Lesje 9  Gezegde en onderwerp

terug naar overzicht ontleden
terug naar agenda groep 6a Bs de Wegwijzer

1 De Bilt voorspelt de vakantiegangers mooi weer.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

2 Aan ons zangkoor werd de eerste prijs toegekend.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

3 De beklaagde betuigde de rechter zijn onschuld.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

4 Gisteren heeft de tandarts vader een kies getrokken.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

5 De vrede bracht het land grote welvaart.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

6 De prinses werden bloemen aangeboden.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

7 De prijzen werden aan de winnaars uitgereikt.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

8 Op mijn verjaardag gaf ik mijn vriendjes een avondje.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

9 Waarom hebben jullie me dat niet verteld?
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

10 De boeken moeten jullie mij morgen inleveren.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =
terug naar het overzicht taalopdrachten