken naer de Berge...

 

Attestatie 1762

 

18 meij Dirk Jansz Hoetjes en Jannetje Jans, groteweg, egtelieden van

††††††††††††††††††††††† Groet.

 

Attestatie 1763

 

7 jan.††† Gozewijn van Kempen, van P..... [zin doorgestreept]

21 febr.††††††††††† Trijntje Cornelis Metschaaf (?), van Bergen.

29 nov. Jan Gerritszen Jonker, van Schoorl. na St. Maarten

6 dec.†† Willem Pietersz. Cassens, van Nieuwe Niedorp. na Koedijk

 

Attestatie 1764

 

14 meij Cornelis Cornelisz. Bakker en Marijtje van der Beets, egtelieden ††††††††††††††††††††† van Barsingerhorn. de man overleden de vrouw weder naar †††††††††††††††††††††† Barsingerhorn .

 

Attestatie 1765

 

20 jan.Sijbreg Buijkes, uijt de Wieringerwaart.

27 sept.††††††††††† Klaas Jansz Kuijper, van St. Maarten.

 

Attestatie 1766

 

2 juni††† Jan Schapenstein, van Alkmaar.

 

Belijdenis 1763

 

5 apr.†† Michiel Smak

24 augReijer Dirksz. Leeuw

1 dec.†† Maartje Jans Opperdoes

 

Belijdenis 1764

 

8 maart Grietje Gers, huijsvrouw van Jan Zwaag. obiit

dito††††††††††††††††† Dieuwertje Crelis

25 meij Cornelis Honingveld

 

Belijdenis 1765

 

28 febr.††††††††††† Antje Cornelis Zijjewel. na de Stroet onder de banne van St. ††††††††††††††† Maarten.

23 meij Jan Bakker

dito††††††††††††††††† Jan Gerritsz.

dito††††††††††††††††† Aafje Ariens Hooftobiit

 

Belijdenis 1766

 

27 febr.††††††††††† Heertje Blankert

dito††††††††††††††††† Cornelis Jansz. Stuurman

dito††††††††††††††††† Cornelis Zwaan†† na Groet

dito††††††††††††††††† Trijntje Gerrits Blauwboer

dito††††††††††††††††† Neeltje Pieters Groenveld†† na de Helder

dito††††††††††††††††† Dieuwertje Claas Rentenaer

 

Belijdnis 1767

 

29 meij Abraham Grobee

dito††††††††††††††††† Maartje Jans Eerstes†† obiit

dito††††††††††††††††† Trijntje Willems

dito††††††††††††††††† Antje Cornelis Bakker

dito††††††††††††††††† Maartje Dirks Geus

dito††††††††††††††††† Hilletje Hillegond Reiers Volkers, na .....

 

Attestatie 1766

 

8 juni††† Maarten Pietersz. Swaen en Grietje Claas Spierdijk, echtelieden †††††††††††††††††††††† van Hasepolder, kerkelijk van Petten.

16 juniJan Jansz. Hillegons, van Groet

31 aug. Jan Crelis Spierdijk, van Petten.

dito††††††††††††††††† Dieuwertje Ariens Swaag, van Petten.

18 nov. Trijnte Schenk, van Castricum.

††††††††††††††††††††††† Adriaan Stevens Bodewijn en Grietje Pieters de Jonge, ††††††††††††††††††††††† egtelieden, van Groet Hargen.

 

Attestatie 1767

 

1 febr.Gerbrand Nieuwland, van Warmenhuijsen.

29 maart†††††††††† Jacob Cornelisz. Teun en Aagje Pieters, egtelieden van †††††††††††† Noordscharwoude.

25 meij Jan Christiansz., van Sijbecarspel.

25 dec. Jannetje Claas Huijsman, van Zuijdscharwoude†† na St. Maarten

 

Attestatie 1768

 

14 meij Jacob Kaiser, van Wormerveer.na de Wieringerwaard

††††††††††††††††††††††† ..... ..... Warmenhuijsen

 

Attestatie 1769

 

30 meij Trijntje van Worcum, van den Eenigenburgh.

15 dec. Trijntje Pieters Hartendorp, van Petten.

 

Attestatie 1670

 

14 febr.††††††††††† Dieuwertje Gerrits Leeuwen, van Pettenna Wieringerwaardobiit

 

Attestatie 1771

 

16 meij Jacob Pietersz. Groenveld, van Haringcarspel.

15 aug. Maartje Cornelis Twisk, van Petten. [zin doorgestreept]

12 aug. Cornelis Hoogschagen en Aachje Nieuwenburg, van Petten, †††††††††††††††† egtelieden.

 

Belijdenis 1767

 

29 meij Neeltje Jans Wagens

dito††††††††††††††††† Geertje Jongerling††† obiit

2 sept.Hendrik Aldertsz. Brederoe

††††††††††††††††††††††† Lammert Cornelisz. Wit

 

Belijdenis 1768

 

2 febr.Cornelis Ariensz. Hooft†† na d' Helder

25 aug. Trijntje Jans Bakker

7 dec.†† Guurtje Jans

††††††††††††††††††††††† Antje Pieters de Graaff

 

Belijdenis 1769

 

1 maart Antje Tijss

dito††††††††††††††††† Cornelis Geus†† na St. Maarten

dito††††††††††††††††† Cornelis S....

dito††††††††††††††††† Pieter Blauwboerna Schagen

dito††††††††††††††††† Jantje Jans Nop:obiit

dito††††††††††††††††† Jan Grooffobiit

dito††††††††††††††††† Neeltje Ariens Vader

dito††††††††††††††††† Neeltje Eerstes†† obiit

dito††††††††††††††††† Aaltje Pieters Ijssch (?), huijsvrouw van Willem Cossen. na ††††††††††††††††† Koedijkobiit

dito††††††††††††††††† Claas Bos

dito††††††††††††††††† Neeltje Slot

7 juni††† Jacob Sijmensz. Dissel†† obiit

17 aug. Elzabeth de Carpentier, dogter van de weled. gestr. Heer ... J H †††††††††††††††††††††† de Carpentier ....., met attestatie van Alkmaar.

 

Belijdenis 1770

 

28 nov. Pieter Nomes

††††††††††††††††††††††† Michiel Smak

††††††††††††††††††††††† Arien de Geus

††††††††††††††††††††††† Willem van Heusden

††††††††††††††††††††††† Aaltje Glas

††††††††††††††††††††††† Aagje Stuurman

††††††††††††††††††††††† Dieuwertje Smit

††††††††††††††††††††††† Guurtje Smak†† na St. Maarten

28 meij Cornelis Willemsz. Goudsblomna Alkmaar

8 nov.†† Stijntje Heerkamp

 

Belijdenis 1771

1 maart Dieuwertje Dirks geus

29 aug. Grietje Dirks Broer

 

Belijdenis 1772

 

27 febr.††††††††††† Willem Klot

††††††††††††††††††††††† Grietje Smitnaer St.Maarten

††††††††††††††††††††††† Arien Groenveld

††††††††††††††††††††††† Bregje Stuurman†† obiit

23 juli†† Marijtje Jans Jongejanna de Nieuwe Sluis

 

Belijdenis 1773

 

3 maart Jan Crelisz. Smit

††††††††††††††††††††††† Arie Petten

††††††††††††††††††††††† Gijsbert Blankendaalobiit

††††††††††††††††††††††† Cornelis Zwaan

††††††††††††††††††††††† Jantje Maartens Graafzandna Groet

††††††††††††††††††††††† Jannetje Huijberts

††††††††††††††††††††††† Trijntje Jans Smit

††††††††††††††††††††††† Maartje Lammers

4 maart Jantje Jelis

5 sept.Pieter cornelisz. Brouwer en Jantje Claas Wouters, egtelieden.

 

Attestatie 1771

 

29 sept.††††††††††† Haoncie (?) Zwijhen (?) J:Man van Egmond op de Hoeff.

26 oct. Antje Smit, van Koedijk.

 

Attestatie 1772

 

16 maart†††††††††† Cornelis Jansz. Smit en Neeltje Harmsen Bakker, egtelieden, van †††††††††††††††††††† Noordscharwoude.

4 meij Cornelis Dirksz. Kat, van Groet [zin doorgestreept]

7 juni††† Hendrikje Klomp, van Schoorlnu na Amsterdam

12 juli†† Neeltje Jacobs Vader, van Haringhuijsen. [zin doorgestreept]

 

Attestatie 1773

 

4 febr.Barent van Boven, van Heiloo.

††††††††††††††††††††††† Catharina Louters, van de K.....

12 febr.††††††††††† Maartje Jans, van Koedijk.

 

Belijdenis 1774

 

3 maart Sijmen Pietersz.Groenveld

††††††††††††††††††††††† Trijntje Jans Nieuwkerk (?)na de†† ..... onder .....

††††††††††††††††††††††† Dirkje Sijmens J...ijbis[zin doorgestreept]

††††††††††††††††††††††† Aaltje Pieters Latensteijn

††††††††††††††††††††††† Grietje 't Hart

††††††††††††††††††††††† Grietje Crelis Schoenmaker [zin doorgestreept]

 

Belijdenis 1775

 

2 maart Neeltje Blankendaal

††††††††††††††††††††††† Geertje Jans Constant

††††††††††††††††††††††† Vrouwtje Blankendaal [zin doorgestreept]

††††††††††††††††††††††† Cornelis de Jager(?) [zin doorgestreept]

††††††††††††††††††††††† Jacob Jacobsz. Slot(?)

††††††††††††††††††††††† Jan Krul

††††††††††††††††††††††† Aalbert Smakobiit

1 sept.Jacob Sanegeest, schoolmeester, beroepen aan de Burgerbrugh†† †††††††††††††††††††† obiit

 

Belijdenis 1776

 

28 febr.††††††††††† Cornelis Sijmensz. Dekker

††††††††††††††††††††††† Heertje Gerritsz. Kunstnaar ..... ..... ..... ..... .....

22 aug. Jan Garmensz. Smak en Maartje Jans Zijp, egtelieden

††††††††††††††††††††††† Maartje Pieters Quantes

 

Attestatie 1773

 

25 apr. Claas Cornelis Maat, van Zuijd Scharwoude.

12 aug. Jan Arisz. Oost en Guurtje Pieters Hoogschagen, egtelieden, van ††††††††††††††††††††† Petten.

††††††††††††††††††††††† Siewert Arisz. Oost, van Petten.

16 nov. Dirk Claasz. Smit, van den Eenigenburg.

25 nov. Jacob Schagen, van Valkoog.

3 dec.†† Catharina Louters, van Alkmaar.

 

Attestatie 1774

 

30 jan.Jan Claas Kuiper en Trijntje ....., egtelieden, van Heilo. obiit †††††††††††††††† [zin doorgestreept]

29 meij Jan Cornelisz. Hooft en Lijsbeth Reijers Jager, egtelieden, van ††††††††††††† Groet of Hargen. [zin doorgestreept]

12 nov. Laurens Arts(?) Hopman en Trijntje Jans Blauwboer, egtelieden †††††††††††††††††††††† van Barsingerhorn.

 

Attestatie 1775

 

23 febr.††††††††††† Dieuwertje Ijsbrands ....., van Schagen.obiit

6juni†††† Jan Willemsz. Waagmeester en Antje Gerrits Zevenhuijsen, ††††††††††††††††† egtelieden, van Koedijk.

 


†††††††††††††††††††††† Lijste der Vertrokken Ledematen van de

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Gemeinte Jesu Christi in de Suijd Zijp,

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ten Tijde der Bedieninge van Dom:

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Johannes Van Slingerland.

 

 

Anno 1705

Door Attestatie

 

Mr. Johannes Adriaansz. Franck

Meijns Teunis, naa de Helder.

Elsje Beekhaus, naa Meurs.

Neel Pieters, naa Petten.

 

1706

 

Huijbert Jansz.

Maertie Gerrets, naa de Starn-meer onder de kerck van West-Graftdijck.

Dirck Willems en Christina Dienes, naa de Wieringerwaart

Maartie Gerrets, naa Schagen.

Susanna van Beverwijck, naa Rotterdam.

Neel Jacobs, naa Schagen.

Trijn Jans, naa Schagen.

Trijn Barents, naa Petten.

Marijtie van Hecken, naa Leijden.

 

1708

Aafje Louris, naa den Eenigenburgh.

Trijn Arijens, naa Petten.

 

1709

Gerret Kapelhof

Jannetie Hendricks, naa Amsterdam.

Gerret Blankendaal

Marijtie Blankendaal, naa Warmenhuijsen.

Jan Jansz. Weijboer

Maartie Gerrets, naa Heer Huijgenwaard, onder de kerck van Obdam.

Jan Arijensz. Wijn

Barbertie Lammerts, naa Oost-Saandam

Gerret Jansz.

Trijn Claas, naa St. Maarten.

 

1710

 

Hermanus Jansz.

Trijn Crelis, naa Bergen.

Jan Jansz. en

Claas Jansz. en

Maartie Jans, naa de Wieringerwaard.

Anna van Cleef, naa s'Gravenhage.

 

1711

 

Trijn Weijers, naa Petten.

 

 

1712

 

Maartie Dirks, naa de Helder.

Antie Sijmons, naa Warmenhuijsen.

Hadewigh Cornelis, naa Amsterdam.

Jantie Jacobs, naa St. Maarten.

Niesje Jacobs, naa Groet.

Pieter Ariensz. Huijsman en

Neel Louris, naa Kalverdijk.

Dirk Sijvertsz. en

Trijntie Willems, naa Ransdorp.

Anne Pieters, naa Valckoogh.

 

1713

Lijsbet Ariens, naa Schagen.

Maartie Jacobs, naa de Wieringerwaard.

Maartie Dircks, naa de Wieringerwaard.

 

1714

 

Trijn Arijens, naa Schagen.

Rebecca Claas, naa de Oude Niedorp.

Sijmen Claasz., naa de Noord-Zijp.

Crelis Crelis en

Maartie Pieters, naa de Noord-Zijp.

Jan Gerretsz. Weijboer en

Maartie Dircks, naa de Schermer.

 

1715

 

Crelis Gerritsz. Vlaanderen en

Antje Arijens, naa de Schermer.

Aaltie Dircks, naa de Wieringerwaard.

Johanna Schepen, naa Campen.

 

1716

 

Crelis Jacobsz., naa St. Maarten.

 

1717

 

Aaghtje Jacobs Kuijl, naa St. Maarten.

Gerrit Jansz. Weijboer, naa de Schermer.

Aaltie Pieters, naa Groet.

Jan Mul en

Arijaantie Jacobs, naa de Noord-Zijp.

Abraham Pietersz., naa Petten.

Pieter Claasz. van der Mand en

Marritie Louris Musch, naa Lisse.

Antje Siewerts, naa Schermeer.

 

1718

 

Havik Gerritsz. en

Neeltie Claas, naa Kalverdijk.

Jacob Claas en

Lijsbet Jans, naa den Eenigenburg.

Pieter Dircksz. en

Maartie Jans, naa St. Maarten.

Cornelis Cornelisz. Gorter, onder N. Niedorp.

Trijntie van Veen, naa Alkmaar.

Neeltie Harcks, naa Groet.

Crelis Jansz. en

Maartie Crelis, naa Warmenhuijsen

Hendrick Jansz., naa Schagen.

 

1719

 

Jannetie Dircks Brederoe, naa Oude Niedorp.

Aaghtie Willems, naa St. Maarten.

Arijen Gerritsz. Wit en

Grietje Ijsbrands, naa de Noord-Zijp.

Jan Crelis Hooft en

Maartie Dircks Groet, naa den Eenigenburg.

Claas Jacobsz., naa Valckoog.

 

1720

 

Maartie Crelis, naa St. Maarten.

Pieter Claas Swemmer en

Aaltie Jacobs, na Alckmaar.

Neeltie Cornelis, naa Koedijk.

Arijen Jansz. Gorter.

Trijn Jans, naa Kalverdijk.

 

1721

 

Crelis Crelisz. en

Maartie Pieters, naa de Noord-Zijp

Jan Arijensz. Hoetjes en

Grietje pieters, naa Groet.

Jan ..... .....

G..... ..... ..... [laatste regel, niet te lezen]

 

1722

 

Nicolaas van Beverwijck, naa Dortreght.

Pieter Luitjes, naa de Noord-Zijp.

Lammert Jansz. Elles, naa Valckoog

Jan Reijndertsz., naa de Noord-Zijp.

Crelis Jansz. Glas en

Willempje Willems, naa de Noord-Zijp.

 

1723

 

Frans Pietersz. Waart en

Trijntie Krijnes, naa Petten.

Crelis Pietersz. en

Trijntie Jans, naa de Noord-Zijp.

Ijsbrand Arentsz., naa de Beverwijck.

Barber Jans, naa Groet.

 

1724

 

Pieter Cornelisz. Jongkees en

Anne Crelis, naa West-Zaandam.

Geertie Jans, naa de Noord-Zijp.

Jan Kuijper en

Breghtie Jans Petten, naa de Noord-Zijp.

Neeltie Cornelis, naa de Noord-Zijp.

 

1725

 

Dirck Cornelisz. Gorter en

Neeltie Claas, naa Obdam.

Hendrick Cornelisz., naa de Noord-Zijp.

Maarten Pietersz. en

Maartie Alderts, naa de Noord-Zijp

Wijbrand Jansz. en

Antje Michiels, na Callands-Oog

Jan Meijer, naa Alckmaar.

 

1726

 

Claas Crelisz. en

Neeltie Crelis, naa de Wieringerwaard.

Jan Lammertsz. Brommer en

Breghtie Crelis, naa de Noord-Zijp.

Claas Cornelisz. en

Neeltie Pieters, naa Schagen.

Jan Arijensz. Wit, naa de Helder.

Gerrit Jansz. Hommelis en

Maartie Pieters, naa de Noord-Zijp.

 

1727

 

Wouter van Alphen en

Grietie Dijckmans, naa Vreeland

Arijen Jansz. Glas, naa de Noord-Zijp.

Jan Ampsinck, naa Arnhem.

 

1728

 

Aaght Pieters, naa Schagen.

Maartie Jans, naa Warmenhuijsen.

Jan Pietersz. Koomen en

Trijn Jans, naa de Noord-Zijp.

 

1729

 

Dirck Pietersz. en

Maartie Cornelis, naa de Noord-Zijp.

Harmen Jansz. en

Neel Jans, naa St. Maarten.

Arijen Willemsz. Boom en

Antje Gerrits Decker, naa Schermerhorn

 

1730

 

Jannetie Jacobs, naa Petten.

Garment Michielsz. Smak, naa Groot Schermer.

Pieter Claas Bosch, na Schooreldam.

Jan Ijsbrandsz. en

Anne Aerijens, na Alckmaar.

Jannetje Dircks, na Warmenhuijsen.

Jan Adriaensz. Spaens, na N: Niedorp.

 

 

 

Door de Doot.

1705

 

Arijen Jansz. Wit

 

1706

 

Arijen Crelisz.

Maartie Claas

Gerret Jochemsz.

Anne Dircks

 

1707

 

Guert Jans

Serijntie Gerrets Blanckendaal

Jannetie Alderts

Claas Willemsz. Reus

Pieter Cornelisz.

Pieter Huijbertsz.

Claesje de Wit

Leendert Cornelisz.

 

1708

 

Aris Heerties

Crelis Teunisz.

Crelis Pietersz. Kack

Neel Jans

Dirck Arijensz. Groen

Pieter Jelisz.

Maartie gerrets

Trijn Crelis

Crelis Fransz.

 

1709

 

Geert Jans

Arijen Dircksz.

Maartie Crelis

Antie Dienes

Maartie Cornelis

Pieter Jansz. Buijckjes

Jan Claas Gorter

 

1710

 

 

Hendrick Jacobsz. Cabbeljauw

Volckje Jans

 

1711

 

Antie Jans Brederoe

Trijn Dircks

Aaght Pieters

Pieter Pietersz. Decker

Trijn Dircks

Dieuwer Crelis

Maria Schouten

 

1712

 

Albert Jansz. Wagenmaacker

Jan Claas Schoorl

Gerret Fredericksz. Brederoe

Aaltie Cornelis

Maartie Pieters

Grietie Arijens

Reijer Crelis

 

1713

 

Hendrick Arijensz.

Antje Pieters

Jannetje Abrahams

Dirck Arijens

Crelis Hendricksz.

 

1714

 

Trijn Pieters

Dirck Lodewijcksz.

Louris Claasz. Kuijn

Jan Andries Smit

Dieuwer Arijens

 

1715

 

Gerret Grootsand

Risje Jans

Anne Jans

 

1716

 

Maartie Dircks

Teetje pieters

Pieter Sijmensz.

Trijn Gerrits

Matthijs van Cleef

Aaghtje Nannings

 

Pieter Hoogschagen

Maartie Claas

Dirck Jansz.

Jacob Jessias

Reijer Willemsz.

 

1717

 

Jan Dircksz. Nieuwpoort

Crelis Crelisz. Wever

Grietje Teunis

Neeltie Jacobs

Catharina Gerrits

Guert Arijens

Harmen Barentsz.

Guertie Michiels

 

1718

 

Maartie Crelis Nol

Maria Magdalena Sanders

Trijn Gerrits

Doede Mentjes

Sijbrand Jansz.

Trijn Jans

Maartie Jans

Neeltie Arijens

Crelis Jansz. Swackman

 

1719

 

Reijer Korssen

Anne Jans

Guert Jans

Crelis Garmensz.

Trijn Jans

Pieter Gerretsz.

Trijntie Dircks

Guert Crelis

Maartie Crelis

 

1720

 

Michiel Arisz. Vader

Aaght Jans Glas

Jan Claasz. Smit

Jan Reijersz. Oomke

Reijnou Jans

Jan Arijensz.

Anne Harmens

Lijsbet Cornelis

Crelis Claasz. Houtkoper

Maarten Cornelisz.

Pieter Arijensz.

Trijntie Arijens

Jan Bouwensz.

Pieter Hendricksz.

Ijff Cornelisz.

Jantje Frans

Gerrit Jansz. Ekelboom

 

1721

 

Trijn Pieters

Jan Pietersz. Wognum

Maartie Pieters

Maartie Gerrits

Jan Arijensz. Geuwes

Aaft Siewertsz. Kamperboer

Teunis Arijensz. Klimop

 

1722

 

Jannetie Jans

Maartie Pieters

Gerrit Maartensz.

Antje Dircks

Neeltie Pieters Wognum

 

1723

 

Pieter Jansz. Struijf

Trijntie Arijens

Griet Jans

Trijn Dircks

Crelis Jansz. Michielsz.

Gerrit Jansz. Weijboer

 

1724

 

Aaf Jans

Albert Jansz.

Dienes Cornelisz.

Trijntie Arijens

Cornelis Willemsz. van der Moolen

 

1725

 

Aaght Swackmans

Barber Gerrits

Maart Jacobs Weijboer

Nicolaas van Beverwijck

Aaltie Cornelis

Louris Maartens

Grietie Cornelis

 

1726

 

Jacob Jansz. Bergen

Maartie Lodewijcks

Albert Thijssen

Dirck Joosten Groet

 

1727

 

Cornelis Jansz. Eerstes [ 3 januari 1727 geeft Hendrik Jansz. Lek zijn ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† overlijden aan, aan de Grotesloot ]

Maart Jans Tuijn

Guertie Cornelis

Trijn Jans Backer

Gerrit Backer

 

1728

 

Gerrit Medenblick

Jacob Jansz. Weijboer

Willem Jansz. Admiraal

Pieter Baartsz.

Reijndert Jansz. Groen

Claas Lammertsz.

Maartie Arijens

Claas Baartsz.

Jan Jansz. Nol

Ajen Jacobs

Claas Cornelisz. Kuijper

Maarten Jansz. Nol

Neel Huijtjes

 

1729

 

Jacob Jansz. Wagen

Jan Arijensz. Schager

Lijsbet Pieters

Cornelis Pietersz. Kack

Maartie Pieters

Trijn Pieters

 

1730

 

Pieter Gerritsz. Muijsevanger

Guurtje Reijers

Dieuwer Adriaans Duijn

Sijmen Jansz. Grootewal

 

Adriaantje Pieters

Dirkje Maartens

Pieter Pietersz. Kak

 

1731

 

Jan Abrahamsz. Wagen

Sijmon Reijersz.

Jan Adriaansz. Bicker

Jan Aalbertsz. Smit

Reijer Cornelisz. Heijnstman

Do. Johannes va Slingerland

Maartje Jacobs Weijboer

Adriaan Jansz. Gouwens

Klaas Lammertsz. Brommer

Trijn Adriaans

Jan Jacobsz. Weijboer

Cornelis Jansz. Bos

Klaas Pietersz. Bos

 

1732

 

Cornelis Dirksz. Metselaar

Pieter Tijssz. Brak

Baafje Reijnderts

Dirk Pietersz.

 

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ten tijde der Bedieninge van Do. Theod. Paludanus R.F.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zijn vertrokken

 

 

Door Attestatie

 

Anno 1732

 

Annetje Eggers, wed. van Do. Slingerland, naer Schermerhorn, attest in dato 26 maert.

Jan Jacobsz. Mul, na Wieringerwaert, den 30 april.

Jacob Pietersz. Volkers, na Petten, den 25 maij.

Jan Hendriksz. Twilt en

Lijsbet Crijnen, na Petten, den 27 maij.

Trijn Jans, huijsvr. van Dirk Cornelisz. Bestert, na Haringcarspel, den 11 junij.

Zegert Arijens en Anne Jans, echtelieden, na Schagen, den 29 augustus.

Pieter Adriaensz. Spaen, na Delfshaven, den 10 nov.1732

Cornelis Arijens, na Schagen, de 4 dec. 1732

 

1733

 

Arent Pietersz. en Anne Klaes, echtelieden, na Groet, den 14 sept. 1733

 

1734

 

Ijsbrand Pietersz. Smit en

Trijntje Adriaens Braek, echtelieden, naer Hoogwoudt.

Jan Cornelis Boon, naer Barsingerhorn.

Arij Willemsz. Spaens en

Antje Gers, echtelieden, naer Hippol Hoef op Wieringen.

Sijtje Cornelis, naer St. Maerten.

 

1735

 

Pieter Maertensz., naer Koedijk.

 

1736

 

Lijsbet Cornelis de Keijzer, naer Haringhuijsen.

Trijntje Dirks, naer Schagen.

 

1737

 

Jacob Blom, Naer Alkmaar.

Kornelis Adriaensz. Spaens, naer Wieringen

Dirk Jansz. Suffen en

Guurtje Pieters, echtelieden, naer de Helder.

Johan Nicolaes Jacobi, naer Petten.

 

1738

 

Gerret AriŽnsz. en

Trijn Jans, echtelieden, naer Schagen.

Anne Jacobs, na Barsingerhorn.

1739

 

Trijntje Willems, naer Pette.

Gerret Pieters Smit en

Maertje Pieters, echtelieden, naer Zijdewint.

Jan Dirksz. Bakker, naer St. Pancras.

Jan Ijfsz. Stam en

Maartje Dirks, echtelieden, naer Groet en Kamp.

Barent Gerardus en Jezijntje Poppinks, echtelieden, naer Oost en West Blokker.

Aaltje Pieters Hertoog, naer Koedijk.

 

1740

Dieuwertje Jacobs, na St. Maarten.

 

1741

 

Sijmon Adriaensz. Groot, na Warmenhuijsen.

Albert Garms, na Petten.

Nan Besselsz. Vos, na Kalantsoge. Neelke Maertens, na Barsingerhorn.

Lena Dekkers, na Leiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Door den Doot

 

1732

 

Trijntje Pieters, huijsvrouw van Cornelis Pietersz. Sruijf, de 19 maert overleden.

Cornelis Jans Stapper

Jantje Teunis, hvrouw van Arij Siemensz.

Trijn Jans, wed. van Dirk pietersz.

Neeltje Pieters, hvr. van Sijbrand Hovenier

Pieter Klaesz. Kuijn

Anne Arijens hvr. van Pieter Sijmensz. Bicker.

 

1733

 

Neeltje Pieters, hvr. van Meester Dirk Dubbelt.

 

1734

 

Arij Sijmensz. Metselaer

Kornelis Klaesz. Bosch

Jan Jansz. Dekker

Pieter Dekker

Guurtje Pieters hvr. van Teunis Watervis

Lijsbeth Hendriks, hvr. van Jan Adr. Neeff

 

1735

 

Aegt Pieters, wed.

Hendrik Gerretsz.

Klaes Corn. Dekker

Vrouwtje Jans, hvr. van Jakob Jans Tromp

Anna Catharina Renoy, hvr. van Jakob Blom

Maertje Abrams, hvr. van Corn. Gorter

Geertje Hendriks, hvr. van Louris Jans

 

1736

Jan Adriaensz. Brederode

Maertje Klaes, hvr. van Corn. Petten

Jan Klaesz. Kuiper

Neel AriŽns Glas

Willem Adriaensz. Smit

Pieter Symensz. Bikker

Jan van Balen

Maria Cornelia van Loenen, hvr. van Do. Paludanus

Maertje Houtkoper

Neeltje Hendriks

Dirk Boot, Dirk Jansz. Boereman

Neeltje Klaes Zwart, hvr. van Sijmon Jonker

Pieter Levendig

Jan Pietersz. Mul

Trijn Louris, hvr. van Jan Piets

Lijsbet Jans

Sara Jans

Trijntje Pieters, hvr. van Lammert Jansz. Blaeuw

Karsje Pieters, hvr. van Lodewijk AriŽnsz.

Annetje Gerrits Praelder, hvr. van Cornelis Pietersz. Biersteker

Aegje Klaes, hvr. van Jacob Maijles

Maertje AriŽns

 

1738

 

Guurtje Aelberts,hvr. van Jan Jansz. Jongejan

Mr. Michiel Smak

Neeltje Reijers. hvr. van Jan Grave

Anne Michiels, hvr. van Wijbrand Jansz.

Abraham Cornelisz. Koot

Rensje Gerrets, hvr. van Mr Adr. Kint

Kenoutje Golis

Maertje Cornelis, hvr. van Arij Garmensz.

Dirk Klaes Kat

Cornelis Bakker

Guurtje Fredriks, hvr. van Jacob AriŽns

Lijsbet Cornelis, hvr. van Paulus Takhouwer

 

1739

Jakob AriŽns

Trijn Maertens, hvr. van Dirk Maertensz.

Neeltje Jacobs

Cornelis Reijersz.

Grietje Symons, hvr. van Gerrit Jansz.

Maertje Simons, hvr. van Pieter Groenveld.

Jakob Cornelisz. Zilver.

 

1740

 

Trijn Jans, wed. Dirk Boot.

Maertje Cornelis, hvr. van Klaes Leeuwen.

Klaes de Wilt

Pieter Jansz. Grotes

Dieuwert Reijers, hvr. van Corn. Dirksz. groet.

Antje Cornelis, hvr. van Mr. Garment Smak

Guurtje Pieters, hvr. van Nan Besselsz. Vos.

Guurtje Abrahams, hvr. van Heertje Nopper.

 

1741

 

Klaes Jansz. Smit

Meijnsje Ariens, hvr. van Willem Pietersz.

Jacob AriŽnsz.

Goutje AriŽns, hvr. van Lodewijk Jansz.

Trijn Jans, wed. van Abraham Koot.

Hermijntje Outhof

Aaltje Jelles

Dirk Geus

 

1742

 

Grietje Klok, wed. van Klaes Klok

Trijntje Jans, hvr. van Willem Kuiper.

 


 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ten tijde der Bedieninge van Do. Joannes Wilhelmus

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bruijn Zijn vertrokken

 

Door den Doodt

1750

 

Pieter Jansz. Valkoog

Gerrit Camperboer

Jan Jacobse Wagen

De huijsvrou van Gijsbert Blankendaal, en de man saers (?)

Trijn Jelis

Claas Simonse Klaver en huijsvrouw, namelijk Dieuwer Jans.

Aaltje Reijers, de huijsvrouw van Cees Dekker.

Jannetje Glas

Jan Garmense

 

Door Attestatie

Anno 1750

 

Hillegond Hendriks, huijsvrouw van J: Menist, na St. Maarten.

Thijs Borst en Maartje Cornelis, egtelieden, na Eerswoud.

Aartje Rijns, na Almaer.

Neeltje Arjens, na Bergen.

Aaltje Beekwegh, na Alkmaar.

Floris Albertsz. Cronenburg, na de Beemster.

Maarten Pauwel Bakker en Marijtje de Waal, egtelieden, vertrokken na de stad Alkmaar.

Maartje Wijbrands, na Winkel.

Maria Bennigbroek, na Medenblikobiit

Jan Teunis de Groot, na Uijtgeest.

..... ..... ..... na groet [laatste regel, niet te lezen]

 

1753

 

Trijntje Cornelis, huijsvrouw van Floris Aelberts Cronenburg, na de Beemster.

Jan Dirksz. Brouwer en Lijsbet Cornelis, egtelieden, na Warmenhuijsen.

 

1754

 

Aagje Cornelis Hoogschagen, na Hasepolder, kerkelijk onder Petten.

Jacob de Geus en Hilletje Crelis Tol, egtelieden, na St. Maarten.

Pieter Cornelis Vigilius en Maartje Jans de Groot, na St. Maarten.

Lijsbet Janse, na Calverdijk.

 

1755

 

Gerrit Aldertsz. Brederoe en Dieuwertje Sijmens, egtelieden, na de Bergermeer onder Bergen.

Grietje Joolings, na de Beemster.

Aaltje Alberts, huijsvr. van Rens Slik, na Winkel.

Joanes Schouten [doorgehaald]

Maartje Claas [doorgehaald]

Jannetje Lodewijksz. [doorgehaald]

Jannetje Janse

 

1758

 

Clara Coster

Annetje Cornelis Sch.... [doorgehaald]

 

1759

 

Pieter Claas Wilt, na Heilo.

 

1760

Trijntje Vader, na St. maarten.

Trijntje Willems, na St. maarten.

Maartje Dirks Vos, na Schagen. [doorgehaald]

 

1761

 

30 nov.,††††††††††† Jannetje Lodewijks Vertrokken, na de Wieringerwaart.

22 dec.,††††††††††† Magteld Dirks, na Camp.

††††††††††††††††††††††† Pieter Kint, na Rotterdam.

29 dec.,††††††††††† Jan Hendrik Detering, na Egmond Binnen.

1762

 

26 april,††††††††††† Hendrik Bakker en Lijbet Jacobs, egtelieden, na de Helder en ††††††††††††† Huijsduijnen.

12 aug.,††††††††††† Jan ter Leth Huesten, na Enkhuijsen.

1 dec.,Gosewijn van Kempenen Lijsje Jacobs, egtelieden, naer Alkmaar.

 

1765

 

9 dec.,Jan Pietersz. Bakker en Neeltje Jacobs Vader, na Haringhuijsen.

 

1766

 

11 meij, †††††††††† Jan Crijnsz. Spoor, na Opperdoes.

dito†††† Neeltje Dirks, na Callantsoog.

16 juni, ††††††††††† Antje Cornelis Sinjewel, na de Stroet. onder de banne van St. ††††††††††††† Maarten.

 

1767

 

3 meij,Jan Schapestein, na Alkmaar.

 

1771

 

22 sept.††††††††††† Dirk Jansz. Hoetjes en Jantje Jans Groteweg, na Wimmenum(?) †††††††††††††††††††††† onder de banne van Bergen.

21 oct.,††††††††††† Pieter Latestijn en Antje Japiks, egtelieden, na Schoorldam.

4 nov.,Jacob Kaizer, nae de Zuijdschermer

 

1772

 

30 aug.,††††††††††† Grietje Jans Smit, nae St. Maarten.

††††††††††††††††††††††† Harmen Zuijsen(?), na Velsen.

 

1773

 

10 april,††††††††††† Hendrikje Klomp, nae Amsterdam,

 

1774

 

1 meij,Arien Stevense Bodewijn, en Grietje Pieters de Jong, egtelieden, ††††††††††††††††††††† naer Zijdewind onder de banne van Oude niedorp.

16 meij,††††††††††† Cornelis Willemsz. Goudsblom en Hillegond Reijers Volkers, †††††††††††††† egtelieden, naer Alkmaar.

22 meij,††††††††††† Guurtje Smak, na St. Maarten.

 

1775

 

21 meij,††††††††††† Neeltje Jacobs Vader, na Haringhuijsen.

29 juli,Willem Klaasz. Bos en Lijsbet Heertjes van der Oort, egtelieden, †††††††††††††††††††† na St. Maarten.

6 aug.,Cornelis Dirksz. Veere, na Petten.

††††††††††††††††††††††† Claas Sijmensz. Jonker, na Schoorl.

††††††††††††††††††††††† Dieuwertje Ijsbrands Smit, na Haringkarspel en Dirkshorn.

 

1776

 

5 meij,Jan Cornelisz. Hooft en Lijsbet Reijers de Jager, egtelieden, †††††††††††††††† naar Schagen.

19 meij,††††††††††† Cornelis de Jong en Marijtje Jans Jongejan, egtelieden,naar de †††††††††††† Nieuwe Slijs onder de banne van de Wieringerwaard.

2 junij,Dirkje Sijmens Strijbes(?), naar de Wieringerwaard.

15 junij,††††††††††† Vrouwtje Blankendaal, naar Schagen.

 

 

 

1778

 

††††††††††††††††††††††† Barent van Boven en Catharine Loutes, egtelieden, naer Alkmaar.

29 maart,††††††††† Claas Sijmonsz. Jonker, naar Schoorl.

27 april,††††††††††† Jan Claas Kuijper en Trijntje Willems, egtelieden, naar St. ††††††††††††††††††† Maarten.

20 meij,††††††††††† Jan Gerritsz. Jonker, naar St. Maarten.

 

 

1779

 

21 maart,††††††††† Cornelis Jacobsz. Wijn en Grietje Cornelis Schoenmaker, naar St. ††††††††††††††††††† Maarten.

13 junij,††††††††††† Cornelis Sijmonsz. Dekker en Neeltje Gerrits Kunst(?), naar ††††††††††††††† Langedijk.

18 oct.,††††††††††† Yda van der Steen, naar Alkmaar.

 

1780

 

27 febr.,†††††††††† Aaltje Ariens Vader, naar Winkel.

19 nov.,††††††††††† Gerred Wichrink(?), naar Heiloo.

19 nov.,††††††††††† Dirk Lelij en Maertje Cornelis Twisk, egtelieden, na †††††††††††††††† Driehuijsen.

 

1781

 

14 jan., Claas Kuijper, na St. Maarten.†† obiit

20 meij, †††††††††† Maria van der Beets, naar Barsingerhorn.

1 julij,†† Jan Midlie en Trijntje Jans Bergen, naar Alkmaar.

15 julij, Pieter Gerritsz. Blauwboer, naar Schagen.

19 nov.,††††††††††† Willem Cossen en Aaltje Pieters Geisch(?), egtelieden, naar ††††††††††††††††† Koedijk.

 

1782

 

††††††††††††††††††††††† Arriaantje Sijmons Strijbes, naer Noordscharwoude.

 

1783

 

14 febr.,†††††††††† Grietje Jans Oort, na St. Maarten.

22 april,††††††††††† Cornelis de Geus, naar St. Maarten.

dito††††††††††††††††† Joannis Zwaan en Grietje Pieters, egtelieden, naar Groet en ††††††††††††††††† Kamp.

29 junij,††††††††††† Guurtje Pieters Hoogschagen, naar Petten.

31 aug.,††††††††††† Maartje Pieters Slikker, naar Schagen.

 

1784

 

30 meij,††††††††††† Neeltje Dirks, nae Petten.

18 julij, Dirkje Dirks de Vries, na Schoorl.

 

1785

 

17 julij, Neeltje Jans Kuijper, na Callantsooge.

 

1786

 

4 junij,Jannetje Maartens Graafzand, na Groet.

 

1787

 

22 jan., Maatje Jans Bost, na Oudcarspel .....

††††††††††††††††††††††† ..... ..... ..... [onderste regel, niet te lezen]

10 april,††††††††††† Wouter de Groot, na de bedijkte Schermer.

 

1788

 

30 meij,††††††††††† Cornelis Molenaar en Grietje Oost, egtelieden, na Schagen.

21 julij, Jacob Tromp en Maartje Engels Parelberg, egtelieden, na †††††††††††††††††††† Warmenhuijsen.

19 oct.,††††††††††† Pieter Beets, na Bergen.

 

1789

 

11 febr.,†††††††††† Pieter Ariens Schotvanger, na Groet en Kamp.

27 april,††††††††††† Cornelis Verwer, na den Helder op de Schoten.

dito††††††††††††††††† Aagje Cornelis Verwer, op de Schoten onder de banne van den †††††††††††††††††††††† Helder.

12 meij,††††††††††† Frans Claasz. Slager, na Oud Carspel.

4 junij,Jacob Cornelis Hillegons, na de Wieringerwaard

 

1790

 

6 junij,Trijntje Jans Nieuwkerk, na de Schagerwaard onder Haringcarspel.

23 junij,††††††††††† Aris Huijbers en Trijntje Dirks, egtelieden, naar St. Maarten.

 

 

1791

 

20 jan., Marijtje Jansen, na Alkmaar.

25 junij,††††††††††† Cornelis Pronk, na de Eenigenburgh.

2 oct.,Cornelis Ariens Hoofd en Neeltje Pieters Groenveld, ††††††††††††††† egtelieden, †††††††††††††††††† na den Helder.

 

 

 

Belijdenis 1777

 

24 febr.,†††††††††† Cornelis Vries

††††††††††††††††††††††† Antje Sijmens Dalenbergh

††††††††††††††††††††††† Joanna Catharina Grambergh

††††††††††††††††††††††† Maarten Klerk

26 febr.,†††††††††† Cornelis Pietersz. Brouwer

17 april,††††††††††† Claas Sijmonsz. Jonker

 

Belijdenis 1778

 

2 jan.,†† Hendrik Schouten

20 febr.,†††††††††† Aagje Ariens Geuse en

††††††††††††††††††††††† Gerrit Delver, egtelieden.

††††††††††††††††††††††† Dirkje Dirks de Vriesna Schoorl

††††††††††††††††††††††† Trijntje Olfs Korn. en

††††††††††††††††††††††† Japick Jansz. Munter, egtelieden.

††††††††††††††††††††††† Aaltje Ariens Vader†† na Winkel

††††††††††††††††††††††† Maartje Siemens Dekker

††††††††††††††††††††††† Jantje Olfs Korn.††† naar Broek

††††††††††††††††††††††† Antje Groenveld

3 sept., Jacob Gerritsz. Blankendaal

26 nov.,††††††††††† Maartje Pieters Slikker†† naar Schagen†† obiit

 

Belijdenis 1779

 

26 febr.,†††††††††† Arien Gerritsz. Wit en

††††††††††††††††††††††† Maartje Jans Constant, egtelieden.

††††††††††††††††††††††† Pieter Claasz. van Twuveren(?)

††††††††††††††††††††††† Frans Claasz. Ploeger en†††††††††† na Oud Carspel

††††††††††††††††††††††† Neeltje Dirks Broer, egtelieden.†† obiit

††††††††††††††††††††††† Antje Jans Petten

††††††††††††††††††††††† Jacob Jansz. Bakker en

††††††††††††††††††††††† Grietje Cornelis Jongejan, egtelieden, welke vrouw door den ††††††††††††††† H:doop onze kerk is ingelijft.

††††††††††††††††††††††† Jan Huijbers

††††††††††††††††††††††† Jacob Blankert

††††††††††††††††††††††† Claas Pietersz. de Jong

††††††††††††††††††††††† Cornelis Jacobsz. Wijn

6 maart,††††††††††† Willem 't Hart

18 oct.,††††††††††† Yda van der Steen††† na Alkmaar.††††††††††††††††††††

 

1780

 

23 febr.,†††††††††† Grietje Pieters, huijsvrouw van Cornelis Zwaan†† ††na Groet

††††††††††††††††††††††† Aagje Klaas Kome, huisvrouw van Cornelis Stuurman†† obiit

††††††††††††††††††††††† Ariaantje Maartens Boer, huijsvrouw van Abraham Grobee.

††††††††††††††††††††††† Jantje Pieters, huijsvrouw van Aldert Brederoe.

††††††††††††††††††††††† Maartje Cornelis Hagenaar, huijsvrouw van Lammert Jansz. Bakker.

††††††††††††††††††††††† Aafje Jongerling, huijsvrouw van Cornelis Teun....†† obiit

††††††††††††††††††††††† Cornelis Teun

††††††††††††††††††††††† Dirk Lelij

††††††††††††††††††††††† Jan Lammertsz. Brouwer

††††††††††††††††††††††† Lammert Jansz. Bakker

25 febr.††††††††††† Maartje Pieters Blaauw

 

1781

 

2 maart,††††††††††† Rens Jongerlingh

††††††††††††††††††††††† Antje Pieters S...euwers

††††††††††††††††††††††† A...en Gerritsz. Molenaar

1 junij,Cornelis Langedijk

30 aug.,††††††††††† Lijsje Kreup, is van de Roomschen Religie geweest, en is †††††††††††††††††††† overgegaan tot de ware Hervormde Kerke.

 

1782

 

1 maart,††††††††††† Hilletje Pieters Brouwer

††††††††††††††††††††††† Hermanus Schoender, uijt de Luthersche gemeente

††††††††††††††††††††††† Trijntje Dirks†† na St. Maarten

††††††††††††††††††††††† Neeltje Dirks†† nae Petten

††††††††††††††††††††††† Grietje Jans van der Oort

††††††††††††††††††††††† Ariens Geel

†††††††††††††††††††††† Claas Hoogschagen

††††††††††††††††††††††† Antje Claas Delver

††††††††††††††††††††††† Aris Huijbers†† na St. Maarten en Trijntje Dirks, egtelieden.

††††††††††††††††††††††† Luitje Boots

4 junij,Neeltje Lammers Knuijff

 

1783

 

19 febr.,†††††††††† Jacob Schreuder, uit de Luthersche gemeente overgegaan in de ††††††††††††††††††††††† hervormde gemeente door belijdenis.

26 febr.,†††††††††† Maartje Jans Ruisch

††††††††††††††††††††††† Neeltje Jans Ruisch

††††††††††††††††††††††† Geertje Pieters Fleujes

††††††††††††††††††††††† Neeltje Jans Kuiper†† na Callantsooge

††††††††††††††††††††††† Sijtje Alders D....man

††††††††††††††††††††††† Guurtje Pieters Rens

††††††††††††††††††††††† Jantje Claas de Wit

††††††††††††††††††††††† Grietje Sijmen Dekker

††††††††††††††††††††††† Japik Delver

††††††††††††††††††††††† Jan Teun

 

1784

 

3 maart,††††††††††† Jan Ariensz. Hoofd††† obiit

††††††††††††††††††††††† Dirk Cornelisz. Kooij

††††††††††††††††††††††† Cornelis Ariensz. Dekker

††††††††††††††††††††††† Aafje Laurens Bestevaar

††††††††††††††††††††††† Claas Jansz. Brederoe

††††††††††††††††††††††† Trijntje Pieters Blaauw

††††††††††††††††††††††† Neeltje Jans Schorel

††††††††††††††††††††††† Maritje Jans Rooijtjes

††††††††††††††††††††††† Cornelis Smid

 

1785

 

19 jan., Trijntje Abrahams Nottelman

16 febr.,†††††††††† Jan Ariens Opperdoes

††††††††††††††††††††††† Antje Harks Volkerts

††††††††††††††††††††††† Maartje Pieters Hooft

††††††††††††††††††††††† Lijsbet Claas Delver

††††††††††††††††††††††† Trijntje Pieters Siewerts

††††††††††††††††††††††† Guurtje Reijers Landman

††††††††††††††††††††††† Jan Claas Delver

††††††††††††††††††††††† Cornelis Cornelis Smit

24 febr.,†††††††††† Barber Cornelis Claver

 

1786

 

22 febr.,†††††††††† Arien Noorden

††††††††††††††††††††††† Jacob Nieuwekerk

††††††††††††††††††††††† Maartje Schouten

††††††††††††††††††††††† Guurtje Nieuwkerk

††††††††††††††††††††††† Aldert Brederoe

††††††††††††††††††††††† Gerrit Bouwens

††††††††††††††††††††††† Cornelis Leeuwen

††††††††††††††††††††††† Grietje Bijpost

††††††††††††††††††††††† Jan Klerk

††††††††††††††††††††††† Cornelis Midlie

10 meij,††††††††††† Pieter Jansz. Elle, zijnde van Mennonite afkomst, en gedoopt den †††††††††††††††††††† 5 junij op gedane belijdenis.

 

1787

 

24 febr.,†††††††††† Jan Gerritsz. Jongejan, zijnde van Mennonite afkomst, en gedoopt ††††††††††††††††††† den 25 februarij op gedane belijdenis.

28 febr.,†††††††††† Jacob Gerritsz. Gluur

††††††††††††††††††††††† Jan Jacobsz. Lodder

††††††††††††††††††††††† Pieter Claas Ploeger

 

1788

 

17 jan., Trijntje Reijers van Cronenburg, huijsvrouw van Sijmen Dekker.

28 febr.,†††††††††† Jantje Gerrits Lagedijk

††††††††††††††††††††††† Pieter Ariens Schotvanger†† na Groet

††††††††††††††††††††††† Sijmen Jansz. Dekker†† na Schagen

††††††††††††††††††††††† Trijntje Claas de Groot

††††††††††††††††††††††† Martje Cornelis Kleur(?)††† na Petten

††††††††††††††††††††††† Aegje Pieters Tol

††††††††††††††††††††††† Maria Jacobs Tromp

††††††††††††††††††††††† V...tje Ari.... Dekker†† na Schagen

††††††††††††††††††††††† Sijmen Japiks Dissel

††††††††††††††††††††††† Pieter Jacobsz. Jongerlingna Zijdewint

††††††††††††††††††††††† Jan Laurisse Bestevaar

††††††††††††††††††††††† Arien Jansz. Koorn

 

1789

 

26 febr.,†††††††††† Pieter Schorel

††††††††††††††††††††††† Cornelis van Twuijveren

††††††††††††††††††††††† Arien Schager

††††††††††††††††††††††† Reijer Goudsblom

††††††††††††††††††††††† Pieter Hooglandna de ..... St. Maartenna Haring Carspel

††††††††††††††††††††††† Dirk Siewers

††††††††††††††††††††††† Neeltje Dissel†† na Zijdewint

††††††††††††††††††††††† Immetje Nieuwenburgh

††††††††††††††††††††††† Grietje Brak

††††††††††††††††††††††† Neeltje Lammerts Schagen

††††††††††††††††††††††† Maartje Cornelis Mul

††††††††††††††††††††††† Antje Tol

††††††††††††††††††††††† Antje Hillegon

††††††††††††††††††††††† Maartje Jans Cronenburgh

††††††††††††††††††††††† Aaltje Cnelis ...urver

††††††††††††††††††††††† Neeltje Claas Conijnenburgh

††††††††††††††††††††††† Jan Jacobsz. van der Oort

 

1790

 

3 maart,††††††††††† Aldert Hendriksz. Brederoe

††††††††††††††††††††††† Japik Cornelis Kuiper

††††††††††††††††††††††† Jan ter Hofstede†† na Alkmaar

††††††††††††††††††††††† Willem Jansz. Wagenmeester

††††††††††††††††††††††† Maartje Gerrits Groot††††††††††††††

††††††††††††††††††††††† Lijsbet Japiks Gluur†† na Winkel 1795

7 meij,Jantje Lammers Wit

††††††††††††††††††††††† Grietje Lammers Kruijf

 

1791

 

23 febr.,†††††††††† Maartje Smak

††††††††††††††††††††††† Jantje Peetoom

††††††††††††††††††††††† Jan Smak

††††††††††††††††††††††† Gerrit van Twuijveren

††††††††††††††††††††††† Cornelis Claasz. Brouwer

††††††††††††††††††††††† Jan Smit

††††††††††††††††††††††† Geertje Garmens Pauw

††††††††††††††††††††††† Geertje Hoogwater

††††††††††††††††††††††† Antje Mul†† na St. Maarten

††††††††††††††††††††††† Antje Cornelis Hoogschagen

††††††††††††††††††††††† Antje Cornelis Hoofd

 

1792

 

15 febr.,†††††††††† Neeltje Ariens Doorn, van mennoniten afkomst is overgekomen tot †††††††††††††††††† onze kerk door belijdenis en op gedane belijdenis in onze kerk †††††††††††††††††††† gedoopt de 19 februarij 1792.

22 febr.,†††††††††† Jan Jacobsz. de Haas

††††††††††††††††††††††† Cornelis Gerbrandsz. Nieuwland

††††††††††††††††††††††† Heertje Molenberg

††††††††††††††††††††††† Claas Maartensz. Zwaan

††††††††††††††††††††††† Maartje Jans Spierdijk

††††††††††††††††††††††† Grietje Jans Spierdijk

††††††††††††††††††††††† Neeltje Jonker

7 junij,Cornelis Gerritsz. wit

 

1793

 

7 maart,††††††††††† Jan gerritsz. Wit

Gerrid Jansz. Komen

††††††††††††††††††††††† Antje Lammers Wit

††††††††††††††††††††††† Neeltje Claas Wit

Ledematen zoo door belijdenis en attestatie een getal van 269

10 aug.,††††††††††† Joan Anthonij Bruijn

29 nov.,††††††††††† Neeltje Pieters Luit

††††††††††††††††††††††† Maartje Albers Claver

††††††††††††††††††††††† Neeltje Jans Bruigom

 

†††††††††††††††††††††††

 

 

 

 

Aangekomen met Attestatie 1776

 

11 febr.,†††††††††† Ariaantje Sijmons Strijbes, van Haringcarspel.†† naar Noord †††††††††††††††† Scharwoude

27 april,††††††††††† Antje Pieters Bregman, van Warmenhuijsen.

 

1777

 

9 febr., Neeltie Adriaans Mooij, uijt Callantsooge.

30 april,††††††††††† Maartje Schoorl, van Oterleek onder Ouddorp.

5 junij,Trijntje Sijmons, van Schagen.

24 meij,††††††††††† Barber Pieters Keuris, van Barsingerhorn.

28 sept.,†††††††††† Neeltje Dirks Commandeur, van Barsingerhorn.

27 nov.,††††††††††† Cornelis Dirks Veere, van Petten.

 

1778

 

12 juli,Antje Jacobs Slot, huijsvrouw van Pieter Govers van ††††††††††††††† Harenkarspel.

 

1779

 

10 jan., Aagje Gerrits Blom, van Spanbroek.

13 febr.,†††††††††† Gerrit Zwarthof, uijt de Beverwijk.

12 maart,††††††††† Neeltje Maartens Akkerman, van Warmenhuijsen.

23 febr.,†††††††††† Gerrit Wicheri..., van Dalden. [zin doorgehaald]

7 dec.,Antje Arends Pruis, van Groet.

 

1780

 

††††††††††††††††††††††† Cornelis Ariensz. Langedijk, van Schagen.

††††††††††††††††††††††† Lambert Jansz. en Trijntje Hendriks, egtelieden, van †††††††††††††††† Haringcarspel.

15 aug.,††††††††††† Vrouwtje Blankendaal, van Schagen.

 

1781

 

17 sept.,†††††††††† Neeltje van der Snip, van Alkmaar.†† obiit

6 dec.,Hendrik Cornelis Hopman, van Callantsooge.

 

1782

 

1 jan.,†† Pieter Hoofd en Maartje Pieters Smid, egtelieden, van den †††††††††††††††††† Eenigenburg.

4 febr., Antje Ariens Hoofd, uijt de Noord Schermer.

7 aug.,Jacob Eijland, van St. Maarten.

2 junij,Cornelis Molenaar en Grietje Oost, egtelieden, van Petten.

3 dec.,Maartje Boot, van Valkoog†† na Oud Karspel. [zin doorgehaald]

 

1783

 

20 jan., Cornelis Veere, van Barsingerhorn.†† na de ..... [zin †††††††††††††††††† doorgehaald]††

11 meij,††††††††††† Baligje Beets, van Wormerveer.

11 meij,††††††††††† Trijntje Blankert, van Warmenhuijsen.

2 meij,Neeltje Br....., van Warmond.

27 julij, Pieter Oost, van Petten.

22 aug.,††††††††††† Jan Jansz. Bakker en Antje Jans Kroef(?), egtelieden, van Groet.

 

1784

 

30 junij,††††††††††† Dieuwer Willems Blokker en Jan Dirksz. Molenaar, egtelieden, van ††††††††††††††††† Petten.

2 meij,Eeltje de Vries, huijsvrouw van Hermanus Schoender, van Alkmaar.

 

1785

 

26 meij,††††††††††† Cornelis Verwer, van St. Maarten.

15 aug.,††††††††††† Jantje Dirks Borst, van Colhorn, huijsvrouw van Dirk Bikker.

5 junij,Maartje Pieters Hoogschagen, van Petten, huijsvr. van W. Kaaij.

††††††††††††††††††††††† Antje Tol, uijt den Eenigenburg, huijsvr. van Cornelis Slot.

24 julij, Arie Oost, van Petten.

23 oct.,††††††††††† Wouter de Groot, van Hensbroekna de bedijkte Schermer.

 

1786

 

16 junij,††††††††††† Jacob Tromp en deselfs huijsvrouw Maartje Engels Paarlberg††† , van †††††††††††††† Warmenhuijsen. obiit [zin doorgehaald]

16 junij,††††††††††† Neeltje Pieters van der Oort, huijsvrouw van Arien Geel, van †††††††††††††† Koedijk.

28 aug.,††††††††††† Grietje Langedijk, van Schagen.

29 aug.,††††††††††† Jan Kieft, van Schagen.wederom na Schagen.

2 sept.Jacob Cornelisz. Hillegons en Grietje Pieters Bossen, uijt de †††††††††††††††† Wieringerwaard, egtelieden. dog de vrouw is overleden en de man †††††††††††† is na ..... vertrokken.

 

1787

 

27 jan., Heertje [Pieters] Hoofd en Maartje Waeijboer, egtelieden, van †††††††††††† Haringhuijsen.

7 meij,Arien Sijvers en Guurtje Jacobs Teun, egtelieden, van †††††††††††††† Warmenhijsen.

27 meij,††††††††††† Trijntje Jacobs van der Oord, van Purmerland.

8 junij,Jacob Bregman, van Haring Carspel.

10 junij,††††††††††† Gerrit Marees en Maartje Frans Hillegons, egtelieden, van St. †††††††††††††† Maarten.

9 aug.,Cornelis Wijn en Trijntje de Wolf, egtelieden, van St. Maarten.

11 aug.,††††††††††† Klaas Cornelissen Veen en Grietje Hendriks ..... Koning, †††††††††††††††††††† egtelieden, uit de Wieringerwaard.

21 oct.,††††††††††† Rensje Pieters, Huijsvrouw van Hendrik Rademaker, van Haring ††††††††††††††††††††† Carspel.obiit1793

 

1788

 

4 meij,Pieter Beets, van Wormerveer.†† na Bergen den 19 october 1788

24 sept.,†††††††††† Neeltje Jans Spaens, van Haring Carspel.

4 aug.,Cornelis Claas Abbestee, van Barsingerhorn.

 

1789

 

7 junij,Jan Gerritsz. Smit en Jannetje Tromp, egtelieden, van †††††††††††††† Warmenhuijsen.

25 oct.,††††††††††† Maartje Jans Boot, van Oud Carspel.

 

1790

 

1 febr., Cornelis Pronk, van den Helder††† na den eenigenburg.

14 junij,††††††††††† Marijtje Verver, van Alkmaar.en wederom na Alkmaar de 20 ††††††††††††††††††††††† januarij 1790

6 junij,Jan Claasz. Spierdijk, van Petten.

10 junij,††††††††††† Maartje Alberts Claver, van Schagen.

8 dec.,Jantje Klaas Huijsman ..... St. Maarten.

7 febr., Maartje Claas Komen, huijsvrouw van Claas Louwris ......, van ††††††††††††††††††††††† Obdam.

 

1792

 

19 febr.,†††††††††† Beletje Jacobs Hoogland, uit de Waard onder de banne van †††††††††††††††† Ouddorp.

26 febr.,†††††††††† Cornelis Zwaan en Grietje Pieters Kossen, egtelieden,

††††††††††††††††††††††† van Petten.

21 meij,††††††††††† Maartje Kwantes, van Leiden.

1 oct.†† Neeltje Pieters Hartland, van Koedijk.

9 nov.,Arien Jansz. Bruijn, uit de Beemsterna Winkel 1795

21 nov.,††††††††††† Pieter Aris Oost en Grietje Cornelis Kooij, egtelieden uit de †††††††††††††††† Wieringerwaard.

29 nov.,††††††††††† Trijntje Jans Reusch, van Callntsooge.

 

1793

 

10 febr.,†††††††††† Guurtje Claas Sussen(?), van Warmenhuijsen.

25 febr.,†††††††††† Pieter Cornelis Hoogland, van St. Maarten.

5 meij,Lauwers Cornelisz. Butter, uit de Wieringerwaard ... Neeltje ††††††††††††††† Zwaag.

23 meij,††††††††††† Cornelis Lammerts Daalder en Dieuwertje Cornelis, egtelieden, ††††††††††††††††††††††† benevens dezelver moeder Martje Jacobs van Hoorn op texel.

 

 

Afgegeven attestatie 1792

 

7 febr., Pieter Cornelisz. Hoogland, na 't rijpke(?) onder St. Maarten†† ††††††††††††† vandaar wederom ..... na Haring Carspel

17 febr.,†††††††††† Antje Cornelis Mul, na St. Maarten.

8 meij,Maartje Kleur(?), na Petten.

††††††††††††††††††††††† Pieter Jacobsz. Jongerling en Neeltje Dissel, na Zijdewind onder †††††††††††††††††††††† de banne van Oude Niedorp.

 

1793

 

22 april,††††††††††† Jan ter Hofstede, na Alkmaar.

15 meij,††††††††††† Sijmen Jansz. Dekker en Trijntje Reijers van Cronenburgh, na ††††††††††††† Schagen, egtelieden.

 

Vertrokken met Attestatie 123

 

17 aug.,††††††††††† Jan Kieft en Neeltje Ariens Dekker, na Schagen.

28 april,††††††††††† Lauwers Cornelis Butter en Neeltje Jans Zwaag, egtelieden, na de ††††††††††††††††††† wieringerwaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk verkeerd gespeld:

Arijaantie Hendricks Weere

Ajen Jacobs

Cansije Pieters

Pieter Jansz. Slicker

Aerjen Jansz. Gouwen