Frans Jansen en Diny van de Vorst (1933)
NIEUW:** L I N K S **

HOMEPAGE

FAMILIE JANSEN

FAMILIE VD VORST
BOEK: DE KINDEREN VAN DE VORST

omslagontwerp voorzijde boek
In nov 2014 verscheen het boek "De Kinderen Van De Vorst". Een uitgave in eigen beheer, opgemaakt met het grafisch programma Adobe InDesign.
Met medewerking van collega-genealogen, een taalkundig adviseur, historicus, professioneel ontwerper voor het omslag, adviseurs voor lay-out en vormgeving en veel familieleden die oude familiefoto's ter beschikking stelden kwam een lijvig boekwerk tot stand. Actuele gegevens sluiten naadloos aan op historische archiefgegevens.

Ruim 500 foto's en documenten zijn geselecteerd uit een omvangrijk privť archief en illustreren de persoonsgegevens en teksten.
Het is een naslagwerk van 400 pagina's A4 over het Nuenense geslacht Van de(r) Vorst van 1575-2015 met alle vertakkingen, generaties, personen en aangetrouwden. Bijzonder hierbij is dat zowel de mannelijke als vrouwelijke lijn wordt weergegeven. Kinderen van mannelijke en vrouwelijke Van de(r) Vorst-en geven een goed beeld van de omvang van dit grote geslacht.
De vele historische familiefoto's en oude documenten hebben er een aantrekkelijk lees- en kijkboek van gemaakt waarin veel aanvullende informatie is verwerkt. Het opzoeken van iemands eigen afstammingslijn is eenvoudig te doen door verwijzingen, een generatie- en persoonsnummering en een uitgebreide alfabetische index.
De oplage was gebaseerd op ruim 300 voorintekeningen en bedroeg 400 boeken. De gehele oplage is anno 2018 uitverkocht.

de opmaak van het boek Familieleden uit Nederland, BelgiŽ, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Engeland, Canada en AustraliŽ hebben positieve reacties gestuurd. Er zijn ook boeken afgenomen door archieven en heemkundekringen en het Centr. Bur. voor Genealogie in 's-Gravenhage.

STAMBOOMBOEK JANSEN

omslag

Het STAMBOOMBOEK JANSEN was mijn eerste genealogische boek en verscheen in december 2012. Dit boek is ook in eigen beheer uitgegeven en opgemaakt in Word. Het bevat een weergave van de familiegeschiedenis met alle vier vertakkingen en generaties in mannelijke en vrouwelijke lijn van 1749 tot 2012.
Het boek telt 248 pagina's en heeft een full colour omslag. Een handige index met bladverwijzing vereenvoudigd het snel opzoeken van personen. Er zijn veel oude foto's, documenten en anecdotes in opgenomen. Anno 2018 is het boek geheel uitverkocht.

Info: Stamboom Jansen & Van de Vorst
De meeste boeken zijn afgenomen door familieleden in Nederland en BelgiŽ. Ook naar Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Nieuw Zeeland en AustraliŽ hebben familieleden het boek afgenomen.
In het Provinciaal Archief 's-Hertogenbosch, het Regionaal Archief Eindhoven is het boek opgenomen in de bibliotheek. Ook de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage heeft dit boek op de plank staan.
logistiek

    COPYRIGHT 2003-2025 © WALTHER JANSEN