Golfkarton.doc   downloaden

Tekstvak: Digitale foto’s van JURGEN v.d. GOORBERGH en meer 


Van papier tot golfkarton.

 

 

INHOUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Inleiding.                                                           blz.  3

2.   De geschiedenis van papier en karton.          blz.  3

3.   Grondstof.                                                        blz.  4

4.   Wat is golfkarton?                                            blz.  4

5.   Waar wordt golfkarton voor gebruikt?           blz.  5

6.   Hoe wordt golfkarton gemaakt?                      blz.  5

7.   Hoe worden dozen gemaakt?                         blz.  6

8.   Recycling.                                                         blz.  7

9.   Milieu.                                                                blz.  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Inleiding.

 

Ik heb het onderwerp golfkarton gekozen, omdat m’n vader bij Kappa TWINCORR werkt (dit is een golfkartonfabriek). Ook heb ik dit onderwerp gekozen omdat golfkarton een milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal is.

 

 

 

 

 

 

2.   De geschiedenis van papier en karton.

In de Middeleeuwen zijn de Nederlanders begonnen met papier te maken. Eerst gebruikten ze daarvoor watermolens bij een rivier. Later bouwden ze er grote windmolens voor. Met deze windmolens maalden ze oude stoffen, touw en vezels en daar maakten ze papier van. In de 17e eeuw kwamen er 200 papiermolens voor op de Veluwe en in de Zaanstreek.

In de vorige eeuw ontdekte iemand dat je ook uit hout papier kunt  maken. Kort daarna werd in Maastricht de eerste moderne papierfabriek gebouwd. Weer wat later begonnen ze in de provincie Groningen grote kartonnen dozen te maken. Ze  noemden dat de strokartonindustrie. Op dit moment is de papierindustrie nog steeds heel belangrijk voor ons land. We maken per jaar maar liefst drie miljoen ton papier en karton. Veel daarvan verkopen we aan andere landen. Tegenwoordig is de papier- en kartonindustrie een heel moderne bedrijfstak.

                                                                                                                                                                                                                               “De Schoolmeester”(Zaanstreek)                               

 

 

 

3.   Grondstof.

 

De belangrijkste grondstof voor de golfkartonindustrie is papier. Dit papier wordt gemaakt van houtpulp en (voor meer dan de helft) van gebruikt papier. Papier gemaakt van houtpulp, wordt geïmporteerd uit Noord-Amerika of Scandinavië. Papier gemaakt van gebruikt papier, wordt in Nederland gemaakt.  In de papierindustrie wordt het oudpapier dagelijks in grote hoeveelheden aangevoerd. Papier en karton bestaan  eigenlijk uit fijn opgebouwde vezelstructuren.  De ‘pap’waarvan papier en karton uiteindelijk gemaakt worden, wordt voorbewerkt in een zogenaamde ‘pulper’. Een pulper is een met water gevulde kuip, waarin de vezels week worden gemaakt. Daarna worden de vezels gemalen in machines, en ontstaat er een pap die voor 98% uit water bestaat. Deze pap wordt schoongemaakt en daarna op een soort lopende band van zeefdoek gebracht, waarna al het water eruit wordt gezeefd, geperst en verdampt. Daarna kan het papier – afhankelijk van de soort- nog allerlei nabewerkingen ondergaan. Soms wordt er op het papier nog een strijklaag (een coating) van klei en krijt aangebracht om het egaler, beter bedrukbaar en beter beschrijfbaar maken. Het papier  voor de golfkartonindustrie bestaat uit 2 à 3000 kilo wegende rollen papier. Het afval dat vrij komt bij het maken van golfkarton, wordt verzameld en gebundeld weer als grondstof  naar de papier industrie gebracht. Ook golfkartonnen dozen kunnen, nadat zij gebruikt zijn, weer als grondstof door de papierindustrie gebruikt worden.

 

4.   Wat is golfkarton?

 

Golfkarton bestaat uit één of meerdere lagen gegolfd papier, die in combinatie met één of meer lagen vlak papier een bepaalde stijfheid of sterkte hebben gekregen met stootwerende eigenschappen. De afzonderlijke lagen papier, liners genoemd, bestaan meestal uit sterke papiersoorten. De golf is noodzakelijk om de liners uit elkaar te houden. Deze constructie zorgt voor het unieke karakter van golfkarton.

Enkelzijdig golfkarton (of eigenlijk:golfpapier) bestaat uit een gegolfde papierbaan, geplakt op een gladde deklaag.

Dubbelzijdig golfkarton bestaat uit een gegolfde papierbaan waarop aan weerszijden een deklaag is geplakt.

 

5.   Waar wordt golfkarton voor gebruikt?

 

Golfkarton wordt  voornamelijk gebruikt als verpakking, omdat met relatief weinig materiaal een optimale sterkte kan worden bereikt. Een golfkartonverpakking is niet alleen licht, maar ook sterk en schokdempend en makkelijk te hanteren. Daarom is het uitermate geschikt als verpakkingsmateriaal voor kwetsbare produkten.

 

 

 

 

6.   Hoe wordt golfkarton gemaakt?

 

Het golfkarton wordt in verschillende fasen verwerkt tot verpakkingsmateriaal (bv. dozen).

De eerste fase is het vervormen van het papier. Voor het vervormen van papier zijn drie factoren van belang:hitte, vocht en druk. Voor het maken van de golf wordt een stevige papiersoort gebruikt die weekgemaakt wordt, voordat tot vervorming wordt overgegaan. Dit gebeurt door toevoeging van veel hitte en vocht.

De weke papierbaan wordt dan tussen twee brede tandwielen (riffelwalsen) geleid. De riffelwalsen zijn  opgewarmd tot ca. 200 graden Celsius. Door de hitte en de druk van de walsen verdwijnt het vocht uit de weke papierbaan. Het resultaat is een gegolgde papierbaan die z‘n oorspronkelijke stijfheid heeft teruggekregen.

 

 

Hierna wordt een gladde deklaag op de met lijm ingesmeerde golftoppen geplakt. Nu heb je enkelzijdig golfkarton. Dubbelbeplakt golfkarton heeft twee deklagen.

Er zijn verschillende golfhoogten:

A-golf:             ca. 5 mm (grove golf)

B-golf:             ca 3 mm (fijne golf)

C-golf:             ca 4 mm (grove golf)

E-golf:              ca 1,5 mm (minigolf)

 

 

 

De volgende combinaties zijn mogelijk:

A-B golf   :       ca. 8 mm (dubbel-dubbel)

B-C  golf  :       ca. 7 mm (dubbel-dubbel)

B-E   golf :       ca. 4,5 mm (dubbel-dubbel)

A-B-C golf:     ca. 12 mm (triple wall)

 

Hierna wordt de golfkarton in stukken gesneden, waarna het verder bewerkt wordt tot bv. dozen.

 

7.   Hoe worden dozen gemaakt?

 

Een doos moet, om goed te kunnen worden opgezet en gesloten, voorzien worden van vouwlijnen en slitsen. Tussen de slitsen worden vouwlijnen aangebracht om de kartonnen plaat op die plaats scharnierend te maken. Dit gebeurt in één beweging op de drukslitsmachine.

 

 

 

Een iets ingewikkelder doos wordt meestal gestanst. Op de stansmachine worden met een stansmes vormen uit het karton gesneden. Tijdens deze bewerking worden ook de vouw- en/of  perforatielijnen aangebracht.

 

 

 

De planoverpakking kan of worden gelijmd of direct naar de afnemer worden verzonden, waar het opzetten of verlijmen van de doos al dan niet met behulp van een opzetmachine plaatsvindt.

 

 

 

 

 

8.   Recycling.

 

Golfkarton is een materiaal dat kan worden hergebruikt.  Nederland behoort tot de kampioenen in de wereld als het gaat om hergebruik van oud papier. Het in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat voor meer dan 75% uit oud papier. Bij de productie van karton is herverwerkt papier de belangrijkste grondstof. Papier en karton kunnen gemiddeld zelfs zeven keer worden gebruikt.

 

 

 

 

 

9.   Milieu.

 

De Nederlandse papier-en kartonindustrie is zeer actief bezig om het energiegebruik te beperken. Om een voorbeeld te geven: tussen 1989 en 1996 werd het verbruik per ton papier of karton met 14% teruggebracht. Een belangrijke bijdrage aan het efficiënter omspringen met energie (en met name aardgas), wordt geleverd door warmtekrachtcentrales. In deze centrales worden electriciteit en warmte tegelijkertijd opgewekt, zodat de daarvoor benodigde energie maar één keer hoeft te worden gebruikt.

ook als het om water gaat, heeft de Nederlandse papier-en kartonindustrie al erg veel bereikt met het terugdringen van het gebruik. Van gemiddeld 100 liter per kilo papier en karton vroeger, was er midden jaren ’70 nog maar 50 liter nodig. En vandaag is die hoeveelheid minder dan 20 liter per kilo.

Het water dat nog wel nodig is, wordt na gebruik grondig gereinigd. Het water wordt net zo lang behandeld, tot het ruimschoots voldoet aan alle door de overheid gestelde zuiveringsnormen.

 

Bronvermelding:

 

De informatie voor dit werkstuk heb ik gehaald uit foldermateriaal van:

·        Kappa Twincorr

·        Informatiecentrum Papier en Karton

·        Vereniging Nederlandse Golfkartonfabrikanten

 

Verder heb ik informatie van verschillende internetsites gehaald.