Home

 

BRON:         Zijpe, PAZ, lijst van weerbare mannen [1747]

 HERKOMST:    Streekarchief Hoorn (afdruk van origineel)

 STATUS:      13‑06‑1992

 MEDEWERKERS: W. Quant, Holwierde

 OPMERKING:   Op het origineel is de o vaak niet van de e te onder    

              scheiden, het kan dus zijn dat in sommige gevallen de   

              spelling niet correct is weergegeven.

 

Lijst vande Weerbare Manschap van zestien tot zesenzestig

 mitsgaders van wat en hoeveel geweer deselve voorzien, wie van de

 selve vermogende en wie onvermogende zijn wat Religie deselve

 hebben, die inde Zijpe en Haase Polder gevonden werde.

Eerstelijk Polder A, beginnende van het Jacob Claasse Sluijsje

 Noord aan tot aande Burgerwegh.

Namen               Jaaren Hantering  vermog. onvermog. geweer Religie

Pieter Claasz.          25 arbeider              onv.             G  

Mies Kuijp              34 arb.                  onv.             G

Dirk Vet                25 boer        verm.                      G

Pieter Vet              20 boer                  onv.             G

Vreek Jansz.            20 boereknegt            onv.             G

Dirk Lourisz.           57 boer        verm.                       M

Arian Willemsz.         20 d'knegt               onv.              M

Claas Jansz.            18 boereknegt  verm.                      G

Cornelis Jansz.         22 arbeijtsm.            onv.             G

Bartholomies            28 bulloper              onv.             G

Gerrit Jansz.           54 vletm.                onv.             G

Harmanus Gerritsz.      30 arb.                  onv.               R

Teunis Gerritsz.        45 arb.        verm.                        R

Jan Teunisz.            18 de zoon               onv.               R

Lammert Gerritsz.       40 backer      verm.                      G

Zijbrand Claasz.        26 backersknegt          onv.             G

Arian Boot              36 arb.                  onv.             G

Cornelis Jacobsz.       40 wagemaker   verm.                        R

Jan Kieft               29 smit        verm.                      G

Jan Claase              24 d'knegt     verm.                      G

Jan Lourisz.            35 schoenmaker verm.                        R

Jacob Oudestam          42 timmerman   verm.                      G

Jacob Struijff          40 schipper    verm.                       M

Reijer Zijmonsz.        20 d'knegt               onv.             G 

Jacob Jansen            42 arbm.                 onv.             G

Cornelis van Sompelen   41 gorter      verm.                      G

Abraham van Sompelen    17 d'zoon      verm.                      G

Jan Ariensz.            45 arbm.                 onv.             G

Aalbert                 45 Wever       verm.                        R

14 verm.     15 onv.                   20 Ger.   3 Menn.   6 Roomse

Polder B. vande Burger tot aande St. Maartenswegh

Arien Gerritsz.         44 watermolenaar         onv.             G

Dirk                    39 schoenmaker           onv.             G

Jan Cornelisz.          30 schoenlapper          onv.             G 

Lodewijk Jansz.            schipper              onv.             G

Jan Petten              18 d'knegt               onv.             G

Frans Bos               45 arbm.                 onv.             G

Leeuw                   52 arbm.                 onv.             G

Jan Reijniersz.         32 arbm.                 onv.             G

Arien van Westen        40 vletman               onv.               R

Jan de Boer             40 boer                  onv.             G

Reijer Dirksz.          19 boerek.               onv.             G 

Gerrit Jansz.           19 boerek.               onv.             G

Sijmon Doorn            48 boer        verm.                       M

Sijmon Jonker           48 boer        verm.                      G

Pieter Jonker           20 d'zoon      verm.                      G

Dirk Zant               57 boer                  onv.             G

Jan Hendriksz.          20 d'knegt               onv.             G

Gerrit Jansz.           40 arbm.                 onv.             G

Cornelis Jansz.         32 waterm. zoon          onv. Snaph.      G

Pieter Claasz.          34 boer        verm.                       M

Pieter Ariensz.         20 d'knegt               onv.             G

Willem Kos              56 boer        verm.                      G

Jan Nopper              20 d'knegt               onv.             G

Jan Backer              32 boer        verm.                      G

Jacob Jacobsz.          20 d'knegt               onv.             G

Albert Gerritsz.        30 arb.                  onv.               R

Jan Gerritsz.           23 arb.                  onv.               R

Willem Gerritsz.        20 arb.                  onv.               R

Willem Kuijper          56 arb.                  onv.             G

Willem Bos              35 boer        verm.                      G

Pieter Cornelisz.       17 d'knegt               onv.             G   

Jan Vader               50 timmerman   verm.                      G

Dirk Vader              25 d'zoon      verm.                      G

Pieter Klerck           30 arb.                  onv.             G

Jan Dirksz.             43 arb.                  onv.             G 

Sijmon Cornelisz.       28 decker                onv.             G

Hendrik Medenblick      37 timmerman             onv. Snaphaan    G

Rens Jongerlingh        44 hospis      verm.                       M

Frans Jongerlingh       20 de zoon     verm.                      G

Pieter Aldertsz.        20 d'knegt     verm.                      G

12 verm.     28 onverm.     2 Snaphane 33 G      3 M       4 R

Polder C vande St. Maartens tot de Schagerwegh.

Claas Klaver            40 boer        verm.                      G

Pieter Cornelisz.       25 arb.                  onv.             G

Jan Gerritsz.           26 wever                 onv.             G

Jacob Trompe            50 boer        verm.                      G 

Reijer Cornelisz.       24 de zoon     verm.                      G

Jan Deckker             40 boer        verm.                      G

Jan Claasz.             18 de zoon     verm.                      G

Cornelis Lammerse       32 bulloper              onv.             G

Jan Don                 53 vader in 't Wees                       

                           huijs       verm.                      G

Jan Pater               43 boer                  onv. Snaphaan      R 

Pieter Ariensz.         26 arb.                  onv.             G

Jonge Jan               48 boer        verm.                      G

Pieter Tijsse           20 d'knegt               onv.             G

Gerrit Maartensz.       52 boer                  onv.             G

Pieter Mulder           27 tuijnman    verm.                        R 

Conelis Pietersz.       20 boereknegt            onv. Snaph.      G   

Pieter Vrientjes        47 arb.                  onv.             G

Cornelis Wittekind      38 schippersknegt        onv.             G

Cornelis Schilder       40 timmerman   verm.                      G

Cornelis Walraven       29 arb.                  onv.             G

Claas Wal               30 arb.                  onv.             G

Claas Backer            35 backer      verm.                      G

Cornelis Aldertsz.      22 backersknegt          onv.               R 

Dirk Coopman            41 kuijper     verm.                      G

Sijmon Dekker           22 snipman     verm.                      G

Pieter koomen           20 d'knegt               onv.             G

Cornelis Vroutjes       36 arb.                  onv.               R

Jacob Thomasse          17 schoenlapper          onv.             G

Hillebrand Jacobsz.     17 arb.        verm.                      G

Ente                       stalknegt             onv.             G

Jan Cornelisz. bergen   54 boer                  onv.             G

Arien Glas              46 verwer      verm.                      G

Maarten Boer            20 schoenlapper          onv.             G

Arien Essestam          38 winkelier             onv.             G

Jan de Jong             54 schoolmr.             onv.             G

Gerrit Geel             26 metselaar             onv.             G

Arien Wittekint         17 opperman              onv.             G

14 verm      23 onverm.     2 Snaph.   33 Ger.   4 R

Polder D van de Schager tot op de Keijnsemerwegh

Pieter d' Graaff        29 chirurghijn verm.                      G

Claas Jacobi            47 kleermak.             onv.             G

Zijmon de Waart         48 schoenmak.            onv.              M

Lammert Bos             22 smit        verm.                        R

Sijmon Bos              20 smit        verm.                        R

Harmen Jansz.           39 dienaar     verm.                        R

Willem Kerkenaar        30 arb.                  onv. Snaphaan    G

Pieter Bestevaar        50 arb.                  onv.             G

Jan Cornelisz.          38 schippersknegt        onv.             G

Jan Kist                30 arb.                  onv.             G

Arien Metselaar         30 metselaarsknegt       onv.             G

Willem Geus             26 schoenmaker           onv.             G

Pieter Ariensz.         17 arb.                  onv.             G

Pieter Willemsz.        25 timmermanskt.         onv.             G

Claas Slot              58 boer        verm.                      G

Jan de Boer             28 boer        verm.                      G

Jan Broerse             28 boer        verm.                      G

Jan Gootjes             48 boer        verm.                      G

Zijmon de Waart         48 boer        verm.                      G

Jan Kosse               28 boereknegt  verm.                      G

Arien Braaff            55 boer                  onv.             G

10 verm.     11 onverm.     1 Snaphaan 17 Ger.   1 M       3 R

Polder E van de Keijnsemerwegh tot aan de Wieringerwaard Dijk

Willem Staringh         50 smit        verm.                      G

Jan Waaijboer           23 smitsknegt            onv.             G

Willem Wagemaker        36 wagemaker             onv.               R

Jan Freekse             22 arb.                  onv.             G

Cornelis Ariensz.       51 arb.                  onv.             G

Jan Backer              32 schipper    verm.                       M

Claas Slinger           20 d'knegt     verm.                      G

Claas Cornelisz.        22 schoenmak.            onv.              M

Jan Kossen              42 boer        verm.                      G

Aris Braave             18 d'knegt               onv.             G 

Cornelis Brouwer        26 boer                  onv.              M

Jan Jacobsz.            17 d'knegt               onv.             G

Jan Gorsen              27 boereknegt  verm.                      G

Jan Cornelisz. Zijp     24 boereknegt            onv.             G

Louris Pietersz.        35 arb.                  onv.             G

Jacob Jansz.            50 boer                  onv.             G

Gerrit Blauwboer        48 schipper    verm.                       M

Jan Raap                21 d'knegt               onv.             G

Jan Peper               54 boer        verm.                       M

Jacob Jansz.            24 d'Zoon      verm.                       M

Arien Claas Spierdijk   30 boer        verm.                        R

Arien Jansz.            20 d'knegt               onv.               R

Pieter Reijersz.        25 boereknegt            onv.             G

Jan Tol                 20 boereknegt            onv.             G

Jan Swaan               20 utb.        verm.                       M

Dirk Pietersz.          23 boere zoon  verm.                       M

Cornelis Harkse         20 watermolenaar         onv.               R

Jacob Slicker           45 boer        verm.                       M 

 

Jan Krans               23 d'knegt               onv.             G

Pieter Vet              55 arb.                  onv.              M

Jan Stekelbos           30 arb.                  onv.             G

Jan Doorn               36 boer        verm.                       M

Pieter Breet            34 boer        verm.                      G

Arien Klaasz.           22 d'knegt     verm.                      G

Cornelis Jansz.         40 boer                  onv.             G

Cornelis Kossen         48 boer                  onv. Snaph.       M

15 verm.     21 onverm.     1 Snaph.   20 Ger.   12 M      4 R

Polder F van het Jacob Claase Sluijsje tot op de Burgerwegh

Dirk Doorn              39 boer                  onv.              M

Aldert Jongeling        46 boer        verm.                       M

Pieter Florisz.         40 boer                  onv.              M

Jacob Mol               21 arb.                  onv.              M

Rens Jansz.             24 boer                  onv.             G

Lammert Molenaar        39 watermolen. verm.                      G

Jan Graven              50 arb.        verm.                      G

Arien Cornelisz.        30 arb.                  onv.             G

Gerrit Jacobsz.         35 smit        verm.                        R

Lammert Bos             52 smitsknegt  verm.                        R

Dirk Blankendaal        45 metselaar   verm.                        R

6 verm.      5 onverm                  4 Ger.    4 M       3 R

Polder zuijder en noorder G van de Burger tot op de St. Maartenswegh.

Gerrit Wit              35 schoolmr.   verm.                      G

Claas Blankendaal       19 boere soon  verm.                      G

Sijmon Jacobsz.         40 boer        verm.                      G

Pieter Jacobsz.         20 d'knegt               onv.             G

Jan Hartog              49 watermolenaar         onv.             G

Pieter Jansz.           21 de zoon               onv.             G

Gerrit Peetoom          56 boer        verm.                      G

Arien Jansz.            22 d'knegt               onv.             G

Jan Roosloot            55 boer        verm.                        R

Claas Cornelisz.        20 d'knegt               onv.             G

Jan Koetjager           58 boer        verm.                        R

Lammert Jansz.          43 boer                  onv.              M

Pieter Cornlisz.        24 boere zoon            onv.             G

Gerrit Kossen           43 boer        verm.                      G

Jacob Decker            50 boer        verm.                      G

Cornelis Jacobsz.       19 d'zoon                onv.             G

Jan Eerste              28 boer        verm.                      G

Jan Schage              17 d'knegt               onv.             G

Pieter Blaauw           32 boer        verm.                      G

Arien Dirksz.           18 d'knecht              onv.             G

Maechiel Wijbrandsz.    28 boer                  onv.             G 

Pieter de Wilt          45 boer        verm.                      G

Pieter Jansz.           21 d'knecht              onv.             G

Barent Gorse            35 tuijnman              onv.             G

Jacob Waaijboer         56 backer      verm.                      G

Jan Jacobsz.            17 de zoon     verm.                      G

Pieter Arentsz.         21 backerskn.            onv.             G

Jacob Cornelisz.        18 uitb.                 onv.             G

Thijs Borst             29 schipper    verm.                      G

Jan Tuijnman            21 d'knegt               onv.               R

Maarten Graaff          49 schipper              onv.               R

Heerje Nopper           45 boer        verm.                      G

Jan Brouwer             26 arbm.                 onv.             G

Pieter Garmensz.        34 smit        verm.                      G

Jan Frederiksz.         20 d'knegt               onv.             G

Cornelis Rontommooij    30 arbm.                 onv.             G

Pieter Heertjes         20 schoenmakers

                           knegt                 onv.             G

Pieter Schagen          28 arbm.                 onv.             G   

Jacob Struijff          37 arbm.                 onv.             G

Cornelis Petten         47 wagemaker   verm.                      G

Jan Petten              18 d'zoon      verm.                       M  

Cornelis Kes            42 arb.                  onv.             G

18 verm.     24 onverm.                36 Ger.   2 M       4 R       

Polder H van de St. Maartens tot op de Schagerwegh

Claas Bommer            46 arb.                  onv.             G

Jan van Truijen         36 arb.                  utb.             G

Cornelis Groenvelt      36 schipper    verm.                      G

Dirk Bergen             25 d'knegt     verm.                      G

Arien Jansz.            49 arb.                  onv.             G

Cornelis Wijbrantsz.    24 arb.        verm.                      G

Pieter Slicker          44 boer        verm.                      G

Claas Cornelisz.        38 schoenmak.  verm.                      G

Jacob Maeghielsz.       47 arb.                  onv.             G

Pieter Willemsz.        23 kuijper     verm.                      G

Hendrik Bruijn          54 verwer                onv.               R

Jan Zijbrandsz.         41 arb.        verm.                      G

Jan Claasz.             31 schipper              onv.             G

Jan Klaver              32 kleermakr.            onv.             G

Willem Jansz.           40 verwer      verm.                      G

Arien Metselaar         40 metselaarskt.         onv.               R

Garment Smak            37 schoolmr.   verm.                      G

Claas van der Wiele     40 timmermk.   verm.                        R

Albert Smak             26 boer                  onv.             G

Louris Pietersz.        26 arb.                  onv.             G

Albert Gerritsz.        32                       onv.               R

Jacob de Geus           31 m.molenaar  verm.                      G   

Maarten Lek             20 d'knegt               onv.             G

Jan Broer               28 arb.                  onv.             G 

Claas Bier              30 w.molenaar            onv.             G

Jan Cornelisz.          17 wever                 onv. Degen       G   

Cornelis Pereboom       56 boer                  onv.             G

Jan Pereboom            24 d'zoon                onv. Snaph.      G

Jan Struijff            51 boer        verm.                      G

Claas Swaan             20 d'knegt               onv.             G

Claas Jansz.            32 boer                  onv.             G

Gerrit Schoenmaker      42 schoenmak.            onv.             G

Cornelis Decker         38 decker                onv.             G

Pieter Boon             40 schipper    verm.                       M

Arien Jansz.            22 schipperskt.          onv.              M

Jan Schilder            28 timmerman   verm.                      G

Cornelis Ariensz.       43 metselaar   verm.                      G

Aldert Gerritsz.        24 schipperskt.          onv.             G

Cornelis Claasz.        20 boer        verm.                      G

Otto Vermeulen          37 boode en

                           toesiender  verm.                      G

Transport van de Polder H aan 't Buurtje

17 verm.   23 onverm    1 Snaph.  1 Degen   34 Ger.  2 M       4 R

Joost Remmertse         20 schoenlapper          onv.               R

Dirk Joosten            42 arbm.                 onv.               R

Pieter Prooper          36 arbm.                 utb.             G

Dirk Schouten           32 arbm.                 utb.             G

Cornelis Prooper        36 arbm.                 utb.             G

Sijmon Bruijn           52 arbm.                 utb.              R

17 verm.    29 onverm.  1 Snaph.  1 Degen   37 Ger.   2 M      7 R

Polder J van de Schager tot aan de Keijnsmerwegh.

Pieter Bas              35 arbm.                 onv.             G

Cornelis Waekerschoon   50 backer                onv.               R

Teunis Jansz.           22 d'knegt               utb.               R

Jurriaan Gerritsz.      23 arbm.                 utb.               R

Cornelis Joghemsz.      42 arbm.                 utb.             G

Evert Meester           58 boer        verm.                      G

Aldert Cornelisz.       54 boer        utb.                       G

Hendrik Jacobsz.        42 boer        utb.                       G

Cornelis Kuijper        20 d'knegt               utb.             G

Gerrit Koen             45 arbm.                 utb.             G

Jan Pietersz.           25 boere zoon  verm.                        R

Cornelis Blankert       27 arbm.                 onv.             G

Claas Langeboer         48 arbm.                 utb.             G

Jan Decker              24 arbm.                 utb.             G

Gerrit Dirksz.          37 boer                  utb.             G

Willem Jansz.           18 d'knegt               utb.             G

Jan Kossen              28 boere knegt           utb.             G

Pieter Bontes           50 boer                  utb.             G

Jan Koddebeijer         22 d'knegt               utb.             G

Arnoldus van der Graft  55 chirurghijn verm.                        R

Gerrit van der Graft    18 d'zoon      verm.                        R

Sijmon Dirksz.          33                       onv.             G

Pieter de Vries         40 arbm.                 onv.             G

Pieter Zwart            26 voltschipper verm.                     G

Erasmus Rooskil         47 chirurghijn  verm.                     G

Claas Gerritsz.         21 boereknegt            onv.             G

Pieter Laatjes          34 arbm.                 utb.               R

Zijmon Kortop           36 boer         verm.                     G

9 verm.     19 onverm.                  21 Ger.            7 R

Polder K van de keijsemerwegh tot aan de hondert Voets sloot.

Reijnier Backer         42 backer       verm.                       R

Jacob Kleur             25 d'knegt               onv.             G

Pieter Sluijs           48 boer                  onv.             G

Cornelis Zeeman         50 boer                  onv.             G

Pieter Cornelisz.       17 d'zoon                onv. Snaphaan    G 

Otto                    45 arb.                  onv.             G

Hendrik Jansz.          45 arb.                  onv. Snaphaan    G

Cornelis Braave         45 boer         verm.                     G  

Cornelis Dirksz.        30 d'knegt               onv.             G

Jan Pieters             44 w.molenaar            onv.             G

Maarten Pietersz.       30 boer                  onv.               R

Jacob Borst             40 boer                  onv.             G

Jan Vriesman            20 d'knegt               onv.             G

Jan Dirksz.             34 boer                  onv.              M

Luijtje Pieters         36 arb.                  onv.             G 

Jan Dekker              30 arb.                  onv.             G

2 verm.     14 onverm.  2 Snaph.        13 Ger.  1 M       2 R

Polder L tusschen de Schoorlse Dijk en Burgerwegh.

Jan Claasz.             28 boere zoon   verm.                      M

Dirk Luijtjes           53 boer         verm.                      M

Cornelis Claasz.        51 w.molenaar   verm.                       R

Arien Hooft             37 boer         verm.                     G 

Pieter Valkoog          30 d'knegt      verm.                     G

Lodewijk Ariensz.       46 boer                  onv.             G

Arien Pietersz.         20 d'knegt                                 M

Jan Lourisz.            18 schoenlapper          onv.             G

Jacob Dik               51 arbm.                 onv.              M  

Jan Ariensz.            38 schoenmak.            onv.              M

Cornelis Jansz.         20 d'knegt               onv.              M

Gerrit Struijff         46 arbm.                 onv.              M

Lammert Barentsz.       17 boere knegt           onv.              M

5 verm.     8 onverm.                   4 Ger.   8 M       1 R

Polder M van de Ruijgewegh tot op de St. Maartenswegh.

Jan Out                 50 boer         verm.                      M

Keesoom                 24 d'knegt      verm.                      M

Cornelis Decker         50 boer         verm.                      M

Arien Cornelisz.        20 d'soon       verm.                      M

Gerrit Ariensz.         30 arbm.                 onv.             G 

Hendrik Ariensz.        28 arbm.        verm.                      M

Dirk Ariensz.           28 boer                  onv.              M

Gerrit Ariensz.         25 schoenmak.   verm.                     G

Jan Maartensz.          35 boer         verm.                     G

Jan Stuurman            34 boer         verm.                     G 

Albert                  20 d'knegt               onv.             G

Pieter Groenvelt        44 boer         verm.                     G

Pieter Kat              25 d'knegt      verm.                     G

Pieter Bleeker          48 arbm.                 onv.               R

Cornelis Doeve          36 boer         verm.                       R 

Claas Pietersz.         30 arbm.                 onv.             G

Gerrit Groot            30 arbm.        verm.                       R

12 verm.    5 onv.                      8 Ger.   6 M       3 R

Polder N van de St. Maartens tot op de Schagerwegh.

Willem Spaans           46 boer         verm.                     G

Jaap Geel               20 d'knegt               onv.             G

Jan Slot                52 boer         verm.                     G

Gerrit Jansz.           20 d'zoon       verm.                     G

Jan Keese               25 w.molenaar            onv.             G

Jan Gerritsz.           38 boer         verm.                       R

Cornelis Gerritsz.      37 boer         verm.                       R

Claas Gerritsz.         34 boer         verm.                       R

Claas Jacobsz.          28 boere knegt           onv. Snaphaan    G

Hendrik Dirksz.         54 boer                  onv.             G

Cornelis Hendriksz.     17 d'zoon                onv.             G

Broer Janse             45 boer         verm.                     G

Cornelis Estels         32 arbm.                 onv.             G 

Willem Bruijgom         26 arbm.                 onv.             G

Gerrit Houtman          42 arbm.        verm.                       R

Cornelis Baan           40 arbm.                 onv.             G

Jan Wijbrantsz.         30 schoenmak.            onv.             G

8 verm.     9 onverm.   2 Snaph. 1 Degen 13 Ger.           4 R     

Polder O van de Schagerwegh tot op de Keijnsemerwegh.

Dirk Jansz.             18 boere zoon   verm.                       R

Jan Jansz.              17 boere zoon   verm.                       R

Jan Geel                50 boer         verm.                     G   

Jacob Geel              22 d'zoon                onv.             G

Aris Tuijnman           27 arbm.        verm.                     G

Jan Dirksz.             18 w.mol.zoon            onv.               R

Jacob Vreeland          28 boer         verm.                      M

Gerrit Jansz.           22 d'knegt               onv.              M

Dirk Breet              28 boer         verm.                     G

Jacob Luijtjes          26 d'knegt               onv.              M

Gerrit Laatjes          46 arbm.                 onv.             G

6 verm.     5 onverm.                    13 Ger.  3 M      3 R

Polder P van de Keijnsemerwegh tot aan de Oude Sluijs toe.

Jan Ariensz. Kooijman   50 boer en

                           kooijman     verm.                       R

Cornelis Garmensz.      43 boer         verm.                     G

Arien Schilder          50 boer                  onv.             G

Willem Geel             35 boer                  onv.             G

Gerrit Geel             40 arbm.                 onv.             G

2 verm.     3 onverm.                    4 Ger.            1 R

Aan de Oude Sluijs.

Teunis Willemsz.        47 arb.                  onv.             G

Willem Keijser          36 arb.                  utb.             G

Baart Pietersz.         54 arb.                  utb.             G

Cornelis Breet          30 arb.                  utb.             G

Gerrit van der Graft    39 chirurghijn verm.                      G

Cornelis Fuijtes        40 arb.                  onv.             G

Cornelis Kreijne        34 veltman [vletman?]    utb.              M

Cornelis van der Wiele  42 timmerman             onv.               R

Willem Vos              40 arb.                  utb.               R

Cornelis Mos            40 arb.                  utb.             G

Cornelis Kuijper        24 arb.                  utb.             G 

Pieter Arentsz.         35 potteschipp.          utb.             G

Pietr Koomen            42 schipper    verm.                      G

Arien Willemsz.         18 d'knegt               onv.              M

Jacob Cornelisz.        54 arb.                  utb.               R

Louris Jacobsz.         43 stoelenmatt.          utb.             G

Cornelis Geel           57 timmerm.              utb.             G

Jan Geel                26 arb.                  utb.             G

Pieter d'Waart          33 arb.                  utb.             G

Pieter Cornelisz.

 Langedijk              33 arb.                  utb.             G

Commandeurs Piet        30 na Groenland          utb.             G

Cornelis Jansz. Breet   50 metselaar             utb.             G

Jan Cornelisz. Breet    21 d'zoon                utb.             G

Pieter Cornelisz. Breet 16 d'zoon                utb.             G

Pieter Vos              23 vletman               utb.              M

Cornelis Loet           28 gorter      verm.                      G   

Teunis de Boer          25             verm.                      G

Arien Rensz.            37 arb.                  onv.             G

Arien Slicker           28 arb.                  utb.              M

Pieter Olij             44 arb.                  utb.             G

Cornelis de Waart       27 arb.                  utb.             G

Claas Decker            40 decker                utb              G

Jan Fuijtes             56 arbm.                 onv.             G

Maeghiel Willems        51 arbm.                 onv.             G

Pieter Garmensz.        57 arb.                  onv.              M 

Maeghiel Cornelisz.     39 arb.                  utb.             G

Claas Mosk              58 vletman               utb.               R

Cornelis Geel d'Jonge   29 timmerman             utb.             G

Soert Gabis             58 arb.                  utb.             G

Jaap Schaap             52 arb.                  utb.             G

Cornelis Geus           44 arb.                  utb.             G

Willem Kuijper          42 boer        verm.                      G

Cornelis Reijerse       19 d'knegt               onv.             G

Cornelis Smit           50 smit                  utb.             G

Gerrit Mennikes         17 voorsoon              utb.             G

Dirk Blaauwboer         46 arb.        verm.                       M

Albert Vader            40 vogelschipper verm.                    G

Ijs Backer              31 backer                onv.             G

Claas Oud               40 schipper    verm.                      G

Cornelis Lourisz.       20 d'knegt               onv.             G

Arien Olijvier          33 backerskt.            utb.             G

Jacob Rense             16 utb.                  utb.              M

Pieter d'Waart          39 na zee                utb.             G

Jacob Schilder          30 timmerman   verm.                      G

Cornelis Commandeur     40 arb.                  onv.             G

Dirk Cornelisz.         40 vletman               utb.             G

Cornelis Grebber        51 schoolm.    verm.                      G

Gerrit Jacobsz.         52 vletman               onv.              M

Bartholomeus            43 arb.                  utb.             G

Claas Poorter           26 schoenmak.            utb.             G

Zijmon Poorter          40 arb.                  utb.             G

Arien Raap              40 sluijswagter verm.                     G

Adrianus Raap           18 d'zoon                onv.             G

Thijs Cornelisz.        40 arb.                  utb.              M

Jan Wit                 58 arb.                  utb.             G

Cornelis Ariensz.       56 arb.                  utb.             G

Cornelis Jansz.         22 arb.                  utb.             G

Pieter Ariensz.         38 arb.                  utb.             G

Arien Cornelisz.        18 arb.                  utb.             G

Arien Jansz.            17 arb.                  utb.             G

11 verm.    59 onverm.                   57 Ger.  9 M      4 R

Oost en West zijde van de Belckmerwegh van de Zijpse noord dijk tot

 aan de Keijnsemerwegh.

Cornelis Blankman       20 kooijmanszoon verm.                     M

Arien Huijsman          36 boer                  onv.             G

Pieter Cornelis Dubbelt 31 boer         verm.                     G

Willem Blauwammis       30 arb.                  onv.             G

Cornelis Keijser        40 arb.                  onv.             G

Jacob Lammerse          35 boer                  onv.             G

Hendrik Keijser         35 w.molen.zoon            onv.           G

Gerrit Bobbeldijk       50 boer         verm.                      M

Jan Exter               50 boer                  onv.             G

Aldert van der Meulen   36 boer                  onv.             G

Jan Kuijper             24 boereknegt            onv.              M

Huijbert Claasz.        40 schipper      verm.                      R

Jan Schaap              20 d'knegt               onv.             G

Drik Spin               35 boer                  onv.             G

Hendrik                    boereknegt            onv.             G

Jan Boon                35 tuijnman              onv.               R

4 verm.     12 onverm.                   11 Ger.  3 M      2 R

Oost en West zijde van de Belckemerwegh van de Keijnsemerwegh tot aan

 de Schagerwegh.

Hendrik van Sompelen    46 schipper     verm.                      M

Hendrik Verhage         38 tuijnamn              onv.               R

Arien Kossen            50 boer         verm.                     G

Pieter Slot             40 boer         verm.                     G

Cornelis Ariensz.       21 arb.         verm                      G

Gerrit Kater            24 arb.                  onv.             G

Louris Zwart            45 boer         verm.                     G

Lammert Claasz.         22 d'knegt               onv.             G

Jan Nieuweboer          22 d'knegt               onv.             G

Pieter Ariensz.         20 boere knegt           onv.             G

Jan Claasz.             23 boerezoon             onv.               R

Cornelis Claasz.        20 na Groenland          onv.               R

Jan Dirksz.             19 boere knegt           onv.               R

Arien Dirksz.           53 boer         verm.                     G

Maarten Ariensz.        20 de zoon      verm.                     G

Jan Olij                32 boer                  onv.             G

7 verm.     9 onverm.                    11 Ger.  1 M      4 R 

Aan de Panne Stolpe

Gerrit Ikes             31 zeeman                onv.               R

Gerrit Jacobsz.         36 backer       verm.                     G

Cornelis Jansz.         26 backerskt.   verm.                     G

Dirk Roelofsz.          17 d'knegt               onv.             G

Jan Brommer             55 boer         verm.                     G

Lammert Jansz.          23 d'zoon       verm.                     G

Jan Boon                28 schipper              onv.               R

Gerrit Jongman          25 arb.                  onv.             G

Jacob van der Wiel      35 timmerman    verm.                       R

Jan Jansz.              28 arb.                  onv.             G

Meijl Ariensz.          45 arb.                  onv.             G

Jacob Bos               33 smit                  onv.               R

Aarjen Gerritsz.        32 arb.                  onv.               R

Jacob Eijkoms           50 na Groenland          onv.               R

Arien Dubbelt           52 arb.                  onv.             G

Pieter Groen            26 arb.                  onv.               R

5 verm.     11 onverm.                   9 Ger.            7 R

Oost en West Zijde van de Belckemerwegh, van de Schagerwegh tot aan

 de St. Maartenswegh.

Willem de Boer          52 boer         verm.                     G

Louris Ariensz.         19 d'knegt               onv.             G

Jacob Ariensz.          22 d'knegt               onv.             G

Jan Pietersz.           32 arb.                  onv.              M

Willem Smeekes          45 wagemak.              onv.               R

Arien Gerritsz.         20 d'knegt               onv.               R

Gerrit Florisz.         32 arb.         verm.                     G

Claas Blomkes           32 arb.                  onv.              M

Pieter Florisz.         26 arb.         verm.                     G

Cornelis de Boer        40 boer         verm.                     G

Cornelis Maaijers       35 boer         verm.                     G

Willem Spaans           40 boer         verm.                       R

Pieter Spaans           25 d'zoon       verm.                       R

Gerrit Meijlis          45 boer                  onv.             G

Jacob Meijlis           40 boer         verm.                     G

Zijmon Vergilius        48 boer                  onv.             G

Arien de Boer           29 boer         verm.                     G

Claas Pietersz.         24 d'knegt               onv.             G

Jan Pietersz.           20 schoenmakerkt.        onv. Snaph.      G

Aldert Buij             44 arb.                  onv. Snaph.      G

Jan Arisse              54 arb.                  onv.             G

Pieter Gerritsz.        51 ketellapper  verm.                     G

Cornelis Brouwer        45 boer         verm.                     G

11 verm.    12 omverm. 2 Snaph.          17 Ger.  2 M      4 R        

Oost en West Zijde van de Belckemerwegh van de St. Maartenswegh tot

aan de Burgerwegh.

Jan Dubbelt             50 boer         verm.                     G

Meijndert Paterborn     32 arb.                  onv.               R

Frans Mulder            32 ketellapper           onv.               R

Claas Fransz.           30 arb.         verm.                     G

Aldert Brederoo         41 arb.                  onv. Snaph.Degen G

Thomas Smit             38 arb.                  onv.             G

Dirk Duijn              38 boer         verm.                     G   

Claas Leeuwen           50 boer                  onv.             G

Cornelis Claasz.        21 d'zoon                onv.             G   

Aldert Geel             50 boer         verm.                      M

Cornelis Aldertsz.      21 d'zoon                onv.              M

Pieter Aldertsz.        19 d'zoon                onv.              M

Arien Aldertsz.         17 d'zoon                onv.              M

Hendrik Pietersz.       22 boere knegt           onv.              M

Gerrit Oom              51 boer         verm.                     G

Arien Oomkes            28 boere knegt           onv.             G 

Willem Cornelis Borst   33 arb.                  onv.             G

Dirk Gelder             50 arb.                  onv.             G

Jan Ariensz.            20 boere knegt           onv.             G 

Claas Dissel            33 boer         verm.                      M

arien Jansz.            21 d'knegt               onv.             G

Jan Schravesant         47 boer         verm.                      M

Pieter Gersen           24 d'knegt               onv.             G

Christiaan              20 d'knegt               onv.             G

Zijmon Out              40 boer         verm.                      M

Tounis Jansz.           20 d'knegt               onv.             G

8 verm.     18 onverm. 2 Snaph. 1 degen  16 Ger.  8 M      2 R

Oost en West Zijde van de Belckemerwegh van en op de Burgerwegh tot

 aan de Schoorlse Dijk.

Gerrit Maartensz.       19 schoenmaker           onv.             G

Claas Schravesand       39 schipper     verm.                      M

Arien van Ake           28 d'knegt               onv.             G

Jan Stoop               33 timmerman             onv.              M

Pieter Dirksz.          42 arb.                  onv.              M

Cornelis Graven         36 arb.                  onv.              M  

Thijs Pietersz.         39 boer         verm.                      M

Cornelis Dirksz.        25 arb.                  onv.             G

Jan Jacobsz.            22 boere zoon   verm.                     G

Jan Nanningsz.          50 w.molenaar            onv.             G

Claas Jansz.            20 schoenlapper          onv.             G

Jan Bergen              46 boer         verm.                     G

Jan Tounissen           20 d'knegt      verm.                     G

Arien Pietersz.         24 boere knegt           onv.              M

Louris Jansz.           55 arb.                  onv.             G

Frans Jansz.            50 w.molenaar            onv.              M

Jan van Bergen          50 boer         verm.                     G

Willem Poulusz.         42 arb.                  onv.             G

Claas Jansz.            24 arb.                  onv.               R

6 verm.     13 onverm.                   11 Ger.    7 M     1 R      

Oost en West Zijde van de Boswegh van de Schagerwegh tot aan het Zant.

Pieter Harmensz.        45 arb.                  onv.             G

Arien Baan              40 arb.                  onv.             G

Thenus Metselaar        26 arb.                  onv.             G

Cornelis Cornelisz.     50 boer                  onv. Snaph.      G   

Dirk Garmensz.          50 arb.                  onv. Snaph.       M

Cornelis Kak            43 boer         verm.                     G

Jan Knikker             17 d'zoon                onv.             G

Louris Claasz.          30 boer         verm.                     G

Louw Gijsen             40 arb.                  onv.             G

Jan Gijsen              40 arb.                  onv.             G

Jan Rense               51 boer         verm.                     G

Jan Ariensz.            20 d'knegt               onv.             G

Thijs Witsmeer          28 boer         verm.                     G

Jan Knikker             22 d'knegt               onv.             G

Sijmon Kruates          40 boer                  onv.               R

Cornelis Schenk         30 boer         verm.                     G

Arent Kosse             44 boer                  onv.               R

Frans Ariensz.          26 boere zoon   verm.                     G

6 verm.     12 onverm.   2 Snaph.        15 Ger.    1 M    2 R 

Het Zant en verder de Keijnsemerwegh tot aan de kluft na de Schinkel‑

 dijk.

Jannes Constant         40 timmerman             onv.             G

Jan Claasz.             20 smitsknegt            onv.             G

Pieter van der Wal      30 metselaar             onv.             G

Wijnand Rootjes         28 schoolm.              onv.             G

Pieter Slot             35 wagemaker             onv.             G

Willem Arisse           32 tuijnman              onv.             G

Cornelis Jans Broers    30 schipper              onv.             G

Cornelis schipper       20 d'knegt               onv.             G

Willem van Gent         42 hospis       verm.                       R

Jan Lourissen           30 d'knegt               onv.               R

Abram van Sompelen      27 snipman      verm.                     G

Willem Hendriksz.       30 arb.                  onv.              M

Cornelis Jacobsz.       58 boer         verm.                      M

Jacob Cornelisz.        17 d'zoon                onv.              M

Dirk Jansz.             20 boere knegt           onv.             G

Dirk Claasz.            17 utb.                  onv.              M

3 verm.     13 onverm.                   10 Ger.    4 M      2 R

Oost en West Zijde van de Boswegh van de Keijnemerwegh tot aan de

 Zijpse Noorddijk.

Jan Gerritsz.           52 arb.                  onv.               R

Claas Jacobsz.          18 boere zoon   verm.                     G 

Claas Timmerman         36 timmerman             onv.               R

Hark Cornelisz.         30 boer         verm.                      M

Cornelis Stints         18 boere knegt           onv.             G 

Willem Jansz.           18 utb.                  onv.             G

David Kooijman          40 kooijman              onv.              M

Cornelis Bontes         25 boer                  onv.             G

Louris Segers           23 boer                  onv.             G

Floris                  24 boer                  onv.             G

Claas Pietersz.         24 boer                  onv.             G

Pieter Jacobsz.         23 boereknegt            onv.             G

2 verm.     10 onverm.                    8 Ger.    2 M      2 R

Korte Wegh.

Hendrik Cornelisz.      48 boer                  onv.             G

Cornelis Pietersz.      20 d'knegt               onv.             G

Gerrit Schager          40 boer                  onv. Snaph.      G

Jan Nap                 55 boer         verm.                     G

Jan Andriese            48 boer                  onv.             G

Pieter Kuijper          26 boer                  onv.             G

Willem Bommer           30 arb.                  onv.             G

1 verm.     6 onverm.   1 Snaph.          7 Ger.

In de Haase Polder.

Cornelis Spierdijk      47 boer         verm.                     G

Gerrit Meijl            44 arb.                  onv.             G

Arien Cr...ns           47 arb.         verm.                     G

Gerrit Ariensz.         20 d'zoon                onv.             G

Claas Koman             58 chirurghijn  verm.                     G 

Jan Teunisz.            32 arb.                  onv. Snaph.      G

Jan Pietersz.           45 arb.         verm.                     G

Cornelis Wijk           30 metselaar             onv. Snaph.      G 

Abraham Vogel           40 schipperskt. verm.                     G

Jan Hendriksz.          30 na Groenland          onv.             G

Cornelis Hoogschagen    20 bode         verm.                     G

Claas Hoogschagen       54 arb.         verm.                     G

Jacob Molenaar          55 arb.                  onv.             G

Jan Sijmonsz.           27 na Groenland          onv.             G

Hendrik Gerritsz.       26 arb.                  onv.             G

Pieter Willemsz.        59 tuijnman     verm.                     G

Abraham Bood            40 timmerman    verm.                     G

Claas Ariensz.          39 te buijse             onv.             G

Hend. Twisk Ariensz.    41 na Groenland          onv.             G   

Dirk Teunisz.           40 t' buijse             onv.             G

Jan Twisk               40 arb.         verm.                     G

Hendrik Jansz.          20 d'zoon                onv.             G

Cornelis Jansz.         17 d'zoon                onv.             G

Aris Oost               47 arb.                  onv.             G

Maeghiel Oost           22 d'zoon       verm.                     G

Cornelis Oost           17 d'zoon                onv.             G

Gerrit de Vries         26 arb.                  onv.             G 

Barent Wartenhorst      46 kastelijn    verm.                   Luters

Willem Schut            30 d'knegt               onv. Snaph.      G

Arien Hendriksz.        56 arb.         verm                      G

Jacob Ariensz. Hoeff    59 rentmr.      verm.                     G

Leendert Teunisz.       46 t'buijse              onv.             G

Jan Barentsz.           20 t'buijse              onv.             G

Teunis Barentsz.        17 na Groenland          onv.             G

Pieter Claasz.          26 arb.                  onv.               R

Cornelis Claasz.        30 arb.                  onv.               R

Jan Cornelisz.          41 na Groenland          onv.             G

...n Swaan              39 na Groenland          onv.             G

...eter Twisk           38 na Groenland verm.                     G

...t Zijmonsz.          54 arb.         verm.                     G

...ter Gerritsz.        20 d'zoon       verm.                     G

...r Hoogschagen        39 ...ganger    verm.                     G

...t Ariensz.           22 na Groenland          onv.             G

[Cornelis] Gerritsz.    59 molenaar     verm.                     G

...r Garmensz.          56 arb.                  onv.             G

...s Pietersz.          27 arb.                  onv.             G

...m Gerritsz.          57 arb.                  onv.             G

... Willemsz.           22 arb.         verm.                     G

... Glas                40 verwer       verm.                     G

...ter Hartendorp       43 boode van H.B. verm.                   G

...rrit Out             59 metselaar             onv.             G

Mijndert Pietersz.      40 arb.                  onv.             G

... Aalbertsz.          40 schoenmakr.           onv.             G

...lem Steijl           57 arb.                  onv.             G

...w Zwaalff            43 na Groenland          onv.             G

...ter de Waart         35 na Groenland          onv.             G

...eter van Lienen      35 na Groenland verm.                     G 

...ment Claasz.         30 arb.                  onv.             G

...eter Swaan           35 arb.                  onv.             G

... Starrenbergh        30 na Groenland          onv.             G

... Loevesteijn         30 arb.                  onv.             G

...rien Decker          44 decker       verm.                     G

[Maarten] Boetel        40 na Groenland          onv.             G

24 verm.    39 onverm.  3 Snaph.          59 Ger.   1 Luter.  3 R

[Totaal overzicht]                         Geweer           Religie

                          Vermo‑ Onver‑  Snap‑ Dege Gerefor‑Menno‑Room

Polder                    gende  mogende haan       meert   niste sche

A                            14      15               20       3     6

B                            12      28     2         33       3     4

C                            14      23     2         33             4

D                            10      11     1         17       1     3

E                            15      21     1         20      12     4

F                             6       5                4       4     3

Zuijder en Noorder G         18      24               36       2     4

H                            17      29     1    1    37       2     7

J                             9      19               21             7

K                             2      14     2         13       1     2

L                             5       8                4       8     1

M                            12       5                8       6     3

N                             8       9     2    1    13             4

O                             6       5                5       3     3

P                             2       3                4             1

Oude Sluijs                  11      59               57       9     4

Belckmerwegh van de Zijpse 

 Noorddijk tot aan de

 Keijnsemerwegh               4      12               11       3     2

van de Keijnsemerwegh tot de

 Schagerwegh                  7       9               11       1     4

Aan de Panne Stolpe           5      11                9             7

Van de Schager tot aan de  

 St. Maartenswegh            11      12     2         17       2     4

van de St. Maartens tot aan

 de (Burgerwegh)              8      18     2    1    16       8     2

van de Burgerwegh tot aan de

 Schoorlse Dijk.              6       3               11       7     1

van de Schager tot aan de

 Keijn semerwegh of 't Zant   6       2     2         15       1     2

't Zant tot aan de kluft van

 de Keijnsemerwegh            3      13               10       4     2

van de Keijnsemerweghtot

 aan de Zijpse noord Dijk     2      10                8       2     2

Korte Wegh in 't geheel       1       6     1          7

Hase Polder in 't geheel     24      39     3         59             3

Vermogende Personen          238

Onvermogende Personen               433

onvermogende opgegeven Snap‑

 hane                                      21 en 3 degens

... gereformeerde Religie                            499

de Luterse                                             1          

de mennoniste                                                 82

en de Roomsche                                                      89