Home

Wat zijn zendamateurs?

Wat betekent
HAM?

Qsl-kaarten

Over het Zendexamen

Links

 Welkom in de wondere wereld van de radio....

Het radiozendamateurisme is een bijzondere en diverse hobby. Met radioapparatuur kunt u alleen of in verenigingsverband contacten leggen met radiozendamateurs in Nederland en over de hele wereld. Veel radiozendamateurs hebben op die manier een uitgebreide vriendenkring opgebouwd.

Een goede manier om kennis te nemen van de wereld van het radiozendamateurisme is te beginnen als luisteramateur. Door te luisteren doet u ervaring op met de gebruikte procedures en leert u meer over de techniek van het radiozendamateurisme. Omdat u niet uitzendt, heeft u geen vergunning nodig. U kunt via QSL-kaarten aan radiozendamateurs laten weten dat u ze heeft ontvangen, en wat de kwaliteit van het ontvangen signaal was. Bij de amateurverenigingen VERON en VRZA kunt u een luisternummer aanvragen. Daarmee kunt u zich makkelijk identificeren. Nederlandse luisternummers beginnen met de lettercombinatie NL of PA.

Als radiozendamateur krijgt u de mogelijkheid om te experimenteren op radiogebied, om zelf uw apparatuur te bouwen en om bestaande apparatuur aan te passen. Daarom wordt van u verwacht dat u over de nodige technische kennis beschikt, en dat u de regels kent die in het etherverkeer gebruikelijk zijn. U mag andere gebruikers van de ether (zoals mede-radiozendamateurs maar bijvoorbeeld ook televisiezenders en luchtvaart) niet storen.

Er zijn twee soorten vergunningen: de N-vergunning en de F-vergunning. De N-vergunning is de opstap voor de beginnende radiozendamateur, de F-vergunning biedt u de meeste ruimte voor radio-experimenten. Hieronder wordt ingegaan op de mogelijkheden die de vergunningen u bieden, vervolgens wordt ingegaan op de examens en de exameneisen.

Met een N-vergunning, ofwel de 'Novice-vergunning', mag u experimenteren en radioverbindingen maken in de 2-meterband (144 - 146 MHz) en de 70-centimeterband (430 - 440 MHz). Deze banden hebben doorgaans een beperkte reikwijdte (tot ongeveer 100 kilometer). Het toegestane vermogen van de zender is 25 watt.
De N-vergunning wordt naar verwachting in de loop van 2006 uitgebreidmet 3 HF-banden nl: 7.050 - 7.100 MHz (40 meter), 14.000 - 14.250 MHz (20 Mtr) en 28.000 - 29.700 MHz (10 Mtr).

De F-vergunning biedt u de meeste mogelijkheden. U mag op alle amateurbanden uitzenden, zoals op de kortegolf. Hierop zijn wereldwijde verbindingen mogelijk. Er geldt een toegestaan zendvermogen van 400 watt voor de 70-centimeterband, de 2-meterband en vanaf de 10-meterband (30 MHz en lager). Voor de overige amateurbanden geldt een toegestaan zendvermogen van 120 watt. U mag gebruik maken van alle uitzendtechnieken.